pamatky_unesco_v_cr

spseplzen

Památky UNESCO

v ČR

Šárka Stodolovská


Historické jádro Českého Krumlova


První památkou zapsanou

v roce 1992 na seznam

UNESCA bylo historické

jádro Českého Krumlova.

Město pochází ze 13.

století nese gotické,

renesanční i barokní

prvky, je příkladem

středověkého sídla, jehož

architektonické dědictví

zůstalo netknuté téměř pět

století


Historické jádro Prahy


Ve stejném roce bylo

zapsáno historické jádro

Prahy. Jedná se o světově

unikátní soubor městských

staveb, kde se prolínají

architektonické slohy od

románského přes gotiku,

renesanci, baroko až po

kubismus nebo

funkcionalismus, má

rozlohu 866 hektarů, na

nichž se nachází 3670

budov, z nichž je 1540

chráněných


Historické jádro Telče

Třetí památkou

zapsanou v roce 1992

je historické jádro

Telče, které je ceněné

pro své zachovalé

renesanční náměstí s

podloubím a pozdně

gotický zámek.


Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na

Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou


V roce 1994 byl zapsán

poutní kostel sv. Jana

Nepomuckého. Ve Žďáru

nad Sázavou najdete hned

několik barokních skvostů.

Obdivovat můžete nejen

barokní most, Studniční

kapli, ale i poutní kostel

sv. Jana Nepomuckého,

vrcholné dílo stavitele

Jana Blažeje Santiniho z

18. století, v němž se

prolíná baroko s gotikou


Historické jádro Kutné Hory s chrámem svaté Barbory a

katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci


O rok později bylo

zapsáno historické jádro

Kutné hory, chrám sv.

Barbory a katedrálou

Nanebevzetí Panny Marie

v Sedlci. Sedlecká

katedrála je jedním z

prvních příkladů obnovy

starší poničené gotické

stavby ve stylu barokní

gotiky. Dech beroucí

zůstává vrcholně gotický

chrám sv. Barbory.


Lednicko-valtický areál jako tzv. kulturní krajina

V roce 1996 byl

zapsán Lednickovaltický

areálu o

rozloze 200 km2, kde

se snoubí barokní i

gotická architektura se

zahradní

architekrturou.


Centrum obce Holašovice


Komplex 23 památkově

chráněných usedlostí s

celkem 120 budovami,

typické jsou štíty se

štukovým dekorem ve

stylu tzv. jihočeského

(selského nebo lidového)

baroka. Jedná se o

mimořádně zachované

tradiční vesnice. Zapsáná

byla v roce 1998


Komplex Arcibiskupského zámku a Květné a

Podzámecké zahrady v Kroměříži


Kroměříž nabízí barokní

zámecké sídlo, které je

zasazeno udržovaného

francouzského parku. V

zahradách nechybí kulaté

ani hranaté bludiště. Za

pozornost stojí Lví kašna a

kašna Tritonů. Komplex

byl zapsán v roce 1998.


Renesanční zámecký areál v Litomyšli


Krásný renesanční zámek

si lidé zapamatují díky

bohatým sgrafitům.

Psaníčka si vybaví snad

každý návštěvník. Zámek

italského stylu pochází z

16. století, který byl o dvě

století později doplněn

pozdně barokními prvky.

Byl zapsán v roce 1999.


Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Morový sloup

postavený v letech

1716-1754. Je 35

metrů vysoký a tvoří

nejvetší seskupení

barokních soch v

jedné skulptuře ve

střední Evropě. Byl

zapsán v roce 2000


Vila Tugendhat v Brně

Vila patří k základním

dílům světové moderní

architektury, která

určila nová měřítka

moderního bydlení.

Zapsána byla v roce

2001


Židovská čtvrť a areál benediktinského kláštera

s bazilikou svatého Prokopa v Třebíči


V Třebíči najdete

zachovalé se dvě

synagogy, 123 budov,

židovský hřbitov a baziliku

sv. Prokopa. Bazilika byla

postavena kolem poloviny

13. století v přechodném

románsko-gotickém slohu

a patří ke skvostům

středověkého stavitelství

evropského významu.

Židovská čtvrť s klášterem

a bazilikou byla zapsána v

roce 2003.

More magazines by this user
Similar magazines