CK ATLAS ADRIA KATALOG 2019

atlasadria

Nový katalog CK Atlas Adria na rok 2019. Specializováno na letní dovolenou v Chorvatsku. Nabídka ubytování po celém pobřeží Jadranu. Luxusní kempové ubytování v mobilhomech, safari bungalovech, stanech či karavanech. Nabízíme samozřejmě i ubytování v apartmánech a hotelích. Vybere si opravdu každý.

Důležité informace

1. Rezervace a objednání zájezdu

Zájemce o zájezd/pobyt (dále jen zájezd) nejdříve osobně, telefonicky,

e-mailem, pomocí obj. formuláře na webových stránkách či využitím

chatu provede rezervaci u cestovní kanceláře (dále jen CK). Poté zákazník-objednavatel

od CK obdrží formulář Smlouvu o zájezdu (popř.

smlouvu o pobytu) - dále jen SoZ. Klient je následně povinen doručit

vyplněnou SoZ do CK nejpozději do určeného data rezervace.

Proces uzavření SoZ mezi klientem a CK lze provést jedním z následujících

způsobů:

1) Formulář smlouvy bude klientovi odeslán do nahlášeného

e-mailu, popř. je k dispozici pro stáhnutí či tisk na webových

stránkách. Ve formuláři klient vyplní příslušné údaje a vyznačí

požadované služby (SoZ prosím vyplňte pečlivě a pravdivě,

abyste později zbytečně neplatili poplatky popsané ve všeobecných

podmínkách – změny v SoZ) a zašle e-mailem zpět do CK.

Následně cestovní kancelář provede kalkulaci a odešle potvrzenou

SoZ zpět zákazníkovi na e-mail. Následně klient potvrdí SoZ

svým podpisem a naskenuje SoZ zpět CK)

2) Osobní schůzka a vyřízení celého procesu ohledně SoZ přímo

v naší CK.

3) Zaslání SoZ poštou - tato služba je zpoplatněna 49 Kč / jedno

zaslání SoZ.

Pozn.: Upozorňujeme na dodržení lhůty splatnosti zálohy a doplatku

uvedené ve SoZ.

2. Voucher – poukaz na zájezd/pobyt

Bude doručen až po uhrazení celkové ceny zájezdu, cca 7 dnů

před nástupním termínem (v případě zájezdů zakoupených na

„Last minute“ bude zákazníkovi voucher doručen v návaznosti na

datum uzavření SoZ). Voucher obsahuje všechny objednavatelem

požadované a zaplacené služby a opravňuje ho k jejich čerpání. CK

doporučuje kontrolu voucheru před odjezdem, aby bylo v případě

nesrovnalostí možno vše vyřešit ještě před uskutečněním zájezdu.

Zákazník je povinen voucher vzít s sebou na zájezd, aby byl kdykoliv

k dispozici a k nahlédnutí pracovníkovi cestovní kanceláře.

Bez poukazu na zájezd není cestovní kancelář povinna poskytnout

žádné služby.

Pozn.: Standardně je voucher (společně s informacemi k zájezdu)

zasílán elektronicky - na uvedený e-mail v SoZ. Má-li klient zájem o

zaslání poštou, je tato služba zpoplatněna 49 Kč / zaslání voucheru

(vč. informací k zájezdu/pobytu).

3. Doprava

A) Autobusová doprava do Chorvatska je zajištěna z Brna, a to

vždy v odpoledních hodinách dne uvedeného v ceníku. „Svoz“ rekreantů

do Brna je každý pátek v termínu od 14. 6. do 16. 8. 2019

po trasách uvedených níže. V místě srazu v Brně každý účastník

přestoupí do autobusu podle cílového místa své dovolené. Čas

odjezdu je do každé lokality odlišný. Vzhledem k tomu, je nutné

počítat s možným čekáním v přestupním místě na „svůj“ autobus,

maximálně však 2 hodiny (v závislosti na dopravní situaci může být

doba i delší). „Rozvoz“ rekreantů z Brna je zajištěn každou neděli

v termínu od 23. 6. do 25. 8. 2019 po rozvozových trasách níže

v dopoledních hodinách. Rozvozové přepravy budou uskutečněny

pouze za předpokladu obsazení min. 20-ti osobami na dané trase.

Pokud tato podmínka nebude splněna, oznámí toto CK v dostatečném

předstihu klientovi a odpovídající částku klientovi vrátí na

zaslaný účet či hotově. Svoz a rozvoz klientů je považován za doplňkovou

službu a její případné zrušení není důvodem odstoupení

od SoZ ze strany objednavatele zájezdu.

Pro Vaši jistotu a pohodlí při cestování můžete využít rezervační

nabídku místenek za úhradu 100 Kč / osoba. Vydaná místenka garantuje

vybrané sedadlo při cestě z Brna do cílového místa a zpět.

V případě zájmu si musí koupit místenky všechny uvedené osoby

v SoZ.

Ceny za autobusovou dopravu z Brna a zpět:

Mali Lošinj: 2 550 Kč / os.

Biograd na Moru: 2 250 Kč / os.

Primošten: 2 350 Kč / os.

Čiovo: 2 250 Kč / os.

Baška Voda, Baško Polje: 2 490 Kč / os.

O cenách samostatné autobusové dopravy (bez objednávky ubytování)

se můžete informovat v naší cestovní kanceláři. Ostatní možnosti

a ceny dopravy jsou uvedeny vždy v rámci popisu daného

zájezdu/pobytu.

Autobusy jsou vybavené klimatizací, WC, ledničkou, kávovarem a

DVD přehrávačem. Ve výjimečných případech CK využívá namísto

autobusu luxusní mikrobus (jedná se především o zájezdy na

ostrov Lošinj), který však není vybaven WC. V průběhu jízdy je

možnost občerstvení chlazenými a teplými nápoji, které zakoupíte

u řidičů. Podle možností přidáváme přívěsné vozíky pro zvýšení

pohodlí cestujících. Odjezd z Brna je vždy odpoledne, návrat v

dopoledních hodinách. Cestování trvá 12 až 17 hodin, v závislosti

na vzdálenosti pobytového místa z Brna. Vzhledem k tomu, že

naše CK působí také na území Slovenské republiky, jsou některé

autobusy určeny pro nástup klientů na zájezd v Bratislavě. Jedná

se o minimální časovou ztrátu, která v žádném případě vážně

nenaruší časový harmonogram přepravy klientů do pobytového

místa. Ostatní projíždí taktéž Bratislavou a všechny autobusy pak

pokračují Maďarskem. V průběhu cestování budou bezpečnostní a

hygienické zastávky podle situace – minimálně jednou za 3 hodiny.

Cestovní kancelář neodpovídá za případné zdržení autobusu trasou

z důvodu přetížení cest či hraničních přechodů, objížďky nebo vlivem

živelné události.

Příplatky autobusové svozové dopravy

Trasa A

Hradec Králové 380 Kč / os.

Trasa C

Jablonec n. N. 650 Kč / os.

Rychnov nad K. 380 Kč / os. Liberec 650 Kč / os.

Žamberk 380 Kč / os. Mladá Boleslav 580 Kč / os.

Ústí nad Orlicí 300 Kč / os. Nymburk 540 Kč / os.

Česká Třebová 300 Kč / os. Kolín 470 Kč / os.

Lanškroun 330 Kč / os. Kutná Hora 380 Kč / os.

Svitavy 270 Kč / os. Havl. Brod 360 Kč / os.

Letovice 240 Kč / os. Žďár n. S. 350 Kč / os.

Trasa B

Havířov 450 Kč / os.

Ostrava 400 Kč / os.

Frýdek – Místek 380 Kč / os.

Nový Jičín 350 Kč / os.

Hranice 300 Kč / os.

Olomouc 280 Kč / os.

Prostějov 240 Kč / os.

Vyškov 200 Kč / os.

Praha

Jihlava

Trasa D

530 Kč / os.

330 Kč / os.

B) Pro skupinové zájezdy je doprava zajištěna z Brna, za smluvní

příplatek odkudkoliv z ČR. Podmínkou pro objednavatele skupinového

zájezdu je využití smluvního autobusového dopravce

CK ATLAS Adria a počtu minimálně 20 platících osob z jednoho

odjezdového místa. Po dohodě a uhrazení potřebné částky v CK

nebo přímo řidiči autobusu nabízíme možnost trasy po dálnici přes

Rakousko. Případné doplnění zbývajících míst v autobusu dalšími

klienty CK neopravňuje objednavatele skupinového zájezdu požadovat

od nich nebo od CK jakýkoliv příspěvek na změnu trasy.

C) Klienti s vlastní dopravou získají od cestovní kanceláře všechny

potřebné informace – doporučenou trasu, poplatky cestou, ceny a

odjezdy trajektů aj. Lze libovolně spojovat i dva termíny nebo měnit

a kombinovat pobytová místa.

4. Lůžkoviny a povlečení

V každé naší kempové ubytovací jednotce jsou k dispozici lůžkoviny

(polštářek, deka/přikrývka). Také používání ložního prádla (prostěradlo,

potahy na polštáře a přikrývky) je zahrnuto v ceně ubytování.

Při zahájení pobytu klient převezme na stanovišti delegátů příslušný

počet povlečení a sám si lůžkoviny povleče. Při ukončení pobytu

odevzdá použité ložní prádlo zpět na stanoviště delegátů.

5. Poškození a zničení vybavení

Za poškozené, zničené či ztracené vybavení ubytovacích kapacit

CK nebo poškození ubytovací kapacity, je klient CK povinen uhradit

škodu přímo v místě pobytu. K určení výše náhrady slouží inventární

seznam, který je k dispozici v každém ubytovacím objektu.

Za škodu je považován také částečný nebo žádný závěrečný úklid

ubytovacího prostoru, u kterého není tento úklid součástí smluvní

ceny (V žádných našich vlastních kapacitách závěrečný úklid není

součástí smluvní ceny - za závěrečný úklid je zodpovědný každý klient

sám. U ostatních ubytovacích kapacit je tato informace uvedena

v rámci popisu zájezdu/pobytu). Odpovídající částku je oprávněn

inkasovat zástupce naší CK v zahraničí (delegát), resp. strhnout ji z

kauce - viz níže. Delegát na vyžádání vystaví řádný daňový doklad.

6. Kauce

Každý klient CK, který přicestoval do pobytového místa vlastní dopravou,

je povinen složit vratnou kauci ve výši 1 000 Kč / voucher.

Z této částky budou hrazeny případné škody a ztráty zaviněné v

průběhu pobytu. Částku převezme delegát ihned po příjezdu klienta

a potvrdí příjem této částky svým podpisem na voucher (poukaz na

zájezd/pobyt). Při odjezdu klienta - po ukončení pobytu a předání

ubytovací kapacity, vrátí pracovník CK odpovídající sumu. Pokud

klient CK nepřevezme při odjezdu tuto kauci, zaniká mu tímto právo

na pozdější vyrovnání. Týká se pouze našich vlastních ubytovacích

kapacit.

7. Stravování

Vlastní příprava stravy je možná v každé naší ubytovací kapacitě v

plně vybavené kuchyňce. U většiny našich ubytovacích kapacit lze

objednat také polopenzi, plnou penzi či večeře, a to přímo v místě

pobytu - u delegáta CK. Ceny a možnosti stravování jsou vždy uvedeny

v rámci popisu daného zájezdu/pobytu. Pokud nebyly ceny

stravování v době vydání tohoto katalogu ještě známy, jsou v rámci

popisů uvedeny alespoň ceny loňské (o aktuálních cenách stravování

se může klient informovat přímo v CK).

8. Střídání turnusů

Naše vlastní ubytovací kapacity:

Přijíždějící klienti:

• Příjezd autobusu do kempu mezi 8.00 - 9.00 hod., následujícího

dne po odjezdu z ČR.

• Mezi 9.00 - 12.00 bude nově přijíždějícím klientům k dispozici

jedna ložnice a část lednice. Až do 15.00 odjíždějící klienti a nově

příchozí klienti ubytovací kapacitu společně sdílí.

• Od 14.00 do 15.00 hod. (popř. dle individuální domluvy mezi klienty,

popř. s delegátem) probíhá kontrola a převzetí vybavení dle

inventáře. Předávání inventáře (probíhá bez účasti delegáta CK)

by nově příchozí klienti měli ve vlastním zájmu věnovat zvýšenou

pozornost, jelikož po jeho převzetí již zodpovídají za případné

poškozené a chybějící vybavení stanu. V případě jakýchkoliv problémů

či nesrovnalostí při předávání ubytovací jednotky požádejte

ihned delegáta o jejich vyřešení. Pozdější reklamace bohužel

nebudou uznány.

Odjíždějící klienti:

• V den střídání turnusů prosíme odjíždějící klienty, aby do 9.00

vyklidili (a uklidili) jednu ložnici tak, aby byla plně k dispozici nově

příchozím klientům. Stejně tak prosíme o uvolnění poloviny lednice.

• Od 9.00 do 15.00 hod. odjíždějící klienti a nově příchozí klienti

ubytovací kapacitu společně sdílí, proto prosíme odjíždějící klienty,

aby uvedli ubytovací kapacitu do tomuto odpovídajícímu stavu.

• Od 14.00 do 15.00 hod. (popř. dle individuální domluvy mezi

klienty, popř. s delegátem) probíhá kontrola a převzetí vybavení

dle inventáře. Odjíždějící klienti jsou povinni uhradit dle ceníku v

inventáři případné chybějící a poškozené věci u delegáta na recepci

CK.

• Mezi 9.00 až 15.00 odjíždějící klienty prosíme o odevzdání ložního

prádla (povlečení na přikrývky a polštáře a prostěradla) delegátovi

k jeho ubytovací jednotce.

Tento systém umožňuje všem střídajícím přípravu stravy, úkryt při

nepřízni počasí, zajištěná zavazadla atd. v průběhu dne společného

užívání ubytovací kapacity. Odjezdy autobusů z kempu jsou závislé

na čase příjezdu do kempu - s ohledem na povinnou bezpečnostní

přestávku řidičů. Odjezd není dříve než v 16:00 hod.

Ostatní ubytovací kapacity:

Informace k procesu střídání klientů u ostatních zájezdů/pobytů

budou upřesněny v bližších informacích, které klient obdrží cca 7

dní před odjezdem.

9. Delegáti v místě pobytu

Součástí služeb našich vlastních zájezdů/pobytů jsou vždy i služby

česky hovořícího delegáta (zástupce naší cestovní kanceláře v zahraničí).

Delegát je klientům k dispozici přímo v místě ubytování po

celý průběh pobytu, a to vždy v rámci své pracovní doby a v nevy-

4

More magazines by this user
Similar magazines