COROCORD SORTIMENT 2019

kompan63891

Firma Corocord je vynálezcem prostorových sítí Spacenet a zároveň průkopníkem v oboru lanových herních systémů – i proto jsme, pokud jde o unikátní lanové konstrukce s vysokou herní hodnotou, uznáváni jako specialisté a již déle než 45 let na špičce světového dění.

MALÝ KONTIKI

COR29100

Stěžeň voru Kontiki, s pozorovatelnou

a lanovými sítěmi,

vyvolává vzpomínky na slavnou

oceánskou plavbu. Děti se

zpět na „souš“ dostanou

po otevřené skluzavce.

VELKÝ KONTIKI

COR29000

Do strážního koše se dostanete z „pevniny“

po sítích ve tvaru plachet nebo po šplhací lávce.

Nechybí ani toboganový skluz a stožár,

takže velká pozorovatelna láká děti na

dobrodružné cesty.

MALÁ POZOROVA-

TELNA

COR26101

Malá pozorovatelna zve k vyšplhání

nahoru i k balancování. Z rozkymáceného

vršku se může pohled

toulat kolem dokola po okolních

obzorech.

MEDÚZA

COR29400

Pojďte se podívat do břicha medúzy; tahle

průhledná dominanta natahuje chapadla

po celém svém obvodu!

UVNITŘ

MEDÚZY...

OSKENUJTE

A UVIDÍTE VÍC

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

Kód

výrobku

Název

výrobku

Věková

skupina

(roky)

Celková

délka

lan

(m)

Průměr

lan

(mm)

Celková

výška

(cm)

Max. pádová

výška

(cm)

Půdorysná

plocha výrobku

(m 2 )

Rozměry

bezpečnostní

zóny

(cm x cm)

Plocha

bezpečnostní

zóny

(m 2 )

COR26101 Malá pozorovatelna 5+ 137 19/21 300 300 29 700 x 810 49 10 6,9 17

COR29000 Velký Kontiki 5+ 394 19/21/23 800 300 154 1 445 x 1 464 127 20 13,9 69

COR29100 Malý Kontiki 5+ 126 19/21 620 240 133 1 194 x 1 013 72 14 9,5 51

COR29400 Medúza 5+ 100 19/21 445 245 38 1 055 x 876 73 12 8,5 103

28 29

Nutný

objem

výkopů

(m 3 )

Objem

betonu

(m 3 )

Celková

délka trvání

instalace

(hodiny)

Similar magazines