COROCORD SORTIMENT 2019

kompan63891

Firma Corocord je vynálezcem prostorových sítí Spacenet a zároveň průkopníkem v oboru lanových herních systémů – i proto jsme, pokud jde o unikátní lanové konstrukce s vysokou herní hodnotou, uznáváni jako specialisté a již déle než 45 let na špičce světového dění.

MAGNET

ŠKOLNÍHO

DVORA

ŠESTIÚHELNÍKOVÉ PROSTO-

ROVÉ SÍTĚ

COR36331 – COR36501

Šestiúhelníková verze prostorové sítě je po všech

stránkách univerzální, přičemž má tu výhodu, že

svými parametry poskytuje větší herní prostor ve

svém interiéru. Široký prostup ponechaný pod

středovou membránou až na zem umožňuje dětem

sjíždět po stožáru mezi spletí lan.

600 cm

300 cm

COR36331

COR36501

0 cm

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

Kód

výrobku

Název

výrobku

Věková

skupina

(roky)

Celková

délka

lan

(m)

Průměr

lan

(mm)

Celková

výška

(cm)

Max. pádová

výška

(cm)

Půdorysná

plocha výrobku

(m 2 )

Rozměry bezpečnostní

zóny

(cm x cm)

Plocha bezpečnostní

zóny

(m 2 )

Nutný

objem

výkopů

(m 3 )

Objem

betonu

(m 3 )

Celková

délka trvání

instalace

(hodiny)

COR36331

COR36501

Malé šestiúhelníkové

prostorové sítě

Velké šestiúhelníkové

prostorové sítě

3+ 246 19/21 385 100 44 1 066 x 966 71 7 4,9 23

5+ 366 22/23 580 165 95 1 426 x 1 278 119 10 7,0 34

OSKENUJTE

A UVIDÍTE VÍC

76 77

Similar magazines