COROCORD SORTIMENT 2019

kompan63891

Firma Corocord je vynálezcem prostorových sítí Spacenet a zároveň průkopníkem v oboru lanových herních systémů – i proto jsme, pokud jde o unikátní lanové konstrukce s vysokou herní hodnotou, uznáváni jako specialisté a již déle než 45 let na špičce světového dění.

ZÁRUKA

NA HERNÍ SESTAVY S LANY S

DLOUHODOBOU ŽIVOTNOSTÍ

DOŽIVOTNÍ* ZÁRUKA:

• Pozinkované konstrukční díly

- Ocelové sloupky

- Příčníky

- Podlahové rámy

- Horní objímky

• Technické součástky z nerezové oceli

• EcoCoreTM a další HDPE panely

ZÁRUKA 15 LET

• Opracované akátové trámky

ZÁRUKA 10 LET

• Podlahy a panely z HPL laminátu

• Pozinkované a hliníkové kovové díly

s lakovanou svrchní vrstvou

• Ostatní pozinkované kovové díly

• Ostatní díly z nerezové oceli

• „S“ svorky z nerezové oceli

• Díly z tuhých plastů

• Nelakované kovové díly

• Ostatní opracované dřevo

ZÁRUKA 5 LET

• Pryskyřicí laminované překližkové desky

• Duté plastové díly

• Ostatní lakované kovové díly

• Montážní sestavy s pružinami a ložisky

• Konstrukce z lan a sítí

• Betonové prvky

• Flexotop primární EPDM

ZÁRUKA 2 ROKY

• Pohyblivé plastové a kovové díly

• Membránový materiál z EPDM pryže

• Elektronické součástky

• Flexotop recyklované EPDM

* DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI KOMPAN se vztahuje na celou dobu životnosti výrobku, a to až do okamžiku jeho demontáže nebo

vyřazení z užívání. K této záruce jsou kromě toho platné a zároveň ji doplňují všeobecné a dodací podmínky společnosti KOMPAN.

1. ZÁRUČNÍ

PODMÍNKY

Tato záruka platí pro výrobky

společnosti KOMPAN na lhůty

pro jednotlivé druhy výrobků

uvedené výše a s omezeními

specifikovanými v této záruce.

Záruční lhůta platí od data

nákupu prvním zákazníkem.

Tato záruka se vztahuje pouze

na vady materiálu. Odpovědnost

společnosti KOMPAN

podle této záruky je omezena

na bezplatnou opravu nebo

výměnu vadných výrobků dle

uvážení společnosti KOM-

PAN. Náhradní součástky za

vadné elektronické součástky

bezplatně dodá a vymění

odborný montážní pracovník

KOMPAN ICON.

2. ZÁRUKA

PLATÍ POUZE V PŘÍPA-

DĚ, ŽE VÝROBKY BYLY

ŘÁDNĚ NAINSTALOVÁ-

NY A UDRŽOVÁNY

Záruka platí, pouze pokud

byly výrobky společnosti

KOMPAN nainstalovány podle

pokynů poskytnutých společností

a řádně udržovány podle

Návodu na údržbu společnosti

KOMPAN. Záruka na elektrické

součástky ICON platí, pouze

pokud byly takové výrobky

nainstalovány oprávněným

montážním pracovníkem vyškoleným

pro montáže ICON.

3. ZÁRUKA NEKRYJE

NEHODY, OPOTŘEBE-

NÍ, ESTETICKÉ

VADY, ZNEUŽITÍ ANI

VANDALISMUS

Tato záruka se nevztahuje na

jakékoli škody způsobené nehodou,

nesprávnou údržbou,

nedbalostí, běžným opotřebením

či korozí povrchu kovových

dílů, na vyblednutí barev

na povrchu materiálů a jiné estetické

problémy, ani na vady

funkčnosti zaviněné zneužitím

nebo vandalismem. Přirozené

změny dřeva v průběhu doby

se považují za estetické vady

a nejsou do záruky zahrnuty.

4. PRODUKTY

NAINSTALOVANÉ V

BLÍZKOSTI VODY

Výrobky, které jsou nainstalovány

v přímém kontaktu s chlorovanou

nebo slanou vodou

(vodní parky), nebo výrobky

nainstalované tak, že přicházejí

do občasného kontaktu s

takovouto vodou nebo natolik

blízko u břehu, že jsou vystavovány

slané tříšti, nejsou kryty

zárukou KOMPAN v případě

vad způsobených korozí.

U výrobků nainstalovaných v

pobřežních zónách do 200

metrů od břehu se platnost

záruky zkracuje na poloviční

dobu standardní záruční lhůty

na daný výrobek, pokud

jde o vady způsobené korozí.

DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA KOM-

PAN, pokud se na tyto výrobky

vztahuje, je u nich omezena

na lhůtu 5 let.

5. VÝROBKY

A SLUŽBY DODANÉ

TŘETÍMI STRANAMI

Společnost KOMPAN dodává

také produkty a montážní služby

třetích stran od certifikovaných

dodavatelů KOMPAN.

Tato obecná záruka společnosti

KOMPAN se nevztahuje

na výrobky a montážní služby

nenáležící pod značku KOM-

PAN, které ovšem mohou být

kryty vlastními zárukami. Společnost

KOMPAN bude podle

možnosti předávat informace o

takových zárukách.

10 11

Similar magazines