COROCORD SORTIMENT 2019

kompan63891

Firma Corocord je vynálezcem prostorových sítí Spacenet a zároveň průkopníkem v oboru lanových herních systémů – i proto jsme, pokud jde o unikátní lanové konstrukce s vysokou herní hodnotou, uznáváni jako specialisté a již déle než 45 let na špičce světového dění.

RÁMOVÝ KUBOKTA-

HEDRON

COR48330

„Krychlový osmistěn“ je konstrukce

tvořená 15 úplnými lanovými buňkami

složenými ze zmenšených osmistěnů.

Stejně jako v případě „menší sestry“

Rámové pyramidy

jsou i zde lanové osmistěny vypnuty

na rámu z ocelových trubek.

Díky propracované konstrukci sítě

Octa uvnitř vzniká mimořádně velký

herní prostor, ve kterém si může

hrát a lézt spousta dětí najednou.

Ocelový trubkový rám zakončovaný

barevnými koulemi je pro

malé lezce přímo neodolatelným

lákadlem. Horní zóna se těší velké

oblibě, protože nabízí pohodlná

místečka k posezení a navíc i

triumfální pocity z rozhledu po

okolí.

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

Kód

výrobku

Název

výrobku

Věková

skupina

(roky)

Celková

délka

lan

(m)

Průměr

lan

(mm)

Celková

výška

(cm)

Max. pádová

výška

(cm)

Půdorysná

plocha

výrobku

(m 2 )

Rozměry bezpečnostní

zóny

(cm x cm)

Plocha bezpečnostní

zóny

(m 2 )

COR48330 Rámový kuboktahedron 3+ 185 19 313 300 9 802 x 802 49 1 1,0 69

Nutný

objem

výkopů

(m 3 )

Objem

betonu

(m 3 )

Celková

délka trvání

instalace

(hodiny)

130

OSKENUJTE

A UVIDÍTE VÍC

131

Similar magazines