COROCORD SORTIMENT 2019

kompan63891

Firma Corocord je vynálezcem prostorových sítí Spacenet a zároveň průkopníkem v oboru lanových herních systémů – i proto jsme, pokud jde o unikátní lanové konstrukce s vysokou herní hodnotou, uznáváni jako specialisté a již déle než 45 let na špičce světového dění.

HOUPACÍ

LÁVKY VYSO-

KO NAD ZEMÍ

VISUTÁ STEZKA

COR10330

Visutá stezka Sky Walk nabízí vstup do

světa her vysoko nad zemí. Díky visuté

houpací lanové konstrukci člověk na lávce

opravdu zakouší pocit výšky. Namáhavý

výstup je odměněn strhující jízdou krytým

toboganem zpět na zem.

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

Kód

výrobku

Název

výrobku

Věková

skupina

(roky)

Celková

délka

lan

(m)

Průměr

lan

(mm)

Celková

výška

(cm)

Max. pádová

výška

(cm)

Půdorysná

plocha výrobku

(m 2 )

Rozměry

bezpečnostní

zóny

(cm x cm)

Plocha

bezpečnostní

zóny

(m 2 )

COR10330 Visutá stezka 5+ 2 403 22/23 910 300 454 2 399 x 2 657 206 57 39,8 429

Nutný

objem

výkopů

(m 3 )

Objem

betonu

(m 3 )

Celková

délka trvání

instalace

(hodiny)

16

OSKENUJTE

A UVIDÍTE VÍC

17

Similar magazines