03.04.2019 Views

PETERSON TECHNIK - Karosársky špeciál

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2019<br />

Peterson Technik<br />

Váš dodávateľ<br />

moderných technológií<br />

www.peterson-technik.sk<br />

01<br />

<strong>Karosársky</strong><br />

<strong>špeciál</strong>


02 bodovanie<br />

karosársky <strong>špeciál</strong> 2019<br />

GYSPOT<br />

INVERTER<br />

PTI-s7<br />

ÂÂVýkon: (14 500 A)<br />

Popis zariadenia:<br />

Výkonné zariadenie pre bodovanie<br />

vysokopevnostných oceľových<br />

plechov MILD, HSS, VHSS,UHSS,<br />

ako aj vysokopevnostných<br />

BORON oceli s vysokým podielom<br />

uhlíka. Kompletne monitorovaný<br />

proces zvárania automaticky<br />

riadený. Regulovaný proces<br />

sledovania kontaktného tlaku,<br />

zváracieho prúdu a výkonu<br />

zaisťuje konzistentnú kvalitu<br />

bodových zvarov. Všetky zbytky<br />

laku, duté vrstvy atď. sú pri zváraní<br />

v automatickom režime objavené<br />

a proces zvárania je prispôsobený<br />

okolnostiam. Kliešte s C svorkami<br />

pre zváranie všetkých druhov ocele.<br />

Manipulácia je jednoduchá vďaka<br />

nízkej hmotnosti klieští (cca 12 kg)<br />

zavesených na balancéri. Veľký<br />

dosah klieští so 4m alebo 6m<br />

káblom. Ovládanie priamo na zváracích kliešťach.<br />

Bodovací výkon:<br />

Max. 14 500 A<br />

Konštantný prúd - elektronická kontrola<br />

Akustické hlásenie, pokiaľ nie je dosiahnutý požadovaný výkon<br />

Nízka spotreba energie<br />

Elektródy:<br />

Automatické nastavenie prítlaku<br />

Maximálna sila prítlaku elektród: 550 daN pri 8 bar<br />

Kvapalinou chladené elektródy až do špičky<br />

Prevádzka:<br />

Automatický režim, plnoautomatický režim nastavenia zváracích parametrov<br />

7 režimov nastavenia spĺňa všetky náročné požiadavky pri bodovaní<br />

PC možnosti:<br />

Slot pro SD kartu pre ukladanie zváracích parametrov<br />

Software pre prenos dát do PC<br />

Technické parametre:<br />

Vstupné napätie: 3 ~ 400 V - 50/60 Hz, Výkon: 50%: S50 20 kVA<br />

Max. skratový prúd: 14 500 A, Max. trvalý prúd: I2P 1 800, Max. regulovaný<br />

zvárací prúd: 13 000 A<br />

Sieťová poistka: 25 A (D), zostatkový prúd: 30 mA<br />

Rozsah pracovných teplôt: + 5 °C / + 45 °C, Max. vlhkosť vzduchu: 80 %<br />

Tepelná ochrana proti preťaženiu: menič 70 °C<br />

Šírka 610 mm, hĺbka 720 mm, výška 2 260 mm, Hmotnosť: 100 kg<br />

Sieťový kábel: 8 m<br />

Dĺžka káblu klieští: 4 m alebo 6 m<br />

Max. regulovaný prítlak na kliešťach: 550 daN<br />

Štandardné príslušenstvo:<br />

- 1x kontaktné mazivo<br />

- 1x náradie pre demontáž bod. špičky<br />

- 1x základné čeľuste C1 200 x 97 mm<br />

Súčasťou balenia nie je chladiaca kvapalina GYS052246 (objem 10 l – potrebné 3 ks/30 l)<br />

Voliteľné príslušenstvo:<br />

- set bodovacích klieští C2 + C3 + C4 (GYS021457)<br />

- kliešte C6 (GYS019775)<br />

- otoč klieští o 360° (GYS051720)<br />

- jednostranná bodovacia pištoľ s reverzným kladivom a spotrebným materiálom<br />

(GYS051010)<br />

ÂÂSchválené pre značku:<br />

Mercedes, Jeep, Ford, Nissan, Renault, Dacia, Toyota, Opel, Tesla, Hyundai,<br />

Jaguar/Land rover, Fiat, Alfa Romeo, Lancia...<br />

Obj. č: GYS020894 (so 4m káblom a štandardným príslušenstvom)<br />

GYS<br />

GYSPOT INVERTER BP.LX<br />

ÂÂVýkon: (13 000 A)<br />

Popis zariadenia:<br />

Výkonné zariadenie pre zváranie ocelí vysokej pevnosti<br />

(UHSS / bórová oceľ), sila v obojstranných čeľustiach<br />

550 daN, jednostranná zváracia pištoľ s 2,5 metrovým<br />

káblom + reverzné kladivo, základné príslušenstvo<br />

s uhlíkovou elektródou na sťahovanie plechu, držiak<br />

kábla s teleskopickým ramenom, ovládací displej 6“,<br />

ovládanie na čeľustiach, vodou chladené až po špičku.<br />

Akustické hlásenie, pokiaľ nie je dosiahnutý požadovaný<br />

výkon a nízka spotreba energie. Plnoautomatický režim<br />

nastavenia zváracích parametrov + 7 režimov nastavenia<br />

pre všetky náročné požiadavky pri bodovaní.<br />

PC možnosti:<br />

Slot pro SD kartu pre ukladanie zváracích parametrov<br />

Software pre prenos dát do PC<br />

Technické parametre:<br />

- Max. zvárací prúd 13 000 A<br />

- Max. sila prítlaku elektród 550 daN pri 8 baroch<br />

- Vstupné napätie: 3x400 V 50/60 Hz<br />

- Istenie 32 A, D charakteristika<br />

- Dĺžka káblu čeľustí: 2,5 m<br />

Štandardné príslušenstvo:<br />

- 1x zrovnávacia špička dlhá<br />

- 1x set základného spotrebného materiálu<br />

- 1x reverzné kladivo bodovacie<br />

- 1x základné čeľuste X 1 115 x120 mm<br />

Súčasťou balenia nie je chladiaca kvapalina GYS052246<br />

(obsah 10 l – potrebné 3 ks/30 l)<br />

ÂÂSchválené pre značku:<br />

Peugeot, Citroën, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Honda, Nissan,<br />

Fiat, Renault, Dacia, Toyota, Hyundai, Jaguar/LandRover<br />

Obj. č.: GYS019652 (so štandardným príslušenstvom)<br />

Voliteľné príslušenstvo<br />

- set bodovacích klieští X4A(2x) + X4B + X4C + X2<br />

- 1x kontaktné mazivo<br />

- 1x náradie pre demontáž bod.špičky<br />

Obj. č. sady: GYS020733


www.peterson-technik.sk príslušenstvo | bodovanie03<br />

VAS 821 101<br />

Odporový bodový zvárací viacúčelový invertor – BASIC SET<br />

(schválené zariadenie pre VAG so <strong>špeciál</strong>nym programom)<br />

ÂÂVýkon: (14 500 A)<br />

Popis zariadenia:<br />

- Pre bodové zváranie pevnostných plechov z vysokopevnostných ocelí zvárané pri vysokých<br />

teplotách<br />

- Kompletný monitorovací a automaticky riadený zvárací proces<br />

- Regulované počas celého zváracieho procesu zaručuje pevnú kvalitu zvaru vďaka konštantnému<br />

stisku kliešti<br />

- Kvapalinové chladenie elektród až do špičky<br />

- Informácie o zváracom procese sa zobrazujú na displeji prístroja, vrátane prípadných odklonov<br />

od stanovených parametrov<br />

- Obojstranné zváracie C kliešte sú ideálne pre všetky druhy oceľových plechov<br />

- Jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti klieští (len 12 kg)<br />

- 4 m zvárací kábel prispieva k ideálnym pracovným podmienkam<br />

- Kábel je zavesený na hrazde s balancérom<br />

- Ovládanie priamo na kliešťach<br />

- Akustická signalizácia prípadných odklonov od parametrov<br />

- Nízka spotreba energie<br />

- 7 zváracích programov s možnosťou nastavenia<br />

- Automatický a poloautomatický mód s možnosťou nastavenia parametrov<br />

- Uloženie parametrov na SD kartu, software pre prenos dát do PC<br />

Technické parametre:<br />

- Max. zvárací prúd 14 500 A<br />

- Max. regulovaný zvárací prúd 13000 A<br />

- Max. sila prítlaku elektród 550 daN pri 8 baroch<br />

- Vstupné napätie: 3x400 V 50/60 Hz<br />

- Istenie 25 A, D charakteristika<br />

- Pracovná teplota +5° C až + 45° C<br />

- Max. vlhkosť 80 %<br />

- Odolnosť prístroja IP 21<br />

- Rozmery (ŠxHxV) 610x720x2 260 mm<br />

- Hmotnosť 100 kg<br />

- Max tlak vzduchu 10 bar<br />

- Spotreba vzduchu 2 l/min<br />

Štandardné príslušenstvo:<br />

- Vodou chladené obojstranné kliešte<br />

s káblom 4 m<br />

- Set klieští C2 + C3 + C4 + C6 +<br />

kontaktné mazivo (GYSVAS821103)<br />

- Štandardné elektródy 200x97 mm<br />

- Hrazda pre uchytenie káblu<br />

s balancérom<br />

- Otočný držiak klieští o 360°<br />

- Chladiaca kvapalina 3x<br />

Voliteľné príslušenstvo:<br />

- bodovacie kliešte C9<br />

(GYSVAS821105/1)<br />

- bodovacie kliešte C7<br />

(GYSVAS821107/1)<br />

- bodovacie kliešte C10<br />

(GYSVAS821101/4)<br />

- bodovacie kliešte C11<br />

(GYSVAS821101/5)<br />

Obj. č: GYSVAS821101<br />

GYS - Deliaca stena,<br />

ochrana pri zváraní OPTI 215.O<br />

rozmer: 2 m x 2,15 m<br />

Farba červená, pojazd na kolieskach<br />

Obj. č: GYS060470<br />

GYS -<br />

ANTI-ARC<br />

PROTECTION<br />

12V<br />

Prepäťová ochrana<br />

elektroniky pri<br />

zváraní<br />

Obj. č: GYS041318<br />

schválené<br />

pre VAG<br />

GYS - Ochranná plachta<br />

Ochranná plachta pre zakrytie stroja,<br />

T3GYS, AUTOPULS 320 T3<br />

Obj. č: GYS052260<br />

Ochranná plachta pre zakrytie stroja,<br />

VAS 821 101/Inverter PTI-s/BP.LX<br />

Obj. č: GYS050853


04 zváranie<br />

karosársky <strong>špeciál</strong> 2019<br />

GYS AUTOPULSE 320 T3 – PULSE<br />

zvárací agregát MIG/MAG (3 v 1)<br />

ÂÂMožnosť dodania v prevedení VAS 821 005 (320 A),<br />

VAS 821 00580 023 (220 A)<br />

Popis zariadenia:<br />

AUTOPULSE 320-T3 dvojitý impulz MIG/MAG, 3x horák + 3x integrovaná<br />

cievka v podávači, 46 synergických kriviek pre výnimočnú kvalitu oblúku,<br />

pre ocele: HSS, AHSS, UHSS, BORON, nerezovú oceľ, hliník, spájkovanie<br />

(CuSi3 / CuAl8)<br />

Zváranie MIG / MAG:<br />

- oceľový drôt Ø 0,8 / 1,0 mm<br />

- drôt z nehrdzavejúcej ocele Ø 0,8 / 1,0 mm<br />

- hliníkový drôt Ø 0,8 / 1,0 / 1,2 mm<br />

Spájkovací režim:<br />

- drôt CuSi3 a CuAl8 Ø 0,8 / 1,0 mm<br />

Ovládanie:<br />

Farebná obrazovka XL, 2x rolovacie kolieska a 4x tlačidlá<br />

pre ovládanie. Aktualizácia stroja cez USB, 500 zváracích programov<br />

pre opakované úlohy.<br />

Technické parametre:<br />

- Max. zvárací prúd 320 A<br />

- Vstupné napätie: 3x400 V 50/60 Hz 16A<br />

- 3x 4 valčekový podávač drôtu<br />

- 250 A odnímateľný horák s 3m vedením<br />

- Pracovný cyklus 260A – 60% / 240A – 100%<br />

- Uzemňovací kábel 320 A - 4 m<br />

- Cievky s drôtom o priemere 100, 200 a 300 mm<br />

- základňa pre 2 fľaše s plynom (2x4 m 3 )<br />

- Rozmery (ŠxHxV) 900x630x925 mm<br />

- Hmotnosť 82,5 kg<br />

- Dodávané bez redukčného ventilu!!! (Obj. č. GYS041219)<br />

Štandardné príslušenstvo:<br />

- 2x horák pre oceľ 250A - 3m vedenie (pre cievky 200 Ø)<br />

- 1x horák pre hliník 250A - 3m vedenie (pre cievky 200 Ø)<br />

- 1x svorka kostra - 4 m vedenie<br />

- 1x rameno pre horáky<br />

- 1x set špičiek pre horáky Oceľ/Hliník<br />

Obj. č: GYS059184<br />

GYS T3 GYS AUTO<br />

zvárací agregát MIG/MAG (3 v 1)<br />

Popis zariadenia:<br />

T3 GYS AUTO - zvárací agregát s troma konektormi pre horáky, určené<br />

pre zváranie a tvrdé spájkovanie CuSi3 a CuAl pre ocele: HSS, VHSS,<br />

UHSS, nerezovú oceľ, hliník. Súčasne pripojené 3x horák = 3x cievka<br />

s drôtom, nie je potreba vykonať zmenu drôtu pre iný druh zváraného<br />

materiálu. Podávač drôtu 4-valčekový 2x, synergické nastavenie posunu<br />

drôtu.<br />

Spool Gun – horák – Nastaviteľný posun rýchlosti drôtu priamo na<br />

horáku, 2 valčekový podávač drôtu priamo v horáku, vhodný pre cievky<br />

s Ø 100 mm materiál: hliník, nehrdzavejúca oceľ, meď a oceľ v ø 0,8 mm.<br />

Ideálne pre mäkký drôt ako je AlSi5 alebo AlSi12, vhodné aj pre iné<br />

materiály<br />

Technické parametre:<br />

- Max. zvárací prúd 200 A<br />

- Vstupné napätie: 3x400 V 50/60 Hz 10 A<br />

- 2x 4 valčekový podávač drôtu<br />

- 150 A odnímateľný horák s 3m vedením<br />

- Pracovný cyklus 110A – 60 % / 150A – 25 %<br />

- Uzemňovací kábel 200A - 3 m<br />

- Cievky s drôtom o priemere 100, 200 a 300 mm (nie 2x 300 mm!!!)<br />

- základňa pre 2 fľaše s plynom (2x4 m 3 )<br />

- Rozmery (ŠxHxV) 600x900x900 mm<br />

- Hmotnosť 70 kg<br />

- Dodávané bez redukčného ventilu!!! (Obj. č. GYS041219)<br />

Štandardné príslušenstvo:<br />

- 2x horák pre oceľ 150 A - 3m vedenie<br />

(pre cievky Ø 200, Ø 300 mm - 0,6-1 mm)<br />

- 1x Spool Gun pre Ø 100 mm cievky ø 0,8 mm<br />

- 1x svorka kostra - 3m vedenie<br />

- 1x rameno pre horáky<br />

ÂÂSchválené pre značku:<br />

Peugeot, Citroën, Jeep, Fiat, Lancia, AlfaRomeo, Nissan, Renault, Dacia,<br />

Toyota, Hyundai<br />

Obj. č: GYS032958


www.peterson-technik.sk príslušenstvo | zváranie05<br />

GYS CARMIG MIG/MAG 400V<br />

zvárací prístroj + základné príslušenstvo<br />

Popis zariadenia:<br />

GYS CARMIG - Prístroj pre zváranie tenkých plechov v ochrannej<br />

atmosfére, jednoduché nastavenie pomocou tabuľky SMART na prednom<br />

panely zariadenie<br />

Použitie pre zváranie:<br />

- oceľ / nerez / tvrdá spájka CuSi3 / CuAl8 priemer drôtu Ø 0,6 až 1,0 mm<br />

- hliník (AlMg5) priemer drôtu Ø 0,8 mm<br />

Technické parametre:<br />

- Max. zvárací prúd 200 A<br />

- Vstupné napätie: 3x400 V 50/60 Hz 10A<br />

- 2 valčekový podávač drôtu<br />

- 150 A odnímateľný horák s 3m vedením<br />

- Pracovný cyklus 110 A – 60% / 150A – 25%<br />

- Uzemňovací kábel 200 A - 3 m<br />

- Cievky s drôtom o priemere 200 a 300 mm<br />

- Fľaša s plynom pre základňu až do 10 m³<br />

- Rozmery (ŠxHxV) 470x770x790 mm<br />

- Hmotnosť 50 kg<br />

- Dodávané bez redukčného ventilu!!!<br />

Obj. č: GYS032132<br />

GYS ERGOTECH 5-9/9-13<br />

zváracia ochranná kukla samostmievacia,<br />

obrazovka XL 100x67mm, veľká citlivosť vďaka<br />

4 senzorom, aktívny ochranný filter: 5-9 / 9-13,<br />

reakcie 0,20 ms, napájanie solárne + batérie<br />

(CR2450), Hmotnosť 560 g, Normy EN 175 / EN<br />

379 Náhradné sklíčka v balení.<br />

Obj. č: GYS037212<br />

GYS - Odsávací systém<br />

UNI 2.0 (400 V) pre MMA/<br />

WIG-MIG/MAG zváranie<br />

ODSÁVACÍ SYSTÉM splodín zvárania UNI 2.0<br />

vrátane odsávacieho ramena ARMOTECK<br />

160/3 m (otočné o 360°) automatické<br />

extrahovanie a filtrovanie plynov generované<br />

pri procese zvárania.<br />

UNI 2.0 je určený pre:<br />

• MMA • MIG/MAG • TIG/WIG zváranie<br />

Tri filtračné kroky:<br />

1 - Kovový filter (stupeň filtrácie: 1)<br />

2 - Zvlnený / absolútny filter (stupeň filtrácie: 2)<br />

3 - Uhlíkový filter (stupeň filtrácie: 3) - (voliteľné)<br />

GYS046467<br />

Napájanie: 400 V,<br />

6m napájací kábel<br />

Bezpečnosť: ochrana proti vniknutiu<br />

(tkanina/papier)<br />

Obj. č: GYS046443<br />

Ochranné<br />

rukavice T10<br />

– MIG/Plasma<br />

Odolná<br />

a vysokokvalitná<br />

koža, tepelná<br />

ochrana do 250 °C<br />

Obj. č: GYS045101<br />

Redukčný ventil<br />

30 l/min, Argon/CO 2<br />

Obj. č: GYS041219<br />

GYS - Ochranná plachta<br />

do 1 300 °C<br />

netkaná uhlíková plsť určená proti poškodeniu<br />

materiálov pri zváraní. Upevnenie pomocou<br />

magnetov (nie je súčasťou balenia 2 ks Obj.č:<br />

GYS052291), maximálna ochrana proti brúseniu<br />

a zváraniu. Ochrana až do 1 300 °C, neškriabe<br />

povrchy bez azbestu a keramických vlákien,<br />

ľahký a veľmi flexibilný nehorľavý materiál.<br />

Rozmer: 2 000x1 800 mm<br />

Obj. č: GYS060500


06<br />

zváranie | príslušenstvo<br />

karosársky <strong>špeciál</strong> 2019<br />

Box so spotrebným<br />

materiálom pre horák<br />

MIG/MAG<br />

150A horák – 26-dielny set<br />

obsah: špička 5x 0,6 – 0,8 mm oceľ/0,8 mm<br />

hliník/3x hubica/5x pružinka/3x držiak špičky<br />

Obj. č: GYS041226<br />

250A horák – 26-dielny set<br />

obsah: špička 5x 0,8 – 1 mm oceľ/1 mm hliník/<br />

3x hubica/5x pružinka/3x držiak špičky<br />

Obj. č: GYS041233<br />

MIG/MAG kliešte pre servis<br />

a údržbu horáku<br />

Špeciálne kliešte pre čistenie, výmenu špičky,<br />

výmenu hubice Ø 12-15 mm a strihanie<br />

zváracieho drôtu.<br />

Obj. č: GYS041332<br />

Flohr - pasta pre hubicu<br />

MIG/MAG<br />

pasta eliminuje rozstrek, 300 g<br />

Obj. č: StA8764025<br />

Zvárací drôt - Oceľ<br />

OCEĽ (G3SI1)<br />

Pevný drôt na zváranie<br />

plynom pre nelegované<br />

alebo nízko legované<br />

ocele, všestranné<br />

použitie vďaka<br />

výborným mechanickým<br />

vlastnostiam – 0,8 mm,<br />

15 kg, cievka Ø 300 mm<br />

Norma:<br />

AWS 5.18 : ER 70S-6<br />

EN ISO 14341-A : G46 4 M21 3Si1 /<br />

G 42 3 C1 3Si1<br />

DIN 8559 : SG2<br />

Plyn: 100% CO 2<br />

(C1) alebo Argon / CO 2<br />

(M21,<br />

8 < 20% CO 2<br />

)<br />

Obj. č: GYS086227<br />

UHSS OCEĽ<br />

drôt pre zváranie<br />

pevnostnej ocele<br />

UHSS pre karosárske<br />

práce, drôt umožňuje<br />

znížiť hrúbku zvaru<br />

pri zachovaní<br />

predpísanej pevnosti<br />

a odolný voči korózií<br />

- 0,8 mm, 5 kg, cievka<br />

Ø 200 mm<br />

Norma:<br />

AWS/ASME SFA-5.28 : ER 120 S - Cr<br />

EN ISO 12534 : Mn4Ni2, 5CrMo<br />

Plyn: mix Argon / CO 2<br />

(0 to 5%) (M11)<br />

Obj. č: GYS086203<br />

OCEĽ s podielom uhlíka<br />

drôt pre zváranie pevnostnej<br />

ocele s podielom uhlíka<br />

- pevný drôt s medeným<br />

povlakom, používaný na<br />

zváranie MIG na nízkolegovaných<br />

oceliach a zinkovaných<br />

oceliach, ochranný<br />

plyn oxid uhličitý - 0,8 mm,<br />

5 kg, cievka Ø 200 mm<br />

Norma:<br />

AWS 5.18 : ER 70S-2<br />

EN ISO 14341-A : G42 2 M G2Ti<br />

G 38 2 C C2Ti<br />

Plyn: 100% CO 2<br />

(C1) alebo mix Argon / CO 2<br />

(M21, 8 < 20% CO 2<br />

)<br />

Obj. č: GYS086777<br />

Zvárací drôt - Hliník<br />

HLINÍKOVÉ ZLIATINY AlSi5<br />

Pevný drôt na<br />

zváranie zliatin hliníka<br />

a horčíka do 7%<br />

koncentrácie kremíka,<br />

zloženie bežne<br />

používané na opravy<br />

zliatiny hliníka. Dobrá<br />

tepelná vodivosť<br />

plniaceho kovu, veľmi<br />

tekutá zvarová kúpeľ.<br />

Norma:<br />

AWS 5.10 : ER 4043<br />

EN ISO 18273 : S Al 4043<br />

(AlSi5)<br />

DIN 1732 : SG-AlSi5<br />

Plyn: 100% Argon (l1) :<br />

14 - 24 l/min.<br />

Obj. č: GYS086685 -<br />

0,8 mm, 0,5 kg, cievka<br />

Ø 100 mm<br />

Obj. č: GYS086142 -<br />

1 mm, 2 kg, cievka Ø 200 mm<br />

HLINÍKOVÉ ZLIATINY AlSi12<br />

Pevný drôt na<br />

zváranie zliatin<br />

hliníka a horčíka do<br />

12% koncentrácie<br />

kremíka, zloženie<br />

odporúčané pre<br />

opravy zliatiny<br />

hliníka alebo<br />

nedefinované<br />

zliatiny hliníka, ktoré<br />

sú bežné používané<br />

v auto karosériách.<br />

Dobrý tok a vysoká<br />

rýchlosť chladenia,<br />

odolnosť voči korózii,<br />

kvalitný zvar.<br />

Norma:<br />

AWS 5.10 : ER 4047<br />

EN ISO 18273 : S Al 4047<br />

DIN 1732: SG-AlSi12<br />

Plyn: 100% Argon (l1) :<br />

14 - 24 l/min.<br />

Obj. č: GYS086678 - 0,8 mm, 0,5 kg, cievka<br />

Ø 100 mm<br />

Obj. č: GYS086067 - 1 mm, 2 kg, cievka<br />

Ø 200 mm<br />

Zvárací drôt CuSi3 – tvrdá spájka<br />

CuSi3 spájkovanie<br />

drôt pre MIG spájkovanie<br />

oceľových zliatin<br />

a oceľových pozinkovaných<br />

plechov. MIG<br />

spájkovanie je metóda<br />

vhodná najmä pre<br />

pozinkované oceľové<br />

plechy, použité sa<br />

najmä v automobilovom<br />

priemysle (ocele<br />

HSS, lepšia zmáčavosť)<br />

– dochádza ku<br />

roztaveniu len prídavného<br />

materiálu, zváraný materiál<br />

sa nenatavuje, spoj je odolný<br />

voči korózii bez ďalších úprav.<br />

Norma:<br />

AWS A5.7: ERCuSi-A<br />

EN ISO 24373: S Cu 6560<br />

(CuSi3Mn1)<br />

DIN 1733 SG-CuSi3<br />

Plyn: 100% Argon (l1)<br />

Obj. č: GYS086692 - 0,8 mm, 1 kg, cievka<br />

Ø 100 mm<br />

Obj. č: GYS086647 - 0,8 mm, 5 kg, cievka<br />

Ø 200 mm


www.peterson-technik.sk<br />

vyťahovanie preliačin<br />

07<br />

07<br />

GYS SPEEDLINER COMBI 230 E.PRO<br />

Multifunkčný Spotter pre oceľ a hliník<br />

+ rozsiahle príslušenstvo<br />

Popis zariadenia:<br />

Speedliner mikroprocesorom riadené zariadenie pre opravy oceľových<br />

a hliníkových karosérií, použitia na rôznych častiach karosérie, rýchle<br />

a efektívne nastavenie parametrov vyrovnávania preliačin karosérie bez<br />

demontáže poškodených dielov, 3 bodovacie pištole: oceľ (1 manuálna,<br />

1 automatická), hliník (1 automatická)+ rozsiahle príslušenstvo<br />

Technické parametre:<br />

Napájanie: 230 V/50 Hz, jednofázové<br />

Istenie: 16 A<br />

Max. zvárací prúd I2: 3 800 A (oceľ), 7 500 A (hliník)<br />

Napätie U2: 7,4 V (oceľ), 50>200 V (hliník)<br />

Kábel pištole: oceľ: 2 m ručná Ø 70 mm 2 / 3 m automatická Ø 50 mm 2 ,<br />

hliník: 3 m automatická Ø 25 mm 2<br />

Rozmery: 450x430x290 mm<br />

Hmotnosť agregátu: 49,7 kg<br />

Štandardné príslušenstvo:<br />

SPEEDLINER Combi 230 E PRO, vozík Spot 1600, Manuspot, vyťahovací<br />

mostík, vyťahovacie rameno, 6-drapák, 4-drapák, Ringmatic, Alu Pullaer,<br />

magnetická kostra, 3x BOX spotrebný materiál<br />

ÂÂSchválené pre značku:<br />

Mercedes, Peugeot, Citroen, Jeep, Fiat, Lancia, AlfaRomeo, Nissan,<br />

Renault, Dacia, Toyota<br />

Obj. č: GYS036062<br />

GYS GYSLINER PRO 400<br />

Multifunkčný Spotter pre oceľ<br />

+ rozsiahle príslušenstvo<br />

Popis zariadenia:<br />

Speedliner mikroprocesorom riadené zariadenie pre opravy<br />

oceľových plechov, použitia na rôznych častiach karosérie,<br />

rýchle a efektívne nastavenie parametrov vyrovnávania<br />

preliačin karosérie bez demontáže poškodených dielov,<br />

2 bodovacie pištole: oceľ (1 manuálna, 1 automatická)<br />

+ rozsiahle príslušenstvo.<br />

Technické parametre:<br />

Napájanie: 400 V/50 Hz, jednofázové<br />

Istenie: 16 A<br />

Max. zvárací prúd I2: 3 800 A (oceľ)<br />

Napätie U2: 7,4 V (oceľ)<br />

Kábel pištole: oceľ: 2m ručná Ø 70 mm 2 / 3m automatická Ø 50 mm 2<br />

Rozmery: 225x360x235 mm<br />

Hmotnosť agregátu: 25,5 kg<br />

Štandardné príslušenstvo:<br />

GYSLINER PRO 400, vozík Workstation, Manuspot, 2x vyťahovací mostík,<br />

viťahovacie rameno, 8-drapák, 6-drapák, 4-drapák, Ringmatic, magnetická<br />

kostra, 1x BOX spotrebný materiál<br />

ÂÂSchválené pre značku:<br />

Mercedes, Peugeot, Citroen, Jeep, Fiat, Lancia, AlfaRomeo, Nissan,<br />

Renault, Dacia, Toyota<br />

Obj. č: GYS036048


08<br />

vyťahovanie | príslušenstvo<br />

karosársky <strong>špeciál</strong> 2019<br />

Opcia pre 230E.PRO/GYSPOT<br />

39.04: Quick Spot AIR<br />

– pneumatická bodové<br />

vyťahovanie preliačin<br />

Odtrhnutie automaticky pootočením,<br />

nastaviteľná výška ťahu, balené v kufri.<br />

Kábel: 2,5 m<br />

Pracovný tlak: 6 bar<br />

Hmotnosť: 920 g<br />

Obj. č: GYS057340<br />

GYS EASYCUT 40<br />

plazmová rezačka<br />

+ základné príslušenstvo<br />

Popis zariadenia:<br />

CUTTER 25K - Plazmová rezačka<br />

s invertorovou technológiou pre<br />

oceľové a hliníkové materiály, rezy do<br />

20 mm pre oceľ, nehrdzavejúcu oceľ<br />

a liatiny, rezy do 15 mm pre hliník<br />

a meď<br />

Technické parametre:<br />

Napájanie: 230V/50-60Hz/32A /<br />

ochrana: IP21, rozmer:<br />

420 x 150 x 300 mm, hmotnosť: 8 kg<br />

V dodávke základne príslušenstvo<br />

Štandardné príslušenstvo:<br />

- uzemňovacia svorka (2 m, 10 mm 2 )<br />

- horák IPT40 (4 m)<br />

Obj. č: GYS029743<br />

Pneumatický dózer<br />

1,2 t pre vyťahovanie<br />

preliačin<br />

– vlnitý drôt/hák<br />

Zariadenie pre opravu podbehov<br />

– ideálne ako dodatok pre bodové<br />

vyťahovačky preliačin<br />

Obj. č: GYS052475<br />

Oporné rameno<br />

Obj. č: GYS052581<br />

(Opcia pre pneumatický dózer 1,2 t)<br />

GYS – Reverzné kladivo 2,5kg<br />

s 4-hákom + príslušenstvo<br />

(opcia pre GYS 230E.PRO a PRO 400)<br />

Obj. č: GYS051225<br />

GYS Príslušenstvo pre EASYCUT 40<br />

box organizér<br />

Obj. č: GYS039957<br />

GYS – Prepravný<br />

vozík pre plazmovú rezačku<br />

Obj. č: GYS040298


www.peterson-technik.sk gys09<br />

TECHNOLOGICKÝ VÝVOJ<br />

TECHNICKÉ ZHODNOTENIE<br />

HOMOLOGÁCIA<br />

TECHNOLOGICKÝ VÝVOJ KAROSÉRIE<br />

HOMOLOGÁCIA PRODUKTOV<br />

SCHVÁLENIA VÝROBCOV


10<br />

rovnanie karosérie<br />

karosársky <strong>špeciál</strong> 2019<br />

CARBENCH – TRITON BENCH - Rovnací rám 3m s integrovaným zdvihákom + príslušenstvo<br />

TRITON – Rovnací systém s možnosťou zdvíhania, kotvenia a rovnania<br />

poškodených vozidiel<br />

Kompatibilne s elektronickým meracím systémom Contact Evolution<br />

alebo mechanickým meracím systémom JIG SYSTEM Universal<br />

(pevné prípravky)<br />

Rýchle ukotvenie vozidla na stolicu pomocou integrovaného elektrohydraulického<br />

zdviháku a príslušenstva.<br />

Bajonetové ukotvenie rovnacieho dózera kdekoľvek na ráme, možnosť<br />

rovnania okolo celého vozidla<br />

Komfortná pracovná výška<br />

Vhodné pre menšie a stredné opravy vozidiel.<br />

Technické parametre:<br />

Nosnosť: 3 000 kg, Výška zdvihu: 1 400 mm, Dĺžka rámu: 3 000 mm,<br />

Rovnacia sila dózera: 10 ton, napájanie pre zdvihák: 230/400 V 50/60 Hz,<br />

Požadovaná pevnosť a hrúbka betónu: C35/45, 200 mm<br />

Štandardné príslušenstvo:<br />

Rovnací rám - 4x gumená pätka pre zdvih vozidla - zdvihák 3t - dózer 10t<br />

– základná upínacia klema 4 ks - nosné podpery 4 ks - 1x reťaz s hákom<br />

3 m - 1x klema - 1x poistné lanko.<br />

 Schválené pre značku: BMW<br />

Obj. č: CBPAC.SF109/3000/C254<br />

Voliteľné príslušenstvo:<br />

Obj. č: CBAA108 (Opcia - Kolieska pre Triton)<br />

Obj. č: CBAA215 (Opcia - Spodný ťah adaptér pre reťaz, 1,5 ton - Triton)<br />

CARBENCH – JIG UNIVERSAL<br />

Univerzálny prípravkový systém<br />

JIG UNIVERSAL – revolučný systém merania a pevným<br />

prípravkom pri rovnaní vozidla, použiteľné pre všetky<br />

značky vozidiel, žiadne zdĺhavé čakanie na prípravky, podľa<br />

priloženej databázy si vyskladáte prípravky pre požadovaný<br />

typ a značku, rýchlo a jednoducho.<br />

Rozsah balenia:<br />

Univerzálne prípravky (traverzy, veže, sklopná hlava)<br />

vrátane vozíka 2x.<br />

Inštrukčný manuál + CD s technickou dokumentáciou.<br />

 Schválené pre značku: BMW<br />

Obj. č: CBPACdiMA.08/EVO


www.peterson-technik.sk rovnanie karosérie11<br />

CARBENCH - MANTA BENCH<br />

Rovnací rám 4,5m s integrovaním<br />

zdvihákom 4,5t + príslušenstvo<br />

MANTA – Rovnací systém s možnosťou zdvíhania, kotvenia a rovnania poškodených<br />

vozidiel, kompatibilne s elektronickým meracím systémom Contact Evolution alebo<br />

mechanickým meracím systémom JIG SYSTEM Universal (pevné prípravky)<br />

Rýchle ukotvenie vozidla na stolicu pomocou integrovaného elektrohydraulického<br />

zdviháku a nájazdových rámp.<br />

Bajonetové ukotvenie rovnacieho dózera kdekoľvek na ráme, naviják pre nepojazdné<br />

vozidlá, kolieska pre presun rámu. Možnosť rovnania okolo celého vozidla<br />

Komfortná pracovná výška – pre všetky opravy<br />

Technické parametre:<br />

Nosnosť: 4 500 kg, Výška zdvihu: 1 450 mm, Dĺžka rámu: 4 500 mm,<br />

Rovnacia sila dózera: 10 ton, napájanie pre zdvihák: 400 V 50 Hz,<br />

Požadovaná pevnosť a hrúbka betónu: C35/45, 200 mm<br />

Štandardné príslušenstvo:<br />

Rovnací rám - zdvihák 4,5 t - nájazdové rampy – dózer 10 t<br />

– základná upínacia klema 4 ks – nosné stĺpy 4 ks – navijak manuál<br />

(1x reťaz s hákom 3 m, 1 x klema, 1x poistné lanko)<br />

 Schválené pre značku: BMW<br />

Obj. č: CBMAntASEt45 (možnosť dodať aj v prevedení s dĺžkou<br />

rovnacieho rámu 5,15 m + obe verzie zdviháku 4,5 t a 6 t)<br />

CARBENCH - MANTA BENCH<br />

Rovnací rám 4,5m s integrovaním<br />

zdvihákom 6t + príslušenstvo<br />

 Schválené pre značku: BMW<br />

Parametre sú rovnaké ako pri Manta SET45, rozdiel je v zdviháku - nosnosť 6 t<br />

Obj. č: CBMAntASEt60 (možnosť dodať aj v prevedení s dĺžkou rovnacieho rámu<br />

5,15 m + obe verzie zdviháku 4,5 t a 6 t)<br />

Voliteľné príslušenstvo:<br />

Obj. č: CBAA178/2 – set 2 ks priečnych nosníkov pre CBPA01/2 (doporučené pre<br />

prípad zapustenia rámu – pri zapustení nie sú potrebné nájazdové rampy!!!)<br />

Obj. č: CBPA01/2 – set 4 ks mobilných nastaviteľných podstavcov na pojazdoch<br />

(1 150 až 1 700 mm)<br />

Obj. č: CBAA215 (Opcia - Spodný ťah adaptér pre reťaz, 1,5 ton - Manta)


12<br />

rovnanie karosérie | príslušenstvo<br />

karosársky <strong>špeciál</strong> 2019<br />

GYS KLAMPIARSKY ŤAHACÍ<br />

HÁK – SET<br />

Klampiarsky ťahací hák pre obkročné ťahanie,<br />

upnutie vo viacerých variantoch.<br />

Obj. č: GYS052659<br />

GYS KLAMPIARSKA ŤAHACIA<br />

KLEMA PRAVOUHLÁ<br />

Klampiarska ťahacia klema, čeľusť 100 mm,<br />

dve oká - dvojsmerný ťah.<br />

Obj. č: GYS052666<br />

GYS Autorobot - Klampiarska ťahacia klema<br />

GYS - Autorobot - Klampiarska ťahacia klema, zostava 6 ks - široký záber upnutia a smeru ťahania.<br />

Obj. č: GYS052727<br />

GYS KLAMPIARSKA<br />

ŤAHACIA KLEMA MINI<br />

Klampiarska ťahacia klema, čeľusť 52 mm<br />

Obj. č: GYS056855<br />

GYS - Sťahovacie/rozťahovacie<br />

rameno ukončené čeľusťou<br />

rozsah 1 540 – 1 930 mm<br />

Obj. č: GYS053052<br />

GYS – Spojka<br />

pre reťaz – 2x hák<br />

Obj. č: GYS061156<br />

GYS - Sťahovacie/rozťahovacie<br />

rameno ukončené čeľusťou<br />

rozsah 910 - 1 130 mm<br />

Obj. č: GYS053045<br />

Hydraulická<br />

rozpínacia sada 10 t<br />

Profi<br />

Kapacita: 10 ton<br />

Technické parametre:<br />

váha: 37 kg, Pracovný tlak: 62 MP, náplň olej.<br />

pump 0,5 l, Rozpínacia dĺžka: 16 - 90 mm<br />

Obj. č: GYS057449<br />

GYS – Spojka<br />

pre reťaz – 2x klema<br />

Obj. č: GYS061163<br />

GYS – Ťahacia reťaz,<br />

dĺžka 2,5 m, 2x hák (12,5 t)<br />

Obj. č: GYS061255<br />

CarBench - Reťaz, 3 m (12,5 t)<br />

Obj. č: CBB500/F1/3<br />

CarBench - Hák pre reťaz (12,5 t)<br />

Obj. č: CBB500/E6


www.peterson-technik.sk merací systém<br />

13<br />

CARBENCH<br />

Contact Evolution 3D<br />

merací systém<br />

Contact Evolution - elektronický merací systém s intuitívnym prostredím<br />

obsluhy, ktorý spĺňa požiadavky OEM a poisťovní. Pokroková<br />

technológia hardvéru s použitím hliníka, uhlíkových vlákien a najnovšej<br />

generácie rotačných meracích snímačov, ideálna pre prostredie<br />

autoopravárenstva. Rozsiahla databáza vozidiel a parametrov. Použitie<br />

na diagnostiku, opravu vozidla, vrátane výstupného protokolu o stave<br />

vozidla pred a po oprave. Možnosť merať vozidlo stojace na podlahe<br />

(mimo rovnacieho rámu) alebo zdvihnuté na zdvíhacom zariadení.<br />

Technické parametre:<br />

- Meracie rameno, dĺžka: 2,7 m,<br />

- Vyrobené z hliníka a karbónových vlákien,<br />

- 5 pohyblivých osí ramien,<br />

- Wi-Fi alebo káblové pripojenie k počítaču,<br />

- Hlasový sprievodca pre mechanika,<br />

- Batériové napájanie,<br />

- Teleskopický stojan s nastaviteľnou výškou,<br />

- Každé meranie môže byť: uložené, vytlačené, poslané emailom,<br />

- Môže byť použitý s každým rovnacím rámom alebo zdvihákom,<br />

- Nepotrebuje žiadne adaptéry a rozšírenia,<br />

- Môže byť použitý na rovnacom ráme v kombinácii s prípravkami,<br />

- Každé kĺbové spojenie ramena má 4 000 pozícii.<br />

S Contact Evolution - je možné merať kompletnú karosériu ako aj:<br />

- motorový priestor<br />

- podlahu<br />

- vnútorný priestor kabíny<br />

- strechu<br />

- pánty dverí<br />

- upevnenie sedadla<br />

- upevnenie bezpečnostných pásov<br />

- upevnenie čelného skla<br />

- upevnenie zadnej kapoty<br />

- upevnenie prednej kapoty<br />

- užívateľské (vlastné) meracie body<br />

 Schválené pre značku: BMW, Mercedes<br />

Obj. č: CBAA250/EVOLutiOn


14<br />

pneumatické náradie<br />

karosársky <strong>špeciál</strong> 2019<br />

CP - CP7555-A – Pneumatická<br />

uhlová brúska, 125 mm/840 W<br />

Závit vretena M14,vysokokvalitné kužeľové prevody<br />

a riadený motor<br />

Jednoducho nastaviteľný otočný ochranný<br />

kryt kotúča, prívod vzduchu otočný o 360°<br />

Zadný vývod (výfuková hadica súčasťou balenia),<br />

rukoväť pre obsluhu ľavou/pravou rukou<br />

Určená na brúsenie lamelovými kotúčmi,<br />

brúsenie železa a rezanie<br />

Technické parametre:<br />

Priemer kotúča 125 mm<br />

Upínanie M14<br />

Výkon 840 W<br />

Otáčky 12 000 ot/min<br />

Spotreba vzduchu 11 l/s<br />

Priemer hadice 10 mm<br />

Hmotnosť 1,6 kg<br />

Obj. č: CiP7550-A<br />

GYS - MINI<br />

Pneumatická brúska<br />

sada - balené v kufríku<br />

Obsah balenia:<br />

- 1 brúska 15/18 000 ot/min 6,2bar<br />

- 1 spojovací kľúč<br />

- 10 brúsnych kotúčov, zrnitosť 120<br />

- 10 brúsnych kotúčov, zrnitosť 100<br />

- 10 brúsnych kotúčov, zrnitosť 80<br />

- 3 leštiace brúsne kotúče<br />

- 1 brúsna kefa, zrnitosť 50,<br />

balené v kufríku<br />

Obj. č: GYS051829<br />

CP - CP9885<br />

Kartušová pištol<br />

pneumatická<br />

Kontinuálne vytláčanie hmoty<br />

Regulovatelný prietok vzduchu<br />

Pre štandardné kartuše 50 x 210 mm<br />

Spotreba vzduchu 3,6 l/s<br />

Priemer hadice 10 mm<br />

Hmotnosť 1,04 kg<br />

Obj. č: CiP9885<br />

CP – Antivybračné<br />

pracovné rukavice<br />

Profesionálne pracovné<br />

rukavice. Veľkosť L a XL.<br />

Antivibračné výstuhy<br />

Obj. č: CiP8940158618<br />

- veľkosť L<br />

Obj. č: CiP8940158619<br />

- veľkosť XL<br />

GYS - Volfrám/karbid vrták,<br />

Ø 8 mm<br />

3 čepele pre oceľ BORON/UHSS<br />

Obj. č: GYS053069<br />

GYS - Volfrám/karbid vrták,<br />

Ø 8 mm<br />

4 čepele pre oceľ BORON/UHSS<br />

Obj. č: GYS059849<br />

GYS - Volfrám/karbid vrták,<br />

Ø 10 mm<br />

3 čepele pre oceľ BORON/UHSS<br />

Obj. č: GYS053076<br />

GYS - Pneumatická<br />

vŕtačka pre bodové<br />

zvary 800 rpm, 2,3 kg<br />

SPOT DRILL pre vŕtanie ocele a pevnostnej ocele<br />

UHSS / BORON<br />

Nízke otáčky, silný krútiaci moment, účinné<br />

vŕtanie cez najtvrdšie ocele, nastaviteľná<br />

hĺbka vŕtania<br />

Technické parametre:<br />

Otáčky 800 ot./min, hluk 84 dB (A)<br />

Prítlačné rameno otočné o 360°, odnímateľné<br />

1x vrták z volfrámu s priemerom 8 mm,<br />

3 čepeľe pre oceľ UHSS / BORON (v balení)<br />

Spotreba vzduchu: 113 l/min<br />

Prev. tlak: 6,5 bar<br />

Obj. č: GYS050464


www.peterson-technik.sk príslušenstvo | pneumatické náradie15<br />

GYS - Pneumatická brúska<br />

pre laserové zvary<br />

- oceľový a hliníkový plech (NIBBLER)<br />

Pneumatická brúska na odstraňovanie líniových laserových zvarov<br />

pomocou guľovej frézy (v balení 2 ks) so stopkou 6 mm - oceľ/hliník<br />

Technické parametre:<br />

otáčky 25 000 ot./min., pracovný tlak 6,3 bar, max. 7 bar, spotreba vzduchu<br />

0,056 m³/min, pripojenie 1/4“. Hladina hluku 84 dB (A), vibrácie 1,2 m/s².<br />

Obj. č: GYS054165<br />

CP Naviják 10 m/8 mm<br />

alebo 16 m/10 mm<br />

Kvalitný navíjací bubon s polyuretánovou<br />

hadicou, vysoká kvalita komponentov,<br />

nastaviteľný doraz, odolné voči korózii,<br />

jednoduchý servis, certifikát TUV, ľahký<br />

a odolný kompozitný kryt<br />

CP - CP7901<br />

Priamočiara pílka<br />

karosárska<br />

Technické parametre:<br />

360° otočný prívod vzduchu<br />

Zdvih 10 mm<br />

Počet kmitov za minútu 10 000<br />

Spotreba vzduchu 2,6 l/s<br />

Priemer hadice 10 mm<br />

Hmotnosť 0,86 kg<br />

Obj. č: CiP7901<br />

CP - Náhradné<br />

pílové listy,<br />

set 5 ks<br />

Pílový list 18 zubov - 5 ks<br />

Obj. č: CiP8940158775<br />

Pílový list 24 zubov - 5 ks<br />

Obj. č: CiP8940158776<br />

Pílový list 32 zubov - 5 ks<br />

Obj. č: CiP8940158777<br />

Obj. č: CiP8940171991 - závit ¼ BSP,<br />

priemer hadice 8 mm, dĺžka 10 m<br />

Obj. č: CiP8940171993 - závit ¼ BSP,<br />

priemer hadice 10 mm, dĺžka 16 m<br />

CP Rýchlospojka pre<br />

pneumatické náradie ¼<br />

Obj. č: CiP6158105940<br />

GYS - Pneumatická<br />

brúska karosárska<br />

Pneumatické náradie na brúsenie, očistenie<br />

ochranného nástreku podvozku a odstránenie<br />

nálepiek, lepidiel atď...<br />

4 000 ot/min, prev. tlak 6,2 bar, priemer kotúča<br />

280 mm, hmotnosť 1 200 g<br />

Obj. č. GYS051775<br />

GYS - ŠTETINOVÝ KOTÚČ zelený<br />

Univerzálny čistiaci kotúč na použitie so<br />

vzduchovými axiálnymi brúskami (uhlovými)<br />

a pneumatickými alebo elektrickými uhlovými<br />

brúskami 115 mm (s Ø 75 mm spolu<br />

s držiakom M14)<br />

Odlievané z jedného kusa, žiadne oddeľovanie<br />

štetín, tichá práca, odolný materiál „CUBITRON“<br />

(keramické brúsne zrná) vysoký a agresívny<br />

brúsny výkon, dlhá prevádzková životnosť<br />

Vhodné pri otáčkach do 25 000 ot./min.<br />

Obj. č: GYS052468


16<br />

ručné náradie | oceľ<br />

karosársky <strong>špeciál</strong> 2019<br />

KS Tools - karosárske náradie<br />

pre Oceľ - 554-dielny set s vozíkom<br />

Sada autokarosárskeho náradia v najvyššej kvalite,<br />

toto <strong>špeciál</strong>ne karosárske náradie obsahuje: karosárske kladiva, babky,<br />

karosárske lyžice, pilníky, kliešte, nožnice P/L, sekáče, kliny, oceľová kefa<br />

atď., ale tiež najpoužívanejšie klasické náradie, ako sú očkoploché kľúče,<br />

račňe s hlavicami, skrutkovače, kliešťe a pod.<br />

Zloženie: základná sada náradia 515 dielna + sada autoklampiar<br />

39-dielna = 554-dielna sada + dielenský vozík 7 zásuviek (dielenský vozík<br />

podľa aktuálnej ponuky)<br />

Obj. č: KSKAROSAR545d


www.peterson-technik.sk oceľ | ručné náradie<br />

17<br />

HAZET 0-1900/77<br />

- karosárske náradie pre Oceľ<br />

- 77-dielny set bez vozíka<br />

Sada autokarosárskeho náradia (77-dielna) v najvyššej<br />

kvalite, toto <strong>špeciál</strong>ne karosárske náradie obsahuje:<br />

karosárske kladivá, babky, karosárske lyžice, pilníky,<br />

kliešte, nožnice P/L, sekáče, kliny, oceľová kefa atď., ale tiež<br />

najpoužívanejšie klasické náradie, ako sú očko ploché kľúče,<br />

račňe s hlavicami, skrutkovače, kliešťe a pod. Vyrobené<br />

v Nemecku<br />

Obj. č: HZ0-1900/77


18 zdvíhanie a transport Použitie pre klampiarske práce<br />

karosársky <strong>špeciál</strong> 2019<br />

GYS SPOT LIFT PRO<br />

Mobilný zdvihák (nožnica)<br />

hydraulický 2,5t<br />

Technické parametre:<br />

Výška zdvihu: 600 mm<br />

Svetlá výška: 140 mm<br />

Rozsah zdvih. bodov:<br />

1 200 mm až 1 680 mm<br />

Obj. č: GYS053557<br />

GYS – Mobilný zdvihák<br />

pre klampiara 1-stĺp,<br />

nosnosť 2,5 t<br />

Použitie pre klampiarske práce<br />

Technické parametre:<br />

Výška zdvihu: 700 mm<br />

Svetlá výška: 100 mm<br />

Pracovný tlak: 8 bar<br />

Rozmer: 129x105x73 cm<br />

Obj. č: GYS052864<br />

Doplnok pre mob. zdvihák 1-stĺp<br />

Obj. č: GYS053236<br />

GYS - Transportný<br />

vozík pre<br />

nepojazdné vozidlo<br />

Nastaviteľný rozsah nosných bodov<br />

od 500 do 1 700 mm, nosnosť 1,2 t<br />

Obj. č: GYS059047


www.peterson-technik.sk zdvíhanie a transport19<br />

TURTLE - Nožnicový zdvihák<br />

pre klampiarske dielne<br />

Zdvihák pre klampiarske práce, možnosť zapustenia do<br />

podlahy, štyri ramená s nastaviteľnou výškou a šírkou<br />

pätky, hydraulický pohon s ručným káblovým ovládačom.<br />

Technické parametre:<br />

Nosnosť: 2 500 kg<br />

Svetlá výška: 115 mm<br />

Max. výška zdvihu: 1 200 mm<br />

Prev. tlak: 8 bar<br />

Obj. č: CBPAC.SF123<br />

GYS MOBILNÁ KLIETKA<br />

pre odstrojené diely z vozidiel<br />

Klietka na odstrojené diely, držiak na dokument, pogumované kolieska<br />

s brzdou Ø 100 mm.<br />

Ideálne pre krátkodobé skladovanie dielov pri oprave automobilu alebo<br />

príprave na lakovanie. Udržuje skladovanie dielov a komponentov<br />

bezpečne a na poriadku. Vhodne do karosárne, alebo lakovne.<br />

Technické parametre:<br />

nosnosť: 90 kg, povrchová úprava: epoxidová farba červená,<br />

rozmery: 710 x 900 x 1 970 mm, hmotnosť: 41 kg<br />

Obj. č: GYS040243<br />

GYS - Podpera nastaviteľná,<br />

na kolieskach - 50 kg<br />

Technické parametre:<br />

nosnosť: 50 kg, hmotnosť: 24 kg,<br />

rozmery: v 81>133 x š 86 x d 18,5>132 cm<br />

Obj. č: GYS059818<br />

GYS Pracovná plošina<br />

celohliníková - 200 kg<br />

Technické parametre:<br />

nosnosť: 200 kg, hmotnosť: 8,2 kg, materiál:<br />

hliník, rozmery: v 47 x š 38,5 x d 96 cm<br />

Obj. č: GYS057562


karosársky <strong>špeciál</strong> 2019<br />

20 indukcia GYS 37LG - Indukčný<br />

nahrievač PROFI<br />

33-dielny set precízneho náradia na<br />

pre osobné a úžitkové vozidlá<br />

3,7 kW/230 V, chladenie kvapalinou<br />

POWERDUCTION 37LG poskytuje okamžitý a výkonný<br />

ohrev pre uvoľňovanie a nahrievanie<br />

ocele, železa a hliníku. Zariadenie je ľahké a prenosné,<br />

chladené kvapalinou čo umožňuje nepretržitý ohrev<br />

Použitie:<br />

• uvoľňovanie tyčí riadenia pri nastavení geometrie<br />

• demontáž žhaviacích sviečok, ramienka stieračov atď<br />

• uvoľňovanie skrutiek<br />

• rovnanie malých priehlbín na povrchu karosérie bez<br />

poškodenia laku<br />

• uvoľňovanie výfukového potrubia<br />

• demontáž lepených dielov karosérie z ocele alebo hliníku<br />

Čas nahrievania podľa materiálu:<br />

Matica M10 - 1 s<br />

Plech 2 mm - 5 s<br />

Gulatina Ø 10 mm - 15 s<br />

Obj. č: GYS056992<br />

GYS - GYSDUCTION PROLAINER AUTO<br />

výkonný indukčný ohrievač pre karosárske<br />

a mechanické práce<br />

Použitie:<br />

- Odstraňuje lepidlá, logá, bočné ochranné lišty, bez použitia rozpúšťadiel<br />

- Demontáž okna bez vyrezávania (zadné okno, bočné ¼ okno, panoramatická strecha ...)<br />

- Odstránenie krytou a tesnení<br />

- Uvoľnenie mechanický častí (matice, skrutky, zapaľovacie sviečky, vstrekovače ...)<br />

- Oprava malých preliačin na karosérii bez poškodenia laku (opcia GYS054776)<br />

Výkon: 2 400 W<br />

Bezpečnosť: Okamžitý ohrev bez plameňa<br />

Efektívne: Ohrieva iba kovové časti s veľkou presnosťou, nie je potrebné<br />

odstrániť priľahlé časti<br />

Flexibilné napätie: Napájanie 230 V<br />

ÂÂSchválené pre značku:<br />

Renault, Dacia, Jeep, Fiat, Lancia,<br />

Alfa Romeo, Toyota<br />

Obj. č. GYS048775<br />

Opcia pre gysduction<br />

opravu karosérie bez poškodenia laku<br />

Obj. č. GYS051959<br />

Induktor pre vyrovnávanie menších<br />

preliačin<br />

Obj. č.: GYS054776<br />

Induktor pre špirálové cievky<br />

+ sada 5 ks špirála<br />

Obj. č.: GYS054783<br />

Lampa pre presné<br />

rozlíšenie preliačiny<br />

Obj. č: GYS053175


www.peterson-technik.sk oprava plastov/nitovanie21<br />

GYS - Zošívačka pre opravu<br />

prasklín plastov<br />

HOT STAPLER - Horúca zošívačka pre všetky typy plastov<br />

s použitím vyhrievaných kovových svoriek, rýchla oprava<br />

nárazníkov, spoilerov, palubné dosky, držiak svetlometu ...<br />

Technické parametre:<br />

- Dĺžka sieťového kábla: 1,60 m<br />

- Dĺžka kábla držiaka zošívačky: 1,5 m<br />

- Prevádzkové napätie: 230 V<br />

- Dodávané s 5 typmi po 20 svoriek každého typu = 100 ks<br />

Obj. č: GYS052925<br />

GYS - Set na<br />

opravu plastov<br />

spájkovaním,<br />

230 V, 550 °C<br />

Štandardné príslušenstvo:<br />

Spájkovacia pištoľ so žehličkou, držiak,<br />

prídavný materiál pre zalievanie plastu<br />

10x, armovacia sieťka 2x 25x12,5 cm,<br />

drôtená kefka, nožnice, balené v kufri<br />

Obj. č: GYS052932<br />

GYS - GYSPRESS Push Pull<br />

Nitovacie /odnitovacie/<br />

dierovacie pneumatické<br />

náradie max. tlak: 8 ton – set<br />

Automatické nitovacie/odnitovacie kliešte<br />

s pneumatickým pohonom <strong>špeciál</strong>ne<br />

navrhnuté pre moderné autoservisy,<br />

možnosť regulácie tlaku a sily stlačenia<br />

nitu podľa materiálu<br />

Obsah balenia:<br />

- základná sada nitovacieho náradia - matrice<br />

- základná sada nitov<br />

- ramená 3 ks, HR1S, HR2, PP HR3,<br />

- držiak nitovačiek<br />

- transportný vozík<br />

ÂÂNitovacie matrice je možné dodať podľa<br />

výrobcu vozidla!!!<br />

BMW, Jaguar/Land Rover – VW Group – Mercedes-Benz –<br />

– Ford – Ferrari – Tesla<br />

Obj. č: GYS058682


22 alu pracovisko | stroje - náradie hliník Obsah balenia:<br />

karosársky <strong>špeciál</strong> 2019<br />

GYS Vysávač pneumatický<br />

pre ALU pracovisko (neiskrivé náradie)<br />

hadica 5 m (von. Ø 29 mm, vnút. Ø 35 mm), filter 1x, vrecko 1x<br />

Technické parametre:<br />

- kapacita nádoby: 25 l<br />

- pracovný tlak: 6 bar<br />

- spotreba stlačeného vzduchu pri 6 bar: 800 lmin -1<br />

- nasávacie pripojenie: Ø 50 mm<br />

- max. sací výkon: 150 m 3 /h<br />

- max. úroveň vákua: 2 000 mm H 2<br />

O<br />

- odporúčaný výkon kompresora: 7,5 HP<br />

Obj. č. GYS058866<br />

ARC PULL 200 - Spotovací prístroj<br />

pre hliník 230 V s výkonom<br />

10-200 A<br />

GYSPOT ARCPULL 200 zariadenie s oblúkovým zváraním <strong>špeciál</strong>ne pre<br />

tenké plechy. Inovatívne a zdokonalené synergické ovládanie, bodové<br />

zváranie v ochrannej atmosfére zabraňuje oxidácii zvaru, žiadne<br />

poškodenie druhej strany opravovaného dielu.<br />

Pištoľ s lineárnym motorom, dokonalá kontrola zváracieho cyklu,<br />

digitálne ovládanie procesov - nie je potrebné manuálne prispôsobenie,<br />

2 nezávisle nastaviteľné zemné elektródy pre lepšiu stabilitu počas<br />

procesu zvárania.<br />

Synergický režim, továrenské nastavenia, manuálny režim.<br />

Obsah balenia:<br />

- Automatická pištoľ s 2 uzemňovacími elektródami, 3m kábel<br />

- ťahacie rameno 2x + 3x hák<br />

- Krabica s hliníkovými očkami 1 mm (GYS059412), 1,5 mm (GYS057470)<br />

- Zdvíhacia tyč 3 ks<br />

- Sada 4 ks Alu kladív<br />

- Sada 6 ks teflon profil<br />

- Infra teplomer<br />

ÂÂSchválené pre značku: Peugeot, Citroën<br />

Obj. č. GYS036871<br />

GYS - Profilové klampiarske<br />

kladivá pre hliník<br />

sada 4 ks, balenie kufor<br />

Obj. č: GYS020986


www.peterson-technik.sk hliník | ručné náradie23<br />

HAZET – karosárske<br />

náradie pre Hliník<br />

- 65-dielny set bez vozíka<br />

Sada autokarosárskeho náradia (65-dielna) v najvyššej<br />

kvalite, toto <strong>špeciál</strong>ne karosárske náradie obsahuje:<br />

karosárske kladiva, babky, karosárske lyžice, pilníky,<br />

kliešte, nožnice P/L, sekáče, kliny, drôtená kefa atď...<br />

vyrobené v Nemecku<br />

Obj. č: HZ0-179NX/65ALU


Naša firma Vám ponúka<br />

 TOP Výrobky od renomovaných svetových výrobcov<br />

 Pôsobenie na celom uzemí SR<br />

 Predaj s poradenstvom v 3 regiónoch<br />

 Celoslovenský servis vlastnými pracovníkmi<br />

 Návrh a pomoc pri projektoch Vášho servisu s vizualizáciou<br />

 Odborné školenia u Vás, alebo v školiacom stredisku<br />

Akcia platí iba na území SR.<br />

Použité obrázky sú ilustratívne.<br />

Právo na zmeny je vyhradené.<br />

KATALÓG JE URČENÝ IBA PRE<br />

REGISTROVANÝCH ZÁKAZNÍKOV<br />

NAŠEJ SPOLOČNOSTI!<br />

www.peterson-technik.sk<br />

e-shop

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!