Happysun 5, ukázka 2

bylinky

Jedinečný magazín o životní rovnováze, spojení duše a těla, síle lásky a cestě ke štěstí. Happysun je pravidelná knížka o duševní a tělesné harmonii, nevšedních metodách léčby a uzdravování, tajemných rituálech i dávno zapomenutém učení.

Na krásném papíru a příjemném formátu do ruky najdete vše, co musíte znát o své duši i těle. Naučíte se využívat nové i tradiční způsoby domácího léčení a urovnávat psychickou nepohodu. Poznáte, jak správně meditovat a jak odolávat každodennímu stresu. Podívate se do světa jiných kultur, co říkají šamani v Amazonii, na Sibiři či budhisté v Tibetu. Poznáte své tělo a porozumíte bolestivým signálům, které vám posílá. Někdy stačí málo, není třeba měnit život radikálně.

Nebojte se, to zvládneme. WWW.HAPPYSUN.CZ

ˇˇ


Předplatné

Telefon:

(+420) 225 985 225

www.happysun.cz

E ‐mail: happysun@send.cz

Adresa:

BYLINKY REVUE

Rybná 14, P. O. Box 12,

110 05 Praha1

@happysunmagazin


Happysun

Pozitivní knížky o životní rovnováze,

síle lásky a cestě ke štěstí.

Vychází každé 2 měsíce

Kontakty pro objednání:

www.happysun.cz

+420 225985225

SMS: +420 605 202 115

happysun@send.cz

Poštou:

BYLINKY REVUE

Rybná 14, P. O. Box 12

110 05 Praha 1

Minulá vydání najdete v našem eshopu:

www.mojebylinky.cz


OBSAH

14 Indiánské

bylinky

Indiáni byli a jsou mistry medicíny.

A jaké bylinky jsou k léčení

nejvhodnější? Na to se společně

podíváme.

20

Imaginace, které

vás pohladí po duši

Tentokrát nasytíme své srdce

láskou a radostí a naučíme se

odpouštět sobě a druhým lidem.

28

Všímejte si

dobrých věcí

32 Příběhy

k zamyšlení

24 Snové

symboly

Se kterými symboly se můžeme

nejčastěji setkat v našich snech?

6 HAPPYSUN


36

Orgonit, zázračný

kámen

Orgonit – kámen, který má

magické schopnosti a může

nám pomoci v mnoha životních

oblastech.

40

Tradiční čínská

masáž guashai

Jde o očistnou masáž probíhající

za pomoci nefritové destičky.

46

Moxování – teplo,

které léčí

Poznejte společně s námi jednu

z nejúčinnějších, nejpříjemnějších

a také nejoblíbenějších alternativních

metod, která pomáhá našemu

zdraví a je známá několik

tisíc let.

50

56

64

Nemoci pocházejí

z emocí

Poznejte své pravé

JÁ – KOV

Pouť do Santiaga

de Compostela

aneb Cesta je cíl

HAPPYSUN.CZ 7


8 HAPPYSUN

KAŽDÝ Z NÁS

POTŘEBUJE

OBEJMOUT

A JE JEDNO,

KOLIK

NÁM JE LET.


SÍLA

DOTYKU

Objetím dáváme jasně najevo, co pro nás

dotyčný znamená a jak moc je pro nás

důležitý. Potvrzujeme mu, že není sám.

Dodáváme mu tím jistotu. Jen dlaně

a něžný dotek dokáží uklidnit veškeré

obavy a připomínají nám, že jsme milováni

a respektováni pro to, jací jsme a kdo jsme.

HAPPYSUN.CZ 9


10 HAPPYSUN


Kvet ˇˇzivota,

SYMBOL LÉČIVÉ

ENERGIE A ŽIVOTA

Symbol, který je v mnoha

kulturách po celém světě

považován za posvátný, nám

ukazuje, že všechny věci

pochází z jednoho zdroje

a že jsou mezi sebou úzce

propojeny. Pohled do středu

nádherného květu života nás

vyzývá ke sjednocení našeho

srdce, mysli a duše. Jak je

vůbec možné, že obyčejný

symbol nás dokáže skrze dar

vidění tak hluboce vtáhnout

do sebe a připoutat

k sobě pohledem? Odpověď

je snadná: květ života totiž

vychází z posvátné geometrie

a zachycuje stvoření veškeré

existence. Není to tedy jen

tak ledajaký symbol, zachycuje

totiž samotnou podstatu

života. Každý symbol má svůj

význam a svou moc, moc

květu života je velká. Spojuje

nás s posvátnou esencí života,

léčí naše tělo i duši a pomáhá

nám napojit se na božskou

sílu. Díky své posvátné geometrii

a díky svému tvaru je

navíc velmi vhodný a účinný

při očistě a harmonizaci vody

i vzduchu kolem nás. Vysílá

mocné vibrace, které se postarají

o harmonizaci prostoru

a jeho vyčištění od negativních

energií. Na lidi v tomto

prostoru má toto úžasné

dopady, jejich psychika se

zklidní a naopak dojde k posílení

vnitřního klidu. Co se

vody týče, můžeme symbolem

květu života výrazně zlepšit

její kvalitu a očistit ji. Buď

můžete použít samolepku

s květem života, lze však najít

i překrásné skleničky či skleněné

lahve na pitnou vodu,

na kterých je již symbol květu

života. Tímto symbolem lze

zlepšit i biologickou kvalitu

potravin, a to tak, že symbol

umístíte zespodu na talíř či

mísu, ve které jsou potraviny

umístěné.

HAPPYSUN.CZ 11


VŠÍMEJTE SI

DOBRÝCH VĚCÍ

Text: Dagmar Křiklanová

www.happysun.cz

V jednom experimentu dostala skupina

vybraných lidí list papíru s deseti jednoduchými

příklady. List vypadal následovně:

Otázka pro účastníky zněla:

„Je vám na této stránce něco nápadné?“

Stejnou otázku teď pokládám i vám. Než budete

číst dál, zkuste si na ni odpovědět.

28 HAPPYSUN


www.HAPPYSUN.CZ

JAKÝ BYL VÝSLEDEK

EXPERIMENTU?

Po krátkém zamyšlení všichni účastníci

bez výjimky odpověděli: „Jeden

příklad je špatně!“ A to je samozřejmě

pravda, protože 17 – 9 opravdu

není 11. Nikoho (ani mě ne), však

nenapadlo odpovědět, že je tam 9

výsledků správně. Když jsem o tomto

pokusu slyšela poprvé, zaujal mě

a uvědomila jsem si, že opravdu máme

často tendenci s takovýmto přístupem

pomalu proplouvat svým životem.

Často se automaticky zaměřujeme na to,

že nás dnes čeká náročný úkol, že děti

udělaly doma nepořádek, že nemáme

čas, že máme nevyřešený problém

z předešlých dní, že ráno bude zase

ucpaná silnice apod. Naše automatická

pozornost si vybaví často především

ty špatné a negativní věci a okamžiky,

ale už ne to, že máme střechu nad

hlavu, tekoucí vodu, jídlo, rodinu,

práci, oblečení, přátele, demokracii,

zdravé děti a podobně. Samozřejmě si

tyto dobré věci já i mnoho dalších lidí

uvědomujeme, už se ale na ně musíme

většinou vědomě soustředit a nenapadají

nás hned spontánně. Většina z nás má

v automatickém hledáčku především

to, co není úplně tak v pořádku a podle

našeho gusta.

Takovou tendenci mozku všímat si

především těch špatných a negativních

věcí a událostí neuropsychologové

označují za „negativní předpojatost

mozku“. Vše má však svůj evoluční

původ. Když naši předkové ještě žili

v jeskyních a číhalo na ně nebezpečí

téměř na každém kroku (v podobě

medvědů, dravců, mamutů, příslušníků

jiných kmenů, nemocí či hladovění),

museli být především ostražití

a zaměřovali se hlavně na číhající hrozby,

které mohly ohrozit jejich životy.

Pokud by se při lovu kochali nádhernou

krajinou a rozkvetlými stromy, možná

by si nevšimli medvěda v houští a byli

HAPPYSUN.CZ 29


www.HAPPYSUN.CZ

by v nebezpečí.

Stejně tak se dnes na silnici

nesoustředíme na všechna auta, která

jedou předpisově, ale svůj „radar“

zaměřujeme především na auta, která

nás mohou svou jízdou ohrozit. Tuto

předpojatost jsme tedy zdědili, a proto

si všímáme dříve špatných věcí než těch

dobrých. To je samozřejmě z hlediska

přežití a opatrnosti v pořádku, doba

se však změnila a dnes nám opravdu

nehrozí tolik nebezpečí a hrozeb, jako

tomu bylo kdysi. Negativní předpojatost

nám ale brání v tom užívat si chvilky

pohody, radosti a štěstí. Náš mozek se

takto vyvíjel po mnoho milionů let,

aby nám zajistil především přežití, není

v něm tedy žádný automatický systém,

který by nás upozornil především na to

pozitivní a dobré.

Je proto na nás, abychom se vědomě

naučili vnímat a uvědomovat si

především to dobré – ony pozitivní

události, vše, za co můžeme být vděční,

to, co máme a co se nám daří. Pozor,

teď vás nenabádám k tomu, abyste

si nasadili růžové brýle a mysleli jen

pozitivně. Jde o to mít na věci a život

vyrovnanější a pravdivější pohled

a nebojte, že si nevšimnete hrozícího

nebezpečí, když budete věnovat svou

pozornost tomu, co je ve vašem životě

v pořádku.

Prostě je třeba mít na paměti, že

zaměření na negativní věci se v mozku

děje automaticky. Zaměření na pozitivní

věci musíme v mozku aktivovat sami.

Náš mozek to za nás neudělá.

Dagmar Křiklanová

Koučka a mentorka rozvoje osobnosti.

Autorka projektu Život ve svých rukou.

Výklad osobních astrotypů. Milovnice

tvoření, kreslení a kreativity.

www.zivotvesvychrukou.cz,

www.facebook.com/dekorcedasa

30 HAPPYSUN


DIGITÁLNÍ HAPPYSUN

✓ Ve vašem mobilu, tabletu, počítači

✓ Vždy dříve než na stáncích

✓ Ihned staženo, potom ke čtení i bez internetu

✓ Zdarma aplikace Šamazon pro mobil i tablet

✓ Předplatné i jednotlivá minulá čísla

STAHUJTE NA

WWW.SAMAZON.CZ

SNADNÉ

RYCHLÉ

LEVNĚJŠÍ

ŠAMAZON


3. díl seriálu

POZNEJTE

SVÉ PRAVÉ


Kdo jsem, když jsem opravdu sám sebou? To je

otázka, kterou si spousta z nás pokládá, ale na

kterou většinou neumí jednoduše odpovědět.

Přitom právě ona odpověď je nesmírně důležitým

faktorem pro naše životní štěstí – pokud totiž

nevíme, kdo jsme, zřejmě ani nežijeme svůj život

a jen se snažíme přizpůsobit společnosti.

Text: Zuzana Zeidlerová

www. zuzanazeidlerova.cz

www.happysun.cz

„Neskrývej své nadání. Dostal jsi je, abys je užíval.

K čemu jsou sluneční hodiny ve stínu?“

Benjamin Franklin

56 HAPPYSUN


www.HAPPYSUN.CZ

Každý z nás se narodil s nějakým potenciálem

a přirozeným talentem. Ne vždy si

však tento vrozený potenciál uvědomujeme

a ne vždy ho umíme naplno a efektivně

využít. Pokud tedy chceme žít šťastný

a spokojený život, musíme mu dát volný

průchod, ne jej přehlížet a potlačovat.

Jestliže v životě jdeme proti své přirozenosti

nebo děláme práci, na kterou

nemáme přirozený talent, cítíme se často

velmi nespokojení a vyčerpaní. U takové

práce ani necítíme vnitřní naplnění, jsme

ve stresu, děláme hodně chyb a naše

nechuť k ní se neustále prohlubuje.

Roste také naše únava a vyčerpání, což

pak může v horším případě vést až ke

zdravotním problémům.

Způsobů, jak odhalit naše talenty a silné

stránky, existuje několik a každý si vybere

takový, který mu vyhovuje. Já pro stanovení

potenciálu, typologie a charakteru

osobnosti pracuji s čínskou kosmologií

a tzv. astrotypem. Ten se počítá z data

a hodiny našeho narození a pracuje se

zvířaty čínského zvěrokruhu.

Zvířata, která v astrotypu máme, se pak

vzájemně ovlivňují, a my tak můžeme

čerpat z jejich různých vlastností – jak

těch kladných, tak i záporných. Každý

máme totiž své světlé a temné stránky,

jež dohromady tvoří celek, a je celkem

důležité, abychom se přijali takoví, jací

jsme. Jen tak se můžeme v poznávání

sebe sama posunout dál.

V dnešním díle se blíže podíváme na

tři zvířata, která patří k elementu Kov.

Podle data a času vašeho narození si

můžete snadno zjistit, zda dané zvíře ve

svém astrotypu máte, jak jeho energie

využít a do čeho se raději nepouštět.

Máte ‐li v astrotypu jedno zvíře vícekrát,

je váš talent o to větší. Pokud jsou vaše

zvířata rozdílná, je potřeba na tyto rozdíly

myslet a využívat je ke vzájemnému

doplňování se.

U jednotlivých zvířat jsou uvedeny

roky, měsíc a rozpětí dvou hodin,

v nichž dané zvíře vládne. Pokud jste se

narodili v lednu nebo začátkem února,

dávejte pozor na začátek čínského

nového roku. V případě, že byl v době

vašeho narození letní čas, je třeba od

hodiny vašeho narození jednu hodinu

odečíst.

HAPPYSUN.CZ 57


OPICE

Rok: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992,

2004, 2016, 2028

Měsíc: 22. 7.–21. 8.

Hodina: 15:00–17:00

Silné stránky – Opice je chytrá, bystrá a vynalézavá.

Její nejsilnější stránkou je schopnost

improvizace, umí se celkem rychle zorientovat

téměř v každé situaci a navrhnout

chytré řešení. Říká se, že Opice je nejhorší

protivník, vidí totiž i to neukázané a slyší

i nevyslovené. Má také velmi dobrou paměť

a často hned prohlédne každou lež. Měla by

rozvíjet svou chytrost a stále se zajímat o vše,

co se děje a co se nabízí. Situace by měla řešit

proaktivně, měla by být flexibilní a připravená

na to, že se vždy může k něčemu objevit

dobrá příležitost.

Slabé stránky – Největší slabostí Opice je

její nechuť dělat cokoliv, co ji nebaví, a řešit

problémy, které vnímá jako těžkosti. Měla

by se proto naučit řešit problémy hned, jak

přijdou, a nenechat je kumulovat. Ve svém

slovníku by pak měla vyměnit slovo „problém“

za „příležitost“, aby tak přistupovala

k problémům spíše jako ke příležitostem

vhodným k osobnímu růstu. Díky svým

kvalitám, kterých si je často velmi dobře

vědoma, se může Opice občas chovat nadřazeně

a ješitně.

www.HAPPYSUN.CZ

Kariéra – Opice je vysoce inteligentní,

tvořivá a schopná. Může úspěšně vykonávat

téměř každé povolání, které ji baví. Může

být také velmi dobrým poradcem, který

ostatním ukazuje nejrůznější cesty, příležitosti

a řešení. Potřebuje různorodost a ideální je

pro ni pracovat formou projektů. Obvykle

má tolik nápadů, že je sama ani nestihne

uskutečnit a je ráda, když se jejich realizace

ujme někdo jiný.

58 HAPPYSUN


www.HAPPYSUN.CZ

HAPPYSUN.CZ 59


KOHOUT

Rok: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993,

2005, 2017, 2029

Měsíc: 22. 8.–22. 9.

Hodina: 17:00–19:00

Silné stránky – Kohout umí vše udělat

přesně a dokonale. Je to mistr práce s detaily,

které umí vnímat a sladit do hezkého celku.

Je velmi pilný, organizovaný a pečlivý. Má

velkou schopnost koncentrace a dokáže se

plně soustředit na daný úkol. Dokáže také

odhalit sebemenší nesoulad či chyby a napravit

je. Někdy to může být až posedlost

detailem, kdy vidí chyby i na něčem, na čem

vůbec nezáleží. Pro Kohouta je také velmi

důležitý jeho vzhled a péče o jeho tělo a tyto

energie by rozhodně neměl podceňovat.

Slabé stránky – Kohout často věnuje spoustu

energie tomu, aby výstup jeho práce byl

přesný, perfektní a dokonalý, kvůli čemuž

pak u něj může docházet k velkým únavám

a pocitům vyčerpání. Měl by proto pravidelně

a včas odpočívat a také se snažit uvědomit

si, že dokonalost neexistuje a honba za ní je

vyčerpávající. Kohout také bývá příliš zvědavý,

pedantský, výbušný, sebestředný a často

klade velké nároky na sebe i ostatní. Navíc

je pro něj lepší naučit se otevřeně přijímat

kritiku a vnímat ji jako příležitost ke zlepšení

a růstu.

Kariéra – Silná pozice Kohouta je tam, kde

záleží na přesnosti, detailech, dokonalém

provedení a kvalitě (ať už se jedná o účetnictví,

práci s čísly, audit, chirurgii, design

nebo módu). Má také dobré organizační

schopnosti a je velmi pracovitý a spolehlivý.

Pokud má dopředu jasné zadání a ví, jak

postupovat, je nenahraditelný. Jeho práce

by měla být lidem na očích, protože jsou

pro něj pochvala a ocenění velkým hnacím

motorem.

www.HAPPYSUN.CZ

60 HAPPYSUN


www.HAPPYSUN.CZ

HAPPYSUN.CZ 61


www.HAPPYSUN.CZ

PES

Rok: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982,

1994, 2006, 2018, 2030

Měsíc: 23. 9.–22. 10.

Hodina: 19:00–21:00

Silné stránky – Pes je věrný, loajální, spravedlivý

a nápomocný. Má velký smysl pro

spravedlnost a je velkým zastáncem práva

a pravidel. Umí rozlišit dobré od špatného,

zajistit, aby vše fungovalo a mělo svůj

smysl. Jeho silný a přirozený instinkt mu

vždy pomůže najít správnou cestu. Neměl

by v životě dělat žádné nepravosti či porušovat

pravidla, zákony či dohody, jelikož

podobné přestupky jej velmi vyčerpávají.

Stejně tak nemá rád podobné chování ani

u ostatních.

Slabé stránky – Pes může bývat velmi

kritický, pesimistický, pedantský, zarputilý,

přímočarý a cynický. Často je schopen

svým jednáním někoho ranit či urazit. Má

také sklony ztrácet se v podrobnostech

a zcela nesmyslně vyhledávat chyby. Bývá

také hodně konzervativní a dost nevrlý,

kdykoliv je po něm požadována nějaká

změna. Vzhledem ke své velké důvěřivosti

by si měl také pečlivě vybírat lidi, které

kolem sebe má.

Kariéra – Pro Psa je vhodné pomáhat

ostatním nebo je chránit před nebezpečím

či nespravedlností. Může být například

dobrý učitel, policista, právník, kontrolor,

soudce, lékař či pracovník v charitě nebo

jiné sociální oblasti. Uplatnit se může také

v politice nebo profesích, kde je třeba

manuální zručnost.

62 HAPPYSUN


www.HAPPYSUN.CZ

Zuzana Zeidlerová

Zabývá se čínskou kosmologií, typologií

osobnosti (astrotyp) a rozbory

partnerských korelátů. Věnuje se

také koučinku a poradenství v oblasti

osobního rozvoje, sebepoznávání

a rozvoje přirozeného talentu.

www. zuzanazeidlerova.cz

HAPPYSUN.CZ 63


Happysun

Pozitivní knížky o životní rovnováze,

síle lásky a cestě ke štěstí.

Vychází každé 2 měsíce

Kontakty pro objednání:

www.happysun.cz

+420 225 985 225, SMS: +420 605 202 115

happysun@send.cz

Poštou:

BYLINKY REVUE, Rybná 14, P. O. Box 12, 110 05 Praha 1

Minulá vydání najdete v našem eshopu:

www.mojebylinky.cz

05/2019 ZÁŘÍ, ŘÍJEN

More magazines by this user
Similar magazines