ZAPŘÁHNI Kverneland květen 2019

kvernelandcz

HISTORIE ZNAČKY KVERNELAND | Slavíme 140 let od založení
KVERNELAND DG II | Širokozáběrový secí stroj
SVĚT TRÁVY | Stroje pro sklizeň pícnin
ČELNÍ NÁDRŽ IXTRA LIFE | Novinka pro řádkovou aplikaci kapalných hnojiv a pesticidů
PŘÍPRAVA PŮDY | Jarní otevření půdy a příprava seťového lože
SECÍ STROJE | Vyberte si secí stroj podle vašich požadavků
KVERNELAND KULTISTRIP | Páskové zpracování půdy
POSTŘIKOVAČE | Nové modely již pracují na polích našich zákazníků

14

ČELNÍ NÁDRŽ IXTRA LIFE

NACHÁZÍ SVÉ UPLATNĚNÍ

LONI PŘEDSTAVENÁ NOVINKA PRO ŘÁDKOVOU APLIKACI KAPALNÝCH HNOJIV A PESTICIDŮ

V loňském roce byla představená novinka ve strojích

na ochranu a výživu od firmy Kverneland. Jedná se

čelní nádrž iXtra LiFe pro řádkovou aplikaci kapalných

hnojiv a pesticidů. Tato nádrž vybavena vlastním čerpadlem

a veškerými systémy jako na postřikovačích

a je 100% ISOBUS kompatibilní. Je to takový

„postřikovač bez ramen“.

Současný trend zemědělství jednoznačně směřuje ke snižování

aplikovaných chemických přípravků a hnojiv, které vede ke snižování

nákladů a dopadů na životní prostředí. To právě umožní cílená aplikace

a iXtra LiFe je přímo k tomuto účelu vyrobená.

Čelní nádrž iXtra LiFe může být použita v kombinaci s přesným secím

strojem k setí kukuřice, cukrové řepy nebo slunečnice. Tato vysoce

výkonná kombinace ovládaná pomocí systému ISOBUS zajišťuje

maximální ziskovost, neboť k přesně rozmístěnému osivu se zároveň

aplikuje potřebné množství kapalných hnojiv. Uvedený způsob

hnojení zaručuje díky lepšímu umístění hnojiva v blízkosti semen

velmi dobrý start zaseté plodiny, lepším využitím hnojiva je možné

použít menší dávky což se promítne do nižších nákladů na hnojení.

Rychlý růst kulturních plodin a dřívější pokrytí půdy dává současně

menší šanci plevelům a erozi. Jako první výrobce nabízí Kverneland

Group ovládání obou strojů prostřednictvím jednoho terminálu, aplikace

se tak spouští nebo vypíná společně s výsevními jednotkami.

Podle satelitní navigace se automaticky vypínají sekce na obou strojích

současně na souvratích, klínech a nepravidelných pozemcích, aby

nedocházelo k nežádoucím překryvům. Nádrž je možné využít i do

kombinace se sazečem brambor nebo s podmítači.

Především je také vhodná pro technologie s minimalizací přejezdu

po poli, kdy můžete připravit půdu a zároveň aplikovat hnojivo

nebo aplikovat nebo aplikovat hnojivo a pesticidy zároveň se setím.

Perspektiva je v použití s technologií pásového zpracování půdy

(strip-till). Právě díky této technologii si tento stroj již našel své

první zákazníky v České republice. Zákazníci využívají čelní nádrž

a Kultistrip při pásovém zpracování půdy k aplikaci kapalného hnojiva

nebo kejdy. Díky maximálnímu průtoku až 50 l/min je možné aplikovat

dávky 500 l/ha a tím využít k aplikaci i tekutá organická hnojiva.

Také jsme si v praxi ověřili aplikaci půdních herbicidů společně

s přesným secím strojem Kverneland Optima při setí kukuřice nebo

s Kverneland Monopill při setí cukrové řepy. Během jednoho přejezdu

při setí širokořádkových plodin byl aplikován půdní herbicid

na seťový pásek v šířce 25 cm. Meziřádky se pak budou kultivovat

mechanickou plečkou.

Na těchto příkladech jsou patrné široké možnosti využití, jednoznačná

úspora nákladů a ohleduplnost k životnímu prostředí. Proto si čelní

nádrž iXtra LiFe našla své místo na českém trhu a investice do nákupu

takového stroje se vyplácí. ✓

Předávání čelní nádrže iXtra LiFe s 12 řádkovým Kultistripem v AGRO Liboměřice

ZAPŘÁHNI Kverneland | květen 2019

Similar magazines