ZAPŘÁHNI Kverneland květen 2019

kvernelandcz

HISTORIE ZNAČKY KVERNELAND | Slavíme 140 let od založení
KVERNELAND DG II | Širokozáběrový secí stroj
SVĚT TRÁVY | Stroje pro sklizeň pícnin
ČELNÍ NÁDRŽ IXTRA LIFE | Novinka pro řádkovou aplikaci kapalných hnojiv a pesticidů
PŘÍPRAVA PŮDY | Jarní otevření půdy a příprava seťového lože
SECÍ STROJE | Vyberte si secí stroj podle vašich požadavků
KVERNELAND KULTISTRIP | Páskové zpracování půdy
POSTŘIKOVAČE | Nové modely již pracují na polích našich zákazníků

PŘEJETE-LI SI DOSTÁVAT NÁŠ ČASOPIS

ZAPŘÁHNI! KVERNELAND ZDARMA,

PROSÍM, VYPLŇTE A ODEŠLETE NÁM

TENTO SOUHLAS NA ADRESU:

KVERNELAND GROUP CZECH S.R.O.

KOŠŤÁLKOVA 1527

266 01 BEROUN

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A ZASÍLÁNÍM ČASOPISU ZAPŘÁHNI! KVERNELAND

JMÉNO A PŘÍJMENÍ | FIRMA

DATUM NAROZENÍ | IČ

BYDLIŠTĚ | SÍDLO

dále jako „zákazník“

tímto společnosti KVERNELAND GROUP CZECH s.r.o., IČ: 65410025, se sídlem Beroun, Košťálkova 1527, PSČ 26601,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 44360 (dále jako „Správce“)

uděluje souhlas

k tomu, aby Správce zpracovával osobní údaje Zákazníka v rozsahu: titul, jméno, příjmení a adresa

bydliště, a to za účelem zasílání časopisu ZAPŘÁHNI! KVERNELAND, vydávaného Správcem.

Souhlas pro výše uvedený účel uděluji na dobu 10 let od data jeho udělení.

Beru na vědomí, že můj souhlas je dobrovolný a mám právo ho kdykoli odvolat, a to písemnou formou

na adrese sídla Správce nebo e-mailem na adrese info@kverneland.cz.

Podpisem tohoto souhlasu potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a se Informačním oznámením

o zpracování osobních údajů na https://cz.kverneland.com/Informacni-oznameni, které v souladu

s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů upravuje podmínky zpracování osobních údajů

Správcem.

Dále beru na vědomí, že v případě odvolání tohoto souhlasu nebudou moje osobní údaje zpracovávány k účelu,

pro který byl souhlas udělen.

V DNE PODPIS

Similar magazines