Happysun, zima

bylinky

Vážení čtenáři, podívejte se na krátkou ukázku nového vydání knížky Happysun. Žádejte ji ve vybraných prodejnách tisku nebo zde: https://www.mojebylinky.cz/predplatne/

HAPPYSUN.CZ

HARMONIE DUŠE I TĚLA

CENA 119 Kč / 5,99 €

HAPPYSUN 1/2020 - LEDEN, ÚNOR

EPIKUREISMUS

FILOSOFIE PRO ŽIVOT

JAK DOSAHOVAT

BLAŽENOSTI

TREND ZVANÝ

MINDFULNESS

JEDENÍ

JAKO

MEDITATIVNÍ

PRAXE

2020:

ROK KRYSY

ZAČÍNÁ, CO

TO PRO NÁS

ZNAMENÁ

MADAGASKARPředplatné

Volejte:

(+420) 225 985 225

www.happysun.cz

happysun@send.cz

Adresa:

BYLINKY REVUE

Rybná 14, P. O. Box 12,

110 05 Praha1

@happysunmagazin


OBSAH


10 Epikureismus, filosofie pro život.

22 Nalaďte se ráno na hezký den.

26 Trend zvaný mindfulness.

30 Jak se připravit na rok 2020.

38 2020: rok kovové krysy.

48 Jedení je meditativní praxe.

52 Zbavte se špatných vzpomínek.

56 Chcete být zdraví? Zpívejte a naslouchejte.

62 Deset nejčastějších bariér při postupu vpřed.

68 Probuzené ženství.

72 Madagaskar.


Happysun

Pozitivní knížky o životní rovnováze,

síle lásky a cestě ke štěstí.

Revue

Bylinky


OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ,

NEMINETE ŽÁDNÉ VYDÁNÍ

Jedinečné knížky Happysun vychází 6x do roka.

Roční předplatné: 595 Kč / €23

WWW.MOJEBYLINKY.CZ

Tel.: +420 225 985 225

SMS: +420 605 202 115

happysun@send.cz

Bylinky revue, Rybná 14, P.O.Box 12, 11005 Praha 1

QR kód

předplatné

HAPPYSUN.CZ

HARMONIE DUŠE I TĚLA

CENA 119 Kč / 5,99 €

HAPPYSUN 1/2020 - LEDEN, ÚNOR

EPIKUREISMUS

FILOSOFIE PRO ŽIVOT

JAK DOSAHOVAT

BLAŽENOSTI

TREND ZVANÝ

MINDFULNESS

JEDENÍ

JAKO

MEDITATIVNÍ

PRAXE

2020:

ROK KRYSY

ZAČÍNÁ, CO

TO PRO NÁS

ZNAMENÁ

MADAGASKAR

Stáhnout

aplikaci

Šamazon

a číst v mobilu


8 HAPPYSUN


EPIKUREISMUS

FILOSOFIE PRO ŽIVOT

JAK DOSAHOVAT BLAŽENOSTI

Text: Marek Vodička

Myšlenka, že cílem, nebo přinejmenším

jedním z hlavních cílů, lidského života je být

šťastný, je již odnepaměti zakořeněna v naší

kultuře. Ne nadarmo jsou dnešní reklamy

plné obrazů super-šťastných, smějících se

lidí, ať už se jedná o reklamu na fast food

nebo dámské vložky. Štěstí je stav, který

většina z nás instinktivně vyhledává, ačkoliv

málokdo ví, v čem vlastně spočívá, a jak ho

dosahovat. Řecký filosof Epikúros (341 – 270

př. n. l.) tomuto tématu zasvětil významnou

část svého díla. Jeho poměrně netradiční

filosofie štěstí, pojatého jako blaženost, nám

může být důkazem toho, že i přes dva tisíce let

stará moudrost může být pro nás v 21. století

aktuální. Možná více než kdy dříve.

HAPPYSUN.CZ 9


„Ani je-li kdo mlád, ať neváhá oddávat se

filosofii, ani je-li kdo stár, ať neochabuje

v jejím pěstování: neboť nikdo není ani nezralý

ani přezrálý k tomu, aby pečoval o zdraví své

duše. Říká-li někdo, že pro něho ještě nepřišel

čas k filosofování, nebo že už pominul, podobá

se tomu, kdo říká, že pro něho ještě není čas na

blaženost, nebo že už není.

Proto má pěstovat filosofii mladý i starý, tento,

aby stárna zůstával mlád dobrými skutky

v příjemných vzpomínkách na minulost, onen,

aby byl zároveň mlád i stár pro nebojácnost

před budoucností. Je tedy třeba pečovat o to,

co působí blaženost, neboť máme-li ji, máme

všechno, a nemáme-li ji, děláme všechno,

abychom ji měli.“

(z Epikúrova Listu Menoikeovi)

10 HAPPYSUN


HAPPYSUN.CZ 11


20 HAPPYSUN


NALAĎTE SE RÁNO

NA HEZKÝ DEN

To, s jakými myšlenkami a pocity začínáme

svůj den, má velký vliv na celý jeho průběh,

proto doporučuji si každé ráno zpříjemnit

malým ranním rituálem, který vám pomůže

začínat se správně naladěnou myslí.

Text: Dagmar Křiklanová

www.zivotvesvychrukou.cz

HAPPYSUN.CZ 21


24 HAPPYSUN


TREND ZVANÝ

MINDFULNESS

– KRÁTKÝ ÚVOD

Mindfulness (česky bychom mohli říci

„všímavost“, čínský znak pro mindfulness

se skládá ze dvou symbolů – „teď, tento

okamžik“ a „srdce/mysl“), meditace, vědomí

– tyto pojmy často slýcháme a vídáme

pohromadě. Co se však za nimi skrývá?

Pojďme se na to podívat.

Text: Maciej Ostaszewski

Překlad: Marek Vodička

HAPPYSUN.CZ 25


JAK SE PŘIPRAVIT

NA ROK 2020

Text: Zuzana Zeidlerová

28 HAPPYSUN


Podle tabulek starých čínských mistrů mají

každý rok, sezóna, měsíc, den, a dokonce i

hodina svoji vlastní osobitou energii. Tyto

energie vycházejí z teorie pěti prvků a také

charakteristiky znamení čínského zvěrokruhu.

Jednotlivá znamení a prvky propůjčují

danému roku, měsíci, dni či hodině své

osobité vlastnosti.

HAPPYSUN.CZ 29


36 HAPPYSUN


ROK KOVOVÉ KRYSY

Každý rok má vždy svoji vlastní osobitou

energii, která nás všechny svým působením

ovlivňuje. Zemský Vepř, který nám dělal

společnost celý rok 2019, se pomalu loučí

a 25. ledna 2020 usedne na pomyslný trůn

ročních vládců Kovová Krysa.

Jak potenciál tohoto roku využít co nejlépe?

V čem nám jeho energie mohou být nápomocné

a na co bychom si naopak měli dát pozor?

Text: Zuzana Zeidlerová

HAPPYSUN.CZ 37


46 HAPPYSUN


JEDENÍ

JE MEDITATIVNÍ

PRAXE

Jedení je meditativní praxe. Je to jedinečná

příležitost v našem každodenním shonu, kdy

se můžeme doopravdy zastavit a vědomě si

vychutnat požitek z darů této Země. Jako

takového bychom si jedení měli vážit a čas od

času k němu přistoupit s trochou posvátné úcty,

z níž můžeme čerpat mnoho pohody a štěstí.

Ukážeme vám jak.

HAPPYSUN.CZ 47


50 HAPPYSUN


ZBAVTE SE ŠPATNÝCH

VZPOMÍNEK

Každý z nás si v sobě nosí nějaké špatné

vzpomínky, zážitky, zátěže, neúspěchy a zranění

z minulosti, které už nám k ničemu neslouží

a zbytečně nás zatěžují. Těchto „nezdravých

břemen minulosti“ je potřeba se nejlépe jednou

provždy zbavit.

Text: Dagmar Křiklanová

www.zivotvesvychrukou.cz

HAPPYSUN.CZ 51


60 HAPPYSUN


66 HAPPYSUN


Madagaskar

Foto a text: Michal Barták

love-live-nature.com

70 HAPPYSUN


Adansonia grandidieri

- Snímek hojně navštěvované Aleje

baobabů u města Morondova na západním

Madagaskaru, tyto baobaby

dosahují výšky až 25 m.

- V Aleji baobabů, která je místními

chráněna díky jejich přírodnímu dědictví,

najdeme endemické baobaby

Madagaskaru Adansonia grandidieri.

- Ohrožené Grandidiérovy baobaby

dorůstají výšky až 25 m, v Aleji

baobabů u města Morondavy jsou

jedinci i 800 let staří.

Boophis andreondei (pravděpodobně

tento druh)

HAPPYSUN.CZ 71


MOJEBYLINKY.CZ

Revue

JAK SPRÁVNĚ PÍT

KÁVU

A UCHOVAT

JEJÍ LÉČIVÉ

ÚČINKY

STRACH

JE PREVÍT

PSYCHOLOG

MILAN STUDNIČKA

RADÍ, JAK JEJ

PORAZIT

KDYŽ

SE VAŠE

DÍTĚ

STANE

VEGANEM

SKVĚLÉ

VEGETARIÁNSKÉ

RECEPTY

DOMÁCÍ

MAZLÍČCI

A BYLINKY

Stáhnout aplikaci

Šamazon

a číst v mobilu

WWW.MOJEBYLINKY.CZ

Tel.: +420 225 985 225

SMS: +420 605 202 115

happysun@send.cz

Bylinky revue, Rybná 14, P.O.Box 12, 11005 Praha 1


OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ,

NEMINETE ŽÁDNÉ VYDÁNÍ

Jedinečné knížky Bylinky revue vychází každý měsíc.

Roční předplatné: 1099 Kč

QR kód

předplatné

Revue

Bylinky


Vychází každé dva měsíce

Vydavatel: Bylinky Revue, s. r. o.

www.happysun.cz

Ročník 5

Ředitel a jednatel společnosti: Aleš Vodička

Odborní redaktoři a spolupracovníci:

Dagmar Křiklanová, Zuzana Zeidlerová,

Magdaléna Mintová, Vlaďka Oškerová,

Milan Studnička, Marek Vodička,

Dovychovat.cz

Tiskne: Triangl

ISSN 2571-3582

MK ČR E 22403

Foto: Shutterstock.com a archív redakce

Distribuce: lokální distribuční společnosti

© Bylinky Revue, s. r. o.

Bez písemného souhlasu vydavatele je zakázáno jakékoli šíření obsahu.

Vydavatel neodpovídá za neodborné užití rad, receptů či návodů uvedených v této publikaci.

V případě nejasností, prosíme, konzultujte vše se svým lékařem.

Předplatné:

SEND, s. r. o., www.send.cz, tel.: 225 985 225, happysun@send.cz, sms: 605 202 115.

Adresa redakce: Rybná 14, P. O. Box 12, 110 05 Praha 1

Předplatné Slovensko:

www.predplatne.sk, tel.: +421 2 49 111 200-204, lkperm@lkpermanent.sk

www.ipredplatne.sk, tel.: +421 0800 188 826, objednavky@ipredplatne.sk

TISKNEME ŠETRNĚ,

S OHLEDEM

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Příští číslo

vychází

21. 2. 2020OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ,

NEMINETE ŽÁDNÉ VYDÁNÍ

Jedinečné knížky Happysun vychází 6x do roka.

Roční předplatné: 595 Kč / €23

QR kód

předplatné

HAPPYSUN.CZ

HARMONIE DUŠE I TĚLA

CENA 119 Kč / 5,99 €

HAPPYSUN 1/2020 - LEDEN, ÚNOR

EPIKUREISMUS

FILOSOFIE PRO ŽIVOT

JAK DOSAHOVAT

BLAŽENOSTI

TREND ZVANÝ

MINDFULNESS

JEDENÍ

JAKO

MEDITATIVNÍ

PRAXE

2020:

ROK KRYSY

ZAČÍNÁ, CO

TO PRO NÁS

ZNAMENÁ

MADAGASKAR

WWW.MOJEBYLINKY.CZ

Tel.: +420 225 985 225

SMS: +420 605 202 115

happysun@send.cz

Stáhnout aplikaci

Šamazon

a číst v mobilu

Revue

Bylinky

Bylinky revue, Rybná 14, P.O.Box 12, 11005 Praha 1

More magazines by this user
Similar magazines