Katalog top vision - jaro 2020

topvision
  • No tags were found...

KATALOG JARO 2020

MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

www.topvision.cz


PROČ SE SPOJIT S TOP VISION?

V Top Vision se věnujeme tomu, v čem jsme nejlepší: VZDĚLÁVÁNÍ.

Naším posláním je pomáhat vám k úspěchu prostřednictvím kvalitních

rozvojových programů.

Spolupracujeme se špičkovými lektory, kteří čerpají ze své úspěšné

praxe.

Sledujeme aktuální trendy a přinášíme stále nová témata, která vás

připraví na nové situace.

Stavíme na spolehlivosti a vaší spokojenosti. Jsme partnerem pro

dlouhodobou spolupráci.


OBSAH

O FIREMNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

DALŠÍ TÉMATA

Rozhovor

1 Certified Manager

Co pro vás zorganizujeme?

3 – 21 NEJ pro manažerskou praxi 35

Jak to bude probíhat?

Profesionální řečník

36

4

Agilní svět a jeho nástrahy

37

Seznamte se s naším týmem

5

Setkání s osobnostmi

38

Naše reference

6

Soft skills in English

39

Manažerská akademie na míru 9

Top trendy 13

Osobnostní rozvoj

40

Projektový management

41

KURZY PODLE PROFESÍ

Začínající manažer

19

Zkušený manažer

21

Office manažer / asistentka

23

Nákupčí

25

Obchodník

27

Mistr

29

Personalista / HR manažer

31

Lektor / specialista vzdělávání 33

Doprava / logistika / výroba

42

Marketing / PR

43


ROZHOVOR

„Nejsem typ člověka,

který stojí na jednom místě.“

Lukáši, jak bys několika slovy vystihl základní esenci Top Vision?

Inspirativní, učící se, milující výzvy, hledající nejlepší řešení, partner pro dlouhodobou spolupráci.

Společnost, která má slovo vize i ve svém názvu, by měla mít jasno v tom, kam směřuje.

Prozradíš svou vizi?

Moje vize je jasná. Budování dlouhodobých vztahů s klienty, kteří vědí, že se na nás mohou kdykoliv

obrátit a že od nás dostanou návrh nejlepšího řešení. Usilujeme o důvěru a vztah, který přesahuje

hranice firmy. Pokud tedy klient odchází z firmy A do firmy B, spolupracuje s námi nadále. A co se

týká mého týmu, rád hledám, podporuji a rozvíjím silné stránky svých lidí. Výhra přichází v okamžiku,

kdy všichni v týmu sami chtějí a dokážou motivovat a inspirovat ostatní.

Jsme společností mnoha silných osobností a různých

přístupů. Vždy pro vás najdeme více variant řešení.

Lukáš Fejks

Managing Director

tel.: +420 774 785 970

e-mail: lukas.fejks@topvision.cz

1


Jaký je tvůj vztah ke vzdělávání?

Překvapivě jsem toho názoru, že nejvíc se naučíte praxí. Ve firmě jsem prošel všemi vrstvami a získal

jsem cenné zkušenosti a pohled na věc zespoda, který mi nyní pomáhá v mé současné roli. Samozřejmě

jsem prošel i různými vzdělávacími a seberozvojovými kurzy. Někdy jsem dal za takový kurz i půlku

výplaty, ale nikdy jsem nelitoval. Každý takový kurz mě posunul dál.

Které kurzy Top Vision jsi sám absolvoval a rád bys je doporučil?

V Top Vision jsem už 8 let a absolvoval jsem řadu kurzů a konferencí. V době, kdy jsem pracoval na

financích, mě nejvíce posunuly kurzy Finanční a investiční controlling a Nákladový controlling. Kurzy

mi pomohly rozjet controlling, díky kterému nyní můžeme lépe řídit firmu. Dále mám moc rád kurzy

s osobnostmi – se Zdeňkou Žádníkovou Volencovou, s Janem Přeučilem, s Jiřím Kulou…

V čem české firmy potřebují vzdělávat nejvíce?

Jsou to především komunikační dovednosti. Už jen proto, že nekomunikovat jednoduše

nejde. Komunikační kompetence zahrnují i schopnost řešit konflikty, schopnost prosadit vlastní

názor, schopnost bránit se manipulaci, vyjednávací dovednosti a prezentační dovednosti. Umění

komunikace je velká výzva a její zvládnutí bude aktuální vždy.

Jaké novinky můžeme v Top Vision čekat v roce 2020?

Jde nám o to, aby naše vzdělávací akce odrážely aktuální trendy. Novými tématy v naší nabídce jsou:

agilní řízení organizací, vedení virtuálních týmů, IT svět pro neajťáky, digitální produktivita… Připravujeme

nový koncept firemního vzdělávání a nové tréninky s osobnostmi z byznysové praxe. Na rok

2020 plánujeme i větší počet konferencí. Setkáme se na nových konferencích Amazonky byznysu,

Sales Excellence Forum, Purchase Management Forum a Project Management Forum. Novinkou

je také otevření našich kurzů v Ostravě.

Proč chodíš rád do práce? Co tě na tom nejvíc baví?

Baví mě práce s lidmi a mám rád výzvy. Velké výzvy. Nejsem typ člověka, který stojí na jednom místě.

Růst a rozvoj vnímám jako klíčovou výzvu pro každého člověka. Naším posláním je pomáhat

lidem jejich rozvoj realizovat.

2


CO PRO VÁS ZORGANIZUJEME?

Spojte se s Top Vision a spolupracujte s jedničkou ve firemním vzdělávání. Našimi lektory jsou

úspěšní lidé z praxe, kteří vás vybaví praktickými poznatky s přínosem pro váš byznys.

TRÉNINKOVÉ PROGRAMY

Navrhneme pro vás dlouhodobý i jednorázový tréninkový program, nabízíme

i propracované manažerské akademie.

Postaráme se o vaše začínající i zkušené manažery, obchodníky...

KONZULTACE A KOUČINKY

Zajistíme individuální rozvoj vašich lidí prostřednictvím koučinků a konzultací.

Najdeme pro vás ideálního kouče, jehož osobnost vám bude sedět.

TEAMBUILDINGY

Posuneme vaše lidi i týmy kupředu prostřednictvím zajímavých zážitků, které

mají potenciál měnit jejich myšlení a chování.

Naplánujeme pro vás teambulding pro konkrétní cílovou skupinu.

3


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

ZJISTÍME, CO POTŘEBUJETE

PŘIPRAVÍME PRO VÁS

NABÍDKU NA MÍRU

Navrhneme skladbu tréninkového

programu, vybereme ty nejvhodnější

lektory a vypočítáme vám cenu.

Setkáme se, upřesníme si

vaše představy, jak by rozvoj

vašich lidí měl vypadat a co

je jeho cílem.

PUSTÍME SE DO TOHO

V průběhu tréninkového programu

jsme v kontaktu s vámi i s lektorem,

řešíme případné problémy.

NABÍDNEME VÁM DALŠÍ

SPOLUPRÁCI

Pokud nám to bude fungovat, navrhneme

vám navazující tréninkové programy pro

rozvoj vašich lidí.

DOLADÍME DETAILY

Pokud se vám nabídka bude

líbit, doladíme detaily.

VYHODNOTÍME VÝSLEDKY

Provedeme testování,

vyhodnotíme pokroky,

vypracujeme individuální

akční plány.

4


SEZNAMTE SE S NAŠÍM TÝMEM

Lukáš Fejks

Managing Director

Lukáš udává vizi a směr společnosti Top Vision.

Jako lídr podporuje silné stránky svých lidí a dává

jim prostor k seberealizaci.

Tomáš Petrův

Head of Content & Marketing

Tomáš má na starosti obsahovou stránku našich

vzdělávacích akcí. Vede také kreativní marketingový

tým.

Marek Mičienka

Product Designer

Marek vymýšlí obsah firemních tréninků, kurzů

a konferencí. Sleduje nové trendy ve vzdělávání

a uvádí je do praxe. Také odpovídá za kvalitu lektorů.

Kateřina Maroušková

HR Administrator

Kateřina vyhledává a vybírá nové posily do našeho

týmu lektorů. Díky její práci spolupracujeme s těmi

nejlepšími lektory v ČR.

Naši OBCHODNÍCI se s vámi setkají a ve spolupráci s vámi najdou ideální řešení vašich vzdělávacích potřeb.

Aneta Soldánová

Key Account Manager

Jakub Juhaňák

Key Account Manager

Dan Rambousek

Key Account Manager

Oddělení KOORDINACE INTERNÍCH ŠKOLENÍ komunikuje jak s lektory, tak s klienty. Postará se o celkovou

organizaci a administrativu.

Iveta Rajská

Training Manager

Jitka Oktábcová

Training Manager

Markéta Hýsková

Training Manager

Kolegové ze ZÁKAZNICKÉHO CENTRA vám odpoví na všechny otázky ohledně konferencí a kurzů pro veřejnost.

Ondřej Krpeš

Client Care Team Leader

tel.: +420 234 718 721

info@topvision.cz

jmeno.prijmeni@topvision.cz

5


NAŠE REFERENCE

Pro vaši spokojenost děláme maximum. Naši firemní klienti oceňují:

systematický přístup ke vzdělávání

profesionální lektorský tým

přátelskou atmosféru na našich akcích

1,23

je průměrné hodnocení

kvality našich

rozvojových programů

260

lektorů se vám bude

maximálně věnovat

v rámci tréninků,

mentorinků a koučinků

1 150

kurzů ročně pro vás

připravíme v naší dílně

1 200

firem ročně se vzdělává

ve společnosti

Top Vision

Záruka kvality kurzů

Obsah kurzů připravují lektoři ve spolupráci

s naším produktovým designérem. Po každém

kurzu konzultujeme feedback od klientů, a tak jsou

naše kurzy stále lepší a lepší.

Záruka kvality lektorů

Naše lektory velmi pečlivě vybíráme, vidíme je

v akci a víme, jak pracují. Spolupracujeme s úspěšnými

lidmi z praxe, kteří mají bohaté zkušenosti

a dovedou je předat.

6


VÝZVA 97:

Přijímáme vaši výzvu!

Evropská unie

Evraopský sociální fond

Operační program Zaměstnanost

Vzdělávání je jedním z hlavních pilířů konkurenceschopnosti podniků na trhu. Tuto skutečnost

reflektuje VÝZVA 97, v jejímž rámci byly uvolněny prostředky z Evropského sociálního

fondu na vzdělávání zaměstnanců.

ZÍSKALI JSTE DOTACI? VZDĚLÁVEJTE SE S NÁMI!

Spojte se s Top Vision. V naší nabídce najdete množství kurzů, které odpovídají oblastem vzdělávání

uvedeným v textu VÝZVY. Nebo si nechte sestavit rozvojový program na míru. Pro

vaši firmu rádi připravíme komplexní návrh, který bude vycházet z vašich reálných vzdělávacích

potřeb.

VÝZVA 97 je nová VÝZVA 43, s níž máme zkušenosti. Realizovali jsme projekty pro

společnosti Renomia, Allianz, ICZ, Dimension Data a Aquapalace.

Postaráme se vám o veškerou potřebnou dokumentaci.

Vybírat můžete ze širokého spektra kurzů soft skills i hard skills.

Pro vaši firmu vypracujeme systematický vzdělávací plán na míru.

Pro více informací kontaktujte naše zákaznické centrum.

tel: +420 234 718 721

e-mail: info@topvision.cz

7


REALIZOVANÉ PROJEKTY

RENOMIA, a.s.

Co bylo cílem tréninku/programu?

Zvýšení kompetencí zaměstnanců RENOMIA v oblasti manažerských,

odborných a soft skills dovedností. Veškeré

vzdělávací aktivity byly prezenční, cílem také bylo udělat

je zajímavé a docílit toho, že to kolegy baví a zajímá.

Co jste ocenil/a na spolupráci s týmem Top Vision?

Velkou profesionalitu a pozitivní přístup týmu Top Vision.

Pochopení pro pravidla ESF projektu, zároveň ochotu vyjít

vstříc aktuálním požadavkům a potřebám. Snahu odvést

perfektní práci v rámci pravidel, která nebyla vždy k dodavateli

přívětivá.

Jak hodnotíte lektory, kteří trénink realizovali?

Všichni byli odborníci a skvělí lektoři. Pokud jsme jednou

s něčím úplně spokojeni nebyli, okamžitě dodavatel reagoval.

Jak hodnotili program vaši účastníci?

Naši kolegové, kteří jsou každodenně připraveni poskytovat

tu nejlepší službu klientům, jsou také extrémně nároční

v přijímání interních služeb. Top Vision se podařilo uspokojit

jejich očekávání a vzdělávací akce byly hodnoceny

velmi pozitivně.

Allianz pojišťovna, a.s.

Co bylo cílem tréninku/programu?

Naplnit podstatu Výzvy 43, tedy soft skillová školení pro

manažery, obecné IT pro starší zaměstnance, specializované

IT pro odborníky. Čím jste cíle pomohli naplnit?

Zajištěním naprosto hladkého průběhu v rámci jak předškolící

přípravy, tak i během školení a po školení. Zajištěním

vstupní analýzy potřeb před školením, zajištěním

kvalitních lektorů, kteří plně odpovídali našim potřebám,

a následnou zpětnou vazbou.

Co jste ocenil/a na spolupráci s týmem Top Vision?

Skvěle fungující on-line registrační systém, skvělou kooperaci

s key account manažerkou.

Jak hodnotíte lektory, kteří trénink realizovali?

Všichni lektoři odpovídali našim potřebám a kde vznikl

třeba problém, ihned bylo řešeno ze strany Top Vision.

Jak hodnotili program vaši účastníci?

Celková spokojenost a u starších ročníků dokonce nadprůměrná

spokojenost vzhledem k očekávání.

8


MANAŽERSKÁ AKADEMIE NA MÍRU

NOVINKA

Máte v týmu pracovníky, kteří se kariérně posunuli do manažerských pozic a nemají dostatečné

zkušenosti s vedením lidí? Manažerská akademie je postavena tak, aby dosáhla rychlé a trvalé

změny v jejich dovednostech. Akademie je sestavena z několika modulů. Vy sami si rozhodnete

o skladbě vaší akademie výběrem konkrétních aktivit.

Co můžete od MANAŽERSKÉ AKADEMIE

očekávat?

Jak bude MANAŽERSKÁ AKADEMIE

probíhat?

• komplexní rozvoj pro manažery, který

ušijeme na míru vašim potřebám

• analýzu potřeb a očekávání vašich manažerů

pro lepší zacílení akademie

• rozvoj manažerských dovedností prostřednictvím

série workshopů

• navazující follow-up workshopy, ve kterých

dotáhneme, co se manažerům nedařilo

• individuální rozvoj manažerů formou

koučování a mentorinku

• nabídka akademie je tvořena šesti základními

moduly, které obsahují jednotlivé aktivity,

ze kterých vám vytvoříme tu nejvhodnější

variantu pro vás

• na akademii se bude podílet vybraný tým

lektorů, abychom zajistili kontinuitu a provázanost

aktivit

• účastníci budou mít v rámci programu

průběžné aktivity, aby poznatky aplikovali

hned v praxi

9


SESTAVTE SI MANAŽERSKOU AKADEMII

1. DIAGNOSTIKA

Zmapujeme očekávání účastníků a zjistíme úroveň dovedností manažerů, abychom akademii co

nejlépe zacílili.

Analýza potřeb

360o zpětná vazba

Development centrum

Strukturované rozhovory

Připravíme a vyhodnotíme jednoduché dotazníkové šetření, které

zmapuje, co účastníci od rozvojového programu očekávají.

Zvládneme pro vás připravit 360º zpětnou vazbu na každého

manažera, aby se dozvěděl, jak ho vidí podřízení, nadřízení,

kolegové, a získal náměty pro svůj rozvoj.

Zmapujeme kompetence Vašich zaměstnanců v DC, kde jsou

hodnoceni v modelových situacích několika hodnotiteli.

Pro zacílení programu zajistíme skupinové/individuální rozhovory

s účastníky, zadavateli a nadřízenými.

2. WORKSHOPY – LEADERSHIP

Připravíme pro vás workshopy rozvíjející základní manažerské dovednosti. Můžeme je rozšířit o další

pro vás důležitá témata.

Styly vedení

Zpětná vazba

Motivace

Jak najít svůj individuální styl vedení? Proč je nutné přizpůsobovat

styl vedení situaci?

Jak sdělovat kritiku, aby nebyla zničující, ale podporující? Jak využít

motivační moc pochvaly?

Co všechno pracovníka motivuje? Jaké jsou možnosti nefinanční

motivace?

10


3. WORKSHOPY – HARD SKILLS

Umíme do akademie zařadit i další témata, se kterými se manažeři mohou také potkat – nábor,

pracovní právo, projekty, finance.

Pracovní právo pro manažery

Výběrové řízení pro manažery

Základy financí pro manažery

Základní znalost pracovního práva je podmínkou úspěšné práce

liniového manažera. Poznejte právní souvislosti nejobvyklejších

situací v pracovněprávních vztazích.

Manažer se nezřídka stává součástí náborového procesu, a tak

se ocitá v pozici recruitera. Proto by měl vědět, jak se orientovat

v CV, jak vést pohovor a jak vybrat ideálního kandidáta.

Manažeři by měli být schopni nahlížet na svou práci z hlediska financí.

Jedině tak se vyhnou špatným rozhodnutím, která mohou

stát firmu nemalé peníze.

4. FOLLOW-UP WORKSHOPY

V praxi se stává, že ne všechno funguje hned. Proto se s absolventy akademie po čase potkáme a dotáhneme

témata, která jsou ještě potřeba.

Manažerský workshop 1M

Manažerský workshop 3M

Manažerské workshopy na

vlastní témata

Setkání a sdílení zkušeností po uplynutí 1 měsíce

Setkání a sdílení zkušeností po uplynutí 3 měsíců

Navazující workshopy na témata, se kterými přišli samotní manažeři

11


5. INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK A MENTORINK

Workshopy doplňujeme koučinky a mentorinky, kde se můžeme věnovat tématům manažerů

individuálně.

Koučování

Mentorink

Pro vašeho manažera najdeme ideálního kouče, který s ním bude

individuálně pracovat na vybraném tématu.

Zkušený mentor stráví část dne s vaším manažerem a poskytne

mu zpětnou vazbu přímo v praxi.

6. OSOBNÍ AKČNÍ PLÁNY

Po ukončení akademie provedeme vyhodnocení a vypracujeme osobní akční plány pro další

rozvoj vašich manažerů.

12


TOP TRENDY

PERSONALISTA

Průvodce pro HR po světě IT

KDO JE TO AJŤÁK? Security Analyst, Security Architect, UX Designer, UI Designer, Integration Engineer, Migration Engineer,

System Support, Technical Support…

Víte, kdo je kdo? Průvodce HR po světě IT vám představí více než jen pracovní pozice ajťáků. IT představuje specifickou

skupinu a je potřeba porozumět nejen jejich slovníku, ale především jejich prioritám a požadavkům. To, co platí pro ostatní,

totiž pro IT platit nemusí. A tak spíše než s teambuildingem uspějete s polohovatelným křeslem a kvalitním monitorem, který

nenamáhá oči.

Překročte propast mezi HR a IT. Pronikněte do světa IT a naučte se hovořit stejnou řečí. Zjistěte, jak ajťáky zaujmout

a jak si je získat.

Olga Svobodová, HR konzultantka a lektorka soft skills

ZAČÍNAJÍCÍ MANAŽER

Finance pro nefinanční manažery I + II

„Pokud bych měl řídit společnost na základě tří ukazatelů, zvolil bych tyto: spokojenost zákazníků, spokojenost zaměstnanců

a cash flow.“ (Jack Welch)

Nezáleží na tom, jestli jste HR Manager, Marketing Manager, Sales Manager nebo Purchase Manager. Ve světě byznysu jde

všem jen o jednu věc. O peníze. Pokud chcete uspět, naučte se myslet jako CFO. Dokud nepochopíte podstatu cash flow,

vaše rozhodnutí budou připomínat loterii. Pronikněte s námi do problematiky financí a naučte se zrychlit tok peněz.

Michael Hanzelka, poradce pro oblast ekonomiky, financí a vzdělávání

„Naučte se o svých každodenních činnostech přemýšlet z hlediska finančních toků. Budete tak schopni identifikovat,

co na základě vašeho přičinění každý den z podniku v oblasti finančních toků odtéká a co do něj

přitéká. Jen tak se můžete významně podílet na finančním řízení vašeho podniku.”

13


ZKUŠENÝ MANAŽER

Remote Management – vedení virtuálního týmu

VIRTUÁLNÍ TÝMY, jejichž členové jsou od sebe odděleni prostorem a časem, už dnes nejsou ničím výjimečným. Díky digitálním

technologiím jejich počet neustále narůstá.

Vznikají virtuální organizace, které nemají své sídlo a nemusí tak investovat do pronájmu prostoru. Dalším důvodem pro

výběr pracovníků ze vzdálených míst je jejich vysoká kvalifikace, kterou vždy nenajdeme v blízkém okolí.

Vedení VIRTUÁLNÍCH TÝMŮ však může pro lídry představovat velkou výzvu. Komunikace napříč časovými pásmy je pomalejší,

obě strany mohou čekat na odpověď i 24 hodin. Stejně tak není snadné nastavit si fungující systém kontroly.

Olga Svobodová, HR konzultantka a lektorka soft skills

„K vytvoření školení s tématem vedení virtuálních týmů mne přivedla moje přímá zkušenost z pozice HR

manažerky v několika firmách s pobočkami po republice, v Evropě i ve světě. Předám vám nejen tyto zkušenosti

podložené vlastním výzkumem, ale také odborné nástroje používané ve světě a připravené pro aplikaci do

reálných situací.”

LEKTOR

Sketchnoting Boost

Děláte si poznámky na poradách? Zapisujete si ty nejlepší myšlenky z brainstormingů? Nebo si zaznamenáváte své kreativní

nápady?

Pokud se ke svým poznámkám po čase vracíte, možná už se v nich moc neorientujete. Většina lidí si nepamatuje informace

v podobě textu. Lidé si lépe pamatují tvary, barvy, vztahy a posloupnosti. Tuto skutečnost by měly odrážet vaše poznámky,

protože jedině tak se v nich vyznáte.

O tom je sketchnoting. O vizualizaci našich myšlenek tak, abychom si je dokázali snadno vybavit a také je snadno předat

druhým.

Vojto Kabáth, konzultant a facilitátor v oblasti kreativního myšlení a komunikačních strategii

14


TOP TRENDY

ASISTENTKA

Event management od A do Z

Společnost je stále uvědomělejší a odpovědnější. Už i hollywoodské celebrity investují miliony dolarů do záchrany deštných

pralesů. Tento přístup se promítá do všech oblastí lidské existence, tedy i do společenských akcí a eventů.

Smyslem EVENTŮ už není jen dát se do gala, dostat se do luxusních prostor, jíst ústřice, pít šampaňské, cítit se jako VIP a

vyfotit se přitom na sociální sítě.

Chceme jíst veganskou stravu servírovanou na ekologickém nádobí. Chceme si poslechnout populárního spíkra

a odnést si z akce nějakou myšlenku, ne igelitku s dárky. Jak tedy v dnešní době naplánovat nezapomenutelný EVENT?

Kristína Křemenová, lektorka event managementu

„Jsem perfekcionista, který věří, že event se stane nezapomenutelným právě díky detailům. Své nadšení pro

event management se na svém školení budu snažit předat i vám.”

MISTR

LEAN management ve výrobě – pružně a svižně

„Jakkoli skvěle vypadá strategie, občas se podívejte i na výsledky.“ (Winston Churchill)

Jedním z principů štíhlé výroby je zacílení na nepřetržité zdokonalování pracovních procesů. Je nezbytné výrobní procesy

pravidelně sledovat a vyhodnocovat, zda jsou stále funkční. DOBRÉ VÝSLEDKY jsou jediným indikátorem DOBRÉ STRATEGIE.

Bez dobrých výsledků dobrou strategii nemáte.

Nahlédněte do štíhlé výroby a nechte se inspirovat japonským minimalismem.

Miloš Pícha, konzultant v oblasti projektového řízení a poradce managementu

15


OBCHODNÍK

Obchodní prezentace a vyjednávání s firemními zákazníky

Digitální revoluce dramaticky změnila podobu B2B obchodu i roli obchodníků. Změny se týkají zejména nákupního

rozhodování firemních zákazníků. Ti mají díky internetu přístup ke všem potřebným informacím a o nákupu se dokážou

rozhodnout i bez obchodníků.

Až 90 % nákupního rozhodování probíhá před prvním kontaktem s obchodníkem. Pro obchodníky trénované na osobní

kontakt je to zásadní změna. Obchodníci jsou dnes ti, kteří pomáhají firmám posunout jejich podnikání a vyvolávají

u nich nové potřeby. Připravte se na novou roli.

Karel Otýs, expert na firemní nákup a B2B obchod

„Úzká specializace mi umožňuje věnovat se kurzům a jejich přípravě opravdu důkladně a intenzivně. Vedu

je spíše jako praktické workshopy, zaměřené především na aplikaci znalostí a dovedností do konkrétní praxe

účastníků.”

NÁKUPČÍ

Výběrová řízení a poptávky v nákupu

Digitální doba přenesla většinu pracovních procesů do online prostředí. A nákup není výjimkou. Výběrová řízení lze realizovat

prostřednictvím systémů eAukce nebo ePoptávka. Jejich popularita stále stoupá.

Víte, jak naplánovat, nastavit a vyhodnotit elektronické výběrové řízení? Je pro vás vůbec výhodnější než klasické výběrové

řízení?

Karel Otýs, expert na firemní nákup a B2B obchod

16


KOMPETENČNÍ MODELY PODLE PROFESÍ

Pro snadnou orientaci jsme kurzy roztřídili podle profesí. V katalogu najdete osm kompetenčních

modelů pro osm person, jimiž jsou: začínající manažer, zkušený manažer, personalista,

lektor, obchodník, nákupčí, asistentka a mistr.

Získáváte tak kompletní přehled o tom, jaké dovednosti by měli mít lidé na konkrétních

pozicích. Plánování vzdělávání pro vás a pro vaše kolegy je zase o něco snazší.

V každém kompetenčním modelu najdete doporučené kurzy SOFT SKILLS a HARD SKILLS

pro danou profesi.

SOFT SKILLS

Schopnost sebeprezentace a sebeprosazení, komunikační kompetence, obratnost při řešení

konfliktů, porozumění druhým i sobě samému… Tyto dovednosti jsou souhrnně označovány

jako SOFT SKILLS a pro kariérní úspěch jsou stejně důležité jako vědomosti z vašeho oboru.

HARD SKILLS

Plánujete kariérní posun na vyšší pozici? Přejete si svou kariéru přesměrovat do jiného oboru?

Nebo se chcete orientovat v nejnovějších trendech ve vaší profesi? Kurzy HARD SKILLS vám

doplní odborné vzdělání, abyste ve své práci excelovali.

17


S

KLADNÍ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

RECRUITMENT

v praxi manažera • Efektivní delegování

anažer na startovní čáře • 7 nejčastějších chyb ve vedení lidí

nejobtížnějších Vedení výběrového situací pohovoru manažera od A • do 7 nejužitečnějších Z

principů

POKROČILÉ

raxi manažera • Efektivní delegování

ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI DOVEDNOSTI RECRUITMENT

OJEKTOVÝ

NAŠE NABÍDKA KURZŮ

• Manažer na cestě • Manažer k úspěchu na startovní ZÁKLADNÍ čáře • 7 nejčastějších MANAŽERSKÉ

• Vedení výběrového chyb ve vedení pohovoru

DOVEDNOSTI

lidí od A do Z

• 7 nejobtížnějších situací

• Manažer

manažera

na startovní

• 7 nejužitečnějších

čáře • 7 nejčastějších

principů

chyb ve vedení l

AGEMENT ZÁKLADNÍ POKROČILÉ MANAŽERSKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI DOVEDNOSTI v praxi manažera •

Efektivní

7 nejobtížnějších

delegování

RECRUITMENT LEADERSHIP

PROJEKTOVÝ

situací manažera • 7 nejužitečnějších princ

jektového řízení • Manažer • Manažer startovní na cestě čáře k • úspěchu 7 nejčastějších chyb ve vedení lidí

v praxi manažera • Efektivní delegování

• 7 nejobtížnějších Z našich situací manažera • kurzů Vedení výběrového • 7 si nejužitečnějších vybere pohovoru opravdu principů od A do RECRUITMENT

Z • každý Klíč k úspěšnému

OBCHODNÍ od CEO leadershipu až DOVEDNOSTI

po jeho MANAGEMENT asistenta.

v praxi

NT Pracujeme

manažera • Efektivní

s přehlednými

delegování • Vedení kompetenčními výběrového pohovoru • Vedení modely A do obchodního

POKROČILÉ

Z

jednání • Základy projektového

MANAŽERSKÉ

řízení

DOVEDNOS

LEADERSHIP

pro osm klíčových POKROČILÉ profesí:

ANCE

PROJEKTOVÝ

HODNOCENÍ • A Manažer MOTIVACE na cestě k úspěchu MANAŽERSKÉ

do Z

• Klíč k úspěšnému leadershipu

VYJEDNÁVÁNÍ

nce pro

POKROČILÉ MANAŽERSKÉ PROJEKTOVÝ

• Hodnocení, motivace a vedení • Manažer na cestě k úspěchu

OBCHODNÍ MANAGEMENT

DOVEDNOSTI DOVEDNOSTI

FINANCE

finanční

klíčových zaměstnanců

• Obchodní LEADERSHIP

vyjednávání pod tlakem protistrany

• Základy • Manažer projektového HODNOCENÍ na cestě řízení MANAGEMENT

k úspěchu A MOTIVACE

• Finance pro

nažery I

• Jak se rozhodují firemní OBCHODNÍ zákazníci DOVEDNOSTI

• Cenové vyjednávání s firemními zákazníky

• Klíč k úspěšnému LEADERSHIP

leadershipu

klíčových LEADERSHIP

zaměstnanců

ŘÍZENÍ ZMĚN

manažery I

v pra

ÁVO

FINANCE

KOMUNIKACE HODNOCENÍ RECRUITMENT A ASERTIVITA

A MOTIVAC

ETIKETA A IMAGE • Klíč k úspěšnému FINANCE leadershipu VYJEDNÁVÁNÍ

ní právo

• Finance pro

• Jak úspěšně komunikovat • Vedení změny • Small výběrového • Talk Hodnocení, • pohovoru Dobrá motivace argumentace

od HODNOCEN

A do a Zvedení

Í Začínající manažer

Zkušený manažer

Obchodník

Nákupčí

anažery DOVEDNOSTI • Etiketa pro PRÁVO

nefinanční obchodníky

• Obchodní vyjednávání pod tlakem protistrany - proč neposloucháme

• Finance pro

klíčových zaměstnanců

ŘÍZENÍ ZMĚN HODNOCENÍ PERSONÁLNÍ PROCESY A MOTIVACE A STRATEGIE

• Hodnocení, moti

KOMUNIKACE

ZÁKLADNÍ

A ASERTIVITA

MANAŽERSKÉ • Pracovní právo DOVEDNOSTI

dují firemní zákazníci

s Danielem Šmídem

manažery I

• Cenové vyjednávání s firemními zákazníky HODNOCENÍ

nefinanční

PROJEKTOVÝ A MOTIVACE

• Personalistika v praxi • Personální klíčových zaměstn

• Jak úspěšně komunikovat • Hodnocení, motivace změny a vedení

• Manažer agenda na startovní čáře • 7 nejčastějších chyb ve vedení lidí

fektivní retailový tým

(nejen) pro manažery

manažery • Personální I controlling • Onboarding • Umění prosadit šitý na míru

• Vytýkací a propouštěcí rozhovory

• 7 nejobtížnějších

vlastní názor

MANAGEMENT

situací manažera

NEVERBÁLNÍ

• 7 nejužitečnějších principů

A A IMAGE

klíčových zaměstnanců

KOMUNIKACE PRÁVO

PRÁVO

• Jak budovat značku KOMUNIKACE zaměstnavatele

• Jak komunikovat

A ASERTIVITA

v praxi manažera sebevědoměji A ASERTIVITA ŘÍZENÍ ZMĚN

• Efektivní delegování

vní první dojem

RECRUITMENT za pomoci improvizačních • Základy technik projektového KOMUNIKACE

A IMAGE

• Obchodní smlouvy

řízení KOMUNIKACE

• Pracovní právo PRÁVO

• Small Talk • Dobrá argumentace

• Jak úspěšně komunikovat ŘÍZENÍ změny ZMĚ

nielem Šmídem

• Umění prosadit • Vedení vlastní výběrového názor pohovoru PRÁVO

ETIKETA A IMAGE

od A do Z

A ASERTIVITA

o obchodníky

• Ochrana osobních

• Detektor lži s Danielem Štroblem

(nejen) pro manažery • Pracovní • Jak úspěšně kom

ŘÍZENÍ právo

- proč neposloucháme

• Jak komunikovat sebevědoměji • Zákoník ZMĚN práce pro zaměstnavatele

• Ukončování

DOVEDNOSTI

POKROČILÉ • Pozitivní první dojem MANAŽERSKÉ • Komunikace a prezentace DOVED podle

elem Šmídem

údajů - GDPR v praxi

(nejen) manažery

• Jak úspěšně komunikovat

ZÁKLADNÍ

změny

MANAŽERSKÉ

FINANCEKOMUNIKACE A ASERTIVITA

za pomoci improvizačních technik

ORK-LIFE BALANCE PROJEKTOVÝ

• Manažer s Danielem na cestě Šmídemosobnostních předpokladů

k úspěchu

ODNOCENÍ A MOTIVACE

pracovních poměrů • Agenturní zaměstnávání

od A do Z

KOMUNIKACE A

Personalista

Lektor PREZENTACE • Manažer NEVERBÁLNÍ

na Asistentka startovní / čáře Office • 7 nejčastějších • Finance pro

PREZENTACE

• Umění prosadit vlastní názor

Manager chyb ve vedení lidí Mistr

PRÁVO

e vyhnout syndromu vyhoření

WORK-LIFE ETIKETA EFEKTIVITA

BALANCE

Vytýkací a propouštěcí rozhovory

MANAGEMENT

A IMAGE

• 7 nejobtížnějších situací manažera • 7 nefinanční nejužitečnějších • Umění Jak komunikovat

principů sebevědomé sebevědoměji

• Umění prosadit vlastní

KOMUNIKACE • Prezentační A ASERTIVITA

design budoucnosti

WORK-LIFE

A PRODUKTIVITA

• Základy projektového v praxi manažera • Efektivní delegování

RECRUITMENT

ETIKETA řízení A IMAGE

LEADERSHIP BALANCE NEVERBÁLNÍ

prezentace

KOMUNIKACE

í smlouvy • Self coaching aneb • Pozitivní sám sobě první koučem dojem

manažery I• za Suverénní pomoci improvizačních vystupování • Jak KOMUNIKACE

komunikovat před technik kritickým sebe

• Umění prosadit vlastní názor

• Jak se vyhnout syndromu vyhoření

osobních

KOMUNIKACE

PREZENTACE

s Danielem Šmídem

• Detektor lži s Danielem Štroblem

V naší nabídce najdete • Pozitivní první i další dojem

publikem • Klíč k • úspěšnému Obchodní za pomoci leadershipu improvizačn EFE

témata, která neustále aktualizujeme

IVITA ZÁKLADNÍ

• Time,

MANAŽERSKÉ

priority

• Vedení

&

výběrového

self management FINANCE

• Detektor prezentace lži

PR v praxi

• pohovoru DOVEDNOSTI

Jak komunikovat od A do Zsebevědoměji

• Prezentační A design ASERTIVITA budoucnosti s Danielem Šmídem

a vyjednávání s firemními s Danielem zákazníky

za pomoci podle improvizačních nejnovějších technik trendů: POKROČILÉ PRÁVO

A Štroblem PRODU

• Finance • pro nefinanční manažery I

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

IVITA • Manažer na startovní • Komunikace čáře a prezentace WORK-LIFE • 7 FINANCE

nejčastějších podle

EFEKTIVITA chyb BALANCE ve vedení lidí PREZENTACE

HODNOCENÍ A MOT

• 7 nejobtížnějších PROJEKTOVÝ

situací manažera • 7 nejužitečnějších principů

• Manažer

na

Pracovní

cestě k

právo

• Time, priority & self

osobnostních předpokladů

úspěchu

gement BALANCE

PREZENTACE RÉTORIKA

• Finance pro WORK-LIFE BALANCE

(nejen) pro manažery

• Hodnocení, ŘÍZENÍ motivace ZMĚN

• Jak a vede

v praxi manažera • Efektivní A se

delegování PRODUKTIVITA

vyhnout syndromu vyhoření NÁBOR EFEKTIVITA

• Umění sebevědomé prezentace

NT

MANAGEMENTnefinanční

• Prezentační • Rétorika design se PREZENTACE

Zdeňkou budoucnosti

klíčových • zaměstnanců

Jak úspěšně komunikova

sobě koučem

• Time, NEVERBÁLNÍ

priority & self management

• Jak se vyhnout • Vedení výběrového syndromu A PRODUKTIVITA

vyhoření • Suverénní vystupování EFEKTIVITA před kritickým

manažery I

SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ

změny

Žádníkovou LEADERSHIP • Volencovou

Prezentační design budoucnosti

do Z

• Základy projektového PREZENTACE řízení pohovoru od A do Z • Jak hledat zaměstnance

na sociálních sítích INTELIGENCE

a vyjednávání s firemními • Klíč k úspěšnému leadershipu

KOMUNIKACE

publikem • Obchodní prezentace

EFEKTIVITA POKROČILÉ MANAŽERSKÉ • Time, priority DOVEDNOSTI

& self management A PRODUKTIVITA

• Prezentační design budoucnosti

ETIKETA zákazníky

• Detektor lži

A IMAGE

s Martinem Grauem • Behaviorální

RODUKTIVITA

• Manažer na cestě k úspěchu

• Time, priority & self management

PRÁVO

ZÁKLADNÍ ŘÍZENÍ ZMĚN MANAŽER

• Pozitivní první dojem

EFEKTIVITA

s Danielem Štroblem

• Emoce pod kontrolou

EFEKTIVITA

FINANCE

HODNOCENÍ • Jak A úspěšně MOTIVACE komunikovat zm

ity & self management

• Pracovní právo

RÉTORIKA

s Danielem Šmídem

• Manažer A PRODUKTIVITA

na startovní čáře • 7 n

PRODUKTIVITA

Projektový management

• Finance pro

Profesionální řečník

Agilní svět a jeho nástrahy

(nejen) pro manažery

• Hodnocení, Setkání • 7 nejobtížnějších

motivace s • Mindfulness osobnostmi situací manaž

ŘÍZENÍ ZMĚN LEADERSHIP • Rétorika se Zdeňkou

a vedení

v praxi • Neurolingvistické manažera • Efektivní programování dele(

riority & self management nefinanční SOCIÁLNÍ • Jak úspěšně komunikovat A EMOČNÍ Žádníkovou Volencovou RECRUITMENT klíčových zaměstnanců KOMUNIKACE A ASERT

• Klíč k úspěšnému leadershipu

INTERNÍ WORK-LIFE BALANCE

• Digitální inovace pro HR

manažery změnyI

INTELIGENCE

KOMUNIKACE

• Vedení výběrového pohovoru SYSTÉM • Jak se vyhnout od VZDĚLÁVÁNÍ

A do Zsyndromu • Umění

vyhoření

prosadit vlastní názor

EFEKTIV

ETIKETA A IMAGE HODNOCENÍ A MOTIVACE

• Jak komunikovat sebevědoměji POKRO

• Emoce pod kontrolou

• Základy interní komunikace • Systém firemního vzdělávání

PRÁVO • Pozitivní první dojem

ŘÍZENÍ ZMĚN za pomoci improvizačních A PRODUKTIV

EFEKTIVITA

technik

• Hodnocení, motivace a vedení

PROJEKTOVÝ

• Manažer

• Pracovní A PRODUKTIVITA

právo s Danielem Šmídem

• Jak úspěšně komunikovat • Time, priority změny& self manag

klíčových zaměstnanců MANAGEMENT

(nejen) • pro Mindfulness manažery

• Neurolingvistické programování (NLP)

WORK-LIFE BALANCE• Základy projektového řízení KOMUNIKACE A ASERTIVITA

• Digitální inovace pro HR

Osobnostní rozvoj

Marketing / PR

Doprava, PREZENTACE

• Umění logistika, prosadit výroba

• Jak se vyhnout ŘÍZENÍ syndromu ZMĚN vyhoření EFEKTIVITA

vlastní názor

STÉM VZDĚLÁVÁNÍ

• Prezentační design budoucnosti

tém firemního vzdělávání

ETIKETA A IMAGE

• Jak úspěšně komunikovat A PRODUKTIVITA

změny FINANCE

SOFT SKILLS

SOFT SKILLS

SOFT SKILLS

SOFT SKILLS

HARD SKILLS

HARD SKILLS

• Pozitivní první dojem

s Danielem Šmídem

SOFT SKILLS

• Efektivní • Hodnocení, retailový Základy motivace projektového tým a vedení řízení

• Vedení obchodního jednání

SOFT SKILLS

HARD SKILLS

HARD SKILLS

HARD SKILLS

HARD SKILLS

HARD SKILLS

SOFT SKILLS

SOFT SKILLS

SOFT SKILLS

• Time, priority

• Finance

& self management

pro

HARD SKILLS

SOFT SKILLS

nefinanční

SOFT SKILLS

• Jak komunikovat sebevědoměji

za pomoci improvizačních technik

SKILLS

SOFT SKILLS

ZÁK

• Man

• 7 ne

• Klíč k úspěšnému leader

HARD SKILLS

HARD SKILLS

18


ZAČÍNAJÍCÍ MANAŽER

RECRUITMENT

• Vedení výběrového pohovoru od A do Z

PROJEKTOVÝ

MANAGEMENT

• Základy projektového řízení

ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

• Manažer na startovní čáře • 7 nejčastějších chyb ve vedení lidí

• 7 nejobtížnějších situací manažera • 7 nejužitečnějších principů

v praxi manažera • Efektivní delegování

POKROČILÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

• Manažer na cestě k úspěchu

LEADERSHIP

• Klíč k úspěšnému leadershipu

FINANCE

• Finance pro

nefinanční

manažery I

PRÁVO

• Pracovní právo

(nejen) pro manažery

HARD SKILLS

SOFT SKILLS

HODNOCENÍ A MOTIVACE

• Hodnocení, motivace a vedení

klíčových zaměstnanců

ŘÍZENÍ ZMĚN

• Jak úspěšně komunikovat změny

KOMUNIKACE A ASERTIVITA

ETIKETA A IMAGE

• Pozitivní první dojem

s Danielem Šmídem

• Umění prosadit vlastní názor

• Jak komunikovat sebevědoměji

za pomoci improvizačních technik

WORK-LIFE BALANCE

EFEKTIVITA

A PRODUKTIVITA

• Jak se vyhnout syndromu vyhoření

• Time, priority & self management

PREZENTACE

• Prezentační design budoucnosti

19


Manažer na startovní čáře

Jak uspět v roli manažera

osvojíte si nástroje pro vedení lidí a zvýšíte svou sebedůvěru

v manažerské roli

dozvíte se, jak identifikovat a eliminovat demotivátory v práci

zaměstnanců

naučíte se pracovat s autoritou a přistupovat asertivně

k řešení konfliktů

Martin Zbránek, trenér soft skills

Efektivní delegování

Delegování jako dovednost úspěšného lídra

naučíte se delegovat profesionálně a bez příkazů

rozpoznáte, které úkoly delegovat a na koho

díky správné motivaci dosáhnete výkonnostního růstu svého

týmu

Oswald Schorm, expert na komunikaci a vyjednávání, psycholog

a kouč

Klíč k úspěšnému leadershipu

Doveďte svůj tým k vyšší výkonnosti

osvojíte si nástroje leadershipu a dozvíte se, jak motivovat

tým k nejlepším výkonům

získáte zpětnou vazbu ke svému stylu vedení lidí

vyzkoušíte si různé techniky vedení lidí a dozvíte se, jak vést

tým v náročných situacích

Petra Zárubová, lektorka manažerských dovedností, facilitátorka

a koučka

Umění prosadit vlastní názor

Asertivní jednání s kolegy, podřízenými i nadřízenými

posílíte svou schopnost jasně a sebevědomě komunikovat

s kolegy, nadřízenými i podřízenými

naučíte se, jak odmítat požadavky nebo naopak žádat o to, co

sami potřebujete

osvojíte si asertivní techniky, které posílí vaši sebejistotu

a schopnost postavit se za sebe

Eva Marková, trenérka soft skills, mentorka a koučka

Manažer na cestě k úspěchu

Zdokonalte se ve své manažerské praxi

seznámíte se s principy koučinku, abyste je mohli využívat při

vedení lidí

pochopíte, jak posílit svou pozici a jak motivovat tým

naučíte se komunikovat změny a přesvědčit i jejich odpůrce

Yvona Charouzdová, koučka a konzultantka managementu a HR

kouč

Finance pro nefinanční manažery I

Zapojte se do finančního managementu

porozumíte finančním dokumentům, výkazům, analýzám

a plánům

získáte souhrnný přehled o finančním řízení a finančních

ukazatelích

seznámíte se s nástroji pro řízení finanční stability podniku

Michael Hanzelka, poradce pro oblast ekonomiky, financí

a vzdělávání

20


ZKUŠENÝ MANAŽER

PROJEKTOVÝ

MANAGEMENT

• Vedení a motivace

projektového týmu

• Praktické řízení projektů

WORK-LIFE

BALANCE

• Jak být výkonný

a nezbláznit se

s Renatou Dvořákovou

PRÁVO

• Právní minimum

pro podnikatele

a manažery

HARD SKILLS

POKROČILÉ MANAŽERSKÉ

DOVEDNOSTI

• Manažer do naha s Jiřím Kulou • Jak prosadit sebe

a svůj tým v korporaci s Jiřím Kulou

SOFT SKILLS

LEADERSHIP

• Trénink suverenity a techniky vedení lidí

ŘÍZENÍ ZMĚN

• Jak úspěšně řídit změny

KOMUNIKACE

A ASERTIVITA

• Jak se bránit argumentačním

trikům a demagogii s Danielem

Štroblem

EFEKTIVITA

A PRODUKTIVITA

• Sabotéři v naší hlavě

• Neurolingvistické programování (NLP)

PREZENTACE

• Chytrá vizualizace dat

v prezentacích

• Rétorika se Zdeňkou

Žádníkovou Volencovou

VYJEDNÁVÁNÍ

• Mediace – využití mediačních technik ve vyjednávání

21


Agilní metody řízení

Agilní řízení v praxi

pochopíte agilní metodiky kanban a scrum na konkrétních

příkladech z praxe

získáte návody, jak jednotlivé metody implementovat do praxe

naleznete konkrétní přidanou hodnotu agile pro vás

Lukáš Barda, lektor a agilní kouč

Trénink suverenity a techniky vedení lidí

Leadership pro pokročilé

posílíte svou suverenitu ve vedení lidí

natrénujete si řešení problémů, se kterými se ve své praxi

setkáváte

naučíte se pracovat s emocemi v obtížných manažerských

situacích

Tomáš Parobek, expert na sales skills, trenér leaderů a trenérů,

kouč

Vedení a motivace projektového týmu

Sestavte si efektivní projektový tým

poznáte vlastnosti dobrého lídra a naučíte se motivovat svůj tým

v praktických cvičeních si vyzkoušíte techniky týmové

spolupráce

naučíte se poskytovat zpětnou vazbu a řešit konflikty

Libuše Vitáčková, konzultantka a projektová manažerka

Manažer do naha s Jiřím Kulou

Hloubkový trénink pro manažery a leadery

odhalíte, co vám brání plně využívat vlastní možnosti

i potenciál vašich podřízených

naučíte se využívat pobyt v nekomfortní zóně pro své vlastní

zlepšování

poznáte, jak se stát otevřenějšími a odvážnějšími

Jiří Kula, kouč a krizový manažer

Jak úspěšně řídit změny

Change management pro ty, kteří uvádějí změny do života

zjistíte, jak v lidech vzbudit pozitivní přístup ke změnám

pochopíte, proč některé změny proběhnou dobře a některé ne

nacvičíte si komunikační techniky na modelových situacích

Petra Zárubová, lektorka manažerských dovedností, facilitátorka

a koučka

Chytrá vizualizace dat v prezentacích

Přetvořte nudná data v potěchu pro oči

odnesete si tipy na práci s daty a budete umět vybrat to

nejdůležitější

naučíte se používat grafy a další vizuální možnosti

pomocí praktických ukázek se dozvíte, jak implementovat

vizuální prvky, o nichž jste třeba ani nevěděli

Ondřej Staněk, konzultant prezentačních dovedností, prezentačního

designu a komunikace

22


OFFICE MANAŽER / ASISTENTKA

EVENT MANAGEMENT

• Event management od A do Z

DOVEDNOSTI PRO ASISTENTKY

• Dovednosti pro úspěšné asistenty/asistentky

• Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem I

KOMUNIKACE A ASERTIVITA

• Jak se stát skutečným mistrem komunikace

• Umění prosadit vlastní názor

PERSONALISTIKA

• Personalistika v praxi

PC DOVEDNOSTI

• Microsoft Excel 2016

pro středně pokročilé

HARD SKILLS

SOFT SKILLS

EFEKTIVITA

A PRODUKTIVITA

• Krotitelé času • Digitální produktivita

pro moderní asistentky • Jak rozvinout

potenciál paměti

ZVLÁDÁNÍ ZMĚN

• Jak se úspěšně vyrovnat

se změnami

WORK-LIFE BALANCE

• Stress & life management

SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ

INTELIGENCE

• Emoce pod kontrolou

ETIKETA A IMAGE

• Etiketa pro asistenty

a asistentky manažerů

PREZENTACE

• Prezentační design budoucnosti

23


Dovednosti pro úspěšné asistenty a asistentky

Staňte se skutečnou oporou svého šéfa

osvojíte si pravidla time managementu pro lepší organizaci

své práce

seznámíte se s nejčastějšími chybami v písemné komunikaci

telefonický hovor zvládnete s noblesou

Jitka Patríková, konzultantka a koučka v oblasti lidských zdrojů

Umění prosadit vlastní názor

Asertivní jednání s kolegy, podřízenými i nadřízenými

posílíte svou schopnost jasně a sebevědomě komunikovat

s kolegy, nadřízenými i podřízenými

naučíte se, jak odmítat požadavky nebo naopak žádat o to, co

sami potřebujete

osvojíte si asertivní techniky, které posílí vaši sebejistotu

a schopnost postavit se za sebe

Eva Marková, trenérka soft skills, mentorka a koučka

Etiketa pro asistenty a asistentky manažerů

Vyvarujte se pracovních i společenských faux pas

dozvíte se, jak vytříbeným vystupováním vyvolat skvělý první

dojem

naučíte se eliminovat chyby a posílíte svou sebejistotu ve

společnosti

seznámíte se s pravidly pro jednání se zahraničními partnery

Eva Bobková, trenérka soft skills a lektorka etikety

Event Management od A do Z

Jak naplánovat a zrealizovat event, na který se nezapomíná

naučíte se předvídat a minimalizovat rizika

dozvíte se, co ve scénáři skvělého eventu nesmí chybět

zjistíte, jak zaujmout cílovou skupinu a vyvolat wow efekt

Kristína Křemenová, eventová produkční a lektorka event

managementu

Krotitelé času

Osvojte si pravidla time managementu a zbavte se stresu

naučíte se identifikovat priority, stanovit si cíle a sestavit si

časový plán

objevíte způsoby, jak zlepšit organizaci své práce a tím i svůj

výkon

prakticky si vyzkoušíte různé metody time managementu

Veronika Štroblová, lektorka soft skills

Digitální produktivita pro moderní asistentky

Ovládněte technologie a usnadněte si svou práci

dozvíte se, jak využívat svůj notebook a chytrý telefon na sto

procent

naučíte se vytvářet moderní dokumenty a formuláře v Google

Suite nebo Office 365

seznámíte se s online nástroji pro navýšení vaší produktivity

Lukáš Novotný, lektor osobní produktivity a moderních nástrojů

Digiskills

24


NÁKUPČÍ

DOVEDNOSTI

PRO NÁKUPČÍ

• Náklady a úspory v nákupu

• Průběh, řízení a organizace

nákupního procesu • Nákup v praxi

VYJEDNÁVÁNÍ

• Techniky vyjednávání pro nákupčí • Obchodní vyjednávání

pod tlakem protistrany

OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

• Vedení obchodního jednání

PC DOVEDNOSTI

• Microsoft Excel 2016

pro středně pokročilé

HARD SKILLS

SOFT SKILLS

KOMUNIKACE

A ASERTIVITA

• Jak se stát skutečným mistrem

komunikace • Umění prosadit

vlastní názor • Asertivní desatero

v praxi

WORK-LIFE BALANCE

• Stress & life management

EFEKTIVITA A PRODUKTIVITA

• Time, priority & self management

• Jak rozvinout potenciál paměti

SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ

INTELIGENCE

• Rozpoznejte manipulaci

s Danielem Štroblem

• Emoce pod kontrolou

25


Náklady a úspory v nákupu

Snižujte firemní náklady díky úspornějším nákupům

poznáte osvědčené metody snižování nákladů ve firmě

s využitím nákupu

seznámíte se s řadou ukazatelů výkonnosti nákupu a naučíte

se je vyhodnocovat

získáte praktické návody na dosažení úspor v nákupu

Karel Otýs, expert na firemní nákup a B2B obchod

Nákup v praxi (Best Practice)

Pokročilé nástroje firemního nákupu

na příkladech z praxe poznáte, jak fungují pokročilé metodiky

nákupu

dozvíte se, jakým způsobem lze dodavatele „vychovávat“

zjistíte, jak nastavovat parametry smluv, čemu se vyhnout a na

co nezapomenout

Monika Klucová, advokátka a mediátorka

David Kubálek, Sourcing & Procurement Expert

Techniky vyjednávání pro nákupčí

Položte dodavatele na lopatky

seznámíte se s vyjednávacími taktikami dodavatelů a naučíte

se na ně reagovat

natrénujete si vedení win-win vyjednávání

naučíte se pohotově reagovat i v nestandardních situacích

Karel Otýs, expert na firemní nákup a B2B obchod

Průběh, řízení a organizace nákupního procesu

Nastavte si výkonné nákupní procesy

pochopíte roli a význam nákupního útvaru ve firmě

získáte přehled o celém nákupním procesu

poznáte přínosy spolupráce nákupu s ostatními útvary ve

firmě

Karel Otýs, expert na firemní nákup a B2B obchod

Obchodní vyjednávání pod tlakem protistrany

Osvojte si úspěšné taktiky a strategie vyjednávání

vyzkoušíte si řadu osvědčených vyjednávacích strategií pod

vedením kouče

naučíte se odhalit taktiku protistrany a správně na ni reagovat

zjistíte, jak zvládnout emoce a nátlak „protistrany“

Oswald Schorm, expert na komunikaci a vyjednávání, psycholog

a kouč

Výběrová řízení a poptávky v nákupu

Vyberte ty nejlepší dodavatele

poznáte různé metody výběru dodavatelů a naučíte se

efektivně vyhodnocovat nabídky

seznámíte se s možnostmi elektronického výběrového řízení,

e-aukcí a e-poptávek

zdokonalíte se v umění efektivního a transparentního nákupu

s uplatněním v praxi

Karel Otýs, expert na firemní nákup a B2B obchod

26


OBCHODNÍK

OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

• Jak se rozhodují firemní zákazníci

• Efektivní retailový tým

ETIKETA A IMAGE

• Etiketa pro obchodníky

s Danielem Šmídem

PRÁVO

• Obchodní smlouvy

• Ochrana osobních

údajů - GDPR v praxi

WORK-LIFE BALANCE

• Self coaching aneb sám sobě koučem

EFEKTIVITA

A PRODUKTIVITA

• Time, priority & self management

HARD SKILLS

OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

• Vedení obchodního jednání

SOFT SKILLS

SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ

INTELIGENCE

• Emoce pod kontrolou

VYJEDNÁVÁNÍ

• Obchodní vyjednávání pod tlakem protistrany

• Cenové vyjednávání s firemními zákazníky

RÉTORIKA

KOMUNIKACE A ASERTIVITA

• Small Talk • Dobrá argumentace

- proč neposloucháme

NEVERBÁLNÍ

KOMUNIKACE

• Detektor lži s Danielem Štroblem

PREZENTACE

• Rétorika se Zdeňkou

Žádníkovou Volencovou

• Umění sebevědomé prezentace

• Suverénní vystupování před kritickým

publikem • Obchodní prezentace

a vyjednávání s firemními zákazníky

27


Vedení obchodního jednání

Taktiky pro uzavření výhodného businessu

seznámíte se s vyjednávacími taktikami, s nimiž dosáhnete

dohody

rozpoznáte manipulační triky a naučíte se na ně reagovat

budete schopni vést obchodní jednání maximálně efektivně

Tomáš Parobek, expert na sales skills, trenér leaderů a trenérů,

kouč

Obchodní prezentace a vyjednávání s firemními zákazníky

Prezentujte a vyjednávejte lépe než konkurence

stanete se úspěšnějšími v jednání s firemními zákazníky

získáte sebejistotu, přesvědčivost a naučíte se plně využívat

svůj potenciál

naučíte se převést vaše výhody na skutečný užitek pro

zákazníka a získat náskok před konkurencí

Karel Otýs, expert na firemní nákup a B2B obchod

Cenové vyjednávání s firemními zákazníky

Jak úspěšně vyjednat cenu v B2B obchodu

získáte sebevědomí pro cenová jednání, prezentaci

a obhajobu své ceny

poradíte si s cenovými námitkami firemních zákazníků

budete schopni vést efektivní a úspěšná cenová jednání

Karel Otýs, expert na firemní nákup a B2B obchod

Trénink jednání a komunikace s komplikovanými

osobami

Jak se nenechat vyvést z rovnováhy

získáte přehled o problémových typech lidí a zjistíte, jak s nimi

komunikovat

naučíte se zvládat emoce i poskytovat negativní zpětnou vazbu

obtížnému partnerovi

nacvičíte si obranné taktiky pro konfrontační situace

Oswald Schorm, expert na komunikaci a vyjednávání, psycholog

a kouč

Chytrá vizualizace dat v prezentacích

Přetvořte nudná data v potěchu pro oči

odnesete si tipy na práci s daty a budete umět vybrat to

nejdůležitější

naučíte se používat grafy a další vizuální možnosti

pomocí praktických ukázek se dozvíte, jak implementovat

vizuální prvky, o nichž jste třeba ani nevěděli

Ondřej Staněk, konzultant prezentačních dovedností, prezentačního

designu a komunikace

Jak se rozhodují firemní zákazníci

Zásadní změny v nákupním chování firemních zákazníků

proniknete do způsobu nákupního rozhodování firemních

zákazníků ve 21. století

budete umět rozpoznat a následně využít způsob

rozhodování konkrétního zákazníka

odlišíte se a získáte náskok před konkurencí přesným cílením

na užitek pro zákazníka

Karel Otýs, expert na firemní nákup a B2B obchod

28


MISTR

LEADERSHIP

• Efektivní zadávání úkolů pro mistry ve výrobě • Nově na manažerské

pozici • Manažer na startovní čáře • Klíč k úspěšnému leadershipu

DOVEDNOSTI

PRO MISTRY

• LEANou (línou) cestou

k bezstarostné výrobě

KOMUNIKACE A ASERTIVITA

• Zvládání konfliktních situací pro mistry

ve výrobě • Jak se stát skutečným mistrem

komunikace

PRÁVO

• Agenturní

zaměstnávání

od A do Z

PERSONALISTIKA

• Pracovní právo (nejen)

pro manažery

HARD SKILLS

SOFT SKILLS

EFEKTIVITA

A PRODUKTIVITA

• Time management pro mistry

ve výrobě • Rozhodování a řešení

problémů

ŘÍZENÍ ZMĚN

• Jak úspěšně komunikovat změny

WORK-LIFE BALANCE

• Stress & life management

SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ

INTELIGENCE

• Emoce pod kontrolou

29


Efektivní delegování

Delegování jako dovednost úspěšného lídra

naučíte se delegovat profesionálně a bez příkazů

rozpoznáte, které úkoly delegovat a na koho

díky správné motivaci dosáhnete výkonnostního růstu svého

týmu

Oswald Schorm, expert na komunikaci a vyjednávání, psycholog

a kouč

Zvládání konfliktních situací pro mistry ve

výrobě

Intenzivní trénink krizové komunikace

naučíte se efektivně řešit typické problémové situace

nacvičíte si suverénní reakci na neadekvátní útok

dozvíte se, jak přesvědčit tým o správnosti vašeho rozhodnutí

Lenka Baková, lektorka, poradkyně a koučka

Time management pro mistry ve výrobě

Jak efektivně zacházet s časovými kapacitami svými i svých

kolegů

zjistíte, jak se nezdržovat zástupnými věcmi

naučíte se rychle rozhodovat pod časovým tlakem

dozvíte se, jak si poradit s nejednoznačnými zadáními úkolů

Lenka Baková, lektorka, poradkyně a koučka

Efektivní zadávání úkolů pro mistry ve výrobě

Šetřete čas svůj i svých kolegů

naučíte se prověřit kompetentnost osoby, na niž úkol

delegujete

dozvíte se, jak zadávat úkoly s ohledem na situaci

zjistíte, jak podávat motivující zpětnou vazbu

Petr Mateřánka, odborník rozvoje soft skills, kouč, facilitátor

a synergogik

Nově na manažerské pozici

Kompaktní know-how pro úspěšný start

dozvíte se, jak překonat změnu rolí a jak si získat kolegy,

z nichž se stali vaši podřízení

naučíte se efektivně komunikovat s podřízenými a správně

je vést

osvojíte si řešení modelových konfliktních situací

Yvona Charouzdová, koučka a konzultantka managementu a HR

kouč

Agenturní zaměstnávání od A do Z

Práva a povinnosti při využití agenturních zaměstnanců v roce

2019

dozvíte se, jak identifikovat rizika při výběru agentury práce

seznámíte se s výhodami i nevýhodami agenturního

zaměstnávání na příkladech z praxe

zjistíte, na co si dávat pozor při uzavírání smluv

Vladimír Černý, lektor a expert v oblastech pracovněprávních

vztahů a kolektivního vyjednávání

30


PERSONALISTA / HR MANAŽER

31


Personalistika v praxi

Nezbytné základy pro HR

budete umět efektivně plánovat a volit správné lidi do svých

týmů

získáte nástroje, jak nastavit pozitivní firemní kulturu

a dlouhodobě motivující prostředí

pochopíte klíčové personální nástroje celé HR oblasti

Hana Ondráčková, lektorka, HR konzultantka a koučka

Vedení výběrového pohovoru od A do Z

Připravte se na každou fázi náboru zaměstnanců

zorientujete se v celém procesu a všech fázích výběrového

pohovoru

budete schopní připravit podklady pro pracovní pozici a vést

celou agendu pohovoru

získáte informace o zajímavých trendech na trhu práce

Yvona Charouzdová, konzultantka managementu a HR, trenérka

Jak budovat značku zaměstnavatele

Employer Branding a HR marketing

zjistíte, jak nastavit úspěšnou HR marketingovou strategii

příklady z praxe zahraničních i českých společností vám

přinesou inspiraci

zjistíte, co proces budování atraktivního zaměstnavatele

obnáší a jak s ním začít

Jiří Landa, Partner & HR Marketing Baker at BrandBakers

Digitální inovace pro HR

Nástroje, aplikace a online služby, bez kterých se v HR neobejdete

získáte tipy na spoustu aplikací a nástrojů, které vám usnadní

práci

dozvíte se, jak pracovat s inovacemi a jak inovovat nejen ve

svém oddělení

získáte přehled o nejnovějších trendech v HR technologiích

Lukáš Novotný, lektor digitální produktivity a moderních nástrojů

Digiskills

Zákoník práce pro zaměstnavatele

Pracovněprávní legislativa v praxi

detailně se seznámíte s pracovněprávními vztahy z pohledu

zaměstnavatele i zaměstnance

získáte celkový přehled o pracovněprávní legislativě ve stavu

platném k datu konání kurzu

seznámíte se s některými rozhodnutími Nejvyššího soudu ČR

Dana Blažková, poradce v pracovním právu a personalistice,

lektor pracovního práva

Nábor zaměstnanců na sociálních sítích

Nábor špičkových kandidátů v digitálním světě

poznáte, jak budovat profesionální image náboráře v on-line

prostředí

zjistíte, jak fungují HR marketingové kampaně a naučíte se

vést on-line dialog s kandidáty

osvojíte si techniky a strategie, které vám pomohou vyhledat

ty nejlepší uchazeče

Martin Grau, HR Leader, Recruitment & Social Media Lecturer

32


LEKTOR / SPECIALISTA VZDĚLÁVÁNÍ

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI

• Profesionální lektor • Gamestorming v rozvojových programech

• Jak zvládat náročné komunikační situace s improvizačními technikami

PREZENTACE

SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ

• Atraktivní vzdělávání

a jeho efektivní controlling

• Systém firemního vzdělávání

• Suverénní vystupování před kritickým publikem

• Storytelling • Prezentační design budoucnosti

RÉTORIKA

DIAGNOSTIKA

• Onboarding šitý

na míru (Best Practice)

PROJEKTOVÝ

MANAGEMENT

• Základy projektového řízení

HARD SKILLS

SOFT SKILLS

• Jak zůstat v klidu a nenechat se při řeči

rozhodit se Soňou Porupkovou • Jak zatočit

s přeřeky se Soňou Porupkovou

• Jak pracovat s dechem a hlasem se Soňou

Porupkovou

NEVERBÁLNÍ

KOMUNIKACE

• Jak na neverbální komunikaci

se Soňou Porupkovou

ETIKETA A IMAGE

• Pozitivní první dojem

s Danielem Šmídem

EFEKTIVITA A PRODUKTIVITA

• Jak rozvinout potenciál paměti

• Krotitelé času

33


Tvorba systému firemního vzdělávání

Od analýzy potřeb k realizaci rozvojových programů

poznáte, jak zjistit vzdělávací potřeby a jak stanovit reálné cíle

vzdělávání v souladu s cíli společnosti

zjistíte, jak diagnostikovat účinnost vzdělávacích aktivit

seznámíte se s nejnovějšími trendy v oblasti firemního

vzdělávání

Marek Velas, trenér soft skills a HR konzultant

Umění sebevědomé prezentace

Jak se zbavit trémy pomocí improvizačních technik

zmírníte své projevy trémy a posílíte svou sebejistotu

získáte nový pohled na možnosti prezentování

seznámíte se s improvizačními technikami, které vám

pomohou v komunikaci

Tomáš Jireček a Andrea Moličová, lektoři improvizace

Onboarding šitý na míru (Best Practice)

Best Practice seminář pro HR

zjistíte, jak si získat nováčka ještě předtím, než se jím stane

seznámíte se s ověřeným způsobem adaptace podle

modelu 4C

ušijete si adaptační plán na míru podle vaší firemní kultury

Olga Svobodová, HR konzultantka a lektorka soft skills

Marek Velas, trenér soft skills a HR konzultant

Profesionální lektor

Jak vést vzdělávací akce ve 21. století

získáte užitečné rady, jak získat publikum na svou stranu

a minimalizovat rušivé prvky

osvojíte si efektivní techniky práce se skupinou

seznámíte se s kreativními didaktickými metodami, energizery

a icebreakery

Tomáš Parobek, expert na sales skills, trenér leaderů a trenérů, kouč

Atraktivní vzdělávání a jeho efektivní controlling

Jak zvýšit kvalitu zaměstnanců a mít náklady pod kontrolou

začnete používat komplexní pohled na vzdělávání skrze

model LIDÉ – POTŘEBY – NÁKLADY

zaměříme se na kvalitu vašeho vzdělávání a efektivitu jeho

nákladů

seznámíte se s ROI (návratnost) a odnesete si SWOT pro

rozvoj zaměstnanců

Marek Velas, trenér soft skills a HR konzultant

Storytelling

Povězte to příběhem

vyzkoušíte si, jak příběhy vytvářet a jak je zapojovat do svých

(nejen) prezentací

zjistíte, jak vyprávění příběhů funguje a co v nás příběhy

vyvolávají

ujasníte si, jak mohou být příběhy užitečné právě vám

Petra Zárubová, lektorka manažerských dovednosti, facilitátorka

a koučka

34


CERTIFIED MANAGER – 21 NEJ PRO MANAŽERSKOU PRAXI

7 nejčastějších chyb ve vedení lidí

Vyvarujte se typických manažerských chyb

dozvíte se, jak motivovat tým a využít jeho potenciál naplno

seznámíte se s nejtypičtějšími problémy spojenými s vedením lidí

naučíte se správně reagovat ve stresových situacích

7 nejužitečnějších principů v praxi manažera

Na co musí myslet úspěšný manažer?

dozvíte se, jak lze v praxi převést člověka z režimu „musím“ do stavu „chci“

zjistíte, jak posílit vlastní důvěryhodnost, srozumitelnost, důslednost i autoritu

objevíte jednoduché principy, jak vylepšit vaši komunikaci s lidmi

7 nejobtížnějších situací manažera

Řešení problémů se sebejistotou a nadhledem

dozvíte se, jak si poradit s protichůdnými nároky nadřízených a podřízených

připravíte se na konstruktivní vedení předem konfliktních rozhovorů

prodiskutujete své obtížné situace a poznáte názor odborníka

Marek Mičienka

konzultant, lektor,

metodik, kouč

Zuzana Hanáková

lektorka soft skills

Patricie Chvojková

lektorka soft skills,

koučka, facilitátorka

a diagnostička

35


Jak na neverbální komunikaci se Soňou Porupkovou

Zkroťte svá gesta a naučte se mluvit řečí těla

naučíte se základní gesta a vyzkoušíte si je při praktických cvičeních

zjistíte, jak vypadá správný postoj a za jakých situací je vhodné se po pódiu

pohybovat

na kameře uvidíte vaše gestikulační nešvary

Jak pracovat s dechem a hlasem se Soňou Porupkovou

Mějte svůj mluvený projev pod kontrolou

natrénujete si různé úrovně svého hlasu v praktických cvičeních

osvojíte si metody, jak aktivovat rezonující hlas, který se bude rozléhat

prostorem

vyzkoušíte si, jak pracovat s intonací hlasu a jak se nadechovat

Jak zatočit s přeřeky se Soňou Porupkovou

Lekce správné artikulace a rozmlouvání

získáte tipy, jak vyslovovat i komplikovaná slova

zjistíte, jak se vyhnout drmolení a polykání koncovek slov

procvičíte si jazykolamy, které usnadní mluvní projev

Soňa Porupková

lektorka rétoriky

a moderátorka

Jak zůstat v klidu a nenechat se při řeči rozhodit se

Soňou Porupkovou

Zatočte s trémou a nervozitou

naučíte se, jak ukotvit roztřepané ruce a nohy

zjistíte, jak pracovat s dechem, abyste odbourali pocit nervozity

budete umět zareagovat, když se dostaví takzvané okno

36


AGILNÍ SVĚT A JEHO NÁSTRAHY

Základy agilního řízení

Revoluce ve vedení organizací

pochopíte agilní svět, zjistíte, kde se vzal a na jakých principech stojí

získáte návody, jak agile aplikovat v praxi – kanban, scrum, týmové role,

rozpad práce

na typických příkladech pochopíte, kde agile nejčastěji havaruje

Agilní metody řízení

Agilní řízení v praxi

pochopíte agilní metodiky kanban a scrum na konkrétních příkladech

z praxe

získáte návody, jak jednotlivé metody implementovat do praxe

naleznete konkrétní přidanou hodnotu agile pro vás

Lukáš Barda

lektor a agilní kouč

Agilní kouč

Výbava, bez které se agilní kouč neobejde

získáte praktickou zkušenost s agilními metodami kanban a scrum

porozumíte roli agilního kouče a zjistíte, co se od vás očekává

obdržíte tipy, na co si dát jako agilní kouč pozor

37


SETKÁNÍ S OSOBNOSTMI

Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem

Vzdělávejte se s těmi nejlepšími

vybrousíte svou komunikaci, image a charisma

ověříte si stav svých dovedností a osvojíte si techniky pro zdokonalení

svého projevu

získáte mnoho cenných rad a budete vědět, jak na sobě dále pracovat a jak

trénovat

Jan Přeučil

herec a lektor rétoriky

Rétorika se Zdeňkou Žádníkovou Volencovou

Trénink rétorických dovedností pro každodenní využití

zjistíte, jak zvítězit nad konkrétními problémy ve své komunikaci

získáte zpětnou vazbu na svůj způsob sebeprezentace od lektora a účastníků

dozvíte se, jak pracovat s trémou

Zdeňka Žádníková Volencová

herečka a lektorka

osobnostního rozvoje

Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten

Zdokonalte svou paměť a schopnost se učit

posílíte svou kreativitu a obrazotvornost

vyzkoušíte si techniky tréninku paměti a poznáte, jak se efektivně učit

zbavíte se stresu ze zapomínání

Michaela Karsten

paměťová expertka

a držitelka světového rekordu

v paměťových schopnostech

38


SOFT SKILLS IN ENGLISH

The key to successful leadership

Guide your team to higher performance!

you will learn how to set the goals and how to motivate your team to do

their best

you will receive feedback on your leadership style and tips for further

development

you will try out different techniques and learn how to use them in your

professional lives

Presentation skills

Presentation skills step by step

you will learn how to clearly present your person, company, products, or

projects

you will learn how to overcome stage fright and uncertainty

thanks to practical training, you will improve your promptness in

communication

How to become a real master of words

Clear, decisive, and persuasive communication

you will learn new skills, which will make your communication more

successful

practicing in model situations will let you see your mistakes and work on

correcting them

thanks to effective communication you will strengthen relationships in

your personal and professional life

Petra Zárubová

managerial skills

trainer, facilitator, and

coach

Colleen Kelly

communication,

corporate language

& business writing

Veronika Štroblová

soft skills trainer

39


OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Self coaching aneb sám sobě koučem

Cesta k využití lidského potenciálu a vnitřních zdrojů

osvojíte si principy koučování jako životního stylu

osvojíte si zásady koučinku a naučíte se je aplikovat sami na

sobě

osvojíte si způsob, jak se správně ptát, abyste se o sobě

dozvěděli něco nového

Zuzana Hanáková, lektorka rozvoje soft skills

Time, priority & self management

Self management pro osobní a kariérní úspěch

seznámíte se s „question managementem“ a naučíte se

pokládat si ty správné otázky

provedete inventuru svého času a najdete skryté rezervy

vytyčíte si své priority na základě důležitosti a naléhavosti

Eva Marková, trenérka soft skills, mentorka a koučka

Stress & Life Management

Zorganizujte si svůj profesní i osobní život v 6 krocích

a obnovte svůj vnitřní klid

naučíte se efektivně hospodařit se svou energií

osvojíte si techniky pro posílení stresové odolnosti

naučíte se, jak se dostat do psychické pohody bez ohledu na

vnější okolnosti

Barbora Johanna Hrdinová, celoživotní obchodnice, nyní

i koučka a lektorka

Jak rozvinout potenciál paměti

Využijte svůj mozek k vyšším výkonům

posílíte své myšlení a dovednost nacházet nová netypická

řešení problémů

využijete naplno fantazii a tvůrčí myšlení, čímž dosáhnete

snadnějšího zapamatovávání

zrychlíte svou schopnost uchopování informací

René Müller, trenér zlepšování paměťových dovedností

Sabotéři v naší hlavě

Přestaňte sami sobě překážet!

poznáte svého hlavního sabotéra a jeho devět pomocníků,

kteří ovlivňují vaše rozhodování

naučíte se, jak sabotéry včas rozpoznat a nedovolit jim, aby na

vás měli svůj destruktivní vliv

budete umět pracovat s technikami aktivace svého vlastního

„mudrce“, který vás bude posouvat dál

Ján Dubnička, Brain Based a Team Coach, trenér soft skills a facilitátor

Mindfulness

Jak snížit stres a zlepšit pozornost

naučíte se mindfulness praktikovat tak, abyste brzy pocítili

výsledky

díky praktickým cvičením snížíte stres, zlepšíte svou pozornost

a zvýšíte své EQ

osvojíte si doplňkové techniky ke zvládání silných emocí

Václav Toman, lektor mindfulness, školitel v oblasti pozitivní

psychologie a efektivního seberozvoje

40


Praktické řízení projektů

Techniky a nástroje pro strategické řízení

poznáte nové techniky a nástroje řízení projektů

naučíte se plánovat projekt s rezervami pro případ nečekaných situací

seznámíte se s diamantovým modelem, který pomůže určit přístup k projektu

Vedení a motivace projektového týmu

Jak vytvořit efektivní projektový tým

pochopíte, jaké jsou vlastnosti dobrého lídra a jak sestavit dobře fungující tým

naučíte se, jak tým motivovat i jak řešit konflikty

v praktických cvičeních si vyzkoušíte techniky týmové spolupráce

Analýza návratnosti projektů (Business Case)

Metody vyhodnocování investic v praxi

seznámíte se s nejběžnějšími metodami vyhodnocování projektů

zjistíte, jak posoudit vhodnost investice, její ziskovost i dobu návratnosti

pochopíte problematická místa jednotlivých metod

Základy projektového řízení

Principy a pravidla tvorby projektů

na případových studiích poznáte ověřené postupy pro plánování projektů

naučíte se určit si priority, sestavit si časový plán a check list

nacvičíte si techniky týmové spolupráce při realizaci projektů

Libuše Vitáčková

konzultantka

a projektová

manažerka

Jiří Tuvora

odborník v oblastech

financí, oceňování

podniků, cenných

papírů a investic

Miloš Pícha

lektor a konzultant

v oblasti projektového

řízení

41


Skladová logistika pro vedoucí skladu

Efektivní organizace skladu a vedení jeho pracovníků

pochopíte principy efektivního skladování a naučíte se definovat priority

poznáte účinné postupy při vedení celého skladu nebo skladového týmu

naučíte se zvládat krizové situace v logistice skladu a odstraňovat chybovost

Tomáš Průžek

LEAN Manager

Výrobní controlling

Řízení výkonu a kvality výroby

pochopíte rozdíl ve vnímání výroby z hlediska manažerského a finančního

controllingu

Lenka Baková

poznáte, jak stanovit cíle a klíčové ukazatele výkonnosti pro nákup, logistiku

lektor, poradce a kouč

a výrobu

pochopíte vliv kalkulací na výslednou cenu produktů a seznámíte se

s příklady z praxe

objednávejte na www.topvision.cz, tel.: 234 718 721

Nové trendy v oblasti logistiky (Best Practice)

Štíhlá logistika a další moderní metody

Jan Miksa

zjistíte, jaké výhody by vám přineslo zavedení principů štíhlé logistiky

Operation Director,

seznámíte se s novými metodami, jako jsou milk run, lean warehousing,

a Tomáš Průžek, LEAN

Manager

kanban a další

dozvíte se, jaké ukazatele použít k vyhodnocení úrovně materiálového toku

objednávejte na www.topvision.cz, tel.: 234 718 721

Základy celního řízení

Celní předpisy a základní orientace v celní problematice

Martin Sarnovský

zorientujete se v celní problematice, v čerstvých novinkách a připravovaných

změnách

poznáte základní celní předpisy, seznámíte se s evropskou i národní

judikaturou

na příkladech z praxe proberete nejčastější otázky celního řízení

expert na celní

a daňovou

problematiku

42


MARKETING / PR

Základy marketingu

Nastartujte svou kariéru v marketingu

proniknete do běžných marketingových pojmů a termínů

pochopíte význam marketingové strategie a dozvíte se, jak

ji sestavit

poznáte souvislosti a budete umět sestavit marketingový

plán

Zdeněk Hašek, lektor a marketingový konzultant

Marketing pro 21. století

Jak s moderním know-how dosáhnout vysokých cílů

objevíte nové marketingové trendy pro zviditelnění své

značky či produktu

pochopíte, co je inbound a outbound marketing a jak je

správně zkombinovat

na příkladech z praxe poznáte, jaké metody fungují, a získáte

užitečná doporučení pro svou firemní praxi

Pavel Cahlík, brand manager

Jak sestavit marketingový a business plán

Sestavte si strategický plán pro váš byznys

budete schopni sestavit efektivní business plán nebo

marketingový plán

poznáte hlavní strategické otázky a modely k jejich řešení

nové poznatky pochopíte na základě praktických příkladů

a ukázek

Zdeněk Hašek, lektor a marketingový konzultant

Event Management od A do Z

Jak naplánovat a uspořádat event, na který se nezapomíná

naučíte se důležitou dovednost dobrých event manažerů

– předvídat a minimalizovat rizika

ujasníte si, co ve scénáři skvělého eventu nesmí chybět

dostanete praktické návody, jak se vyhnout začátečnickým

chybám

Kristína Křemenová, lektorka event managementu

Kreativní psaní ve firemní praxi

Vytvářejte texty, které neminou cíl

vyzkoušíte si tvorbu všech důležitých druhů textů

zjistíte, jak na titulky a jak vystavět článek

získáte zpětnou vazbu ke svému psaní i praktické rady, jak ho

zlepšit

Štěpán Vorlíček, jazykový poradce, novinář a copywriter

Vyhodnocování online marketingových kampaní

Webová analytika pro začátečníky

seznámíte se s nejpopulárnějšími nástroji pro měření

výkonnosti kampaní

na příkladech skutečných kampaní se naučíte, jak kampaň

vyhodnotit

na reálné webové stránce uvidíte, jak ji pro uživatele vylepšit

na základě získaných dat

Michal Blažek, lektor a konzultant v oblasti výkonnostního marketingu

Webová analytika a vyhodnocování kampaní

Dosáhněte efektivnější online prezentace

naučíte se nastavit Google Analytics, Hotjar, Facebook pixel

a další nezbytné měřicí kódy

sestavíte si dashboardy na míru svým potřebám

začnete využívat webovou analytiku naplno

Michal Blažek, lektor a konzultant v oblasti výkonnostního

marketingu

43


SEZNAMTE SE S NAŠIMI LEKTORY

Chtěli byste poznat osobnost lektora ještě

předtím, než se přihlásíte na jeho kurz?

Máte možnost. Na webových stránkách

Top Vision postupně publikujeme další

a další videa s našimi lektory. V krátkých

videích vám lektoři představí sami sebe,

své kurzy a nakonec vám vždy prozradí

i jeden tip nebo trik ze svého kurzu.

Jste zvědaví? Prozkoumejte náš web

www.topvision.cz. Videa najdete po rozkliknutí

názvu kurzu nebo jména lektora.

www.youtube.com

Koučka Eva Marková u nás vyučuje self management,

umění prosadit vlastní názor a prevenci

syndromu vyhoření. Předá vám nejen své know-

-how, ale i svůj optimismus.

Dana Blažková působí jako poradkyně v oblasti

personalistiky a pracovního práva. Nadchne vás nejen

svou erudovaností, ale také energií, s níž vede

své kurzy.

S Martinem Grauem se můžete potkat v kurzu Nábor

zaměstnanců na sociálních sítích. Zajímá ho budování

značky zaměstnavatele a inovace v náboru.

44


JARNÍ KONFERENCE

Setkání mistrů I

konference s exkurzí do výroby

Lead & Learn

konference pro HR a lídry

Purchase Management Forum

konference pro nákupčí

Amazonky byznysu

konference pro ženy, které

budují kariéru

Festival vzdělávání v Ostravě

workshopy | ukázky kurzů

Festival vzdělávání v Praze

workshopy | ukázky kurzů

45


PODZIMNÍ KONFERENCE

Sales Excellence Forum

konference pro obchodníky

HR & Development Forum

konference pro HR a vzdělavatele

Project Management Forum

konference o projektovém řízení

IN Communication Forum

konference o interní komunikaci

Festival vzdělávání v Praze a v Brně

workshopy | ukázky kurzů

Dámy, zastavme se

pravidelné setkávání

Setkání mistrů II & III

konference s exkurzí do výroby

Conference for managers

Manažerská konference v angličtině

46


ONLINE INSPIRACE PRO VÁS

Nevíte, jak se zabavit, než k nám přijdete na další kurz? Přinášíme vám online inspiraci v podobě

blogu, e-booků a videozáznamů z našich konferencí. S námi jste vždy v obraze.

www.topvision.cz/blog

Soustřeďte se na

nejdůležitějších 20 %

Kolik procent vaší práce přináší vašemu podniku

prokazatelné zisky? Pokud jste si tuto otázku

nikdy nepoložili, nastal čas, abyste se seznámili

s pravidlem 80/20. Paretovo pravidlo se dá

uplatnit v mnoha oblastech byznysu. V nákupu

pomáhá najít příležitosti k úsporám.

PERSONÁLNÍ CONTROLLING:

Co neměříte, to neřídíte

Odpovídají náklady na top manažera jeho výkonům

a penězům, které do společnosti přinese?

Jsou lidé v rámci organizace na pozicích, v nichž

mohou nejlépe uplatnit svůj potenciál? Co demotivuje

zaměstnance, kteří z firmy odcházejí?

Právě těmto otázkám se věnuje PERSONÁLNÍ

CONTROLLING.

www.topvision.cz/bonusy

Nechte se inspirovat

ve video sekci

Záznamy konferencí

a webinářů

Navyšte svou

produktivitu

s novým

e-bookem


TOP ZÁKAZNICKÝ ZÁŽITEK

Jsme rádi, když jsou naši klienti spokojení a když s námi dlouhodobě spolupracují. Kolegové

z klientského centra jsou připraveni odpovědět na všechny vaše otázky. Pomohou vám najít

vhodný kurz i vhodný termín. Připravte se na výjimečný zákaznický zážitek.

Ondřej Krpeš

Client Care Team Leader

tel.: +420 234 718 721

e-mail: info@topvision.cz

„Neříkáme našim zaměstnancům, aby byli na lidi

milí. Zaměstnáváme jen milé lidi. Naše klientské

centrum vám poskytne tu nejlepší péči.”

Po–Pá: 8:30–17:00 Adresa: Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1

Pobočka Plzeň Pobočka Praha Pobočka Brno

Zborovská 85/18, 301 00 Plzeň Národní 416/37, 110 00 Praha 1 Radnická 1, 602 00 Brno

*Nově také v Ostravě


SLEDUJTE NÁS

NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

234 718 721

info@topvision.cz

More magazines by this user
Similar magazines