26.03.2020 Views

Promega-katalog-final

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

P r o d u k t o v ý k a t a l o g

Omega-3 olej a vláknina

Funkční superpotraviny,

které změní Váš život

WALRAMCOM s. r. o.

www.walramcom.cz


DŮLEŽITÉ

UPOZORNĚNÍ

Vážení,

při studiu

produktového katalogu

se vždy ujistěte, že nikdy

nepřejdete odborný výraz nebo

slovo, kterému plně nerozumíte.

Některá slova můžete znát v jiném

významu, což vás může zmást.

Aby bylo pochopení tohoto katalogu co

nejsnazší, je na konci opatřen Glosářem

slov, termínů a frází. Najdete-li

jakákoliv další slova, která neznáte,

vyhledejte si je v kvalitním

odborném výkladovém

slovníku.

2


Obsah

Profil společnosti WALRAMCOM s. r. o.......................................................................4

Functional Whole Foods NZ Ltd,

výrobce z Nového Zélandu...............................................................................................................6

Bio certifikace.......................................................................................................................................................7

Obecně o tucích – tuky typu Omega-3 a 6..............................................................8

Esenciální mastné kyseliny Omega-3...............................................................................10

Příznaky nedostatku Omega-3...................................................................................................11

Lněný nebo rybí olej....................................................................................................................................12

Sklo nebo plast...................................................................................................................................................13

Lněný olej a vláknina – výhody pro tělo........................................................................14

Lněný olej....................................................................................................................................................................15

Bio lněný olej posílení................................................................................................16

Bio lněný olej pravý.......................................................................................................17

Bio lněný olej harmonie...........................................................................................18

Bio lněný olej energie..................................................................................................19

Bio lněný olej kvítek......................................................................................................20

Bio lněný olej kouzlo pro děti.........................................................................21

Bio lněný olej kapsle....................................................................................................22

Lněný olej a Vaše zdraví.......................................................................................................................23

Význam lněné vlákniny............................................................................................................................28

Lněná vláknina.....................................................................................................................................................29

Bio lněná vláknina............................................................................................................30

Bio lněná, slunečnicová a mandlová vláknina......................31

Bio lněná vláknina – vyrovnávací zelená potravina........32

Bio lněná vláknina – ovocné posílení..................................................34

Bio lněná vláknina – detoxikace.................................................................36

Lněná vláknina a Vaše zdraví........................................................................................................38

Jak se udržet ve formě... aneb, důležitost prevence.................................40

Jablečný ocet........................................................................................................................................................42

Závazná receptura pro správnou přípravu a užívání..................................43

Nejpopulárnější recepty.........................................................................................................................44

Odkazy............................................................................................................................................................................45

Glosář...............................................................................................................................................................................49

Poradenství, dovoz a distribuce...............................................................................................52

3


Profil společnosti

KDO JSME

V roce 2009 se manažer Luděk

Šarman s více než dvacetiletou

praxí z oboru chemie a obchodními

kontakty po celém světě rozhodl

podělit s ostatními o své poznatky

a výsledky originálních technologií,

které dosáhly v zahraničí nebývalého

úspěchu a uznání široké veřejnosti.

Řada jeho kolegů, přátel v zahraničí

i on sám začal tyto produkty užívat

a myšlenka na to, jak je zpřístupnit

i v Čechách, ho dovedla až tak daleko,

že začal prvotřídní lněné produkty sám

dovážet.

Len setý je zázračná funkční

superpotravina, která byla již v dobách

starověkého Egypta považována za

symbol zdraví, čistoty a krásy.

Oblíbil si ho i Walram (1280–1311),

prostřední syn lucemburského hraběte

Jindřicha VI. Odtud název Walramcom.

Funkční superpotraviny, mezi

kterými len zaujímá výsostné

postavení, jsou mimořádně výživné

a vysoce prospěšné lidskému

zdraví. Superpotraviny obsahují

velké množství vitamínů a minerálů,

antioxidantů, koenzymů a enzymů,

vlákniny a esenciálních proteinů. Jsou

výjimečné svou účinností a léčivými

schopnostmi prověřenými tisíci lety.

Pocházejí z míst se specifickými

klimatickými podmínkami a díky

tomu obsahují abnormální množství

cenných nutričních hodnot.

V podhůří Čech a Moravy byl len

od pradávna nezbytnou surovinou

k obživě.

Len setý a výrobky z něj nacházejí

hlavní aplikační využití v potravinářství

a farmacii, což dokazují výzkumné

a klinické studie z celého světa.

HODNOTY A POSLÁNÍ

Naším posláním je poskytnout

zákazníkům a partnerům funkční

superpotraviny prvotřídní kvality

a služby v oblasti péče o zdraví,

aktivně propagovat zdravý životní styl

a vést naše zákazníky k odpovědnému

přístupu k vlastnímu zdraví, které

je základním předpokladem vitality

a spokojeného života.

Pomáháme udržovat zdraví a radost

ze života lidem všech věkových

kategorií, a tím aktivně přispíváme

ke zdravějšímu fungování celé

společnosti. Našimi výrobky bychom

rádi přispěli ke snížení výskytu mnoha

nemocí nebo alespoň ke zmírnění

jejich průběhů (alergie, astma, ekzémy,

ateroskleróza, rakovina, artritida,

diabetes ad.).

Pochopení potřeb našich zákazníků

a jejich uspokojení nad očekávání je

základem a smyslem naší práce.

Svých cílů dosahujeme na základě

standardních etických principů.

Dbáme na vzájemně korektní

a transparentní vztahy se všemi

zákazníky a obchodními partnery.

Inovace jednotlivých dodavatelů

jsou klíčem k našemu úspěchu

a spokojenosti zákazníků. Naši

dodavatelé využívají nejnovějších

lékařských poznatků a následně je

aplikují do inovativních řešení k vývoji

nových produktů.

Výroba našich produktů je

založena výhradně na přírodních

a certifikovaných surovinách

z ekologického zemědělství.

Dobrovolně se angažujeme ve

veřejně prospěšných projektech

s cílem prosazovat obecné blaho

ve společnosti. Věnujeme se úpravě

výživy a výživových programů pro

těžce nemocné prostřednictvím

výživových specialistů a dietologů.

Pravidelnou finanční podporou

přispíváme do programu Lékaři bez

hranic a do Fondu ohrožených dětí.

NAŠE POSLÁNÍ

NAPLŇUJEME

Nejen samotnou výrobou

a prodejem těchto superpotravin, ale

i prostřednictvím publikací, odborných

seminářů, osobních konzultací

a vzdělávacích programů předáváme

našim zákazníkům konkrétní data,

odborné informace a reference, což

jim následně pomáhá k lepší orientaci,

vitalitě, zdraví a stabilitě v celém

životě. Zpřístupněním a využíváním

výsledků nejnovější technologie

4


WALRAMCOM s. r. o.

výroby našich produktů chceme

přispět ke zdraví a vitalitě každého

jedince natolik, aby byl schopen

dosáhnout svých životních cílů a být

celkově úspěšný.

NAŠE CÍLE

✔ Pomoci lidem všech věkových

kategorií, aby byli zdraví a vitální.

✔ Zprostředkovat know-how

o prospěšných účincích našich

produktů široké veřejnosti.

✔ Komunikovat s lékaři,

farmaceuty, výživovými poradci

a odbornou veřejností tak, aby naše

know-how a produkty podporovaly

jejich práci a uspokojily potřeby jejich

klientů.

✔ Naší činností a projekty přispět

ke zdraví a stabilitě celé populace

a tím i k vývoji a stabilitě celé

společnosti z dlouhodobého hlediska.

V ČEM JSME JINÍ

✔ Len setý (Linum usitatissimum L.)

z ekologické farmy Waihi Bush na

Novém Zélandu a jeho zpracování

originální technologií je zárukou

nejvyšší kvality a přínosu pro lidský

organismus.

✔ Technologie zpracování,

plnění a balení bez přístupu světla

a vzduchu a při řízené teplotě je

zárukou garantovaných nutričních

hodnot, které naše produkty

a prospěch z užívání odlišují

od většiny podobných výrobků

na trhu.

✔ Striktní a předepsaný způsob

užívání na základě dlouhodobě

ověřených lékařských výzkumů je

zásadním faktorem podpory a udržení

zdraví každého uživatele.

✔ Díky našemu odbornému

poradenství a službám udržujeme

trvalou komunikaci se zákazníky,

a vytváříme tak most mezi zdrojem

know-how a jeho uživateli.

✔ Walramcom je komunikační

most mezi respektovanou historií

a produkty prvotřídní kvality

vycházející z konkrétních potřeb

moderního člověka v závislosti na

měnícím se životním stylu.

Jsme společnost, která nabízí primární OMEGA-3 (ALA) již budoucím

maminkám a jejich dětem, mladé a střední generaci i seniorům, kteří

trpí určitými zdravotními problémy. Naše doporučení a produkty

pomáhají zmírnit průběh těchto potíží.

Naše rady a originální recepty přinášejí stovky možností, které

uspokojí i nejnáročnější uživatele a širokou odbornou veřejnost.

Budeme moc rádi, pokud Vám naše produkty a služby pomohou

zlepšit život a budete se cítit zdravější.

5


Functional Whole Foods New Zealand Ltd

Výrobce z Nového Zélandu

David Musgrave,

majitel FWF NZ Ltd

David je majitelem organické

farmy Waihi Bush, která

propůjčila své jméno prvotřídní

ekologické značce Functional

Whole Foods.

Studoval na Lincolnově

univerzitě, kde v roce 1970

promoval z agronomie a získal titul

M.Agr.Sci(Hons). Poté studoval

zahradnictví na Masseyské

univerzitě, kde v roce 1982 získal

titul Dip.Hort.Sci(Hons).

Od té doby aktivně zkoumá

vliv lněného oleje, Omega-3

esenciálních mastných kyselin

a dalších základních nutričních

hodnot na lidské zdraví. Jejich

hlavní výhody pozoruje na sobě,

své rodině a zákaznících. Své

znalosti využívá jednak k rozvoji

inovativních produktů společnosti

Functional Whole Foods a jednak

k psaní článků pro odborné

časopisy a konference.

6

Společnost Functional

Whole Foods New Zealand,

se sídlem v Geraldine,

South Canterbury (80 km jižně

od Christchurch), na Novém

Zélandu se specializuje na

výrobu vysoce kvalitních, za

studena lisovaných lněných olejů

a lněné vlákniny. Společnost

vyvíjí tyto produkty spojením

s dalšími přírodními přísadami

tak, aby konkrétně prospěly

lidskému zdraví. Tyto produkty

jsou hojně prodávány na Novém

Zélandu a v mnoha dalších

zemích. Všechny produkty jsou

vyráběny ze surovin pěstovaných

výhradně na Novém Zélandu,

které jsou bio certifikované

a pocházejí z udržitelné výroby.

Společnost FWF posledních 20

let budovala trh lněného oleje

a nyní je jedničkou na tomto trhu

na Novém Zélandu.

Rodina Davida Musgrava se

původně usadila na farmě Waihi

Bush v roce 1870. Na organické

farmě Waihi Bush začal David

lisovat lněný olej v roce 1993

s použitím malého lisu, který

vylisoval asi 30 litrů oleje

denně. S důrazem na výzkum

a vývoj, na rozvoj uživatelských

směsí, na základě důkladného

porozumění současné výživy,

vytvořil společnost, která dnes

dosahuje velkých úspěchů.

Produkty z lněného

semínka hrají v lidském zdraví

důležitou roli, neboť dodávají

do těla Omega-3 tuky, které

nejsou ve stravě dostatečně

zastoupeny. Existují stovky

klinických studií, které

potvrzují účinnost lněného

oleje při léčbě mnohých

onemocnění, zejména

zánětlivých kožních nemocí

a kloubních onemocnění.

Oleje FWF jsou vysoce kvalitní

bio oleje, zpracovávány, baleny

a skladovány tak, aby zůstala

zachována celistvost produktu;

svou chutí, kvalitou a dalšími

vlastnostmi jsou nesrovnatelné

s jinými konkurenčními oleji.

Geraldine

Christchurch

Lněné oleje

a vláknina Waihi

Bush jsou vyráběny

z bio certifikovaného

lněného semínka

(Linum usitatissimum L.)

pěstovaného výhradně

na Novém

Zélandu.


Accreditation by the Joint Accreditation System

of Australia and New Zealand, Acc No.

Registration No: 0269/01

Date of Issue: 15 October 2012

Valid Until: 14 October 2013

Accreditation by the Joint Accreditation System

of Australia and New Zealand, Acc No.

Z2090600NH (PRODUCT)

www.jas-anz.org/register

BIO certifikace

Organická farma Waihi

Bush se pyšní tradicí výroby

přírodních bio lněných

produktů. Produkty jsou BIO

certifikované společností

AsureQuality na Novém

Zélandu dle mezinárodních

standardů a vyráběny

v souladu s ekologicky

udržitelnými postupy.

V České republice jsou produkty

BIO certifikované kontrolní

organizací ABCERT.

31 Kennedy Street and 218A Talbot Street, Geraldine, South Canterbury

Has been assessed by AsureQuality Limited and meets the requirements of the AsureQuality

Organics Programme as set out in the following standards:

AsureQuality Organic Standard V4

Made with Organic Ingredients (70% - 95%)

For the operations associated with: the processing and packaging of Flax Fibre Balancing Greens and

Flax Fibre Fruity Boost.

The above products are excluded in the AsureQuality IFOAM accredited organic certification

programme.

31 Kennedy Street and 218A Talbot Street, Geraldine, South Canterbury, New Zealand

Has been assessed by AsureQuality Limited and meets the requirements of the AsureQuality

Organics Programme as set out in the following standards:

AsureQuality Organic Standard V4

Made with Organic Ingredients (70% - 95%)

For the operations associated with: The processing, packaging and marketing of:

• Flax Magic Capsules,

• Flax Bloom Capsules, Flax Power Capsules

• Flax Fibre Fruity Boost

• Flax Seed Oil Capsules

(Note: Flaxseed is also known as Linseed)

31 Kennedy Street and 218A Talbot Street, Geraldine, South Canterbury, New Zealand

Has been assessed by AsureQuality Limited and meets the requirements of the AsureQuality

Organics Programme as set out in the following standards:

AsureQuality Organic Standard V4

Certified Full Organic

For the operations associated with: the processing, packaging and marketing of flax seed, oil blends

and fibre:

• Flax Original, Flax Fibre Original, Flax Boost, Flax Balance Oil Blend, Linseed Pellets, Flax

Seed and Flax Magic Oil Blend.

The packaging and marketing of Apple Cider Vinegar.

(Note: Flaxseed is also known as Linseed)

Registration No: 0269/11

Date of Issue: 8 August 2012

Valid Until: 7 August 2013

Registration No: 0269/10

Date of Issue: 15 October 2012

Valid Until: 14 October 2013

The above products are included in the AsureQuality IFOAM accredited organic certification

programme.

Accreditation by the Joint Accreditation System

of Australia and New Zealand, Acc No.

Z2090600NH (PRODUCT)

www.jas-anz.org/register

Z2090600NH (PRODUCT)

www.jas-anz.org/register

CZ–BIO–002

zemědělství mimo EU

7


Obecně o tucích –

tuky typu Omega-3 a 6

Potřebuje lidské tělo tuky? Ano, lidské tělo potřebuje tuky, potřebuje je pro zdravý

růst a obnovu buněk. Je ovšem třeba zvolit takové tuky, které jsou zdraví prospěšné.

Tuky patří s bílkovinami a sacharidy mezi základní

složky potravy. Dodávají tělu dostatek energie.

Vitamíny A, D, E, K rozpustné v tucích jsou

tělem využity jen za přítomnosti tuků. Dodávají tělu

nezbytné mastné kyseliny, které si tělo neumí samo

vyrobit. Tímto jsou nezbytnou podmínkou zdravého

vývoje dítěte a dobrého zdraví dospělého člověka.

Co je to tuk? Z čeho je složen?

Všechny tuky jsou tvořeny stejnými prvky, uhlíkem C,

kyslíkem O a vodíkem H, přesto některé z nich jsou pro

tělo nezbytné, jiné nepotřebné nebo dokonce zatěžující.

CO JSOU TO NASYCENÉ TUKY?

Nasycené tuky nemají žádnou dvojnou vazbu,

jsou obsaženy hlavně v živočišných tucích. Pro

lidské tělo jsou všeobecně považovány za škodlivé.

CO JSOU TO NENASYCENÉ TUKY?

V chemické struktuře nenasycených tuků se nachází

dvojná vazba – některé atomy uhlíku nejsou plně

obsazeny („nasyceny“) atomy vodíku. Mononenasycené

tuky patří ke zdravým tukům a obsahují jednu dvojnou

vazbu, což je kyselina olejová jako nejvýznamnější

součást olivového oleje. Polynenasycené tuky obsahují

více dvojných vazeb. Nejvýznamnější polynenasycené

kyseliny jsou Omega-3 a Omega-6. Pro náš život je

tato kategorie tuků nepostradatelná – životně důležitá,

protože si je lidské tělo nedokáže samo vyrobit.

CO JSOU TO OMEGA-3 KYSELINY?

Omega-3 jsou organické kyseliny, které se vyznačují

dvojnou vazbou na třetím uhlíku v jejich řetězci. Mají

nepostradatelnou funkci v těle jako složky membrán buněk

a produkty jejich metabolismu mají protizánětlivé účinky.

Nejdůležitější esenciální mastnou kyselinou řady

Omega-3 je kyselina alfa-linolenová (ALA).

V přirozené stravě ji můžete najít například v olejích

ze lněného semínka. Přeměnou ALA vzniká

kyselina eikosapentaenová (EPA) a kyselina

dokosahexaenová (DHA).

Alfa-linolenová kyselina (ALA, C18:3, omega-3)

HO

3 Methylového

O

konce

Eikosapentaenová kyselina (EPA, C20:5, omega-3)

HO

3

O

Dokosahexaenová kyselina (DHA, C22:6, omega-3)

HO

O

CO JSOU TO OMEGA-6 KYSELINY?

Omega-6 jsou organické kyseliny, které mají

v řetězcích 2 a více dvojných vazeb, kde první

dvojná vazba je šestá od konce.

Nejdůležitější esenciální mastnou kyselinou

řady Omega-6 je kyselina linolová (LA). Z ní

vzniká nejvýznamnější mastná kyselina této řady,

kyselina gama-linolenová (GLA). Vyskytuje

se ve zvýšené koncentraci v mnoha rostlinných

olejích, a to ze semínek černého rybízu, pupalky

dvouleté a brutnáku lékařského.

Linolová kyselina (LA, C18:20, omega-6)

HO

6

O

8

Začátek problému často nedokážeme postřehnout ...

Omega-3 i Omega-6 jsou esenciální (pro naše tělo nezbytné) a naše tělo je potřebuje ve vyvážené formě nejlépe v poměru 1 : 1. Maximálně 1 : 5.

Nerovnováha těchto kyselin se navenek neprojevuje žádnou bolestí a spousta lidí ji nedokáže vůbec postřehnout, dokud se u nich nevyskytnou problémy a jejich

zdravotní stav (vysoký krevní tlak, trombóza, cukrovka, astma, nadváha aj.) je nedonutí vyhledat lékaře.


Nejbohatším

a nejpřirozenějším

zdrojem Omega-3

a Omega-6 je LNĚNÝ OLEJ

Nejlépe jej dostaneme do těla tím, že denně

rozžvýkáme lžičku lněného semínka, ale

skutečně rozžvýkáme, aby se z nich uvolnil olej.

Jinak tělem projdou pouze jako hrubá vláknina.

Druhý nejlepší způsob je rozemlít denně lžičku

semínek v tříštivém kávomlýnku, v tomto

případě vždy jen množství, které sníte co nejdříve

po pomletí. Nikdy jej nemelte do zásoby, protože

takto pomleté lněné semínko rychle oxiduje.

Něco pohodlnější pro náš dnešní svět je

zakoupit si kvalitní lněný olej a vlákninu

a nejlépe začít den snídaní se lžičkou lněného

oleje a lněné vlákniny.

9


Esenciální mastné kyseliny

Omega-3

Lněný olej je nejbohatší přírodní zdroj Omega-3 nezbytné mastné kyseliny alfa-linolenové – je důležité si

uvědomit, že „nezbytné” znamená zcela nezbytné k životu a zdraví; naše tělo je neumí samo vytvářet, proto je

musíme získávat ze stravy nebo z potravinových doplňků.

Jak Omega-3 mastné

kyseliny pomáhají

našemu tělu?

Jsou potřebné pro transport

1. a látkovou výměnu cholesterolu

a triglyceridů. Dokážou snižovat

vysokou hladinu cholesterolu až

o 25 % a vysokou hladinu triglyceridů

až o 65 %.

Jsou potřebné pro normální vývoj

2. a fungování mozku. Největší

koncentrace Omega-3 mastných

kyselin v těle se vyskytuje v mozku

a sítnici. A proto pokud plod nebo

malé dítě nemá dostatek Omega-3

mastných kyselin, může u něj dojít

k nezvratnému poškození zraku nebo

schopnosti učit se. Současné

výzkumy spojují poruchy mozku,

jako jsou roztroušená skleróza,

poporodní deprese, schizofrenie,

hyperkinetická porucha (ADD

– porucha pozornosti/ADHD – porucha

pozornosti s hyperaktivitou) právě

s nedostatkem Omega-3 nezbytných

mastných kyselin.

Omega-3 nezbytné mastné

3. kyseliny jsou potřebné ve struktuře

membrán, které obklopují každou

10

buňku a organelu v těle. Nedostatek

Omega-3 způsobuje „propustnost“

membrán, které pak dovolí projít

cizorodým látkám do buněk a naopak

potřebné látky propustí ven. Díky tomu

pak vznikají různé alergie, ekzémy,

kožní problémy, astma, atd.

Omega-3 mastné kyseliny a sirné

4. aminokyseliny se spolu podílejí

na přenosu kyslíku přes buněčné

membrány. Zlepšují tak vitalitu

a mnoho lidí po prvním užití lněného

oleje pociťuje zvýšení energie. Svaly

se po cvičení regenerují mnohem

rychleji díky rychlejšímu odbourávání

kyseliny mléčné a sportovci často

zpozorují zlepšení výkonu. Při

vyšším příjmu (45–60 ml denně) se

zrychluje metabolismus, což může

pomoci při spalování přebytečného

tuku v těle. Díky zvýšenému přenosu

kyslíku v těle, Omega-3 nezbytné

mastné kyseliny a sirné aminokyseliny

spolu efektivně zlepšují krevní oběh,

čímž se snižuje nebezpečí vzniku

gangrény u diabetiků.

Omega-3 mastné kyseliny

5. zpomalují růst nádorových

buněk, kvasinek a dalších

anaerobních organismů, které

nemohou žít v přítomnosti kyslíku.

Tělo vytváří z Omega-3 mastných

6. kyselin sérii tří prostaglandinů,

které upravují následující funkce:

✔ lepivost krevních destiček. Jediná

15 ml dávka lněného oleje může

obnovit normální funkci krevních

destiček, ale stejná dávka musí být

k udržení určité hladiny užívána každý

den. Vysoká lepivost krevních

destiček je prvním stádiem

vzniku krevních sraženin,

které mohou vést

k srdečnímu

infarktu, mozkové

mrtvici, zánětu

žil a plicní

embolii.

✔ arteriální

svalové napětí

(tonus), které

je potřebuje pro

udržení normálního

krevního tlaku.

✔ zánětlivé reakce, které

je potřebují pro kontrolu

všech zánětlivých onemocnění

jako je artritida a lupénka.

✔ vylučování sodíku, které je potřebuje

pro kontrolu zadržování vody v těle

Je důležité si uvědomit,

že tělo potřebuje další látky,

aby dokázalo využít Omega-

3 nezbytné mastné kyseliny:

vitamíny B1, B2, B3, B6, vitamíny

A, C, E, kyselinu pantothenovou

(vitamín B5), zinek, hořčík, železo

a draslík. Tyto vitamíny a minerály

byste měli přijímat ve stravě

v dostatečném množství,

zejména pak v období

nemoci a nachlazení.

– premenstruační syndrom (PMS)

a nadváha.

✔ imunitní funkce, které je potřebují

na obranu proti virovým infekcím,

rakovině, AIDS a alergiím.

Všechny tyto regulační funkce

se promítají do odolnosti těla proti

stresu, takže pokud má Vaše

tělo nedostatek Omega-

3 mastných kyselin,

nemůže stresu

normálně

odolávat.

U lněného oleje

bylo prokázáno,

že napomáhá

v léčebných

programech

proti diabetu;

Omega-3 mastné

kyseliny mají

totiž schopnost

normalizovat

látkovou přeměnu

tuků a snižovat množství

inzulínu potřebného

diabetiky. Odstranění cukrů

a nasycených mastných kyselin

a přidání Omega-3 mastných kyselin

pomáhá také při léčbě diabetické

neuropatie při diabetu II. typu.


Příznaky nedostatku Omega-3

Nedostatek Omega-3 ve stravě je častější, než si možná myslíte. Mnoho lidí přijímá více Omega-6, než potřebuje, a naopak

málo Omega-3. To způsobuje nerovnováhu v těle, která se často projeví jako některý z příznaků nedostatku Omega-3.

Typicky se tento nedostatek

Omega-3 projeví jako jeden

nebo více z následujících

fyzických příznaků:

✔ zánětlivá onemocnění –

akné, ekzém, lupénka a artritida

✔ nadměrná žíznivost

✔ nadměrný ušní maz

✔ lupy

✔ časté močení

✔ podrážděnost

✔ poruchy pozornosti

✔ měkké, lámavé a snadno se třepící nehty

✔ bledé skvrny na tvářích

✔ alergie

✔ oslabená imunita

✔ únava

✔ hyperaktivita

✔ suché oči

✔ špatné hojení ran

✔ časté infekce

✔ problémy s učením a pamětí

✔ popraskaná kůže na patách

a konečcích prstů

✔ velká chuť na tučné potraviny

Příznaků je mnoho, ale většina z nich může

být snadno napravena navrácením správné

rovnováhy Omega-3 a 6. Změnou své stravy

ve prospěch potravin jako lněný olej, který je

bohatý na Omega-3, můžete zvýšit hladinu

Omega-3 ve svém těle a navrátit správnou

rovnováhu.

„Zdá se, že seznam zahrnuje

teoreticky každou část těla.“

Ano, protože všechny buňky v těle by

měly mít Omega-3 ve svých buněčných

membránách, aby správně fungovaly, takže

nedostatek Omega-3 se může projevit

v mnoha oblastech celého těla.

Každý člověk je jiný. Strava, úroveň cvičení

a duševní postoj ovlivňují způsob, jak se na

těle projeví nerovnováha Omega-6 a Omega-3.

V současnosti je široce přijímáno

výzkumníky a odborníky na výživu,

že doplnění stravy o Omega-3 olej

je prospěšné pro udržení dobrého

zdraví. Zejména výzkumy naznačují, že

Omega-3 esenciální mastné kyseliny

snižují záněty a pomáhají předcházet

chronickým onemocněním, jako jsou

srdeční onemocnění a artritida.

Jak naše tělo vytváří druhotné Omega-3:

Připomeňme si průběh konverze – lidské tělo je schopné přeměnit pouze

omezené množství ALA na Omega-3 s dlouhým řetězcem EPA a ještě méně

na DHA.

ALA - kyselina alfa-linolenová.............. Primární Omega-3

Přeměna pomocí enzymu D6D

SDA - kyselina stearidonová................ Druhotná Omega-3

Přeměna pomocí enzymů

EPA - kyselina eikosapentaenová........ Druhotná Omega-3

Přeměna pomocí enzymů

DHA - kyselina dokosahexaenová....... Druhotná Omega-3

Nedávno publikovaná revize všech výzkumů na toto téma ukázala, že

konverze ALA na EPA, měřeno v krvi, je v řádu 8–20 % a konverze na DHA

je 0,5–9 %.

Co tato čísla znamenají pro mě?

Naše doporučená dávka lněného oleje je 15 ml denně, která vám

poskytne 8 600 mg ALA, které je vaše tělo schopné přeměnit

na 688–1 720 mg EPA a 43–774 mg DHA za den.

11


LNĚNÝ NEBO RYBÍ OLEJ?

FAKTA

Rybí olej dodává

EPA (kyselinu

eikosapentaenovou)

a DHA (kyselinu

dekosahexaenovou)

přímo.

Omega-3 obsažené

ve lněném oleji

potřebují projít

přeměnou, aby

vytvořily EPA a DHA.

Mnoho lidí nedokáže

přeměnit ALA

(kyselinu

alfa-linolenovou)

na EPA a DHA, které

jsou v rybím oleji již

obsaženy. Enzym

delta-6-desaturáza

(D6D) používaný

pro přeměnu, je

u některých lidí

blokován v důsledku

špatné stravy bohaté

na Omega-6 nebo

u lidí stresovaných

trvalými nemocemi.

Lněný olej obsahuje

také Omega-6

a Omega-9 mastné

kyseliny – vytváří

lépe vyvážený

zdroj esenciálních

mastných kyselin

než rybí olej.

12

LNĚNÝ OLEJ

Obsahuje kyselinu alfa-linolenovou (ALA),

primární Omega-3

Zdroj primární Omega – 6 kyseliny linolové

(polynenasycená mastná kyselina) a primární Omega – 9

kyseliny olejové (mononenasycená mastná kyselina).

Za studena lisovaný, extra panenský,

běžně nerafinovaný

Může být přidáván do jídla, má příjemnou oříškovou chuť

Vegetariánský

Trvale udržitelné pěstování,

nevyčerpává přírodní zdroje

Méně nestálý, obsahuje přírodně obsažený

vitamín E, který chrání proti oxidaci

Organicky pěstován, bez obsahu pesticidů a jiných

toxinů, proto není potřeba se obávat kontaminace dioxiny

a dioxinům podobných látek (PCB – polychlorované

bifenyly) nebo těžkými kovy, není geneticky modifikovaný

Rybí OLEJ

Obsahuje kyselinu eikosapentaenovou (EPA)

a dokosahexaenovou (DHA), druhotné Omega-3

Neobsahuje Omega – 6 kyselinu linolovou

ani Omega – 9 kyselinu olejovou.

Běžně rafinovaný nebo

molekulárně destilovaný

Obvykle ve formě kapslí

Rybí

Celosvětové zásoby ryb se vyčerpávají

Velmi rychle oxiduje (může způsobit říhání)

Mohou být přítomny těžké kovy


Sklo nebo plast?

Všechny produkty vyráběné společností FWF z Nového Zélandu jsou baleny do HDPE

(High-Density Polyethylene – polyetylén s vysokou hustotou) plastových lahví.

Proč HDPE?

1.

Světlo má zdaleka nejškodlivější

vliv na esenciální mastné kyseliny –

škodlivější než kyslík a teplo.

Poškození světlem rozpoutává

řetězovou reakci poškození volnými

radikály – 1 foton zničí asi 30 000

molekul ALA. Při plnění oleje do lahví,

distribučním řetězci a při samotném

užívání, jakmile má světlo přístup

k esenciálním mastným kyselinám,

dochází ke značnému, pokračujícímu

poškození – jako když je olej zabalen

do skleněné lahvičky a následně do

papírové krabičky, kterou spotřebitel

dříve či později poškodí, jakmile ji

poprvé otevře. Měl jsem možnost

ochutnat oleje, které byly poškozené

jejich otevřením při spotřebě během 2

až 3 dnů. Chuť je nejcitlivější ukazatel

zdravého, nepoškozeného oleje, což

je důvod, proč jsme pyšní na naši

chuť. Musím se přiznat, že jsem ještě

neochutnal nepoškozený lněný olej

balený ve skle, dokonce i když je

v papírové krabičce.

Ano, existují některé „velmi“

2. závadné plasty kolem nás –

mám za to, že HDPE není jedním

z nich. Mluvil jsem s organizací

v USA specializující se na odstranění

škodlivých plastů z potravinového

řetězce a nemají žádné důkazy

o nebezpečných složkách HDPE.

Nebylo by správné zařadit všechny

plasty do jedné kategorie. Pokud

bychom měli nějaké pochybnosti

o HDPE, nepoužili bychom je.

Naše obaly jsme navrhli pečlivě,

3. aby byly recyklovatelné – včetně

materiálu, který používáme na etikety.

Ano, používání plastových obalů

přináší náklady na ochranu životního

prostředí, ale je třeba si uvědomit, že

existují také jiné náklady na životní

prostředí, které vznikají při výrobě

a přepravě velkého množství těžkého

skla. Podle ohodnocení celkového

životního cyklu institutem Tellus

v USA, náklady na životní prostředí

ze skla tvoří asi čtyřnásobek nákladů

na HDPE, především kvůli jejich

hmotnosti. Věříme, že naše používání

HDPE je správnou volbou v oblasti

životního prostředí.

David Musgrave,

majitel FWF NZ Ltd

13


Lněný olej a vláknina

Výhody Omega-3 a potravinové vlákniny pro tělo

Mozek.

Mozek má vyšší koncentraci Omega-3 mastných kyselin než jakékoliv jiné ústrojí

v těle. ALA se v mozku snadno přeměňuje na DHA. S dostatečným množstvím

EPA a DHA ve stravě membrány mozku fungují na maximální úrovni, což je

nezbytné pro ovlivňování nálady, emocí a odvrácení depresí.

Oči.

Vysoká koncentrace DHA je v sítnici, čímž podporuje zrak.

Může také pomoci se suchýma očima.

Kosti.

ALA a lignany nacházející se ve lněné vláknině mohou pomoci

udržet pevnost kostí a omezit osteoporózu snížením úbytku kostí.

Reprodukční systém.

Lněné lignany mají mírný estrogenní účinek, čímž mohou pomoci

s vyrovnáním mužských i ženských hormonů. To může být prospěšné pro

zdraví prsu, prostaty a dělohy a snížení rizika závažných onemocnění.

Prostaglandiny, které tělo vytváří z ALA, mohou tlumit záněty a zmírňovat

příznaky PMS a jiné hormonální nerovnováhy.

Kůže, vlasy a nehty.

Suchá kůže, vlasy nebo nehty jsou obvykle prvním příznakem

nedostatku Omega-3. Omega-3 pomáhá udržet vlhkost v pokožce

a tlumí záněty, což může být užitečné při kožních onemocněních

jako jsou akné, lupénka, ekzém nebo růžovka.

Funkce inzulínu.

ALA pomáhá zlepšit citlivost na inzulín a omezit záněty, čímž může

pomoci diabetikům s kontrolou hladiny cukru v krvi.

Potravinová vláknina zpomaluje vstřebávání glukózy, čímž pomáhá

regulovat hladinu cukru v krvi. Antioxidanty a lignany napomáhají

zabránit oxidativnímu poškození.

Imunitní systém.

ALA a lignany pomáhají zvyšovat reakce imunitních

buněk a snižovat záněty v těle.

Kardiovaskulární zdraví.

ALA pomáhá tlumit záněty – hlavní rizikový faktor pro

kardiovaskulární zdraví. Zlepšuje pružnost krevních cév

a elektrickou stabilitu srdečního svalu. Může pomoci snížit riziko

aterosklerózy, arytmie a mozkové mrtvice.

Potravinová vláknina pomáhá snižovat hladinu cholesterolu v krvi

– rizikový faktor pro kardiovaskulární zdraví. Antioxidanty a lignany

jsou prospěšné pro redukci oxidativního poškození.

Trávení.

ALA podporuje celistvost membrán a snižuje záněty,

čímž může pomoci s nesnášenlivostí jídla a zánětlivými

onemocněními jako je syndrom dráždivého tračníku.

Potravinová vláknina je skvělým zdrojem rozpustné

a nerozpustné vlákniny a působí velmi jemně. Může

pomoci s průjmem, zácpou, syndromem dráždivého

tračníku, hemoroidy a divertikulitidou.

Klouby.

Prostaglandiny, které tělo vytváří z ALA, jsou silně

protizánětlivé, čímž mohou snížit artritické příznaky.

Tělesná hmotnost.

ALA užívaná spolu s mléčnými bílkovinami nacházejícími se

v jogurtu nebo tvarohu je klíčovým prvkem systému okysličování

těla – čímž pomáhá zvýšit hladinu energie a rychlost metabolismu.

Bylo prokázáno, že nevyrovnaný příjem Omega-6 (ze všech

běžných olejů) s příjmem Omega-3 podporuje obezitu.

14

Lněný olej obsahuje Omega-3, Omega-6

a Omega-9 esenciální mastné kyseliny


Lněný olej každý den

Lněné oleje organické farmy Waihi Bush z Nového Zélandu jsou BIO, zdravé a vysoce kvalitní.

LNĚNÝ OLEJ

posílení

Pro lidi, kteří začínají užívat

lněný olej (užívání po dobu

1–2 měsíců) nebo mají

zvláštní zdravotní potíže.

LNĚNÝ OLEJ

pravý

Každodenní olej pro

celou rodinu pro dosažení

vyváženého poměru

Omega-3 a Omega-6.

LNĚNÝ OLEJ

harmonie

Pro lidi, kteří mají

vyváženou stravu nebo

užívají lněný olej již

několik let.

LNĚNÝ OLEJ

energie

Pro muže žijící současným

životem plným stresu

a zdraví jejich prostaty.

LNĚNÝ OLEJ

kvítek

Pro ženy připravující se na

těhotenství, těhotné, po

porodu nebo v menopauze.

LNĚNÝ OLEJ

kouzlo

pro děti

Pro kojence a děti. Zvláště

účinný na hyperkinetickou

poruchu (ADHD –

porucha pozornosti

s hyperaktivitou).

V čem se naše oleje odlišují od olejů dostupných na trhu

Nerafinované a za studena lisované lněné oleje Waihi Bush obsahují cenné nenasycené mastné kyseliny a další živiny. Chuť oleje tvoří přírodní aromatické látky,

které v oleji zůstanou POUZE při lisování za studena a bez přístupu vzduchu a světla.

Výtěžek lisování za studena je podstatně menší, a proto jsou naše oleje dražší než rafinované oleje. Běžné rafinované oleje se získávají extrakcí za použití vyšších

teplot a organických rozpouštědel, proto jsou tyto oleje podstatně levnější, protože takové výrobní postupy umožňují větší výtěžky.

Rafinací se musí odstranit řada toxických produktů a zbytků rozpouštědel, a tím se odstraní i veškeré zdraví prospěšné látky, které se původně v surovině

vyskytovaly. Získáme tím oleje bez původní chuti a vůně.

15


LNĚNÝ OLEJ posílení

Přírodní zdroj Omega-3

Bio lněný olej posílení je speciálně navržen tak, aby poskytl

rychlý účinek lidem, kteří začínají užívat lněný olej nebo kteří

mají zvláštní výživové potřeby nebo trpí ekzémy, astmatem,

cukrovkou nebo artritidou.

Vlastnosti Bio lněného oleje posílení

✔ Čistý, za studena lisovaný, surový, extra panenský olej ze semínek lnu, černého rybízu a pupalky dvouleté.

✔ Obsahuje 59 % Omega-3, 19 % Omega-6 a 14 % Omega-9.

✔ Neobsahuje lepek, takže jej mohou užívat lidé trpící celiakií.

✔ Za studena lisovaný bez přítomnosti světla, vzduchu a reaktivních kovů a je bio certifikovaný.

✔ Balen do recyklovatelných, neobsahujících zdraví škodlivý uhlovodík BPA, černých HDPE plastových lahviček

pod inertním plynem, aby byl chráněn před světlem a kyslíkem.

Koupíte ve vybraných

lékárnách nebo na

www.walramcom.cz

Výživové hodnoty

Průměrné množství

Jedna dávka: 15 ml (1 lžíce) v 1 dávce ve 100 ml

Energie 520 kJ 3 400 kJ

Bílkoviny 0 mg 0 g

Tuky celkem 14 000 mg 93 g

- Nasycené tuky 1 300 mg 8,4 g

- Transmastné kyseliny 0 mg 0 g

- Polynenasycené tuky 11 000 mg 73 g

- Kyselina alfa-linolenová (Omega-3) 8 200 mg 55 g

- Kyselina linolová (Omega-6) 2 500 mg 17 g

- Mononenasycené tuky 1 900 mg 13 g

- Kyselina olejová 1 900 mg 13 g

Sacharidy celkem 0 mg 0 g

- Cukry 0 mg 0 g

Sodík 0,1 mg 0,7 mg

Lepek 0 mg 0 g

Poměr kyseliny linolenové a linolové 3,3 : 1

* Pozn.: Omega-3 ALA = 55 g/100 ml = 59 g/100 g,

100 g oleje je 108 ml

16

Dostupné balení:

250 ml a 500 ml,

125 kapslí

Proč zvolit Bio lněný olej posílení

✔ Vyráběn pouze z pravých, vysoce kvalitních přísad spojených se lněným olejem tak,

aby v každé lahvičce poskytl jen to nejlepší.

✔ Zužitkovává druhotné Omega-3 a Omega-6 z černého rybízu a pupalky dvouleté

k posílení schopnosti těla využít esenciální mastné kyseliny.

✔ Oleje jsou vyráběné udržitelně, zachováním přírodních zdrojů a jsou bio certifikované.

Užívejte

dle závazné

receptury

na str. 43

a navraťte svému

tělu rovnováhu

tuků typu

Omega.

Výhody zahrnutí Bio lněného oleje posílení

do každodenní stravy

✔ Speciálně vytvořen pro lidi, kteří začínají užívat lněný olej nebo mají zvláštní výživové potřeby.

✔ Obsahuje druhotné Omega-3 a Omega-6 tuky a poskytuje rychlý účinek lidem, kteří začínají užívat lněný olej,

a povzbuzuje je k pokračujícímu užívání.

✔ Vhodný pro vegany a vegetariány, kteří chtějí svou každodenní stravu obohatit o živiny.

✔ Zvláště užitečný pro lidi s cukrovkou, jejichž aktivita enzymu delta-6-desaturáza (D6D) je blokována.

✔ Tento produkt může být prospěšný lidem, kteří mají problémy s ekzémy, artritidou a astmatem a u kterých jsou

pravděpodobně Omega-3 a Omega-6 v nerovnováze, což přispívá k jejich problémům.

Bio lněný olej posílení Vám poskytne tuky typu Omega, které potřebujete. Tělo neumí Omega-3 samo

vytvořit, a proto, aby dobře fungovalo, je musíme získávat ze své stravy.


LNĚNÝ OLEJ pravý

Přírodní zdroj Omega-3

Vyroben ze 100% čistého, za studena lisovaného lněného oleje.

Bio lněný olej pravý je nejužívanější produkt pro doplňování

hladiny Omega-3. Bio lněný olej pravý je skvělý každodenní olej

pro celou rodinu a navíc skvěle chutná.

Vlastnosti Bio lněného oleje pravého

✔ 100% čistý, za studena lisovaný, surový, extra panenský bio lněný olej nejvyšší kvality.

✔ Obsahuje 61 % Omega-3, 17 % Omega-6 a 14 % Omega-9.

✔ Neobsahuje lepek, takže jej mohou užívat lidé trpící celiakií.

✔ Za studena lisovaný bez přítomnosti světla, vzduchu a reaktivních kovů a je bio certifikovaný.

✔ Balen do recyklovatelných, neobsahujících zdraví škodlivý uhlovodík BPA, černých HDPE plastových lahviček

pod inertním plynem, aby byl chráněn před světlem a kyslíkem.

Koupíte ve vybraných

lékárnách nebo na

www.walramcom.cz

Výživové hodnoty

Dostupné balení:

250 ml a 500 ml,

260 kapslí

Průměrné množství

Jedna dávka: 15 ml (1 lžíce) v 1 dávce ve 100 ml

Energie 520 kJ 3 400 kJ

Bílkoviny 0 mg 0 g

Tuky celkem 14 000 mg 93 g

- Nasycené tuky 1 300 mg 8,4 g

- Transmastné kyseliny 0 mg 0 g

- Polynenasycené tuky 11 000 mg 72 g

- Kyselina alfa-linolenová (Omega-3) 8 600 mg 57 g

- Kyselina linolová (Omega-6) 2 300 mg 15 g

- Mononenasycené tuky 1 900 mg 13 g

- Kyselina olejová 1 900 mg 13 g

Sacharidy celkem 0 mg 0 g

- Cukry 0 mg 0 g

Sodík 0,1 mg 0,7 mg

Lepek 0 mg 0 g

Poměr kyseliny linolenové a linolové 3,7 : 1

* Pozn.: Omega-3 ALA = 57 g/100 ml = 61 g/100 g,

100 g oleje je 108 ml

Proč zvolit Bio lněný olej pravý

✔ Do oleje se nic nepřidává ani se z něj nic neodebírá,

takže získáte 100% ryzost a jen to nejlepší v každé lahvičce.

✔ Bohatá ořechová příchuť Bio lněného oleje pravého skvěle obohatí

oblíbené recepty – tento olej je chutnější než většina lněných olejů na trhu.

✔ Oleje jsou vyráběné udržitelně, zachováním přírodních zdrojů a jsou bio certifikované.

Výhody zahrnutí Bio lněného oleje pravého

do každodenní stravy

✔ Určen lidem, kteří užívají lněný olej již několik let a nemají žádné vážné zdravotní problémy.

✔ Skvělý nutriční olej pro celou rodinu, který může užívat kdokoliv.

✔ Vhodný pro vegany a vegetariány, kteří chtějí svou každodenní stravu obohatit o živiny.

✔ Nerovnováha Omega-3 se obyčejně projevuje nějakou formou kožních problémů.

Suchá pokožka a problémy s vlasy a/nebo jemné nebo lámavé nehty mohou být

výrazně zlepšeny každodenním užíváním Bio lněného oleje pravého.

✔ Skvělý způsob, jak zvýšit hladinu Omega-3, pokud pociťujete příznaky jejich nedostatku.

Užívejte

dle závazné

receptury

na str. 43

a navraťte svému

tělu rovnováhu

tuků typu

Omega.

Bio lněný olej pravý vyráběný na organické farmě Waihi Bush je vynikající kvality a chuti. Lněná semínka

jsou pěstována ekologicky, do oleje se nic nepřidává ani neodebírá, takže veškeré prospěšné látky jsou

ponechány v lahvičce, aby si jej mohla vychutnávat celá rodina.

17


LNĚNÝ OLEJ harmonie

Přírodní zdroj Omega-3

Bio lněný olej harmonie obsahuje semínka lnu a zlatého lnu, aby

udržoval rovnováhu kyselin typu Omega v těle, takže pokud užíváte

lněný olej dlouhou dobu, pak je to pro Vás skvělý „udržovací“ olej.

Vlastnosti Bio lněného oleje harmonie

✔ Směs za studena lisovaného, surového, extra panenského bio oleje ze semínek lnu

a zlatého lnu poskytující vyvážený poměr 1 : 1 Omega-3 a Omega-6.

✔ Obsahuje 40 % Omega-3, 40 % Omega-6 a 13 % Omega-9.

✔ Neobsahuje lepek, takže jej mohou užívat lidé trpící celiakií.

✔ Za studena lisovaný bez přítomnosti světla, vzduchu a reaktivních kovů a je bio certifikovaný.

✔ Balen do recyklovatelných, neobsahujících zdraví škodlivý uhlovodík BPA, černých HDPE

plastových lahviček pod inertním plynem, aby byl chráněn před světlem a kyslíkem.

Koupíte ve vybraných

lékárnách nebo na

www.walramcom.cz

Výživové hodnoty

Průměrné množství

Jedna dávka: 15 ml (1 lžíce) v 1 dávce ve 100 ml

Energie 520 kJ 3 400 kJ

Bílkoviny 0 mg 0 g

Tuky celkem 14 000 mg 93 g

- Nasycené tuky 1 200 mg 8,0 g

- Transmastné kyseliny 0 mg 0 g

- Polynenasycené tuky 11 000 mg 73 g

- Kyselina alfa-linolenová (Omega-3) 5 600 mg 37 g

- Kyselina linolová (Omega-6) 5 600 mg 37 g

- Mononenasycené tuky 1 900 mg 12 g

- Kyselina olejová 1 900 mg 12 g

Sacharidy celkem 0 mg 0 g

- Cukry 0 mg 0 g

Sodík 0,1 mg 0,7 mg

Lepek 0 mg 0 g

Poměr kyseliny linolenové a linolové 1 : 1

* Pozn.: Omega-3 ALA = 37 g/100 ml = 40 g/100 g,

100 g oleje je 108 ml

18

Dostupné

balení:

250 ml

Proč zvolit Bio lněný olej harmonie

✔ Vyráběn spojením nejčistšího, vysoce kvalitního lněného oleje a oleje

ze zlatého lnu tak, aby v každé lahvičce poskytl jen to nejlepší.

✔ Poskytuje stejné množství Omega-3 a Omega-6, což je zásadní pro lidi se stravou

s nízkým obsahem Omega-6. Díky tomu je Bio lněný olej harmonie mezi dostupnými

potravinami nebo potravinovými doplňky bohatými na kyseliny typu Omega jedinečný.

✔ Oleje jsou vyráběné udržitelně, zachováním přírodních zdrojů a jsou bio certifikované.

Užívejte

dle závazné

receptury

na str. 43

a navraťte svému

tělu rovnováhu

tuků typu

Omega.

Výhody zahrnutí Bio lněného oleje harmonie

do každodenní stravy

✔ Určen lidem, kteří užívají lněný olej již několik let a nemají žádné vážné zdravotní problémy.

✔ Skvělý nutriční olej, který napomáhá udržet rovnováhu ve stravě s nízkým obsahem Omega-6.

✔ Vhodný pro vegany a vegetariány, kteří chtějí svou každodenní stravu obohatit o živiny.

✔ Poměr 1 : 1 Omega-3 a Omega-6 v Bio lněném oleji harmonie je ideální pro udržení silných, zdravých

a štíhlých svalů a zkrácení doby zotavení po cvičení; také zvyšuje příjem kyslíku do těla během fyzické zátěže.

✔ Dlouhodobé užívání potravin bohatých na Omega-3 může způsobit, že se původní příznaky vrátí (např. suchá

pokožka). To je proto, že se obnovila nerovnováha kyselin typu Omega. Bio lněný olej harmonie je ideální olej

pro tuto situaci.

Bio lněný olej harmonie Vám poskytne správný poměr 1 : 1 kyselin typu Omega na podporu vyvážené

stravy a celkového zdraví na celý život.


LNĚNÝ OLEJ energie

Přírodní zdroj Omega-3 pro muže

Bio lněný olej energie zužitkovává druhotné Omega-3 a Omega-6

k posílení schopnosti těla využít esenciální mastné kyseliny potřebné

k ochraně proti stresům moderního života dnešních mužů.

Vlastnosti Bio lněného oleje energie

✔ Jedinečná směs za studena lisovaného, surového, extra panenského bio oleje ze semínek lnu, konopí, dýně,

pupalky dvouleté, necertifikovaného černého rybízu s přidanou lněnou a dýňovou vlákninou.

✔ Obsahuje 44 % Omega-3, 22 % Omega-6 a 12 % Omega-9.

✔ Neobsahuje lepek, takže jej mohou užívat lidé trpící celiakií.

✔ Za studena lisovaný bez přítomnosti světla, vzduchu a reaktivních kovů a je bio certifikovaný.

✔ Balen do recyklovatelných, neobsahujících zdraví škodlivý uhlovodík BPA, černých HDPE plastových lahviček

pod inertním plynem, aby byl chráněn před světlem a kyslíkem.

Koupíte ve vybraných

lékárnách nebo na

www.walramcom.cz

Výživové hodnoty

Dostupné balení:

250 ml, 125 kapslí

Průměrné množství

Jedna dávka: 15 ml (1 lžíce) v 1 dávce ve 100 ml

Energie 480 kJ 3 200 kJ

Bílkoviny 550 mg 3,7 g

Tuky celkem 12 000 mg 83 g

- Nasycené tuky 1 200 mg 8 g

- Transmastné kyseliny 0 mg 0 g

- Polynenasycené tuky 9 400 mg 63 g

- Kyselina alfa-linolenová (Omega-3) 6 100 mg 41 g

- Kyselina stearidonová 26 mg 0,2 g

- Kyselina linolová (Omega-6) 3 100 mg 21 g

- Mononenasycené tuky 1 700 mg 11 g

Sacharidy celkem 170 mg 1,1 g

- Cukry 20 mg 0,1 g

Sodík 1,6 mg 11 mg

Poměr kyseliny linolenové a linolové 2,0 : 1

* Pozn.: Omega-3 ALA = 41 g/100 ml = 44 g/100 g,

100 g oleje je 108 ml

Proč zvolit Bio lněný olej energie

✔ Vyráběn z nejčistších, vysoce kvalitních přísad spojených se lněným olejem tak,

aby v každé lahvičce poskytl jen to nejlepší.

✔ Speciálně navržen, aby pomáhal chránit muže proti stresům moderního života.

✔ Oleje jsou vyráběné udržitelně, zachováním přírodních zdrojů a jsou bio certifikované.

Výhody zahrnutí Bio lněného oleje energie

do každodenní stravy

✔ Speciálně navržen pro stresový životní styl moderních mužů a zdraví jejich prostaty.

✔ Skvělý nutriční olej pro muže.

✔ Vhodný pro vegany a vegetariány, kteří chtějí svou každodenní stravu obohatit o živiny.

✔ Dýňový olej a přidaná dýňová a lněná vláknina obsahují přirozeně se vyskytující lignany,

vitamíny, železo a zinek, a doplňují tak dobře vyváženou stravu pro zdraví prostaty.

✔ Přidaná lněná vláknina obsahuje přirozeně se vyskytující lignany, které mají silné účinky

na posílení imunity a zdá se, že mají silné protirakovinné účinky. Přidaný dýňový olej

a vláknina obsahují fytosteroly, které působí protizánětlivě a antioxidačně, vitamíny (E a A)

a minerály (selen, zinek, vápník, měď, železo a mangan).

Užívejte

dle závazné

receptury

na str. 43

a navraťte svému

tělu rovnováhu

tuků typu

Omega.

Bio lněný olej energie účinně bojuje proti stresovému životnímu stylu moderního muže a poskytne Vám

kyseliny typu Omega důležité pro pocit pohody.

19


LNĚNÝ OLEJ kvítek

Přírodní zdroj Omega-3 pro ženy

Bio lněný olej kvítek je skvělý každodenní olej pro

pocit pohody všech žen. Bio lněný olej kvítek je zvláště

vhodný při přípravě na těhotenství, během těhotenství, po

těhotenství a v průběhu menopauzy.

Vlastnosti Bio lněného oleje kvítek

✔ Jedinečná směs za studena lisovaného, extra panenského oleje ze semínek lnu,

černého rybízu, dýně, zlatého lnu, pupalky dvouleté a kokosového oleje.

✔ Obsahuje 48 % Omega-3, 26 % Omega-6 a 13 % Omega-9.

✔ Neobsahuje lepek, takže jej mohou užívat lidé trpící celiakií.

✔ Za studena lisovaný bez přítomnosti světla, vzduchu a reaktivních kovů a je bio certifikovaný.

✔ Balen do recyklovatelných, neobsahujících zdraví škodlivý uhlovodík BPA, černých HDPE plastových

lahviček pod inertním plynem, aby byl chráněn před světlem a kyslíkem.

Koupíte ve vybraných

lékárnách nebo na

www.walramcom.cz

Výživové hodnoty

Dostupné balení:

250 ml, 200 kapslí

Průměrné množství

Jedna dávka: 15 ml (1 lžíce) v 1 dávce ve 100 ml

Energie 520 kJ 3 400 kJ

Bílkoviny 0 mg 0 g

Tuky celkem 14 000 mg 93 g

- Nasycené tuky 1 300 mg 8,9 g

- Transmastné kyseliny 0 mg 0 g

- Polynenasycené tuky 10 000 mg 67 g

- Kyselina alfa-linolenová (Omega-3) 6 500 mg 44 g

- Kyselina stearidonová 40 mg 0,3 g

- Kyselina linolová (Omega-6) 3 300 mg 22 g

- Mononenasycené tuky 1 800 mg 12 g

Sacharidy celkem 0 mg 0 g

- Cukry 0 mg 0 g

Sodík 0,1 mg 0,5 mg

Lepek 0 mg 0 g

Poměr kyseliny linolenové a linolové 2,0 : 1

Proč zvolit Bio lněný olej kvítek

✔ Vyráběn z nejčistších, vysoce kvalitních přísad spojených se lněným olejem tak,

aby v každé lahvičce poskytl jen to nejlepší.

✔ Jedinečný díky kombinaci pěti důležitých polynenasycených a mononenasycených

mastných kyselin, které společně poskytují podporu ženám v průběhu celého života,

ale zejména při přípravě na těhotenství, během těhotenství a po těhotenství.

✔ Oleje jsou vyráběné udržitelně, zachováním přírodních zdrojů a jsou bio certifikované.

Užívejte

dle závazné

receptury

na str. 43

a navraťte svému

tělu rovnováhu

tuků typu

Omega.

Výhody zahrnutí Bio lněného oleje kvítek

do každodenní stravy

✔ Skvělý každodenní olej pro pocit pohody všech žen. Bio lněný olej kvítek je zvláště vhodný při přípravě

na těhotenství, v průběhu těhotenství, po těhotenství a během menopauzy.

✔ Bio lněný olej kvítek je skvělý nutriční olej pro ženy, které chtějí dopřát svému tělu tu nejlepší šanci

poskytnout svému dítěti prostřednictvím své stravy to nejlepší, aby bylo zdravé.

✔ Vhodný pro vegany a vegetariány, kteří chtějí svou každodenní stravu obohatit o živiny.

✔ Prospěšný těhotným a kojícím ženám, pro podporu vývoje mozku a očí dítěte.

✔ Spojuje výhody kokosového a lněného oleje k vytvoření směsi, která přirozeně prospívá pokožce, vlasům a nehtům.

✔ Poskytuje fytosteroly, vitamíny a minerály, které mohou pomoci zmírnit příznaky menopauzy.

* Pozn.: Omega-3 ALA = 44 g/100 ml = 48 g/100 g,

100 g oleje je 108 ml

20

Bio lněný olej kvítek Vám poskytne nejlepší kombinaci přísad pro zdraví ženy a správný vývoj zdravého dítěte.


LNĚNÝ OLEJ kouzlo

Přírodní zdroj Omega-3 pro děti

Bio lněný olej kouzlo pro děti je určen speciálně pro děti. Obsahuje 51 %

Omega-3 a je pečlivě vyvážený, aby poskytl optimální zdraví mladému organismu.

Vlastnosti Bio lněného oleje kouzlo pro děti

✔ Jedinečná směs za studena lisovaného, surového, extra panenského bio oleje ze semínek lnu, konopí, zlatého

lnu, pupalky dvouleté a černého rybízu.

✔ Obsahuje 51 % Omega-3, 27 % Omega-6 a 13 % Omega-9.

✔ Neobsahuje lepek, takže jej mohou užívat lidé trpící celiakií.

✔ Za studena lisovaný bez přítomnosti světla, vzduchu a reaktivních kovů a je bio certifikovaný.

✔ Balen do recyklovatelných, neobsahujících zdraví škodlivý uhlovodík BPA, černých HDPE plastových lahviček

pod inertním plynem, aby byl chráněn před světlem a kyslíkem.

Koupíte ve vybraných

lékárnách nebo na

www.walramcom.cz

Výživové hodnoty

Dostupné

balení:

250 ml

Průměrné množství

Jedna dávka: 15 ml (1 lžíce) v 1 dávce ve 100 ml

Energie 520 kJ 3 400 kJ

Bílkoviny 0 mg 0 g

Tuky celkem 14 000 mg 93 g

- Nasycené tuky 1 300 mg 9 g

- Transmastné kyseliny 0 mg 0 g

- Polynenasycené tuky 11 000 mg 72 g

- Kyselina alfa-linolenová (Omega-3) 7 000 mg 47 g

- Kyselina stearidonová 26 mg 0,2 g

- Kyselina linolová (Omega-6) 3 500 mg 23,5 g

- Mononenasycené tuky 1 800 mg 12 g

Sacharidy celkem 0 mg 0 g

- Cukry 0 mg 0 g

Sodík 0,1 mg 0,6 mg

Poměr kyseliny linolenové a linolové 2,0 : 1

* Pozn.: Omega-3 ALA = 47 g/100 ml = 51 g/100 g,

100 g oleje je 108 ml

Proč zvolit Bio lněný olej kouzlo pro děti

✔ Vyráběn z nejčistších, vysoce kvalitních přísad spojených se lněným olejem tak, aby

v každé lahvičce poskytl Vašemu dítěti jen to nejlepší.

✔ Jedinečná výživa pro děti, která poskytuje nezbytné Omega-3, neobsahuje žádné

kovy a toxiny, které se nacházejí v jiných zdrojích Omega-3 jako je rybí olej.

✔ Oleje jsou vyráběné udržitelně, zachováním přírodních zdrojů a jsou bio certifikované.

Užívejte

dle závazné

receptury

na str. 43

a navraťte svému

tělu rovnováhu

tuků typu

Omega.

Výhody zahrnutí Bio lněného oleje

kouzlo pro děti do každodenní stravy

✔ Určen pro optimální vývoj mladého organismu prostřednictvím kyselin typu Omega v dobře vyvážené stravě.

✔ Nezbytný pro vývoj silného mozku, očí a pro rozvoj a učení dítěte.

✔ Vhodný pro vegany a vegetariány, kteří chtějí svou každodenní stravu obohatit o živiny.

✔ Omega-3 a Omega-6, které Vaše dítě získá z Bio lněného oleje kouzlo pro děti, mu poskytnou stavební

a energetické potřeby pro jeho velmi rychle se vyvíjející mozek.

✔ Děti potřebují 50 % svých kalorií z tuků pro podporu růstu.

✔ Bio lněný olej kouzlo pro děti napomáhá růstu nervových spojení nezbytných k dosažení duševních,

fyzických a emocionálních schopností.

✔ Bio lněný olej kouzlo pro děti poskytuje dobrou rovnováhu esenciálních mastných kyselin pro růst zdravých

buněčných membrán, které jsou nezbytné pro: ■ redukci alergických problémů ■ regulaci nálady a hladiny

energie ■ posílení imunitního systému.

Bio lněný olej kouzlo pro děti poskytne ten nejlepší start do života Vašeho dítěte se všemi kyselinami typu

Omega potřebnými pro podporu jeho zdravého vývoje.

21


Bio lněný olej KAPSLE

Přírodní zdroj

Omega – 3

v kapslích

Zdraví pro všechny generace

100%

VEGETARIÁNSKÁ

OMEGA 3

obal VEGE kapsle obsahuje

extrakt z mořských

řas a přírodní

karamel

BIO LNĚNÝ

OLEJ pravý

KAPSLE

Každodenní olej pro celou rodinu

pro dosažení vyváženého poměru

Omega-3 a Omega-6.

BIO LNĚNÝ

OLEJ posílení

KAPSLE

Pro lidi, kteří začínají užívat lněný

olej (užívání po dobu 1–2 měsíců)

nebo mají zvláštní zdravotní potíže.

BIO LNĚNÝ

OLEJ kvítek

KAPSLE

Pro ženy připravující se na

těhotenství, těhotné, po porodu

nebo v menopauze.

BIO LNĚNÝ

OLEJ energie

KAPSLE

Pro muže žijící současným

životem plným stresu a zdraví

jejich prostaty.

BIO LNĚNÝ

OLEJ pravý

KAPSLE VEGE

Každodenní olej pro celou rodinu

pro dosažení vyváženého poměru

Omega-3 a Omega-6.

Dostupné balení:

260 kapslí

Dostupné balení:

125 kapslí

Dostupné balení:

200 kapslí

Dostupné balení:

125 kapslí

Dostupné balení:

250 kapslí

22

Doporučené dávkování: Dospělí 2 – 5 kapslí 3krát denně, děti 1 – 2 kapsle 2krát denně


Lněný olej a Vaše zdraví

Příprava

na těhotenství

Omega-3 jsou nezbytné pro normální

vývoj mozku a orgánů plodu, takže

je důležité, aby matka měla dostatek

Omega-3, pokud se připravuje na

těhotenství. Prekurzory prostaglandinů,

které regulují ženský cyklus a těhotenství,

jsou tvořeny z Omega-3 a Omega-6.

Varlata, sítnice a mozek jsou místa,

kde má tělo nejvyšší hladinu Omega-3,

proto je důležité, aby měl otec dostatek

Omega-3 potřebných pro plodnost.

Reference:

Aliza H Stark, Michael A Crawford, and Ram

Reifen, 2005: Update on alpha-linolenic acid

Nutrition Reviews. Vol. 66(6):326–332

Simopoulos, A.P., Robinson, J 1998: The Omega

Plan. Hodder & Stoughton, Rydalmere

Těhotenství

DHA (kyselina dokosahexaenová) je

klíčovým „stavebním prvkem“ mozku,

tvoří 8 % hmotnosti mozku – to je

důvod, proč je důležité, aby těhotné

ženy měly v průběhu těhotenství zajištěn

dostatečný přísun Omega-3.

Existují důkazy o snížení výskytu

předčasných porodů, potratů a snížení

výskytu preeklampsie (zvýšený krevní

tlak a vylučování bílkovin močí) u starších

žen.

Reference:

Heather Hutchins 2008 Omega-3 Fatty Acids:

Recommendations for Therapeutics and Prevention.

Medscape General Medicine 7(4):, 2005.

Schmidt M. A. 1997: Smart Fats: How dietary

Fats & Oils Affect Mental, Physical & Emotional

Intelligence. Frog Ltd. Berkeley.

Po těhotenství

Hladina mateřské DHA během

těhotenství klesne (stejně jako po

porodu), neboť DHA je přenesena na

plod nebo novorozence, aby napomohla

s rozvojem jeho nervové soustavy.

Klinická deprese je spojována

s nízkou hladinou Omega-3 esenciálních

mastných kyselin, existují důkazy

o snížení poporodních depresí a zlepšení

mentálních funkcí, pokud je hladina

Omega-3 dostatečná.

Existuje nezvratný důkaz, že DHA

je nezbytná pro poznávací proces

a zrakový vývoj kojenců, protože DHA je

soustředěna v mozku a sítnici.

Reference:

Schmidt M. A. 1997: Smart Fats: How dietary

Fats & Oils Affect Mental, Physical & Emotional

Intelligence. Frog Ltd. Berkeley.

Heather Hutchins 2008 Omega-3 Fatty Acids:

Recommendations for Therapeutics and Prevention

Medscape General Medicine 7(4):, 2005.

Doporučujeme následující

produkt organické farmy Waihi

Bush ženám, které plánují

těhotenství, jsou těhotné nebo

byly v nedávné době těhotné

Bio lněný olej kvítek

23


Lněný olej a Vaše zdraví

Zdravé srdce

Zánět tepen

Jakmile dojde k poškození tepny,

začne v těle fungovat přirozený nápravný

proces. Tento proces podporuje

hojení, ale může také napomoci vzniku

krevních sraženin a zánětů. Nedávná

studie spojuje záněty tepen s velmi

zvýšeným rizikem srdečního infarktu,

což naznačuje, že prevence chronického

zánětu tepen je stejně efektivní pro

snižování rizika srdečního infarktu, stejně

jako snižování hladiny LDL (špatného)

cholesterolu.

Reference:

Simopoulos A.P. Omega-3 fatty acids in

inflammation and autoimmune diseases. J Am Coll

Nutr. 2002 Dec;21(6):495-505

Simopoulos, A.P., Robinson, J 1998: The Omega

Plan. Hodder & Stoughton, Rydalmere.

Arytmie

Pokud Vaše srdce reaguje na

zablokování tepny během srdečního

infarktu nepravidelným bušením, nemůže

nadále fungovat jako účinná pumpa

a průtok krve do mozku může být natolik

slabý, že krátce poté následuje smrt.

K nefatální arytmii může dojít také

odděleně od srdečního infarktu, což je

ovlivněno výživou obsahující esenciální

mastné kyseliny.

Omega-3 oleje důsledně snižují riziko

srdečních arytmií a výzkumy naznačují,

že ALA to dělá prostřednictvím EPA /

DHA.

Reference:

British Nutrition Foundation 1992. Unsaturated

fatty acids: nutritional and physiological significance.

Chapman & Hall, London.

Albert CM, Oh K, Whang W, et al. Dietary

alphalinolenic acid intake and risk of sudden cardiac

death and coronary heart disease. Circulation.

2005;112:3232–3238.

Kontrola

cholesterolu

a triglyceridů

Snížení zatížení těla triglyceridy a LDL

(špatným) cholesterolem je stále součástí

snížení rizika srdečních onemocnění.

Omega-3 oleje mohou podstatně

snížit triglyceridy, snížit LDL (špatný)

cholesterol a zvýšit množství HDL

(dobrého) cholesterolu.

Omega-6 oleje mohou snížit celkový

i LDL (špatný) cholesterol, ale pokud jsou

přijímány v množství dodávajícím více

než 12 % energie (není těžké u typické

západní stravy) mohou také snížit hladinu

HDL cholesterolu.

Reference:

Simopoulos, A.P. Exp Biol Med (Maywood). 2008

Jun;233(6):674-88 The importance of the omega-6/

omega-3 fatty acid ratio in cardiovascular disease

and other chronic diseases.

DeLorgeril, M., Salen, P., Delaye, J. 1996:

Effects of a Mediterranean type of diet on the rate

of cardiovascular complications in patients with

coronary artery disease. J Amer Coll Cardiology. 28:

1103-8.

www.prycshypertenzi.cz

www.prycsinfarktem.cz

www.prycscholesterolem.cz

www.prycstriglyceridy.cz

24


Lněný olej a Vaše zdraví

Doporučujeme následující

produkty organické farmy Waihi

Bush pro zdravé srdce

Krevní sraženiny

Za normálních okolností se tepna

ucpe, pokud se utrhne velká část

nahromaděného plaku a vyvolá

sraženinu, která pak může zablokovat

koronární tepny vedoucí ke smrtelnému

srdečnímu infarktu.

Omega-3 oleje trvale snižují riziko

krevních sraženin jednak tím, že utvářejí

krevní destičky méně „lepivé“ a také

snížením produkce fibrinogenu, což je hlavní

bílkovina podílející se tvorbě sraženin.

Užívání lněného oleje výrazně snižuje

hromadění odezvy.

Reference:

British Nutrition Foundation 1992. Unsaturated fatty

acids: nutritional and physiological significance. Chapman

& Hall, London. Allman MA, Pena MM, Pang D.

Supplementation with flax seed oil versus

sunflowerseed oil in healthy young men consuming

a low fat diet: effects on platelet composition and

function. Eur J Clin Nutr. 1995;49:169–178.

Vývoj

aterosklerózy

Snížení hromadění plaku, který

postupně blokuje poškozené tepny, má

vliv na snížení hladiny LDL (špatného)

cholesterolu v krvi.

Reference:

DeLorgeril, M., Mamelle, N., Martin, J.L.,

Monjaud, I., Guidollet, J., Touboul, P., Delaye, J.,

1994: Mediterranean alpha-linolenic acid-rich diet

in secondary prevention of coronary heart disease.

Lancet. 343: 1454-59.

Schmidt M. A. 1997: Smart Fats: How dietary

Fats & Oils Affect Mental, Physical & Emotional

Intelligence. Frog Ltd. Berkeley.

Krevní tlak

Prvním stádiem tvorby plaku

v tepnách je poškození vnitřní stěny

tepny. Některá poškození z opotřebení

jsou nevyhnutelná, ale riziko poškození

značně zvyšuje vysoký krevní tlak.

Reference:

British Nutrition Foundation 1992. Unsaturated

fatty acids: nutritional and physiological significance.

Chapman & Hall, London.

Cicero AF, Ertek S, Borghi C.Curr 2009. Omega-3

polyunsaturated fatty acids: their potential role in

blood pressure prevention and management. Vasc

Pharmacol. Jul;7(3):330-7.

Bio lněný olej

posílení

Bio lněný olej

pravý

25


Lněný olej a Vaše zdraví

Cukrovka

Zvýšený celkový příjem Omega-3

je spojen s nižším výskytem cukrovky.

Omega-3 z rybího oleje není spojována

s výskytem cukrovky, zatímco příjem

Omega-3 ALA je silně spojený se

sníženým výskytem cukrovky.

www.prycscukrovkou.cz

Zdravá prostata

Příjem Omega-3 může mít mírný

ochranný účinek na riziko vzniku

a vývoje rakoviny prostaty, stejně jako

na specifickou úmrtnost. Studie zjistila,

že rybí olej snižuje počet rychle se

dělících buněk v rakovinné tkáni prostaty,

teoreticky tak snižuje možnost rozšíření

nemoci do dalších částí těla.

www.prycsrakovinou.cz

ALERGIE, ASTMA

Omega – 3 jsou nezbytné pro strukturu

membrán obklopujících všechny

buňky v těle. Nedostatek Omega – 3

může způsobit propustnost, netěsnost

membrán, které pak dovolí projít

cizorodým látkám do buněk (alergeny,

toxiny, atd.) a naopak potřebné látky

propustí ven. Alergeny pak mohou

prostupovat oslabenými buňkami,

přerušovat je a způsobovat alergické

reakce.

www. prycsalergii.cz

www.prycsastma.cz

Pokožka

Molekuly esencialnich mastných

kyselin jsou zabaleny do buněčných

membrán a zajišťují celistvost membrán,

což podporuje pružnost pokožky.

Doplnění stravy o lněný olej se projevilo

snížením zarudnutí kůže, zlepšila se

hydratace pokožky, výrazně se snižila

hrubost a odlupovani kůže. Výzkumy na

zvířatech ukazují, že přidáním lněného

oleje do stravy lze snížit závažnost SLE

(Systemový lupus erythematodes).

www.prycsekzemem.cz

www.prycslupenkou.cz

Doporučujeme následující produkt

organické farmy Waihi Bush lidem,

kteří trpí cukrovkou

Doporučujeme následující produkt

organické farmy Waihi Bush

mužům

Doporučujeme následující produkt

organické farmy Waihi Bush lidem,

kteří trpí astmatem a alergií

Doporučujeme následující

produkty organické farmy Waihi

Bush pro celkové zdraví pokožky

Bio lněný olej

posílení

Bio lněný olej

energie

Bio lněný olej

pravý

Bio lněný

olej kvítek

Bio lněný

olej pravý

Reference:

Artemis P Simopoulos 1999: Essential fatty

acids in health and chronic disease. Am J Clin

Nutr;70(suppl):560S–9S.

Diana P Brostow et al 2011: Omega-3

fatty acids and incident type 2 diabetes: the

Singapore Chinese Health Study. Am J Clin

Nutr doi: 10.3945/ajcn.110.009357.

Reference:

Epstein M, Kasperzyk L, Mucci LA, et al. 2012:

Dietary Fatty Acid Intake and Prostate Cancer

Survival in Örebro County, Sweden. American

Journal of Epidemiology.

Reference:

Dr. Leo Galland. Increased Requirements for

Essential Fatty Acids in Atopic Individuals:

A Review With Clinical Descriptions.

Gesell Institute of Human Development,

New Haven, Connecticut

Reference:

Silke De Spirt, et al 2009. Intervention with flax

seed and borage oil supplements modulates skin

condition in women. British Journal of Nutrition

(2009), 101, 440–445

26


Lněný olej a Vaše zdraví

Metabolické dráhy Omega-3

mastných kyselin

Obecný přehled:

Odhady přeměny ALA (kyselina alfa-linolenová) na EPA

(kyselina eikosapentaenová) jsou v rozmezí od 0,2 % do 8 %,

u mladých žen je míra přeměny vysokých 21 %.

Přeměna ALA na DHA (kyselina dokosahexaenová) může

být u lidí omezena, přičemž většina studií ukazuje konverzní

poměr přibližně od 0,05 % do 4 %. Mladé ženy přemění více

ALA na DHA než muži – celých 9 % vstřebané ALA může být

převedeno na DHA.

Skutečnost, že přeměna ALA na EPA (kyselina

eikosapentaenová), DPA (kyselina dokosapentaenová)

a DHA (kyselina dokosahexaenová) je ovlivněna pohlavím,

kouřením a stravou, naznačuje, že lidé mají odlišnou

metabolickou schopnost pro přeměnu ALA.

Reference:

Burdge GC. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2006,.75:161-168.

Burdge GC, Calder PC. Reprod Nutr Den. 2005,.45: 581-597.

Cunnane SC. In: Flax seed in Human Nutrition, 2nd ed. Thompson LU,

Cunnane SC, eds. Champaign, IL: AOCS Press, 2003, pp. 63-91.

Burdge GC, et al. Br J Nutr. 2002,.88: 355-363.

Burdge GC, Wootton SA. Br J Nutr. 2002; 88: 411-420.

Pawlosky RI, et al. J Lipid Res. 2001,.42: 1257-1265.

Emken EA, et al. Biochim Biophys Acta 1994; 1213: 277-288.

Marangoni F, et at. Lipids 2004; 39: 633-637.

Doporučujeme následující produkty organické

farmy Waihi Bush pro zánětlivá onemocnění

Záněty

Prekurzory prostaglandinů, které podporují záněty, jsou

Omega-6 oleje a prekurzory prostaglandinů, které tlumí

záněty, jsou Omega-3 oleje.

Vyšší hladina ALA v krvi je spojena s nižším výskytem

zánětlivých onemocnění.

www.prycsartritidou.cz

Reference:

Ferrucci L, Cherubini A, Bandinelli S, et al. Relationship of plasma

polyunsaturated fatty acids to circulating inflammatory markers. J Clin

Endocrinol Metab. 2006;91:439–446.

Das UN. Essential fatty acids – a review. Curr Pharm Biotechnol.

2006;7:467–482.

Bio

lněný olej

posílení

Bio lněný olej

kouzlo

pro děti

Bio

lněný olej

kvítek

Bio

lněný olej

energie

27


Význam

lněné vlákniny

O lněné vláknině:

✔ Částečně odtučněná lněná potravina

vyráběná na Novém Zélandu. Je nezávisle

certifikovaná a opatřena certifikátem

společnosti AsureQuality.

✔ Neobsahuje lepek, proto je vhodná pro

lidi trpící celiakií.

✔ Obsahuje 32 % vysoce kvalitních

bílkovin ve formě dobře vyvážených

aminokyselin zahrnujících kyselinu

glutamovou a asparagovou, arginin (známý

antibakteriální faktor pro imunitní systém),

glycin, leucin a lysin (v nedostatečném

množství v mnoha obilninách).

✔ Skvělý zdroj vysoce kvalitní potravinové

vlákniny, která může být užívána

jako jemnější a výživnější alternativa než

psyllium a další doplňky z vlákniny / střevní

regulátory.

✔ Obsahuje přibližně 9 % Omega-3

esenciálních mastných kyselin (ALA). To je

dostatek, aby byly užitečné pro podporu

dobrého fungování střev a působily jako

zdroj Omega-3 pro široký rozsah tělesných

funkcí (viz „Esenciální mastné kyseliny

Omega-3“).

✔ Obsahuje velké množství lignanů, které

působí jako fytoestrogeny.

Co způsobují lignany?

1.

Bylo prokázáno, že lignany mají silný

účinek na posílení imunity. Užívají se

jednak z obecných zdravotních důvodů

a jednak jako součást léčebných programů

pro léčbu rakoviny a jiných degenerativních

onemocnění jako je AIDS a cukrovka. Díky

28

své schopnosti posilovat

imunitní systém mohou

také značně pomáhat

při nemocech jako jsou

alergie, astma, ekzém

a další kožní problémy atd.

Lignany působí

2. jako fytoestrogeny,

které tělo používá

k regulování hladiny

hormonů, zejména

estrogenů. Lignany

v těle nahrazují

estrogeny, pokud je

jejich hladina nízká, nebo

mohou blokovat jejich

receptory, pokud je jejich

hladina příliš vysoká. Bio

lněná vláknina pomáhá

také ženám v menopauze,

úspěšně tlumí nepříjemné symptomy

jako návaly horka a emoční vypětí

a z dlouhodobého hlediska snižuje riziko

vzniku rakoviny prsu a osteoporózy. Bylo

prokázáno, že fytoestrogeny mají ochranný

účinek proti vzniku rakoviny související

s hormony, jako je rakovina prsu, prostaty,

tlustého střeva, dělohy a děložního čípku

atd. Jsou taktéž používány při léčbě

uvedených nádorových onemocnění.

Lignany mají silné protirakovinné účinky

3. a pro tyto jejich vlastnosti byly rozsáhle

zkoumány. Tyto účinky nezahrnují pouze

schopnost regulovat hladinu hormonů a tím

snižovat riziko výskytu rakoviny související

s hormony, snižují také riziko výskytu

rakoviny nesouvisející s hormony.

Co způsobuje

vláknina?

Bio lněná vláknina obsahuje:

✔ 8 % rozpustné vlákniny (podobná

jako v ovesných otrubách), která

poskytuje hodnotnou lepkavost,

objem a mazlavost ve střevech,

čímž napomáhá regulovat hladinu

cholesterolu v krvi tím, že snižuje

zpětné vstřebávání kyseliny žlučové.

Stejné faktory

pomáhají

regulovat

rychlost

vstřebávání glukózy,

diabetikům tak pomáhá přirozeně

regulovat hladinu cukru v krvi. Rozpustná

vláknina je v Bio lněné vláknině přítomna jako

rostlinný sliz, který dokáže absorbovat ve

vodě svůj objem až 13krát. Bio lněná vláknina

má proto jemný regulační nebo projímavý

účinek na míru střevní činnosti. Pokud je s

vlákninou užíváno zároveň velké množství

tekutin, působí jako jemné projímadlo, nebo

reguluje volná střeva, pokud se užívá s malým

množstvím tekutin.

✔ 38 % nerozpustné vlákniny (hlavně

celulóza a lignin), které se podílejí na

cenném objemu a pórech. Tyto faktory

umožňují vláknině na sebe vázat a ředit

karcinogeny. Obzvláště ty, které jsou

tvořeny odbouráváním kyseliny žlučové ve

Lněná vláknina je

vynikající zdroj vysoce

kvalitní potravinové vlákniny,

Omega-3 esenciálních

mastných kyselin a bílkovin.

spodní části střev, s cílem zabránit riziku

vzniku rakoviny tlustého střeva.

Rozpustná a nerozpustná vláknina se ve

své činnosti vzájemně doplňují. Vlhká část

Bio lněné vlákniny má schopnost zvyšovat

vylučování moči a distribuovat tlak, pomáhá tak

předcházet výskytu diverkulitidy a hemeroidů.

Lněná vláknina je jedním nejbohatších

přírodních zdrojů rostlinných lignanů, které

působí jako fytoestrogeny. Tyto sloučeniny

jsou v lidském těle přeměňovány na

lidské lignany, které mají mnoho funkcí.

Doporučené dávkování:

9 g (1 lžíce) denně

Rady k užívání:

Smíchejte s oblíbeným jogurtem,

ovocným nebo mléčným koktejlem.

Rozmíchejte ve sklenici mléka, vody

nebo džusu. Posypte snídaňové

cereálie. Smíchejte s mletým masem

do karbanátků. Použijte k zahuštění

polévek, dušených jídel, omáček

a dušeného masa. Bio lněná vláknina

je stabilní při pečení, takže může být

přidána do muffinů, chleba a dalšího

pečiva jako bezlepková mouka a/

nebo náhrada vajec.

POKUD UŽÍVÁTE lněnou vlákninu

ZAPIJTE JI DOSTATEČNÝM

MNOŽSTVÍM VODY

?

Je tento produkt

BIO certifikován?

Ano, produkty organické farmy

Waihi Bush jsou certifikované

společností AsureQuality na

Novém Zélandu.


Lněná vláknina pro Vás

Lněné vlákniny organické farmy Waihi Bush z Nového Zélandu jsou, zdravé a vysoce kvalitní.

BIO LNĚNÁ

VLÁKNINA

Vynikající zdroj vysoce kvalitní

potravinové vlákniny, Omega-3

esenciálních mastných kyselin

a bílkovin pro zdraví celé rodiny.

BIO LNĚNÁ

VLÁKNINA

slunečnicová

a mandlová

Směs lněných semínek,

slunečnicových semínek a mandlí

– třech úžasných superpotravin

pro detoxikaci jater.

LNĚNÁ

VLÁKNINA –

vyrovnávací

zelená

potravina

Přírodní směs zelených

superpotravin smíchaná

speciálně, aby obohatila stravu,

poskytla potravinovou vlákninu

a alkalizovala tělo.

LNĚNÁ

VLÁKNINA –

ovocné

posílení

Přírodní směs skvělého ovoce

a superpotravin smíchaná

speciálně, aby obohatila stravu,

poskytla potravinovou vlákninu

a dodala prospěšné antioxidanty.

LNĚNÁ

VLÁKNINA –

detoxikace

Přírodní směs superpotravin

a bylin smíchaná speciálně, aby

obohatila stravu, zklidnila trávicí

systém a detoxikovala tělo.

29


BIO LNĚNÁ VLÁKNINA

Přírodní zdroj Omega-3 a potravinové vlákniny

Bio lněná vláknina je vynikající zdroj vysoce kvalitní potravinové

vlákniny, Omega-3 esenciálních mastných kyselin a bílkovin.

Vlastnosti Bio lněné vlákniny

✔ 100% částečně odtučněná lněná potravina, která byla pro své použití umleta na mouku.

✔ Obsahuje přibližně 9 % Omega-3 a 32 % vysoce kvalitních bílkovin.

✔ Neobsahuje lepek, takže ji mohou užívat lidé trpící celiakií.

✔ Za studena lisovaná bez přítomnosti světla, vzduchu a reaktivních kovů a je bio certifikovaná.

✔ Balena do recyklovatelných, neobsahujících zdraví škodlivý uhlovodík BPA, černých HDPE plastových lahviček

pod inertním plynem, aby byla chráněna před světlem a kyslíkem.

Výživové hodnoty

Průměrné množství

Jedna dávka: 9 g (1 lžíce) v 1 dávce ve 100 g

Energie 120 kJ 1 600 kJ

Bílkoviny 2 900 mg 32 g

- Lepek 0 mg 0 g

Tuky celkem 1 500 mg 17 g

- Nasycené tuky 150 mg 1,7 g

- Transmastné kyseliny 0 mg 0 g

- Polynenasycené tuky 1 200 mg 13 g

- Kyselina alfa-linolenová (Omega-3) 880 mg 9,7 g

- Kyselina linolová (Omega-6) 280 mg 3,2 g

- Mononenasycené tuky 220 mg 2,4g

Cholesterol 0 mg 0 g

Sacharidy celkem 210 mg 2,4 g

- Cukry 80 mg 0,9 g

Potravinová vláknina 4 100 mg 45 g

- Nerozpustná vláknina 3 400 mg 38 g

- Rozpustná vláknina 660 mg 7,4 g

Sodík 12 mg 0,1 g

Draslík 100 mg 1,2 g

Antioxidant (ekvivalentní Vitamínu E)

přirozeně obsažený 36 mg 0,4 g

Lignany (SDG) 180 mg 2,1 g

30

Koupíte ve vybraných

lékárnách nebo na

www.walramcom.cz

Dostupné balení:

300 g a 550 g

Proč zvolit Bio lněnou vlákninu

✔ Vyráběna z čisté lněné potraviny a mleta s největší pečlivostí tak, aby v každé lahvičce poskytla jen to nejlepší.

✔ Skvělý zdroj vysoce kvalitní potravinové vlákniny, která může být užívána jako jemnější a výživnější alternativa

než psyllium a další doplňky z vlákniny / střevní regulátory.

✔ Vyráběna na Novém Zélandu a je bio certifikovaná společností AsureQuality –

nezávislým, schváleným certifikačním orgánem.

Výhody zahrnutí Bio lněné vlákniny

do každodenní stravy

✔ Lněná vláknina je vynikající zdroj vysoce kvalitní potravinové vlákniny, Omega-3

esenciálních mastných kyselin a bílkovin.

✔ Kvalitní bio lněná potravina, která je skvělým nutričním doplňkem stravy pro celou rodinu,

má velmi nízký obsah sacharidů, takže je vhodná pro diabetiky a sportovce.

✔ Vhodná pro vegany a vegetariány, kteří chtějí svou každodenní stravu obohatit o živiny.

Každodenní

užívání dle

závazné receptury

na str. 43

po dobu alespoň

6 měsíců přináší

očekávané

účinky.

✔ Napomáhá vylučování moči a distribuovat tlak, čímž pomáhá předcházet výskytu divertikulitidy a hemoroidů.

✔ Poskytuje dobře vyvážený zdroj potravinové vlákniny, která je ve vyvážené stravě nezbytná. Strava s vysokým

obsahem vlákniny má mnoho výhod a může pomoci regulovat hladinu cholesterolu v krvi, krevních cukrů

a estrogenů.

✔ Dobrý zdroj lignanů, které mohou mít silný účinek na posílení imunity a působí jako rostlinné estrogeny, které

vyrovnávají hormonální výkyvy.

✔ Extrémně bohatá na antioxidanty, které jsou velkým přínosem, pokud jsou součástí každodenní stravy.

Bio lněná vláknina organické farmy Waihi Bush Vám každý den poskytne ten nejlepší zdroj potravinové

vlákniny.


BIO LNĚNÁ VLÁKNINA

slunečnicová a mandlová

Přírodní zdroj Omega-3 a potravinové vlákniny

Bio lněná, slunečnicová a mandlová vláknina je směs lněných semínek,

slunečnicových semínek a mandlí – třech úžasných superpotravin. Spojení, které představuje

nutriční sílu poskytující neocenitelné přínosy pro zdraví. Dobrý zdroj potravinové vlákniny,

poskytuje také bílkoviny a vyvážený poměr esenciálních mastných kyselin.

Vlastnosti Bio lněné, slunečnicové a mandlové vlákniny

✔ Směs jemně mleté lněné mouky, slunečnicových semínek a mandlí.

✔ Dobře vyvážený zdroj Omega-3 a Omega-6 esenciálních mastných kyselin a mononenasycených mastných kyselin (Omega-9).

✔ Neobsahuje lepek, takže ji mohou užívat lidé trpící celiakií.

✔ Za studena lisovaná bez přítomnosti světla, vzduchu a reaktivních kovů a je bio certifikovaná.

✔ Balena do recyklovatelných, neobsahujících zdraví škodlivý uhlovodík BPA, černých HDPE plastových lahviček

pod inertním plynem, aby byla chráněna před světlem a kyslíkem.

Koupíte ve vybraných

lékárnách nebo na

www.walramcom.cz

Výživové hodnoty

Dostupné balení:

300 g a 500 g

Průměrné množství

Jedna dávka: 18 g (2 lžíce) v 1 dávce ve 100 g

Energie 360 kJ 2 000 kJ

Bílkoviny 5 000 mg 28 g

- Lepek 0 mg 0 g

Tuky celkem 5 400 mg 30 g

- Nasycené tuky 270 mg 1,5 g

- Transmastné kyseliny 0 mg 0 g

- Polynenasycené tuky 280 mg 15 g

- Kyselina alfa-linolenová (Omega-3) 1 100 mg 6,0 g

- Kyselina linolová (Omega-6) 1 700 mg 9,5 g

- Mononenasycené tuky 1 900 mg 10 g

Cholesterol 0 mg 0 g

Sacharidy celkem 1 700 mg 9,5 g

- Cukry 310 mg 1,7 g

Potravinová vláknina 5 700 mg 31 g

- Nerozpustná vláknina 4 700 mg 26 g

- Rozpustná vláknina 960 mg 5,3 g

Sodík 15 mg 0,1 g

Draslík 170 mg 1,0 g

Lignany (SDG) 270 mg 1,5 g

Proč zvolit Bio lněnou, slunečnicovou a mandlovou vlákninu

✔ Vyráběna ze lněné vlákniny smíchané s nejkvalitnějšími přísadami pro vytvoření křupavé, oříškové směsi, která

skvěle obohatí Vaši stravu.

✔ Skvělý zdroj vysoce kvalitní potravinové vlákniny, která může být užívána jako jemnější

a výživnější alternativa než psyllium a další doplňky z vlákniny / střevní regulátory.

✔ Vyráběna na Novém Zélandu a je bio certifikovaná společností AsureQuality –

nezávislým, schváleným certifikačním orgánem.

Výhody zahrnutí Bio lněné, slunečnicové

a mandlové vlákniny do každodenní stravy

✔ Lněná vláknina je vynikající zdroj vysoce kvalitní potravinové vlákniny, Omega-3 esenciálních

mastných kyselin a bílkovin.

Každodenní

užívání dle

závazné receptury

na str. 43

po dobu alespoň

6 měsíců přináší

očekávané

účinky.

✔ Kvalitní bio lněná potravina, která je skvělým nutričním doplňkem stravy pro celou rodinu, má velmi nízký obsah

sacharidů, takže je vhodná pro diabetiky a sportovce, s přidanými užitky ořechů.

✔ Vhodná pro vegany a vegetariány, kteří chtějí svou každodenní stravu obohatit o živiny.

✔ Používá se každodenně jako důležitá součást očisty jater.

✔ Díky směsi rozpustné a nerozpustné potravinové vlákniny a obsahu Omega-3 esenciálních mastných kyselin na tuto

směs dobře reaguje střevní zácpa a průjem. Některým lidem může pomoci se syndromem dráždivého tračníku.

✔ 28% bílkovina, která je nezbytná pro obnovu buněk.

✔ Dobrý zdroj lignanů, které mohou mít silný účinek na posílení imunity a působí jako rostlinné estrogeny, které

vyrovnávají hormonální výkyvy.

Bio lněná, slunečnicová a mandlová vláknina pročistí Vaše játra a poskytne denní potřebu potravinové

vlákniny a esenciálních mastných kyselin.

31


LNĚNÁ VLÁKNINA

vyrovnávací zelená potravina

Přírodní superpotravina pro pocit pohody

Lněná vláknina – vyrovnávací zelená potravina je přírodní směs zelených

superpotravin smíchaných speciálně z vysoce kvalitních, výjimečně chutných

a přírodních přísad, aby obohatila stravu, poskytla potravinovou vlákninu a alkalizovala tělo.

Vlastnosti lněné vlákniny – vyrovnávací zelené potraviny

✔ Přírodní směs za studena lisované lněné mouky, dýňové mouky, spiruliny, extraktu z černého rybízu, mořské

řasy Kelp, mladé pšenice, mladého ječmene, kapusty a chlorelly.

✔ Skvělý zdroj rostlinných bílkovin, antioxidantů a zelených živin pro obohacení denní stravy pomocí přírodních

zelených superpotravin, které zalkalizují Vaše tělo.

✔ Neobsahuje lepek, takže ji mohou užívat lidé trpící celiakií.

✔ Superpotravina bohatá na živiny, která obsahuje mnoho stopových prvků včetně jódu, železa a chlorofylu.

✔ Balena do recyklovatelných, černých LLDPE plastových sáčků pod inertním plynem, aby byla chráněna před

světlem a kyslíkem.

Koupíte ve vybraných

lékárnách nebo na

www.walramcom.cz

Výživové hodnoty

Dostupné

balení:

250 g

Jedna dávka: 10 g (2 lžičky) Průměrné množství

Dávek v balení: 25 v 1 dávce ve 100 g

Energie 140 kJ 1 400 kJ

Bílkoviny 3 300 mg 33 g

- Lepek 0 mg 0 g

Tuky celkem 1 200 mg 12 g

- Nasycené tuky 150 mg 1,5 g

- Transmastné kyseliny 0 mg 0 g

- Polynenasycené tuky 810 mg 8,1 g

- Kyselina alfa-linolenová (Omega-3) 550 mg 5,5 g

- Mononenasycené tuky 180 mg 1,8 g

Cholesterol 0 mg 0 g

Sacharidy celkem 670 mg 6,7g

- Cukry 270 mg 2,7 g

Potravinová vláknina 3 100 mg 31 g

Sodík 37 mg 370 mg

Draslík 150 mg 1 500 mg

Lignany (SDG) 100 mg 1 g

32

Proč zvolit lněnou vlákninu –

vyrovnávací zelenou potravinu

✔ Vyráběna ze lněné vlákniny smíchané s nejkvalitnějšími přísadami pro vytvoření bohaté

zelené směsi, která je chutná a výživově obohatí Vaši stravu.

✔ Skvělý zdroj vysoce kvalitní potravinové vlákniny, která může být užívána jako jemnější

a výživnější alternativa než psyllium a další doplňky z vlákniny / střevní regulátory.

✔ Vyráběna na Novém Zélandu a je certifikovaná společností AsureQuality – nezávislým,

schváleným certifikačním orgánem.

Každodenní

užívání dle

závazné receptury

na str. 43

po dobu alespoň

6 měsíců přináší

očekávané

účinky.

Výhody zahrnutí lněné vlákniny –

vyrovnávací zelené potraviny do každodenní stravy

✔ Vynikající zdroj vysoce kvalitní potravinové vlákniny, rostlinných bílkovin, zelených živin a antioxidantů, které

společně zalkalizují Vaše tělo.

✔ Zářivě zelená směs, jejíž přísady se již dlouhou dobu používají na očistu těla od toxinů a vytvoření zdravé energie.

✔ Vhodná pro vegany a vegetariány, kteří chtějí svou každodenní stravu obohatit o živiny.

✔ Bohatý zdroj jódu, který podporuje funkci štítné žlázy a zdraví prsou.

✔ Skvělý zdroj železa a dalších nezbytných minerálů.

✔ Díky směsi rozpustné a nerozpustné potravinové vlákniny a obsahu Omega-3 esenciálních mastných kyselin

na tuto směs dobře reaguje střevní zácpa a průjem.

✔ 33% bílkovina a dobře vyvážený zdroj esenciálních mastných kyselin nezbytných pro obnovu buněk.

✔ Dobrý zdroj lignanů, které mohou mít silný účinek na posílení imunity a působí jako rostlinné estrogeny, které

vyrovnávají hormonální výkyvy.

Lněná vláknina – vyrovnávací zelená potravina Vám dodá spoustu živin a antioxidantů na podporu

zalkalizování Vašeho těla.


Lněná vláknina plná energie,

zelených živin a antioxidantů

Jaké zelené ingredience obsahuje LNĚNÁ VLÁKNINA ZELENÁ POTRAVINA?

Dýňová mouka

Spirulina

Chlorella

Mladý ječmen

Mladá pšenice

Kapusta

✔ 100% mletá mouka ze

semen dýně, nejlepší

přírodní zdroj zinku.

✔ Obsahuje důležité

minerální látky jako

selen, draslík, vápník,

fosfor, mangan,

železo, hořčík a měď.

Je bohatým zdrojem

vitamínů A, D, E

a vitamínů skupiny B.

✔ Pomáhá při

onemocnění prostaty,

kůže a při nemocech

žaludku a střev, slouží

také jako prevence

proti zánětům

močového měchýře

a močových cest.

✔ Napomáhá stabilizovat

hladinu glukózy v krvi,

je proto vhodná i pro

diabetiky.

✔ Snižuje cholesterol

a vysoký krevní tlak.

✔ Modro – zelená řasa

s vysokým obsahem

bílkovin (více jak

50%), bílkoviny

ve Spirulině obsahují

všech 8 základních

aminokyselin, což

z ní činí kompletní

bílkovinu.

✔ Je výjimečnou

potravinou

a úžasným zdrojem

koncentrovaných,

netoxických a lehce

vstřebatelných

živin. Obsahuje

minerály, buněčné

soli, rostlinné živiny

a enzymy, vysoké

množství chlorofylu,

vitamíny B1, B2, B3,

B6, B9, C, D, A, E

a karoteny.

✔ Sladkovodní řasa,

která obsahuje

dvakrát více bílkovin

než luštěniny (60 %).

✔ Je přírodní

antibiotikum, díky

látce chlorellin má

výrazné antibakteriální

účinky. Urychluje

hojení ran a zabraňuje

zánětům.

✔ Pomáhá při

detoxikaci organismu

a podporuje trávení.

✔ Užívá se jako

prevence proti

rakovině a srdečním

chorobám,

snižuje hladinu

cholesterolu v krvi.

✔ Patří mezi zelené

potraviny, někdy

nazývané „Super

food“ neboli

„superpotraviny“.

✔ Obsahuje vitamíny

B, C, E, H, K, cholin

nebo beta-karoten.

Nachází se v něm až

70 různých minerálů

a stopových prvků.

✔ Podporuje trávení,

pozitivně ovlivňuje

krevní obraz,

urychluje regeneraci

tkáně a poskytuje

antioxidační ochranu.

✔ Patří mezi tzv. zelené

potraviny, které mají

velmi široký pozitivní

dopad na naše zdraví.

Mezi nejdůležitější

patří zvýšení imunity,

podpora trávení

a činnosti prakticky

celého trávicího

traktu.

✔ Alkalické pH

neutralizuje

překyselení

organismu z důvodu

špatné stravy.

✔ Chlorofyl a betakaroten

bohatě

obsažené v mladé

pšenici jsou skvělým

antioxidantem.

✔ Je listová zelenina

velmi bohatá na

živiny. Všechny její

druhy jsou bohaté na

vlákninu, udržují tak

v příznivém stavu náš

trávicí systém.

✔ Obsahuje vitamin C, E,

K a vitaminy skupiny

B. Je v ní také draslík,

vápník, hořčík, železo,

fosfor, selen a kyselina

listová.

✔ Kdo má potíže

s žaludkem, játry

nebo ho trápí střevní

potíže, měl by pojídat

právě kapustu;

ta navíc i příznivě

působí při snižování

cholesterolu.

✔ Zvyšuje celkovou

imunitu a pomáhá při

hojení ekzémů a jiných

kožních potížích.

33


LNĚNÁ VLÁKNINA

– ovocné posílení

Přírodní superpotravina pro pocit pohody

Lněná vláknina – ovocné posílení je přírodní směs ovoce a dalších superpotravin

smíchaných speciálně z vysoce kvalitních, výjimečně chutných a přírodních přísad, aby

obohatila stravu, dodala potravinovou vlákninu a prospěšné antioxidanty.

Vlastnosti lněné vlákniny – ovocného posílení

✔ Směs za studena lisované lněné mouky, mrazem sušeného černého rybízu, extraktu ze slupek a jadérek černého

rybízu, mořské řasy Kelp, mrazem sušeného ovoce Camu Camu, jahod, ovoce Acai, borůvek a ovoce Tamarillo.

✔ Síla antioxidantů, obsahuje antokyany a fenolové antioxidanty.

✔ Neobsahuje lepek, takže ji mohou užívat lidé trpící celiakií.

✔ Superpotravina bohatá na živiny, která obsahuje mnoho prospěšných látek včetně vitamínu C, draslíku, železa

a stopových prvků.

✔ Balena do recyklovatelných, černých LLDPE plastových sáčků pod inertním plynem, aby byla chráněna před

světlem a kyslíkem.

Koupíte ve vybraných

lékárnách nebo na

www.walramcom.cz

34

Výživové hodnoty

Dostupné

balení:

250 g

Jedna dávka: 10 g (2 lžičky) Průměrné množství

Dávek v balení: 25 v 1 dávce ve 100 g

Energie 150 kJ 1 500 kJ

Bílkoviny 2 300 mg 23 g

- Lepek 0 mg 0 g

Tuky celkem 1 100 mg 11 g

- Nasycené tuky 110 mg 1,1 g

- Transmastné kyseliny 0 mg 0 g

- Polynenasycené tuky 740 mg 7,4 g

- Kyselina alfa-linolenová (Omega-3) 590 mg 5,9 g

- Mononenasycené tuky 140 mg 1,4 g

Cholesterol 0 mg 0 g

Sacharidy celkem 2 200 mg 22 g

- Cukry 1 200 mg 12 g

Potravinová vláknina 3 600 mg 36 g

Sodík 31 mg 310 mg

Draslík 650 mg 6 500 mg

Lignany (SDG) 100 mg 1 000 mg

Vitamín C 77 mg 770 mg

Proč zvolit lněnou vlákninu – ovocné posílení

✔ Vyráběna ze lněné vlákniny smíchané s nejkvalitnějšími přísadami pro vytvoření vynikající

ovocné směsi, která je chutná a výživově obohatí Vaši stravu.

✔ Skvělý zdroj vysoce kvalitní potravinové vlákniny, která může být užívána jako jemnější

a výživnější alternativa než psyllium a další doplňky z vlákniny / střevní regulátory.

✔ Vyráběna na Novém Zélandu a je certifikovaná společností AsureQuality – nezávislým,

schváleným certifikačním orgánem.

Výhody zahrnutí lněné vlákniny –

ovocného posílení do každodenní stravy

✔ Obsahuje široké spektrum vitamínů a minerálů, především vitamín C a draslík. Je to také obrovský zdroj

antioxidantů, fytoestrogenů, polyfenolů a protizánětlivých esenciálních aminokyselin.

✔ Mezi nejvýznamnější účinky této prospěšné nutriční směsi patří schopnost ničit volné radikály (biologické

složky způsobující nemoci a stárnutí).

✔ Chutná bomba s intenzivní a přitažlivou příchutí černého rybízu a dalších lahodných bobulovitých plodů, která

obohatí Vaši každodenní stravu.

✔ Díky směsi rozpustné a nerozpustné potravinové vlákniny a obsahu Omega-3 esenciálních mastných kyselin

na tuto směs dobře reaguje střevní zácpa a průjem.

✔ Dobrý zdroj lignanů, které mohou mít silný účinek na posílení imunity a působí jako rostlinné estrogeny, které

vyrovnávají hormonální výkyvy.

Lněná vláknina – ovocné posílení Vám dodá zdravou energii a obohatí Váš den o přísun ovoce.

Každodenní

užívání dle

závazné receptury

na str. 43

po dobu alespoň

6 měsíců přináší

očekávané

účinky.


Lněná vláknina s obsahem exotických

ingrediencí plná antioxidantů

Jaké speciální ingredience obsahuje LNĚNÁ VLÁKNINA OVOCNÉ POSÍLENÍ?

Černý rybíz

Mořská řasa Kelp

Camu Camu

Acai

Tamarillo

Borůvky

✔ Je bohatým

zdrojem vitamínu

C, P a bioaktivních

flavonoidů, obsahuje

pektiny.

✔ Působí močopudně

a potopudně,

protihnilobně, proti

artritidě, průjmu,

kurdějím a posiluje

žaludek.

✔ Díky obsaženým

antioxidantům je

prevencí některých

demencí a stárnutí

buněk.

✔ Obsažené pektiny

jsou pomocníkem při

boji s rakovinou.

✔ Patří mezi

nejkvalitnější zdroje

lehce stravitelných

bílkovin a sacharidů,

vyznačuje se

antibakteriálními

a antivirovými účinky,

pomáhá snižovat

hladinu cholesterolu

a krevní tlak.

✔ Obsahuje řadu

minerálů a stopových

prvků - mimo jiné jód,

hořčík, vápník, síru,

draslík, železo, zinek,

mangan a měď.

✔ Využívá se

v redukčních

programech,

protože napomáhá

při spalování tuku,

zlepšuje kondici,

trávení a vylučování

toxických látek z těla.

✔ Obsahuje více

vitamínu C než

všechny jiné známé

druhy rostlin, je

úžasný zdroj vápníku,

fosforu, železa,

sodíku, aminokyselin,

z vitamínů obsahuje

riboflavin a niacin.

✔ Obvykle je

používáno pro

podporu imunitního

systému, zdravou

zářivou pokožku,

boj s infekcemi,

podporu zdravých

kostí, kloubů a svalů,

zmenšování otoků

a zánětů, lepší

dýchání, podporu

organismu při stresu

a podporu funkce očí,

mozku, srdce, jater

a kůže.

✔ Bohaté

na antioxidanty,

obsahuje vitamíny,

např. A, B, C, D

a E; minerály, např.

mangan, hořčík,

fosfor, vápník

a nenasycené mastné

kyseliny, které jsou

důležité pro udržování

zdravého srdce, cév

a nervové soustavy,

má vysoký podíl

vlákniny.

✔ Dodává energii,

zlepšuje sexuální

výkonnost,

trávení, detoxikuje

organizmus, zlepšuje

vzhled pokožky,

zlepšuje zdraví srdce,

spánek a snižuje

hladinu cholesterolu.

✔ Stromové rajče, které

je bohaté na minerální

látky, zejména

na vápník, železo

a fosfor.

✔ Obsahuje významný

podíl vitamínu A, C,

B1, B2 a B3, patří

k důležitým zdrojům

pektinů, které mají

dobrý vliv na zrak

a obranný systém.

✔ Obsahuje málo

tuků, a proto se

ideálně hodí k dietám

a k zeštíhlovacím

programům.

✔ Doporučuje se

pacientům s problémy

s kostmi a padáním

vlasů. Dále redukuje

cholesterol, posiluje

mozek, paměť a je

užitečné při vysokém

krevním tlaku.

✔ Obsahem živin

se řadí k našemu

nejcennějšímu ovoci.

✔ Obsahují třísloviny,

antioxidanty,

bioflavonoidy,

karotenoidy,

provitamín A,

resveratrol, vitamín C,

vitamíny skupiny B,

ovocné cukry, malé

množství tuků, hořčík,

draslík, mangan,

železo, měď, zinek,

chrom.

✔ Zlepšují noční vidění

a léčí šeroslepost;

zlepšují imunitu

a působí preventivně

a léčebně proti

infekcím; prodlužují

život, chrání před

stařeckou demencí,

pomáhají při průjmech

a jiných střevních

onemocněních.

35


Výživové hodnoty

Jedna dávka: 10 g (2 lžičky) Průměrné množství

Dávek v balení: 25 v 1 dávce ve 100 g

Energie 130 kJ 1 300 kJ

Bílkoviny 2 500 mg 25 g

- Lepek 0 mg 0 g

Tuky celkem 1 000 mg 10 g

- Nasycené tuky 110 mg 1,1 g

- Transmastné kyseliny 0 mg 0 g

- Polynenasycené tuky 780 mg 7,8 g

- Kyselina alfa-linolenová (Omega-3) 580 mg 5,8 g

- Mononenasycené tuky 150 mg 1,5 g

Cholesterol 0 mg 0 g

Sacharidy celkem 1 100 mg 11 g

- Cukry 70 mg 0,7 g

Potravinová vláknina 4 400 mg 44 g

Sodík 9 mg 90 mg

Draslík 79 mg 7 900 mg

Lignany (SDG) 120 mg 1 200 mg

36

Koupíte ve vybraných

lékárnách nebo na

www.walramcom.cz

Dostupné

balení:

250 g

LNĚNÁ VLÁKNINA

– detoxikace

Přírodní zdroj Omega-3 a potravinové vlákniny

Lněná vláknina – detoxikace je přírodní směs superpotravin a bylin smíchaných

speciálně z vysoce kvalitních přírodních přísad, aby obohatila stravu, zklidnila trávicí

systém a detoxikovala Vaše tělo.

Vlastnosti lněné vlákniny – detoxikace

✔ Směs certifikované, za studena lisované lněné mouky, jilmu hladkého, citrusového pektinu, zázvoru, guaranové

gumy, lékořice, L-glutaminu a MSM (Methylsulfonylmethan).

✔ Mocné spojení nezbytné potravinové vlákniny, Omega-3, aminokyselin a minerálů.

✔ Neobsahuje lepek, takže ji mohou užívat lidé trpící celiakií.

✔ S příjemnou příchutí, lněná vláknina – detoxikace je skvělý způsob, jak si každý den pročistit a zklidnit trávicí

systém.

✔ Balena do recyklovatelných, černých LLDPE plastových sáčků pod inertním plynem,

aby byla chráněna před světlem a kyslíkem.

Proč zvolit lněnou vlákninu – detoxikaci

✔ Vyráběna ze lněné vlákniny smíchané s nejkvalitnějšími přísadami na podporu

regulace vyprazdňování střev a zlepšení přirozeného odstraňování toxinů z těla.

✔ Skvělý zdroj vysoce kvalitní potravinové vlákniny, která může být užívána jako jemnější

a výživnější alternativa než psyllium a další doplňky z vlákniny / střevní regulátory.

✔ Vyráběna na Novém Zélandu a je certifikovaná společností AsureQuality – nezávislým,

schváleným certifikačním orgánem.

Každodenní

užívání dle

závazné receptury

na str. 43

po dobu alespoň

6 měsíců přináší

očekávané

účinky.

Výhody zahrnutí lněné vlákniny – detoxikace

do každodenní stravy

✔ Skvělý zdroj vysoce kvalitní potravinové vlákniny spojené s účinnou směsí bylin, která podněcuje funkci střev.

✔ Příjemně ochucená směs s mocnými přísadami používanými již dlouhou dobu, aby pomohly detoxikovat tělo

a vytvářet zdravou energii.

✔ Vhodná pro vegany a vegetariány, kteří chtějí svou každodenní stravu obohatit o živiny.

✔ Jemně pročišťuje střeva, takže je vhodná na pravidelné pročištění pro celou rodinu.

✔ Dobrý způsob, jak vyživovat a zklidňovat všechny zanícené sliznice trávicího traktu.

✔ Díky směsi rozpustné a nerozpustné potravinové vlákniny a obsahu Omega-3 esenciálních mastných kyselin

na tuto směs dobře reaguje střevní zácpa a průjem.

✔ 25% bílkovina a dobře vyvážený zdroj esenciálních aminokyselin nezbytných pro obnovu buněk a činnost střev.

✔ Dobrý zdroj lignanů, které mohou mít silný účinek na posílení imunity a působí jako rostlinné estrogeny, které

vyrovnávají hormonální výkyvy.

Lněná vláknina – detoxikace jemně zklidní a detoxikuje Váš trávicí systém.


Lněná vláknina, která pročistí

a zklidní trávicí systém a detoxikuje tělo

Jaké byliny a exotické ingredience obsahuje LNĚNÁ VLÁKNINA DETOXIKACE?

Jilm hladký

Citrusový pektin

Zázvor

Lékořice

L-glutamin

MSM

✔ Odvar z kůry jilmů se

používá při průjmu

a popraskání kůže.

✔ Působí svíravě

a protizánětlivě,

užívá se při

poruchách trávení,

při dyspeptických

potížích nebo při

překyselení žaludku.

✔ Zevně lze použít

při ekzémech

a alergických kožních

onemocněních,

hnisavých kožních

zánětech nebo na

hemoroidy; ve formě

kloktadla pak při

zánětech dutiny ústní

a hrtanu.

✔ Kůra jilmu se používá

v alternativním

a lidovém léčitelství

pro účinek proti mnoha

bolestivým stavům.

✔ Vyskytuje se

v buněčné šťávě

ovocných plodů,

je to čistý přírodní

pektin získávaný

z citrusových plodů.

✔ Podle posledních

průzkumů je nejen

užitečný, ale i zdravý.

Má schopnost vázat

cholesterol, který

se pak nevstřebává

do těla! Mimo

cholesterolu pektin

váže i většinu těžkých

kovů, jako například

kobalt, rtuť, olovo…

a i ty odstraňuje

z těla.

✔ Pektin má i příznivý

vliv na proces

vstřebávání, a tím

zlepšuje například

využitelnost vlastního

vitaminu C lidským

tělem.

✔ Zázvor je koření,

jehož typickou chuť

způsobují různé

esenciální oleje;

obsahuje celkem

640 různých

chemických látek,

vitamíny A, B1, B2,

C, E, a minerální látky.

✔ Mezi nejvýznamnější

účinky zázvoru

patří podpora

trávení, prevence

proti chřipce,

rýmě i rakovině

a v neposlední řadě

také afrodiziakální

účinky.

✔ Je léčivá rostlina,

výborná při nachlazení,

astmatu i bronchitidě.

✔ Pomáhá při poruchách

trávení, vředech

a zánětech tlustého

střeva. Má pozitivní

vliv na paměť

a mentální činnost.

Má antibakteriální

účinky, zlepšuje kvalitu

pokožky. Posiluje

svalstvo, kosti a hojí

rány.

✔ Lékořici lze

doporučit u všech

druhů zánětlivých

onemocnění. Zvláště

silná je v boji proti

hepatitidě - potlačuje

totiž zároveň i virus,

který ji vyvolává.

✔ Patří mezi 22

aminokyselin, které

se podílejí na vzniku

bílkovin.

✔ Užívá se v období

zvýšené fyzické

zátěže, při budování

svalové hmoty, při

potřebě zvýšení

imunity organismu

vůči riziku nachlazení

a pro osoby se

sklonem k častým

onemocněním,

rekonvalescenty.

✔ Pomáhá odstraňovat

únavu a depresi,

podporuje správnou

funkci trávicího traktu,

nárůst svalové hmoty

a zlepšuje regeneraci,

podporuje zvýšení

hladiny testosteronu

a růstového hormonu.

✔ Methylsulfonylmethan

(MSM, správně

dimethylsulfon) je

organická sloučenina

síry používaná

v doplňcích stravy

určených na potíže

s klouby. V čistém

stavu je to bílý

krystalický prášek bez

zápachu.

✔ Má protizánětlivé

účinky, používá

se při zánětlivých

onemocněních

kloubů (osteoartróza,

revmatoidní artritida),

alergiích, bolestech

svalů a jiných.

37


Lněná vláknina a Vaše zdraví

Kvalitní bílkoviny

Přehled:

Obecně platí, že lněné bílkoviny (albumin a globulin společně)

mají strukturu aminokyselin srovnatelnou se sojovými bílkovinami,

a mají poměrně vysokou hladinu asparaginu, glutaminu a argininu.

Reference:

Cunnane SC. In: Flax seed in Human Nutrition,

2nd ed. Thompson LU, Cunnane SC, eds

J A Monro 1989: Dietary Fibre in Human Nutrition.

Proc. ‘89 Cereal Science Conference: 76 – 79

Regulace střev

Přehled:

Pravidelný denní příjem rozpustné a nerozpustné vlákniny může

výrazně snížit riziko jak předčasných srdečních onemocnění

tak rakoviny tlustého střeva. Jako ideální se doporučuje poměr

rozpustné a nerozpustné vlákniny ve stravě přibližně 1 : 2. Jedním

z mála zdrojů vlákniny, které se tomuto poměru přibližují, je

lněná vláknina. Bylo prokázáno, že užívání lněné vlákniny přináší

obrovský užitek pacientům se syndromem dráždivého tračníku.

www.mojezdravastreva.cz www.prycsezacpou.cz

www.prycsceliakií.cz www.lnenyolejatvaroh.cz

Reference:

J A Monro 1989 Dietary Fibre in Human Nutrition.

Proc 1989 Cereal Science Conf. 76-79

Hormonální rakovina

Přehled:

Výzkumy o působení lignanů na rakovinu prsu, tlustého střeva,

prostaty a štítné žlázy obecně potvrdily blahodárné účinky.

Vysoké množství lignanů je spojováno se snížením rizika rakoviny

prsu u žen před i po menopauze. Ženě s diagnózou rakoviny

prsu byl denně podáván muffin se lněným semínkem a došlo

ke snížení nádorových symptomů a zvýšení apoptózy.

www.prycsrakovinou.cz

Reference:

Neil D. Westcott & Alister D. Muir 2003: Flax seed lignan in disease prevention and

health promotion. Phytochemistry Reviews 2: 401–417, 2003.

Katharina Buck et al Meta-analyses of lignans and enterolignans in relation to

breast cancer risk. Am J Clin Nutr doi: 10.3945/ajcn.2009.28573.

Thompson LU et al. 2005 Dietary flax seed alters tumor biological markers in

postmenopausal breast cancer. Clinical Cancer Research. 11: 3828 – 3835

38


Srdeční

choroby

Lignany mají pozitivní účinky

na snižování rizikových faktorů

pro vznik srdečních chorob.

Pravidelný denní příjem

rozpustné a nerozpustné

vlákniny může výrazně snížit

riziko předčasných srdečních

onemocnění a to tak, že

napomáhají regulaci krevních

lipidů a cholesterolu.

www.prycscholesterolem.cz

www.prycsinfarktem.cz

www.prycshypertenzi.cz

www.prycstriglyceridy.cz

Reference:

Artemis P Simopoulos 1999: Essential

fatty acids in health and chronic disease.

Am J Clin Nutr;70(suppl):560S–9S.

Diana P Brostow et al 2011: Omega-3

fatty acids and incident type 2 diabetes:

the Singapore Chinese Health Study. Am

J Clin Nutr doi: 10.3945/ajcn.110.009357.

Lněná vláknina a Vaše zdraví

Zdravá játra a ledviny

Bylo prokázáno, že užívání

lněných lignanů má pozitivní

účinky na lupus i polycystické

ledviny. Kombinace lnu,

slunečnice a mandlí se široce

používá na podporu zdraví jater

a ochranu proti onemocněním

jater.

Reference:

Sandra Cabot 2010: The Liver

Cleansing Diet: Updated & Expanded ed

Health Directions (ISBN-10: 0975743740)

Neil D. Westcott & Alister D. Muir

2003: Flax seed lignan in disease

prevention and health promotion.

Phytochemistry Reviews 2: 401–417,

2003

Doporučujeme následující

produkt organické farmy

Waihi Bush pro zdravá játra

a ledviny:

Bio lněná

vláknina

Hormonální

rovnováha

U žen, které užívají velké

množství lněných lignanů pro

podporu optimálního zdraví

prsou, byly zjištěny také

další výhody jako zlepšení

nálady a snížení návalů horka,

podrážděnosti, křečí, nadýmání,

citlivosti prsou, bolestí hlavy

a nespavosti.

www.prycsvykyvynalad.cz

www.prycsestresem.cz

Reference:

Barbara L. Minton Lignans:

A Component of Optimal Breast Health

and Cancer Prevention. NaturalNews.com

Cukrovka

Strava s vysokým obsahem

vlákniny je v podstatě bohatá

na škrob a má nízký obsah

cukru, což může být velmi

užitečné při kontrole cukrovky.

Ještě důležitější je, že vlastnosti

vlákniny jako viskozita

a objem pomáhají regulovat

rychlost vstřebávání glukózy ve

střevech, což je velmi přínosné

při pomoci přirozeně ovlivňovat

hladinu cukru v krvi diabetiků.

Lněná vláknina se ukázala jako

velmi užitečná brzy ráno jako

strava, která pomáhá udržet

nízkou hladinu cukru v krvi.

Studie obou typů cukrovky

I a II prokázaly pozitivní

výsledky při užívání lignanů.

www.prycscukrovkou.cz

Reference:

Neil D. Westcott & Alister D. Muir 2003:

Flax seed lignan in disease prevention

and health promotion. Phytochemistry

Reviews 2: 401–417, 2003

Rickard, S E., Thompson, L U. 1997:

Health effects of flax seed mucilage,

lignans. Inform (J Amer. Oil Chem.

Assn.). 8: 860-865.

39


JAK SE UDRŽET VE FORMĚ...

ŽENA A BEAUTY: pokožka, vlasy a nehty

Manažerky a manažeři

Má pro Vás

význam krásná

pokožka?

Suchá a popraskaná kůže, vlasy nepoddajné

a bez lesku, roztřepené a slabé nehty.

Zkrátka vlasy, nehty a kůže. Tyto tři atributy

jsou vnějším odrazem našeho zdraví. Dopřejte

svému tělu nejbohatší rostlinný zdroj tuků typu

Omega 3 v podobě vysoce kvalitního lněného

oleje a vlákniny. Obsažená Omega 3 vyživuje

pokožku zevnitř, vlasům a nehtům navrací

ztracenou vitalitu a lesk.

Proč užívat

LNĚNÝ OLEJ pravý?

Nerovnováha Omega 3 se obyčejně projevuje

nějakou formou kožních problémů.

✓ Pomáhá zlepšit pokožku, vlasy a nehty

✓ Zlepšuje kožní problémy, jako je akné

✓ Skvělý na zánětlivé kožní problémy,

jako jsou ekzémy a lupénka

✓ Pomáhá zvlhčovat pokožku

a chrání proti dehydrataci

Doporučujeme

následující produkty

organické farmy Waihi

Bush pro krásnou

pokožku, vlasy a nehty

Bio lněný olej

pravý

Manažeři, pozor! Chcete

mít více času pro sebe?

Je pro Vás důležité udržet pozornost při práci?

Mít správný úsudek, bystrou mysl, dobrou

paměť a zdravé oči? Právě Omega 3 mastné

kyseliny hrají v lidském zdraví velkou roli. Jejich

nezbytná přítomnost v každé buňce našeho těla

zajišťuje pomalé stárnutí a eliminuje nemoci,

protože se výživa dostane do každé buňky a

odpady látkové výměny zase z těla ven. Jejich

příjem není důležitý pouze pro vývoj mozku,

ale dokáže si poradit s cholesterolem, tukem

v krvi, oslabenou imunitou, alergiemi, srdečními

chorobami nebo rakovinou.

Proč užívat LNĚNÝ OLEJ posílení?

Nerovnováha tuků typu Omega se obyčejně

projevuje nějakou formou kožních problémů.

✓ Zužitkovává druhotné Omega 3 a 6 z černého

rybízu a pupalky dvouleté k posílení schopnosti

těla využít esenciální mastné kyseliny.

✓ Dodává energii, zvyšuje obranyschopnost,

posiluje imunitní systém

✓ Povzbuzuje k pokračujícímu užívání.

Také ve formě kapslí, pro lidi neustále

v pohybu nebo na cestách.

Doporučujeme

následující produkty

organické farmy Waihi

Bush pro doplnění

energie a zvýšení

obranyschopnosti

Bio lněný olej

posílení

40


...aneb, DŮLEŽITOST PREVENCE

Muži a sportovci

Senioři

Chcete si udržet dobrou

kondici organismu

a zdravou prostatu?

Důležitým prvním krokem je pravidelný přísun

Omega 3 do těla, což dále přispívá ke

schopnosti vybudovat a udržovat silné, zdravé

a štíhlé svaly. Dopřejte svému tělu nejbohatší

potravinový zdroj mateřské Omega 3 ve formě

lněného oleje a vlákniny.

Proč užívat LNĚNÝ OLEJ energie?

✓ Pomáhá chránit proti stresu,

zlepšuje zdraví prostaty

✓ Pomáhá budovat a udržovat silné a zdravé svaly

✓ Pomáhá regulovat hladinu

cholesterolu a krevních tuků

✓ Pomáhá zlepšovat odolnost a vitalitu

✓ Přidaná lněná vláknina obsahuje přirozeně

se vyskytující lignany, které posilují imunitu

a mají silné protirakovinné účinky.

✓ Přidaný dýňový olej a vláknina obsahují

fytosteroly, které působí protizánětlivě

a antioxidačně, vitamíny (E a A) a minerály

(selen, zinek, vápník, měď, železo a mangan).

Doporučujeme

následující produkt

organické farmy Waihi

Bush pro silné a štíhlé

svaly a zdravou prostatu

Bio lněný olej

energie

Jak si dopředu zajistit

klidné a spokojené stáří?

Naše tělo potřebuje tuky Omega 3, jejichž

nedostatek v těle způsobuje mnoho

zdravotních problémů převážně lidem pokročilého

věku. Tělo neumí Omega 3 samo vytvořit a proto,

aby dobře fungovalo, musíme je získávat ze své

stravy. Lidé, kteří mají s největší pravděpodobností

nerovnováhu Omega 3 a 6, mohou trpět problémy

jako ekzém, artritida, astma nebo cukrovka. Mnohé

studie dokazují, že mastné kyseliny Omega 3

mohou snižovat až o 50 % riziko infarktů.

Proč užívat LNĚNÝ OLEJ posílení?

Nerovnováha Omega 3 se obyčejně projevuje

nějakou formou kožních problémů.

✓ Zpomaluje předčasné stárnutí

a posiluje obranyschopnost

✓ Slouží jako prevence kožních problémů,

cévních a srdečních onemocnění

✓ Slouží jako prevence zvýšeného cholesterolu

✓ Je základní výživou mozku

✓ Podporuje soustředění a koncentraci

✓ Dodává celkovou rovnováhu,

vitalitu a potřebnou energii

Doporučujeme

následující produkty

organické farmy Waihi

Bush pro posílení

organismu a celkovou

vitalitu

Bio lněný olej

posílení

41


Jablko (jablečný ocet)

každý den…

Jablečný ocet organické farmy Waihi Bush z Nového Zélandu je BIO, zdravý

a vysoce kvalitní. Obsahuje úžasnou „mateční kulturu“, která je přirozeně působící

kulturou obsahující prospěšné bakterie pro optimální přínos Vašemu zdraví.

Vlastnosti Bio jablečného octa:

✔ Vyráběn ze 100% čistých novozélandských bio jablek, upravených do podoby tohoto úžasného octa pro Váš užitek.

✔ Obsahuje „mateční kulturu“, která je přirozeně působící kulturou obsahující prospěšné bakterie.

✔ Neobsahuje lepek, takže jej mohou užívat lidé trpící celiakií.

✔ Obsahuje také pektin, stopové prvky (včetně draslíku) a aktivní enzymy.

✔ Balen do recyklovatelných, neobsahujících zdraví škodlivý uhlovodík BPA, černých HDPE plastových lahviček

pod inertním plynem, aby byl chráněn před světlem a kyslíkem.

Proč zvolit Bio jablečný ocet:

✔ Bio jablečný ocet může užívat celá rodina k obohacení omáček, dresinků, může se použít do marinád

a k nakládání, můžete ho vyzkoušet na pečení jako kvasící přísadu nebo jako kompenzátor alkalických

kyselin a prostředek podporující trávení.

✔ Jablka jsou po sklizni lisována a poté se tento výživný ocet nechává rok uležet v sudech z dubového dřeva,

aby se vytvořila znamenitá chuť a aroma specifická pro tento produkt. Pektin obsažený v octu je vlákno, které

pomáhá snižovat špatný cholesterol a pomáhá regulovat krevní tlak.

✔ Pomáhá získat vápník z ovoce, zeleniny a masa, pokud jsou s ním smíchané, napomáhá udržovat silné kosti.

✔ Draslík obsažený v octu pomáhá odstraňovat z těla toxický odpad.

✔ Může pomoci s problémy, jako je vypadávání vlasů, slabé nehty, křehké zuby a sinusitida.

Výživové hodnoty

Dávek v lahvičce: 33

Průměrné množství

Jedna dávka: 15 ml (1 lžíce) v 1 dávce ve 100 g

Energie 10 kJ 60 kJ

Bílkoviny 0 g 0 g

Tuky celkem 0 g 0 g

Sacharidy 0,1 g 0,9 g

Cukr 0,1 g 0,4 g

Draslík 15 mg 100 mg

Sodík 0,7 mg 4,5 mg

42

Koupíte ve vybraných

lékárnách nebo na

www.walramcom.cz

Dostupné

balení:

500 ml

Výhody zahrnutí Bio jablečného octa

do každodenní stravy:

✔ Ocet se používá jako zdravotní tonikum po stovky let a o jeho pozitivních účincích na artritidu, redukci hmotnosti, žaludeční

nevolnost, zažívací potíže, zlepšení paměti a pomoci nám žít delší, aktivnější a zdravější život, byla napsána řada knih.

✔ Bio jablečný ocet obsahuje pektin, beta-karoten a draslík získaný z jablek. Napomáhá také ve vývoji zdravých

bílkovin v těle a je plný enzymů a aminokyselin, které jsou tvořeny během procesu fermentace.

✔ Nedávný výzkum Dr. Yoshio Takina z Univerzity Shizuka v Japonsku ukázal, že ocet pomáhá udržovat dobré

zdraví a zpomaluje stárnutí tím, že pomáhá zabraňovat vzniku dvou mastných peroxidů, které jsou zodpovědné

za stárnutí a špatný zdravotní stav.

✔ Výzkumy Dr. Takina ukazují, že ocet ničí volné radikály, které jsou hlavním faktorem stárnutí a mutace tkání,

a že ocet pomáhá rozkládat cholesterol, který se usazuje na stěnách krevních cév.

Pravidelným užíváním Bio jablečného octa obohatíte svou stravu o skvělou chuť a mnoho užitků.


ZÁVAZNÁ RECEPTURA PRO SPRÁVNOU PŘÍPRAVU

A UŽÍVÁNÍ LNĚNÉHO OLEJE

1.

Smíchejte 1 velkou lžíci lněného oleje se 2 velkými

lžícemi tvarohu (méně než 2 % tuku). Vždy v poměru 1:2.

3.

Přidejte 1 velkou lžíci čerstvě pomletých lněných semínek.

Nezapomeňte je sníst 10 až 15 minut po namletí jinak se zkazí.

Praktickou náhradou je přidání 1 velké lžíce lněné vlákniny.

4.

Přidejte lžičku

medu

2.

Je-li směs příliš hustá

anebo se olej nevstřebá,

přidejte trochu mléka.

S možností dochucení

Pro odlišení můžete přidat čerstvě vytlačené ovocné šťávy z odšťavňovače, skořici, vanilku, citronovou šťávu, nasekané mandle, lískové ořechy, vlašské

ořechy, bylinky nebo koření (pepř, kmín, papriku, kopr, česnek nebo chilli atd.)

JEZTE TO DENNĚ DLE ZÁVAZNÉ RECEPTURY. UŽÍVÁNÍ PO DOBU

MINIMÁLNĚ 6 MĚSÍCŮ PŘINÁŠÍ OČEKÁVANÉ ÚČINKY.

POZOR! Pokud budete užívat lněný olej samostatně přímo ze lžíce, jeho vstřebatelnost se výrazně

snižuje. Důvodem k mísení vysoce kvalitního lněného oleje bohatého na tuky Omega 3

s tvarohem je, že kombinace proteinů s olejem umožňuje rozpouštění tuku ve vodě, takže je olej

tělem absorbován rychleji. Takto upravený může prostoupit i do nejmenších kapilár, rozpustit jakýkoli

nevhodný tuk a pročistit žíly a tepny. To mimo jiné posiluje srdce, likviduje tumory a léčí artritidu.

43


TVAROH A LNĚNÝ OLEJ

Nejpopulárnější recepty

Jak začít svůj den s lněným olejem a lněnou vlákninou

Báječný koktejl

WAIHI BUSH

Základní přísady:

■ 2 malé lžičky Lněné vlákniny

ovocné posílení, detoxikace

nebo zelené potraviny

■ 1 lžíce Bio lněného oleje

■ 1 bílý jogurt

■ trochu mléka

Příprava:

Smíchejte jogurt s trochou mléka

a lžící lněného oleje, nejlépe pomocí

tyčového mixéru, tak aby na nádobě

nezůstal žádný mastný prstenec.

Přidejte 2 malé rovné lžičky Lněné

vlákniny ovocné posílení a hrst

čerstvého ovoce. Míchejte, dokud

koktejl není jemný a chutný.

44

Tvaroh a lněný olej jako

snídaňové müsli

Základní přísady:

■ 2 malé lžičky Bio lněné

vlákniny pravé nebo

slunečnicové a mandlové

■ 3 lžíce Bio lněného oleje

■ 100g tvarohu

■ 2 lžíce mléka

■ 1 lžička medu

■ 1 jablko

■ 1 lžíce borůvek

■ 1 lžíce vlašských ořechů

Příprava:

Do misky nastrouhejte jablko

a smíchejte se dvěma lžičkami Bio

lněné vlákniny. Pomocí tyčového

mixéru vytvořte základní krém

z tvarohu a Bio lněného oleje.

Vmíchejte lžíci borůvek a přidejte

do misky. Nakonec posypte

vlašskými ořechy a vše VELMI LEHCE

promíchejte. Vlašské ořechy by měly

být trochu rozdrcené. Tento krém

z tvarohu a lněného oleje je opravdu

vynikající.

Tvaroh a lněný olej jako

pomazánka na chleba

(kmínovo – tvarohová)

Základní přísady:

■ 3 lžíce Bio lněného oleje

■ 125g tvarohu

■ 2 lžíce mléka

■ špetka soli

■ 1 lžička mletého kmínu

■ 1 lžička celého kmínu

Další možné kombinace s:

■ 1 lžička červené papriky

■ 1 lžíce cibule, nadrobno

nakrájené

Příprava:

Pomocí tyčového mixéru smíchejte

tvaroh, Bio lněný olej, mléko a sůl

do tuhé hmoty. Přidejte mletý a celý

kmín, dobře promíchejte a dejte směs

do malé misky. Červená paprika

a nadrobno nakrájená cibule mohou

být podávány samostatně nebo

vmíchány do pomazánky. Podávejte

jako pomazánku na chleba nebo

spolu s pokrmy z brambor.

Rajčatový salát

WAIHI BUSH

Základní přísady:

■ 0,5 kg rajčat

■ 3 pěkné papriky

■ 2 velké cibule

■ 3 lžíce Bio lněného oleje

■ 3 lžíce Bio jablečného octa

■ ½ lžičky soli

■ ½ lžičky mletého pepře

■ 1 lžička mleté papriky

■ 1 lžíce kopru, nebo petržele

citrónová šťáva

Příprava:

Umyjte rajčata a papriky, odstraňte

semínka z paprik. Rajčata, papriky

a cibuli nakrájejte najemno

a smíchejte s dresinkem z oleje, octa,

pepře, soli, mleté papriky a kopru

či petržele. Můžete zakápnout

citrónovou šťávou. Dejte stranou na ½

hodiny, aby mohla vyniknout chuť,

pak podávejte.


ODKAZY

Pozitivní účinky Omega-3 mastných kyselin získaných z lněného oleje jsou důkladně zdokumentovány

v mnoha publikacích a klinických studiích. Tyto publikace a studie ukazují, že mastné kyseliny Omega-3 mají

pozitivní vliv na lidské zdraví.

Dostupné publikace

Dr. Johanna Budwig,

světově proslulá

odbornice v oblasti

tuků a výživy, sedmkrát

nominovaná na Nobelovu

cenu za biochemii,

ve vědeckém světě

způsobila převrat

nalezením vztahu

mezi rakovinou

a metabolismem tuků.

V roce 1951 udělala

jeden z nejdůležitějších

medicínských objevů

dvacátého století.

Svou metodu využívala

k úspěšné léčbě pacientů

s mezními případy

rakoviny a lidí postižených

vážnými srdečními

chorobami, artritidou a

dalšími onemocněními,

poté, když je konvenční

lékařská věda označila

za beznadějné případy.

BUDWIG, Dr. Johanna.

Lněný olej: Účinná pomoc

proti arterioskleróze,

infarktu a rakovině.

Praha: Pragma, 1994.

ISBN 978-80-7205-105-2.

BLOOMFIELD, Barbara,

Judy BROWN a Siegfried

GURSCHE. Flax: The Super

Food.

Summertown, TN: Book

Publishing Company, 2000.

ISBN 1-57067-099-4.

FELIX, Clara. Vše o tucích

typu omega-3.

Praha: Pragma, 1998.

ISBN 80-7205-886-X.

BEUTLER, Jade. Flax for

Life!: 101 delicious recipes

and tips featuring fabulour

flax oil.

Vancouver BC, Canada: Apple

Publishing, 1996.

ISBN 1-896817-10-6.

BUDWIG, Dr. Johanna. The

oil-protein diet cookbook.

Vancouver BC, Canada: Apple

Publishing, 1994.

ISBN 0-9695272-2-5.

BUDWIG, Dr. Johanna.

The Budwig Cancer and

Coronary Hearth Disease

Prevention Diet.

Los Angeles, CA: Freedom

Press, 2011.

ISBN 978-1-893910-42-3.

JOINER-BAY, N. D., Herb.

The Healing Power of

FLAX.

Los Angeles, CA:

Freedom Press, 2010.

ISBN 978-1-893910-32-4.

BUDWIG, Dr. Johanna.

Cancer: The problem and

the solution.

Kernen, Germany: Nexus, 2008.

ISBN 3-9810502-1-5.

45


Články a klinické studie

Existuje více než 3 000 klinických studií, které dokazují příznivý vliv Omega-3 na srdce, mozek a klouby.

Lněný olej

Nedostatek esenciálních mastných

kyselin je běžný při různých kožních

potížích včetně ekzémů. Nezbytné

tuky přispívají ke zdraví kůže

a zajišťují rovnováhu mezi zánětlivými

a protizánětlivými prostaglandiny.

Dále se uvádí, že lněný olej pomáhá

udržovat zdravou kůži, vlasy a nehty.

Autor: PharmDr.Tomáš Arndt | Zdroj:

CELOSTNIMEDICINA.CZ, 2008

Omega-3 mastné kyseliny

Omega-3 mastné kyseliny mají

klíčový význam pro správnou činnost

mozku, stejně jako pro správný

růst a vývoj. Mohou snižovat riziko

kardiovaskulárních chorob. Vědci

prokázali, že Omega-3 mastné

kyseliny mají protizánětlivé účinky

a mohou snižovat riziko vzniku

chronických chorob, jako jsou

artritidy a zhoubné nádory.

V mozku je vysoká koncentrace

Omega-3 mastných kyselin a zdají se

nezbytné pro poznávací funkce jako

je paměť a výkonnost mozku, také

mají vliv i na chování. Je faktem,

že pokud děti během těhotenství

nemají od matky dostatečný přísun

Omega-3 mastných kyselin, mají

zvýšené riziko nervových a očních

komplikací po narození. Rovněž

u hyperaktivních dětí byla zjištěna

nižší hladina Omega-3 v krvi.

Autor: MUDr. Jan Lichnovský |

Zdroj: CELOSTNIMEDICINA.CZ, 2010

Lněný olej

snižuje krevní tlak

Nedávná studie naznačuje, že

strava obohacená o lněný olej, který

je významným zdrojem alfa-linolenové

kyseliny Omega-3 (alpha-linolenic acid

ALA), významně snižuje krevní tlak.

Tato studie byla prováděna výzkumníky

z Athénské univerzity Harokopio

a z nemocnice Laiko a její výsledky

byly publikovány v magazínu the

European Journal of Clinical Nutrition.

V jejím závěru se uvádí, že lidé se

stravou obohacenou o lněný olej

zaznamenávají až o 6 % nižší tlak krve.

Autor: Beau Hodai |

Zdroj: CELOSTNIMEDICINA.CZ, 2011

Nenasycené mastné

kyseliny

Zmíněné nenasycené mastné

kyseliny mají prokazatelně pozitivní

vliv na srdce a jeho správnou činnost,

na cévy. Pomáhají jako prevence

bolestí a poškození kloubů a kloubních

chrupavek. Podle nejnovějších

poznatků mají prokazatelně pozitivní

vliv také na činnost mozku. U dětí

podporují správný vývoj mozkových

funkcí a napomáhají udržovat

koncentraci, v dospělém věku

zpomalují stárnutí mozku spojené

s rizikem vzniku Alzheimerovy

choroby. Mají rovněž významný vliv na

imunitní systém – uvádí se především

na vznik, vývoj a průběh atopických

ekzémů a astmatu u dětí.

Autor: PharmDr.Tomáš Arndt |

Zdroj: CELOSTNIMEDICINA.CZ, 2008

Flaxseed oil shown to

reduce blood pressure

Autor: Beau Hodai |

Zdroj: NaturalNews.com, 2007

Omega-3 mastné kyseliny

ze lněných semínek

Nečištěný organický lněný olej obsahuje asi o 55 % více

Omega-3 než kterýkoliv jiný zdroj. Na seznamu sestavovaném

Americkou asociací pro výživu (the American Dietetic Association)

je lněný olej uváděn jako nejbohatší zdroj ALA (alpha linolenic

acid tj. kyseliny alfa-linolenové), která bývá označována za

„rodičovskou sloučeninu“ k tukům Omega-3. ALA bývá následně

v těle konvertována na EPA (eicosapentaenoic acid) a DHA

(docosahexaenoic acid).

Autor: Lynn Berry | Zdroj: CELOSTNIMEDICINA.CZ, 2011

Effects of essential fatty

acids in iron deficient and

sleep-disturbed attention

deficit hyperactivity

disorder (ADHD) children

Autor: S Yehuda, S Rabinovitz-Shenkar & R L

Carasso | Zdroj: European Journal of Clinical

Nutrition, 2011

Omega-3 fatty acids in the

prevention and control of

cardiovascular disease

Autor: P Mata López & R M Ortega | Zdroj:

European Journal of Clinical Nutrition, 2003

Dietary supplementation

with flaxseed oil lowers

blood pressure in

dyslipidaemic patients

Autor: G K Paschos, F Magkos,

D B Panagiotakos, V Votteas & A Zampelas |

Zdroj: European Journal of Clinical Nutrition,

2007

Flaxseed oil could reduce

the risk of osteoporosis

Z nedávné studie publikované

v magazínu International Journal

of Food Safety, Nutrition and

Public Health vyplývá, že lněný olej

příznivě působí na hustotu minerálů

v kostech a snižuje riziko vzniku

osteoporózy.

Autor: Sherry Baker, Health Sciences Editor

| Zdroj: NaturalNews.com, 2009

Flaxseed oil cuts

osteoporosis risk in

diabetic, older women

– study

Autor: Jane Byrne | Zdroj: International

Journal of Food Safety, Nutrition and Public

Health, 2009

Omega-3s - Fish Oils,

Flaxseed Oil and Prostate

Cancer - What do the

Experts Say?

Rybí olej obsahuje zhruba 30 %

Omega-3, zatímco lněný olej zhruba

60 % Omega-3. Z toho vyplývá,

že lněný olej je jediný olej, který

může napravit nerovnováhu kyselin

Omega-3 a 6 typickou pro západní

stravu.

Autor: Mike Adams, the Health Ranger |

Zdroj: NaturalNews.com, 2009

46


Články a klinické studie

The Budwig Diet for the

Cure and Prevention of

Cancer

Jednu z nejméně známých

a zdokumentovaných metod pro

léčbu rakoviny vytvořila v roce 1950

německá biochemička a fyzička

Johanna Budwig. Dr. Budwig byla

přední odbornicí na tuky, oleje

a výživu. Věřila, že rakovina, stejně

jako drtivá většina nemocí, je

způsobena především nesprávným

zpracováním potravin a olejů,

zejména jejich přehříváním nebo

vařením. Pracovala s nevyléčitelně

nemocnými pacienty, které tradiční

lékaři označili za beznadějné případy,

mnohým z nich byly přisuzovány

pouze dny nebo hodiny života. Tyto

pacienty léčila jednoduchou stravou

obsahující kombinaci lněného oleje

a sirnatých bílkovin.

Autor: Barbara L. Minton |

Zdroj: NaturalNews.com, 2007

Flaxseed Lignans:

Source, Biosynthesis,

Metabolism, Antioxidant

Activity, Bio-Active

Components, and Health

Benefits

Lignany jsou sloučeniny

nacházející se v různých rostlinách

včetně lněného semínka, dýňového

semínka, sezamového semínka,

sojových bobů, brokolice

a některého bobulovitého ovoce.

Hlavní lignan ve lněném semínku

se nazývá secoisolariciresinol

diglucoside (SDG).

Autor: Alhassane Touré, Xu Xueming | Zdroj:

Comprehensive Reviews in Food Science and Food

Safety, Volume 9, Issue 3, pages 261–269, 2010

Eating flaxseed may halt

prostate cancer growth

Každodenní užívání lněného

semínka může zastavit růst rakoviny

prostaty.

Autor: Philippa Jones |

Zdroj: NUTRAingredients-usa.com, 2007

Tuky jsou pro

naše zdraví

nezbytné

Omega tuky regulují veškeré

biologické funkce, činnost

srdce a cév, imunitní i nervový

systém a činnost pohlavních

orgánů. Bylo vědecky

prokázáno, že Omega-3

prokazatelně snižují riziko

onemocnění srdce, arytmií

a mozkových mrtvic. Dále

snižují vysoký krevní tlak, riziko

vzniku demence a depresí, mají

protizánětlivé účinky a chrání

před některými typy nádorů.

Autor: Simona Grygárková, Dis. | Zdroj:

CELOSTNIMEDICINA.CZ, 2010

Flax Shown to Be Effective

Against Cancers of the

Colon and BreAst

U žen s vysokým příjmem lněného

oleje a lněných lignanů prokázaly

studie mnohem nižší riziko vzniku

rakoviny prsu.

Autor: Barbara L. Minton |

Zdroj: NaturalNews.com, 2008

The Health Benefits of

Omega-3 in Flaxseeds

Kromě vysokého obsahu Omega-

3 jsou lněná semínka vynikajícím

zdrojem vlákniny, manganu a dobrým

zdrojem folátů, vitamínu B6, stejně

jako minerálů – hořčíku, fosforu

a mědi. Další důležité živiny obsažené

ve lněném semínku jsou lignany.

Lněné semínko je plné nezbytných

živin.

Autor: Lynn Berry |

Zdroj: NaturalNews.com, 2008

Flax and borage oil may

boost skin health from

within

Doplňky stravy obsahující lněný

olej nebo olej z brutnáku lékařského

mohou chránit pokožku před

zarudnutím a zlepšit zdraví pokožky

zevnitř, naznačuje nedávný výzkum

z Německa a Francie.

Autor: Stephen Daniells | Zdroj: British

Journal of Nutrition, 2008

Review backs flaxseed

lignans’ cancer fighting

potential

Lněné lignany napomáhají chránit

proti vzniku rakoviny prsu, prostaty,

tlustého střeva a kůže, zatímco

rozpustná vláknina, kterou obsahují,

může pomoci udržet vyrovnanou

hladinu cukru v krvi, zjistila kontrola

výzkumu lněných semínek.

Autor: Staff Reporter | Zdroj:

Comprehensive Reviews in Food Science and

Food Safety, 2010

Omega-3-rich flaxseed oil

may lower blood pressure

Autor: Stephen Daniells |

Zdroj: NUTRAingredients-usa.com, 2007

47


Flaxseed shows potential

against hot flushes

Lněné semínko, bohatý zdroj rostlinných

Omega-3 a lignanů, může snížit četnost

návalů horka téměř o 60 %, naznačuje

nedávný výzkum z USA.

Autor: Stephen Daniells | Zdroj: Journal of

the Society for Integrative Oncology, 2007

Flaxseed’s role in breast

cancer prevention

suggested

Lněné semínko může podle

nedávné studie výzkumníků na

Universitě v Minnesotě chránit ženy

po menopauze proti rakovině prsu.

Zdroj: NUTRAingredients-usa.com, 2001

Články a klinické studie

Flaxseed diet may be

the answer to prostate

cancer

Klinické studie výzkumníků ukázaly,

že potravinová vláknina snižuje riziko

vzniku rakoviny, a Omega-3 mastné

kyseliny také prokázaly ochranné

přínosy proti rakovině. Lněné

semínko je nejbohatším rostlinným

zdrojem Omega-3 mastných kyselin

a má vysoký obsah vlákniny.

Lněné semínko je také zdrojem

lignanů, zvláštní rodiny sloučenin

příbuzných vláknině, které hrají roli při

ovlivňování metabolismu estrogenů

i testosteronu. Vzhledem k tomu,

že testosteron může být závažný

ve vývoji rakoviny prostaty, lignany

mohou napomoci potlačit růst

a vývoj nemoci.

Zdroj: NUTRAingredients-usa.com, 2002

Dietary ALA sufficient to

raise omega-3 levels, says

study

Denní příjem 24 g lněného oleje

bohatého na ALA je dostatečné

množství ke zvýšení celkové

hladiny Omega-3 mastných kyselin,

naznačuje nedávná studie, která

podporuje začlenění zdrojů bohatých

na ALA do stravy.

Autor: Stephen Daniells | Source: American

Journal of Clinical Nutrition, 2008

Flaxseed as a functional food source

Lněné semínko se ukazuje jako jeden z klíčových zdrojů fytochemikálií v oblasti funkčních potravin. Kromě toho, že je jedním

z nejbohatších zdrojů kyseliny alfa-linolenové a lignanů, je také základním zdrojem vysoce kvalitních bílkovin a rozpustné

vlákniny a má značný potenciál jakožto zdroj fenolických sloučenin. Dopady stravy obsahující lněné semínko nebo jeho složky

na lidskou výživu a prevenci nemocí jsou analyzovány v této studii.

Autor: B Dave Oomah | Zdroj: Journal of the Science of Food and Agriculture, Special Issue: Nutritional Enhancement of Plant Foods (NEODIET), Volume 81,

Issue 9, pages 889–894, 2001

Lněná semínka

bohatá na Omega-3

jsou zdrojem

nejpotřebnějších

živin pro zajištění

optimálního

psychického

zdraví

Deficit Omega-3 bývá podle Jamese

Boschmana v Severní Americe

jednou z hlavních příčin duševních

onemocnění. Výrobci potravin

nepoužívají ingredience bohaté na

Omega-3 mastné kyseliny, protože

tyto rychle žluknou. A protože peníze

jsou přednější než zdravá výživa,

používají se hydrogenované oleje,

které mají delší životnost, ale zato

bývají zdrojem transformovaných tuků.

Výzkumy dávají tyto tuky do spojitostí

se vznikem rakoviny, srdečních

onemocnění a s množstvím dalších

chronických chorob.

Autor: Dani Veracity | Zdroj:

CELOSTNIMEDICINA.CZ, 2011

Flaxseed and

Cardiovascular Risk

Autor: LeAnne T. Bloedon M.S., R.D., Philippe

O. Szapary M.D. | Zdroj: Nutrition Reviews,

Volume 62, Issue 1, pages 18–27, 2004

Flaxseed proteins may

have blood pressure

lowering potential

Bílkoviny obsažené ve lněném

semínku mohou snížit krevní tlak

a potenciálně snížit riziko vzniku

kardiovaskulárních onemocnění,

naznačuje nedávný výzkum

z Kanady.

Autor: Stephen Daniells |

Zdroj: Journal of Functional Foods, 2009

48


Acai (Euterpe oleracea)

– tropické bobulovité ovoce

bohaté na živiny. Açaí je plné

přírodní energie, bohaté na

proteiny, antioxidanty, vlákninu,

vitamín E, minerály a zdravé

Omega kyseliny, které snižují

špatný cholesterol. Ovoce açaí,

které by se dalo přirovnat

k velké borůvce, posiluje imunitní

systém, čistí a detoxikuje tělo,

bojuje s infekcemi, chrání srdce

a mozek, zabraňuje vzniku

některých nádorů, zpomaluje

stárnutí a má léčivý vliv na

prostatu.

AIDS (acquired

immunodeficiency

syndrome) – angl. syndrom

získaného imunodeficitu

(selhání obranyschopnosti).

Onemocnění způsobené

virem HIV, který napadá

buňky nezbytné ke správné

imunitní odpovědi, ale i buňky

v nervovém systému aj. Přenáší

se zejména pohlavním stykem,

krví a též z matky na plod.

Akné (acne) – trudovitost.

Kožní onemocnění

charakterizované zánětem

mazových žláz. Nejčastěji

vzniká u dospívajících

vlivem hormonálních změn

a určitých vrozených dispozic.

Bývá spojena s výrazným

mazotokem („mastná pleť“).

Albumin – hlavní bílkovina

lidské krve. Tvoří se v játrech.

Alergie – stav přecitlivělosti

organismu na určitou látku

– alergen (pyl, prach, peří, srst,

některé potraviny či léky aj.)

Anaerobní organismus

– organismus žijící za

nepřítomnosti kyslíku. Energii

pro své životní pochody, čili

i dýchání získává chemickými

procesy, které nevyžadují volný

kyslík, ale vázaný v molekule

například vody. Volný kyslík

je pro většinu anaerobních

organismů toxický. Mezi tyto

organismy patří především

některé bakterie.

Antokyany – ve vodě

rozpustná barviva zralých

ovocných plodů, některých

druhů zeleniny (např. červené

zelí) a květů (např. vlčí mák,

růže). Jejich barevnost se

pohybuje ve škále červených

odstínů od karmínové až

k modrofialové a purpurové

(v závislosti na pH prostředí).

Mají mocné antioxidační

účinky. Tyto sloučeniny

pomáhají působit proti

poškození buněk nestabilními

molekulami kyslíku,

nazývanými volné radikály.

Apoptóza – zánik buňky, který

je odlišný od její nekrózy a není

provázen zánětlivou reakcí.

Arginin – bazická

aminokyselina.

Artritida – zánět kloubu.

Arytmie (dysrytmie)

– porucha srdečního rytmu,

způsobená postižením

převodního systému řídícího

srdeční činnost.

Asparagin – aminokyselina

(neesenciální).

Astma – průduškové astma

(asthma bronchiale) –

onemocnění charakterizované

záchvatovou dušností

vznikající na podkladě

náhlého zúžení průdušek.

Podkladem je chronický

zánět průdušek, který zvyšuje

reaktivitu dýchacích cest na

četné podněty (zevní vlivy,

infekce, emoce, fyzickou

námahu aj.). Srdeční astma

(asthma cardiale) – těžká

noční záchvatová dušnost

vznikající u závažné poruchy

levé srdeční komory, při níž se

v plicích hromadí krev, kterou

levá komora není schopna

přečerpat do velkého (tělového)

oběhu. Může vzniknout až

plicní otok (edém).

Ateroskleróza – onemocnění

tepen („kornatění“), při němž se

v jejich stěnách ukládají tukové

látky (ve formě tzv. ateromu)

a druhotně vápník. Tepna je

takto poškozována, ztrácí

pružnost a dochází k jejímu

postupnému zužování (až

uzávěru) s následnou ischémií

(nedokrevností) příslušné části

organismu.

Glosář

Beta-karoten (karoten) jedlé bobule s významně

– látka obsažená v některých vysokým obsahem vitamínu

druzích zeleniny (rajčata, C. Černý rybíz je bohatým

mrkev), z níž je lidský

zdrojem nejen vitamínu C, ale

organismus schopen vyrobit i vitamínu P. Obsahuje pektiny.

vitamín. Má oranžové zbarvení. Černý rybíz řadíme mezi

BPA (Bisfenol A) – organická

rostlinné antioxidanty. Působí

močopudně a potopudně,

chemická sloučenina, která

protihnilobně, proti artritidě,

se využívá při výrobě plastů.

průjmu, kurdějím a posiluje

Toxická látka se schopností

žaludek. Černý rybíz slouží také

narušovat funkci hormonálního

proti nachlazení a kašli. Díky

systému.

obsaženým antioxidantům je

Buněčná membrána – obal prevencí některých demencí

buňky tvořený „tukovou“, resp. a stárnutí buněk, tkání, orgánů

lipidovou dvojvrstvou (fosfolipidy, a organizmu. Obsažené pektiny

cholesterolem aj.), ve které jsou jsou pomocníkem při boji

zakotveny bílkoviny.

s rakovinou.

Camu Camu (Myrciaria D6D (Delta-6-desaturáza)

dubia) – keř, který plodí – enzym, který přeměňuje

červené ovoce. Plody jsou kyselinu alfa-linolenovou

bohaté na vitamín C, železo, (ALA) na kyselinu

niacin, riboflavin, fosfor. Dále eikosapentaenovou (EPA)

obsahují tiamin, aminokyseliny, a kyselinu dekosahexaenovou

dále pak řadu minerálních (DHA). Faktory, které potlačují

a stopových látek, kalcium, aktivitu enzymu delta-6-

karotin a proteiny. Camu camu desaturáza jsou diabetes,

podporuje imunitní systém, alkohol a radiace, z nichž

působí pozitivně na oči, kůži, všechny mohou být spojeny

ale i např. na zubní dásně, s urychleným stárnutím.

podporuje činnost mozku Detoxikace – proces, jímž

a zlepšení nálady. Je velice se tělo zbavuje jedovatých

silným antioxidantem.

(toxických) látek nebo je

Celiakie (celiakální

zneškodňuje. Hlavním místem

sprue, glutenová

detoxikace jsou játra.

entropatie) – onemocnění Diabetes II. typu – diabetes

způsobující poruchu střevního nezávislý na inzulínu, vzniká

vstřebávání. Jeho podstatou je spíše u starších, mnohdy

nesnášenlivost glutenu (lepku, obézních pacientů s výskytem

bílkoviny obsažené v obilí). cukrovky v rodině.

Celulóza – buničina, látka Diabetes mellitus (zkr.

tvořící stěnu rostlinných buněk. DM) – lat. cukrovka, úplavice

Základem celulózy je glukóza cukrová. Onemocnění

ve formě polysacharidu,

způsobené nedostatkem

který však lidský organismus inzulínu nebo jeho malou

nedokáže trávit a glukózu účinností. Dochází při něm

zužitkovat. Celulóza proto patří k špatnému využití glukózy

k vlákninám potravy.

(cukru) v organismu.

Černý rybíz (Ribes nigrum) Diabetická neuropatie

– ovocný keř, který rodí malé – postižení nervů při cukrovce.

Diverkulitida – zánět

divertiklu (vychlípenina stěny

dutého orgánu). Při zánětu

divertiklu tlustého střeva může

dojít k jeho prasknutí (perforaci)

se šířením zánětu do okolí a na

pobřišnici.

Draslík (K) – prvek, který je

důležitou součástí lidského

těla, kde tvoří hlavní kation nitra

buněk. Má velký význam pro

elektrické děje na buněčných

membránách, zejm. srdce,

nervů a svalů. Je součástí

většiny potravin, větší množství

je např. v meruňkách a jiném

ovoci či ovocných šťávách

a kompotech.

Ekzém (eczema) – povrchový

neinfekční zánět kůže

postihující zejména pokožku.

Esenciální mastné kyseliny

– mastné kyseliny (nenasycené)

pro tělo nezbytné, které si

organismus nedokáže sám

vyrobit. Jsou obsaženy

zejména v rostlinných olejích

(někdy jsou označovány jako

vitamín F).

Estrogeny – ženské pohlavní

hormony, tvořeny především ve

vaječnících.

Fenolové antioxidanty

– fenol je jakákoliv sloučenina,

která obsahuje šestičlenný

aromatický kruh s přímo

navázanou hydroxylovou

skupinou (-OH). Tyto

sloučeniny mohou vystupovat

též jako antioxidanty (pro

eliminaci volných radikálů)

a mohou poskytovat ochranu

proti předčasnému stárnutí

a rakovině způsobené

oxidačním stresem.

Fermentace – kvašení,

přeměna organických látek

a rostlinných produktů

působením enzymů.

Fibrinogen – bílkovina krevní

plasmy důležitá pro krevní

srážení (koagulační faktor č. I),

při němž z fibrinogenu vzniká

vláknitý fibrin.

Fytoestrogeny – látky

rostlinného původu, které se

v zažívacím traktu mění na látky

s estrogenními účinky. Stále

častěji jsou doporučovány

jako „přírodní alternativa“

hormonální substituční terapie.

Fytosteroly – stenoidy

rostlinného původu. Užívají se

k snížení hladiny lipidů v krvi aj.

Gangréna – sněť. Nekróza

(odumření) tkáně.

Globulin – obecné označení

pro bílkovinu, jejíž molekula

má přibližně kulovitý tvar.

Ke globulinům patří většina

bílkovin lidského organismu.

Glukóza – jednoduchý cukr se

6 uhlíky, česky někdy nazývaný

„hroznový cukr“. Z hlediska

lidského organismu jde

o základní cukr, který mohou

orgány využít k získání energie.

Glutamin – aminokyselina

(neesenciální).

Glycin – nejjednodušší

aminokyselina (se dvěma

uhlíky, neesenciální).

Guaranová guma

(guarová guma (E412))

– polysacharid s velkou

viskozitou vyráběný ze

semen rostliny Cyamopsis

tetragonolobus. Používá se

jako zahušťovací prostředek

a stabilizátor v potravinách

a také ve farmaceutickém

a kosmetickém průmyslu.

HDL – zkr. lipoprotein

s vysokou hustotou (High

Density Lipoprotein).

Přenáší v krvi tuky, zejména

cholesterol. Podílí se na

odstraňování cholesterolu

z tkání a chrání před vznikem

aterosklerózy.

HDPE (High density

polyethylene) – polyetylén

s vysokou hustotou. Běžně se

používá k výrobě plastových

lahví.

Hemoroidy – řitní žilní

městky, „zlatá žíla“. Rozšíření

žilních struktur, kterou jsou

v okolí dolní části konečníku

a řitního kanálu. Na jejich

vzniku se podílejí značnou

měrou poruchy vyprazdňování,

zejména dlouhodobá zácpa.

49


Hořčík (magnesium – Mg) –

prvek podílející se v organismu

zejména na činnosti nervů,

svalů a řady enzymů. Zdrojem

je především listová zelenina (je

obsažen v chlorofylu).

Hyperaktivita – fyzický stav,

který se projevuje abnormální

aktivitou, impulzivností,

vznětlivostí. Tyto vlastnosti

sice mohou být přirozenou

součástí osobnosti, avšak

pokud se pro takového

člověka stanou problémem

(nebo pro ostatní) jedná se

už o nemoc. Hyperaktivita je

často spojována s ADHD, což

je hyperaktivita s poruchou

pozornosti.

Hyperkinetická porucha

(ADD = attention deficit

disorder (porucha

pozornosti)/ADHD =

attention deficit

hyperactivity disorder

(porucha pozornosti

s hyperaktivitou).

Hyperkinetická porucha (HKP)

patří mezi neurovývojové

poruchy. Tato porucha se

projevuje již od raného dětství,

nejvíce však ve školním věku,

kdy postihuje 3–7 % dětí. Ve

40–50 % případů přetrvává

do dospělosti a vyskytuje se

u 4–5 % dospělých. Spíše

než hyperaktivita se v tomto

období objevují pocity vnitřního

neklidu, převládá impulzivita

a poruchy pozornosti.

Chlorella (Chlorella

pyrenoidosa) – sladkovodní

jednobuněčná řasa. Název

je odvozen od řeckého slova

„chloros“ = zelený a latinské

přípony „ella“ = malá. Chlorella

v porovnání s ostatními

rostlinami obsahuje největší

množství chlorofylu. Přezdívá

se jí také přírodní antibiotikum.

Chlorofyl – zeleň listová.

Cholesterol – sloučenina

lipidové (tukové) povahy

řadící se ke steroidům. Je

přítomen ve všech živočišných

tkáních, v krvi a ve žluči. Je

důležitou součástí buněčných

membrán a vzniká z něj řada

50

Glosář

významných látek (steroidní

hormony, žlučové kyseliny).

Tělo ho samo dokáže vyrobit a

zároveň jej přijímá v živočišné

potravě (maso, zejm. játra a

mozeček, mléčné výrobky aj.).

Není v potravě čistě rostlinného

původu. Vysoká krevní hladina

(hypercholesterolémie) je

Kvasinky – organismy

Kyselina eikosapentaenová

rizikovým faktorem aterosklerózy

řadící se k nižším houbám. (EPA) – polynenasycená mastná

a následných onemocnění,

Všudypřítomné v přírodě kyselina ze skupiny Omega-3,

včetně ICHS a infarktu myokardu.

i v lidském organismu (na obsažena téměř výhradně

Cholesterol je též obsažen ve

většině žlučových kaménků.

kůži, sliznicích), přičemž

v rybím tuku (a to ještě pouze

mnoho z nich za normálních v mořských rybách), vzniká

Infekce – nákaza. Proniknutí okolností nezpůsobuje žádná v průběhu přeměny základního

choroboplodných zárodků do onemocnění (např. kandida). člena řady mastných kyselin,

organismu.

Kyselina alfa-linolenová

kterým je kyselina alfa-linolenová

Inzulín – hormon slinivky

(ALA). Tato kyselina podporuje

(ALA) – patří do skupiny

břišní bílkovinného

snížení hladiny cholesterolu, tedy

Omega-3 mastných kyselin,

charakteru (peptid) tvořený

jeho „špatné“ frakce LDL nebo

která je podskupinou tzv.

v Langergansových ostrůvcích

také pozitivně působí v případě

esenciálních nenasycených

(v tzv. beta buňkách).

kardiovaskulárních nemocí.

mastných kyselin. Vyskytuje

Zde působí na kvalitu cév, má

Karcinogen (kancerogen) se ve lněném oleji. Dokáže

protizánětlivý efekt.

– látka vyvolávající rakovinu. snižovat hladinu cholesterolu

Kelp – hnědá mořská řasa, a triglyceridů. Je rovněž

Kyselina glutamová

patřící do čeledi Laminariacea. důležitá jako součást buněk. – aminokyselina (neesenciální)

Mořské řasy jsou nejčistším, Její nedostatek může způsobit se dvěma karboxylovými

nejkvalitnějším a organismem špatný stav membrán

skupinami (proto obv. záporně

nejsnáze využitelným zdrojem buněk, což má za následek, nabitá).

lehce stravitelných bílkovin

a sacharidů. Kelp se vyznačuje

antibakteriálními a antivirovými

zjednodušeně řečeno, odchod

potřebných látek z buňky a vstup

látek cizorodých a nežádoucích.

Kyselina mléčná – vzniká

mléčným kvašením cukrů

za nepřítomnosti vzduchu,

účinky. Pomáhá rovněž

Kyselina asparagová

např. v mléce, sýrech nebo

snižovat hladinu cholesterolu – aminokyselina (neesenciální) kyselém zelí. S mlékem kromě

a krevní tlak.

se dvěma karboxylovými zavádějícího názvu nemá tedy

Klinická deprese – duševní skupinami (proto obv. záporně

nic společného (proto nevadí

stav charakterizovaný

nabitá).

při alergii na kravské mléko).

nadměrným smutkem.

Sůl kyseliny mléčné (anion

Kyselina

Nepříjemné pocity smutku,

kyseliny mléčné) se nazývá

dokosahexaenová (DHA)

melancholie, ale i naopak,

laktát. Kyselina mléčná má

– polynenasycená mastná

v situacích, kdy se většina lidí

hydratační, antibakteriální

kyselina ze skupiny

raduje, neschopnost pozitivních

a protizánětlivé účinky.

Omega-3, obsažena téměř

emocí, radosti a štěstí.

Kyselina pantothenová

výhradně v rybím tuku

Kokosový olej – rostlinný

– vitamín řazený ke skupině

(a to ještě pouze v mořských

olej získávaný z jader zralých

vitamínů B (někdy označován

rybách), vzniká v průběhu

kokosových ořechů sklízených

jako B5). Léčebně se podává

přeměny základního člena řady

z kokosové palmy (Cocos nucifera).

u některých poruch kůže,

mastných kyselin, kterým je

sliznic či vlasů.

Krevní destička – trombocyt. kyselina alfa-linolenová

Drobné tělísko bez jádra (nejde (ALA). Je důležitá pro

Kyselina stearidonová

o buňky, ale o „úlomky“ buněk), správnou činnost buněčných (SDA) – patří mezi Omega-3

které je normální součástí stěn, oka, nervového

esenciální mastné kyseliny.

krve a je nezbytné pro zástavu a kardiovaskulárního systému. Vzniká biosyntézou kyseliny

krvácení (hemostázu). Plní Má velký význam pro paměť alfa-linolenové pomocí enzymu

i další funkce (např. v imunitních a je tím pádem také důležitá delta-6-desaturáza. Přírodními

dějích). Vznikají v kostní dřeni u dětí pro rozvoj mentálních zdroji jsou konopný olej a olej

z velkých buněk nazývaných funkcí. Malé děti dostávají z jader černého rybízu.

megakaryocyty. V krvi přežívají

zhruba 8–10 dnů.

dostatečné množství DHA

v mateřském mléce.

Kyselina žlučová – látky,

které vznikají v játrech, a žlučí

se dostávají do střeva, kde

umožňují trávení tuků enzymem

slinivky břišní lipázou.

LDL – zkr. lipoprotein s nízkou

hustotou (Low Density

Lipoprotein). Přenáší v krvi

tuky, zejména cholesterol.

Jeho vysoká koncentrace

je spojena s vysokou

koncentrací cholesterolu

a výrazným urychlením vzniku

aterosklerózy.

Lékořice (Glycyrrhiza

glabra) – rostlina, jejíž kořen

obsahuje látky užívané při

kašli, ledvinových a kloubních

onemocněních, při zažívacích

obtížích.

Lepek – gluten, bílkovina,

která je součástí obilné mouky.

Leucin – aminokyselina

(esenciální).

L-glutamin – aminokyselina

(neesenciální). Má význam

pro přenos aminoskupiny

v metabolismu.

Lignany – látky charakteru

fytoestrogenů, obsažené v řadě

rostlin, např. ve lnu, slunečnici,

brusinkách, mrkvi.

Lignin – soubor polymerních

sloučenin, způsobuje

zdřevnatění buňkové stěny,

má antioxidační účinky, působí

jako zpevňující materiál.

Lipidy – tuky a látky tukům

podobné (lipoidy). Jsou

energeticky nejbohatší

složkou potravy a jsou důležité

pro vstřebávání vitamínů

rozpustných v tucích (A, D,

E, K).

LLDPE (Linear low density

polyethylene) – lineální

polyetylén s nízkou hustotou.

Používá se k výrobě plastových

obalů, sáčků a fólií.

Lupénka – psoriáza (psoriasis

vulgaris). Chronické kožní

onemocnění s poruchou

rohovění povrchových vrstev

kůže.

Lupus – lat. chronické

kožní postižení, typicky

červenohnědé barvy, ostře

ohraničené, olupující se.

Lupy – šupinky viditelně

se olupující z rohové vrstvy

vlasové pokožky.

Lysin – bazická esenciální

aminokyselina.

Mastné kyseliny – organické

kyseliny s různě dlouhým

uhlíkovým řetězcem. Tvoří

součást složitějších tuků

(lipidů). Z těch se mohou

podle potřeby uvolňovat

enzymem lipázou: ve střevě

během trávení tuků z potravy,

v buňkách při potřebě energie

(jejich „spalováním“ lze získat

značné množství energie).

Menopauza – ukončení

pravidelného menstruačního

krvácení u žen v přechodu

(klimakteriu).

Mozková mrtvice (cévní

mozková příhoda (zkr.

CMP)) – postižení určitého

okrsku mozkové tkáně na

podkladu poruchy cév, tj. jejich

neprůchodnosti s následnou

ischemií (mozkový infarkt)

nebo poruchy celistvosti cévní

stěny s následným krvácením

do mozkové tkáně (mozkové

krvácení). Projevy jsou od

dočasných poruch pohyblivosti

a řeči až po bezvědomí, ochrnutí

a smrt. Laicky „mozková mrtvice“.

MSM

(Methylsulfonylmethan)

– organická sloučenina síry

používaná v doplňcích stravy

určených na potíže s klouby.

Mutace – změna genetické

(dědičné) informace na úrovni

DNA týkající se buď genů nebo

celých chromozomů.

Nadměrná žíznivost

– polydipsie, nadměrná žízeň.

Často jeden z úvodních

příznaků cukrovky, při níž

stoupá hladina cukru v krvi i její

ztráty v moči.

Omega-3 – N−3 mastné

kyseliny (obecně známé jako

Ω−3 mastné kyseliny nebo

Omega-3 mastné kyseliny) jsou

nenasycené mastné kyseliny

s dvojnou vazbou (C=C), která

začíná za třetím atomem uhlíku

od konce uhlíkového řetězce.


Organela – struktura uvnitř

buňky plnící specializované

funkce.

Osteoporóza – časté

onemocnění charakterizované

úbytkem kostní hmoty („řídnutí

kostí“).

Pektin – druh vlákniny

v potravě, který je zejména

v citrusovém ovoci a jablkách.

Bobtná vodou a změkčuje

stolici. Pravděpodobně snižuje

krevní cholesterol.

Plicní embolie – vmetení

embolu do plicního řečiště.

Nejčastější embolizace, která

je obávanou komplikací

hlubokých žilních zánětů

dolních končetin, zejména po

operaci či porodu.

Polycystické ledviny

– dědičné onemocnění

s tvorbou cyst (dutinek)

v ledvině, které někdy mohou

ledviny výrazně poškodit a vést

až k jejich selhání s nutností

léčby hemodialýzou nebo

transplantací.

Polyfenoly – skupina

chemických sloučenin

obsažených v rostlinách.

Obecně působí jako

antioxidanty a patří

k nejúčinnějším přírodním

látkám působícím proti

volným radikálům. Vyskytují

se v zelenině a ovoci. Ze

zeleniny je na polyfenoly

nejbohatší brokolice, z ovoce

černý rybíz.

Poporodní deprese

(laktační psychóza)

– označení pro různé duševní

poruchy v šestinedělí, resp.

vzniklé v souvislosti s porodem,

často rázu deprese (tzv.

poporodní deprese).

Preeklampsie – těhotenské

onemocnění s otoky, bílkovinou

v moči a vysokým krevním

tlakem, které někdy může

vyústit až v křečové stadium

– eklampsii.

Prekurzor – předchůdce.

Látka, která předchází tvorbě

jiné látky při biochemických

pochodech v organismu.

Glosář

Premenstruační syndrom

(zkr. PMS) – souhrn příznaků

(podmíněný hormonálními

změnami), které se objevují

v druhé polovině menstruačního

cyklu, zejména několik dnů před

vlastní menstruací, a ustávají

se začátkem krvácení. Část

příznaků mívá aspoň v mírnější

Rakovina – onemocnění vitamíny, minerály

formě většina žen.

způsobené zhoubným

a živiny. Pomáhá regenerovat

Prostaglandiny (zkr. PG)

– látky podobné hormonům

nádorem, pro který je

charakteristický nekontrolovaný

organismus a kontrolovat

tělesnou váhu.

vznikající prakticky ve všech růst s ničením okolních tkání, Srdeční infarkt (infarkt

orgánech těla (prostata, plíce, zakládání metastáz a celkové myokardu (zkr. IM))

cévy, ledviny, mozek aj.). Na působení na organismus. – odumření části srdeční

rozdíl od hormonů je netvoří U člověka je nejčastějším svaloviny (myokardu)

specializované buňky (žlázy) zhoubným nádorem karcinom přerušením krevního zásobení.

a nepřenášejí se krví, nýbrž a jeho různé formy.

Příčinou bývá uzávěr některého

účinkují místně.

Receptor – buňka, skupina úseku koronární (věnčité)

Psyllium (jitrocel indický)

– semena jitrocele indického

(Plantago psyllium) obsahují

buněk nebo orgán, jejichž

funkcí je zaznamenat stav

a změny v organismu

tepny, nejčastěji při její

ateroskleróze, s následnou

těžkou nedokrevností (ischemií)

rozpustnou vlákninu ve formě nebo v zevním prostředí

příslušného okrsku tkáně.

slizu. Ta v trávicím traktu po a informovat o nich vyšší centra Onemocnění se projevuje

požití nabobtná obsaženou (zejm. mozek) či na ně přímo silnou bolestí na hrudi, úzkostí,

vodou a zvětší svůj objem. reagovat.

pocením.

Opakované užívání příznivě

Roztroušená skleróza (zkr. Suché oči – syndrom

ovlivňuje stolici. Semena

RS, lat. sclerosis multiplex) suchého oka je charakterizován

jitrocele indického pomáhají

– chronické onemocnění očními symptomy a změnou

i proti vzniku hemeroidů,

centrálního nervového systému očního povrchu, které jsou

vychlípenin tlustého střeva

vyvolané poškozením obalů vyvolány nestabilitou slzného

(divertiklů) a rakoviny tlustého

nervových vláken.

filmu. Porušený slzný film si

střeva. Mohou také snižovat

hladinu cholesterolu.

Růžovka (rosacea)

neplní dostatečně své funkce.

Pupalka dvouletá (lat.

– zánětlivé onemocnění kůže Dojde ke změnám na spojivce

Oenothera biennis, angl.

obličeje. Vyskytuje se obvykle a rohovce. Příznaky jsou pálení

evening primrose) – ze zlatě

ve středním věku. Projevuje v očích, řezání, únava, pocit

kvetoucí pupalky lidově též

se zčervenáním v oblasti nosu písku.

nazývané noční svíce se lisuje

a tváří, rozšířenými žilkami Syndrom dráždivého

(za studena) olej, který obsahuje

a načervenalými pupínky. tračníku (colon irritabile,

nenasycené mastné kyseliny Schizofrenie – těžké duševní lat. dráždivý tračník)

(k. gamalinolenovou,

onemocnění (psychóza),

– funkční porucha tlustého

k. linolovou a k. arachidonovou). lidově nazývaná „rozdvojení střeva, „střevní neuróza“,

Z těchto kyselin je naše

osobnosti“. Je pro ni

projevující se četnými obtížemi,

tělo schopno vyrobit

charakteristický rozklad

zejména ve vyprazdňování

prostaglandiny, které jsou pro osobnosti, těžká porucha (nadýmání, průjmy, zácpa atd.).

funkci lidského organismu myšlení, vnímání, jednání, cítění. Systémový lupus

nepostradatelné, neboť zesilují, Sinusitida – zánět vedlejších erythematodes (zkr.

inhibují nebo kvalitativně mění nosních dutin.

SLE) – závažné systémové

účinek hormonů. Pravidelné

onemocnění postihující

užívání pupalkového oleje

Sirné aminokyseliny

většinou ženy ve středním

vylepšuje kvalitu vlasů a nehtů,

– aminokyseliny, které

věku. Projevuje se celkovými

pomáhá udržet mladistvý obsahují v postranním řetězci příznaky (horečkou) a mnoha

vzhled pokožky. Odstraňuje sulfhydrylovou skupinu.

příznaky vyplývajícími

premenstruační napětí

Patří sem cystein, cystin z poškození různých orgánů

a bolesti při menses. Pupalka a methionin.

v nezvyklých a neustálených

působí hojivě na rány

a ulevuje při dechových

obtížích (astma) atd.

Spirulina (Arthrospira

platensis) – sladkovodní řasa

obsahující všechny základní

kombinacích (kůže, ledviny,

srdce, plíce, krevní změny,

klouby aj.).

Tamarillo (Cyphomandra

betacea) – keř nebo malý

strom s plody (česky rajčenka,

stromové rajče, francouzské

rajče, angl. tamarillo, tree tomato

aj.). Plody jsou vejčitého, někdy

kulatého tvaru. Pod tuhou

slupkou je měkká dužina,

asi třetinu vnitřku tvoří tmavá

semena. Existují červená a žlutá

tamarilla. Tamarillo obsahuje

minerály jako vápník, železo

a fosfor. Je bohaté na vitamín A, C,

B1, B2, B3. Má malý obsah tuků.

Triglycerid (triacylglycerol)

– tzv. neutrální tuk (lipid),

tvořený třemi mastnými

kyselinami a glycerolem. Je

uložen v tukové tkáni, zejména

v podkoží, a představuje hlavní

zásobní formu energie v těle.

Vitamín A (axeroftol,

retinol) – vitamín rozpustný

v tucích nezbytný pro růst,

vidění za šera a správnou

funkci výstelky řady orgánů.

Nedostatek se projeví

poruchou zraku (šeroslepostí),

poruchami kůže, sliznic,

spojivek, postižením růstu

a vývoje kostí u dětí. Zdrojem

jsou oleje, máslo, mléko,

vnitřnosti, některé zeleniny.

Vitamín B1 (thiamin)

– vitamín důležitý zejména

pro metabolismus cukrů

a činnost srdce a nervového

systému. Nedostatek je u nás

vzácný. Zdrojem jsou obiloviny,

kvasnice, mléko, maso,

zelenina.

Vitamín B2 (riboflavin) –

vitamín, který se jako koenzym

účastní buněčného dýchání.

Nedostatek se projevuje

postižením kůže a sliznic,

nejnápadnější bývají „koutky“

či zánět okrajů víček.

Vitamín B3 (niacin) – vitamín

rozpustný ve vodě zařazovaný

do skupiny B. Součást řady

enzymů. Obsažen v kvasnicích,

masu, obilí.

Vitamín B6 (pyridoxin)

– vitamín důležitý pro řadu

enzymů a krvetvorbu. Výraznější

nedostatek se projeví poruchami

kůže, nervové činnosti, anémií.

Vitamín C (askorbová

kyselina) – vitamín rozpustný

ve vodě, který je důležitý pro

správnou funkci a stavbu

pojivové tkáně (zejm. vaziva)

a cévní stěny, činnost enzymů

a metabolismus některých

látek (např. cholesterolu). Uvádí

se jeho účinek na zvýšení

celkové odolnosti organismu,

ochranný vliv před působením

zevních škodlivin a antioxidační

působení. Zdrojem jsou ovoce

a zelenina.

Vitamín E (tokoferol)

– vitamín rozpustný v tucích.

Má antioxidační vlastnosti

(chrání např. před účinkem

kyslíkových radikálů) a podílí

se tak na stabilitě buněčné

membrány. Je dostatečně

rozšířen ve většině potravin

(oleje, máslo, mléko, vejce),

a jeho nedostatek je proto

vzácný.

Zánět žil – flebitida (phlebitis).

Zázvor – koření získávané

z oddenků stejnojmenné

rostliny, zázvoru pravého

(Zingiber officinale). Má

výraznou pryskyřičnou vůni

a žlutou nebo černou barvu.

Zinek – kovový stopový

prvek (zincum, Zn) důležitý

pro činnost některých enzymů

(např. při metabolismu

nukleových kyselin či alkoholu).

Zlatý len – lněné semínko

obsahuje velké množství

vysoce kvalitních tuků, zejména

Omega-3 esenciální mastné

kyseliny, které jsou nezbytné

pro správné fungování lidského

organismu. Semínko dále

obsahuje rozpustnou

i nerozpustnou vlákninu, lignany

– rostlinné látky s antivirovými,

fungicidními, baktericidními

a protirakovinovými vlastnostmi.

Železo – kovový prvek (ferrum,

Fe) nezbytný k životu. Množství

železa v těle je asi 4 gramy.

Nejvíce železa je v krevním

barvivu hemoglobinu, v němž

se podílí na přenosu kyslíku.

Zdrojem železa v potravě je

zejména maso, méně rostlinná

potrava (z ní se hůře vstřebává).

51


Poradenství, dovoz a distribuce

WALRAMCOM s. r. o.

Větrná 1809/18, 792 01 Bruntál, Czech republic

Tel.: +420 602 769 684

Tel.: +420 725 010 102

E-mail: info@walramcom.cz

E-mail: objednavky@walramcom.cz

www.walramcom.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!