Žabovřeský zpravodaj 06/20

cekit

ŽABOVŘESKÝ

ZPRAVODAJ

ČÍSLO 6

ČERVEN 2020

ROČNÍK 29 I VYDÁVÁ STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-ŽABOVŘESKY

SLEDUJTE

NÁS

FACEBOOK

RADNICE ŽABINY

RUBÍN ŽABINY

LETOS

NEBUDE

archiv ÚMČ Brno-Žabovřesky

Vážení a milí spoluobčané, přestože

jsme Vás již informovali o tom, že se

Rada městské části Brno-Žabovřesky

rozhodla v letošním červnovém čase

nerealizovat naši oblíbenou street party

Minská Open (neboť bezpečnostní

opatření proti šíření onemocnění CO-

VID-19 stále nejsou v plném rozsahu

u konce a příprava takové akce trvá

měsíce), množí se nám v posledním čase

otázky, kdy se ten letošní pátý ročník

street party Minská Open vlastně bude

konat? A odpověď je jednoznačná – letos

se Minská Open zkrátka konat NEBUDE.

Důvod je jednoduchý – chceme, abychom

se všichni společně zase příště

sešli v hojném počtu. Naše Minská Open

už se stala metropolitním eventem, který

navštíví desetitisíce lidí.

Abychom si však společné zábavy

alespoň trochu užili, už teď Vám mohu

slíbit, že v rámci postupně uvolňovaných

opatření alespoň nepřijdeme o společné

chvíle při letním kině Rubín – to

plánujeme v plném rozsahu na konci

letních prázdnin. Následně se náš kulturní

dům Rubín uzavře na pár měsíců

pro veřejnost, neboť jej čeká plánovaná

oprava elektroinstalace a dalších částí,

které jsou v plánu investic pro tento rok.

A protože s kulturním domem Rubín

samo sebou souvisí i provoz obřadní

síně, tak ta bohužel od zářijového

termínu nebude po nějaký čas v provozu

také. Museli jsme vyřešit alternativní

prostor pro konání svateb či vítání

občánků, a proto jsme se rozhodli lehce

revitalizovat naši zasedací místnost

v objektu úřadu, která bude pro následující

období reprezentativním prostorem

obce. Úpravy velké zasedací místnosti

Úřadu městské části Brno-Žabovřesky

budou probíhat v části letních prázdnin

tak, aby bylo možné prostor od září 2020

v plném rozsahu využívat.

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

3

PODĚKOVÁNÍ

4

PLÁN

DO VLASTNÍCH

JEDE

5

ŘAD

K VÁM

PLÁNOVANÉ

AKCE

PRO SENIORY


ZE ŽABOVŘESK

POKRAČOVÁNÍ Z 1. STRANY

Pro ilustraci nabízíme v tomto okamžiku

vizualizaci prostoru, který citlivým zásahem

interiérového architekta získá atmosféru

reprezentativního prostoru

přímo v objektu radnice, který nám zde

dosud scházel.

Dovolte mi ještě závěrem popřát Vašim

dětem hezké vysvědčení z onoho

zvláštního druhého pololetí školního roku

2019/2020, jehož průběh nepochybně

neočekával nikdo z nás rodičů, kteří se na

pár měsíců stali i všestranně vytíženými

amatérskými pedagogy. A všem přeji

pohodové prázdniny a krásnou dovolenou.

Lucie Pokorná, starostka

NA ADRESE ELIÁŠOVA 39...

Vážení obyvatelé „horních Žabovřesk“,

nejen Vám bych rád představil zbrusu

nový koncept, který jsme připravili v rámci

podpory spolkové činnosti. Ve vedení

obce dlouhodobě vnímáme Váš zájem

po společně strávených okamžicích

a možnosti pravidelných setkání. Už když

jsme v loňském roce kompletně rekonstruovali

rodinnou vilu na Eliášově ul. 39,

měli jsme jasnou představu o tom, že

právě zde vznikne vhodný prostor, který

bude sloužit k setkávání a nejrůznějším

aktivitám obdobně, jako je tomu v Domě

spolkových aktivit Rubínek.

V nejbližším termínu budeme projednávat

Radou městské části pravidla pilotního

provozu, včetně ceníku pro tento

prostor, který velice citlivě zohledňuje

snahu co nejvíce otevřít dveře možnostem

společných občanských i spolkových

aktivit. Vila, kterou od doby jejího vzniku

prošla řada lidských osudů, je místem

nabízejícím v úpatí Wilsonova lesa svébytnou

možnost spolkového vyžití.

Zahájení provozu přízemí vily je naplánováno

na září tohoto roku. K dispozici

bude jednací prostor, kuchyňka a sociální

zázemí. S ohledem na to, že rodinná vila

na Eliášově 39 patří do bytového portfolia

městské části, bude možné spolkové

aktivity provozovat denně nejpozději

do 20:00 hodin. S žádostmi o možný

pronájem či pro poskytnutí podrobnějších

informací navštivte webové stránky

www.zabovresky.cz nebo kontaktujte

Mgr. Lucii Wessely z Odboru kultury

a vnějších vztahů, tel. č. 541 213 704, nebo

na e-mailu: kd.wessely@zabovresky.cz.

Věřím, že rekonstruovaný prostor využijete

k plné spokojenosti a zažijete zde

spoustu příjemných chvil.

Filip Leder, I. místostarosta

foto: archiv ÚMČ Brno-Žabovřesky

ULICE COLOVA V NOVÉM

Milí obyvatelé Žabovřesk, ale především

vy z ulice Colova, když jsem v dubnovém

čísle našeho Zpravodaje psal o připravovaných

aktivitách, které nás čekají

v nastávajících měsících, patřila mezi ně

i souvislá údržba chodníku na Colově ulici.

Jsem moc rád, že dnes už je investiční

projekt Brněnských komunikací ve své

konečné fázi a my se můžeme projít po

krásné ulici, která určitě bude sloužit ještě

řadu let. Práce se podařilo realizovat ve

stanovených termínech a Žabovřesky tím

získaly další revitalizovaný prostor, který

se podařilo investičně realizovat z jiných

prostředků než vlastního rozpočtu městské

části. V průběhu prací se povedlo

na podněty Vás, občanů, ještě odstranit

i malé nedostatky, které v projektu byly.

Za tyto podněty moc děkujeme, mají pro

nás velký význam.

Pevně věřím, že stejně jako ulici Colovu

dokončíme ve stanovených termínech

také další připravené veřejné prostory.

Přeji příjemné nadcházející červnové dny!

Filip Leder, I. místostarosta

SLEDUJTE

NÁS

RADNICE ŽABINY

RUBÍN ŽABINY

2 I

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2020


OBSAH

ZE ŽABOVŘESK

POJĎTE CVIČIT VEN! 5

ZELEŇ V LOKALITĚ

CHLÁDKOVA BUDE V NOVÉM 6

OMEZENÍ „PÁLÍCÍCH ČTVRTKŮ“ 6

100 LET FOTBALU

V ŽABOVŘESKÁCH 9

ŽABOVŘESKY MAJÍ EVROPSKOU

PAMÁTKU PRVNÍ KATEGORIE! 9

OPRAVA KOMUNIKACE PŘED

MŠ FANDERLÍKOVA 12

DEN DĚTÍ ROKU 2020 12

ŽABOVŘEŠTÍ HRDINOVÉ

II. SVĚTOVÉ VÁLKY 13

MÁTE NÁPAD PRO ŽABOVŘESKY?

SEM S NÍM! 13

NAŠI SENIOŘI

PLÁNOVANÉ AKCE PRO SENIORY 5

VÝTVARNÝ ATELIÉR

A JAZYKOVÁ LABORATOŘ

PRO VĚČNÉ ZAČÁTEČNÍKY 5

2 Z NAŠICH ŠKOL 10

REKONSTRUKCE ŠATEN

NA ZŠ J. BABÁKA 11

Z NÁVŠTĚVY MŠ FANDERLÍKOVA 11

VOLNÝ ČAS

VRCHOLY, MULTISTEZKY

A MINISTEZKY 12

SALESIÁNSKÉ

STŘEDISKO MLÁDEŽE 14

PŘIHLAŠOVÁNÍ

DO KROUŽKŮ NA LATĚ 14

KULTURA

KINO LUCERNA 14

ZASTUPITELSTVO

5 čtvrtek 18. června 2020 v 17 hodin

KD Rubín, Makovského nám. 3

XI. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

MČ BRNO-ŽABOVŘESKY

PODĚKOVÁNÍ DO VLASTNÍCH ŘAD

Milí obyvatelé Žabovřesk,

v minulém čísle jsme děkovali řadě

externích subjektů i jednotlivcům, kteří

nám pomáhali zvládnout těžké období

nouzového stavu. Nikdo z nás podobnou

situaci nezažil, nikdo z nás nemusel

nikdy v životě čelit opatřením takového

rozsahu a charakteru. Dokázali jsme si, že

umíme společně zvládnout též krizové

situace a nečekaná omezení, a někteří

z nás skutečně stáli v první linii.

Proto nám dovolte, za vedení městské

části Brno-Žabovřesky, poděkovat všem

zaměstnancům Odboru pečovatelské

služby a Odboru sociálního, kteří bez

ohledu na možné, či hrozící nebezpečí

každý den „normálně“ vykonávali své

zaměstnání. I ten skutečně „běžný život“

v nouzovém režimu opatření by se sotva

obešel bez tak obyčejných věcí, jako je

přivézt teplý oběd, či nakoupit základní

potřeby. Zaměstnanci obou našich

odborů zvládli vše překonat a ukázali, že

díky profesionalitě a obětavosti jsou jejich

klienti v dobrých rukou. V rámci Odboru

pečovatelské služby děkujeme především

paní vedoucí Kateřině Grácové a všem

dalším 55 kolegům. Uznání za svou práci

si zaslouží celý tým sociálních pracovnic,

pečovatelek, řidičů a ekonomických

pracovnic. Poděkování patří také Odboru

sociálnímu, konkrétně jeho vedoucí Jitce

Horákové, dále Janě Izdné, Dominice

Duspivové, Lence Halilovićové, Pavle

Jurnečkové a Denise Machálkové.

Další poděkování patří paní MUDr. Věře

Musilové, i její zdravotní sestře paní

Zdeňce Táborské. Celá ordinace byla

velkým přínosem ve spolupráci při

ochraně jak našich zaměstnanců, tak

klientů proti šíření COVID-19.

POZOR ZMĚNA

PŘI SPRÁVĚ

OBECNÍCH BYTŮ

A DOMŮ

Vážení občané, nájemníci obecních

bytů a nebytových prostor v bytových

domech městské části Brno Žabovřesky,

od 1. ledna 2020 přešla správa obecních

domů a bytů svěřených městské části

Brno-Žabovřesky přímo pod městskou

část Brno-Žabovřesky. Provoz pobočky

správy bytového fondu Úřadu městské

části Brno-Žabovřesky sídlí na adrese

Vychodilova 17, Brno.

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí, středa 8:00–17:00 hodin

KONTAKTY

provozní technik: 770 160 318, 775 885 361

služby, vyúčtování: 775 779 404

opravy, údržba: 773 768 079, 775 885 371

e-mail: spravabytu@zabovresky.cz

Dnes snad už můžeme napsat, že

Žabovřesky situaci zvládly skutečně se ctí.

Milé kolegyně a vážení kolegové,

z celého srdce Vám všem děkujeme

za profesionální přístup.

V úctě, Lucie Pokorná, starostka

Filip Leder, I. místostarosta

Pavel Tyralík, II. místostarosta

Petr Machálek, III. místostarosta

foto: archiv ÚMČ Brno-Žabovřesky

Vydává městská část Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, IČ 4499278502 • Kontakt ÚMČ Brno-Žabovřesky: tel.: 549 523 511, e-mail: info@zabovresky.cz,

www.zabovresky.cz • Připomínky ke zpravodaji, příspěvky a dotazy zasílejte na Úřad městské části Brno-Žabovřesky, Daniela Malíková, tel. č.: 541 213 704,

e-mail: zpravodaj@zabovresky.cz • Zařazené příspěvky se nehonorují, nezařazené se nevracejí. • Uzávěrka druhé pondělí v měsíci • Náklad 12 000 výtisků

Redakční komise: Zdeněk Maslo – předseda, Bc. Igor Fučík, MBA – místopředseda, Mgr. Marek Šlapal, Libor Tupa, Denisa Janková, Mgr. Silvie Mrkvanová,

Bc. Magdalena Koutská, Sabina Sklenářová, Ing. Radovan Chytil • PhDr. Petra Kačírková, Ph.D., Daniela Malíková – Odbor kultury a vnějších vztahů

Zdarma • Vydáno 29. května 2020 • Schváleno MK ČR E 12125 • www.nase-zabovresky.cz • Periodický tisk územního samosprávného celku

Inzerce: inzerce@nase-zabovresky.cz, tel. 542 210 543, 777 554 387 • Sazba a tisk: BMS creative s.r.o., Hapalova 42a, 621 00 Brno

ČERVEN 2020

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 3


PLÁN

JEDE

K VÁM!

Setkání s vedením

města a týmem

městského architekta

nad novým územním

plánem

út 9. 6.

Kulturní dům Rubín

Makovského náměstí 3

čt 11. 6.

Kulturní středisko Omega

Musilova 2

út 16. 6.

Hvězdárna a planetárium Brno

Kraví hora 2

čt 18. 6.

Dělnický dům Židenice

Jamborova 3323/65

Začátek vždy v 18:00

Vstup zdarma

www.kambrno.cz

www.upmb.brno.cz


PLÁNOVANÉ AKCE PRO SENIORY

Vážení a milí spoluobčané,

jsem velmi rád,

že se opět mohu vrátit

k informacím, které

souvisí s připravovanými

aktivitami pro

seniory v naší městské

části.

Musím říci, že všechny plány, které

jsme měli pro kalendářní rok 2020

pro naše seniory původně připravené,

jsme museli operativně redukovat

a některé z nich dočasně pozastavit, neboť

právě senioři patřili k nejohroženější

skupině obyvatel. Přijatá opatření proti

šíření pandemie koronaviru zasáhla nepochybně

životy každého z nás. Všichni

jsme se museli přizpůsobit a omezit své

obvyklé aktivity, zejména pokud se odehrávaly

v jiném prostředí než v našich

vlastních bytech a domech. Všechna tato

opatření však byla nutná k tomu, aby se

onemocnění nešířilo.

Naštěstí se situace pomalu zlepšuje a my

můžeme s radostí oznámit, že oblíbené

vycházky seniorů budou realizovány již

ve druhé polovině června. V době uzávěrky

Zpravodaje byly potvrzeny následující

tři termíny. Prohlídky zajímavých

míst u nás v Žabovřeskách se uskuteční

ve dnech 16. 6. 2020 a 26. 6. 2020.

Na úterý 23. 6. 2020 od 10 hodin máme

zamluvenou prohlídku Jurkovičovy vily,

zejména její zahrady. Vzhledem k omezené

kapacitě se na tuto akci můžete přihlásit

na telefonním čísle: 549 523 536, naší

nové kolegyni Ing. Marcele Novákové.

ZE ŽABOVŘESK

Od září pak plánujeme nový formát exkurzí

– tentokrát více cílíme na seniory-

-muže, neboť jsou domluveny komentované

prohlídky velkých městských

akciových společností Teplárny Brno

a SAKO Brno.

Předpokládám, že od září 2020 budou

obnoveny veškeré aktivity pro seniory,

včetně provozu Senior klubíku i nových

míst, ke společnému trávení volného

času. Můžete se těšit mimo jiné na celodenní

zájezd do Beskyd a samozřejmostí

budou i lekce cvičení, ale o tom všem

více v příštím čísle letního vydání našeho

Zpravodaje nebo průběžně na našich

webových stránkách.

Už se zase moc těším na setkání s Vámi.

Pavel Tyralík, II. místostarosta

POJĎTE CVIČIT VEN!

I přes postupující digitalizaci,

elekronizaci,

mobilizaci a tabletizaci

potřebuje dokonce

i dnešní mladá „generace

on-line“ se čas

od času jít přesvědčit,

zda venku ještě svítí

slunce a rostou stromy.

Ba co víc, zdá se mi, že poslední dobou se

zvyšuje počet mládeže, která je dočasně

„off-line“. Je pro nás důležité podporovat

ochotu dětí trávit aktivně čas venku,

proto věnujeme pozornost atraktivnímu

dovybavování veřejného prostoru, např.

ve formě workoutových a parkourových

prvků. Jeden z těchto investičních záměrů

se týkal lokality hřiště v těsné blízkosti

ZŠ Jana Babáka 1. V roce 2018 zde

VÝTVARNÝ ATELIÉR A JAZYKOVÁ LABORATOŘ

PRO VĚČNÉ ZAČÁTEČNÍKY

Milí Žabiňáci, myslím si, že podpora seniorů

v naší městské části patří trvale

k těm nejvíce opečovávaným oblastem,

neboť jsme si vědomi toho, že aktivní

seniorský věk se týká řady z Vás. Určitě

bude i přes všechna omezení posledních

měsíců dobrou zprávou, že pro Vás od

září (pokud to všechna opatření související

s ochranou obyvatelstva proti šíření

onemocnění COVID-19 umožní) připravujeme

jeden zcela nový projekt na adrese

Pod Kaštany 17.

V rámci tohoto pilotního projektu by měl

být uvolněn nebytový prostor v objektu

našeho bytového domu Pod Kaštany

pro rozvoj spolkových aktivit této oblasti

Žabovřesk. V návaznosti na mimořádně

dobře fungující „Senior klubík“ v Rubínku

jsme vyšli vstříc i dalším aktivním seniorům,

tentokrát z jiné zájmové oblasti.

V intenzivní spolupráci s paní Vlastou

Floriánovou chystáme vznik výtvarného

ateliéru a jazykové anglické laboratoře

proběhla výstavba venkovního workoutového

a parkourového hřiště na školním

pozemku, což umožnilo sportovní

vyžití dětí v rámci výuky tělesné výchovy.

Cvičební prvky, které jsou na hřišti umístěny,

se svojí podstatou zaměřují na sport

žáků II. stupně základní školy, kteří mají

možnost posilovat trénink dovedností

v parkourové disciplíně a být přitom

na čerstvém vzduchu. Předloni bylo

původně uvažováno o vyšším počtu

cvičebních prvků, ovšem nebylo možné

je v daném období reálně ufinancovat.

V letošním roce se nám podařilo získat

zbývající finance a hřiště dovybavit dalšími

parkourovými prvky a workoutovými

sestavami. Dobrou zprávou je, že

mimo provozní hodiny základní školy je

hřiště volně přístupné pro aktivní trávení

pro začátečníky či věčně začínající. Projekt,

který je založen na komunitních

principech spolupráce občanů a obce,

nabídne zájemcům seniorského věku

možnost zdarma navštěvovat jazykové

lekce angličtiny či výtvarnou tvorbu.

V případě zájmu prosím kontaktujte naši

kolegyni z Odboru kultury a vnějších

vztahů – Mgr. Lucii Wessely na tel. čísle

541 213 632 nebo na e-mailové adrese

kdwessely@zabovresky.cz. Dle nahlášeného

počtu zájemců následně budou ve

spolupráci s paní Vlastou Floriánovou,

která je ideovou autorkou pilotního projektu

„Výtvarný ateliér a jazyková laboratoř

pro věčné začátečníky,“ detailně koncipovány

jednotlivé lekce a setkání.

Kapacita je s ohledem na velikost prostorů

omezená, takže prosím, pokud máte

o tento typ činnosti zájem, přihlaste se

co nejdříve.

Přeji všem krásné červnové dny.

Pavel Tyralík, II. místostarosta

volného času široké veřejnosti ve venkovním

prostředí po celý rok. Přijďte si

zacvičit.

Filip Leder, I. místostarosta

foto: archiv ÚMČ Brno-Žabovřesky foto: archiv ÚMČ Brno-Žabovřesky

ČERVEN 2020

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 5


ZE ŽABOVŘESK

ZELEŇ V LOKALITĚ CHLÁDKOVA BUDE V NOVÉM

Jak jsem na stránkách

tohoto Zpravodaje již

několikrát psal, péče

o zeleň je pro nás jednou

z priorit. Ve městech

bude dostatek

zelených ploch stále

důležitější a důležitější

věcí. Klimatická změna znamená mj. stále

více horkých dnů a stále viditelnější sucho.

To vše dopadá i na život ve městech.

Dostatek zeleně je jedním z preventivních

adaptačních opatření, která mají

velký efekt. Zeleň zlepšuje mikroklima,

tolik se díky ní nekumuluje horko a je

útočištěm pro zbylé ptactvo, drobné

živočichy a tolik potřebný hmyz. Rozdíl

v teplotách míst, která jsou vybetonovaná

a která jsou „zelená“, je obrovský.

A tak vedle postupné změny v péči

o trávníky, zvyšujícího se množství finančních

prostředků, které vynakládáme

na výsadbu stromů, nákupu vozidla,

kterým budeme celé léto zalévat stromy,

se snažíme získávat finanční prostředky

na větší projekty, díky kterým obnovujeme

a zkvalitňujeme zeleň ve vybraných

lokalitách. Aktuálně se tak děje na ulici

Chládkova a v jejím okolí z prostředků

evropského fondu na podporu životního

prostředí. V minulých týdnech zeleně

ubylo, muselo se prořezávat. To je nutná

podmínka pro obnovu a novou výsadbu.

V lokalitě přibude téměř 60 nových

stromů a téměř 800 nových keřů, nové

záhony a trávníky, budky pro ptáky, nové

lavičky a podobně. Milí sousedé a sousedky,

Chládkova a její okolí budou takto

nově zelené již na podzim tohoto roku.

A další místa budou následovat.

Petr Machálek, místostarosta

OMEZENÍ „PÁLÍCÍCH ČTVRTKŮ“

Milí sousedé, milé sousedky, vážení spoluobčané,

nově je na území naší městské

části možné spalovat suchý rostlinný materiál

v období 1. 4. – 31. 5. a 1. 9. – 30. 9.,

každý čtvrtek v čase od 12 do 18 hodin.

K postupnému omezování nás vede několik

důvodů. Hlavním je snaha o nezhoršování

kvality ovzduší. S tím souvisí to,

že v povolené pálicí dny není možné na

území Žabin věšet prádlo a citlivější osoby

velmi silně pálení pociťují. Vedle toho

se snažíme pálení termínově synchronizovat

s okolními městskými částmi.

Mimo povolené období platí v naší městské

části zákaz spalování suchých rostlinných

materiálů ze zahrad. Po tuto dobu

je možné odevzdat odpad ze zahrad

zdarma na některém ze sběrných středisek

odpadů nebo využít mobilního svozu

bioodpadu.

Spalování suchého rostlinného materiálu

je dále pak zakázáno i v době vyhlášení

vzniku smogové situace a ve státem

uznávaný svátek. Jestliže na tento den

připadne státem uznaný svátek, zákaz

pálení platí i v tento den.

Suchým rostlinným materiálem se pro

účely aktulizované vyhlášky rozumí biologicky

rozložitelný materiál z úklidu

a údržby pozemků a rostlin na nich rostoucích.

Jedná se zejména o tyto druhy

materiálu: tráva, seno, sláma, shrabky

z trávníků, větve, kořeny a stonky bylin,

listí, jehličí, kůra, květenství, plody bylin

a dřevin, piliny. Ale například grilování

nebo opékání „buřtů“ s využitím suchého

dřeva zakázáno není, neboť se nejedná

o odstranění věci jako odpadu.

A raději upozorním i na to, že spalování

čerstvě ořezaného rostlinného materiálu

je přímo zákonem o ochraně ovzduší

zakázáno již několik let. Je všeobecně

známo, že čerstvý materiál rostlinného

původu a zejména dřevo z ořezů a údržby

stromů a keřů obsahuje až 50 % vody,

což při spalování způsobuje hustý kouř

a zápach obtěžující okolí, včetně emisí

řady dráždivých až nebezpečných látek.

Petr Machálek, místostarosta

NEJZRANITELNĚJŠÍ Z NÁS JSME OCHRÁNILI

V Jihomoravském kraji je šest tisíc lůžek

pobytových sociálních služeb. Většinou

se jedná o domovy pro seniory. Právě

senioři jsou v případě jakékoliv epidemie

nejrizikovější skupinou. O tisíce z nich se

dále starají terénní pečovatelské služby

přímo v domácím prostředí. Jednotlivé

služby jsou zřizovány buď Jihomoravským

krajem, obcemi, Brnem, neziskovkami

nebo soukromými vlastníky. Jihomoravský

kraj se ocitl v situaci, kdy nesl

odpovědnost za celou tuto síť sociálních

služeb. Žádný uživatel jihomoravských

sociálních služeb novou nemocí neonemocněl,

zaznamenali jsme pouze čtyři

zařízení, kde onemocněl někdo ze zaměstnanců,

ale dobře nastavený systém

prevence zabránil přenosu na okolí.

V Žabovřeskách skvěle obstála také naše

pečovatelská služba a Domov seniorů

Vychodilova. Moc děkuji všem zaměstnancům,

uživatelům i blízkým příbuzným

za naprosto bezchybný přístup v náročné

situaci, kterou dosud z nás nikdo nezažil.

Proč jsme byli v Jihomoravském kraji

úspěšní?

1. Spuštění preventivních opatření již

na konci února.

2. Distribuce ochranných pomůcek nejdříve

do terénních služeb.

3. Pomoc dobrovolníků i samotných domovů

seniorů, kteří ve svých dílnách

převedli činnost na šití roušek.

4. Metodické převedení pracovníků z různých

služeb do míst, kde to bylo nejvíce

potřeba.

5. Karanténní provozní opatření, která

oddělila jednotlivé části služeb tak, aby

se minimalizovalo riziko přenosu.

6. Aplikace rychlotestů ihned, jakmile

to bylo možné, a to včetně terénních

služeb.

7. Osobní nasazení většiny zaměstnanců,

kteří byli ochotni se uzavřít se svými

uživateli do nepřerušované dvoutýdenní

karantény.

Všechny návštěvníky domovů pro seniory

moc prosím o striktní dodržování

všech doporučených preventivních opatření.

Nesmí nás ovládnout strach, ale na

druhé straně musíme nadále dodržovat

základní principy bdělosti. Jsem přesvědčen,

že s „odrouškováním“ národa je

nezbytné, aby krajská samospráva začala

opět plnit funkce, pro které byla zřízena.

Navrhuji podporu společenského života

a budu chtít podpořit všechny programy,

které Jihomoravský kraj na počátku roku

vyhlásil. Mnoha spolkům v Žabovřeskách

Jihomoravský kraj v minulosti pomohl.

Udělám maximum možného, aby to tak

zůstalo i nadále.

Marek Šlapal, náměstek hejtmana

zastupitel v Žabovřeskách

6 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2020


MATEŘSKÁ ŠKOLA FANTAZIE AKREDITOVANÁ

MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

50%

SLEVA

NA INZERCI

VE ZPRAVODAJI*

* platí pro vydání červenec/2020

jako pomoc pro subjekty

působící v Brně-Žabovřeskách!

inzerce@nase-zabovresky.cz

tel.: +420 777 554 387

www.nase-zabovresky.cz

VYPISUJEME ZÁPIS DĚTÍ

NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

NOVĚ OTEVÍRÁME TŘÍDU S RODILÝM MLUVČÍM

Základním prostředkem vzdělávání dětí

je hra a otevřená komunikace

Česko-anglická mateřská škola Fantazie pro děti od 2,5 do 6 let.

• English standard – celodenní česko-anglický program

ve školce každý den. Děti vyrůstají v multikulturním prostředí

s permanentní angličtinou při všech aktivitách.

Ve třídě působí rodilý mluvčí a 2 odborní pedagogové.

• Kouzelná škola - lekce pro předškoláky přímo v Anglické ZŠ.

• EDU-KID (edukativně – stimulační skupiny),

vzdělávací program pro budoucí prvňáčky.

• Soustředíme se na perfektní znalost českého jazyka,

všestranný a harmonický rozvoj dítěte předškolního věku.

• Nadstandardně vybavené třídy s interaktivními tabulemi.

• Pravidelná logopedická péče.

• Pedagogicko-psychologická poradna součástí mateřské školy.

• Individuální přístup k dětem, max. počet dětí 18 ve třídě.

• Tělocvična a keramická dílna v budově školky,

hřiště s umělým povrchem na naší zahradě.

• Zájmové odpolední kroužky v našich prostorách.

• Bezpečné a příjemné prostředí v zeleni s vlastní zahradou

o rozloze 4 000 m 2 se stromodomky.

• Zakládáme si na našem nadstandartním vztahu s dětmi

a jejich rodiči, férovém přístupu a vstřícnosti.

• Společné aktivity a pravidelná setkávání s rodiči.

Školné 10.500,-Kč/měsíc (bližší informace na našem webu)

POČET VOLNÝCH MÍST JE OMEZEN!

Domluvte si s námi individuální schůzku, kde můžete

zjistit více o tom, jak probíhá program v naší školce.

tel.: +420 603 172 066 • e-mail: svobodova@msfantazie.cz

Voroněžská 5, 616 00 Brno-Žabovřesky

www.msfantazie.cz

Zřizovatel: I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o.p.s.,

Mendlovo nám. 3/4, 603 00 Brno

www.msfantazie.cz

Mateřská škola je součástí školského komplexu na Mendlově náměstí

v Brně, který má více než 25. letou

tradici ve vzdělávání dětí – www.skolskykomplex.cz

založeno 1967

Kaunicovy koleje, Králova 45

Brno-Žabovřesky

otevřeno denně od 15 do 01 h

www.topasclub.cz

tel. 541 215 151

e-mail: info@topasclub.cz

MATEŘSKÁ

- lidský

ŠKOLA

přístup

FANTAZIE

MALBY

Zajímá Vás jakou cenu

má Vaše nemovitost?

Vypracuji Vám zdarma tržní odhad

ceny vhodný pro

- prodej nemovitosti

- dědické řízení, majetkové vyrovnání

Při prodeji nemovitosti Vám garantuji

- profesionální přípravu nemovitosti

k prodeji

- videoprohlídku zdarma

Tel. 777 729 415, e-mail: ivana.filousova@century21.cz

TAPETOVÁNÍ

14 Kč/m 2

ZEDNICKÉ, ELEKTRIKÁŘSKÉ

A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE

NÁTĚRY DVEŘÍ

350 Kč/ks

OKEN • RADIÁTORŮ • FASÁD,

STŘECH • RÝN • NÁBYTKU aj.

platba hotově SLEVA 250 Kč!

606 469 316

www.maliribrno-hezky.cz

ŽIVNOSTNÍCI PRO ŽABOVŘESKY A OKOLÍ

Legendární restaurace

Vás zve ke své návštěvě

• příjemné posezení

• letní zahrádka v parku

• kvalitní pivo

• vlastní pečená pizza od 99,-

• domácí hamburgery

• luxusní pečená žebra

Denně od 15:15 h

rozvoz jídla

přes portál

NOVÉ RODINNÉ

DOMY V ZAJEČÍ

www.mladevinohrady.cz

mlade vinohrady

15% SLEVA

PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU NA VEŠKEROU ÚTRATU V CLUBU. PLATÍ DO 31. 8. 2020


DŮCHODOVÁ RENTA Z NEMOVITOSTI

Zůstali jste sami ve velkém bytě či domě?

Nezvládáte hradit měsíční náklady na bydlení a jiné?

Potřebujete peníze na nečekanou životní událost?

Chcete si i v seniorském věku začít užívat života?

Odkoupíme Vaši nemovitost, zřídíme Vám v ní věcné břemeno

doživotního užívání a vy budete ve Vaší nemovitosti dále bydlet

do konce života. Případně Vám pomůžeme sehnat jiné bydlení

podle Vašich představ třeba v blízkosti Vaší rodiny nebo s lepší

dostupností k lékaři apod. K tomu se dohodneme na výši pravidelných

měsíčních splátek, které Vám budeme vyplácet k důchodu.

VOLEJTE ZDARMA

800 666 006 www.progecstav.cz

OVĚŘENÁ, SPOLEHLIVÁ A PROFESIONÁLNÍ KANCELÁŘ

VÁŠ ODBORNÍK NA VÝKUP NEMOVITOSTÍ

Kompletní podlahářské

práce včetně materiálu

Slezák • 724 738 924

podlahářství

Renovace paRket

broušení, tmelení, 3 × lak

330 Kč/m 2 vč. DPH

www.podlahyslezak.cz

Instalatérství

Drobné opravy vody,

topení a odpadu.

Rychle – Non stop

tel. 608 045 745


100 LET FOTBALU V ŽABOVŘESKÁCH

V roce 2020 uplyne 100 let od založení

sportovního fotbalového klubu na území

dnešních Žabovřesk. V jeho tradici dnes

pokračuje klub FC Svratka Brno, který

působí na ulici Fanderlíkově. Pojďme se

podívat do historie vzniku klubu s využitím

dobového spisu SK Žabovřesky, vydaného

v roce 1947. Sportovní horečka

v Žabovřeskách propukla v roce 1920,

kdy se hrstka nadšených žabovřeských

sportovců, působících v SK Královo Pole,

se rozhodla založit na území Žabovřesk

vlastní fotbalový klub. Toto rozhodnutí

bylo učiněno na ustavující schůzi dne

3. 7. 1920, kde bylo usneseno, že klub ponese

název SK Meteor Žabovřesky. Ve

vedení klubu byli pan Drábal, Němeček,

Fibich, Kyrš, Kaprál, Klofáč, Brandsetr,

Batysta a další. Z počátku neměl klub

k dispozici žádné vlastní hřiště ani vybavení.

Zakládající členové a aktivní hráči

fotbalu získávali finance sbírkami z vlastních

zdrojů, cestovné a stravné si platili

sami. Jednalo se o čistě amatérský klub,

fungující na základě aktivity nadšených

sportovců. SK Meteor Žabovřesky měl

sídlo v horní části Žabovřesk, ovšem soustřeďoval

sportovce z dolní i horní části

Žabovřesk. V roce 1921 byl na návrh části

hráčů klub úředně přejmenován na Sportovní

klub Žabovřesky. Klub trénoval

zpočátku na hřišti za radnicí, ovšem soutěžní

utkání bylo nutné odehrát na cizích

(rozměrově a vybavením odpovídajících)

hřištích týmů SK Achilles Brno, Židenice

a Moravská Slavia. Na konci 20. let

20. století se podařilo postupně postoupit

fotbalovému klubu SK Žabovřesky

z nejnižší třídy do I. třídy, kde se umístil

ZE ŽABOVŘESK

na 3. místě za SK Židenice a Moravskou

Slavií. Zároveň se podařilo s přispěním

dalších sportovních oddílů a podpory

města vybudovat vlastní fotbalové hřiště

v okolí dnešní lokality na Fanderlíkově.

Tento sportovní areál je zakreslen již

na Velkém Jančově městském plánu Brna

z roku 1929.

zdroj: http://vilemwalter.cz/mapy/

ŽABOVŘESKY MAJÍ EVROPSKOU

PAMÁTKU PRVNÍ KATEGORIE!

Myslím, že právě teď je ten pravý čas na

procházky ulicemi Žabovřesk. Proto bych

Vám rád připomenul zcela ojedinělou

věc, která je s naší městskou částí spojená.

Začátkem dubna se kolonie Nový

dům zapsala mezi 48 předních evropských

památek, pyšnících se označením

Evropské dědictví.

Toto významné ocenění jsme obdrželi

v rámci nadnárodního projektu s názvem

Kolonie moderní architektury Evropy

1927–1932, mapujícího pět zcela unikátních

dobových realizací tehdejšího nového

konceptu moderního bydlení. Spolu

s kolonií Nový dům v Žabovřeskách

se jedná o především o Stuttgart, dále

Wroclav, Prahu a Vídeň. Díky prestižnímu

označení „Evropské dědictví“ se tak

i stavba z naší městské části dostává do

celoevropského kontextu významných

míst, která je třeba připomínat široké

veřejnosti pro jejich dobový význam.

Naše kolonie Nový dům tak byla zapsána

do seznamu, kde můžeme nalézt například

vídeňský Hofburg, Velkou synagogu

v Budapešti či centrum antických Athén.

Je skutečně úctyhodné, že právě naše

Žabovřesky se díky kolonii Nový dům

staly živoucí součástí významných evropských

dějin a jejich pamětihodností.

Podtrhuji, že z České republiky dosud

náleželo prestižní označení European Heritage

Label pouze Přemyslovskému hradu

a Arcidiecéznímu muzeu v Olomouci.

Příběh kolonie Nový dům začíná v roce

1928 v přímé souvislosti s Výstavou soudobé

kultury v Československu. Tehdy

přišli dva brněnští stavitelé Čeněk Ruller

a František Uherka s nápadem zastavět

úpatí Wilsonova lesa novou obytnou

čtvrtí s prvky funkcionalistického purismu,

a to jen o rok později, než vznikla

jiná slavná kolonie Weissenhofsiedlung

ve Stuttgartu, jejímiž principy byla přímo

inspirována. Jedinečný a odvážný developerský

projekt tvořený komplexem

16 rodinných domů se v naší republice

stal přímo unikátní prezentací moderního

bydlení. Při slavnostním otevírání měli

projev například Jiří Mahen a Karel Teige,

jedni z vůdčích osobností československé

avantgardy. O našem žabovřeském

architektonickém unikátu dobové noviny

psaly jako o novém typu obydlí pro moderního

člověka… To, že zájem investorů

i budoucích majitelů hluboce zklamal

očekávání developerů, je zase jiný příběh.

Važme si toho, že naše žabovřeská kolonie

Nový dům, i přes svůj pohnutý osud

v době socialismu, patří – a to i přes

řadu pozdějších necitlivých přístaveb

a laických úprav – k pamětihodnostem

přesahujícím svým architektonickým

významem rámec republiky. Tento jedinečný

urbanistický komplex dokresluje

středoevropský rámec mnohovrstevnatě

řešené myšlenky moderního a dostupného

bydlení. Považujme si toho, že kolonie

Nový dům ze Žabovřesk patří k ceněným

urbanistickým celkům moderní evropské

architektury.

Filip Leder, I. místostarosta

ČERVEN 2020

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 9


Z NAŠICH ŠKOL

foto: archiv ÚMČ Brno-Žabovřesky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SIROTKOVA 36

… TAKÉ NA WWW.ZSSIROTKOVA.CZ

NEČEKANÉ DRUHÉ POLOLETÍ

Vážení a milí spoluobčané, ale hlavně

Vy rodiče a žáci, události, které od března

zcela ojedinělým způsobem zasáhly

do našich životů, do našich každodenních

povinností i zvyklostí, se dotýkaly

i Vás. A i díky tomu, že jste vše společně

s námi dospělými zvládli vážně na výbornou

(každý podle svých možností),

jsem strašně ráda, že už můžete – alespoň

vybraná část z Vás – být ve škole.

A protože jsem měla možnost být

u všech uplynulých „koronavirových“

opatření, která jsme jakožto obec a zřizovatel

škol a školek přijímali, jsem strašně

ráda, že jsem mohla být i u toho netrpělivě

očekáváného znovuotevření škol.

To napětí a radost jsem si nemohla zkrátka

nechat ujít. Proto jsem mimo jiných

školských zařízení navštívila a pohovořila

si s ředitelem jedné z našich tří základních

škol, panem ředitelem Mgr. Danem

Jedličkou, ředitelem ZŠ Sirotkova.

Pane řediteli, těšíte se?

Jistě, a moc! Bez dětí je škola prázdná

a žádná distanční výuka nenahradí ten

pravý osobní kontakt.

Jak se díváte právě na distanční

(v elektronické podobě) vedenou výuku?

Jak to šlo?

Musím říct, že výborně. Naše škola, rodiče,

žáci i pedagogové jsme měli přechod

na elektronickou výuku jednodušší.

Již delší dobu na celou školní agendu

(třídní knihy, žákovské knížky, zadávání

úkolů) využíváme informační systém

Edookit, na který jsme v době těch nejpřísnějších

opatření pandemie přenesli

veškerou komunikaci mezi školou a rodinami.

K tomu jsme přidali ve všech

naukových předmětech online hodiny

přes Google Meet. Za sebe musím říci,

že teď – s odstupem pár měsíců – vidím,

že skutečně všechno špatné je k něčemu

dobré.

Jak to myslíte?

Izolace znamenala na jednu stranu nemožnost

se skutečně setkat a popovídat

si se spolužáky i učiteli. Na druhou stranu

přinesla požadavky, které škola musela

v krátkém čase vyřešit. Před březnem

2020 jsem si vůbec nedokázal představit,

že by všichni naši učitelé realizovali

v takovém rozsahu a kvalitě on-line

výuku, že by se natáčela výuková videa

a následně se sdílela přes internet. Tohle

období nesmírně akcelerovalo schopnosti

a dovednosti nejen žáků, ale i pedagogů.

Chtěl bych zde všechny „moje“ učitele

moc pochválit. Jak pořád říkám, v současné

době mají práce mnohem víc než

v době běžné výuky. Nezastupitelnou

roli ve výuce mají v současné době také

rodiče především menších dětí. Sami teď

v praxi vidí, co všechno učitel zvládá.

Jsem hluboce přesvědčený o tom, že tato

celonárodní zkušenost pomůže zvýšit

kredit učitelské profese. Moc děkuji rodičům

za pravidelnou konstruktivní komunikaci

s učiteli. Kontakt rodiny a školy je

strašně důležitý a nám se to na Sirotkově

dlouhodobě daří.

Jak budete na konci školního roku

vlastně žáky hodnotit?

Budeme hodnotit známkami, a to motivačně.

Do hodnocení zahrneme známku

z pololetí, začátek pololetí s běžnou

výukou a individuálně budeme hodnotit

aktivitu žáků při distanční výuce. Samozřejmě

přihlédneme ke zcela specifickým

podmínkám výuky. Já osobně jsem

přesvědčený o tom, že velikou jedničku

si zaslouží všichni už teď. Žáci prokázali,

že když je potřeba, máme v nich parťáky,

se kterými se zvládne jakýkoli boj.

Myslíte si, že zkušenosti z distanční

výuky využijete i v době běžné výuky?

Tento způsob výuky můžeme využít do

budoucna jako podporu běžné výuky.

Především pokud bude žák dlouhodobě

nemocný nebo bude v zahraničí, mají pedagogové

již vyzkoušenou variantu, jak

se přes aplikaci Meet s dětmi spojit, vysvětlit

jim těžší učivo a zkontrolovat, jestli

tomu rozumí. Také je možné přes interaktivní

tabuli přímo ve výuce promítnout

obraz z webkamery chybějícího žáka, aby

pozdravil spolužáky a popovídal si s nimi.

Naopak by bylo moc špatně, kdyby

si někdo po současné zkušenosti řekl,

že dětem ze základních škol stačí jenom

online výuka. Potvrzuje se, že role učitele

je nenahraditelná, především jeho interakce

se žáky ve třídě během procvičování

a upevňování učiva a vyvozování

souvislostí. Pořád platí a máme opět ověřeno,

že dětem také chybí sociální kontakt

se spolužáky a do školy se všechny

velmi těšily.

A na závěr mi, paní starostko, dovolte ještě

jednou touto cestou ze srdce poděkovat

mým kolegyním a kolegům, kteří výborně

zvládali všechna opatření a všechny

na ně kladené nároky s maximálním

nasazením. Jsem na ně hrdý.

A paní starostka dodává: „Já bych tímto

chtěla poděkovat Vám i Vašim kolegům

a také i všem dalším ředitelům, ředitelkám

a jejich kolegům, jak velmi statečně

celou situaci zvládli, jak se s ní vypořádali

a do závěru školního roku přeji všem

hodně sil.“

Přejeme všem krásné letní prázdniny!

Lucie Pokorná a Dan Jedlička

10 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

ČERVEN 2020


Na období letošních letních prázdnin

jsme měli naplánovanou rekonstrukci

šaten pro žáky v objektu Základní školy

Jana Babáka 1. „Díky“ nouzovému stavu,

kdy se žáci vzdělávali doma, jsme volný

prostor školy v tento čas využili a započali

s rekonstrukcí dříve. Nyní již máme

hotovo. Původní šatny umístěné v přízemí

objektu školy svými parametry již

nevyhovovaly současným potřebám

i všeobecným standardům. Šatny klecového

typu oddělené drátěnými bránami

v nefunkčních pojezdech jsme proto

nechali odstranit.

Volný prostor jsme vybavili šatními

skříněmi, které slouží k úschově oděvů,

bot či učebnic. Skříňky jsou vyrobeny

z kvalitního ocelového plechu a splňují

protipožární a bezpečnostní předpisy.

Povrchová úprava skříněk je ve veselých

barvách a spolu s barevně sladěnými

nosnými sloupy a novou řadou stropního

osvětlení prostor výrazně oživují. Dvířka

každé z 703 instalovaných skříněk jsou

uzamykatelná, což vytvoří komfortnější

soukromou zónu pro každého, kdo dostane

od šatní skříňky klíče. Stavební část

celého projektu nepřekročila dobu šesti

týdnů a samotné umístění skříněk proběhlo

v rozsahu týdne.

Věřím, že překvapení, které mělo na žáky

čekat až po velkých prázdninách, zafunguje

i nyní. Vzdušný prostor zbavený

drátěných klecí, nyní oživený skříňkami

s barevnými dvířky bude jistě příjemným

Z NAŠICH ŠKOL

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁM. SVORNOSTI 7

… TAKÉ NA WWW.ZSNSVOR.CZ

DISTANČNÍ DRUŽINA

Ještě v únoru jsme my, vychovatelky

školní družiny, plánovaly na jaro pro děti

různé akce. Za pěkného počasí je příjemné

s nimi trávit oddechový čas v přírodě

a kupříkladu výlety na přehradu jsme

si všichni vždy maximálně užili. Jednou

z posledních příjemných akcí, které se

nám podařilo realizovat, byla návštěva

muzea. Zde jsme si prohlédli tvorbu Ondřeje

Sekory a krásně jsme pak mohli navázat

čtením z knížky Ferda Mravenec.

Současná situace nás však přinutila se

přizpůsobit. Proto jsme začaly dětem

a rodičům posílat nápady na volný čas

a psát jim dopisy. Největší odměnou jsou

pro nás fotky, které děti posílají, aby se

pochlubily nějakým zdařilým výrobkem.

Také jsme přemýšlely, jak zorganizovat

tradiční velikonoční soutěž. Letos jsme

měly v plánu pro děti připravit velikonoční

dílničky. Kvůli karanténě jsme

akci poupravily do elektronické podoby

a vyhlásily jsme ji na webových stránkách

školy. Pro lepší komunikaci mezi námi,

dětmi a rodiči jsme založily FB skupinu.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Děti

mohly doma společně s rodiči vyrábět

vajíčka a posílat je vychovatelkám.

Výrobky jsme potom zveřejnily na FB

a členové naší skupiny o nich hlasovali

formou lajku. Sešlo se nám skoro padesát

krásných výrobků. Velikou pochvalu si

zaslouží opravdu každý účastník soutěže.

Těšíme se, až budeme moci vítězům

obou kategorií osobně předat diplomy

a ceny, doufáme, že to bude co nejdříve.

Všechny děti a rodiče zdravíme z družiny.

Zuzana Blahová, vedoucí vychovatelka

REKONSTRUKCE ŠATEN NA ZŠ J. BABÁKA – HOTOVO!

začátkem vyučovacího dne žáků prvního,

i druhého stupně. Zkrátka, kdo má od

svého království klíče, ten se prostě má!

Přeji všem žákům i učitelům radost ze

společně stráveného června a příjemné

letní prázdniny!

Filip Leder, I. místostarosta

foto: archiv ÚMČ Brno-Žabovřesky

Z NÁVŠTĚVY MŠ FANDERLÍKOVA

Když jsme si společně s kolegy z vedení

městské části připomínali v loňském

roce neuvěřitelných 60 let od postavení

MŠ Fanderlíkova, nikoho z nás ani ve

snu nenapadlo, že je před námi období,

ve kterém se nejen pro mateřské školky

jakoby zastaví čas. Že zažijeme období,

kdy tolik milý lidský kontakt budeme

muset omezovat a kdy nebude možné

opětovat úsměv lidem, které máme rádi.

Protože ústa jsou zahalená rouškou. O to

víc ale mohou mluvit naše oči. A v očích

pedagogů MŠ Fanderlíkova je spousta

energie.

Jsem velmi ráda, že jsme společně s paní

ředitelkou Mgr. Jarmilou Klímovou našly

čas si projít školku v posledním týdnu

před návratem našich malých školkových

dětí. Dětí, které se některé i díky koronaviru

naučily říkat to těžké písmeno „R“.

A touha být znovu spolu na mě dýchala

z celé návštěvy školky. Všichni zaměstnanci

se snažili využít dobu, která jakoby

připomínala nekonečnou sobotu, k tomu,

aby školku pro děti zvelebili. Úpravy probíhaly

nejen uvnitř, ale i v zahradě, takže

děti se mají na co těšit.

Přeji všem školkovým dětem, které se

vrací do školek, aby si společné chvíle

s kamarády užívaly, hrály si a měly krásné

společné dny.

Přeji rodičům i dětem spokojený červen!

Lucie Pokorná, starostka

ČERVEN 2020

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 11


ZE ŽABOVŘESK

OPRAVA KOMUNIKACE PŘED MŠ FANDERLÍKOVA

Jsem zastáncem teze

slavného architekta

Ludwig Mies van der

Rohe (mj. autora

vily Tugendhat), že

Bůh spočívá v detailech.

Tudíž i menší

projekty mohou být

mimořádně důležité

pro ty, kteří v daném

místě bydlí. Jedním z příkladů takového

investičního záměru obnovy účelových

komunikací je silnička, která vede

před budovou MŠ Fanderlíkova, která je

mimo školkové děti a rodiče využívána

i majiteli garáží. Právě na ni jsme v letošním

roce zaměřili naši pozornost. Sice se

nejedná o frekventovanou komunikaci,

avšak její dosluhující povrch plný děr

a nerovností bylo nutné opravit, což zcela

určitě docení místní, jakož i rodiče vozící

a vyzvedávající děti z mateřské školky.

Z vozovky necháme odstranit původní

živičný povrch a nahradíme ho zámkovou

pojezdovou dlažbou. Současně

s touto rekonstrukcí opravíme zbývající

část chodníku, který spojuje ulici Minskou

s ulicí Záhřebskou směrem k ulici

Jindřichova, aby povrch celé spojnice byl

sjednocen pro bezpečný pohyb všech

chodců.

Přeji nám všem pohodové letní měsíce

plné slunce.

Filip Leder, I. místostarosta

DEN DĚTÍ ROKU 2020

Přestože děti, navštěvující školky, školy,

i zájmové kroužky v naší městské části,

zrovna asi nebudou typickými čtenáři

našeho Zpravodaje, chtěl bych jim na

tomto místě moc poděkovat za to, jak

se zvládly vypořádat s děním posledních

měsíců. Rád bych těmto malým lidem

složil poklonu za to, jak se dokázali každý

po svém přizpůsobit situaci, na kterou

nikdo nezná správnou odpověď. Teď,

když jsou opatření už trochu volnější,

chtěl bych vás pozvat ven, na hřiště, protože

být pospolu je prostě fajn. A pokud

to máte blízko, pojďte vyzkoušet třeba

to nové dětské hřiště, které na Vás čeká

ve vnitrobloku Pod Kaštany – Kounicova

– Šumavská – Tábor.

Milé děti, přeji Vám super vysvědčení,

které si určitě schovejte, protože druhé

pololetí školního roku 2019/2020 se stane

nepochybně součástí dějin.

Filip Leder, I. místostarosta

foto: archiv ÚMČ Brno-Žabovřesky

VRCHOLY, MULTISTEZKY A MINISTEZKY

Určitě nikoho z nás nenechá krásné

počasí na pochybách, že je dobré vyrazit

ven. Na výlet či procházku by si měl najít

čas každý z nás. Proto si myslím, že nám

přijde vhod skvělý nápad a realizace, se

kterou přišlo naše žabovřeské Salesiánské

středisko mládeže. A protože jeho členové

jsou známí svou kreativitou a vynalézavostí,

která jde ruku v ruce s myšlenkami

sv. Jana Bosco, aby součástí aktivit bylo

vzdělání, ale i zábava a veselá mysl, jejich

zbrusu nové zábavné putování s různými

úrovněmi mile překvapí každého z nás.

A na výběr máme hned tři možnosti

1. zábavné cestičky pro děti a rodiče

12 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

(s názvem MINISTEZKY), 2. soutěžní

hra putování po zajímavých místech

Žabovřesk a okolí (pod názvem MUL-

TISTEZKY) a za třetí VRCHOLY. A po

pravdě mě láká ten třetí s podtitulem

Zdolej Mount Everest. Dobrou zprávou

totiž je, že nepotřebujete k jeho pokoření

mačky, cepíny ani zkušeného horského

průvodce. Stačí chuť vyrazit na výlet, dobré

boty a mobilní telefon. 24 výletních

míst v okolí Brna totiž ve svém součtu

udělají 8 848 m – což je výška nejvyšší

hory světa – vrcholu Mount Everestu.

A jak na to? Po načtení QR kódu

stanoviště uvidíte na displeji zajímavost

a soutěžní otázku. Za každou správnou

odpověď budete zařazeni do slosování.

Kolik správných odpovědí, tolik výskytů

ve slosovacím osudí. Šance na výhru

tak rostou s každým dalším stanovištěm,

na kterém soutěžíš!

A pokud se budete chtít zdržet jen

na skutečně domácí půdě Žabovřesk,

i pro Vás mají Salesiáni řešení. Pro nápady

na Vaše skvělé výlety prosím navštivte

https://brno.sdb.cz/stredisko/pesi-zona-476.

Protože takový božský kopeček

od salesiánů může být třeba i tou sladkou

třěšničkou za příjemným výletem.

Krásné červnové dny

Lucie Pokorná, starostka

SLEDUJTE

NÁS

foto: archiv ÚMČ Brno-Žabovřesky

FACEBOOK

RADNICE ŽABINY

RUBÍN ŽABINY


ZE ŽABOVŘESK

ŽABOVŘEŠTÍ HRDINOVÉ II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Vážení a milí spoluobčané, dnes si připomeneme

posledního muže z naší čtveřice

žabovřeských letců britského královského

letectva Royal Air Force (RAF). Pana

Milana Nechvátala. Narodil se 14. května

1921 v Žabovřeskách, jako syn strážníka

Jana Nechvátala a jeho ženy Emilie. Jeho

nejvyšší dosažené vzdělání bylo stejně

jako u řady jiných letců a pozemního

personálu RAF – průmyslová škola. Civilním

povoláním byl pan M. Nechvátal mechanik

a je tedy více než zřejmé, kterým

směrem se jeho působení bude ubírat.

A protože úspěch letců do značné míry

závisel i na technicky dokonale připravených

strojích stíhací perutě, byl pozemní

personál pro celkové dokonalé působení

britského královského letectva mimořádně

důležitý.

Z databáze a souhlasem Archivu města Brna

Ve svých necelých 19 letech odchází

do zahraničí, aby se účastnil čs. zahraničního

odboje. Do čs. zahraničního vojska

je odveden 2. 6. 1940, Marseille (Francie).

A už 4. června 1940 je prezentován

u Náhradního tělesa čs. zahraniční armády

v Agde a je zařazen k letectvu. Následně

ve dnech 24. června až 7. července 1940

pluje lodí „Apapa“ z Port Vendres přes

Gibraltar do Liverpoolu, shodou okolností

o den dříve, než se jiného transportu

účastní K. Hruška, kterého jsme si připomenuli

v minulém čísle. Oba pluli stejným

směrem a jejich osudy se na nějaký čas

spojily, neboť společně působili po nějaký

čas ve 312. čs. stíhací peruti. Přesun

do Velké Británie tak Milan Nechvátal

absolvuje v rámci transportu podplukovníka

letectva Karla Mareše-Tomana

a dne 26. července 1940 je přijat do RAF.

Dne 5. září 1940 je M. Nechvátal přidělen

k 312. čs. stíhací peruti jako zbrojíř-montér.

Jeho nejvyšší dosažená hodnost

Sergeant (Sgt., a to od 1. června 1944),

čs. hodnost na konci II. světové války byla

rotmistr letectva. Po válce byl M. Nechvátal

povýšen na štábního rotmistra letectva.

Do ČSR se po skončení války vrátil

v pátek 20. července. Zemřel 27. listopadu

2013. Čest jeho památce!

A přestože jsme nyní na konci seznamu

našich hrdinů, letců britského královského

letectva Royal Air Force (RAF), naše

putování po stopách historie a významných

předků a obyvatel městské části

Brno-Žabovřesky bude i nadále pokračovat.

Společně s naším Odborem kultury

a vnějších vztahů a jeho vedoucí Petrou

Kačírkovou jsme se totiž rozhodli poté,

co se nám i přes řadu veřejných výzev

nedařilo nalézt člověka, který by se chtěl

věnovat vytváření kroniky naší městské

části, že začneme tuto činnost realizovat

sami. A protože materiálu se k takovémuto

počinu hodí vždycky „nekonečné

množství“ a jen historie ukáže, že někdy

i zdánlivě nepodstatné detaily byly

významnou součástí toku dějin, prosím

v případě, že budete mít chuť a zájem,

dveře máte otevřené.

Filip Leder, I. místostarosta

MÁTE NÁPAD PRO ŽABOVŘESKY? SEM S NÍM!

Vy sami nejlépe víte, co vám v Žabovřeskách

chybí, co by ocenili lidé ve Vašem

sousedství. Současná situace spojená

s pandemií nám ukázala, jak je pro nás

veřejný prostor důležitý a nenahraditelný.

Podílejte se na tom, aby byl čas v něm

trávený co nejpříjemnější. S participativním

rozpočtem Dáme na Vás se Váš

nápad může stát skutečností.

Jak to funguje?

Je to jednoduché. Svůj projekt můžete

do 15. 6. přihlásit na webových stránkách

damenavas.brno.cz. Najdete tu pár jednoduchých

zásad a pravidel.

Přihlašovací formulář pak chce stručný

popis projektu, jeho lokaci, orientační

rozpočet a veřejný přínos. Se vším

Vám rádi poradíme, neváhejte se na nás

obrátit. Kontakty také najdete na našich

webových stránkách.

V Žabovřeskách se nezahálí!

Žabovřesky letos jedou! Tři zajímavé

návrhy jsou už přihlášené: Kroftova – louka

pod Palackého vrchem, rozšíření ulice

Spojovací a studie, která zpracuje varianty

cyklostezky od Svratky kolem vozovny

Komín až na ulici Královopolskou.

Dejte jim palec!

Podívejte se na tyto i jiné projekty po

celém Brně v galerii projektů na našem

webu a podpořte je do 30. 6. 2020.

Nápad potřebuje minimálně 300 „líbí se

mi“, aby mohl postoupit do finále. Vaše

podpora je důležitá!

ČERVEN 2020

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 13


VOLNÝ ČAS

SALESIÁNSKÉ

STŘEDISKO MLÁDEŽE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO-ŽABOVŘESKY

Foerstrova 2

616 00 Brno-Žabovřesky

tel./fax: 541 213 110

e-mail: info@brno.sdb.cz

www.brno.sdb.cz

KROUŽKY 2020/2021

Přihlašování do zájmových kroužků

na příští školní rok startuje 8. června.

Vybírat ale můžete už teď, nabízí se opět

pestrá škála aktivit v tradičíních kategoriích:

sportovní, hudební, výtvarné,

mediální, technické, dramatické nebo

taneční. Otevíráme také oblíbené kuchařské

a jazykové kroužky. Pro velký úspěch

(nejen s výrobou roušek) rozšiřujeme

kroužky šití a také kutilské kroužky, které

již několik let patří mezi nejvyhledávanější

zájmové aktivity u nás.

Nepřehlédněte novinky příštího roku:

• PROGRAMOVÁNÍ (mediální) – webové

technologie pro starší děti (13–18 let)

• KREATIVNÍ ATELIÉR (výtvarné) – tvoření

všeho druhu (náramky, korálky, šití,

drhání…) pro malé kreativce (10–12 let)

• EFFECTS/EDITING (mediální) – kroužek

pro starší videomakery (13–18 let):

stabilizace videa, color grading, correction,

přechody, přesuny, efekty, ...

• SING! (hudební) – vokální hudební skupina

pro mladé zpěváky (12–16 let)

Společně s kroužky začíná také zápis do

kroužků Klubu maminek (aktivity pro rodiče

s malými dětmi) a aktivit tzv. křesťanské

výchovy (výuka náboženství, biblické

kroužky, společenství, ministranti).

Přihlašování probíhá na stránkách brno.

sdb.cz/stredisko.

PROSTOR, KTERÝ SPOJUJE LIDI

Veřejná sbírka na rekonstrukci sálu pod

kostelem

Pomozte nám vytvořit kvalitnější prostor

(nejen) pro děti a mládež.

Společně s vámi se chceme pustit do rozsáhlé

rekonstrukce multifunkčního sálu,

který je neustále dějištěm nejrůznějších

setkání: pro nejmenší děti je hernou, pro

školáky tělocvičnou, pro herce jevištěm,

pro dospělé tanečním parketem, konferenčním

sálem nebo kavárnou… Pojďme

zlepšit jeho akustiku, osvětlení a vybavení,

ať může tento prostor lépe sloužit

nám všem!

Do rekonstrukce je zahrnuto:

• sál: výměna osvětlení, motoru vzduchotechniky,

instalace akustického zařízení,

nákup židlí, výměna zvukotechniky, dále

opona, nové obložení sloupů

• kuchyňka u sálu: digestoř, rychlomyčka,

světla

• předsálí: celková rekonstrukce

Předběžně odhadované náklady jsou

2 mil. Kč.

Sbírka je vyhlášena na dobu neurčitou.

Číslo účtu k zasílání darů: 2801672789/2010.

Všem dárcům děkujeme!

Za Salesiánské středisko mládeže

Anežka Hesová

LATA

ŽABOVŘESKY

Plovdivská 8, Brno, 616 00

e-mail: lata@luzanky.cz

tel.: 549 216 949, 602 751 385

lata.luzanky.cz

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ NA LATĚ 2020/21

I když je před námi ještě celé léto,

Lužánky SVČ – pracoviště Lata má již

připravenou širokou nabídku volnočasových

aktivit pro příští školní rok.

Máte několikaměsíčního kojence? Přijďte

s ním na Latu! Kroužky jsou zaměřené

na rozvoj hrubé a jemné motoriky dítěte

za doprovodu říkadel, básniček a písniček.

Maminky si v některých kroužcích

mohou kondičně zacvičit s velkými míči,

overbally a therabandy. Na děti předškolního

věku čekají dopolední i odpolední

kroužky od všestranně zaměřených přes

výtvarné, keramické, sportovní až po turisticky

laděné. Mladší školáci se mohou

těšit na tanečně pohybové kroužky, řemeslné

kutění nebo kreativní Holčičárnu.

Nechybí základy programování, elektrokroužek

či floristika. Jednou za měsíc

vás zve vstříc dobrodružství Klub Liščí

stopa. Mezi žhavými novinkami najdete

např. Záložku – hravé setkávání rodičů,

dětí a knižního skřítka, který vyskakuje

z pohádek a příběhů pro nejmenší nebo

Tajemnou Knidru, dramaticko-čtenářský

kroužek pro děti od druhé do páté třídy,

které mají rády knížky, chtěly by si užít

zábavu při vymýšlení a dramatizaci divadelních

her, ale také neváhají vyrazit ven.

Další novinkou je Bastlení pro začátečníky

– programování v arduinu, zaměřené

na vlastní projekt.

Protože na Latě to není jen o zajímavých

činnostech a inspiraci, ale také o společně

prožitých chvílích, zážitcích a nových

přátelstvích.

Přehled kroužků bude zveřejněn na

webových stránkách lata.luzanky.cz od

25. května, elektronické přihlašování

startuje 1. června. S výběrem kroužků

a příp. dotazy vám ráda poradí Ivana

Fraňková, tel. 602 751 385. Těšíme se na

vzájemné setkávání na Plovdivské 8.

Ivana Fraňková,

SVČ Lužánky, pracoviště Lata

KINO

LUCERNA

e-mail: biograf@seznam.cz

tel.: 515 544 000

(v době otevřené pokladny)

SLEDUJTE AKTUALITY

A PROGRAM KINA

NA NAŠICH STRÁNKÁCH

www.kinolucerna.info

14 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2020


REKREAČNÍ

STŘEDISKO

SLOUP • MORAVSKÝ KRAS

ATRAKTIVNÍ MÍSTO PRO SOUSTŘEDĚNÍ

SPORTOVNÍCH KLUBŮ V OBDOBÍ PRÁZDNIN

KOMPLEXNÍ NABÍDKA PRO POŘÁDÁNÍ

ŠKOLNÍCH VÝLETŮ, ADAPTAČNÍCH KURZŮ

NEBO FIREMNÍCH TEAMBUILDINGOVÝCH AKCÍ

• základní stupeň ubytování

s důrazem na pořádek a čistotu

• vlastní stravovací provoz,

k dispozici dvě prostorné jídelny

• široká nabídka sportovišť

hřiště s umělým povrchem,

volejbalový kurt,

hřiště na malou kopanou

• letní koupaliště a tenisové

kurty v těsném sousedství

UBYTOVÁNÍ

V PENZIONU

A LETNÍCH

CHATKÁCH

CELKOVÁ

KAPACITA

VÍCE NEŽ

200 OSOB

www.rs-sloup.cz

Rekreační středisko Sloup č.p. 140

679 13 Sloup v Moravském krasu

770 144 892 • e-mail: rezervace@rs-sloup.cz

Nabízíme atraktivní ceny ubytování i stravování,

to vše v krásné přírodě Moravského krasu,

pouze 40 minut jízdy od Brna. Vstup do jeskyní

cca 1 500 m od areálu. V provozu od května do září.

2 000 ELEKTROKOL

SKLADEM

NEJLEPŠÍ

CENY V ČR

BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 164


KDYŽ CHCETE

JEZDIT.

NE ČEKAT.

od

ŠKODA SCALA

335 900

Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 vozu

ŠKODA SCALA: 4,1–5,1 l/100 km, 96–116 g/km

Ilustrativní fotografie

Výkupní bonus

30 000 Kč

IHNED

k odběru

Akční skladové vozy ŠKODA jsou vám

okamžitě k dispozici. Stačí jen nastoupit.

Vyberte si z akční nabídky skladových vozů, které snadno vyhoví vašim potřebám. Pořiďte si například praktický

hatchback ŠKODA SCALA s bohatou výbavou a celou řadou prvků Simply Clever. Kromě dynamického

designu vyniká také množstvím asistenčních systémů, které se starají o vaši bezpečnost. Zastavte se v našem

autorizovaném dealerství ŠKODA nebo nás kontaktujte telefonicky.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Autocentrum ROS, a.s.

Poříčí 1c

603 00 Brno

Tel.: 530 501 222

www.rosauto.cz

More magazines by this user
Similar magazines