ARCHITECTURE PORTFOLIO - BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

hodek.adam

CZ | Portfolio prezentuje mnou navržené objekty v rámci bakalářského studia oboru Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Bakalářská práce není zahrnuta v tomto sborníku, ale je prezentována v portfoliu magisterského studia.

EN | The portfolio presents my proposed objects within the bachelor's study of Architecture and Civil Engineering at the Faculty of Civil Engineering of the Czech Technical University in Prague. The bachelor's thesis is not included in this collection, but it is presented in the portfolio of the master's study.
More magazines by this user
Similar magazines