07.07.2020 Views

PIRÁTSKÉ LISTY | Ústecký kraj | Léto 2020

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

pirátské listy

ÚSTECKÝ KRAJ | LÉTO 2020 | PIRATSKELISTY.CZ | PIRATI.CZ | NEPRODEJNÉ

STRANA 2

Výuka v době nouzového stavu,

aneb Jak se učí online

STRANA 3

Děkujeme všem, kteří v době krize

mysleli také na ostatní!

STRANA 6 STRANA 7

STRANA 7

Revitalizace Podmokel:

Šlendrián vedení města Děčín

Lukáš Ryšavý:

Potenciál jezera Most

Swap v Ústí!

PO KRIZI NECHCEME POUZE NÁVRAT DO NORMÁLU.

CHCEME PROSPERUJÍCÍ ÚSTECKÝ KRAJ A MÁME PLÁN!

QR

HUB.PIRATI.CZ

kód: Appka Pirátský hub

https://hub.pirati.cz

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., předseda České pirátské strany

BUDOUCNOST ŘEŠÍME TEĎ!

NOVÉ VÝZVY VYŽADUJÍ CHYTRÁ ŘEŠENÍ

Vážení čtenáři,

poslední týdny a měsíce rozhodně nebyly snadné pro nikoho z nás a stále před sebou

máme mnoho výzev a dlouhou cestu do “normálu”. Já bych však chtěl na tomto místě

vyzdvihnout to dobré, co nám tyto nelehké časy ukázaly. A to je v první řadě neuvěřitelná

solidarita, která se v lidech probudila a obdivuhodné odhodlání pomáhat všem

kolem sebe. Kdo uměl šít, začal zcela nezištně vyrábět roušky pro sebe, své sousedy,

ale i pro nemocnice či seniory, jiní se pustili do výroby ochranných pomůcek na 3D

tiskárnách, obrovské množství dobrovolníků zásobovalo seniory potravinami a lékaře

nebo hasiče obědy. České firmy začaly vyrábět ochranné pomůcky a vyvíjet nové

technologie v boji proti COVID–19, špičkoví odborníci se podíleli na chytrých řešeních.

Lékaři i přes nedostatek ochranných pomůcek ukázali stoprocentní nasazení.

Nenechali nás v tom ani prodavači a prodavačky, řidiči kamionů nebo lidé zajišťující

funkční infrastrukturu. Každému jednotlivému člověku, který odhodil své každodenní

starosti stranou jen proto, aby pomohl někomu jinému, patří moje upřímné

poděkování a obdiv. Věřím, že právě tyhle jednotlivé skutky naplňovaly nás všechny

nadějí ve chvílích, kdy nám nebylo úplně do smíchu.

Jsem přesvědčen, že kus práce jsme odvedli i s Piráty ve Sněmovně, kde jsme kontrolovali

kroky vlády a z pozice konstruktivní opozice přicházeli s vlastními návrhy a řešeními

tam, kde vláda na někoho zapomněla nebo nabídla nedostatečná řešení. Nikoho

jsme nevynechali. Postavili jsme se především za ty nejohroženější skupiny – seniory,

ekonomicky ohrožené jedince a ty, kterým stát podporu v těžké situaci odmítl poskytnout.

Bojovali jsme za záchrannou síť pro dohodáře, ke kterým se vláda zcela otočila

zády, a kteří po našem nátlaku dostali ošetřovné, pokud si platili pojistné. Tlačili jsme na

digitalizaci běžných úkonů, aby lidé, kteří potřebovali pomoc, nemuseli běhat s papíry

po úřadech. Naše místopředsedkyně Olga Richterová kromě jiného intenzivně řešila

některá čistě lidská témata, jako byly zákazy doprovodu u porodů či doprovázení umírajících

osob. Jsem přesvědčen, že ani v takto komplikované době nemůžeme rezignovat

na soucit a přistupovat k lidem pouze jako k číslům ve statistikách.

pokračování na straně 2

Ing. Vít Rous

QR KÓD:

ROZCESTNÍK PIRÁTSKÝCH

WEBŮ A APLIKACE

BUDOUCNOSTI.

Přehrady sucho nezastaví. důležité

je odpovědně hospodařit s vodou.

Vláda v květnu představila plán na postavení 31 přehradních

nádrží, které by podle jejího megalomanského plánu měly

vyřešit problém se suchem v České republice. Ti, kteří projekt

prosazují, však neváhají argumentovat tím, že se bude jednat

o rezervoáry pitné vody pro obyvatelstvo. V první řadě je tedy

kolem zmiňovaného plánu nejasnost ohledně toho, k čemu

potenciální nové přehrady vlastně mají sloužit. Pokud se jedná

o systém řešení sucha (a letos se potýkáme s nejhorším suchem

za 500 let), jde vlastně o efektivní řešení? pokračování na straně 2

Karel Karika, lídr kandidátky Pirátů v Ústeckém kraji do krajských voleb 2020

Lídrem kandidátky Pirátů v Ústeckém kraji a kandidátem na hejtmana je Karel Karika, bývalý místostarosta

a následně starosta obvodu Ústí nad Labem – Město. Karel je aktivista bojující za práva

a životní úroveň chudých a znevýhodněných. Vede komunitní centrum Dům sv. Materny. Tam usiluje

o vybudování akreditovaných řemeslnických dílen. Svůj čas tráví nejčastěji péčí o druhé, ať už jde

o podporu charitativních organizací a sbírek či vaření pro chudé v Ústí nad Labem. Sám o sobě tvrdí,

že při odrostlých dětech již může věnovat svůj čas druhým, což vychází z jeho výchovy – je nejmladší

z devíti dětí a již od útlého věku byl veden ke zodpovědnosti, odvaze a soucitu. Co je jeho životní poslání?

Jak si představuje budoucnost našeho kraje? To se dozvíte z našeho rozhovoru pro Pirátské Listy.

Ahoj Karle. Máme jednu zásadní

otázku. Kdo vlastně je ten Karel

Karika?

Karel Karika? Je to patriot Ústí nad

Labem, který má nejvyšší práh sociálního

chápání, zodpovědnost, odvahu

a chce věci řešit v klidu. Kdo jsem?

Jsem člověk, který chce, aby se v tomto

kraji žilo dobře.

Jsi mediálně známý především jako

ten bývalý starosta z Ústí, co prodal

svoje auto, aby měl na pomoc chudým.

Co tě k tomu motivuje?

Prodal jsem dvě auta (smích). Základy

jsou v dětství, kdy jsem pomáhal všem

a dělám to dodnes, je to součástí mojí

podstaty. Nemůžu kolem sebe vidět

Kateřina Stojanová

lidi, kteří trpí, ať je to hlady nebo jiným

příkořím. Člověk to prostě tak

cítí a já se cítím být odměňován tím,

že můžu pomáhat.

Ty jsi během koronavirové krize

rychle přesedlal taky na látkové

roušky a obličejové štíty. Jak to

všechno zvládáš? Máš nějakou dílnu

a kuchyni v jednom?

Mám. Dílna, kuchyně, překladiště

různých charitativních sbírek. K těm

ochranným pomůckám – získali jsme

program pro 3D tisk, využili stará

trička a další látky a hned jsme se do

toho pustili s rodinou a přáteli. Někdy

jsem si připadal jako chobotnice. Ale

stálo to za to!

Jak vlastně hodnotíš koronavirovou

krizi? Může být v něčem i přínosem?

To je dobrá otázka. Kvůli tomu, jak se

všichni chopili šicích strojů a suplovali

nedostatek roušek, by si jeden mohl

myslet, že nás krize spojí. Ale na rozdíl

od jiných, já nejsem naivní. Krize

dopadne těžce na všechny, staré rány

se rychle obnovují a jednota se vytrácí.

Chudí budou ještě chudší a na celé

situaci vydělá pár spekulantů. Obrodu

společnosti zatím nevidím.

A jak to podle tvého názoru bude

z hlediska Ústeckého kraje?

Pokud bude jeho reprezentace taková,

jako doposud, tak se řítíme do obrovského

průšvihu...

pokračování na straně 3

kolik právníků je příliš právníků?

Ekonomických tezí a rad, kterými by se měl řídit každý odpovědný

hospodář, je ve veřejném prostoru celá řada. Moudrá slova

o tom, jak efektivně nakládat s financemi, už dávno opustila

strany teoretických učebnic a odborných článků. Uhnízdila se na

lifestylových blozích, v ženských časopisech, i jako co by normy

v řadě předpisů. Zpravidla v takovém výčtu nechybí poučení

o neodkládání plateb až po zapisování si všech výdajů. Jedno

zásadní však bývá opomíjené, i když údajně prosté a samozřejmé

– “nekupujte zbytečně to, co už máte.“ A já dodám – “i když jde

o právníka nebo externí advokátní kanceláře,“ současný nešvar

mnohých obcí. pokračování na straně 2


2

www.ustecky.pirati.cz

BUDOUCNOST ŘEŠÍME TEĎ!

NOVÉ VÝZVY VYŽADUJÍ CHYTRÁ ŘEŠENÍ

pokračování ze strany 1

Vyhráno na mnoha frontách zatím nemáme. Aby další kroky byly efektivní, musíme

se vydat cestou chytrých řešení založených na jasných datech. Budoucnost musíme řešit

teď! S Piráty jsme připravili dlouhodobý plán revitalizace naší země založený na faktech

a číslech a propracovaných návrzích tak, aby se naše země co možná nejdříve vrátila zpět

do formy. Naše varování, že se nelze spoléhat na kroky vlády, byla a stále jsou, obávám

se, zcela na místě.

V čem náš plán spočívá? V první řadě musíme podpořit zdravotnictví a nastartovat

naši ekonomiku. Koronavirová epidemie ukázala, jak křehké české zdravotnictví

je a že reforma, kterou vláda odkládala, nepočká. Je zcela nezbytné poučit se

a posílit současný systém. Nyní je zapotřebí zabezpečit financování českého zdravotnictví,

ulevit zdravotnímu personálu a elektronizovat zdravotnictví. Neméně důležité

je nakopnutí ekonomiky, jejíž páteří jsou malí podnikatelé a živnostníci. Potřebujeme

zabránit krachům a zjednodušit rozjezdy. Chceme pomoci českým firmám,

které již na trhu jsou, ale i těm, kteří se rozhodnou v téhle nelehké době začít podnikat.

Neobejdeme se ale ani bez posunu vpřed v oblasti vzdělávání, modernizace země,

otázkách soudržnosti společnosti či jasných vizí do budoucna. Stejně tak asi téměř

každý pocítil, jak je důležitá digitalizace. Vyřídit si potřebné věci se státem přes email,

nemuset nikam posílat papírová potvrzení či někam stále chodit. Na to vše s Piráty

v našem plánu myslíme. Krizi chceme uchopit jako příležitost posunout se vpřed.

Rozhodnutí, kterým směrem se vydat, vyžaduje znalosti, zodpovědnost, rozvahu

i odvahu. To vše, věřím, máme.

Jsem si jistý, že chuť zlepšovat věci nám nechybí, stejně jako schopní lidé, kteří jsou

ochotni nás ke změně dovést. Pokud stejně jako my Piráti věříte, že stát není nutné řídit

jako svou firmu, ale spíše jako propojenou společnost postavenou na občanské angažovanosti

a spolupráci namísto soutěže, budu rád, když nás podpoříte. Společně jsme silnější!

Budoucnost řešíme teď.

S vděčností, úctou a nadějí

Ivan Bartoš, Piráti

PŘEHRADY SUCHO NEZASTAVÍ

pokračování ze strany 1

Přehrady sucho nezastaví, od sucha

takto krajinu rozhodně nezachráníme.

Klíčem v boji proti suchu je udržení

vody v půdě, krajině a lesích.

Je nezbytné změnit současný systém

zemědělství, zmenšit pole, obnovit

meze a vyvést vodu z odvodňovacích

systémů zpět na povrch.

Zdravá krajina by se měla stát strategickou

prioritou kraje. Ve zdravé

krajině a zdravých městech můžeme

zadržet až 18x více vody než při výstavbě

přehrad. Je nutné podporovat

systematickou obnovu krajiny koordinační

a plánovací prací na úrovni

kraje i přímou podporou veřejných

a soukromých aktivit prostřednictvím

dotací. Cílem pro nás je zřízení fondu

pro podporu projektů na zadržení

vody v naší krajině i v obcích.

Vít Rous

člen krajského sdružení Ústeckého kraje,

místopředseda Pirátů v Teplicích

KOLIK PRÁVNÍKŮ JE PŘÍLIŠ PRÁVNÍKŮ?

pokračování ze strany 1

Najímání si externích advokátních

kanceláří a právníků je rozšířeno jako

nešvar v obcích, které si je najímají

pro množství svých právních úkonů,

přestože ve druhém patře (hned nad

kanceláří starosty) sedí zpravidla celé

interní právní oddělení města.

O co důležitější je mít pak tato slova

na paměti, pokud vezmeme v potaz,

že takoví najatí advokáti si z rozpočtu

města často neřeknou o částku v

řádech butikové kabelky, ale leckdy

i malého bytu. S tímto nešvarem se

potýkají od Kroměříže přes Zlín.

Vvýjimkou nejsou ani naše malebné

Litoměřice, které si pro potřeby pouhého

písemného vyjádření k soudnímu

podání najaly advokátní kancelář za

takřka 26 tisíc korun. Nebo Louny, kde

formulace výpovědi ředitelce základní

školy stála kolem 300 000.

Abychom ale byli k samosprávám

spravedliví, je třeba dodat, že zdvižený

prst všech utahovačů opasků i

zastánců efektivní finanční správy

si zaslouží i kraje. Ústecký v tomto

případě bohužel není výjimkou, za

kterou by mimořádně mířila pochvala.

Poradenské služby advokáta, které si

nechává poskytovat současný náměstek

hejtmana Martin Klika (ČSSD),

totiž stály náš kraj již desetitisíce korun.

V jakých ohledech přesně advokát

Jan Růžek panu náměstkovi radí?

Nikdo neví. Poradenství se prý totiž

odehrává ústní formou, nejčastěji po

telefonu. Můžeme jen pokrčit rameny,

patrně jde o rychlejší cestu, jak se

dostat k právnímu poradenství, než

vyjetí dvou pater výtahem.

Inu, ve státě, který si hoví v přebujelé

byrokracii a v němž státní správa

bobtná, je takové neúčelné nakládání

s prostředky i vlastními zaměstnanci

vskutku podivuhodné.

Nezbývá tedy závěrem nic jiného,

než dodat, že v příštích letech snad ve

vedení kraje zasednou lidé, kteří snad

ani nemusí mít plnou knihovnu děl

od ekonomických velikánů, ale minimálně

dokážou spolehlivě odpovědět

na otázku, kolik právníků je už příliš

právníků – a tou se také při správě

kraje řídit.

Kateřina Stojanová

místopředsedkyně krajského sdružení,

předsedkyně Pirátů na Litoměřicku

On–line výuka během koronavirové krize. Ilustrační foto.

V úterý 10. 3. se ze školního rozhlasu

naší školy ozval hlas pana

ředitele oznamující, že Vláda ČR

rozhodla od 11. 3. uzavřít školy pro

žáky a studenty. Po tomto hlášení

se spustilo ohromné „Hurá, budou

prázdniny!“ z úst některých našich

žáků. Radovali se předčasně, žádné

prázdniny se nekonají.

Výuka pokračuje dál, jen jinou formou.

A pro učitele to znamenalo výzvu,

jak tuto výuku zajistit „na dálku“.

Naštěstí, již mnoho škol a pedagogů

bylo v oblasti digitálních technologií

dobře připraveno a hned je mohlo

v nastalé situaci využít.

Většina škol již komunikuje s žáky

a rodiči prostřednictvím elektronické

žákovské knížky. To byla hned první

varianta, jak žákům a rodičům posílat

učivo, zadání úloh apod. A tak se do

toho kolegové hned pustili. Nyní se

více než kdy jindy mezi pedagogy

projevila potřeba jisté digitální gramotnosti,

tedy schopností a dovedností

používání digitálních technologií.

První den bez žáků jsme se na

poradě ve škole domluvili, jak zadání

sdílet na webu školy a jak informovat

rodiče a žáky. Dále nám pan ředitel

nechal volný prostor ve využívání

moderních komunikačních technologií.

Někdo zvolil variantu zadávání

učiva na školním webu, někdo již

předtím zadával úkoly prostřednictvím

jiné komunikační platformy,

například WhatsApp, jedna kolegyně

začala okamžitě pořádat videokonference.

Nejčastější nástroje pro online

výuku, které mohou dnes učitelé vyu-

aneb Jak se učí online

žívat, jsou Google Učebna a Microsoft

Teams. Také v této době ředitelé škol

obdrželi hromadu nabídek různých

institucí s nabídkou online výukových

materiálů, různých e– learningových

systémů a také s možnostmi poradenství

v této oblasti. Nutno konstatovat,

že většina těchto institucí své služby

nabídla zdarma nebo za minimální

náklady, za což si jistě zaslouží díky.

A projevila se i velká míra kolegiální

podpory a sdílení dobrých nápadů.

Digitálně zkušenější učitelé a školy

také sdílejí příklady využívání svých

elektronických pomůcek a poskytují

poradenství těm méně zkušeným.

K domácímu vyučování se připojila

i Česká televize a spustila pořady

UčíTelka a Škola doma.

Po několika dnech vyvstal ale další

problém. Rodiče si začali, mnohdy

oprávněně, stěžovat na přetěžování

dětí i jich samotných. Někteří kantoři

prostě zadávali učivo ve stejném

množství, které proberou, když mají

děti několik hodin ve škole. A neuvědomili

si, že mnozí rodiče takové

množství učiva se svými dětmi prostě

nemají šanci zvládnout. Obzvlášť pokud

mají několik potomků v mladším

školním věku a pracují například ve

dvanáctihodinových směnách. Složité

to je ovšem i pro rodiče, kteří si

mohou vyřídit ošetřovné a zůstat se

svými dětmi doma. Na tyto problémy

samotné učitele upozornil i ministr

školství ve svém projevu 23. 3. Jako

učitel hudební výchovy a informatiky

se snažím své požadavky co nejvíce

minimalizovat a zadávám jeden, dva

PIRÁTSKÉ LISTY

Výuka v době nouzového stavu,

úkoly s delší dobou na vypracování,

v některých třídách až do konce

března.

Bohužel se objevily další otázky.

Jak technicky zajistit elektronickou

komunikaci mezi učiteli a sociálně

znevýhodněnými žáky (rodiči)?

V těchto rodinách je nedostatek počítačů

a také často nemají internetové

připojení. Ale zase musím pochválit

některé instituce. Nezisková organizace

Česko.Digital oslovila společnosti

prodávající počítače a zajistila

možnost zapůjčení počítačů za mírný

poplatek, či zcela zdarma. Připravila

také pro tyto případy SIM karty s mobilními

daty. A mobilní operátoři zase

pomáhají prostřednictvím nabídky

neomezených mobilních dat zdarma.

Přes hlavní důvod současné krizové

situace a přes uvedené překážky vidím

jedno velké pozitivum. Věřím,

že se díky nynější větší potřebě elektronické

komunikace a řešení úloh

za pomoci internetu podstatně zvýší

úroveň digitální gramotnosti nejen

mezi žáky a studenty, ale i mezi rodiči.

Co se týká pedagogů, zvýšení jejich

digitální gramotnosti beru jako

samozřejmost. A hlavně doufám, že

se situace vyvine pozitivně, a že my

učitelé budeme e–learning do budoucna

nadále používat jako rozšiřující

vzdělávací pomůcku.

Jan Kranda

člen místního sdružení Žatec–Louny,

učitel na ZŠ A MŠ

Co bude s mosteckou knihovnou?

Osud unikátní mostecké knihovny

trápí nejen Piráty, ale také přes

2300 obyvatel města, kteří podepsali

petici nesouhlasící s plánovaným

stěhováním knihovny do kulturního

domu Repre.

Plán mosteckého magistrátu na přestěhování

knihovny není podložen

žádnou smysluplnou analýzou. Město

dokonce neví, co udělá s uprázdněnou

budovou, které tak hrozí několik

let chátrání a následná demolice.

Když jsme v září roku 2019 zahájili

sběr podpisů občanů na petici, tak

se nám lidé spojení s vedením města

smáli. Říkali, že obyvatele Mostu

budova knihovny nezajímá a že o její

záchranu usilovat nebudou. Brzy se

však ukázalo, že se mýlili, neboť do

měsíce jsme shromáždili více než 800

podpisů, nyní jich je ještě o polovinu

více.

A začaly problémy, petiční archy

s několika desítkami podpisů někdo

odcizil z petičního stolku ve vstupní

hale magistrátu. Služba městské

policie, která je v hale přítomna 24

hodin, si ničeho nevšimla.

Později byla petice překryta jinou,

aby nebyla vidět. Nakonec nechalo

vedení města petici přestěhovat

z haly do předsálí kanceláře primátora

v prvním patře, kam kromě primátora

a jeho spolupracovníků skoro

nikdo nechodí. Obyvatelé města to

tehdy vtipně glosovali slovy, že se prý

jedná o magistrátní geoca–ching, kdy

se místo kešky hledá petice.

Když jsme petici umístili také do

vstupní haly knihovny, magistrát

nechal zpracovat posudek, podle

kterého náš malý petiční stolek prý

ohrožoval bezpečný pohyb osob

ve vstupní hale knihovny.

Přes všechny tyto se komplikace

iniciativa Zachraňme mosteckou

knihovnu! působí dál a pokouší se

magistrát přimět k racionální diskuzi

o budoucnosti mostecké knihovny.

Adam Komenda

předseda místního sdružení Most


léto 2020

ÚSTECKÝ KRAJ | KRAJSKÉ VOLBY | LÉTO 2020 3

ROZHOVOR S KARLEM KARIKOU

L Í D R E M P I R Á T Ů V Ú S T E C K É M K R A J I

pokračování ze strany 1

... Kraj se od svého vzniku choval

a nadále chová pouze jako udržbář bídného

stavu, kterému se ještě k tomu

kdesi ztrácejí peníze. Teď hrozí, že se

kohoutky zavřou. Musíme okamžitě začít

s obrodou a rozvojem kraje a s podporou

lidí. Kraj může být přívětivý ke

všem občanům, ne jen k těm, kteří mu

přinášejí zisk. Může být otevřený, být

moderátorem mezi samosprávami a vyjednávat

věci, které údajně nejdou. Tedy

ne jako dnes, že se vyjadřuje hlavně

tehdy, kdy někoho kárá (narážka na

prohlášení vůči lékařům a zdravotníkům

při nedostatku ochranných pomůcek –

pozn. red.).

Myslíš si, že kraj jako instituce může

v tomhle dělat víc – v podpoře lidí?

Jistě, to chce ale skutečně systémovou

změnu, takový Marshallův plán pro

kraj s cílem, že nechceme po koronavirové

krizi návrat do normálu. Ten

normál se nám nelíbil. Chceme víc.

Žádá si to odvahu a zodpovědnost.

Myslíš si, že lidé vnímají, co vlastně

kraj – instituce dělá? Že se to nějak

odráží v náladě a úrovni života člověka?

Ne, a ani to tak vnímat nelze. Kraj je

instituce, která je v očích občanů průtočkou

dotací a peněz. Kraj prostě není

občany vnímaný jako instituce, která

by měla nějaký vliv na jejich životy.

Je to nevyužitý potenciál. První kroky,

jak to změnit, jsou informovanost

a dokonalá transparentnost

Jaká bude situace po skončení krize?

Jakou roli bude hrát kraj ve znovunastartování

ekonomiky?

S novým zodpovědným a cílevědomým

vedením by mohl kraj s problémy

pomoci velmi výrazně. Kraj by

měl nejen sanovat prokazatelné ztráty

podniků, ale také stát se prostředníkem

mezi našimi podnikateli, obyvatelstvem

a státem a vyvíjet organizovanou snahu

ke svému růstu. Přesně to budeme

dělat, budeme–li se na správě kraje

podílet.

Proč jsou podzimní krajské volby

důležité, možná nejdůležitější za poslední

desítky let?

Protože již není čas přešlapovat na

místě, hrát si na papaláše a myslet si,

že to nějak dopadne. Je potřeba nás

dostat z posledních míst v kvalitě života

na přední příčky. Máme na to

a zasloužíme si to. Kraj je mezičlánek

mezi obcemi a Prahou a kontroluje

samosprávy. A i když je jejich nadřízeným

orgánem, tak svou práci dnes

vlastně nevykonává vůbec ve prospěch

tohoto kraje. Můžeme se podívat třeba

na prolamování těžebních limitů, kdy

sám kraj od roku 2010 propaguje, že by

se měly prolomit. No a jako kamufláž

uvádí, že mu jde o občany. Kdyby jim

šlo o občany, tak by se prioritně těžba

zastavila, a to paralelně s postupnou rekvalifikací

pracovníků v tomto odvětví

třeba na technologické zaměření. Jako

dobrý příklad dám německou spolkovou

zemi Severní Porýní – Vestfálsko.

Tam to viděli včas, že si drancují zemi

i lidi, a rozjeli včas rekvalifikaci a přesun

úsilí do jiných sektorů, do čistého

průmyslu a inovací. Mohli jsme tu mít

už dávno plno továren s čistou energií,

místo dolů mohla být hezká krajina.

Je rok 2020 a nemají ani plán. Na kraji

vládnou stále stejní lidé, kteří to mají

spíš jako kariéru a ne jako poslání.

Často zmiňuješ poslání. Je pro tebe

důležité?

No jistě, bez toho to nejde. Já bych to

jinak nemohl dělat. Ať to bylo starostování

nebo podnikání nebo ať to bylo

cokoliv, vždy to bylo pro mě poslání

a ne práce.

Karel Karika při rozdávání jídla potřebným v Ústí nad Labem

Co by tedy mělo být posláním hejtmana,

co jsou priority Ústeckého

kraje?

V době po koronaviru bude nesmírně

důležitý ten Velký plán s velkým

V, abychom se ne že pouze vrátili na

původní úroveň zaměstnanosti nebo

ekonomiky, ale abychom toho využili

a konečně začali pracovat v zájmu kraje

a jeho občanů.

Priority toho rozvoje jsou určitě lepší

vzdělávání, infrastruktura, podpora

turistiky, chytrá výroba, podpora vědeckých

institucí a dalších projektů,

které by směřovaly k tomu, abychom

byli prosperujícím krajem s úžasnou

krajinou, která teď není využita.

Chci Ústecký kraj jako místo, kde

chtějí lidé i žít a vychovávat děti. Potřebujeme,

aby tu lidé zůstávali, cítili

podporu. Pak se bude i lépe pracovat

v sociální sféře a řešení těchto problémům

nebude házení hrachu na zeď.

Když o tom takhle mluvíš, je tedy

náš kraj něčím jako Popelkou České

republiky?

Máme nádherný kraj, ale přesto je

Popelkou, hlavně v myslích lidí. Můžeme

jít do minulosti, do poválečné

historie, kdy se sem na začátku sypaly

finanční prostředky, aby tu vznikly doly

a fabriky, od té doby se tu nejen těží,

ale řežeme si pod sebou větev a lidé

z toho nemají nic. Myslím, že z pohledu

ČR i občanů Ústeckého kraje

jsme páté kolo u vozu. Pohled na nás je

jako na špinavé, jako na vyloučený kraj.

A dokonce se tak podařilo přesvědčit

i některé místní, že jinak to být nemůže.

Může. Máme na víc. Nesmíme se bát.

Jakýkoliv přerod se ovšem neobejde

bez pomoci centrály – vlády ČR...

Samozřejmě je to závislé na injekci

a pomoci od státu. Jakákoliv vláda sama

by měla mít na proměně Ústeckého

kraje zájem, vždyť přece chce investova,

Foto: Vratislav Filípek

chce prosperitu, chce růst. Jen tak se

dá předcházet problémům. Ale musí

to dělat organizovaně, ne jen vytrhávat

nejhorší plevel a záplatovat díry.

No a s čím se má začít?

Máme tady nejvyšší počet exekucí

a nevyšší procento chudoby, každá

4. rodina nám kolabuje. Neudržitelný

stav. To jsou ale následky. Řešme problémy

přímo na místě, ale zároveň také

ničme komplexně příčiny. Věnujme se

prevenci a předcházejme problémům.

Co můžeš tedy jako možný budoucí

hejtman občanům kraje nabídnout?

Chci pracovat na obrodě. Nejprve vytvoříme

kulaté stoly odborníků nejen

z resortu zdravotnictví, sociálních otázek,

hospodaření kraje. Máme koncepci,

máme plán. Uvedeme ho do života

pod heslem Když se chce, všechno jde!

Vratislav Filípek

redaktor Pirátských listů

Karlovy neděle jsou vždy stejné, koronavirus nekoronavirus. Vaří a rozdává jídlo chudým. V březnu, dubnu a květnu s nezbytnými ochrannými pomůckami.

Foto: Vratislav Filípek

miliony PŘÍBĚHŮ SOLIDARITY: Děkujeme všem, kteří pomáhaJÍ druhým

Naše upřímné poděkování patří

nejen všem zdravotníkům, pokladním

v obchodech, policistům nebo

hasičům, ale také všem těm, kteří v

koronavirové krizi mysleli na ostatní.

Díky tomu víme, že když se lidé spojí,

dokážou překonat cokoliv. My jsme

nezůstali pozadu.

„Když jsme zjistili, že ti, kteří nasazují

svůj život v první linii boje proti koronaviru

nemají dostatek ochranných pomůcek

(zejména obličejových štítů) rozhodli

jsme se konat,“ popisuje mostecký pirát

Adam Komenda (na fotce zcela vlevo).

„Dle návodu na YouTube od lékařů

z Taiwanu jsme začali ručně vyrábět

ochranné štíty. Ty jsme pak rozváželi po

zdravotnických a pečovatelských zařízeních

v celém kraji, například plicnímu

oddělení mostecké nemocnice, nemocnici

následné péče v Mostě, nemocnicím

v Duchcově a v Ústí nad Labem,

záchranné službě v Teplicích, Okresní

hygienické stanici v Mostě, lékařským

ordinacím a pečovatelským domovům,“

dodává Komenda, mostecký pirátský

zastupitel, který akční skupinu z Mostu

a okolí organizoval.

Jiný příběh zase prožila naše pirátská

koordinátorka Zuzana Petrůvová,

která se dozvěděla o situaci v domově

důchodců v České Kamenici (na fotce

vpravo). Tam pečovatelský personál

doslova bydlel se svými svěřenci, aby

přesouváním a kontaktem s vnějším

světem nebyl dovnitř zanesen virus.

Zuzka se jim rozhodla doručit tašky

plné pochoutek a zábavy pro zkrácení

dlouhé chvíle.

V dalších místech našeho kraje nebyla

situace jiná. My, Piráti, jsme se

stali jedním z mnoha koleček v obřím

šicím stroji; bezprostředně po vyhlášení

nouzového stavu se jednotlivci začali

poohlížet po chybějících ochranných

pomůckách a možnostech, jak je vyrobit

a dodávat ostatním. Skvěle zafungovala

facebooková skupina Česko šije

roušky, kde se okamžitě začaly sdílet

návody a zkušenosti. Lidé si tam také

předávali informace (kde roušky chybí,

kde se dají sehnat různé komponenty,

který střih je efektivnější, atp.).

Vzduchem místo koronaviru létaly

pocity sjednocení a touha pomáhat.

Pomoc potřebným a všem, kteří byli

a jsou vystaveni novému zákeřnému

onemocnění v první linii, byla po dlouhé

době velkým masovým projektem

všech pro všechny bez rozdílů.

Krize zkrátka napsala miliony různých,

drobných i velkých příběhů ochoty.

Možná vytvořila propojení, které

ještě bude potřeba. Vážíme si vaší práce

a obětavosti. A ještě jednou děkujeme.

Pevné zdraví všem :)

Vaši Piráti


4

www.ustecky.pirati.cz

PIRÁTSKÉ LISTY

1

Karel Karika

Ústí nad Labem

vedoucí Domu svatého

Materny – oblastní charity,

dobrovolník a předseda

mnoha spolků v oblasti sociál-

ní práce a činnosti

2

Kateřina Stojanová

Litoměřice

studentka Právnické

fakulty UK, místo–

předsedkyně krajského

sdružení Pirátů Ústeckého

kraje

6

Vladimír Vlach

Vladimír Vlach

Žatec

IT správce, předseda krajského

sdružení Pirátů a místního

sdružení Žatec Louny, předseda

a zakladatel spolku ŽOK – Žatecký

Okrašlovací Kolektiv

9

Ludmila Beutelová

Ludmila Beutelová

Ústí nad Labem

operátorka technické

podpory, zastupitelka MO

Ústí nad Labem – Severní

Terasa

7

Lukáš Ryšavý

Lukáš Ryšavý

Most7

student územního

plánování,

3. místopředseda

krajského sdružení, člen

Pirátské strany

10

Lukáš Blažej

Lukáš Blažej

Ústí nad Labem

student Právnické

fakulty UK, zastupitel

města Ústí nad Labem,

ekolog

Dubí

VAŠI KANDIDÁTI

Klášterec

nad Ohří

Kadaň

Chomutov

Žatec

Litvínov

Most

Louny

Teplice


léto 2020

ÚSTECKÝ KRAJ | KRAJSKÉ VOLBY | LÉTO 2020 5

3

Ing. Vít Rous

Dubí

projektant (přírodě blízké

hospodaření s vodou),

místopředseda Pirátů

v Teplicích

4

Ing. Mgr. Jiří Baudis

Ústí nad Labem

garant programového

bodu Doprava,

specialista v oblasti

železniční výstavby, DJ

5

Mgr. Jan Kranda

Žatec

učitel na základní a základní

umělecké škole,

hudebník, zastupitel města

Žatec, předseda kontrolní

komise

8

Mgr. Hana Vodrážková

Mgr. Hana Vodrážková

Kadaň

ředitelka neziskové

organizace Radka z.s.,

členka prezidia Sítě

pro rodinu, zastupitelka

města Kadaň a předsedkyně

kadaňských Pirátů

Ústí

nad Labem

Lovosice

SUPICE

Litoměřice

Děčín

Terezín

Varnsdorf

11

Petr 12

Michaela 13

Vít 14

Martin 15

Bc. 16

Ing. 17

Ing. 18

Bc. 19

Bc. 20

Mgr. 21

Mgr. 22

Mgr. 23

Mgr.

24

Bc. 25

Jan

Rýsler

Terezín, majitel restaurace v Terezíně,

podnikatel v pohostinství

Pelzmann Schwarzová

Blahuňov, OSVČ, místopředsedkyně

krajského sdružení Pirátů

Konečný

Žatec, vedoucí skladu

Strnad

Děčín, IT specialista na e–goverment, expert

na státní správu, předseda děčínských Pirátů

František Navrkal

Děčín, poslanec Parlamentu České republiky,

datový inženýr

Jakub Přibyl

Ústí nad Labem, hydroprognostik,

člen zastupitelstva MO Střekov

Miloslava Karfilátová

Kadaň, HR Manager, 1. místopředsedkyně kadaňských

Pirátů, členka Bytové komise RM Kadaň

Jan Mareš

Ústí nad Labem, student, světoběžník

a sudetista

Barbora Fuxová, DiS

Louny, sociálně-pedagogická pracovnice

Jan Bartoníček

Ústí nad Labem, ředitel neziskové organizace

zaměřené na sociální služby pro seniory,

místopředseda krajského sdružení Pirátů

Jan Šmíd

Děčín, zastupitel města Děčín

Adam Komenda

Most, student práv, zastupitel města Mostu

Kateřina Stibalová

Litoměřice, sociální pracovnice, terapeutka

a adiktoložka

Zdeněk Štěpánek

Varnsdorf, IT technik, podnikatel, člen

zemědělského kibucu

Kunc

Most, videoeditor, zapálený hráč kulečníku


6

www.ustecky.pirati.cz

PIRÁTSKÉ LISTY

důležité je rychle se přizpůsobit

V nouzovém stavu koronavirovém

se nejlépe projevila flexibilita a potřebnost

neziskových organizací. A to

přesto (nebo právě proto), že se v posledních

letech samo slovní spojení

„nezisková organizace“ v očích mnoha

lidí stalo nebetyčnou sprosťárnou.

Avšak navzdory nedobré publicitě

a dezinformacím, „neziskovky“ viditelně

pomáhaly, kde se dalo.

V době, kdy se většina například

městských úřadů ještě rozkoukávala,

přemýšlela, co dělat a oprašovala své

krizové plány, neziskovky již šily roušky,

informovaly občany nebo koordinovaly

dobrovolníky.

Ze dne na den systematicky změnily

své činnosti a tempo – zaměřily se

zase na to co je potřeba a co má smysl.

To je mimochodem hlavní účel těchto

organizací – uspokojování konkrétních

potřeb občanů a různorodých komunit.

Zároveň nechci nikomu křivdit, protože

bylo vidět také obrovské množství

dalších organizací, firem, podnikatelů

Souvislost s neformálním vzděláváním

prostřednictvím neziskových organizací

je zde nejvíce nasnadě – ono to

ani jinak nešlo, když standardní a běžné

formy vzdělávacích institucí byly zavřené.

Dle definice nabízí neformální

vzdělávání rozvoj životních zkušeností,

dovedností, postojů a hodnot – a toho

všeho jsme tedy dostali najednou pěknou

porci!

Ve velkém měřítku se díky krizi dostalo

veřejnosti i množství dobrých

a pozitivních příkladů sounáležitosti,

sdílení a rozvíjení nezištných komunit,

do nichž byly zapojeny i doma nezahálející

děti, nejen dospělí. My v nezisku

to prožíváme neustále, ale vidět

všechny spolupracovat za jedním cílem

nezahltit zdravotnický systém, to bylo

neuvěřitelně osvěžující.

Jak s případnou další takovou výzvou

naložíme, to je otázka přístupu každého

z nás. Kdosi se možná vzdálí na chalupu

do bezpečí přírody, druhý je naopak

denně středem pozornosti médií, další

Ale i při plném nasazení, v krizi nebo

po ní je důležité nezapomínat na udržení

životní rovnováhy; naslouchat

tělu a přírodě a dopřát si odpočinek.

Neuvěřitelně zafungovalo něco, co bylo

pro mnohé v minulosti nemyslitelnou

variantou – online výuka a home office,

které si kolikrát pochvalovali i ti, kteří

jimi v minulosti opovrhovali nebo

se jich báli. Změní nás to do budoucna?

To ukáže čas. Tyto metody ze sebe účinně

smyly nálepku, že to nejde a že je to

neefektivní (mnohé analýzy ukazují

opak). Nezbývá než doufat, že pozitivem

krize tedy bude začátek racionalizace

a třeba digitalizace styku s úřady.

Hlavní je s tím začít a nebát se.

Díky tomu budeme připraveni na každou

změnu; klišé rčení říká, že změna

je život.

A je to pravda. Nic by nemělo zastydnout

na mrtvém bodě jen proto,

že to tak X let fungovalo. S odvahou

a spoluprací se dokážeme rychle přizpůsobit

a přežít tak v každé době.

či jednotlivců, jak postupně a hlavně z toho má dezinformační depresi, jiný

Hana Vodrážková

nezištně přiložili ruku k dílu – a za to zas depresi z přemíry informací a někdo

předsedkyně místního sdružení Kadaň

všem patří obrovský dík!

mravenčí prací posouvá věci

dál.

Hana Vodrážková během akce Dobrovolnického centra Radka.

Foto: Archiv H. Vodrážkové

M. PEKSA: Evropský GREEN new DEAL

Posledních pár let bylo „jiných“.

V zimě málo sněhu, v létě sucho

a tropické teploty. Chybí voda na

zalévání, stromům míza a rozmáhá

se tak kůrovec. I ti největší popírači

přiznávají, že “na tom globální oteplování

možná něco bude”. I když někteří

stále tvrdí, že to nebude vinou

člověka, pravda je, že lidstvo nyní

vypouští do ovzduší asi 11x více oxidu

uhličitého, než kolik vypouštělo

v dobách masových přesunů vojsk po

železnici a stavby ocelových křižníků

za první světové války.

Tento plyn brání vyzařování tepla

ze Země zpět do vesmíru a planetu

tak ohřívá.

Aby zabránila nevratným škodám,

uzavřela Evropská unie s Čínou, Indií

a ostatními státy planety tzv. Pařížskou

dohodu. Jejím cílem je omezit

tvorbu oxidu uhličitého, aby se teploty

na Zemi držely nejvýše o 2 °C

v porovnání s dobou před průmyslovou

revolucí. Abychom toho dosáhli,

budeme muset značně modernizovat

naše hospodářství. Ostatně, chceme–

li si zachovat konkurenceschopnost,

nic jiného nám ostatně nezbyde. Řada

států po celém světě zavádí daně z vypouštění

oxidu uhličitého a nebude

chtít na svůj trh pouštět výrobky ze

zemí, které to nedělají.

Je jasné, že změna musí přijít odzdola,

od jednotlivých obcí a krajů.

Evropa pro ni ale poskytuje prostředky.

Evropská investiční banka poskytuje

půjčky na projekty, které omezí tvorbu

oxidu uhličitého. A z Fondu pro spravedlivou

transformaci bude přispívat

oblastem, které jsou nejvíce závislé

na těžbě a spalování uhlí. V České

republice by se to mohlo týkat například

Ústeckého, Moravskoslezského

a Karlovarského kraje. Proto je víc než

důležité, aby místní politici chápali, jak

tyto peníze využít pro modernizaci

našeho hospodářství a nezkoušeli je

zneužívat pro udržování zastaralých

výrob, stavbu nesmyslných rozhleden

v údolí nebo své osobní obohacení.

České republika je tradiční průmyslový

stát a tato modernizace pro ni

představuje obrovskou příležitost.

Poptávka po ekologičtějších autech

či větrných turbínách vytváří zakázky

pro automobilový a strojírenský

průmysl. Budování chytrých sítí zase

nové příležitosti pro český IT sektor.

Máme dobrou šanci získat na tomto

bouřlivě se celosvětově rozvíjejícím

trhu silné postavení. Musíme ale být

šikovní a rychlí a nezdržovat se sýčkováním

těch, kteří straší, že to nepůjde.

Mikuláš Peksa

pirátský europoslanec, biofyzik

Mikuláš Peksa, europoslanec za Pirátskou stranu

Foto: Archiv M. Peksy

Obyvatele Děčína, konkrétně

historické části Podmokly, už dost

dlouho trápí rekonstrukce a dopravní

omezení. Pravda ohledně

revitalizace Podmokel je ale v podstatě

jednoduchá.

Pirátský zastupitel v Děčíně Petr

Zdobinský, tehdy ještě jako občan

města, jako první opakovaně v roce

2018 upozorňoval město, že stavba

není řádně dozorována a může to mít

závažné následky. Jak se ukázalo, měl

pravdu. Poté jako pirátský zastupitel

společně s kolegou zastupitelem Tomášem

Brčákem neustále zveřejňovali

informace o tom, jak je proces

stavby veden ledabyle a žádali nápravu.

Byli obviňováni z populismu s tím,

že není co řešit, protože stavba není

ještě předána. Mezi ty, kdo P. Zdobinského

a T. Brčáka neposlouchali, ba

naopak jejich dotazy a připomínky

odsuzovali, patří například za ANO

náměstek Jiří Anděl a za Náš Děčín

náměstek Vladislav Raška.

revitalizace podmokel – šlendrián VEDENÍ města děčín

Děčín – Podmokly. Nově položený asfalt musí pryč.

Jen díky pozorné práci Petra Zdobinského

a Tomáše Brčáka byly provedeny

sondy, které odhalily okradení města

v hodnotě sedmi milionů korun.

Stejně tak pirátský zastupitel Jan Šmíd

opakovaně požadoval zadání znaleckého

posudku v březnu 2019, aby bylo

možné co nejdříve odhalit, v jakém

stavu se celá stavba nachází, a bylo

tak možné všechno rychle vyřešit a

zabránit průšvihu. Vedení města Děčín

ale opět odmítlo jakékoliv jednání

a šetření.

Znalecký posudek byl nakonec zadán

až na konci roku 2019 a vypracován

byl v dubnu 2020. Výsledek byl přesně

takový, kterého se pánové Zdobinský

a Brčák obávali. Vrstvy chyběly jak pod

chodníky, tak pod vozovkou, což je jak

v rozporu s projektovou dokumentací,

tak v mnoha případech v rozporu

s požadovanými normami. V dnešních

dnech proto startuje nová revitalizace

Podmokel, která bude prováděna podle

zadaného a schváleného projektu.

K tomu snad lze jen sdělit lítost nad

Foto: Petr Zdobinský

ztrátou těch několika měsíců, kdy revitalizace

mohla být řádně dokončená

už na podzim loňského roku.

Bohužel zde příběh ale stále nekončí.

Rada města se rozhodla, že ač zhotovitel

stavby, firma STRABAG, nepostupovala

podle smlouvy při provádění

stavebních prací, všechny je na jaře

letošního roku „zlegalizovala“ podepsáním

dodatků ke smlouvě. Firmě tak

bude proplacena suma ve výši sedmi

milionů korun, a to jen díky tomu, že

už nyní nelze odstoupit od smlouvy

nebo požadovat smluvní pokutu, což

by v minulém roce za včasného jednání

možné bylo.

Na čí straně je chyba? Rozhodně na

straně města a na odboru rozvoje, jehož

vedoucí, který za veškeré plánování

a zakázky nese zodpovědnost, také

nedohlížel na dodržování smlouvy.

Co k tomu dodat závěrem? Viník

nebyl potrestán, revitalizace nyní

probíhá dle platných norem a projektové

dokumentace a vedení města

od té první velmi nepovedené části

revitalizace dává ruce pryč. Bylo podáno

trestní oznámení na neznámého

pachatele, a tím revitalizace č. 1 končí.

Asi nejsmutnější na celé této situaci

a kauze je lhostejnost celé rady města

ke všem podnikatelům v Podmoklech.

V době koronavirové krize je odmítli

finančně podpořit. Finanční prostředky

si šetří na novoroční ohňostroj.

Jan Šmíd

děčínský pirátský zastupitel


léto 2020

SWAP v ústí

ÚSTECKÝ KRAJ | KRAJSKÉ VOLBY | LÉTO 2020 7

L. ryšavý: potenciál jezera most

Víte, kolik kusů oděvů každoročně

končí ve spalovnách? Neskutečné

3 miliardy celosvětově! Oděvy

jsou dneska vyráběny velkoobrátkově

a jejich nízká cena v obchodech

způsobuje obrovský spotřební

nárůst.

Vlastně si nakoupíme tolik oblečení,

že ho nestíháme unosit. A přitom

dost často stojíme před skříní

a naříkáme, že nemáme co na sebe.

Nemá to dopad jen na naši peněženku

a praskající šatní skříně, ale

samozřejmě i na životní prostředí,

protože skončí–li oblečení ve spalovnách,

dochází k úniku metanu, který

jak známo přispívá ke globálnímu

oteplování. Proto je moderní a šetrné

k životnímu prostředí věci upcyklovat

nebo swapnout – prostě vyměnit.

Donesu, co už nepotřebuji a odnesu

si, co se mi líbí. Bez peněz. Žádné

nakupování, žádné velké utrácení

za nové oblečení. Navíc se přitom

skvěle pobavíte a potkáte fajn lidi.

Historie swapů v České republice

sahá do roku 2009, kdy se tyto

akce začaly poprvé pravidelně konat

v Praze. My jdeme s dobou, a proto

swapování už má své místo a tradici

i v Pirátském centrum SuPiCe.

S výměnou věcí se u nás začalo

koncem minulého roku a každá další

akce naláká vždy více účastníků, protože

ten, kdo jednou zkusil SWAP,

přijde znovu.

Mění se u nás dětské, dámské i pánské

oblečení, ale i knihy, hračky, časopisy,

věci do domácnosti. Každý je

vítán a každý účastník pomáhá sobě

i přírodě (WIN–WIN). Navíc můžete

věci i darovat. Veškeré darované

oblečení poputuje na dobročinné

účely. Sledujte náš Facebook a swap

pravidelné swap události :–)

www.facebook.com/pirati.ulk/

Světlo: dobrý sluha,

ale zlý pán

Tak jako se současný svět zabývá

znečištěním emisemi skleníkových

plynů a škodlivých látek, které nás

připravují o čistý vzduch, dostává se

do popředí poslední dobou tak zvaný

světelný smog, nebo–li znečištění

nadměrnými umělými zdroji světla.

Tento jev má dalekosáhlé důsledky

v podobě vlivu nejen na člověka, ale

i na přírodu.

Potřeba světla ať již jako zdroje bezpečí

nebo tepla je stará jako lidstvo

samo. Velmi dlouho si ale lidé vystačili

s přirozenými zdroji v podobě

slunce, měsíce a později hlavně ohně.

S vývojem civilizace a vynálezem elektřiny

přišla potřeba osvětlovat vše a

stále. Pocit bezpečí, které v nás světlo

(hlavně v nočních hodinách) vyvolává,

pramení z pradávných dob, kdy

bylo jedinou ochranou před nočními

dravci a šelmami. Náš svět se ale změnil,

a změnil se též způsob využívání

světla.

Už si dávno nevystačíme s ohněm

nebo obyčejnou žárovkou, které nahradili

moderní zdroje s možností

různé intenzity i barevného světelného

spektra. A zde je jádro problému –

Intenzita a světelné spektrum. Zatímco

oheň a obyčejná sodíková žárovka

vydávají teplé světelné spektrum (žlutá,

oranžová, červená) nové typy hlavně

tzv. LED osvětlení používá ve větší

míře spektrum tzv. chladných barev

(hlavně modré a bílé). Toto „chladné“

barevné spektrum má na organismy

úplně jiný účinek než složky „teplé“.

Hlavním problémem je blokování

hormonu melatoninu, který je zodpovědný

za tzv. cirkadiánní rytmy,

které mají světločivní živočichové,

a které nám určují fázi dne a noci.

Při přirozeném osvětlení se s ustupujícím

sluncem začne vylučovat tento

hormon, který způsobuje únavu a připravuje

tělo na fázi spánku. Pokud je

ale jedinec vystaven nepřirozenému

osvětlení (hlavně v podobě monitorů

elektroniky, nebo nevhodnému osvětlení

prostor) dochází k blokaci tohoto

hormonu a spánek je potlačován.

Při dlouhodobém působení dochází

k poruchám spánkového rytmu

a k zásadnímu snížení kvality spánku.

Takto spánkově deprimovaný jedinec

je dále mnohem zranitelnější a náchylnější

k různým civilizačním chorobám

a k psychickým problémům.

Svou zálibu ve světle jsme dovedli až

na takový extrém, že mnohdy svítíme

naprosto bezúčelně, pro efekt a zábavu.

Je vědecky prokázáno, že například

osvětlení světových metropolí

značně zhoršuje orientaci tažného

ptactva, nočních zvířat a ve velkém

je zodpovědné za v poslední době,

významný úhyn hmyzu.

Příroda umí vyvažovat mnoho

destruktivních lidských aktivit, ale

míra světelného znečištění již dávno

překročila hranici únosnosti. Někteří

lidé si ani neuvědomují, jak škodlivá

může přemíra světla být. Ale jen jednoduchá

otázka: „Spí se vám lépe při

světle pouliční lampy, nebo se staženou

roletou?“ A teď si představte, že

mnoho živočichů možnost zatáhnout

roletu nemá.

V porovnání s ostatními problémy

světa se tento možná zdá být okrajový,

ale vězte, že vše na naší planetě

se vším úzce souvisí a je smysluplně

propojeno. Čím víc článků tohoto

fungujícího sytému narušíme, tím

dalekosáhlejší dopady to bude mít.

Tmě zdar!........

Jana Hladová

členka místního sdružení Kadaň

Pohled na Jezero Most ze severovýchodu, v pozadí s Hněvínem a Širokým vrchem

Nejpozději na podzim letošního

roku by se občané Mostu a Ústecka

mohli dočkat zpřístupnění Jezera

Most. Jedná se o umělé jezero

vzniklé rekultivací bývalého Dolu

Ležáky, prostoru, kde se až do roku

1999 těžilo hnědé uhlí.

Místo, kde stávalo historické město,

které muselo ustoupit těžbě hnědého

uhlí, by se tak mohlo vrátit k životu.

Vrátit zjizvenou a vytěženou krajinu

lidem a přírodě, vytvořit příjemné

přírodní prostředí pro rekreaci, kam

budou lidé moci utéct před městským

životem, to jsou hlavní cíle

rekultivace. Koneckonců, člověk

neutíká z města do přírody jen za

časů pandemie či letních veder, ale

i za běžného chodu.

Voda nemá pouze důležitou funkci

životní, ale také funkci sociální.

Přítomnost vodní plochy je jedním

z faktorů ovlivňující kvalitu a rozvoj

veřejného prostoru. Je proto důležité

vodu zpřístupňovat lidem, nikoliv

vytvářet bariéry. Například řeky jsou

jedním z nejatraktivnějších prostorů

ve městech, na což reaguje i architektura,

která staví ty nejkvalitnější

a nejreprezentativnější budovy čelem

k řece. Luxus bydlení s výhledem na

řeku, městské promenády, to vše jsou

hodnoty, které městu přináší řeka.

Příkladem nám může být Dánsko,

světová špička v architektuře a urbanismu.

Citlivě vytvořené lávky

spojující městské prostředí s vodní

hladinou, přírodní koupaliště krytá

před větrem, to jsou příklady dobré

praxe, které je potřeba přinést

i k nám.

Ne nadarmo byly architekty při

navrhování nového Mostu navrhovány

vodní plochy ve veřejném prostoru

při důležitých budovách a na

důležitých místech. Většina těchto

městských vodních prvků – například

v okolí kulturního domu Repre,

sportovní haly či v parku Střed –

dnes zůstává jen stárnoucími a vyprahlými

nádržemi, které v současné

podobě ztratily na významu.

K podobným vodním rekultivacím

jako u nás došlo i u našich saských

sousedů. Lužická jezera, v budoucnu

plánovaná největší soustava uměle

vytvořených jezer, vytváří prostředí

pro rekreaci v podobě pláží, kempů

a kilometrů cyklostezek.

Dalším příkladem mohou být Lipská

jezera, ze kterých právem těží

(dnes už ne uhlí) obyvatelé sousedního

Lipska, kde dobrá obslužnost

MHD je pro zpřístupnění místa

občanům zcela zásadní. Lipsko je

dnes nejrychleji rostoucí město

v Německu, přitom osud Lipska měl

s Mostem leccos společného. V roce

1930 v Lipsku žilo skoro 720 tisíc

lidí, za NDR došlo k poklesu na 530

tisíc. Další propad následoval v roce

1998 a to na 440 tisíc. V současné

době má Lipsko necelých 600 tisíc

obyvatel, do roku 2030 však může

vzrůst až na 700 tisíc.

Populační růst Mostu a nárůst významu

města začíná v roce 1870, kdy

je v městě zprovozněna železnice,

která umožňuje zvýšit odbytiště pro

vytěžené uhlí. Z přibližně 6 500 obyvatel

vyrostl Most do roku 1950 na

přibližně 25 000.

Foto: Lukáš Ryšavý

S rozhodnutím zničit staré město,

prostor vytěžit a vybudovat město

nové, naroste počet obyvatel v Mostě

do roku 1992 na přibližně 72 tisíc.

Po Sametové revoluci Most ztrácí

na atraktivitě a v posledních letech

se potýká s úbytkem obyvatel, kdy

v současné době má přibližně 64 000.

Město plánované pro 100 000 tak

působí prázdně.

Stejně tak jako se rozvoj Mostu historicky

vázal na stavbu železnice,

může lepší napojení na Prahu v podobě

vysokorychlostní trati (VRT)

znovunastartovat město. Ústecký

kraj je jedním z nejrychleji se vylidňujících

v republice. Populace stárne

a mladí lidé zůstávají ve městech,

do kterých odcházejí za vzděláním.

Důvodem jsou nejen lepší pracovní

příležitosti, kulturní vyžití, ale také

kvalita veřejného prostoru. Lepší dopravní

napojení na atraktivní trh

práce v Praze je jedna z věcí, která

může vysokoškoláky navrátit zpět.

Je ovšem potřeba zajistit kvalitní veřejný

prostor a příjemné rekreační

zázemí – a tam je potenciál Jezera

Most.

Jezero Most nesmí představovat

jen finanční zátěž pro obec s (neplánovaně)

vysokým odparem vody.

Při pohledu na rozlévající se pásy

asfaltu a zámkové dlažby může být

člověku smutno, ovšem potenciál

této lokality může být snadno transformován

odborníky do jednoho

z nejatraktivnějších míst regionu.

Lukáš Ryšavý

člen místního sdružení v Mostě, člen

předsednictva Ústeckého kraje


8

www.ustecky.pirati.cz

PIRÁTSKÉ LISTY

Pirátské vaření

s Jiřím Baudisem

Cizrna na paprice

3–4 osoby, 30 – 40 minut

Co budete potřebovat:

240 g cizrny (plechovka)

500 ml kuřecího vývaru (kuřecí

nebo zeleninový bujon)

2 střední cibule

Smetana na vaření

Polévková lžíce papriky

2 polévkové lžíce slunečnicového

oleje

½ čajové lžičky soli

Čajová lžička černého pepře

Půl citrónu

Pórek

Pokud nemáme cizrnu v plechovce,

je třeba ji buď přes noc naložit

nebo alespoň hodinu vařit ve vodě.

Takto předpřipravenou cizrnu rozpůlíme

a polovinu rozmixujeme do

pasty.

Tajenku křížovky pošlete na krizovka@pirati.cz. Tři vylosovaní dostanou pirátské tričko.

SLEDUJTE NÁS NA NAŠICH KANÁLECH:

ustecky.pirati.cz /pirati.ulk

@piratiuk

hub.pirati.cz

piratskelisty.cz

@piratiusteckykraj

Vezmeme 2 středně velké cibule

a nakrájíme je na drobné kousky.

Orestujeme a přidáme papriku, důkladně

promícháme. Papriku nepražte

moc dlouho, aby nezhořkla.

Následně vlijeme kuřecí vývar a pastu

vyrobenou z cizrny. Přibližně 5

minut vaříme. Poté scedíme přes

síto a vodu vrátíme zpět na sporák,

přičemž do ní vsypeme celé kousky

cizrny a zapracujeme smetanu na

vaření. Scezenou pastu s cibulí ještě

jednou pomocí tyčového mixeru

rozmixuji a vrátím do hrnce vařit.

Vařím dalších přibližně 30 minut

a během toho nejprve přidám pórek.

Dochucuji citronem a černým

pepřem podle gusta každého strávníka.

Jídlo lze podávat s těstovinami,

rýží, knedlíkem, ale i se samotným

chlebem.

Dobrou chuť!

Jiří Baudis

člen místního sdružení Ústí nad Labem

QR kód: Appka Pirátský hub

https://hub.pirati.cz

NA KONCI TUNELU. Otevíráme

vedení Ústeckého kraje občanům a jejich

zájmům. Chceme, aby kraj skutečně

působil a prosazoval rozvoj svých

obcí. Krajská administrativa bude tým

expertů, ne kariérních politiků. Nebudeme

tápat ve tmě a budeme prosazovat

vůli obyvatel v absolutně transparentním

stylu. Co není tajné, je veřejné.

Dostaneme zloděje od koryt a zapojíme

obyvatele do aktivního rozhodování.

NA KONCI PASIVITY. Ústecký kraj

bude aktivním hráčem, ne pouze údržbářem.

Poskytneme konkrétní pomocnou

ruku. Přestaneme být přehlíženým

a zanedbávaným krajem, který je jen

kotelnou České republiky, do níž se

neinvestuje a nedostává se jí nejen financí,

ale ani pozornosti.

Zaměříme se na okamžitou pomoc

lidem v nouzi (následky), ale hlavně

na prevenci (řešení příčin).

NA KONCI TÁPÁNÍ. Prosadíme

ambiciózní plán nového života kraje,

jehož cílem není vrátit se na úroveň

před krizí. My krizi využijeme k tomu,

abychom konečně dosáhli všestranného

rozvoje, který si po letech využívání

zdrojů přírodních a rabování zdrojů

veřejných zasloužíme.

Chceme využívat potenciál, zdroje

a prostředky našeho kraje v prospěch

jeho obyvatel.

Ústecký kraj přestane být pouhým

administrativním pojmem. Bude fungovat

pro všechny, kteří v něm žijí. Strategickým

plánováním dosáhneme toho,

že přestaneme být pouhým příjemcem

toho mála, co na nás v rámci přerozdělování

společných daní zbude.

Chceme skutečný nový začátek, chceme

ucelené fungování kraje pro skutečně

dobrý život v každé jednotlivé

oblasti našeho regionu.

Náš plán se skládá z mezi sebou provázaných

bodů, které spolu s vámi

budeme během následujících let cílevědomě

prosazovat.

Máme jedinečnou šanci změnit budoucnost

a vyjít z toho tunelu (ve všech

smyslech toho slova).

Nesmíme tu šanci promarnit!

VAŠI PIRÁTI

krajské sdružení Ústecký kraj

Pirátské listy vydává Česká pirátská strana se sídlem Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2, IČ: 71339698. Pirátské listy jsou dostupné online na adrese www.piratskelisty.cz pod licencí CC–BY–SA 3.0. Publikování a další šíření obsahu Pirátských

listů je umožněno i bez písemného souhlasu. Noviny pro vás připravili členové, příznivci a zastupitelé České pirátské strany. Číslo 1/2020, Ústecký kraj, náklad 55 000 ks. Periodicita 2–4 vydání ročně. Datum vydání 22. 6. 2020, registrační číslo

MK ČR E 22648. Sazba Vratislav Filípek a Michal Chalupa. Zadavatel: Piráti, zpracovatel: Piráti, Vratislav Filípek, Michal Chalupa a Jarmila Palatá, editor: Vratislav Filípek, korektury: Mediální tým KS Ústecký kraj. Tisk: Vltava Labe media, U Trezorky

921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice. Vedoucí projektu: Vratislav Filípek, kontakt: vratislav.filipek@pirati.cz. Tisk financují Piráti ze státního příspěvku za volby 2017 a z darů svých podporovatelů. Distribuci zajišťují dobrovolníci, ojediněle i Česká pošta.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!