19.08.2020 Views

BOX - nábytek do školek

"Náš příběh boxů začal v jedné MŠ zdánlivě jednoduchým zadáním obložit stávající radiátory. Tuto výzvu jsme proměnili v maximálně využitý prostor pro rozvíjení kreativity dětí."

"Náš příběh boxů začal v jedné MŠ zdánlivě jednoduchým zadáním obložit stávající radiátory. Tuto výzvu jsme proměnili v maximálně využitý prostor pro rozvíjení kreativity dětí."

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

B O X

Nábytek do školekNáš příběh boxů začal

v jedné MŠ zdánlivě

jednoduchým zadáním

obložit stávající radiátory.

Tuto výzvu jsme proměnili

v maximálně využitý prostor

pro rozvíjení kreativity dětí.Policový systém

s výtvarnými stolky

Výtvarné stolky, sloužící zároveň jako kryt

radiátorů v kombinaci s variabilními boxy, které

lze snadno využít pro různé sestavy nábytku.

Sestava umožňuje volný přístup dětem.

Barevné varianty

1.

2.Policový

systém s háčky

Použití v hernách, tělocvičnách.

Systém různých typů háčků

umožňuje zavěšení např.

tělocvičného nářadí, popř. dalších

pomůcek. Háčky lze snadno

zaklopit, pokud se nepoužívají.

Barevné varianty

1.

2.
Pojízdný box

Variabilní box s kolečky, který lze

snadno přemístit. Slouží k umístění pod

stolovou desku. Rozměr je přizpůsoben

plastovým boxům o daném rozměru.

Děti ocení především lehkost přemístění

prvků, což jim umožňuje využívat box na

tvorbu různých her.

Barevné varianty

1.

2.Nástěnky

Ocelová lanka kotvená na deskách,

doplněná designovými kolíčky s

dětskými motivy pro praktické

zavěšení výkresů, popř. grafických

pomůcek.

Barevné varianty

1.

2.
Úložné prostory

Vestavná skříň s policemi umožňuje

přehledné uložení lůžkovin

a snadnou manipulaci s lehátky. Posuvné

dveře vše uzavřou a je uklizeno.

Barevné varianty

1.

2.
Umývárny

Vybavení toalet – ergonomické

paravány oddělující jednotlivé toalety

zajišťují soukromí dětem. Věšáky

na ručníky slouží zároveň jako kryty

radiátorů.

Barevné varianty

1.

2.Autor projektu a výhradní prodejce

Jana Kiliánová

+420 732 102 277

janakilianova1@gmail.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !