30.12.2020 Views

TVOJA JÓGA DOMA - Praktický sprievodca k Tvojej domácej praxi jógy

V tomto praktickom Sprievodcovi nájdeš pomôcky a rady, ktoré Ti pomôžu rozbehnúť Tvoju domácu prax jógy. Celý materiál je rozdelený do 3 samostatných častí. 1. časť - 10 PRAKTICKÝCH TIPOV - v tejto časti sa pozrieme na 10 praktických rád a tipov ako začať cvičiť jógu doma a vydržať 2. časť - AKO CVIČIŤ JÓGU POČAS MENŠTRUÁCIE - ukážem Ti, ktorým pozíciám by si sa počas menštruácie mala určite vyhnúť a ktoré sú pre Teba prospešné 3. časť - TVOJ JÓGA RITUÁL - naučím Ťa ako si vytvoriť svoj vlastný jóga rituál, aby sa jóga stala neodmysliteľnou súčasťou Tvojho každodenného života

V tomto praktickom Sprievodcovi nájdeš pomôcky a rady, ktoré Ti pomôžu rozbehnúť Tvoju domácu prax jógy. Celý materiál je rozdelený do 3 samostatných častí.

1. časť - 10 PRAKTICKÝCH TIPOV - v tejto časti sa pozrieme na 10 praktických rád a tipov ako začať cvičiť jógu doma a vydržať

2. časť - AKO CVIČIŤ JÓGU POČAS MENŠTRUÁCIE - ukážem Ti, ktorým pozíciám by si sa počas menštruácie mala určite vyhnúť a ktoré sú pre Teba prospešné

3. časť - TVOJ JÓGA RITUÁL - naučím Ťa ako si vytvoriť svoj vlastný jóga rituál, aby sa jóga stala neodmysliteľnou súčasťou Tvojho každodenného života

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

AKO CVIČIŤ JÓGU POČAS MENŠTRUÁCIE

ČO BY SI POČAS MENŠTRUÁCIE CVIČIŤ NEMALA

Menštruácia je najcitlivejšie obdobie z Tvojho mesačného cyklu,

preto by si sa mala vyhnúť akýmkoľvek namáhavým aktivitám.

STOJNÉ POZÍCIE

Vyhni sa stojným pozíciám predovšetkým počas dní, keď máš

najsilnejšiu menštruáciu.

Maternica by sa počas menštruácie nemala vystavovať žiadnemu stresu. A

keďže ako ženy máme tendenciu počas praktikovania stojných pozícií

sťahovať podbruško (a tým pádom aj maternicu), je najlepšie sa týmto

pozíciám vyhnúť.

Avšak ako sa hovorí, výnimka potvrdzuje pravidlo. Je niekoľko stojných

pozícií, ktoré sú počas menštruácie pre nás prospešné. Ale musia sa

cvičiť s oporou (pri stene, so stoličkou). Platí tu pravidlo, že pri vstupe

do pozícií máš nohy na šírku bokov a neskáčeš do nich, len sa rozkročíš.

Napr. Utthita Trikonasana a Ardha Chandrasana s oporou steny

pomáhajú pri bolesti v krížoch, uvoľňujú kŕče v podbrušku, pri silnom

krvácaní a nafukovaní.

Utthita Trikonasana

Ardha Chandrasana

-9-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!