30.12.2020 Views

TVOJA JÓGA DOMA - Praktický sprievodca k Tvojej domácej praxi jógy

V tomto praktickom Sprievodcovi nájdeš pomôcky a rady, ktoré Ti pomôžu rozbehnúť Tvoju domácu prax jógy. Celý materiál je rozdelený do 3 samostatných častí. 1. časť - 10 PRAKTICKÝCH TIPOV - v tejto časti sa pozrieme na 10 praktických rád a tipov ako začať cvičiť jógu doma a vydržať 2. časť - AKO CVIČIŤ JÓGU POČAS MENŠTRUÁCIE - ukážem Ti, ktorým pozíciám by si sa počas menštruácie mala určite vyhnúť a ktoré sú pre Teba prospešné 3. časť - TVOJ JÓGA RITUÁL - naučím Ťa ako si vytvoriť svoj vlastný jóga rituál, aby sa jóga stala neodmysliteľnou súčasťou Tvojho každodenného života

V tomto praktickom Sprievodcovi nájdeš pomôcky a rady, ktoré Ti pomôžu rozbehnúť Tvoju domácu prax jógy. Celý materiál je rozdelený do 3 samostatných častí.

1. časť - 10 PRAKTICKÝCH TIPOV - v tejto časti sa pozrieme na 10 praktických rád a tipov ako začať cvičiť jógu doma a vydržať

2. časť - AKO CVIČIŤ JÓGU POČAS MENŠTRUÁCIE - ukážem Ti, ktorým pozíciám by si sa počas menštruácie mala určite vyhnúť a ktoré sú pre Teba prospešné

3. časť - TVOJ JÓGA RITUÁL - naučím Ťa ako si vytvoriť svoj vlastný jóga rituál, aby sa jóga stala neodmysliteľnou súčasťou Tvojho každodenného života

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

AKO CVIČIŤ JÓGU POČAS MENŠTRUÁCIE

PREDKLONY V SEDE S OPOROU HLAVY

Tieto pozície sú počas menštruácie vrelo odporúčané. Upokojujú myseľ a

odstraňujú bolesť hlavy, chrbta a únavu. Niektoré predklony v sede,

napr. Janu Sirsasana s nohami ďalej od seba, môžu pomôcť obmedziť

silné krvácanie.

Paschimottanasana

Upavisthakonasana

Janu Sirsasana

Prvé dva dni menštruácie by si mala venovať iba vyššie spomenutým

odporúčaným typom asán (predklony s oporou a pozície v ľahu).

Od tretieho dňa môžeš pridať aj niektoré stojné pozície s oporou.

Akceptuj a počúvaj svoje telo. Využi tých „svojich“ pár dní na oddych,

na to, aby si bola sama so sebou, aby si nabrala energiu na všetko čo

Ťa čaká v nasledujúcom mesiaci.

-15-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!