30.12.2020 Views

TVOJA JÓGA DOMA - Praktický sprievodca k Tvojej domácej praxi jógy

V tomto praktickom Sprievodcovi nájdeš pomôcky a rady, ktoré Ti pomôžu rozbehnúť Tvoju domácu prax jógy. Celý materiál je rozdelený do 3 samostatných častí. 1. časť - 10 PRAKTICKÝCH TIPOV - v tejto časti sa pozrieme na 10 praktických rád a tipov ako začať cvičiť jógu doma a vydržať 2. časť - AKO CVIČIŤ JÓGU POČAS MENŠTRUÁCIE - ukážem Ti, ktorým pozíciám by si sa počas menštruácie mala určite vyhnúť a ktoré sú pre Teba prospešné 3. časť - TVOJ JÓGA RITUÁL - naučím Ťa ako si vytvoriť svoj vlastný jóga rituál, aby sa jóga stala neodmysliteľnou súčasťou Tvojho každodenného života

V tomto praktickom Sprievodcovi nájdeš pomôcky a rady, ktoré Ti pomôžu rozbehnúť Tvoju domácu prax jógy. Celý materiál je rozdelený do 3 samostatných častí.

1. časť - 10 PRAKTICKÝCH TIPOV - v tejto časti sa pozrieme na 10 praktických rád a tipov ako začať cvičiť jógu doma a vydržať

2. časť - AKO CVIČIŤ JÓGU POČAS MENŠTRUÁCIE - ukážem Ti, ktorým pozíciám by si sa počas menštruácie mala určite vyhnúť a ktoré sú pre Teba prospešné

3. časť - TVOJ JÓGA RITUÁL - naučím Ťa ako si vytvoriť svoj vlastný jóga rituál, aby sa jóga stala neodmysliteľnou súčasťou Tvojho každodenného života

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TVOJ JÓGA RITUÁL

môj jóga rituál

A teraz sa Ti "zdôverím" s mojim jóga rituálom, ktorý ma vedie mojou

domácou praxou už ani neviem ako dlho.

ČO BUDEM CVIČIŤ

Každú nedeľu si plánujem ČO budem najbližší týždeň učiť (predklony,

záklony, stojné pozície, rotácie, relaxáciu...) a tomu prispôsobujem aj

moju vlastnú prax.

Pri plánovaní beriem do úvahy aj to:

kedy mám mať menštruáciu

či je vonku zima alebo teplo - predklony ochladzujú, záklony

zahrievajú

či mám v daný týždeň "fofry" a budem veľa behať alebo skôr budem

sedieť za počítačom - pri "pobehovaní" si zvolím kľudnejšiu prax s

dlhšími výdržami a naopak, keď veľa sedím za počítačom, žiada sa

mi aktívna prax s rýchlymi striedaniami, skákaním, aby som si

rozhýbala celé telo

A mohla by som pokračovať a pokračovať, ale pre Tvoju potrebu to myslím

postačí.

KEDY BUDEM CVIČIŤ A KOĽKO MÁM ČASU

Potom prichádza na rad môj diár, v ktorom mám zaznačené kedy učím,

kedy majú deti krúžky a ďalšie povinnosti, ktoré majú presne stanovený

čas.

Každý deň si podľa aktuálnych možností vymedzím a naplánujem

presný čas a do kolónky napíšem jednoducho a stručne: "JA".

Niektoré dni, keď veľa učím a som rozbehaná, je to možno len 15-20

minút, inokedy, keď mám času viac, mám naplánovaných 60-90 minút

vlastnej praxe (a niekedy sa spamätám po 2 hodinách, že by už aj stačilo.)

-18-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!