30.12.2020 Views

TVOJA JÓGA DOMA - Praktický sprievodca k Tvojej domácej praxi jógy

V tomto praktickom Sprievodcovi nájdeš pomôcky a rady, ktoré Ti pomôžu rozbehnúť Tvoju domácu prax jógy. Celý materiál je rozdelený do 3 samostatných častí. 1. časť - 10 PRAKTICKÝCH TIPOV - v tejto časti sa pozrieme na 10 praktických rád a tipov ako začať cvičiť jógu doma a vydržať 2. časť - AKO CVIČIŤ JÓGU POČAS MENŠTRUÁCIE - ukážem Ti, ktorým pozíciám by si sa počas menštruácie mala určite vyhnúť a ktoré sú pre Teba prospešné 3. časť - TVOJ JÓGA RITUÁL - naučím Ťa ako si vytvoriť svoj vlastný jóga rituál, aby sa jóga stala neodmysliteľnou súčasťou Tvojho každodenného života

V tomto praktickom Sprievodcovi nájdeš pomôcky a rady, ktoré Ti pomôžu rozbehnúť Tvoju domácu prax jógy. Celý materiál je rozdelený do 3 samostatných častí.

1. časť - 10 PRAKTICKÝCH TIPOV - v tejto časti sa pozrieme na 10 praktických rád a tipov ako začať cvičiť jógu doma a vydržať

2. časť - AKO CVIČIŤ JÓGU POČAS MENŠTRUÁCIE - ukážem Ti, ktorým pozíciám by si sa počas menštruácie mala určite vyhnúť a ktoré sú pre Teba prospešné

3. časť - TVOJ JÓGA RITUÁL - naučím Ťa ako si vytvoriť svoj vlastný jóga rituál, aby sa jóga stala neodmysliteľnou súčasťou Tvojho každodenného života

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PRAKTICKÝ SPRIEVODCA K TVOJEJ DOMÁCEJ PRAXI JÓGY

Volám sa Veronika "Veve" Jankovicsová a som

certifikovaná učiteľka Iyengar jógy. Milujem jógu

a rada objavujem a pozorujem, ako mení môj

vonkajší aj vnútorný svet. Mojím poslaním je

ukázať ženám cestu ako cvičiť jógu aj v pohodlí

vlastného domova a pri cvičení rešpektovať a

prehlbovať svoju ženskosť.

Vítam Ťa v svete "Tvojej domácej jógy".

Veve

Veľmi sa teším, že si sa rozhodla dať šancu jóge aj u Teba doma. Verím, že

Ti cvičenie jógy prinesie do života radosť, dobrý pocit, ľahšiu myseľ a

zdravé telo.

Aby si si z domáceho cvičenia odniesla čo najviac, pripravila som pre Teba

tohto praktického sprievodcu.

V prvej časti sa pozrieme na 10 praktických rád ako začať s cvičením

jógy doma a ako v cvičení aj vytrvať a nezabaliť to už po pár dňoch.

Druhá časť je venovaná tým najhlavnejším radám ako cvičiť jógu počas

menštruácie. Ukážeme si, ktorým pozíciám sa počas menštruácie určite

vyhni a ktoré by si si mala dopriať, aby si menštruáciu zvládla v čo

najväčšej pohode a nabrala energiu do nasledujúceho mesiaca.

V tretej časti Ti ukážem, ako si môžeš vytvoriť svoj vlastný jóga rituál, aby

sa jóga pre Teba stala každodennou súčasťou a samozrejmosťou.

Tak a teraz sa už poďme pozrieť na praktické tipy ako začať s Tvojou

domácou praxou.

-1-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!