30.12.2020 Views

TVOJA JÓGA DOMA - Praktický sprievodca k Tvojej domácej praxi jógy

V tomto praktickom Sprievodcovi nájdeš pomôcky a rady, ktoré Ti pomôžu rozbehnúť Tvoju domácu prax jógy. Celý materiál je rozdelený do 3 samostatných častí. 1. časť - 10 PRAKTICKÝCH TIPOV - v tejto časti sa pozrieme na 10 praktických rád a tipov ako začať cvičiť jógu doma a vydržať 2. časť - AKO CVIČIŤ JÓGU POČAS MENŠTRUÁCIE - ukážem Ti, ktorým pozíciám by si sa počas menštruácie mala určite vyhnúť a ktoré sú pre Teba prospešné 3. časť - TVOJ JÓGA RITUÁL - naučím Ťa ako si vytvoriť svoj vlastný jóga rituál, aby sa jóga stala neodmysliteľnou súčasťou Tvojho každodenného života

V tomto praktickom Sprievodcovi nájdeš pomôcky a rady, ktoré Ti pomôžu rozbehnúť Tvoju domácu prax jógy. Celý materiál je rozdelený do 3 samostatných častí.

1. časť - 10 PRAKTICKÝCH TIPOV - v tejto časti sa pozrieme na 10 praktických rád a tipov ako začať cvičiť jógu doma a vydržať

2. časť - AKO CVIČIŤ JÓGU POČAS MENŠTRUÁCIE - ukážem Ti, ktorým pozíciám by si sa počas menštruácie mala určite vyhnúť a ktoré sú pre Teba prospešné

3. časť - TVOJ JÓGA RITUÁL - naučím Ťa ako si vytvoriť svoj vlastný jóga rituál, aby sa jóga stala neodmysliteľnou súčasťou Tvojho každodenného života

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TVOJ JÓGA RITUÁL

PODSTATNÉ NIE JE AKO DLHO DENNE CVIČÍŠ, ALE TO, ŽE

CVIČÍŠ KAŽDÝ DEŇ

Takže už mám naplánované ČO budem cvičiť, KEDY budem cvičiť a teraz

sa pozrime už na samotné cvičenie.

VLASTNÁ PRAX

Najťažšie na cvičení jógy je DOSTAŤ SA NA PODLOŽKU A ZAČAŤ.

Ten najťažší krok máš už teda za sebou a teraz využi ten drahocenný čas,

ktorý si si pre seba vyhradila, na maximum.

"eliminuj" všetky možné rušivé vplyvy

Ak môžeš, vypni si zvonenie na telefóne, vypni televízor, hudbu. Ak

máš menšie deti, ktoré "vypnúť" nemôžeš a práve objavili čaro

podložky a Tvojich jóga pomôcok, môžeš ich zapriahnuť ako

pomocníkov. Môžu Ti počítať čas koľko v jednotlivých pozíciách

vydržíš alebo Ti môžu podávať pomôcky. Predstavivosti sa medze

nekladú.

"nevhupni" na podložku a nezačni hneď cvičiť

Posaď sa do prekríženého sedu tak, aby si sedela pohodlne (podlož

si pod zadok bloky, knihy, deky, aby kolená boli maximálne vo výške

bokov).

-19-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!