30.12.2020 Views

TVOJA JÓGA DOMA - Praktický sprievodca k Tvojej domácej praxi jógy

V tomto praktickom Sprievodcovi nájdeš pomôcky a rady, ktoré Ti pomôžu rozbehnúť Tvoju domácu prax jógy. Celý materiál je rozdelený do 3 samostatných častí. 1. časť - 10 PRAKTICKÝCH TIPOV - v tejto časti sa pozrieme na 10 praktických rád a tipov ako začať cvičiť jógu doma a vydržať 2. časť - AKO CVIČIŤ JÓGU POČAS MENŠTRUÁCIE - ukážem Ti, ktorým pozíciám by si sa počas menštruácie mala určite vyhnúť a ktoré sú pre Teba prospešné 3. časť - TVOJ JÓGA RITUÁL - naučím Ťa ako si vytvoriť svoj vlastný jóga rituál, aby sa jóga stala neodmysliteľnou súčasťou Tvojho každodenného života

V tomto praktickom Sprievodcovi nájdeš pomôcky a rady, ktoré Ti pomôžu rozbehnúť Tvoju domácu prax jógy. Celý materiál je rozdelený do 3 samostatných častí.

1. časť - 10 PRAKTICKÝCH TIPOV - v tejto časti sa pozrieme na 10 praktických rád a tipov ako začať cvičiť jógu doma a vydržať

2. časť - AKO CVIČIŤ JÓGU POČAS MENŠTRUÁCIE - ukážem Ti, ktorým pozíciám by si sa počas menštruácie mala určite vyhnúť a ktoré sú pre Teba prospešné

3. časť - TVOJ JÓGA RITUÁL - naučím Ťa ako si vytvoriť svoj vlastný jóga rituál, aby sa jóga stala neodmysliteľnou súčasťou Tvojho každodenného života

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TVOJ JÓGA RITUÁL

Jemne privri oči a ukľudni svoj dych. Využi túto chvíľu ako

"prechod" medzi tým, čo si robila kým si sa dostala na podložku a

časom, ktorý patrí iba TEBE.

Ja v túto chvíľu PROSÍM moje telo aj dušu, aby ma počas cvičenia

citlivo viedli tak, aby som bola vnímavá a neprekračovala svoje

hranice. Aby som cvičila bezpečne a akceptovala svoje telo a jeho

momentálne limity.

potom nasleduje tá najlepšia časť - samotné cvičenie

Spravidla sa držím sekvencie, ktorú som si vopred pripravila, ale

častokrát sa stane, že počas samotného cvičenia sa mi zažiada

"vsunúť" nejaké ďalšie cviky, s ktorými som pôvodne nepočítala

alebo si moje telo vyžiada niečo úúúúúplne iné.

A to je v poriadku.

JÓGA NIE JE O FYZICKOM CVIČENÍ. JÓGA JE O VNÍMANÍ

SVOJHO TELA, SAMEJ SEBA DO TÝCH NAJHLBŠÍCH MIESTEČIEK.

NEMUSÍŠ SA DRŽAŤ PLÁNU ZUBAMI-NECHTAMI. Nechaj sa viesť

svojim telom. To Ti najlepšie povie, čo v tú chvíľu potrebuje.

každé cvičenie zakonči 5-10 minútovou Savasanou

Dopraj svojmu telu po každom cvičení minimálne 5-minútovú

Savasanu. Úplne uvoľni telo do podložky, zavri oči a nechaj telo,

nech "nasaje" a spracuje všetky informácie z cvičenia.

-20-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!