30.12.2020 Views

TVOJA JÓGA DOMA - Praktický sprievodca k Tvojej domácej praxi jógy

V tomto praktickom Sprievodcovi nájdeš pomôcky a rady, ktoré Ti pomôžu rozbehnúť Tvoju domácu prax jógy. Celý materiál je rozdelený do 3 samostatných častí. 1. časť - 10 PRAKTICKÝCH TIPOV - v tejto časti sa pozrieme na 10 praktických rád a tipov ako začať cvičiť jógu doma a vydržať 2. časť - AKO CVIČIŤ JÓGU POČAS MENŠTRUÁCIE - ukážem Ti, ktorým pozíciám by si sa počas menštruácie mala určite vyhnúť a ktoré sú pre Teba prospešné 3. časť - TVOJ JÓGA RITUÁL - naučím Ťa ako si vytvoriť svoj vlastný jóga rituál, aby sa jóga stala neodmysliteľnou súčasťou Tvojho každodenného života

V tomto praktickom Sprievodcovi nájdeš pomôcky a rady, ktoré Ti pomôžu rozbehnúť Tvoju domácu prax jógy. Celý materiál je rozdelený do 3 samostatných častí.

1. časť - 10 PRAKTICKÝCH TIPOV - v tejto časti sa pozrieme na 10 praktických rád a tipov ako začať cvičiť jógu doma a vydržať

2. časť - AKO CVIČIŤ JÓGU POČAS MENŠTRUÁCIE - ukážem Ti, ktorým pozíciám by si sa počas menštruácie mala určite vyhnúť a ktoré sú pre Teba prospešné

3. časť - TVOJ JÓGA RITUÁL - naučím Ťa ako si vytvoriť svoj vlastný jóga rituál, aby sa jóga stala neodmysliteľnou súčasťou Tvojho každodenného života

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TVOJ JÓGA RITUÁL

poďakuj sa...

Úplný záver cvičenia venujem POĎAKOVANIU: SAMEJ SEBE - za to,

že som si našla čas pre seba a že som si zacvičila. Ďakujem MÔJMU

TELU, že som mala dosť síl a že mi umožnilo cvičiť. Ďakujem MOJEJ

DUŠI a INTUÍCII, že ma viedli počas cvičenia tak, aby som cvičila

bezpečne a rešpektovala svoje hranice.

NAMASTE

Ak by si si pri rozbiehaní svojej domácej praxe nevedela s niečim rady

alebo by si sa chcela na niečo spýtať, som tu pre Teba. Napíš mi na

info@zenskajoga.sk alebo mi pošli správu na FB.

Prajem Ti na Tvojej ceste domácej jógy veľa radosti z objavovania, dobrý

pocit z cvičenia a dostatok trpezlivosti pri zvládaní nových výziev.

Veve

-21-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!