30.12.2020 Views

TVOJA JÓGA DOMA - Praktický sprievodca k Tvojej domácej praxi jógy

V tomto praktickom Sprievodcovi nájdeš pomôcky a rady, ktoré Ti pomôžu rozbehnúť Tvoju domácu prax jógy. Celý materiál je rozdelený do 3 samostatných častí. 1. časť - 10 PRAKTICKÝCH TIPOV - v tejto časti sa pozrieme na 10 praktických rád a tipov ako začať cvičiť jógu doma a vydržať 2. časť - AKO CVIČIŤ JÓGU POČAS MENŠTRUÁCIE - ukážem Ti, ktorým pozíciám by si sa počas menštruácie mala určite vyhnúť a ktoré sú pre Teba prospešné 3. časť - TVOJ JÓGA RITUÁL - naučím Ťa ako si vytvoriť svoj vlastný jóga rituál, aby sa jóga stala neodmysliteľnou súčasťou Tvojho každodenného života

V tomto praktickom Sprievodcovi nájdeš pomôcky a rady, ktoré Ti pomôžu rozbehnúť Tvoju domácu prax jógy. Celý materiál je rozdelený do 3 samostatných častí.

1. časť - 10 PRAKTICKÝCH TIPOV - v tejto časti sa pozrieme na 10 praktických rád a tipov ako začať cvičiť jógu doma a vydržať

2. časť - AKO CVIČIŤ JÓGU POČAS MENŠTRUÁCIE - ukážem Ti, ktorým pozíciám by si sa počas menštruácie mala určite vyhnúť a ktoré sú pre Teba prospešné

3. časť - TVOJ JÓGA RITUÁL - naučím Ťa ako si vytvoriť svoj vlastný jóga rituál, aby sa jóga stala neodmysliteľnou súčasťou Tvojho každodenného života

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

10 PRAKTICKÝCH TIPOV AKO ZAČAŤ CVIČIŤ JÓGU DOMA

TIP 07

KDE A KEDY

CVIČIŤ?

Nájdi si svetlé, vzdušné miesto, kde

nebudeš, pokiaľ možno, vyrušovaná (ja

viem, to bude výzva ).

Ráno si viac "nabudená" a máš viac

energie, ale si tiež viac ztuhnutá. Večer si

viac flexibilná, ale si aj viac unavená.

Vyber si čas, ktorý vyhovuje Tvojmu

životnému štýlu.

TIP 08

ČO BUDEŠ

POTREBOVAŤ?

Podložka je veľmi dôležitá, aby si si

vymedzila priestor. Všetko ostatné závisí

od Tvojho tela, sekvencie a Tvojich

možností.

Pri každej lekcii online kurzu nájdeš

zoznam pomôcok, ktoré budeš pri

cvičení potrebovať. Všetky pomôcky

nájdeš u seba doma.

Pozri si video ako si vyrobiť jóga

pomôcky z vecí, ktoré máš doma.

TIP 09

ZDIEĽAJ A

INŠPIRUJ SA

Áno, Tvoja domáca prax je individuálna

cesta. Je to Tvoja jedinečná skúsenosť,

avšak to neznamená, že nemôže byť

zdieľaná s ostatnými.

Podeľ sa o svoje víťazstvá aj o to, s čím

bojuješ. Získaj podporu a inšpiráciu.

Priestor v súkromnej FB skupine

"Online kurz ROZHÝB CELÉ TELO" je na

to ako stvorený.

-5-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!