30.12.2020 Views

TVOJA JÓGA DOMA - Praktický sprievodca k Tvojej domácej praxi jógy

V tomto praktickom Sprievodcovi nájdeš pomôcky a rady, ktoré Ti pomôžu rozbehnúť Tvoju domácu prax jógy. Celý materiál je rozdelený do 3 samostatných častí. 1. časť - 10 PRAKTICKÝCH TIPOV - v tejto časti sa pozrieme na 10 praktických rád a tipov ako začať cvičiť jógu doma a vydržať 2. časť - AKO CVIČIŤ JÓGU POČAS MENŠTRUÁCIE - ukážem Ti, ktorým pozíciám by si sa počas menštruácie mala určite vyhnúť a ktoré sú pre Teba prospešné 3. časť - TVOJ JÓGA RITUÁL - naučím Ťa ako si vytvoriť svoj vlastný jóga rituál, aby sa jóga stala neodmysliteľnou súčasťou Tvojho každodenného života

V tomto praktickom Sprievodcovi nájdeš pomôcky a rady, ktoré Ti pomôžu rozbehnúť Tvoju domácu prax jógy. Celý materiál je rozdelený do 3 samostatných častí.

1. časť - 10 PRAKTICKÝCH TIPOV - v tejto časti sa pozrieme na 10 praktických rád a tipov ako začať cvičiť jógu doma a vydržať

2. časť - AKO CVIČIŤ JÓGU POČAS MENŠTRUÁCIE - ukážem Ti, ktorým pozíciám by si sa počas menštruácie mala určite vyhnúť a ktoré sú pre Teba prospešné

3. časť - TVOJ JÓGA RITUÁL - naučím Ťa ako si vytvoriť svoj vlastný jóga rituál, aby sa jóga stala neodmysliteľnou súčasťou Tvojho každodenného života

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

AKO CVIČIŤ JÓGU POČAS MENŠTRUÁCIE

Jóga je pre ženy ideálna forma cvičenia, pretože kombinuje

kardiovaskulárny tréning, posilňovanie svalov a záťažové aktivity, ale

nepôsobí negatívne na orgány, hormonálny systém alebo kĺby. Práve

naopak, udržuje ich zdravé a zabezpečuje rovnováhu medzi cvičením a

oddychom.

My ženy si musíme uvedomovať cyklickosť, ktorá je pre naše telá

prirodzená. Musíme načúvať našim telám a praktikovať asány (cvičenia) a

pranajámu (dychové cvičenia), ktoré nám pomôžu v konkrétnych etapách

nášho cyklu. Napr. asány, ktoré praktikujeme uprostred cyklu, nie sú

vhodné počas menštruácie.

Praktikuj správnu asánu v správny čas Tvojho cyklu

To ovplyvní Tvoje krátkodobé aj dlhodobé zdravie, podporí plodnosť a

zdravú menštruáciu a pohodový prechod do menopauzy. Jóga Ti dá

nástroje k tomu, aby si prekonala fyzické obmedzenia, aby si si

vybudovala mentálnu a emocionálnu stabilitu a zostala verná svojej

ženskej prirodzenosti.

-8-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!