21.01.2021 Views

medistus-brozura-27861-ver-9-1606806243-732 (2)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK


Nejběžnější infekční viry a jejich virulence

DRUH VIRU VIRULENCE (%)

Rhinovirus 30–50%

Coronavirus 10–15%

Virus chřipky 5–15%

Metapneumovirus 5–10%

Respirační syncytiální virus (RSV) 5%

Parainfluenza 5%

Adeno- a enterovirus pod 5%

Neznámé 15–25%

Co obsahují pastilky

Medistus ® Antivirus?

Pastilky Medistus ® Antivirus obsahují extrakt Kistosyn ® 200.

Medistus ® Antivirus je zdravotnický prostředek třídy IIa.

Účinnost a bezpečnost byly testovány podle Evropské směrnice

o zdravotnických prostředcích (93/42/EHS).

Respirační infekce

(nachlazení)

Běžné nachlazení je akutní infekce horních cest dýchacích

obvykle způsobená viry. Tento typ respiračních

infekcí patří mezi nejčastější nemoci v moderních

průmyslových zemích. Dospělí trpí nachlazením v průměru

až pětkrát ročně, předškoláci dokonce osmkrát až

desetkrát. Infekce jsou ve většině případů způsobeny

viry a jsou spojeny s podobnými příznaky: třes, kýchání,

rýma, kašel a únava. Protože antibiotika fungují pouze

při léčbě bakteriálních infekcí, je jejich použití v případě

infekcí virového původu neúčinné.

Průnik virů

a bakterií do těla

Infekce horních cest dýchacích způsobené viry nebo

bakteriemi nemusí nutně vést k nemocem, pokud je

imunitní systém schopen účinně bránit organizmus

proti patogenům nebo pokud je patogenům zabráněno

v zasažení těla bariérou.

Hlavním cílem viru je zajistit vlastní množení, pro

které potřebuje hostitelské buňky. Za tímto účelem

se zaměřuje na buňky v ústní sliznici a pokouší se

na nich uchytit. V případě úspěšného připojení proniká

buněčnou stěnou hostitelské buňky a přeprogramuje

ji tak, aby umožnila jeho množení.

Rizika infekce

(pandemie)

poslední době se infekce způsobené viry objevují

častěji a zdá se, že jsou nezávislé na ročních

V

obdobích. Tyto infekce se projevují jako horečka nad

38 °C a symptomy, jako je bolest v krku, výtok z nosu,

kašel, bolesti svalů a kloubů, bolest hlavy a průjem.

Skutečná chřipka se musí řešit odděleně od ostatních

onemocnění dýchacích cest souvisejících

s nachlazením. Tato infekce je způsobená různými

typy chřipkových virů a liší se od jiných respiračních

onemocnění jak svými epidemiologickými a klinickými

charakteristikami, tak svými dopady. Při šíření

patogenů existuje podobnost s jinými onemocněními

dýchacích cest, protože virus chřipky se šíří také

drobnými kapičkami z dýchacího ústrojí, které se

dostanou do vzduchu, když infikovaní jedinci kašlou

nebo kýchají. Rychlost šíření viru chřipky je však na

rozdíl od ostatních respiračních virů výrazně vyšší.

Aktivní obrana

proti infekci

Výzkum posledních desetiletí jednoznačně prokázal,

že v případě infekce se patogeny (viry,

bakterie) přichycují na uhlovodíkových strukturách

membrán hostitelských buněk prostřednictvím svých

bílkovin na základě tzv. principu klíč-zámek. K tomuto

procesu dochází ve sliznici úst a hltanu. V případě, že je

tento proces přichycení úspěšný, patogeny proniknou

do hostitelské buňky jako klíč otevírající zámek a začnou

se množit. Řešení je jednoznačné: musíme bránit

patogenům v přichycení na hostitelských buňkách.

Výzkumní pracovníci se v současnosti zabývají neustálým

zkoumáním látek, které mají takový potenciál.

Byly provedeny nesčetné studie s rostlinnými polyfenolickými

sloučeninami, které vykazují tzv. adstringentní

účinek.

V extraktu Kistosyn® 200 v přípravku Medistus ®

Antivirus jsou hojně obsaženy rostlinné polyfenoly

a biopolymery, které jsou odpovědné za obrannou

reakci. Extrakt Kistosyn ® 200 vytváří ochranný film

na sliznicích úst a hrdla. Viry, bakterie a další patogeny

jsou zablokovány touto fyzikální bariérou - za

předpokladu, že jsou pastilky aplikovány preventivně

nebo při prvních známkách škrábání v krku.

M edistus® Antivirus je nový zdravotnický prostředek

s komplexem účinných látek obsahujících

rostlinné látky. Extrakt Kistosyn ® 200 vytváří

prostřednictvím svých přírodních účinných látek

ochranný film na sliznici ústní dutiny a hltanu. Tato

ochranná bariéra vede k fyzikální (mechanické)

ochraně proti virům (virům nachlazení) a bakteriím,

což pomáhá zabránit jejich proniknutí do tělních buněk

a jejich dalšímu šíření.

Extrakt Kistosyn ® 200 podporuje prostřednictvím

svých přírodních účinných látek bariérovou funkci

sliznice úst a hltanu tím, že na ní vytváří ochranný

film. Výsledkem je, že se sliznice úst a hltanu zvlhčí

a vnější dráždění může být významně sníženo.

Vzhledem k tomuto fyzikálnímu účinku není možný

rozvoj rezistence.Oblasti použití

V jakých případech je vhodné použít

pastilky Medistus ® Antivirus?

Fyzikální podpora přirozené bariérové funkce sliznice úst a hltanu

proti infekčním virům a bakteriím.

Pro podporu prevence infekčních a zánětlivých onemocnění dýchacích cest

virového a bakteriálního původu vytvářením fyzikální (mechanické) bariéry

na sliznici hltanu.

Ochrana na místech

s vysokým rizikem infekce

Studie účinnosti/1

Studie snížení adheze S. aureus a S. pneumoniae

Adheze bakterií Staphylococcus

aureus k bronchiálním epitelovým buňkám

Počet adherujících bakterií po inkubační době

ve srovnání s ostatními

(kontrolní roztok versus přípravek Medistus ® )

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

kontrolní

roztok

přípravek

Medistus ®

Byly provedeny testy in vitro na adhezi bakterií

Staphylococcus aureus k bronchiálním

epiteliálním buňkám. 1 Bylo zkoumáno, zda

pastilky Medistus ® Antivirus ovlivňují adhezi

bakterií k buňkám, což má za následek prevenci

nebo snížení infekce. Za tímto účelem byla

jednovrstvá kultura buněk (lidský bronchiální

epitel BEAS-2B) inkubována s bakteriemi

(2,9 × 10 6 CFU / ml - 3,0 × 10 6 CFU / ml) po dobu

jedné hodiny s roztokem pastilek Medistus ®

Antivirus, zatímco další jednovrstvá kultura

buněk a bakterie nebyly ošetřeny. Po zkušebním

období a opláchnutí neadherujících bakterií

byl počet adherujících bakterií stanoven lýzou

epiteliálních buněk.

Výsledek: Na buněčné kultuře ošetřené

roztokem Medistus ® Antivirus se bakteriální

adheze snížila o 95 % ve srovnání

s neošetřenou buněčnou kulturou.

cestování

cestování

čekárny

čekárny

veřejná

doprava veřejná

doprava

nakupování

nakupování

vzdělávání

vzdělávání

společenské

společenské události

události

100% PŘÍRODNÍ AKTIVNÍ SLOŽKA

BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK A BARVIV

BEZ CUKRU, LEPKU A LAKTÓZY

Adheze bakterií Streptococcus

pneumoniae na bronchiální epitelové buňky

Počet adherujících bakterií po inkubační době

ve srovnání s ostatními

(kontrolní roztok versus přípravek Medistus ® )

0,10

0,09

0,08

0,07

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0,00

kontrolní

roztok

přípravek

Medistus ®

Stejná metoda byla použita pro testování

adheze bakterií Streptococcus pneumoniae

na bronchiální epiteliální buňky. 1 Počáteční

počet zárodků použitých pro inkubaci

byl v tomto případě nastaven na

1,7 × 10 6 CFU / ml - 1,9 × 10 6 CFU / ml.

Stanovení počtu adherujících bakterií po

testovacím období přineslo vynikající výsledek.

Výsledek: Na buněčné vrstvě ošetřené

roztokem Medistus ® Antivirus nebyly po

hodinové inkubaci detekovány žádné živé

streptokokové bakterie.

Výsledky testu jasně ukazují silný

účinek pastilek Medistus ® Antivirus

na inaktivaci bakterií.

1) BioTeSys GmbH: Studie in vitro Untersuchung des Effekts von Lutschpastillen auf die Bakterienadhärenz an Epithelzellen.

BTS1259/18. Datum: 06.09.2018. Esslingen / Německoconditions. The MVA virus used for testing is

a generally accepted surrogate in professional

During the laboratory test, the solution of the

soft lozenges mixed with artificial saliva was

Studie Efficacy účinnosti/2 study/2

Studie Efficacy účinnosti/3 study/3

Efficacy study/2 Efficacy study/3

Studie Efficacy antivirového study about účinku the antiviral přípravku effect Medistus ® Antivirus

proti of Medistus virům chřipky ® Antivirus H1N1 against a H2N2H1N1 and H2N2 viruses

Medistus® against and viruses Antivirus against the surrogate of enveloped Antivirus virus H1N1 MVA

Medistus®

H2N2 of effect antiviral the about study Efficacy

Studie Efficacy antivirového study about účinku the přípravku antiviral effect Medistus of Medistus ® Antivirus

®

proti Antivirus MVA, against reprezentující the surrogate obalené enveloped viry virus MVA

Efficacy study about the antiviral effect

Antivirový účinek pastilek Medistus ® Antivirus

The antiviral effect of Medistus ®

After the very successful test against

proti běžné sezónní chřipce (H1N1) byl úspěšně byly pastilky Medistus ® Antivirus podrobeny

testován Antivirus v akreditované, lozenges against vysoce uznávané the

přísnějšímu common testu: flu, Medistus houževnatý ® Antivirus

asijské ptačí

německé common zkušební seasonal laboratoři flu (H1N1) 2 . was

chřipky lozenges H2N2 were (kachní) put byl to a podán more na severe sliznici. test:

Tento typ viru je mimořádně odolný díky své

succesfully tested in an accredited, the most tenacious Asian avian flu type

Test byl proveden podle DIN EN 14476. Viry silné kapsidě (proteinový obal). I v takovém

na highly sliznici recognised byly smíchány German s roztokem test pastilek nepříznivém H2N2 (duck) prostředí was dokázal merged Medistus in the ®

Medistus laboratory. ® Antivirus. 2 Studie zahrnovala jak Antivirus mucosa. inaktivovat This virus virus type za is 5 minut extremely

běžné podmínky, tak podmínky OECD pro v čistých podmínkách. Při použití vysoké

resistant due to its strong capsid

vysokou zátěž. 3 Medistus ® Antivirus se ukázal zátěže pomocí proteinové směsi podle pokynů

jako The mimořádně test was performed účinný proti viru according běžné chřipky. OECD (protein by pastilky coat). Medistus Even in ® Antivirus such an mohly adverse

to DIN EN 14476. The viruses in

snížit environment, počet virů o 3 Medistus log jednotky ® Antivirus za pouhých could

Výsledky jasně ukazují, že viry H1N1 byly 10 minut. (Poznámka: Vzhledem k tomu,

inaktivovány

the mucosa

jak

were

v podmínkách

mixed with

čisté

a solution

zátěže, že

inactivate

pastilky Medistus

the virus in 5 minutes in

® Antivirus uplatňují svůj

tak of Medistus v podmínkách ® Antivirus vysoké zátěže lozenges. podle OECD účinek clean v conditions. ústech daleko When za hranicí applying doporučených

za

The

pouhých

study

15

included

sekund.

both normal and

testovacích

a heavy load

limitů,

with

lze oprávněně

a protein

předpokládat,

mix

že i houževnatý virus ptačí chřipky se za

OECD heavy load conditions. 3

reálných according podmínek to OECD zcela guidelines,

inaktivuje.)

Medistus ® Antivirus proved exceptionally Medistus ® Antivirus lozenges could

effective Výsledky against testu jasně the common ukazují flu silný virus. účinek pastilek reduce the Medistus virus count ® Antivirus by 3 log na units in

The inaktivaci results chřipkových show clearly virů. that both in only 10 minutes. (Remark: Since

clean and OECD heavy load conditions Medistus ® Antivirus lozenges exert

H1N1 viruses got inactivated in just 15 their effect in the mouth well beyond

seconds.

the guideline test limits, the assumption

is well supported that even the tenacious

avian flu virus gets completely

inactivated in real life conditions.)

“Clean conditions” method, in which the

virucidal effect of the test substance is meas-

The other applied testing method was the test

substances.

interfering adding without ured

lozenges has been demonstrated in several

Antivirus

Medistus® of activity antiviral The

formed under high load conditions by adding

per-

is which conditions” “OECD to according

activity of the lozenges was tested against

virucidal

the 2020, In tests. in-vitro previous

ments of DIN EN 14476 by an accredited

require-

the with accordance in virus MVA the

The inclusion of proteins and yeasts pose an

solution.

test the to yeast and mucin proteins,

laboratory in Germany.4

with the mechanism of action of Medistus®

interferes

It condition. testing aggravating

a type of vaccine virus which was developed in

is (MVA) Ankara Virus Vaccinia Modified The

conditions.

a surrogate virus representing all enveloped

as

applied widely is It research. vaccine

Enveloped viruses include any virus that is

tests.

in-vitro in these replace to viruses

effect of Medistus® Antivirus soft lozenges were

virucidal

the method, conditions” “clean the

that makes viruses more resistant to environ-

(peplon)

envelope lipoprotein a by surrounded

the host cell. All viruses which pose a threat

to adapt them helps and influences mental

Under OECD conditions with high protein,

viruses.

all

population, are enveloped viruses such

human

the affecting epidemics global of

reduced the original virus concentration by

Antivirus

Medistus® load, yeast and mucin

ZIKA, Ebola virus, and SARS coronaviruses

HIV,

viruses, herpes viruses, influenza as

3.5 log 10 after 5 minutes and by 3.67 log 10

(SARS-CoV).5

the effectiveness of Medistus® Antivirus

test was to verify

vitro in the of purpose The

upper respiratory infections under laboratory

causing

viruses enveloped against lozenges

Decrease of MVR virus number

in the test solution (%)

100.00

100%

The test results clearly indicate the powerful effect of Medistus ® Antivirus

lozenges in inactivating influenza viruses.

80%

virus for enveloped viruses.6

surrogate

as bodies official and communities

60%

40%

20%

10%

tested by two methods. First, by the so-called

<0.01

0.00

0%

OECD

load %

Virus number

in the solution %

Normal

test %

Sliznice hrdla

Po velmi úspěšném testu na běžnou chřipku

2) BioTeSys GmbH: In-vitro Studie zur Untersuchung des Effekts von Lutschpastillen auf die Viruslast BTS 1114/2017.

Datum: 13.11.2017. Esslingen / Německo

3) http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/oecdguidelines foretestingofchemicals.htm

Antivirus lozenges against enveloped viruses that may cause epidemics.

of Medistus®

effect antiviral the confirm and support clearly results test These

The number of residual viruses was counted

clearly confirmed in only 5 minutes. It reduced

Antivirus soft lozenges by reducing its efficacy,

yet producing results close to real ‘in vivo’

in the same intervals in both test methods. In

the initial virus load by 4 log 10 and inactivated

reduction > 99.9% in 10 minutes contact time.

in 10 minutes. This translates into a virus load

During the laboratory test, the solution of the

20%

soft lozenges mixed with artificial saliva was

Tyto tested výsledky by two methods. testů jednoznačně First, by the so-called podporují a potvrzují 10% antivirový účinek

<0.01

pastilek

“Clean conditions” method, in which the

0%

Medistus ® Antivirus proti obaleným virům, které mohou Virus způsobit number epidemii.

OECD Normal

virucidal effect of the test substance is meas-

in the solution % load %

test %

Antivirová The antiviral aktivita activity pastilek of Medistus ® Antivirus

zkouška ured podle without „podmínek adding interfering OECD“, která substances.

se

byla

lozenges

prokázána

has

v

been

několika

demonstrated

předchozích

in

in-vitro

several

provádí

The

za

other

podmínek

applied

vysokého

testing method

zatížení

was the test

testech.

previous

V roce

in-vitro

2020

tests.

byla virucidní

In 2020,

aktivita

the virucidal

přidáním

according

bílkovin,

to “OECD

mucinu

conditions”

a kvasinek

which

do

is performed

under high load conditions by adding

pastilek testována proti viru MVA v souladu zkoušeného roztoku. Přidání proteinů a kvasinek

activity of the lozenges was tested against

s požadavky DIN EN 14476 akreditovanou představuje ztížené podmínky testování. Tímto

the MVA virus in accordance with the requirements

of DIN EN 14476 by an accredited

The inclusion of proteins and yeasts pose an

proteins, mucin and yeast to the test solution.

laboratoří v Německu. 4

se zasahuje do mechanismu účinku pastilek

Medistus ® Antivirus a snižuje jejich účinnost,

Modifikovaný

laboratory

virus

in Germany.

vakcínie 4

Ankara (MVA) je nicméně

aggravating

přináší výsledky

testing condition.

blízké skutečným

It interferes

typ viru, který byl vyvinut při výzkumu vakcín. podmínkám with the „in mechanism vivo“. of action of Medistus ®

Je široce The Modified používán Vaccinia jako virus Virus reprezentující Ankara (MVA) is Antivirus soft lozenges by reducing its efficacy,

zbylých yet producing virů byl u results obou testovacích close to real metod ‘in vivo’

všechny a type obalené of vaccine viry, virus které which nahrazuje was v developed invitro

vaccine testech. research. Obalené It viry is widely zahrnují applied jakékoli as počítán conditions. ve stejných intervalech. V metodě

in Počet

viry a obklopené surrogate lipoproteinovým virus representing obalem all enveloped „čistých podmínek“ byl virucidní účinek pastilek

(peplon), viruses díky to replace nemuž jsou these viry in in-vitro odolnější tests. vůči Medistus The number ® Antivirus of residual jasně potvrzen viruses za was pouhých counted

vlivům Enveloped prostředí viruses a pomáhají include jim any přizpůsobit virus that is 5 minut. the Počáteční same intervals zátěž virů in both se snížila test methods. o 4 log 10

In

se hostitelské surrounded buňce. by a lipoprotein Všechny viry, envelope které (peplon) a deaktivovala the “clean conditions” všechny viry. method, the virucidal

představují that makes hrozbu viruses globálních more resistant epidemií to environmental

influences lidskou populaci, and helps jsou them obalené adapt viry, to bílkovin, clearly mucinů confirmed a kvasinek only snížil 5 minutes. Medistus It ®

reduced

V podmínkách effect of Medistus OECD s ® vysokým Antivirus obsahem soft lozenges were

postihujících

například the host chřipkové cell. All viruses viry, herpes which viry, pose HIV, a ZIKA, threat Antivirus the initial původní virus koncentraci load by 4 log viru

10

and po 5 inactivated

virus of Ebola global a epidemics SARS koronaviry affecting (SARS-CoV). the human

5 minutách all viruses. o 3,5 log 10

a za 10 minut o 3,67 log 10

.

population, are enveloped viruses such

To odpovídá

Under OECD

snížení

conditions

virové zátěže

with high

virem

protein,

MVA

Účelem tohoto in vitro testu bylo v laboratorních o > 99,9 % za 10 minut kontaktu.

as influenza viruses, herpes viruses, HIV,

mucin and yeast load, Medistus ® Antivirus

podmínkách ověřit účinnost pastilek

ZIKA, Ebola virus, and SARS coronaviruses reduced the original virus concentration by

Medistus ® Antivirus proti obaleným virům

(SARS-CoV).

Snížení 5

3.5 log

množství

10

after 5 minutes

viru MVA

and by 3.67 log

způsobujícím infekce horních cest dýchacích.

10

v testovacím

Virus MVA použitý k testování je v odborných

in 10 minutes. roztoku This translates (%) into a virus load

společnostech

The purpose

a

of

pro

the

úřady

in vitro

obecně

test

uznávaný

was to verify reduction

100

> 99.9%

%

100 %

in 10 minutes contact time.

jako the reprezentativní effectiveness vir of Medistus pro obalené ® Antivirus viry. 6

80 %

lozenges against enveloped viruses causing

60 %

roztok

roztok

Během upper laboratorního respiratory infections testu byl roztok under pastilek laboratory Decrease of MVR Medistus virus number

®

Medistus

40 %

®

smíchán conditions. s umělými The MVA slinami virus a testován used for dvěma testing is

20 % in the test solution (%)

metodami. a generally Nejprve accepted tzv. metodou surrogate „čistých in professional

100.00

10 % 100%

podmínek“, communities při které and se official měří virucidní bodies as účinek surrogate

< 0,1 % 0,00 %

0 %

virus for enveloped viruses. 6

80%

zkoušené látky bez přidání interferujících látek.

Počáteční virová Zbytkové

Zbytkové

Druhou použitou zkušební metodou byla

60% zátěž testovaného množství viru množství viru

common flu, Medistus® Antivirus

against

test successful very the After

H2N2 (duck) was merged in the

type flu avian Asian tenacious most the

resistant due to its strong capsid

extremely

is type virus This mucosa.

environment, Medistus® Antivirus could

an adverse

such in Even coat). (protein

clean conditions. When applying

minutes in

5 in virus the inactivate

according to OECD guidelines,

protein mix

a with load heavy a

reduce the virus count by 3 log units in

could

lozenges Antivirus Medistus®

Antivirus lozenges exert

Since

(Remark: minutes. 10 only

their effect in the mouth well beyond

Medistus®

is well supported that even the tena-

assumption

the limits, test guideline the

inactivated in real life conditions.)

completely

gets virus flu avian cious

Antivirus lozenges against the

Medistus®

of effect antiviral The

succesfully tested in an accredited,

was

(H1N1) flu seasonal common

to DIN EN 14476. The viruses in

according

performed was test The

of Medistus® Antivirus lozenges.

a solution

with mixed were mucosa the

OECD heavy load conditions.3

and

normal both included study The

effective against the common flu virus.

exceptionally

proved Antivirus Medistus®

clean and OECD heavy load conditions

in both that clearly show results The

seconds.

got inactivated in just 15

viruses H1N1

4) BioTeSys GmbH: Virucidal activity of the lozenge Medistus Antivirus against Modified vaccinia virus Ankara, 16.06.2020, Esslingen / Německo

5) For more information, see Fauquet, C.M. et al., Eds .: Virus Taxonomy, eighth report of the international committee on taxonomy of viruses.

Elsevier Academic Press, San Diego, 2005

These test results clearly support and confirm the antiviral effect of Medistus ®

Antivirus lozenges against enveloped viruses that may cause epidemics.

6) „Activity against enveloped viruses can be claimed when MVA = Modified Vaccinia virus Ankara is tested in a (modified) EN 14675 test.”

Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume II Efficacy - Assessment and Evaluation (Parts B + C) Version 3.0 April 2018.

40%

roztoku

při zátěžových

podmínkách

OECD

s umělými

slinami

0.00

highly recognised German test

laboratory.2

lozenges in inactivating influenza viruses.

powerful effect of Medistus® Antivirus

the indicate clearly results test The

lozenges were put to a more severe test:Pokyny pro dávkování, způsob a dobu aplikace

Kdy, jak často a jak dlouho má být

Medistus ® Antivirus podáván?

V případě vystavení se infekcím.

Pro ochranu před zvýšeným rizikem

virové a bakteriální infekce dýchacích cest.

Dospělí: Pastilku pomalu rozpustit

v ústech třikrát až šestkrát denně.

Děti starší 12 let (a s tělesnou hmotností

nejméně 25 kg): Pastilku pomalu

rozpustit v ústech třikrát denně.

Děti starší 6 let: Pastilku pomalu

rozpustit v ústech jednou denně.

Upozornění

Vhodné pro děti starší 6 let.

Vedlejší účinky

Nejsou známy žádné vedlejší účinky.

Kontraindikace

Nejsou známy žádné kontraindikace.

Interakce

Aby se zabránilo případným interakcím s léky

podávanými perorálně (ústy), ponechejte

mezi jednotlivými podáními časový odstup

2 hodiny nebo se poraďte se svým lékařem.

Poznámky a informace týkající se

trvanlivosti zdravotnického prostředku

Medistus ® Antivirus

Pastilky Medistus ® Antivirus se mohou užívat

až do data spotřeby.

Složení

Aktivní látka: extrakt Kistosyn ® 200

Další složky: maltitol, sorbitol, čištěná voda,

kyselina askorbová, kyselina citronová, aroma,

rostlinný olej, extrakt stévie, olej máty peprné.

Bez konzervačních látek a bez barviv.

Bez cukru, lepku a laktózy.

Uchovávání

Skladujte na chladném a suchém místě, při

teplotě do 25 °C. Uchovávejte mimo dohled

a dosah dětí.

MED_BRO_01_11_20 Tento materiál je určen pro odbornou zdravotnickou veřejnost.

Vyrobeno v Německu

Vlastník licence

Innopharm GmbH, Hauptplatz 1, A-7350 Oberpullendorf / Rakousko

Distributor v České republice:

S&D Pharma CZ, spol. s r.o., Písnická 22, 142 00 Praha

www.medistusantivirus.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!