04.03.2021 Views

Zvire_Zari_booklet_LP_300_V01nahled

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.


Oni tě,

Andulko,

oni tě

zastřelíJakub König

Marie Kieslowski

Ondra Mikula

Marie Puttnerová

Ondřej Mataj

Andrea Jarolímková

Ondřej Zátka

Veru Linhartová

Tomáš Neuwerth

Terezie Kovalová

Tomáš Obermajer

Tereza Štětinová

Tereza Kunderová

Linda Arbanová

Markéta MonsportováJsme děti

stejný smečky

01

Září

(König, Mikula / König)

Jako každej rok tě volám

Za letních nocí

Vrať se mi, vrať se mi, vrať se mi

Vrať se pro mě!

Pro svý dítě ztracený, zapomenutý

Jako každej rok tě volám

Za letních nocí

Vrať se mi, vrať se mi, vrať se mi

Vrať se pro mě!

Smutno je mi ve studený zemi

Září

Přikryj mě svýma planoucíma perutěma

Přikryj mě svýma planoucíma perutěma

Přikryj mě svýma planoucíma perutěma

Hou, hou, pod šedou oblohou

Houpou se oblouky břich zvířecích

Hou, hou, pod šedou oblohou

Houpou se oblouky břich zvířecích

02

Vlčí srdce

(König, Mikula / König)

Viděl jsem vlka, co držíš, bratře

Viděl jsem ho ten večer dobře

Plameny vrhaly jeho stín

Do jeskyň tvejch zřítelnic

Viděl jsem tebe, vlka, bratře

Spolu jsme čekali ve tmě

Než přišel čas vyjít ven

Narovnaný a se smíchem

Viděl jsem čelisti vlka, bratře

Protínat se do tvý tváře

Dejchal na mě chlast a krev

A z toho úsměvu se mi sevřelo srdce

Viděl jsem v tobě vlka, bratře

Byl krásnej a černej

Tys zatínal ruce

A všichni uštěkaný psi

Stáhli svou úzkost do boudy

Jsme děti stejný smečky

Pod stejnejma hvězdama letíme nocí

A v očích nesem stejnej měsíc

A plápolání

Noci

Viděl jsem tebe, vlka, bratře

A zahlíd i toho útlýho chlapce

Víčka se mu chvěla ve tmě

Jako křídla nočního motýla ve mně

Nosíme stejný jizvy, bratře

Podobný kořeny, podobný stíny

Viděl jsem tebe, vlka, bratře

Až je pustíme ven, budeme osvobozený?

Viděl jsem vlka, co skrýváš

Narovnej záda

Vítej mezi svejma

Jsme děti stejný smečky

Pod stejnejma hvězdama letíme nocí

A v očích nesem stejnej měsíc

A plápolání

Jsme děti stejný smečky

Jsme půvabný a nebezpečný

Poslepu letíme úzkejma cestama

Temnejma místama

Podhoubím podvědomí

Jsme děti stejný smečky

Po cestě unavený

Rozbíjíme svý tábory u cesty

Bydlíme za hradbama

Letíme nocí

Jsme děti stejný smečky

Pod stejnejma hvězdama letíme nocí

A v očích nesem stejnej měsíc

Pod kterým děláme ty svý krvavý věci

03

Malej Měsíc

(König, Mikula / König)

Postavím sochu

Bude se jmenovat Malej Měsíc

Zářící obytný balón

Z papíru na pečení

Ve větvích stromů

Setmělých parků

Bude svítit nám všem

Co bloudíme podzimem

Vítr miluje Malej Měsíc

S láskou ho posílá sem a tam

Korunami stromů

Vykoupat se v jezírkách

Sestrojím sochu

Bude se jmenovat Malej Měsíc

Dětský světlo

Do dospělý noci

Pro ty, co jsme se v ní ztratili

I pro nás

Co jsme se v ní našli

A co tak jako tenkrát já

Šli tou nocí a tmou sami

Vítr miluje Malej Měsíc

A ten bude svítit nám všem

Ještě mu budem mávat

Jak bude mizet v zákrutu za psím útulkem

Vítr miluje Malej Měsíc

A ten bude svítit nám všem

Budem mu mávat

Ještě až bude mizet v zákrytu s psím útulkem

Vítr miluje Malej Měsíc

Postavím sochu, bude se jmenovat Malej Měsíc

Postavím dům, bude se jmenovat Malej Měsíc

Postavím loď, zazpívám píseň, bude

se jmenovat Malej Měsíc

04

Psí sny

(König, Mikula / König)

Psíčci spí

A větší psy probouzejí

Sny o kořisti

A ti hlídací

Lomcují řetězy

Když kolem letíme já a mí bratři

05

Zářící

(König, Mikula / König)

Dlouho jsem netušil, že hledám

Že ten kus, co mi chybí, jsi ty

Roky jsem bloudil opilou tmou sklepení

Po příkrejch střechách

Kočičích hlavách syrejch náměstí

Jako náměsíčník

Škrabal a prosil u dveří zavřených

Ale pak jsi přišla ty

Má zářící

Skoro jsem uvěřil, že to, po čem pátrám,

Není víc, než jen mý zbožný přání

Skoro jsem uvěřil tomu, že jsem špatný,

Rozbitý, slabý, pokažený, zlý a sám

A pak ses objevila ve dveřích

Pak ses objevila ve dveřích

A pak ses usmála a vzala mě za ruku

A odvedla pryč

Má zářící

Má zářící

Má zářící

06

Podzimní pes

(König, Mikula, Pastirčák / König)

Vezmu psa ven

A ve spadaným listí

Budem si hrát, a až nás to unaví, půjdeme k nám

Uvařím grog

Sednem si k televizi

Nebo mu pustím nějakou pěknou novou desku

Budem si číst ve starejch novinách

Dopiju grog a sobě a jemu udělám druhý

Bude to prima

Parádní večer

A pozdě v noci ho podzimní Prahou odvedu domů

07

Nejsme sami

(König, Mikula, Neuwerth, Pastirčák / König)

A ty sis myslel, že jsi sám

To nejsi jediný

Pojď dál

Vítej domů

A ty ses bál

A ty jsi usedavě plakala

Všechna ta tíha světa

Na naše ramena

A dřív než se rozejdem do noci

Nikdy nejsi sám

Nikdy nejsi sám

Nikdy nejsi sám

A ty sis myslel

Že jsi na světě dočista ztracený

Každýho z nás něco takovýho drtí

A je to zrovna ten strach, co nám drží hlavu při zemi

A než se zbavíme tohohle závaží

Budem už pravděpodobně mrtví

A dřív, než se rozejdem do ticha

hodí se naposled připomenout…

08

Potápějícím

(König, Mikula / König)

Vzpomínám

Na to ukolébávání

Měkkými vlnami

V laskavých lagunách

A nežné dlaně vln

Na oblé boky našich člunů hrály

Ta jemná píseň

Se jako květina

Pomalu zavírá

A jak dohasínaly

Ohně na březích

Dobrou noc jsme si přáli

Každý každému z ostatních

Dobrou noc

Dobrou noc

Mým potápějícím

Všechna práva výrobce a nositelů autorských práv k dílu jsou

vyhrazena. Bez jejich souhlasu je rozmnožování, půjčování,

pronájem, veřejné provozování, rozhlasové, televizní či on-line

šíření tohoto nosiče zakázáno. All rights reserved. Unauthorized

copying, hiring, lending, public performance, broadcasting this

record and online distribution is prohibited.

Made in the Czech Republic.

© + ℗ 2019 Indies Scope | 2664525-2Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!