08.04.2021 Views

Velky Kosik - duben 2021

Ač je to někdy nelehké a život nám klade mnoho překážek, je potřeba si oddechnout a dopřát si trochu radosti. Proto jsme tady pro vás my a náš nový katalog plný drobných radostí i praktických nezbytností. Díky krásné fontáně Cascada a novému zahradnímu křeslu si můžete kdekoliv vytvořit svůj relaxační koutek. Nebo si pověste na balkon nádherně rozkvetlé dekorace, které přinesou svým jemným světlem radost i po setmění a budou připomínat, že jaro už je tady. A pokud svůj čas musíte trávit jenom doma nebo často v kuchyni, jistě vás potěší nové vkusné dekorace a chytré doplňky. A to vše na jednom místě. Tak s chutí do toho…

Ač je to někdy nelehké a život nám klade mnoho překážek, je potřeba si oddechnout a dopřát si trochu radosti. Proto jsme tady pro vás my a náš nový katalog plný drobných radostí i praktických nezbytností. Díky krásné fontáně Cascada a novému zahradnímu křeslu si můžete kdekoliv vytvořit svůj relaxační koutek. Nebo si pověste na balkon nádherně rozkvetlé dekorace, které přinesou svým jemným světlem radost i po setmění a budou připomínat, že jaro už je tady. A pokud svůj čas musíte trávit jenom doma nebo často v kuchyni, jistě vás potěší nové vkusné dekorace a chytré doplňky. A to vše na jednom místě.

Tak s chutí do toho…

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ

LED

LED

SOLÁRNÍ


LED

LED

SOLÁRNÍ


LED

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

LED

LED

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ


LED

SOLÁRNÍ

LED

LED

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ


LED

LED

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ


SOLÁRNÍ

LED

LED

SOLÁRNÍ


LED

SOLÁRNÍ

LED


LED

SOLÁRNÍ

LED

LED

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

LED


LED

SOLÁRNÍ

ČASOVAČ

LED

LED

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

LED

LED

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

LED


SOLÁRNÍ


LED

LED

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ

LED


LED

SOLÁRNÍ

Měnící barvy

LED

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ

LED


SOLÁRNÍ


SOLÁRNÍ

LED

ČASOVAČ

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ


LED

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ


LED

SOLÁRNÍ


SOLÁRNÍ

LED

LED

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

LED

LED

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ


LED

SOLÁRNÍ

LED

LED

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

EFEKT

PLAMENE


LED

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ


LED

ČASOVAČ


LED


ČASOVAČ

LED


LED


LED


LED

Rádiově řízené

LED

LED


LED

LED

Měnící barvy


LED

LED

LED


INDIVIDUÁLNÍ

DOPRAVA

ROZMĚRNÉ ZBOŽÍ!


SOLÁRNÍ

LED

LED

SOLÁRNÍ

LED

LED

SOLÁRNÍ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!