14.06.2021 Views

Dobromysl 5, ukázka

https://www.mojebylinky.cz/dobromysl/ Velká kniha Dobromysl, číslo 5 Seriál Filosofie pro život. Duševní zdraví z pohledu pozitivní psychologie. Národy střední Ameriky – lidé, mýty a bohové Kultury střední Ameriky se vyvíjely izolovaně, proto měly svébytné rysy První civilizací byli Olmékové, uctívači jaguára Šamanství, míčová hra a lidské oběti Olméky nahradili Mayové Drsní Aztékové obětem odebírali zaživa srdce z těla Mezoamerická civilizace skončila příchodem Španělů Tenochtitlán – úchvatná památka, která se zachovala po aztéckých obyvatelích Místo, kde orel pojídal hada Bohatství přivolalo pád města Jak žili místní obyvatelé Motecuhzoma se osudově přepočítal Ohromující architektura, která zaujala i Cortése? Meditace - Seriál - Vymeťte si v hlavě Technologie, stres a vztahy a jak je můžeme vnímat jinak Uvolněte si hlavu! Není to ani těžké, ani složité… Tři složky práce s myslí Numerologie – odhalte, co skrývá datum narození (část 4.) Den v měsíci Čísla určují náš život – podívejte se, jak! Datum narození ovlivní náš životní potenciál Jak nás ovlivní, kolikátého jsme se narodili? Malý slovníček magie – písmeno E Eden Efemeridy Ektoplazma Elementárové

https://www.mojebylinky.cz/dobromysl/
Velká kniha Dobromysl, číslo 5

Seriál Filosofie pro život.
Duševní zdraví z pohledu pozitivní psychologie.

Národy střední Ameriky – lidé, mýty a bohové
Kultury střední Ameriky se vyvíjely izolovaně, proto měly svébytné rysy
První civilizací byli Olmékové, uctívači jaguára
Šamanství, míčová hra a lidské oběti
Olméky nahradili Mayové
Drsní Aztékové obětem odebírali zaživa srdce z těla
Mezoamerická civilizace skončila příchodem Španělů

Tenochtitlán – úchvatná památka, která se zachovala po aztéckých obyvatelích
Místo, kde orel pojídal hada
Bohatství přivolalo pád města
Jak žili místní obyvatelé
Motecuhzoma se osudově přepočítal
Ohromující architektura, která zaujala i Cortése?

Meditace - Seriál - Vymeťte si v hlavě
Technologie, stres a vztahy a jak je můžeme vnímat jinak
Uvolněte si hlavu! Není to ani těžké, ani složité…
Tři složky práce s myslí

Numerologie – odhalte, co skrývá datum narození (část 4.)

Den v měsíci
Čísla určují náš život – podívejte se, jak!
Datum narození ovlivní náš životní potenciál
Jak nás ovlivní, kolikátého jsme se narodili?

Malý slovníček magie – písmeno E
Eden
Efemeridy
Ektoplazma
Elementárové

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Aztékové

PSYCHOLOGIE NUMEROLOGIEZÁBAVA - DUŠE - TĚLO - VZDĚLÁVÁNÍ

Jakožto lidské bytosti jsme nadáni unikátní inteligencí,

a tak bychom ji měli používat k překonávání výzev, před

nimiž stojíme. Nikdy bychom si neměli říkat, že není žádná

naděje. Budeme-li si stanovovat pozitivní cíle a budeme-li

upřímně chtít dobro pro ostatní, zůstaneme silní a rozhodní

nehledě na to, jaké obtíže nás potkají. Kromě sebevědomí

bychom také měli být pravdiví a upřímní.

Dalajláma, 8. června 2021

3


4


ZÁBAVA - DUŠE - TĚLO - VZDĚLÁVÁNÍ

© Bylinky revue, s. r. o.

Čerčanská 18, 14000 Praha 4

www.mojebylinky.cz/dobromysl

@dobromyslbookazin

Na vydání této publikace se podíleli:

Aleš Vodička, Jarka Kovaříková, Marek Vodička, Bára Veretová

Tiskne: Triangl

ISSN 2694-9687, MK ČR E 23963

Foto: Shutterstock a archív redakce

Distribuce: lokální distribuční společnosti

Bez písemného souhlasu vydavatele je zakázáno jakékoli šíření obsahu.

Vydavatel neodpovídá za neodborné užití rad, receptů či návodů uvedených v této publikaci.

V případě nejasností, prosíme, konzultujte vše se svým lékařem.

Předplatné Dobromysl ČR:

SEND, s. r. o., www.send.cz, tel.: 225 985 225, bylinky@send.cz, sms: 605 202 115.

Předplatné Dobromysl Slovensko:

www.predplatne.sk, tel.: +421 2 49 111 200-204, lkperm@lkpermanent.sk

www.ipredplatne.sk, tel.: +421 0800 188 826, objednavky@ipredplatne.sk

Předplatné Dobromysl zahraničí:

www.mojebylinky.cz/zahranici

Jednotlivá čísla všech našich magazínů a knih najdete

v online obchodě na adrese: www.mojebylinky.cz

5


8

16

26

32

38

48

52

60

OBSAH

Duševní zdraví z pohledu pozitivní psychologie.

Národy střední Ameriky – lidé, mýty a bohové.

Tenochtitlán – místo střetu kultur i civilizací.

Seriál – Vyměťte si v hlavě. Tři složky práce s myslí.

7 pilířů dobrého života.

Monument č. 27 v El Baulu, co si o něm myslí Erich von Däniken.

Malý slovníček magie, písmeno E.

Numerologie: část 4 - den v měsíci, odhalte, co skrývá datum narození.

6


7


Filosofie pro život

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Z POHLEDU

POZITIVNÍ

PSYCHOLOGIE

Text: Marek Vodička

„Jak se máš?“ – tuto otázku

pokládáme druhým tak často, že

nám často připadá zcela banální.

Zvykli jsme si tázat se ze zdvořilosti

na duševní zdraví lidí,

s nimiž se setkáváme, do takové míry,

že jsme si přestali uvědomovat, na jak

složitou věc se to vlastně ptáme.

Ve skutečnosti se touto otázkou

nevědomky dotýkáme komplexního

filosoficko-psychologického

problému, který zaměstnává člověka

od počátku dějin myšlení.

8


9


NÁRODY

STŘEDNÍ

AMERIKY

lidé, mýty

a bohové

Kultury střední Ameriky se vyvíjely izolovaně, proto měly svébytné rysy

První civilizací byli Olmékové, uctívači jaguára

Šamanství, míčová hra a lidské oběti

Olméky nahradili Mayové

Drsní Aztékové obětem odebírali zaživa srdce z těla

Mezoamerická civilizace skončila příchodem Španělů

16


17


Základy historického města jsou viditelné dodnes.

Toto unikátní město bylo sice roku 1521 obsazeno

a vydrancováno španělskými dobyvateli vedenými

Hernánem Cortésem, ale jeho základy můžeme obdivovat

dodnes. Na rozdíl od mnoha jiných památek na území

Střední nebo Jižní Ameriky jsou totiž poměrně dostupné,

a to zejména proto, že se staly součástí Mexico City. Co

bychom viděli, kdybychom město navštívili těsně před

vpádem evropských nájezdníků? Jak Tenochtitlán vznikl

a jaký život nabízel?

26


Tenochtitlán

MÍSTO STŘETU

KULTUR I CIVILIZACÍ

Tenochtitlán – úchvatná památka,

která se zachovala po aztéckých obyvatelích

Místo, kde orel pojídal hada

Bohatství přivolalo pád města

27


> Seriál

Vymeťte si v hlavě

Žijeme ve světě plném

rozptylujících podnětů

a stresu, a je normální, že

občas se cítíme zahlceni.

Každý z nás má někdy pocit, že

toho má v hlavě moc, že

by to nejradši vysypal na

nejbližší skládku a odjel

někam na pláž srkat koktejl

s papírovým deštníčkem. Existují

však metody méně organizačně

i ekonomicky náročné, jak zklidnit

rozbouřenou mysl a postavit

rozdováděné myšlenky do latě.

Tři složky práce s myslí

32


Technologie, stres a vztahy a jak je můžeme vnímat jinak

Uvolněte si hlavu! Není to ani těžké, ani složité…

33


7 pilířů dobrého života

Dobrý život je napříč všemi kulturami otázkou přítomnosti

sedmi základních oblastí života: zdraví, respektu, bezpečí,

osobní svobody, vztahů stojících na důvěře a lásce,

harmonii s přírodou a možnosti trávit si čas po svém

a dělat či tvořit to, co člověka naplňuje.

Aristotelovský dobrý život. Je v dnešní konzumní společnosti možný?

Čtěte dobré knihy, jednu z nich nedávno dokončil Tomáš Hajzler

(Peoplecomm 2021), přinášíme krátkou ukázku.

WWW.MOJEBYLINKY.CZ/KNIHY/DOBRY-ZIVOT

Jedním z míst, kde lidé dobrý život zkraje 21. století žijí, je Okinawa

38


Jedním z míst, kde lidé dobrý život zkraje 21. století

žijí, je Okinawa, japonský ostrov uprostřed Tichého

oceánu na polovině cesty mezi Taiwanem a japonským

ostrovem Kjúšú. Dokladem toho, že život je zde

dobrý, může být i to, že nikde na světě nežije tolik

stoletých žen jako právě zde. Při posledním sčítání

tu napočítali 792 lidí starších sta let, v průměru 58

na sto tisíc obyvatel. Nejzajímavější ovšem je, že

okinawským osmdesátníkům a devadesátníkům byste

hádali v průměru o třicet let méně.

Dlouho jsem toužil tamní život alespoň trochu zažít

a místních se na jejich recept pořádně vyptat. Podařilo

se mi to v únoru roku 2017, kdy jsme si s rodinou

přes WWOOFing našli farmu kousek od Ogimi,

vesničky na severozápadě ostrova, v místech s největší

koncentrací stoletých obyvatel. Tři týdny jsme tu

pracovali a žili v rodině dvou šedesátníků, kteří tady

už několik desítek let provozují mléčnou farmu. Já

jsem se staral o krávy, moje manželka Péťa vařila,

děti pečovaly o králíky a kozy a do toho pracovaly

na projektech do školy.

ZDRAVÍ

Plné fungování našeho těla. Obsahuje vše, co

potřebujeme k udržení života do vysokého věku,

včetně vitality, energie a pozornosti.

Tradiční Okinawané dbají na výživu, odpočinek

a pravidelný tělocvik – tři základní prvky, které

přispívají k udržení zdraví a kterým se věnují denně.

Zdraví na Okinawě

VÝŽIVA

Do životu prospěšné výživy patří především

dostatek pitné vody bez pesticidů, reziduí léků,

hormonů, mikroplastů a jiných jedovatých příměsí,

dostatek čistého vzduchu, vy vážená strava bez toxické

chemie, přijímaná v menších dávkách a pomalu.

Na Okinawě hraje prim zelenina. Čerstvá, dušená,

smažená, fermentovaná. Všech barev. Jako ostrované

konzumují její obyvatelé samozřejmě i to, co pochází

z moře – především řasy a ryby. Důležitou roli má

tofu a další luštěniny. Časté jsou houby. Rýže a miso

polévky je vždy bezedný hrnec. Hojně se využívá

kurkuma a další koření. Pečivo a mléčné výrobky

prakticky žádné. Maso výjimečně.

Valná většina lidí tu má svoji zahrádku, a tak

má pod kontrolou, co jí. Přebytky si “vyměňují se

sousedy. Čeho je příliš, to se zavařuje, fermentuje,

suší nebo mrazí. Tam, kde “to je možné, se místo léků

používají bylinky, které se též pěstují na zahrádkách

nebo sbírají v přírodě.

Klíčovou roli v místní výživě hrají různé strategie

proti přejídání. Před každým jídlem se společně

poděkuje: „Itadakimasu!“, což v doslovném překladu

znamená „S pokorou přijímám“. Základním

principem stolování je „Hara, Hatchi, Bu“, což

je původně konfuciánský princip, který radí: „Jez

do chvíle, než jsi osm dílů (z deseti) plný.“ Vychází

se z faktu, že trvá asi čtvrt až půl hodiny, než pocit

plného žaludku dorazí do mozku a my si uvědomíme,

že máme dost. Tuto filozofii naplňují mnoha

technikami. Tak například: servíruje se na malé talířky

(menší porce), servíruje se v kuchyni (déle to trvá), jí

se hůlkami (a tedy pomaleji) a jí se zpravidla ve větší

společnosti (u jídla se mluví a jídlo se tak ještě víc

zpomalí).

Střední Evropa není ostrov, ale principy jsou

stejné. Za to nejzásadnější považuji vyměnit

průmyslové potraviny z produkce nadnárodních či

oligarchy vlastněných korporací za jídlo od místních,

ekologicky hospodařících sedláků, zčásti se vrátit

k samozásobitelství a jíst mnohem více rostlinných

produktů, v menších porcích a pomaleji.

39


48


MONUMENT

č. 27 v El Baulu

CO SI O NĚM MYSLÍ

ERICH VON DÄNIKEN

Střední a Jižní Amerika je plná monumentů a artefaktů, které

v nás vyvolávají otázky o tom, co vlastně představují a kdo je

vytvořil. Mezoamerické mýty jsou často nejasné a zastřené,

realita se v nich prolíná s pověstmi a můžeme jen hádat, co

z toho se zakládá na skutečnosti. A stejně tak často nevíme,

jak si vykládat význam té které sochy nebo plastiky.

Tajemná kamenná plastika na území Mayů – co znamenala?

Zobrazuje hráče míčové hry nebo spíše astronauta ve skafandru?

Jak vyobrazení přečetl Däniken

49


52


Malý

slovníček magie

PÍSMENO

V našem slovníku se vyskytuje spousta slov,

která používáme každý den a která mají

něco společného s magií, kouzly, mystikou,

mytologií nebo čarováním. Víme ale vždycky,

co přesně znamenají? A používáme je

ve správném významu? Někdy ano, někdy

ne. Proto vám přinášíme na pokračování

malý slovníček. V něm se s některými výrazy

můžete seznámit a dovědět se nejen co

znamenají, ale také jak vznikly a kde se

v naší řeči vzaly. V tomto dílu se zaměříme

na písmeno E.

53


Limitovaná edice léčivých

náramků z dračího achátu.

Propojte se s vaší minulostí a otevřete svoji

nádhernou duši, dračí síle, která ve vás

dřímá. Probuďte v sobě sílu a kreativitu.

Buďte jedineční a originální.

Dračí achát slouží jako uzemňovací kámen,

který nám dodává tělesnou, rozumovou

a citovou rovnováhu. Pomáhá nám

soustředit se a probouzí v nás velkou sílu.

Výborný je jako ochranný kámen pro malé

děti.

V citové rovině nám pomáhá k překonání

negativních pocitů a navozuje pocit bezpečí

a jistoty, jelikož odstraňuje vnitřní napětí.

Posiluje také lásku k sobě samému.

Jeho hlavní léčebné využití je, že stabilizuje

auru, léčí oči, žaludek, pokožku a dělohu.

Příznivě posiluje imunitní systém a čistí naší

lymfu. Navíc také regeneruje všechny naše

orgány v těle.

WWW.MOJEBYLINKY.CZ/NARAMKY

Tip: využijte slevu 10%

(neváhejte, platí dočasně)

Při zadání objednávky vložte kód: 21066027

Tel.: +420 226 254 347; SMS: +420 725 334 366

Email: logistics@mojebylinky.cz


ČÁST 4. - DEN V MĚSÍCI

NUMEROLOGIE

Odhalte, co skrývá

datum narození

Čísla určují náš život – podívejte se, jak!

Datum narození ovlivní náš životní potenciál

Jak nás ovlivní, kolikátého jsme se narodili?

V minulém čísle Dobromyslu jsme se dověděli, jak

vypočítáme svoje životní číslo a co pro nás znamená.

V tomto textu se podíváme na to, jak nás může

ovlivnit, kolikátý den v měsíci jsme přišli na svět.

60


61


Narozeni 1. den v měsíci

SAMOSTATNÍ A NEZÁVISLÍ

Kdo se narodil prvního, je skutečný solitér. Je

nezávislý, samostatný a nerad komukoliv skládá účty

ze svého života. Hledí si svého a stará se hlavně o sebe,

ale to neznamená, že je sobec. Naopak, o přítele

pečuje mnohdy až ochranitelsky. Jen prostě každému

na potkání nevykládá o sobě žádné detaily a očekává,

že se ho nikdo na nic příliš vyptávat nebude.

Pokud k tomu dojde, dokáže být i nepříjemný.

Není to ovšem nic osobního, prostě je tak

nastavený a nepokládá za nutné se svěřovat. Proto se

nevyptávejte a přijměte to, co vám o sobě řekne sám.

Stejně se nic navíc nedozvíte, nezměníte je a jediným

výsledkem bude konflikt.

Lidé narození prvního v měsíci potřebují mít nad

věcmi kontrolu a o svém životě si rozhodovat sami.

Z těchto důvodů se jim samozřejmě občas stává, že je

postihne samota – ne každý chce mít partnera, který

je takový sólista. Pokud u nich převládnou negativní

rysy povahy, může se stát, že se stanou egocentrickými

sobci, kteří od ostatních jen berou a nic nim nedávají

na oplátku, žárlí, projevují se panovačně a mluví jen

o sobě. Pokud má větší sílu jejich pozitivní stránka,

stanou se přirozenými, obecně uznávanými vůdci

a přijdou na to, na čem mají na sobě pracovat, aby

byli lepšími hráči do týmu.

Narozen prvního:

Americký režisér Woody Allen

(1. 12. 1935) je příkladem skutečného solitéra.

Narozen druhého:

Hudební skladatel

Bedřich Smetana (2. 2. 1824) byl

průkopníkem světové úrovně české hudby.

Narozeni 2. den v měsíci

SPOLEČENŠTÍ A DRUŽNÍ

Kdo se narodil druhého, byla mu dána do vínku

družnost a společenskost. Samota mu příliš nevoní

a když si může vybrat, vždycky je raději ve společnosti

někoho blízkého. Tito lidé jsou nesobečtí a dovedou

být velmi oddaní partnerovi i týmu. Pokud něco

dělají, nikdy to nedělají jen pro sebe, ale i pro své

blízké.

Jsou milí, hodní a laskaví, a proto jsou všeobecně

oblíbení a dovedou dobře vycházet s ostatními. Někdy

je však jejich laskavost zneužita a pak se cítí velice

zrazeni a oklamáni – ale příště jdou a znova pomůžou.

I když si to jejich okolí někdy vykládá jako slabost,

prostě jsou takoví.

Nejsou to žádní vůdci, ale osvědčují se jako

dobří diplomaté a vyjednavači, protože se dovedou

na situaci podívat i očima toho druhého. Někdy je jim

na obtíž jejich nerozhodnost – právě proto, že hodně

zvažují všechna pro a proti, než se rozhodnou.

62


Kontakty pro objednání,

zasíláme také na dobírku nebo do Zásilkovny:

WWW.MOJEBYLINKY.CZ

Tel.: +420 226 254 347

SMS: +420 725 334 366

Email: logistics@mojebylinky.cz

Bylinkárna ∙ Knihkupectví ∙ Konopí ∙ Náramky ∙ Časopisy ∙ Čaje ∙ Sirupy ∙ Tinktury ∙ Mastičky

Kniha Domácí bylinková lékárna

Zdraví po celý rok, vše co potřebujete mít doma, v jednom balení,

včetně receptů, jak a kdy užívat * Sezónní nemoci * Imunita *

Psychická vyrovnanost * Správné trávení * Kvalitní české bylinkyAKTUÁLNÍ PLAKÁT

Dárek každému předplatiteli,

poslali jsme s tímto číslem,

příště nový.

80


81


Naše životy závisejí na naději. Pokud máme naději,

nakonec své problémy překonáme. Ale pokud naději

nemáme, obtíže nám narostou. Naděje souvisí se

empatií a dobrotou. Alespoň z mé zkušenosti. Za svůj

život jsem čelil mnoha nesnázím, ale nikdy jsem neztratil

naději. A být pravdivý a upřímný je také dobrý

základ pro udržení naděje a sebevědomí.

Dalajláma, 8. června 2021

82


OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ KNÍŽEK DOBROMYSL,

NEMINETE ŽÁDNÉ VYDÁNÍ

Seriály: Původní obyvatelé a jejich znalosti

Keltové, Slované, Egypťané

Numerologie, astrologie

Lexikon magie a mnoho dalšího!

dárek!

plakát

Kniha Dobromysl vychází každé 3 měsíce. Roční předplatné: 596 Kč / €23

WWW.MOJEBYLINKY.CZ/DOBROMYSL

Dobromysl 5

Cena: 149 Kč / 6,99 €

TEL.: +420 225 985 225

SMS: +420 605 202 115

EMAIL: dobromysl@send.cz

Bylinky revue, Čerčanská 18, 14000 Praha 4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!