29.06.2021 Views

contact_office_magazine_#32_cz

Prožíváme dobu nového vymezování hranic našeho pracovního světa. V mnoha firmách se práce z domova stala novou realitou. Hlavní text našeho čísla se zabývá tématem vzdálené práce coby konceptu pro budoucnost. Stále více společností právě teď analyzuje, co všechno jim dala a vzala pandemie. Právě proto se zevrubněji zaměříme na globální vývoj také my. Ukážeme vám, co vše se vám může hodit, a proč vaše kuchyňská židle ani omylem nepředstavuje vhodnou náhražku ergonomické kancelářské židle ze strany 12. Univerzální řešení, jak si poradit s novou prací, neexistuje. Můžeme očekávat kombinaci vzdálené a kancelářské práce. Z tohoto důvodu je nyní ještě důležitější vytvářet interaktivní zóny, které „odstíní veškeré možné třecí plochy a podpoří magnetizmus sounáležitosti,“ jak popisuje manažer pro komunitu Luuk Strijbosch působící ve WeWork China. Na straně 18 se dozvíte mnohem více o tomto neobvyklém coworkingovém hubu umístěném v halách bývalé továrny na zpracování opia. Koncept, který zvolila společnost TGE pro svou TGW Activity Garden v pulzující metropoli Šanghaji, je založen na vzrušujícím kontrastu k pracovnímu prostředí. Na více než 9 000 čtverečních metrech vznikl zelený venkovní prostor, kde zaměstnanci mohou pracovat a zároveň dobíjet svou energii. A protože slavíme stoleté výročí založení Wiesner-Hager, můžete se na straně 24 těšit na několik vybraných vzpomínek z historie firmy.

Prožíváme dobu nového vymezování hranic našeho pracovního světa. V mnoha firmách se práce z domova stala novou realitou. Hlavní text našeho čísla se zabývá tématem vzdálené práce coby konceptu pro budoucnost. Stále více společností právě teď analyzuje, co všechno jim dala a vzala pandemie. Právě proto se zevrubněji zaměříme na globální vývoj také my. Ukážeme vám, co vše se vám může hodit, a proč vaše kuchyňská židle ani omylem nepředstavuje vhodnou náhražku ergonomické kancelářské židle ze strany 12. Univerzální řešení, jak si poradit s novou prací, neexistuje. Můžeme očekávat kombinaci vzdálené a kancelářské práce. Z tohoto důvodu je nyní ještě důležitější vytvářet interaktivní zóny, které „odstíní veškeré možné třecí plochy a podpoří magnetizmus sounáležitosti,“ jak popisuje manažer pro komunitu Luuk Strijbosch působící ve WeWork China. Na straně 18 se dozvíte mnohem více o tomto neobvyklém coworkingovém hubu umístěném v halách bývalé továrny na zpracování opia. Koncept, který zvolila společnost TGE pro svou TGW Activity Garden v pulzující metropoli Šanghaji, je založen na vzrušujícím kontrastu k pracovnímu prostředí. Na více než 9 000 čtverečních metrech vznikl zelený venkovní prostor, kde zaměstnanci mohou pracovat a zároveň dobíjet svou energii. A protože slavíme stoleté výročí založení Wiesner-Hager, můžete se na straně 24 těšit na několik vybraných vzpomínek z historie firmy.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

vydání 32

Home-Office

Huber

satelitních kancelárích

Andersen

Home-Office

Holzwarth

Remote Space

Schneider

Home-Office

Hutter-Zeiler

satelitních kancelářích

Thompson

Home-Office

Demirci

Home-Office

Gertmaier

Home-Office

Weinzierl

Coworking

Thompson/Becker

Home-Office

Pawlovski

Home-Office

Sauter

Nadchází konec

klasické kanceláře?

Home-Office Dudek

satelitních kancelářích

Hartmann

Remote Space

Beck

Coworking

Lewis / Green

Home-Office

Hennemann

Coworking

Blum und Scholz

Home-Office Mitter

Remote Space

Lebedew

Vzdušný život v

prostředí Nové práce

Kancelář venku:

TGW Activity Garden


Od pevného pocítace do

cloudu.

Prožíváme dobu nového vymezování hranic našeho pracovního světa. V

mnoha firmách se práce z domova stala novou realitou. Hlavní text našeho

čísla se zabývá tématem vzdálené práce coby konceptu pro budoucnost. Stále

více společností právě teď analyzuje, co všechno jim dala a vzala pandemie.

Právě proto se zevrubněji zaměříme na globální vývoj také my.

Ukážeme vám, co vše se vám může hodit, a proč vaše kuchyňská židle ani

omylem nepředstavuje vhodnou náhražku ergonomické kancelářské židle ze

strany 12.

Univerzální řešení, jak si poradit s novou prací, neexistuje. Můžeme

očekávat kombinaci vzdálené a kancelářské práce. Z tohoto důvodu je nyní

ještě důležitější vytvářet interaktivní zóny, které „odstíní veškeré možné třecí

plochy a podpoří magnetizmus sounáležitosti,“ jak popisuje manažer pro

komunitu Luuk Strijbosch působící ve WeWork China. Na straně 18 se dozvíte

mnohem více o tomto neobvyklém coworkingovém hubu umístěném v

halách bývalé továrny na zpracování opia.

Koncept, který zvolila společnost TGE pro svou TGW Activity Garden v

pulzující metropoli Šanghaji, je založen na vzrušujícím kontrastu k pracovnímu

prostředí. Na více než 9 000 čtverečních metrech vznikl zelený

venkovní prostor, kde zaměstnanci mohou pracovat a zároveň dobíjet svou

energii. A protože slavíme stoleté výročí založení Wiesner-Hager, můžete se

na straně 24 těšit na několik vybraných vzpomínek z historie firmy.

Nový magazín contact – ať už tištěný nebo v elektronické podobě – přináší

opět samé vzrušující odpovědí a inspirativní náhledy na aktuální vývoj ve

světě Nové práce. Doufáme, že se vám nové vydání bude líbit!

Laura a Markus Wiesnerovi

© raumpixel.at

Nadchází konec klasické kanceláře? 04

bluebird.space: Život a dech v prostředí Nové práce 08

Užitečné tipy pro každodenní práci z domova 11

Pracujte ergonomicky i z domova 12

AHT: Komunikativní kanceláře s lidskou dimenzí 14

Kancelář roku 17

Kanceláře celého světa: WeWork Šanghaj 18

What’s on your desk, Anna Heringer? 21

Kancelář venku: TGW Activity Garden 22

100 let Wiesner-Hager Möbel 24

Showroom 26

Vydavatel: Wiesner-Hager Möbel GmbH, Linzer Straße 22, A-4950 Altheim, T +43/(0)7723/460-0, altheim@wiesner-hager.com, www.wiesner-hager.com, thinknewwork.com;

Koncept/editace: Wiesner-Hager, mintmind Communication GmbH; Zlom: mintmind Communication GmbH, plenos.at; Autor: Wojciech Czaja;

Tiskové chyby vyhrazeny; 05/2021.

contact 3


Kancelářské koncepty

Od pevného pocítace do cloudu

Nadchází konec

klasické kanceláre?

Pracovat, kde a kdy chci, anebo mít raději přidělený pracovní stůl v kanceláři? Názory na tuto otázku se liší.

Jedna věc je však jistá. Nacházíme se uprostřed rychlého procesu digitální změny. Vzdálená práce čím dále

častěji zakořeňuje ve firmách a přináší zaměstnancům svobodu v nejrůznějších ohledech, zatímco tradiční

kancelář prospívá z hlediska společenského života a produktivity. Řešení, jak tomu často bývá, spočívá

v nalezení zlatého středu.

Vzrůstající důležitost vzdálené práce.

Za chvíli bude sedm hodin ráno. Spouští se budík.

Stejně jako každý den. Ještě v polospánku si vyčistíme

zuby, nasnídáme se a nastoupíme do auta. Stejná cesta

do práce, stejný pracovní den. Stejná hodina

– stejné nástupiště. Nic vzrušujícího, nic

osvěžujícího.

Takové ráno i dnes zažívá spousta lidí.

Každodenní cestování do tradiční kanceláře

se v nás za všechny ty roky pevně zakořenilo.

Teprve nedávno se zažité struktury začaly pozvolna

drolit, a koronavirová krize k tomu značně přispívá.

Klíčovým pojmem je tu vzdálená práce. Práce z domova,

mobilní či hybridní možnosti práce se z ničeho

nic staly pro mnoho lidí novou realitou. Někdo to považuje

za přechodné období, jiní za zrod nového světa.

Těžko ovšem popírat, že se právě nacházíme uprostřed

procesu změny poháněného pokročilou digitalizací.

Míra takové změny závisí na konkrétním odvětví

a konkrétní firmě.

Především práce z domova se stala široce využívaným

nástrojem sociálního

distancování

v průběhu koronavirové krize. I díky tomu se značně

prohloubila diskuze o dlouhodobém přechodu na práci

z domova. Podporovatelé takového řešení

si dovedou představit, jak se jejich pracovní

úkony odehrávají mezi čtyřmi stěnami jejich

domova. Návštěva kanceláře by se podle nich

měla odehrávat jen kvůli výjimečným akcím,

například schůzkám týmu. Častá námitka se

však týká ztráty sociální interakce. Mnoho lidí

si uvědomilo, co jim během týdnů a měsíců lockdownu

chybělo nejvíce: je to kontakt s kolegy. V tomto

ohledu se také často kritizuje omezená výměna myšlenek

a nápadů, ke kterým dochází při spolupráci ve

stejném prostoru, protože kreativita a inovace vyžadují

společenskou interakci.

Vzdálená práce není to samé jako práce z

domova.

Budeme se tedy i po překonání koronavirové krize

opět každý den kodrcat do kanceláře? Nikoliv, tvrdí

propagátoři hybridní a mobilní práce. Mnozí z nich

nevidí svůj pracovní svět ani v kanceláři ani ve svém

domácím prostředí. Chtějí se zkrátka rozhodnout

sami, kdy, a především kde, budou pracovat. Hlavně

příslušníci generace Z stále častěji vidí v možnosti volné

a vzdálené práce

hlavní benefit.

Tento trend

se například

projevuje v

rozložení kanceláře v nějakém dovolenkovém prostředí.

Takový nový model dostal název „workation“ – jde o

kombinaci práce (work) a dovolené (vacation). Pracuje

se zkrátka na místech, kam ostatní jezdí na dovolenou.

V našich zeměpisných šířkách je to například Dauhá,

Kapské Město, Mallorca nebo Řecko, které mají oproti

Evropě minimální časový posun. Abyste si užili zážitek

uvolněné kombinace práce a dovolené, nemusíte jezdit

tak daleko. Vždyť i pobyt u nedalekého jezera či na

horách může být vítaným vytržením z každodenní

pracovní rutiny. Model kombinace práce a dovolené

představuje atraktivní řešení především pro digitální

nomády, avšak neobejdete

se při něm bez spousty

plánování a disciplíny.

Slunce, moře a pláž vás mohou

snadno odvést od pracovního

stolu. Podceňovat

bychom neměli ani náklady

na ubytování a pracovní

prostor, především chcete-li to takto praktikovat

dlouhodobě. Zvolíte-li si exotičtější prostředí

– třeba Bali, které je v této chvíli pravděpodobně

nejpopulárnější destinací pro práci v exotice – může pro

vás představovat problém také časový posun.

Důvod číslo jedna, proč mnoho lidí vzdálenou práci

propaguje, bývá často dlouhé a otravné dojíždění.

Lidé, kteří stojí o setkávání se s kolegy, ale potřebují

klidné místo pro práci, mohou nalézt řešení v tzv. satelitních

kancelářích či coworkingových prostorech. Jedná

se o plně vybavené pracovní prostory sloužící coby

doplněk hlavní firemní kanceláře. Nacházejí se mimo

pulzující centra měst, díky čemuž se vyhnete prodírání

se ucpanými ulicemi. Další výhoda: stejně jako v hlavní

kanceláři máte k dispozici vybavení jako rychlý internet

či ergonomické kancelářské židle.

Nový pohled na kancelář.

Kromě skvělých výhod vzdálené práce nesmíme

zapomenout na klíčovou věc. Pro obchodní úspěch je

naprosto nezbytná kvalitní spolupráce. Především

v kreativním sektoru, který je založen na hledání

nových myšlenek a inovací, je právě spolupráce

klíčovou kompetencí, a kancelář tak musí nést funkci

především prostoru pro setkávání. Nové typy řešení

prostoru zajišťují, že pracovat můžeme také jinak

než klasicky u pracovního stolu. Otevřené, avšak

prostorově kompaktní coworkingové jednotky se

ideálně hodí k týmové a projektové práci a kreativnímu

rozvoji myšlenek. Možnosti kreativního řešení

při zavádění takového konceptu jsou neuvěřitelně

široké: kreativní prostory, knihovny, pracovní kavárny,

komunikační ostrůvky, týmové kanceláře, relaxační

zóny či zahrady pro aktivity jsou jen

několik příkladů prostorů podporujících

spolupráci. V takovém

prostoru se mohou pohybovat

také externí účastníci projektů či

freelanceři. Společenské prostory

doplňují tiché místnosti určené

pro koncentrovanou práci. Z

klasických komunikačních prostor

se stávají místa pro hybridní schůzky. Díky moderní

konferenční technologii lze ke schůzkám přizvat partnery

i virtuálně. V takových nových typech prostorů

může také probíhat práce založená na aktivitě. Cílem

je vytvářet začleňující řešení

založená na tvarování prostoru

a atraktivním interiéru

v závislosti na konkrétním

pracovním úkolu.

Budoucnost nepřinese žádné

univerzální řešení podoby

kanceláře. Ta je vždy výsledkem firemní kultury, sledu

pracovních procesů a nastavených firemních cílů.

Především je však také výsledkem osobního přístupu.

Pro leckoho z nás znamená zvonící budík a každodenní

cesta do práce příjemnou životní

kotvu, která našemu životu dodává

strukturu a řád. Pro jiné však neexistuje

horší představa než neměnnost každodenního

stereotypu.

4 contact contact 5


Kancelářské koncepty

Jedno téma –

dva názory:

Vzdálená práce, nebo práce v kancelári?

Michael Friedrich:

Když jsem před rokem začal pracovat v GitLab,

působila práce z domova jako cosi nezvyklého. Ještě

před vypuknutím pandemie jsem se pro takový způsob

práce rozhodl, připadalo mi to jako dobrodružství.

Chci pracovat v mezinárodním prostředí, abych mohl

objevovat svět. Narodil jsem se v Linci a už několik let

žiji v Norimberku. Mám rád život blízko přírody, ale

nechci se nijak odpojovat od světa. A přesně to mi moje

práce nabízí. Ve firmě GitLab, která vytváří platformu

pro vývojáře, pracuji jako Developer Evangelist. Pomáhám

naší komunitě využívat GitLab a ukazuji jim, jak

jej lze integrovat do jiných technologií. Píšu příspěvky

na blog, organizuji workshopy a diskuze při mezinárodních

akcích. Můj zaměstnavatel nemá žádnou stálou

hlavní kancelář, zaměstnává zhruba 1 300 lidí v 66

zemích celého světa a vzdálená práce tvoří součást jeho

DNA. Taková neustále se na sebe nabalující zkušenost

mě od počátku zajímala a rozhodně nejsem zklamán.

Mám-li být skutečně produktivní, potřebuji jasně

oddělit svůj soukromý a pracovní život, a to i z hlediska

prostoru. Ve své pracovně jsem si vytvořil

příjemnou pracovní atmosféru. Mám

výškově nastavitelný pracovní stůl, ergonomickou

židli, dobře řešené osvětlení

a špičkové technické vybavení zahrnující

webkameru a velký

monitor. Výhodou kanceláře v

domácím prostředí je to, že se

můžete obklopovat podle libosti

svými osobními věcmi. V mém

případě je to nyní souprava Star Wars

od Lega, která je vidět také v pozadí při

videokonferencích.

Na mé práci se mi především líbí

možnost pracovat asynchronně.

Protože mí mezinárodní kolegové

pracují v různých časových zónách,

Michael Friedrich je Developer

Evangelist v GitLab a pracuje

jedině z domova.

Dosud nikdy neprobíhala diskuze o nových

způsobech práce, ba dokonce o úplném opuštění

konceptu klasické kanceláře, s takovou vehemencí

jako v současné situaci. Už to je dostatečný důvod,

proč si přiblížit oba protichůdné názory na tuto

využíváme nástroje značně usnadňující práci v různých

denních dobách. Všechno si zaznamenáváme – každou

myšlenku, každou schůzku, každé rozhodnutí. Díky

tomu je komunikace více založená na faktech. Nikdo se

nemusí otravovat na nekonečných videokonferencích –

všechno už je písemně připraveno a schůzka se nahrává.

Mohou se rozhodnout sám, zda se chci zúčastnit

osobně, podívat se na záznam nebo schůzku ignorovat.

Krátce řečeno: jsem svůj vlastní manažer.

Osobní kontakt s kolegy zajišťujeme při chatech

u kávy. Pravidelně také dostáváme den

volna určený pro trávení času s přáteli a

rodinou, protože firma si uvědomuje

nebezpečí rozostření hranic mezi

pracovním a osobním životem.

Nedávno jsem se díky našemu

botu #donot-be-strangers náhodně

propojujícího kolegy seznámil s

Carlosem. Až pandemie skončí,

moc rád bych ho navštívil v Mexico

City. Pochopitelně i mně chybí

skutečné sociální kontakty a setkávání se

tváří tvář s vývojáři softwaru a jinými

kolegy. Moc se na tato analogová

setkání těším, ovšem vzdálenou práci

v tomto okamžiku pro sebe považuji

za nejvhodnější řešení.

věc. Michael Friedrich má za sebou roční působení

v softwarové společnosti GitLab, které probíhalo

zcela vzdáleně. Jeho protějškem je prof. dr. Carsten

Baumgarth, univerzitní profesor marketingu

na berlínské Vysoké škole ekonomické a právní.

Carsten Baumgarth:

Od počátku koronavirové krize sociální média,

posty na LinkedIn a diskuse na Clubhouse přetékají

oslavováním práce z domova – práce je samostatná,

přináší méně stresu a vyšší produktivitu; to

je jen několik z celé řady zaznívajících

argumentů, které lze jen těžko empiricky

dokazovat.

Může to tak být, ale také

nemusí!

Po osmitýdenní pracovní

zkušenosti v domácí kanceláři mezi

březnem a dubnem 2020 jsem se

coby vědec moc rád zase vrátil do své

kanceláře na univerzitě, samozřejmě

v souladu se všemi květnovými

opatřeními. Mám tam svůj klid,

vybavení a plně funkční studio pro

schůzky po ZOOMU s kvalitním

osvětlením, zvukem a kamerou, k

tomu svoji knihovnu, malou výzkumnou

laboratoř (B*lab s monitorováním

pohybu očí, robotickými

nástroji apod.), na stěně visí mé

oblíbené obrazy. Jistě, mohl bych

vyučovat, vyřizovat dokumenty nebo

provádět určitou část výzkumu z

Prof. Baumgarth je profesorem

managementu značky na HWR

Berlin (www.cbaumgarth.net)

a od nástupu pandemie má

také na starosti instagramový

vědecký panel „Brückenbau

Marke – Wissenschaft trifft

Praxis“ (Spojujeme vědu a praxi

budování značky) (https://www.

instagram.com/prof.baumgarth).

domova. Jenže nechci. Půlhodinová procházka do

kanceláře mi poskytuje alespoň nějaký pohyb, když

už jsou posilovny a tělocvičny zavřené. Moje oblíbená

kancelář a prostředí laboratoře s veškerým vybavením

mě inspiruje a nakopává mou produktivitu. Prostorové

oddělení domova a kanceláře mi umožňuje

rozvrhnout pracovní a volný čas, jakkoliv ani ve

volném čase nedokážu přestat myslet na své výzkumné

úkoly, i když zrovna toto nepovažuji za práci či nějaké

omezení.

Sám jsem už před lockdownem nepracoval pouze

v kanceláři, ale také v kavárnách, parku, při návštěvě

firem, v hotelích, doma, ve vlaku apod. Nacházím

se ve velmi privilegované pozici, kdy

si téměř vždy mohou sám rozhodnout,

kdy a kde budu pracovat a na co se

zaměřím. Proto neustále vyhledávám

místa a kontexty, které mi nejlépe

vyhovují, a velmi často je tím

místem má kancelář na univerzitě.

Na tom se nic nezmění ani v době

po pandemii.

Jediná věc, kterou si nedovedu

představit a kterou bych u mého týmu,

kolegů a studentů nerad viděl, je zavedení

práce z domova coby jediné

možnosti. Vždyť takový „pracovní

život“ bez skutečné lidské interakce

musí být osamělý, neinspirativní,

nudný a frustrující.

Doufám, že pandemie bude brzy za

námi, že nebudeme pojímat debatu

o práci v kanceláři versus práci

z domova příliš dogmaticky a že se

budeme moci flexibilně rozhodovat,

kde budeme pracovat. Velmi však

prosím o co největší možnosti pro

setkávání tváří v tvář!

6 contact contact 7


Interiérový design

bluebird.space:

Zivot a dech

© raumpixel.at

v prostredí

Nové práce.

Nová práce je pouze abstraktní koncept

– tedy dokud ho neuvedeme v život:

přesně to Wiesner-Hager ve spolupráci

s konzultační firmou PINUS.TEAM také

učinil v nových salcburských obchodních

kancelářích.

© raumpixel.at

Od prvních úvah bylo jasné, že nepůjde o klasický

showroom, nýbrž o naprosto nový koncept „sdílené

kanceláře“. Takový koncept se dokonale snoubí

s umístěním v prostorách Panzerhalle Salzburg, centra

salcburské kreativní scény, a s duchem firmy, pro níž

klíčovou roli hraje kreativita a konceptuální přístup.

Interiérový design měla na starosti společnost Roomware

Consulting.

Kancelář je pojata jako sdílená, o pracovní

a komunikační prostory se bude dělit několik firem.

Inteligentní koncept zónování zaručuje jasné přiřazení

konkrétního prostoru jednotlivým firmám a zajištění

jejich soukromí. Prostor také získal vlastní název:

„bluebird.space“. Má symbolizovat důležitost networkingu,

spolupráce, zcela nové filozofie v pozadí světa

Nové práce.

Aby tolik různých firem ve stejném prostředí fungovalo

bez třenic, musí v nich zakořenit pocit sounáležitosti.

Proto má bluebird.space jasně daná pravidla

týkající se věcí jako respekt při interakci či pravidla

pro politiku čistého pracovního stolu. Působí tu také

komunitní manažeři. Ti mají na zřeteli zájmy všech

účastníků prostoru, koordinují vnitřní komunikaci,

řeší rezervaci konferenčních prostor, a především

propojují lidi mezi sebou navzájem.

© raumpixel.at

Sdílená kancelář coby model budoucnosti.

Sdílené kanceláře, které původně sloužily jako coworkingové

prostředí pro freelancery a start-upy, začínají

pro své zaměstnance stále častěji využívat i zavedené

společnosti. Ačkoliv mezi zdejšími firmami neprobíhá

přímá spolupráce, vzniká mezi jejich zaměstnanci

týmový duch, který firmám prospívá v nejrůznějších

ohledech. Dočasné projektové týmy ve sdílené

kanceláři naleznou prostor pro spolupráci a výměnu

myšlenek. Komunikační prostory jsou v bluebird.

space k dispozici také pro workshopy či schůzky

externích společností. „Spolupráce a sebeorganizace

budou hrát v organizaci ještě větší důležitost a taková

možnost bude pro pracovníky čím dál atraktivnější,“

tvrdí Helene Stainerová z PINUS.TEAM.

Kreativní rozměr.

Zdejší sdílené kanceláře poskytují široký kreativní

rozměr – industriální styl, obývací pokoj, relaxační

či pracovní kavárnu, městské tržiště či kreativní hub.

„Coworkingové prostory jsou ideální prostředí pro

vytváření nejrůznějších typů pracovních prostředí,

které lze využívat v závislosti na situaci či pracovním

úkolu. Prostředí podporuje práci. S tímto východiskem

v hlavě jsme přistupovali k tvorbě bluebird.space,“

vysvětluje projektová manažerka Roomware Consulting

Magdalena Blumová. Prostor recepce funguje

jako pracovní kavárna s velkou kuchyní a barovými

stolky, u nichž probíhá neformální komunikace, seznamování

a navazování vztahů. V kavárně se všichni

mobilní pracovníci okamžitě cítí jako doma. Sedací

8 contact

contact 9


Interiérový design

Sledování trendů

Uzitecné veci pro kazdodenní

zivot v kancelári.

© raumpixel.at

Slack.

Osobně. Efektivně. Online.

10 contact

Bluebird.space

přichází s naprosto

novým přístupem ke

kancelářskému designu.

ostrůvky vybavené čalouněným a relaxačním nábytkem

s výhledem na terasu návštěvníky zvou

k uvolněné a kreativní inspiraci.

Projektové a konferenční prostory zaručují nerušenou

týmovou práci a schůzky. Veškeré skleněné povrchy

jsou pokryté neprůhlednou fólií. Videokonferenční

nástroje a velké obrazovky umožňují bezproblémový

provoz hybridních schůzek. Akusticky efektivní závěsy

a stropní materiály vytvářejí příjemné prostředí pro

rozhovory v klidné atmosféře.

Prostory pro soustředěnou a kreativní práci využijí

všichni ti, kteří potřebují klid a ticho. Stoly pro práci

ve stoje zajišťují nezbytný pohyb a interakci a poskytují

ekonomicky efektivní alternativu k práci v sedě.

Workshopy, kreativní schůzky a školení lze uspořádat

v prostorných společenských místnostech. Také zdejší

nábytek pro práci ve stoje nabízí možnost neustálého

a téměř nevědomého pohybu. Interiér si hraje s barvami

a materiály inspirujícími kreativitu a tok myšlenek,

ale také kritické myšlení. Nejrůznější vizualizační

prvky jako tabule, flipcharty či nástěnky pomáhají

zaznamenávat a třídit nápady a myšlenky.

Nejlépe se však relaxuje na terase a v relaxačních místnostech.

Každý zaměstnanec si sem může vydechnout.

V relaxačním nábytku okamžitě zaujmete uvolněnou

pozici. Během pracovního dne můžete využít také

možnost soukromé místnosti k digitální výměně

informací.

© raumpixel.at

Velkorysý moderní prostor.

Kancelář je pojata značně velkoryse. O prostor o

výměře zhruba 600 m čtverečních se dělí zhruba 30

zaměstnanců. Nejde o otevřenou kancelář, spíše

o otevřené jednotky – každý prostor je určen pro tým

od čtyř po osm zaměstnanců. Obzvláštní pozornost

byla věnována kvalitní prostorové akustice, efektivnímu

a flexibilnímu využití prostoru a špičkové

technologii.

Helene Stainerová uzavírá: „Projekt se zrodil v roce

2020 za výjimečně složitých podmínek. Veškeré

překážky ovšem nijak neohrozily úspěch týmové práce

a výsledek si zaměstnanci i klienti pochvalují ještě více,

než jsme původně očekávali.

Marku Wiesnerovi, výkonnému řediteli společnosti

Wiesner-Hager, se výsledek také velmi zamlouvá:

„Bluebird.space přichází s naprosto novým přístupem

ke kancelářskému designu. Jde o vzorový projekt pro

budoucí plánování kancelářského prostoru.“

Zajímá vás bluebird.space a rádi byste poznali

prostředí Nové práce do hloubky? Kontaktujte

nás na salzburg@wiesner-hager.com. Těšíme

se na vás!

© Sony

Při práci z domova není jednoduché rychle

a osobně koordinovat kolegy. Týmový messenger

maximálně zjednodušuje osobní spolupráci. Přes

Slack spolu mohou členové týmu komunikovat,

posílat si vzkazy, sdílet soubory či vést audio či

video hovory. Slack lze také propojit s dalšími

aplikacemi jako třeba Twitter a je k dispozici

v různých verzích pro ty nejmenší i největší

firmy.

Philips Senseo Milk Twister.

Kouzelná pauzička.

Sony SRSXB12.

Zvuk kanceláře.

Dokonalá zvuková kvalita pro hudební knihovnu či

videokonference: přesně to nabízí kompaktní silné

bezdrátové reproduktory Sony SRSXB12. Funkce

EXTRA BASSTM poskytuje bohatý basový zvuk.

Velkokapacitní baterie reproduktoru zajišťuje až

16hodinový provoz. Reproduktor je také vodě

a prachu odolný – ideální pomocník k videohovoru

na pláži.

Ani při práci z domova nesmíme zapomínat na chvíli odpočinku. S napěňovačem

mléka SENSEO® proměníte obyčejnou přestávku v kouzelný okamžik. Vmžiku

vytvoříte sametovou pěnu do vašich horkých či studených kávových specialit.

© Philips

© Slack

contact 11


Život v kanceláři

Hýbejte se. Pro

zdraví vašich plotének

je důležitá i malá

změna pozice.

které přitom vznikají, vhánějí do meziobratlových plotének

tekutinu s živinami. Nedostatek fyzické aktivity

a statické dlouhodobé sezení vedou k nedostatečné

výživě plotének. Ploténky pak ztrácejí pružnost, praskají,

může přitom vytéct želatinová hmota, a nakonec

ploténka může vyhřeznout.

Správná podpora při práci z domova.

Především je důležité vyměnit kuchyňskou židli za

vhodnou kancelářskou židli umožňující dynamické

sezení. Taková židle musí být výškově nastavitelná

a poskytovat kvalitní oporu zad. Vhodný stůl by měl

mít dostatečně velkou pracovní plochu. Výhodou je

také možnost výškového nastavení stolu. Níže najdete

seznam kroků, jak správně nastavit kancelářskou židli:

Prostorové požadavky pro vaši domácí

kancelář.

V ideálním případě by se měla domácí kancelář nacházet

v oddělené místnosti. Výška stropu by měla činit

2,5 metru a minimální plocha osm čtverečních metrů.

Okno poskytuje dostatek čerstvého vzduchu a denního

světla. Pracovní stanice by měla stát rovnoběžně

s oknem, aby světlo proudilo na stůl ze strany a neleskl

se monitor. Nezbytné ztemnění zajistí závěsy či

žaluzie. Nesvítí-li dost slunce, je třeba umělé osvětlení

o síle zhruba 308 luxů. Pracujete-li na notebooku,

pořiďte si nějaký s větší obrazovkou. Prospěje vám také

opatřit si externí klávesnici a myš.

I když se snažíme vybavit pracoviště ergonomicky

co možná nejlépe, příčinu poruch meziobratlových

plotének nevyřešíme pouze výměnou kancelářské

židle či změnou pozice sezení; na vině je dlouhodobé

sezení jako takové kombinované se statickými

pozicemi a prací na elektronických přístrojích. Zdravé

kancelářské prostředí vzniká souhrou mezi chováním

každého jednotlivce, ergonomickým pracovištěm

a prostředím se zdravou atmosféru.

Sbohem, kuchynská zidle!

Pracujte ergonomicky

i z domova.

U kuchyňského stolu, na pohovce nebo

snad v posteli? Kde jste si svou domácí

kancelář rozložili vy? Lehnout si s notebookem

na pohovku a pracovat může být docela

příjemné. Jenže máme-li pracovat z domova

dlouhodobě, nesmíme zapomenout na ergonomicky

vhodné pracovní prostředí.

Ergonomie sezení.

Dlouhodobé statické sezení může vést k závažným

zdravotním problémům. V nejhorším případě vám

může přivodit vyhřeznutí ploténky. Lidské tělo je totiž

určeno k pohybu. Není vůbec těžké vysvětlit, jak nedostatek

tělesné aktivity poškozuje kosterní a svalovou

soustavu:

Páteř sestává z kostěných obratlů a chrupavčitých

meziobratlových plotének s měkkým želatinovým

vnitřkem. Meziobratlové ploténky slouží jako nárazník

či polstrování k absorpci tlaku. Stahování

a natahování páteře přináší do plotének výživu. Děje

se tak například při chůzi, změně pozice sezení, když

vstaneme nebo když si leháme. Všechny mikropohyby,

Zvolte výšku područek tak,

abyste měli uvolněně

opřené paže.

Při správně nastavené

výšce židle svírá

koleno pravý úhel.

Aby mohla volně cirkulovat krev

v nohou, měli byste mezi zadní

částí kolene a přední částí

sedáku prostrčit dlaň.

Obě chodidla by měla

pevně ležet na podlaze.

Nastavte odpor opěrky

pro dynamické sezení

podle své váhy.

Seďte na celé ploše sedáku.

Záda se plně opírají

o opěrku.

Nastavte výšku opěradla

tak, aby podpíralo

bederní část páteře.

12 contact

contact 13


Referenční projekt

AHT: Komunikativní

kanceláre s lidskou

dimenzí.

Nové pracovní prostředí společnosti

AHT je moderní a lidské. Firma AHT

se zabývá výrobou kompletních chladících

a hluboce mrazících systémů

pro použití v průmyslu, obchodu

a službách.

© Metcon

Budovu, kde společnost

AHT sídlí, postavili v roce

1908, takže už má ledacos za

sebou. Během let používání

se na ní podepsal zub času

až do té míry, že bylo nutné

přistoupit ke kompletní

rekonstrukci. Práce na nové

tváři budovy začaly v prosinci

2019. Již o rok později se do

nového pracovního prostředí

přestěhovala první oddělení

firmy. Architektonické řešení

měli na starosti Metlitcka Consulting, kompletní

interiérové řešení zajistili Essl Design. Wiesner-Hager

získal zakázku na komplexní nábytkářské vybavení.

Pozornost na detail.

Při rekonstrukci objektu se kladl důraz na vytvoření

otevřeného kancelářského prostředí podporujícího

komunikaci. Pro novou hlavní budovu je především

charakteristický moderní vzhled. Ideálním způsobem

propojuje sociální a výkonnostní aspekty spolupráce

a uceleně využívá veškeré potřeby nutné pro hybridní

formy práce. Důležitou součást nového kancelářského

konceptu představují trendy sdílení pracovního stolu

či možnosti pro pořádání individuálních schůzek.

Prostory pro individuální schůzky kladou důraz na

každý detail. Citáty na stěnách, barevně odlišená

podlahová plocha a překvapivé detaily jako osvětlení

ve tvaru ledové kostky dodávají každému prostoru na

jedinečnosti a charakteru.

První přikázání: ergonomika.

Od samého počátku bylo jasno, že AHT klade

obrovský důraz na ergonomický provoz pracovních

stanic. Elektricky výškově nastavitelné pracovní stoly

umožňují práci v různých pozicích, ergonomicky

sofistikované kancelářské židle zajišťují dynamické

sezení. V každé otevřené kanceláři najdeme

přechodovou zónu pro schůzky v nenucené atmosféře.

V každé kanceláři najdeme odpadkové koše napojené

na centrální odpadní systém a malé technologické

ostrůvky navržené tak, aby pracovníky podněcovaly

k vědomému pohybu. Například tiskárna, o kterou se

dělí celé patro, schválně stojí hned vedle prostoru pro

regeneraci. Dbalo se také na promyšlené rozmístění

rostlin a přirozené osvětlení ve formě denních

lampiček, které u každé pracovní stanice doplňuje

podlahová stojací lampa s možností nastavení míry

potemnění.

© Metcon

14 contact

© Metcon

Prostorové zóny pro

novou práci.

Ucelený koncept založený na

jasných barvách snoubících

se s prvky firemní kultury

nacházíme po celé kancelářské

budově, jíž tak dodává jednotný

a zároveň rozlišující rámec. Prostor

recepce s barovými stoly a

židlemi ve stylu pracovní kavárny

slouží jako místo pro krátké

schůzky a neformální setkávání.

Můžete odsud zamířit přímo do

kuchyně. Design a funkčnost

hrají prim. Vysoké lavice slouží

k sezení, zároveň fungují jako

odpadkové koše. Stejný systém

nalezete ve všech regeneračních

prostorách.

contact 15


Referenční projekt

Ocenění

Kancelár roku:

Dve zlaté pro projekty

Wiesner-Hager

Také v roce 2020 uspořádal poskytovatel realitních služeb CBRE soutěž o „Kancelář roku“, ve které

se hodnotí nejkrásnější kanceláře v zemi. Projekty Wiesner-Hager zvítězily hned ve dvou kategoriích.

© Metcon

V budově můžete využít čtyři různé konferenční

a setkávací prostory pojmenované podle produktů

AHT. Každá místnost je vybavena nejmodernějšími

technickými prostředky pro nové pracovní metody

jako hybridní schůzky či webináře. Kanceláře jsou

otevřené. V prostoru navrženém především pro

coworking, sdílení pracovního stolu a dočasnou práci

jsou vřazeny skříňky a uzamykací systémy. Nezbytné

soukromí poskytují moderní systémy zástěn se

zvukově izolačními prvky. V přechodových zónách

mezi pracovišti poskytujícími alternativní prostor vyvažující

klasickou práci u stolu mohou probíhat krátké

schůzky. Vizuální zónování pracovního prostoru i

rozsáhlé zelené pruhy s vegetací doplňující obecný

barevný koncept.

© Lorin Canaj

projektu poskytl Wiesner-Hager. Interiérový design

si vzali na starost Roomware Consulting. Vysoké

standardy, které ACP TEKAEF kladli na design

svých nových kanceláří, jsou patrné už při vstupu

do budovy. Souhra tvrdých a měkkých materiálů

vytváří příjemnou uvolněnou atmosféru. Odhalený

beton a tvrdé omyvatelné povrchy se střídají s

měkkými textilními materiály a teplými dřevěnými

barevnými tóny. Celým prostorem probíhá

důmyslná souhra přirozených barev a organických

tvarů.

Wiesner-Hager gratuluje firmám ACP TEKAEF

a Schönstil za ocenění v soutěži Kancelář roku!

16 contact

„Nové způsoby otevírají nové dveře.“ S tímto citátem,

který jsme spatřili v jedné z kanceláří, nelze než

souhlasit. V této nové kancelářské budově s lidským

měřítkem se bude novým nápadům a novým možnostem

zaručeně dařit.

© Metcon

Údaje o projektu:

plocha kanceláří: cca. 1.000 m²

architektonické řešení: Metlitcka Consulting

interiérový design:

Essl Design

nábytkářský koncept: Wiesner-Hager

CBRE vyhlašuje ceny v šesti kategoriích. Měřítkem

úspěchu je kreativita a atraktivnost kanceláří. Letos poprvé

byla zařazena také kategorie domácích pracoven.

V kategorii „Mladé firmy“ zvítězila architektonická

kancelář specializující se na interiérový design Schönstil

z Vídně. Jako nejlepší produkt na pracovišti byla vybrána

ergonomická dvojitá pracovní stanice etio od Wiesner-

Hager. Nejatraktivnější interiérový design kanceláře je

z dílny Yvonne Meindl-Cavarové (Schönstil).

ACP TEKAEF z Horního Rakouska působící v oboru

tiskových a digitalizačních řešení zaujal v kategorii „Malé

a střední firmy“. Veškeré nábytkářské vybavení tohoto

© raumpixel

contact 17


Kanceláře po celém světě

V rauši jako

kdysi dávno

© Linehouse / Jonathan Leijonhufvud

V bývalé továrně na výrobu opia v Šanghaji

dnes panuje veselá pracovní atmosféra. Poskytovatel

coworkingových prostor WeWork ve

spolupráci s čínskou designérskou firmou Linehouse

vytvořil retro-tropickou orientální kytici,

ze které se vám roztočí hlava rozkoší.

Už od dob dynastie Čchin hrálo opium v čínské kultuře

důležitou roli. V 19. a počátkem 20. století, kdy

v Evropě vrcholila poptávka po opiu, rostly po Číně

továrny na opium jako houby po dešti – především pak

v přístavních městech Hongkongu a Šanghaji. Jedna

taková půvabná cihlová budova s průmyslovou atmosférou

dodnes stojí ve čtvrti Ťing-an v severní části šanghajského

centra. Lidem, kteří v ní dnes pracují, přinášejí

psychické potěšení nikoliv výtažky z makových semínek

jako kdysi, nýbrž pohled na všudypřítomné pestré

barvy. Bývalou továrnu na opium totiž již několik let

provozuje globálně působící poskytovatel coworkingových

prostorů WeWork.

„Dodnes si pamatuji svůj úplně první dojem,“ vzpomíná

komunitní ředitel WeWork China Luuk Strijbosch,

který má na starosti řízení a koordinování firemních

aktivit v Říši středu. „Právě jsem dorazil do Šanghaje,

šíleně tehdy lilo, ale jakmile jsem vstoupil do této budovy,

okamžitě mě zasáhl nával neuvěřitelně silné energie.“

Dnes po pečlivé rekonstrukci a renovaci tento bývalý

tovární komplex tvoří živé a energické centrum pro

pestrou směsici lidí – celkem zde působí 1 300 členů –

přetékající architektonickými nápady. Strijbosch tvrdí

– a není důvod mu nevěřit – že jeho nejoblíbenější

místo je atrium se zeleným ocelovým schodištěm

vytáčejícím se vzhůru jako nějaká radostná socha.

Tento a další prvek pochází z dílny čínské designérské

a architektonické kanceláře Linehouse. Tato firma

založená v roce 2012 se specializuje na kancelářskou

a kontraktovou architekturu a ve svých konceptech

kombinuje tradiční čínské vlivy s moderním a elegantním

architektonickým jazykem. „Výsledek považuji za

odvážný z kulturního hlediska,“ tvrdí jedna ze dvou

výkonných ředitelů firmy Linehouse Briarr Hickling,

„a zároveň je prodchnutý radostí, vřelostí a bezpečím.

Kde jinde člověk najde elegantní staromódní polstro-

© Linehouse / Jonathan Leijonhufvud

vaná křesla hned u dřevěných, ocelových, mosazných

divoce vzorovaných tapet, bláznivých dlaždicových

vzorů a tradiční čínské keramiky? Chtěli jsme zkrátka

vytvořit veselý obývací pokoj. A myslím, že se nám to

podařilo.“

Srdcem revitalizované továrny WeWork je bývalý

vnitřní dvůr, který je dnes celý prosklený. Rozšiřuje jej

křídlo z ocelové struktury tvořící rozlehlé různorodé

atrium. „Naši práci jsme pojali jako oslavu tohoto

prostoru,“ vysvětluje Hicklingová. Přísadami bohaté

retro tropické orientální kytice jsou vkusné a elegantní

barové stoličky, nábytek z poloviny 20. století, který

jako by vypadl z babiččina obývacího pokoje, látky s divokými

vzory, pestrá směsice materiálů, jakoby levitující

kulaté lampy, rostoucí kaučukovníky a všudypřítomné

odstíny břečťanově zelené barvy.

Jako povrch podlahy a parapetů bylo zvoleno kamenivo

a teraco v různých barevných odstínech. Podlaha je

pevně sesazená dohromady, vertikální parapety se dovezly

individuálně tvarované z výroby a teprve na místě

se spojovaly minerálními lepidly, pískovaly a olejovaly.

„Tato část byla značně náročná z hlediska materiálů

a logistiky,“ tvrdí designérka. „Také z finančního hlediska

je teraco v takové kvantitě a způsobu zpracování dost

nákladné. Jenže když se podíváte na ty staré masivní kameny

u paty budovy, okamžitě si všimnete nádherného

dialogu mezi starým a novým. Připadá mi, jako bychom

to té budově dlužili, vzít právě tento prvek a propojit

ho s moderním stavebním materiálem.“

Elegantní teracovou podlahu doplňují vizuálně teplé

a strukturované materiály jako dřevo, textil či leštěná

mosaz. Nábytkové vybavení tvoří divoká směsice

značek ze všech světadílů – od Tiwu přes Muuto

po Why Not. Na chodbách najdete umělecká díla

současných umělců. Na toaletách a v konferenčních

prostorech narazíte na každém kroku na různé bláznivé

© Linehouse / Jonathan Leijonhufvud

18 contact contact 19


Kanceláře po celém světě

What’s on your desk?

12

11

10

tapety a produkty z dlaždic, které navrhuje sama Briar

Hicklingová se svým partnerem Alexem Mokem.

„Život a práci chápeme jako jeden celek,“ tvrdí pár.

„Pokud přistupujete k práci s vážností, končí práce

designéra až u té poslední nejmenší dlaždice.“

WeWork provozuje zhruba 800 coworkingových

prostorů ve více než stovce měst po celém světě, včetně

exotických destinací jako Haifa, Su-čou či Monterrey.

Továrna o podlahové ploše 5 500 m čtverečních v Ťinganu

je bezpochyby jedním z prostorově a designově

nejúžasnějších coworkingových prostředí, které tento

poskytovatel coworkingových prostorů založených na

principech Nové práce kdy vytvořil. „V posledních deseti

letech se svět práce obrovsky změnil,“ uzavírá Luuk

Strijbosch „Dnešek je spíše o lidech z různých oborů

a firem a rozšiřování možností jejich spolupráce než

o soustředěné práci. Na tomto místě se nám podařilo

vybudovat centrum s přitažlivou silou, která k sobě

vábí lidi navzájem.“ Člověk tady zažívá rauš jako kdysi,

ovšem úplně jiného druhu.

Wojciech Czaja

02

09

03

04

08

05

06

07

01

© Gerald von Foris

What’s on your desk,

Anna Heringer?

© Anna Heringer

01

02

03

Stará dřevěná krabice z naší školky v Zimbabwe.

Stůl z našeho starého vetešnictví. Leží na něm

pestrobarevné hedvábné vzory z Bangladéše.

Můj pracovní stůl je akorát dřevěná deska, kterou

jsem si potáhla hliněným kaseinem. Materiál nám

zbyl z Traunsteinu.

© Linehouse / Jonathan Leijonhufvud

Je držitelkou architektonické ceny Aga Khan a jednou z nejzásadnějších

současných architektek. Mezi její oblíbené stavební materiály patří zemina, hlína,

sláma, dřevo a bambus. Pokud zrovna nestojí v bahně na nějaké stavbě ve Vorarlbergu

nebo Bangladéši, kde se zrovna za pomoci volů či elektrických vibračních

strojů připravují základy budoucí stavby, nejspíše ji naleznete v jejím studiu

v Laufenu na hranici mezi Bavorskem a Salzburkem.

„Miluji ten prostor,“ Heringerová ukazuje na starobylý klenutý strop a tlusté pilíře

ze slepence. „Dům vznikl v 15. století a původně sloužil jako zájezdní hostinec,

vojenská nemocnice a textilní obchod. Dnes tu sídlí architektonické studio.

Firma, ve které kromě ní pracují ještě dva zaměstnanci, sídlí v přízemí. Další část

domu slouží jako coworkingový prostor a o patro výš najdeme její byt. „A přímo

přes ulici je finanční úřad, což se hodí, když potřebuji potvrzení, že mám všechno

vyřízené a mohu se zúčastnit výběrového řízení na nějaký projekt, nebo se chci

vypravit do ciziny na nějakou rozjetou stavbu.“

Anna nepodléhá módním výstřelkům. Rozhodně si ani nepotrpí na luxusní

kancelářský nábytek. „Moc čisté, moc pravoúhlé, moc umělé,“ tvrdí. „Abych byla

upřímná: dokonalost mě stresuje. Potřebuji mít kolem sebe staré věci s patinou.

Všechno, co tady vidíte, mi někdo dal, vyměnila jsem to, v některých případech

jsem to dokonce našla na ulici. Řídím se tím, co sama propaguji ve své práci:

recyklace, cirkulární ekonomika, šetření materiálem a energetickými zdroji.“

Wojciech Czaja

04

05

06

07

08

09

10

11

Staré křeslo jsme měli v rodině.

Rodiče mi sem vždy nosí bylinky a květiny. Toto

jsou petrklíče.

Ano, pracuji na Applu. Ale jablko zakrývá hruška.

Z principu!

Klasická lampa architekta! Zbožňuju ji!

Regál onehdy vyhodili z fary. Najdete na něm

spoustu cedulek: nákres církevní struktury,

církevní daň, kontakty na sbor, koncese a údaje o

lidech z církve.

Pořádek? Řekla bych spíše směsice chaosu a

intuitivního povědomí, kde by věci mohly být.

Na polici leží spousta věcí: hliněné modely, staré

geodetické trojúhelníky a figurky z Rádžastánu.

Hliněné návrhy pro jednu ekoturistickou vesnici

v Andalusii, na nichž jsem spolupracovala s

Martinem Rauchem.

12

Japonské postavičky na bambusovém papíru,

nádherný dárek od čínského architekta Wang Šua.

20 contact

contact 21


Život v kanceláři

Venkovní kancelár:

TGW Activity Garden.

Leckteré firmy již zaznamenaly pozitivní vliv přírodního

prostředí na pracovní výkony a zdravotní stav svých

zaměstnanců. Také proto se specialista na vnitřní logistiku

TGW zaměřil na nový trend: zahradu pro aktivity. V takových

venkovních prostorách mohou zaměstnanci pracovat,

dobíjet energii a bavit se.

© TGW

TGW Logistics Group. Další sportovní

aktivity mohou zaměstnanci vykonávat

na běžecké dráze, hřišti a v tělocvičnách

na jógu a fitness.

Především na jaře nebo v létě se nám zrak každou

chvíli toužebně zatoulá od pracovního stolu z okna

ven do korun stromů. Celý pracovní den se bojíme, zda

odpoledne stihneme alespoň posledních pár hřejivých

paprsků slunce. Co kdybychom ale mohli kancelář

úplně přesunout ven?

V zahradě pro aktivity to není vůbec žádný problém.

Jedná se o nový trend venkovního prostředí

zasvěceného práci. Najdete zde stinná pracovní místa,

grilovací stanoviště k využití po práci či o víkendech,

různá sportoviště – tady si zkrátka zaměstnanci oddechnou

od kancelářské práce.

Sport, volný čas a práce.

Specialista na vnitřní logistiku TGW koncept „zahrady

pro aktivity“ převedl do praxe. Rozsáhlý venkovní areál

o ploše 9 000 čtverečních metrů vznikl exkluzivně pro

využití jejich zaměstnanců a rodinných příslušníků.

Můžete si zde procvičit pohybové dovedností při tréninku

zaměřeném na koordinaci, rovnováhu

a vytrvalost. Na různých stanovištích zkusíte svou sílu,

hbitost a rychlost třeba při šplhání nebo balancování

na laně. „Naše mezinárodní projekty můžeme úspěšně

dotáhnout jedině s motivovanými zaměstnanci. Proto

také chceme vytvářet prostředí, v němž se budou

cítit dobře, a kde budou moci naplno rozvinout svůj

potenciál,“ tvrdí Harald Schröpf, výkonný ředitel

© TGW

© TGW

Když je venku hezky, můžete se usídlit

na některém z venkovních pracovišť

nebo přesunout naplánované schůzky

ven. Nadýchat se čerstvého vzduchu

můžete také při schůzkách za chůze.

Namísto vysedávání v konferenční

místnosti se můžete s kolegy procházet

po zahradě, diskutovat a zároveň dělat

něco pro své zdraví. Spousta nemocí má koneckonců

kořeny v nedostatku pohybu. Při chůzi se člověku

lépe prokrvuje mozek a napadají ho neotřelé nápady.

Procházkou si také vyčistíte hlavu a podpoříte

soustředěnost. „Spousta z našich 2 000 hornorakouských

zaměstnanců využívá zahradu pro sport

a fitness, jako místo k trávení obědové pauzy či si sem

svolávají schůzky,“ dodává Schröpf.

Venkovní prostředí je především vhodné k neformální

komunikaci a společnému trávení času. Možnost vyrazit

ven člověka ponouká k procházkám či konzumaci

oběda na lavičce ve stínu. Po práci můžete v zahradě

grilovat. Areál je zaměstnancům otevřen i přes víkendy.

Bez problémů si sem mohou vzít i členy rodiny.

Alternativy pro každodenní život venku.

Nemáte-li ve firmě přímo zahradu pro aktivity, ale rádi

byste si užili čerstvého vzduchu a sluníčka, můžete

trochu přírody vnést do vaší kanceláře. Lidé si často

pěstují květiny na parapetech. Pravidelným větráním

vženete do kanceláře čerstvý vzduch, který vám pomůže

koncentrovat se. Už pouhý pohled ven z okna člověka

povznáší. Pauzy na oběd můžete strávit venku.

Dobrá zpráva pro všechny snílky: nemusíte nutně trávit

svůj život v ztemnělé kanceláři, dokud vás nepustí odpoledne

domů. Člověk přece může pracovat a opalovat

se zároveň.

© TGW

22 contact

contact 23


výročí

100 let nábytku

Wiesner-Hager.

Co má Wiesner-Hager společného s Indií, proč ho nad vodou udržely ženy a čím si

zajistil hlavní roli na divadle? Takových a dalších vzrušujících příběhů je ve stoleté

historii spousta. Tak do toho!

Nový salcburský Festspielhaus, 1967

Rakousko je možná malá země, ale najdete v ní

spoustu známých značek, díky nimž proslulo po

celém světě. V kultuře je to zejména Salcburský

festival. V nábytkářství je to Wiesner-Hager.

Když v roce 1957 Clemens Holzmeister vytvářel

podobu Großes Festspielhaus, obrátil se se žádostí

o spolupráci na Wiesner-Hager, který obratem

vymyslel zcela novou formu sezení skvěle sloužící do

dnešních dnů. V roce 2020 jsme oslavili 100. výročí

trvání festivalu a nyní by také Salcburský festival

rád pogratuloval firmě Wiesner-Hager k jejím stým

narozeninám.

Helga Rabl-Stadler,

prezidentka Salcburského festivalu.

Od tesařské dílny k továrně na nábytek.

Společnost Wiesner-Hager byla založena v roce 1849,

když si Josef Wiesner otevřel tesařskou dílnu. V roce

1921 ji převzali Rudolf Wiesner a Sebastian Hager,

kteří rozšířili jeho podnik o továrnu na nábytek.

Nevíme přesně, z jakého důvodu se nakonec rozhodli

na výrobu nábytku specializovat. Šlo o předvídavý

strategický tah, spontánní nápad nebo zkrátka souhru

okolností? O jejich motivech se můžeme leda dohadovat

z pozdějších vět Theresie Wiesnerové: „Během

první světové války už stála truhlářská dílna, která se

soustředila především na nábytek do vojenských kasáren,

ale potřebovala i další zakázky. Rozšířit podnik

o nábytkářství proto dávalo smysl.“

Na začátku se soustředili především na výrobu jednoduchých

skládacích sedadel do kin a na zahradní

nábytek. Už v polovině 20. let 20. století ovšem existovaly

plány na nábytek pro

export. Zakrátko skutečně

přišla velká zakázka na

dodávku nábytku do

Anglie. Je jisté, že ve firmě zavládlo obrovské nadšení.

V letech 1928 až 1930 jistá anglická obchodní

společnost zorganizovala export 144 000 položek

zahradního nábytku od Wiesner-Hager. Leccos

skončilo na palubách parníků, spousta dalšího nábytku

pokračovala dále do anglických kolonií, především

do Indie.

Lakovna, 1938

Drsná zkouška válečných let.

Také pro Wiesner-Hager představovala válečná léta

1939 až 1945 především zoufalý boj o přežití. Válka

se bezprostředně dotkla i firmy – ze 104 zaměstnanců

odvedených do armády se jich 35 už nikdy nevrátilo.

Na začátku války se firma protloukala coby vojenský

dodavatel. Wiesner-Hager se stal členem německého

kartelu dodavatelů ohýbaného dřeva, který zajišťoval

objednávky pro Wehrmacht do Berlína. Firma také

uskutečnila rozsáhlé investice. Kromě židlí a stoliček

byla do nemocnic zapotřebí polohovací sklápěcí křesla

a také tzv. „vodní sáně“, na nichž se převážil válečný

materiál a zranění vojáci.

Během války v továrně pracovaly především ženy, díky

nimž se firmě podařilo přežít válečná léta. Útrapy války

a nedostatek pracovní síly a materiálu však nakonec

vedly až k několikaměsíčnímu úplnému uzavření

provozu. Výroba byla obnovena teprve na začátku roku

1946.

Opona stoupá! Vyrážíme do divadla.

Wiesner-Hager se ze strastí druhé světové války oklepal

poměrně brzy. Značná poptávka trhu dala vyrůst

převládajícímu optimismu. Pro 50. léta 20. století jsou

charakteristické velké prestižní kulturní projekty. Wiesner-Hager

dodával sedadla a židle do mnoha proslulých

kulturních institucí – Vídeňské státní opery, Burgtheatru

nebo později do lineckého Brucknerhausu. Firma

také dále rozvíjela své dlouhodobé partnerství se salcburským

Festspielhausem. Do rozlehlého hlediště staré

budovy Festspielhausu navržené profesorem Clemensem

Holzmeisterem firma už v roce 1935 dodala 1 200

sedadel. Díky vysoké kvalitě výrobků a dlouhodobým

zkušenostem s rozsáhlými projekty získal Wiesner-

Hager na konci 50. let 20. století zakázku také na

vybavení nového Festspielhausu. Dokonce ještě dnes

návštěvníci této kulturní instituce sedí na původních

židlí z roku 1960.

Posun k nábytkářskému designu a architektuře.

Od 60. let 20. století se pozornost začíná přesouvat

především k produktovému designu a vývoji. Wiesner-

Hager se začal čím dál víc přimykat k architektuře. Jedním

z mnoha uznávaných architektů, kteří

během mnohaleté spolupráce navázali

blízký vztah s Wiesner-Hager, byl Franz

Schuster. Schuster kupříkladu navrhl

několik řad dřevěných židlí, které dodnes

v obchodech se starožitnostmi vzbuzují

obrovský zájem. Schuster napřel své

široké zkušenosti do oblasti

nábytkářského designu. Byl

pevně přesvědčen, že je možné

vrhnout na trh levný, nicméně

esteticky kvalitní nábytek.

Wiesner-Hager byl ideálním

partnerem pro ztělesnění jeho

nápadů. V té době totiž jen

málokterá firma dokázala

sériově vyrábět kvalitní nábytek

v průmyslovém měřítku,

a zároveň mu vtisknout kreativního ducha.

Model 341.

Design: Franz Schuster

© Dorotheum Wien, Auktionskatalog 03.06.2020

Wiesner-Hager

24 contact zahradní nábytek a skládací lehátka

contact 25


Showroom

Potlesk pro dva

univerzální talenty.

Představujeme vám dva nové přírůstky v rodině Wiesner-Hager: ližinovou židli batch a konferenční

židle delv, které se projevují jako skutečně univerzální talenty. Pro batch je typické pohodlí a funkčnost,

delv zaujme inteligentní mechanikou a víceúčelovostí.

batch: tvrdé jádro, měkký plášť.

V ližinové židli batch Wiesner-Hager úspěšně kombinuje minimalistický

designérský přístup s technologickou sofistikovaností. Skořepina obsahuje

dva prvky: tvrdé jádro a měkký vnější plášť. Proto také jinak na pohled

plochý batch nabízí fantastický komfort sezení – místa na okrajích, která

často tlačí, jednoduše necítíte. Možnost hustého stohování – 30 židlí ve

výšce pouhých dvou metrů – zajišťuje vysokou skladnost. Židle lze rychle

spojovat a rozpojovat propojovacím prvkem integrovaným přímo v kluzácích

rámu. Různé typy židlí s područkami i bez nich lze vzájemně propojovat

a stohovat.

Funkci hustého stohování židlí využijete především v rozlehlých prostorech

a víceúčelových – například konferenčních, seminárních či sjezdových

– halách. Židle je možné bez použití jakýchkoliv nástrojů volitelně

opatřit číslováním sedadel a řad. Ačkoliv plastová skořepina sestává ze

dvou různých částí, působí židle stejnorodým dojmem. Její hranaté pojetí

doplněné o ližinový rám ze 12milimetrové trubkové oceli připomíná jednoduchou

kresbu jedním tahem – odkazuje na minimalismus a oproštění se

od nadbytečností. Atraktivní barevné varianty skořepiny a rámu spolu

s nesčetnými možnostmi čalounění vytvářejí širokou paletu individuálních

stylů.

Design: Andreas Krob

delv: Chytrá konferenční židle.

Ergonomický design konferenční otočné židle delv spojuje filozofii

dynamického sezení se stále populárnější kinetikou.

Inovativní ergonomický design konferenční otočné židle delv spojuje

filozofii dynamického sezení se stále populárnější kinetikou: místo

konvenčního mechanismu přichází nový otočný balanční mechanismus

se zlepšeným ergonomickým výkonem, který zaujme především

360° mobilitou sedáku a opěráku. Zároveň podporuje mikropohyby

páteře a stimuluje distribuci živin do meziobratlových plotének.

Díky automatické detekci hmotnosti se delv přizpůsobuje uživateli.

Tato funkce najde své uplatnění především během konferencí či na

pracovišti se sdílenými pracovními místy, kdy se o jednu židli dělí

více uživatelů. Kombinace nejkvalitnějších materiálů, ergonomických

inovací a současného designu činí z konferenční židle delv ideální volbu

pro využití v nejprestižnějších kancelářských prostředích.

Otočný balanční mechanismus židle delv podporuje dynamické sezení

bez jakýchkoliv přídavných ovladačů. Otočný balanční mechanismus

kombinuje výhody synchronizovaného mechanismu a rozšiřuje komplexnost

konvenčních mechanismů. Umožňuje automatickou detekci

hmotnosti pouhými několika málo flexibilními součástkami

a kinetickou sílu rozprostírá do použitého materiálu. Napnutá pružina

z vysoce silného polymerizovaného plastu reaguje při posazení: čím

větší váha na pružinu působí, tím vyšší klade odpor. Automaticky se tak

reguluje tlak na opěrku zad a vzniká intuitivní zážitek při sezení. Není

třeba žádné jemné nastavování, protože napnutí pružiny je zvolené tak,

aby se přizpůsobilo hmotnosti od 50–120 kg.

Design: Andreas Krob

26 contact

contact 27


Nový pohled na kancelár.

Sedm scénáru plánování kancelárského

prostoru v dobe po koronaviru.

Během návratu do normálního pracovního světa musíme překonat nejen (krátkodobá) zdravotnická

omezení, ale také se znovu zaměřit na otázku udržitelného rozvoje podoby kancelářského prostoru.

V současnosti nás zajímají především způsoby praktické realizace fyzického distancování v kanceláři,

ovšem po odeznění koronavirové krize bude nutné přistoupit k trvalejším změnám. Obzvláštní důraz

bude třeba klást na sedm scénářů vývoje světa kancelářské práce.

Podrobný text si

můžete stáhnout

zde.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!