29.06.2021 Views

contact_office_magazine_#32_cz

Prožíváme dobu nového vymezování hranic našeho pracovního světa. V mnoha firmách se práce z domova stala novou realitou. Hlavní text našeho čísla se zabývá tématem vzdálené práce coby konceptu pro budoucnost. Stále více společností právě teď analyzuje, co všechno jim dala a vzala pandemie. Právě proto se zevrubněji zaměříme na globální vývoj také my. Ukážeme vám, co vše se vám může hodit, a proč vaše kuchyňská židle ani omylem nepředstavuje vhodnou náhražku ergonomické kancelářské židle ze strany 12. Univerzální řešení, jak si poradit s novou prací, neexistuje. Můžeme očekávat kombinaci vzdálené a kancelářské práce. Z tohoto důvodu je nyní ještě důležitější vytvářet interaktivní zóny, které „odstíní veškeré možné třecí plochy a podpoří magnetizmus sounáležitosti,“ jak popisuje manažer pro komunitu Luuk Strijbosch působící ve WeWork China. Na straně 18 se dozvíte mnohem více o tomto neobvyklém coworkingovém hubu umístěném v halách bývalé továrny na zpracování opia. Koncept, který zvolila společnost TGE pro svou TGW Activity Garden v pulzující metropoli Šanghaji, je založen na vzrušujícím kontrastu k pracovnímu prostředí. Na více než 9 000 čtverečních metrech vznikl zelený venkovní prostor, kde zaměstnanci mohou pracovat a zároveň dobíjet svou energii. A protože slavíme stoleté výročí založení Wiesner-Hager, můžete se na straně 24 těšit na několik vybraných vzpomínek z historie firmy.

Prožíváme dobu nového vymezování hranic našeho pracovního světa. V mnoha firmách se práce z domova stala novou realitou. Hlavní text našeho čísla se zabývá tématem vzdálené práce coby konceptu pro budoucnost. Stále více společností právě teď analyzuje, co všechno jim dala a vzala pandemie. Právě proto se zevrubněji zaměříme na globální vývoj také my. Ukážeme vám, co vše se vám může hodit, a proč vaše kuchyňská židle ani omylem nepředstavuje vhodnou náhražku ergonomické kancelářské židle ze strany 12. Univerzální řešení, jak si poradit s novou prací, neexistuje. Můžeme očekávat kombinaci vzdálené a kancelářské práce. Z tohoto důvodu je nyní ještě důležitější vytvářet interaktivní zóny, které „odstíní veškeré možné třecí plochy a podpoří magnetizmus sounáležitosti,“ jak popisuje manažer pro komunitu Luuk Strijbosch působící ve WeWork China. Na straně 18 se dozvíte mnohem více o tomto neobvyklém coworkingovém hubu umístěném v halách bývalé továrny na zpracování opia. Koncept, který zvolila společnost TGE pro svou TGW Activity Garden v pulzující metropoli Šanghaji, je založen na vzrušujícím kontrastu k pracovnímu prostředí. Na více než 9 000 čtverečních metrech vznikl zelený venkovní prostor, kde zaměstnanci mohou pracovat a zároveň dobíjet svou energii. A protože slavíme stoleté výročí založení Wiesner-Hager, můžete se na straně 24 těšit na několik vybraných vzpomínek z historie firmy.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

vydání 32<br />

Home-Office<br />

Huber<br />

satelitních kancelárích<br />

Andersen<br />

Home-Office<br />

Holzwarth<br />

Remote Space<br />

Schneider<br />

Home-Office<br />

Hutter-Zeiler<br />

satelitních kancelářích<br />

Thompson<br />

Home-Office<br />

Demirci<br />

Home-Office<br />

Gertmaier<br />

Home-Office<br />

Weinzierl<br />

Coworking<br />

Thompson/Becker<br />

Home-Office<br />

Pawlovski<br />

Home-Office<br />

Sauter<br />

Nadchází konec<br />

klasické kanceláře?<br />

Home-Office Dudek<br />

satelitních kancelářích<br />

Hartmann<br />

Remote Space<br />

Beck<br />

Coworking<br />

Lewis / Green<br />

Home-Office<br />

Hennemann<br />

Coworking<br />

Blum und Scholz<br />

Home-Office Mitter<br />

Remote Space<br />

Lebedew<br />

Vzdušný život v<br />

prostředí Nové práce<br />

Kancelář venku:<br />

TGW Activity Garden


Od pevného pocítace do<br />

cloudu.<br />

Prožíváme dobu nového vymezování hranic našeho pracovního světa. V<br />

mnoha firmách se práce z domova stala novou realitou. Hlavní text našeho<br />

čísla se zabývá tématem vzdálené práce coby konceptu pro budoucnost. Stále<br />

více společností právě teď analyzuje, co všechno jim dala a vzala pandemie.<br />

Právě proto se zevrubněji zaměříme na globální vývoj také my.<br />

Ukážeme vám, co vše se vám může hodit, a proč vaše kuchyňská židle ani<br />

omylem nepředstavuje vhodnou náhražku ergonomické kancelářské židle ze<br />

strany 12.<br />

Univerzální řešení, jak si poradit s novou prací, neexistuje. Můžeme<br />

očekávat kombinaci vzdálené a kancelářské práce. Z tohoto důvodu je nyní<br />

ještě důležitější vytvářet interaktivní zóny, které „odstíní veškeré možné třecí<br />

plochy a podpoří magnetizmus sounáležitosti,“ jak popisuje manažer pro<br />

komunitu Luuk Strijbosch působící ve WeWork China. Na straně 18 se dozvíte<br />

mnohem více o tomto neobvyklém coworkingovém hubu umístěném v<br />

halách bývalé továrny na zpracování opia.<br />

Koncept, který zvolila společnost TGE pro svou TGW Activity Garden v<br />

pulzující metropoli Šanghaji, je založen na vzrušujícím kontrastu k pracovnímu<br />

prostředí. Na více než 9 000 čtverečních metrech vznikl zelený<br />

venkovní prostor, kde zaměstnanci mohou pracovat a zároveň dobíjet svou<br />

energii. A protože slavíme stoleté výročí založení Wiesner-Hager, můžete se<br />

na straně 24 těšit na několik vybraných vzpomínek z historie firmy.<br />

Nový magazín <strong>contact</strong> – ať už tištěný nebo v elektronické podobě – přináší<br />

opět samé vzrušující odpovědí a inspirativní náhledy na aktuální vývoj ve<br />

světě Nové práce. Doufáme, že se vám nové vydání bude líbit!<br />

Laura a Markus Wiesnerovi<br />

© raumpixel.at<br />

Nadchází konec klasické kanceláře? 04<br />

bluebird.space: Život a dech v prostředí Nové práce 08<br />

Užitečné tipy pro každodenní práci z domova 11<br />

Pracujte ergonomicky i z domova 12<br />

AHT: Komunikativní kanceláře s lidskou dimenzí 14<br />

Kancelář roku 17<br />

Kanceláře celého světa: WeWork Šanghaj 18<br />

What’s on your desk, Anna Heringer? 21<br />

Kancelář venku: TGW Activity Garden 22<br />

100 let Wiesner-Hager Möbel 24<br />

Showroom 26<br />

Vydavatel: Wiesner-Hager Möbel GmbH, Linzer Straße 22, A-4950 Altheim, T +43/(0)7723/460-0, altheim@wiesner-hager.com, www.wiesner-hager.com, thinknewwork.com;<br />

Koncept/editace: Wiesner-Hager, mintmind Communication GmbH; Zlom: mintmind Communication GmbH, plenos.at; Autor: Wojciech Czaja;<br />

Tiskové chyby vyhrazeny; 05/2021.<br />

<strong>contact</strong> 3


Kancelářské koncepty<br />

Od pevného pocítace do cloudu<br />

Nadchází konec<br />

klasické kanceláre?<br />

Pracovat, kde a kdy chci, anebo mít raději přidělený pracovní stůl v kanceláři? Názory na tuto otázku se liší.<br />

Jedna věc je však jistá. Nacházíme se uprostřed rychlého procesu digitální změny. Vzdálená práce čím dále<br />

častěji zakořeňuje ve firmách a přináší zaměstnancům svobodu v nejrůznějších ohledech, zatímco tradiční<br />

kancelář prospívá z hlediska společenského života a produktivity. Řešení, jak tomu často bývá, spočívá<br />

v nalezení zlatého středu.<br />

Vzrůstající důležitost vzdálené práce.<br />

Za chvíli bude sedm hodin ráno. Spouští se budík.<br />

Stejně jako každý den. Ještě v polospánku si vyčistíme<br />

zuby, nasnídáme se a nastoupíme do auta. Stejná cesta<br />

do práce, stejný pracovní den. Stejná hodina<br />

– stejné nástupiště. Nic vzrušujícího, nic<br />

osvěžujícího.<br />

Takové ráno i dnes zažívá spousta lidí.<br />

Každodenní cestování do tradiční kanceláře<br />

se v nás za všechny ty roky pevně zakořenilo.<br />

Teprve nedávno se zažité struktury začaly pozvolna<br />

drolit, a koronavirová krize k tomu značně přispívá.<br />

Klíčovým pojmem je tu vzdálená práce. Práce z domova,<br />

mobilní či hybridní možnosti práce se z ničeho<br />

nic staly pro mnoho lidí novou realitou. Někdo to považuje<br />

za přechodné období, jiní za zrod nového světa.<br />

Těžko ovšem popírat, že se právě nacházíme uprostřed<br />

procesu změny poháněného pokročilou digitalizací.<br />

Míra takové změny závisí na konkrétním odvětví<br />

a konkrétní firmě.<br />

Především práce z domova se stala široce využívaným<br />

nástrojem sociálního<br />

distancování<br />

v průběhu koronavirové krize. I díky tomu se značně<br />

prohloubila diskuze o dlouhodobém přechodu na práci<br />

z domova. Podporovatelé takového řešení<br />

si dovedou představit, jak se jejich pracovní<br />

úkony odehrávají mezi čtyřmi stěnami jejich<br />

domova. Návštěva kanceláře by se podle nich<br />

měla odehrávat jen kvůli výjimečným akcím,<br />

například schůzkám týmu. Častá námitka se<br />

však týká ztráty sociální interakce. Mnoho lidí<br />

si uvědomilo, co jim během týdnů a měsíců lockdownu<br />

chybělo nejvíce: je to kontakt s kolegy. V tomto<br />

ohledu se také často kritizuje omezená výměna myšlenek<br />

a nápadů, ke kterým dochází při spolupráci ve<br />

stejném prostoru, protože kreativita a inovace vyžadují<br />

společenskou interakci.<br />

Vzdálená práce není to samé jako práce z<br />

domova.<br />

Budeme se tedy i po překonání koronavirové krize<br />

opět každý den kodrcat do kanceláře? Nikoliv, tvrdí<br />

propagátoři hybridní a mobilní práce. Mnozí z nich<br />

nevidí svůj pracovní svět ani v kanceláři ani ve svém<br />

domácím prostředí. Chtějí se zkrátka rozhodnout<br />

sami, kdy, a především kde, budou pracovat. Hlavně<br />

příslušníci generace Z stále častěji vidí v možnosti volné<br />

a vzdálené práce<br />

hlavní benefit.<br />

Tento trend<br />

se například<br />

projevuje v<br />

rozložení kanceláře v nějakém dovolenkovém prostředí.<br />

Takový nový model dostal název „workation“ – jde o<br />

kombinaci práce (work) a dovolené (vacation). Pracuje<br />

se zkrátka na místech, kam ostatní jezdí na dovolenou.<br />

V našich zeměpisných šířkách je to například Dauhá,<br />

Kapské Město, Mallorca nebo Řecko, které mají oproti<br />

Evropě minimální časový posun. Abyste si užili zážitek<br />

uvolněné kombinace práce a dovolené, nemusíte jezdit<br />

tak daleko. Vždyť i pobyt u nedalekého jezera či na<br />

horách může být vítaným vytržením z každodenní<br />

pracovní rutiny. Model kombinace práce a dovolené<br />

představuje atraktivní řešení především pro digitální<br />

nomády, avšak neobejdete<br />

se při něm bez spousty<br />

plánování a disciplíny.<br />

Slunce, moře a pláž vás mohou<br />

snadno odvést od pracovního<br />

stolu. Podceňovat<br />

bychom neměli ani náklady<br />

na ubytování a pracovní<br />

prostor, především chcete-li to takto praktikovat<br />

dlouhodobě. Zvolíte-li si exotičtější prostředí<br />

– třeba Bali, které je v této chvíli pravděpodobně<br />

nejpopulárnější destinací pro práci v exotice – může pro<br />

vás představovat problém také časový posun.<br />

Důvod číslo jedna, proč mnoho lidí vzdálenou práci<br />

propaguje, bývá často dlouhé a otravné dojíždění.<br />

Lidé, kteří stojí o setkávání se s kolegy, ale potřebují<br />

klidné místo pro práci, mohou nalézt řešení v tzv. satelitních<br />

kancelářích či coworkingových prostorech. Jedná<br />

se o plně vybavené pracovní prostory sloužící coby<br />

doplněk hlavní firemní kanceláře. Nacházejí se mimo<br />

pulzující centra měst, díky čemuž se vyhnete prodírání<br />

se ucpanými ulicemi. Další výhoda: stejně jako v hlavní<br />

kanceláři máte k dispozici vybavení jako rychlý internet<br />

či ergonomické kancelářské židle.<br />

Nový pohled na kancelář.<br />

Kromě skvělých výhod vzdálené práce nesmíme<br />

zapomenout na klíčovou věc. Pro obchodní úspěch je<br />

naprosto nezbytná kvalitní spolupráce. Především<br />

v kreativním sektoru, který je založen na hledání<br />

nových myšlenek a inovací, je právě spolupráce<br />

klíčovou kompetencí, a kancelář tak musí nést funkci<br />

především prostoru pro setkávání. Nové typy řešení<br />

prostoru zajišťují, že pracovat můžeme také jinak<br />

než klasicky u pracovního stolu. Otevřené, avšak<br />

prostorově kompaktní coworkingové jednotky se<br />

ideálně hodí k týmové a projektové práci a kreativnímu<br />

rozvoji myšlenek. Možnosti kreativního řešení<br />

při zavádění takového konceptu jsou neuvěřitelně<br />

široké: kreativní prostory, knihovny, pracovní kavárny,<br />

komunikační ostrůvky, týmové kanceláře, relaxační<br />

zóny či zahrady pro aktivity jsou jen<br />

několik příkladů prostorů podporujících<br />

spolupráci. V takovém<br />

prostoru se mohou pohybovat<br />

také externí účastníci projektů či<br />

freelanceři. Společenské prostory<br />

doplňují tiché místnosti určené<br />

pro koncentrovanou práci. Z<br />

klasických komunikačních prostor<br />

se stávají místa pro hybridní schůzky. Díky moderní<br />

konferenční technologii lze ke schůzkám přizvat partnery<br />

i virtuálně. V takových nových typech prostorů<br />

může také probíhat práce založená na aktivitě. Cílem<br />

je vytvářet začleňující řešení<br />

založená na tvarování prostoru<br />

a atraktivním interiéru<br />

v závislosti na konkrétním<br />

pracovním úkolu.<br />

Budoucnost nepřinese žádné<br />

univerzální řešení podoby<br />

kanceláře. Ta je vždy výsledkem firemní kultury, sledu<br />

pracovních procesů a nastavených firemních cílů.<br />

Především je však také výsledkem osobního přístupu.<br />

Pro leckoho z nás znamená zvonící budík a každodenní<br />

cesta do práce příjemnou životní<br />

kotvu, která našemu životu dodává<br />

strukturu a řád. Pro jiné však neexistuje<br />

horší představa než neměnnost každodenního<br />

stereotypu.<br />

4 <strong>contact</strong> <strong>contact</strong> 5


Kancelářské koncepty<br />

Jedno téma –<br />

dva názory:<br />

Vzdálená práce, nebo práce v kancelári?<br />

Michael Friedrich:<br />

Když jsem před rokem začal pracovat v GitLab,<br />

působila práce z domova jako cosi nezvyklého. Ještě<br />

před vypuknutím pandemie jsem se pro takový způsob<br />

práce rozhodl, připadalo mi to jako dobrodružství.<br />

Chci pracovat v mezinárodním prostředí, abych mohl<br />

objevovat svět. Narodil jsem se v Linci a už několik let<br />

žiji v Norimberku. Mám rád život blízko přírody, ale<br />

nechci se nijak odpojovat od světa. A přesně to mi moje<br />

práce nabízí. Ve firmě GitLab, která vytváří platformu<br />

pro vývojáře, pracuji jako Developer Evangelist. Pomáhám<br />

naší komunitě využívat GitLab a ukazuji jim, jak<br />

jej lze integrovat do jiných technologií. Píšu příspěvky<br />

na blog, organizuji workshopy a diskuze při mezinárodních<br />

akcích. Můj zaměstnavatel nemá žádnou stálou<br />

hlavní kancelář, zaměstnává zhruba 1 300 lidí v 66<br />

zemích celého světa a vzdálená práce tvoří součást jeho<br />

DNA. Taková neustále se na sebe nabalující zkušenost<br />

mě od počátku zajímala a rozhodně nejsem zklamán.<br />

Mám-li být skutečně produktivní, potřebuji jasně<br />

oddělit svůj soukromý a pracovní život, a to i z hlediska<br />

prostoru. Ve své pracovně jsem si vytvořil<br />

příjemnou pracovní atmosféru. Mám<br />

výškově nastavitelný pracovní stůl, ergonomickou<br />

židli, dobře řešené osvětlení<br />

a špičkové technické vybavení zahrnující<br />

webkameru a velký<br />

monitor. Výhodou kanceláře v<br />

domácím prostředí je to, že se<br />

můžete obklopovat podle libosti<br />

svými osobními věcmi. V mém<br />

případě je to nyní souprava Star Wars<br />

od Lega, která je vidět také v pozadí při<br />

videokonferencích.<br />

Na mé práci se mi především líbí<br />

možnost pracovat asynchronně.<br />

Protože mí mezinárodní kolegové<br />

pracují v různých časových zónách,<br />

Michael Friedrich je Developer<br />

Evangelist v GitLab a pracuje<br />

jedině z domova.<br />

Dosud nikdy neprobíhala diskuze o nových<br />

způsobech práce, ba dokonce o úplném opuštění<br />

konceptu klasické kanceláře, s takovou vehemencí<br />

jako v současné situaci. Už to je dostatečný důvod,<br />

proč si přiblížit oba protichůdné názory na tuto<br />

využíváme nástroje značně usnadňující práci v různých<br />

denních dobách. Všechno si zaznamenáváme – každou<br />

myšlenku, každou schůzku, každé rozhodnutí. Díky<br />

tomu je komunikace více založená na faktech. Nikdo se<br />

nemusí otravovat na nekonečných videokonferencích –<br />

všechno už je písemně připraveno a schůzka se nahrává.<br />

Mohou se rozhodnout sám, zda se chci zúčastnit<br />

osobně, podívat se na záznam nebo schůzku ignorovat.<br />

Krátce řečeno: jsem svůj vlastní manažer.<br />

Osobní kontakt s kolegy zajišťujeme při chatech<br />

u kávy. Pravidelně také dostáváme den<br />

volna určený pro trávení času s přáteli a<br />

rodinou, protože firma si uvědomuje<br />

nebezpečí rozostření hranic mezi<br />

pracovním a osobním životem.<br />

Nedávno jsem se díky našemu<br />

botu #donot-be-strangers náhodně<br />

propojujícího kolegy seznámil s<br />

Carlosem. Až pandemie skončí,<br />

moc rád bych ho navštívil v Mexico<br />

City. Pochopitelně i mně chybí<br />

skutečné sociální kontakty a setkávání se<br />

tváří tvář s vývojáři softwaru a jinými<br />

kolegy. Moc se na tato analogová<br />

setkání těším, ovšem vzdálenou práci<br />

v tomto okamžiku pro sebe považuji<br />

za nejvhodnější řešení.<br />

věc. Michael Friedrich má za sebou roční působení<br />

v softwarové společnosti GitLab, které probíhalo<br />

zcela vzdáleně. Jeho protějškem je prof. dr. Carsten<br />

Baumgarth, univerzitní profesor marketingu<br />

na berlínské Vysoké škole ekonomické a právní.<br />

Carsten Baumgarth:<br />

Od počátku koronavirové krize sociální média,<br />

posty na LinkedIn a diskuse na Clubhouse přetékají<br />

oslavováním práce z domova – práce je samostatná,<br />

přináší méně stresu a vyšší produktivitu; to<br />

je jen několik z celé řady zaznívajících<br />

argumentů, které lze jen těžko empiricky<br />

dokazovat.<br />

Může to tak být, ale také<br />

nemusí!<br />

Po osmitýdenní pracovní<br />

zkušenosti v domácí kanceláři mezi<br />

březnem a dubnem 2020 jsem se<br />

coby vědec moc rád zase vrátil do své<br />

kanceláře na univerzitě, samozřejmě<br />

v souladu se všemi květnovými<br />

opatřeními. Mám tam svůj klid,<br />

vybavení a plně funkční studio pro<br />

schůzky po ZOOMU s kvalitním<br />

osvětlením, zvukem a kamerou, k<br />

tomu svoji knihovnu, malou výzkumnou<br />

laboratoř (B*lab s monitorováním<br />

pohybu očí, robotickými<br />

nástroji apod.), na stěně visí mé<br />

oblíbené obrazy. Jistě, mohl bych<br />

vyučovat, vyřizovat dokumenty nebo<br />

provádět určitou část výzkumu z<br />

Prof. Baumgarth je profesorem<br />

managementu značky na HWR<br />

Berlin (www.cbaumgarth.net)<br />

a od nástupu pandemie má<br />

také na starosti instagramový<br />

vědecký panel „Brückenbau<br />

Marke – Wissenschaft trifft<br />

Praxis“ (Spojujeme vědu a praxi<br />

budování značky) (https://www.<br />

instagram.com/prof.baumgarth).<br />

domova. Jenže nechci. Půlhodinová procházka do<br />

kanceláře mi poskytuje alespoň nějaký pohyb, když<br />

už jsou posilovny a tělocvičny zavřené. Moje oblíbená<br />

kancelář a prostředí laboratoře s veškerým vybavením<br />

mě inspiruje a nakopává mou produktivitu. Prostorové<br />

oddělení domova a kanceláře mi umožňuje<br />

rozvrhnout pracovní a volný čas, jakkoliv ani ve<br />

volném čase nedokážu přestat myslet na své výzkumné<br />

úkoly, i když zrovna toto nepovažuji za práci či nějaké<br />

omezení.<br />

Sám jsem už před lockdownem nepracoval pouze<br />

v kanceláři, ale také v kavárnách, parku, při návštěvě<br />

firem, v hotelích, doma, ve vlaku apod. Nacházím<br />

se ve velmi privilegované pozici, kdy<br />

si téměř vždy mohou sám rozhodnout,<br />

kdy a kde budu pracovat a na co se<br />

zaměřím. Proto neustále vyhledávám<br />

místa a kontexty, které mi nejlépe<br />

vyhovují, a velmi často je tím<br />

místem má kancelář na univerzitě.<br />

Na tom se nic nezmění ani v době<br />

po pandemii.<br />

Jediná věc, kterou si nedovedu<br />

představit a kterou bych u mého týmu,<br />

kolegů a studentů nerad viděl, je zavedení<br />

práce z domova coby jediné<br />

možnosti. Vždyť takový „pracovní<br />

život“ bez skutečné lidské interakce<br />

musí být osamělý, neinspirativní,<br />

nudný a frustrující.<br />

Doufám, že pandemie bude brzy za<br />

námi, že nebudeme pojímat debatu<br />

o práci v kanceláři versus práci<br />

z domova příliš dogmaticky a že se<br />

budeme moci flexibilně rozhodovat,<br />

kde budeme pracovat. Velmi však<br />

prosím o co největší možnosti pro<br />

setkávání tváří v tvář!<br />

6 <strong>contact</strong> <strong>contact</strong> 7


Interiérový design<br />

bluebird.space:<br />

Zivot a dech<br />

© raumpixel.at<br />

v prostredí<br />

Nové práce.<br />

Nová práce je pouze abstraktní koncept<br />

– tedy dokud ho neuvedeme v život:<br />

přesně to Wiesner-Hager ve spolupráci<br />

s konzultační firmou PINUS.TEAM také<br />

učinil v nových salcburských obchodních<br />

kancelářích.<br />

© raumpixel.at<br />

Od prvních úvah bylo jasné, že nepůjde o klasický<br />

showroom, nýbrž o naprosto nový koncept „sdílené<br />

kanceláře“. Takový koncept se dokonale snoubí<br />

s umístěním v prostorách Panzerhalle Salzburg, centra<br />

salcburské kreativní scény, a s duchem firmy, pro níž<br />

klíčovou roli hraje kreativita a konceptuální přístup.<br />

Interiérový design měla na starosti společnost Roomware<br />

Consulting.<br />

Kancelář je pojata jako sdílená, o pracovní<br />

a komunikační prostory se bude dělit několik firem.<br />

Inteligentní koncept zónování zaručuje jasné přiřazení<br />

konkrétního prostoru jednotlivým firmám a zajištění<br />

jejich soukromí. Prostor také získal vlastní název:<br />

„bluebird.space“. Má symbolizovat důležitost networkingu,<br />

spolupráce, zcela nové filozofie v pozadí světa<br />

Nové práce.<br />

Aby tolik různých firem ve stejném prostředí fungovalo<br />

bez třenic, musí v nich zakořenit pocit sounáležitosti.<br />

Proto má bluebird.space jasně daná pravidla<br />

týkající se věcí jako respekt při interakci či pravidla<br />

pro politiku čistého pracovního stolu. Působí tu také<br />

komunitní manažeři. Ti mají na zřeteli zájmy všech<br />

účastníků prostoru, koordinují vnitřní komunikaci,<br />

řeší rezervaci konferenčních prostor, a především<br />

propojují lidi mezi sebou navzájem.<br />

© raumpixel.at<br />

Sdílená kancelář coby model budoucnosti.<br />

Sdílené kanceláře, které původně sloužily jako coworkingové<br />

prostředí pro freelancery a start-upy, začínají<br />

pro své zaměstnance stále častěji využívat i zavedené<br />

společnosti. Ačkoliv mezi zdejšími firmami neprobíhá<br />

přímá spolupráce, vzniká mezi jejich zaměstnanci<br />

týmový duch, který firmám prospívá v nejrůznějších<br />

ohledech. Dočasné projektové týmy ve sdílené<br />

kanceláři naleznou prostor pro spolupráci a výměnu<br />

myšlenek. Komunikační prostory jsou v bluebird.<br />

space k dispozici také pro workshopy či schůzky<br />

externích společností. „Spolupráce a sebeorganizace<br />

budou hrát v organizaci ještě větší důležitost a taková<br />

možnost bude pro pracovníky čím dál atraktivnější,“<br />

tvrdí Helene Stainerová z PINUS.TEAM.<br />

Kreativní rozměr.<br />

Zdejší sdílené kanceláře poskytují široký kreativní<br />

rozměr – industriální styl, obývací pokoj, relaxační<br />

či pracovní kavárnu, městské tržiště či kreativní hub.<br />

„Coworkingové prostory jsou ideální prostředí pro<br />

vytváření nejrůznějších typů pracovních prostředí,<br />

které lze využívat v závislosti na situaci či pracovním<br />

úkolu. Prostředí podporuje práci. S tímto východiskem<br />

v hlavě jsme přistupovali k tvorbě bluebird.space,“<br />

vysvětluje projektová manažerka Roomware Consulting<br />

Magdalena Blumová. Prostor recepce funguje<br />

jako pracovní kavárna s velkou kuchyní a barovými<br />

stolky, u nichž probíhá neformální komunikace, seznamování<br />

a navazování vztahů. V kavárně se všichni<br />

mobilní pracovníci okamžitě cítí jako doma. Sedací<br />

8 <strong>contact</strong><br />

<strong>contact</strong> 9


Interiérový design<br />

Sledování trendů<br />

Uzitecné veci pro kazdodenní<br />

zivot v kancelári.<br />

© raumpixel.at<br />

Slack.<br />

Osobně. Efektivně. Online.<br />

10 <strong>contact</strong><br />

Bluebird.space<br />

přichází s naprosto<br />

novým přístupem ke<br />

kancelářskému designu.<br />

ostrůvky vybavené čalouněným a relaxačním nábytkem<br />

s výhledem na terasu návštěvníky zvou<br />

k uvolněné a kreativní inspiraci.<br />

Projektové a konferenční prostory zaručují nerušenou<br />

týmovou práci a schůzky. Veškeré skleněné povrchy<br />

jsou pokryté neprůhlednou fólií. Videokonferenční<br />

nástroje a velké obrazovky umožňují bezproblémový<br />

provoz hybridních schůzek. Akusticky efektivní závěsy<br />

a stropní materiály vytvářejí příjemné prostředí pro<br />

rozhovory v klidné atmosféře.<br />

Prostory pro soustředěnou a kreativní práci využijí<br />

všichni ti, kteří potřebují klid a ticho. Stoly pro práci<br />

ve stoje zajišťují nezbytný pohyb a interakci a poskytují<br />

ekonomicky efektivní alternativu k práci v sedě.<br />

Workshopy, kreativní schůzky a školení lze uspořádat<br />

v prostorných společenských místnostech. Také zdejší<br />

nábytek pro práci ve stoje nabízí možnost neustálého<br />

a téměř nevědomého pohybu. Interiér si hraje s barvami<br />

a materiály inspirujícími kreativitu a tok myšlenek,<br />

ale také kritické myšlení. Nejrůznější vizualizační<br />

prvky jako tabule, flipcharty či nástěnky pomáhají<br />

zaznamenávat a třídit nápady a myšlenky.<br />

Nejlépe se však relaxuje na terase a v relaxačních místnostech.<br />

Každý zaměstnanec si sem může vydechnout.<br />

V relaxačním nábytku okamžitě zaujmete uvolněnou<br />

pozici. Během pracovního dne můžete využít také<br />

možnost soukromé místnosti k digitální výměně<br />

informací.<br />

© raumpixel.at<br />

Velkorysý moderní prostor.<br />

Kancelář je pojata značně velkoryse. O prostor o<br />

výměře zhruba 600 m čtverečních se dělí zhruba 30<br />

zaměstnanců. Nejde o otevřenou kancelář, spíše<br />

o otevřené jednotky – každý prostor je určen pro tým<br />

od čtyř po osm zaměstnanců. Obzvláštní pozornost<br />

byla věnována kvalitní prostorové akustice, efektivnímu<br />

a flexibilnímu využití prostoru a špičkové<br />

technologii.<br />

Helene Stainerová uzavírá: „Projekt se zrodil v roce<br />

2020 za výjimečně složitých podmínek. Veškeré<br />

překážky ovšem nijak neohrozily úspěch týmové práce<br />

a výsledek si zaměstnanci i klienti pochvalují ještě více,<br />

než jsme původně očekávali.<br />

Marku Wiesnerovi, výkonnému řediteli společnosti<br />

Wiesner-Hager, se výsledek také velmi zamlouvá:<br />

„Bluebird.space přichází s naprosto novým přístupem<br />

ke kancelářskému designu. Jde o vzorový projekt pro<br />

budoucí plánování kancelářského prostoru.“<br />

Zajímá vás bluebird.space a rádi byste poznali<br />

prostředí Nové práce do hloubky? Kontaktujte<br />

nás na salzburg@wiesner-hager.com. Těšíme<br />

se na vás!<br />

© Sony<br />

Při práci z domova není jednoduché rychle<br />

a osobně koordinovat kolegy. Týmový messenger<br />

maximálně zjednodušuje osobní spolupráci. Přes<br />

Slack spolu mohou členové týmu komunikovat,<br />

posílat si vzkazy, sdílet soubory či vést audio či<br />

video hovory. Slack lze také propojit s dalšími<br />

aplikacemi jako třeba Twitter a je k dispozici<br />

v různých verzích pro ty nejmenší i největší<br />

firmy.<br />

Philips Senseo Milk Twister.<br />

Kouzelná pauzička.<br />

Sony SRSXB12.<br />

Zvuk kanceláře.<br />

Dokonalá zvuková kvalita pro hudební knihovnu či<br />

videokonference: přesně to nabízí kompaktní silné<br />

bezdrátové reproduktory Sony SRSXB12. Funkce<br />

EXTRA BASSTM poskytuje bohatý basový zvuk.<br />

Velkokapacitní baterie reproduktoru zajišťuje až<br />

16hodinový provoz. Reproduktor je také vodě<br />

a prachu odolný – ideální pomocník k videohovoru<br />

na pláži.<br />

Ani při práci z domova nesmíme zapomínat na chvíli odpočinku. S napěňovačem<br />

mléka SENSEO® proměníte obyčejnou přestávku v kouzelný okamžik. Vmžiku<br />

vytvoříte sametovou pěnu do vašich horkých či studených kávových specialit.<br />

© Philips<br />

© Slack<br />

<strong>contact</strong> 11


Život v kanceláři<br />

Hýbejte se. Pro<br />

zdraví vašich plotének<br />

je důležitá i malá<br />

změna pozice.<br />

které přitom vznikají, vhánějí do meziobratlových plotének<br />

tekutinu s živinami. Nedostatek fyzické aktivity<br />

a statické dlouhodobé sezení vedou k nedostatečné<br />

výživě plotének. Ploténky pak ztrácejí pružnost, praskají,<br />

může přitom vytéct želatinová hmota, a nakonec<br />

ploténka může vyhřeznout.<br />

Správná podpora při práci z domova.<br />

Především je důležité vyměnit kuchyňskou židli za<br />

vhodnou kancelářskou židli umožňující dynamické<br />

sezení. Taková židle musí být výškově nastavitelná<br />

a poskytovat kvalitní oporu zad. Vhodný stůl by měl<br />

mít dostatečně velkou pracovní plochu. Výhodou je<br />

také možnost výškového nastavení stolu. Níže najdete<br />

seznam kroků, jak správně nastavit kancelářskou židli:<br />

Prostorové požadavky pro vaši domácí<br />

kancelář.<br />

V ideálním případě by se měla domácí kancelář nacházet<br />

v oddělené místnosti. Výška stropu by měla činit<br />

2,5 metru a minimální plocha osm čtverečních metrů.<br />

Okno poskytuje dostatek čerstvého vzduchu a denního<br />

světla. Pracovní stanice by měla stát rovnoběžně<br />

s oknem, aby světlo proudilo na stůl ze strany a neleskl<br />

se monitor. Nezbytné ztemnění zajistí závěsy či<br />

žaluzie. Nesvítí-li dost slunce, je třeba umělé osvětlení<br />

o síle zhruba 308 luxů. Pracujete-li na notebooku,<br />

pořiďte si nějaký s větší obrazovkou. Prospěje vám také<br />

opatřit si externí klávesnici a myš.<br />

I když se snažíme vybavit pracoviště ergonomicky<br />

co možná nejlépe, příčinu poruch meziobratlových<br />

plotének nevyřešíme pouze výměnou kancelářské<br />

židle či změnou pozice sezení; na vině je dlouhodobé<br />

sezení jako takové kombinované se statickými<br />

pozicemi a prací na elektronických přístrojích. Zdravé<br />

kancelářské prostředí vzniká souhrou mezi chováním<br />

každého jednotlivce, ergonomickým pracovištěm<br />

a prostředím se zdravou atmosféru.<br />

Sbohem, kuchynská zidle!<br />

Pracujte ergonomicky<br />

i z domova.<br />

U kuchyňského stolu, na pohovce nebo<br />

snad v posteli? Kde jste si svou domácí<br />

kancelář rozložili vy? Lehnout si s notebookem<br />

na pohovku a pracovat může být docela<br />

příjemné. Jenže máme-li pracovat z domova<br />

dlouhodobě, nesmíme zapomenout na ergonomicky<br />

vhodné pracovní prostředí.<br />

Ergonomie sezení.<br />

Dlouhodobé statické sezení může vést k závažným<br />

zdravotním problémům. V nejhorším případě vám<br />

může přivodit vyhřeznutí ploténky. Lidské tělo je totiž<br />

určeno k pohybu. Není vůbec těžké vysvětlit, jak nedostatek<br />

tělesné aktivity poškozuje kosterní a svalovou<br />

soustavu:<br />

Páteř sestává z kostěných obratlů a chrupavčitých<br />

meziobratlových plotének s měkkým želatinovým<br />

vnitřkem. Meziobratlové ploténky slouží jako nárazník<br />

či polstrování k absorpci tlaku. Stahování<br />

a natahování páteře přináší do plotének výživu. Děje<br />

se tak například při chůzi, změně pozice sezení, když<br />

vstaneme nebo když si leháme. Všechny mikropohyby,<br />

Zvolte výšku područek tak,<br />

abyste měli uvolněně<br />

opřené paže.<br />

Při správně nastavené<br />

výšce židle svírá<br />

koleno pravý úhel.<br />

Aby mohla volně cirkulovat krev<br />

v nohou, měli byste mezi zadní<br />

částí kolene a přední částí<br />

sedáku prostrčit dlaň.<br />

Obě chodidla by měla<br />

pevně ležet na podlaze.<br />

Nastavte odpor opěrky<br />

pro dynamické sezení<br />

podle své váhy.<br />

Seďte na celé ploše sedáku.<br />

Záda se plně opírají<br />

o opěrku.<br />

Nastavte výšku opěradla<br />

tak, aby podpíralo<br />

bederní část páteře.<br />

12 <strong>contact</strong><br />

<strong>contact</strong> 13


Referenční projekt<br />

AHT: Komunikativní<br />

kanceláre s lidskou<br />

dimenzí.<br />

Nové pracovní prostředí společnosti<br />

AHT je moderní a lidské. Firma AHT<br />

se zabývá výrobou kompletních chladících<br />

a hluboce mrazících systémů<br />

pro použití v průmyslu, obchodu<br />

a službách.<br />

© Metcon<br />

Budovu, kde společnost<br />

AHT sídlí, postavili v roce<br />

1908, takže už má ledacos za<br />

sebou. Během let používání<br />

se na ní podepsal zub času<br />

až do té míry, že bylo nutné<br />

přistoupit ke kompletní<br />

rekonstrukci. Práce na nové<br />

tváři budovy začaly v prosinci<br />

2019. Již o rok později se do<br />

nového pracovního prostředí<br />

přestěhovala první oddělení<br />

firmy. Architektonické řešení<br />

měli na starosti Metlitcka Consulting, kompletní<br />

interiérové řešení zajistili Essl Design. Wiesner-Hager<br />

získal zakázku na komplexní nábytkářské vybavení.<br />

Pozornost na detail.<br />

Při rekonstrukci objektu se kladl důraz na vytvoření<br />

otevřeného kancelářského prostředí podporujícího<br />

komunikaci. Pro novou hlavní budovu je především<br />

charakteristický moderní vzhled. Ideálním způsobem<br />

propojuje sociální a výkonnostní aspekty spolupráce<br />

a uceleně využívá veškeré potřeby nutné pro hybridní<br />

formy práce. Důležitou součást nového kancelářského<br />

konceptu představují trendy sdílení pracovního stolu<br />

či možnosti pro pořádání individuálních schůzek.<br />

Prostory pro individuální schůzky kladou důraz na<br />

každý detail. Citáty na stěnách, barevně odlišená<br />

podlahová plocha a překvapivé detaily jako osvětlení<br />

ve tvaru ledové kostky dodávají každému prostoru na<br />

jedinečnosti a charakteru.<br />

První přikázání: ergonomika.<br />

Od samého počátku bylo jasno, že AHT klade<br />

obrovský důraz na ergonomický provoz pracovních<br />

stanic. Elektricky výškově nastavitelné pracovní stoly<br />

umožňují práci v různých pozicích, ergonomicky<br />

sofistikované kancelářské židle zajišťují dynamické<br />

sezení. V každé otevřené kanceláři najdeme<br />

přechodovou zónu pro schůzky v nenucené atmosféře.<br />

V každé kanceláři najdeme odpadkové koše napojené<br />

na centrální odpadní systém a malé technologické<br />

ostrůvky navržené tak, aby pracovníky podněcovaly<br />

k vědomému pohybu. Například tiskárna, o kterou se<br />

dělí celé patro, schválně stojí hned vedle prostoru pro<br />

regeneraci. Dbalo se také na promyšlené rozmístění<br />

rostlin a přirozené osvětlení ve formě denních<br />

lampiček, které u každé pracovní stanice doplňuje<br />

podlahová stojací lampa s možností nastavení míry<br />

potemnění.<br />

© Metcon<br />

14 <strong>contact</strong><br />

© Metcon<br />

Prostorové zóny pro<br />

novou práci.<br />

Ucelený koncept založený na<br />

jasných barvách snoubících<br />

se s prvky firemní kultury<br />

nacházíme po celé kancelářské<br />

budově, jíž tak dodává jednotný<br />

a zároveň rozlišující rámec. Prostor<br />

recepce s barovými stoly a<br />

židlemi ve stylu pracovní kavárny<br />

slouží jako místo pro krátké<br />

schůzky a neformální setkávání.<br />

Můžete odsud zamířit přímo do<br />

kuchyně. Design a funkčnost<br />

hrají prim. Vysoké lavice slouží<br />

k sezení, zároveň fungují jako<br />

odpadkové koše. Stejný systém<br />

nalezete ve všech regeneračních<br />

prostorách.<br />

<strong>contact</strong> 15


Referenční projekt<br />

Ocenění<br />

Kancelár roku:<br />

Dve zlaté pro projekty<br />

Wiesner-Hager<br />

Také v roce 2020 uspořádal poskytovatel realitních služeb CBRE soutěž o „Kancelář roku“, ve které<br />

se hodnotí nejkrásnější kanceláře v zemi. Projekty Wiesner-Hager zvítězily hned ve dvou kategoriích.<br />

© Metcon<br />

V budově můžete využít čtyři různé konferenční<br />

a setkávací prostory pojmenované podle produktů<br />

AHT. Každá místnost je vybavena nejmodernějšími<br />

technickými prostředky pro nové pracovní metody<br />

jako hybridní schůzky či webináře. Kanceláře jsou<br />

otevřené. V prostoru navrženém především pro<br />

coworking, sdílení pracovního stolu a dočasnou práci<br />

jsou vřazeny skříňky a uzamykací systémy. Nezbytné<br />

soukromí poskytují moderní systémy zástěn se<br />

zvukově izolačními prvky. V přechodových zónách<br />

mezi pracovišti poskytujícími alternativní prostor vyvažující<br />

klasickou práci u stolu mohou probíhat krátké<br />

schůzky. Vizuální zónování pracovního prostoru i<br />

rozsáhlé zelené pruhy s vegetací doplňující obecný<br />

barevný koncept.<br />

© Lorin Canaj<br />

projektu poskytl Wiesner-Hager. Interiérový design<br />

si vzali na starost Roomware Consulting. Vysoké<br />

standardy, které ACP TEKAEF kladli na design<br />

svých nových kanceláří, jsou patrné už při vstupu<br />

do budovy. Souhra tvrdých a měkkých materiálů<br />

vytváří příjemnou uvolněnou atmosféru. Odhalený<br />

beton a tvrdé omyvatelné povrchy se střídají s<br />

měkkými textilními materiály a teplými dřevěnými<br />

barevnými tóny. Celým prostorem probíhá<br />

důmyslná souhra přirozených barev a organických<br />

tvarů.<br />

Wiesner-Hager gratuluje firmám ACP TEKAEF<br />

a Schönstil za ocenění v soutěži Kancelář roku!<br />

16 <strong>contact</strong><br />

„Nové způsoby otevírají nové dveře.“ S tímto citátem,<br />

který jsme spatřili v jedné z kanceláří, nelze než<br />

souhlasit. V této nové kancelářské budově s lidským<br />

měřítkem se bude novým nápadům a novým možnostem<br />

zaručeně dařit.<br />

© Metcon<br />

Údaje o projektu:<br />

plocha kanceláří: cca. 1.000 m²<br />

architektonické řešení: Metlitcka Consulting<br />

interiérový design:<br />

Essl Design<br />

nábytkářský koncept: Wiesner-Hager<br />

CBRE vyhlašuje ceny v šesti kategoriích. Měřítkem<br />

úspěchu je kreativita a atraktivnost kanceláří. Letos poprvé<br />

byla zařazena také kategorie domácích pracoven.<br />

V kategorii „Mladé firmy“ zvítězila architektonická<br />

kancelář specializující se na interiérový design Schönstil<br />

z Vídně. Jako nejlepší produkt na pracovišti byla vybrána<br />

ergonomická dvojitá pracovní stanice etio od Wiesner-<br />

Hager. Nejatraktivnější interiérový design kanceláře je<br />

z dílny Yvonne Meindl-Cavarové (Schönstil).<br />

ACP TEKAEF z Horního Rakouska působící v oboru<br />

tiskových a digitalizačních řešení zaujal v kategorii „Malé<br />

a střední firmy“. Veškeré nábytkářské vybavení tohoto<br />

© raumpixel<br />

<strong>contact</strong> 17


Kanceláře po celém světě<br />

V rauši jako<br />

kdysi dávno<br />

© Linehouse / Jonathan Leijonhufvud<br />

V bývalé továrně na výrobu opia v Šanghaji<br />

dnes panuje veselá pracovní atmosféra. Poskytovatel<br />

coworkingových prostor WeWork ve<br />

spolupráci s čínskou designérskou firmou Linehouse<br />

vytvořil retro-tropickou orientální kytici,<br />

ze které se vám roztočí hlava rozkoší.<br />

Už od dob dynastie Čchin hrálo opium v čínské kultuře<br />

důležitou roli. V 19. a počátkem 20. století, kdy<br />

v Evropě vrcholila poptávka po opiu, rostly po Číně<br />

továrny na opium jako houby po dešti – především pak<br />

v přístavních městech Hongkongu a Šanghaji. Jedna<br />

taková půvabná cihlová budova s průmyslovou atmosférou<br />

dodnes stojí ve čtvrti Ťing-an v severní části šanghajského<br />

centra. Lidem, kteří v ní dnes pracují, přinášejí<br />

psychické potěšení nikoliv výtažky z makových semínek<br />

jako kdysi, nýbrž pohled na všudypřítomné pestré<br />

barvy. Bývalou továrnu na opium totiž již několik let<br />

provozuje globálně působící poskytovatel coworkingových<br />

prostorů WeWork.<br />

„Dodnes si pamatuji svůj úplně první dojem,“ vzpomíná<br />

komunitní ředitel WeWork China Luuk Strijbosch,<br />

který má na starosti řízení a koordinování firemních<br />

aktivit v Říši středu. „Právě jsem dorazil do Šanghaje,<br />

šíleně tehdy lilo, ale jakmile jsem vstoupil do této budovy,<br />

okamžitě mě zasáhl nával neuvěřitelně silné energie.“<br />

Dnes po pečlivé rekonstrukci a renovaci tento bývalý<br />

tovární komplex tvoří živé a energické centrum pro<br />

pestrou směsici lidí – celkem zde působí 1 300 členů –<br />

přetékající architektonickými nápady. Strijbosch tvrdí<br />

– a není důvod mu nevěřit – že jeho nejoblíbenější<br />

místo je atrium se zeleným ocelovým schodištěm<br />

vytáčejícím se vzhůru jako nějaká radostná socha.<br />

Tento a další prvek pochází z dílny čínské designérské<br />

a architektonické kanceláře Linehouse. Tato firma<br />

založená v roce 2012 se specializuje na kancelářskou<br />

a kontraktovou architekturu a ve svých konceptech<br />

kombinuje tradiční čínské vlivy s moderním a elegantním<br />

architektonickým jazykem. „Výsledek považuji za<br />

odvážný z kulturního hlediska,“ tvrdí jedna ze dvou<br />

výkonných ředitelů firmy Linehouse Briarr Hickling,<br />

„a zároveň je prodchnutý radostí, vřelostí a bezpečím.<br />

Kde jinde člověk najde elegantní staromódní polstro-<br />

© Linehouse / Jonathan Leijonhufvud<br />

vaná křesla hned u dřevěných, ocelových, mosazných<br />

divoce vzorovaných tapet, bláznivých dlaždicových<br />

vzorů a tradiční čínské keramiky? Chtěli jsme zkrátka<br />

vytvořit veselý obývací pokoj. A myslím, že se nám to<br />

podařilo.“<br />

Srdcem revitalizované továrny WeWork je bývalý<br />

vnitřní dvůr, který je dnes celý prosklený. Rozšiřuje jej<br />

křídlo z ocelové struktury tvořící rozlehlé různorodé<br />

atrium. „Naši práci jsme pojali jako oslavu tohoto<br />

prostoru,“ vysvětluje Hicklingová. Přísadami bohaté<br />

retro tropické orientální kytice jsou vkusné a elegantní<br />

barové stoličky, nábytek z poloviny 20. století, který<br />

jako by vypadl z babiččina obývacího pokoje, látky s divokými<br />

vzory, pestrá směsice materiálů, jakoby levitující<br />

kulaté lampy, rostoucí kaučukovníky a všudypřítomné<br />

odstíny břečťanově zelené barvy.<br />

Jako povrch podlahy a parapetů bylo zvoleno kamenivo<br />

a teraco v různých barevných odstínech. Podlaha je<br />

pevně sesazená dohromady, vertikální parapety se dovezly<br />

individuálně tvarované z výroby a teprve na místě<br />

se spojovaly minerálními lepidly, pískovaly a olejovaly.<br />

„Tato část byla značně náročná z hlediska materiálů<br />

a logistiky,“ tvrdí designérka. „Také z finančního hlediska<br />

je teraco v takové kvantitě a způsobu zpracování dost<br />

nákladné. Jenže když se podíváte na ty staré masivní kameny<br />

u paty budovy, okamžitě si všimnete nádherného<br />

dialogu mezi starým a novým. Připadá mi, jako bychom<br />

to té budově dlužili, vzít právě tento prvek a propojit<br />

ho s moderním stavebním materiálem.“<br />

Elegantní teracovou podlahu doplňují vizuálně teplé<br />

a strukturované materiály jako dřevo, textil či leštěná<br />

mosaz. Nábytkové vybavení tvoří divoká směsice<br />

značek ze všech světadílů – od Tiwu přes Muuto<br />

po Why Not. Na chodbách najdete umělecká díla<br />

současných umělců. Na toaletách a v konferenčních<br />

prostorech narazíte na každém kroku na různé bláznivé<br />

© Linehouse / Jonathan Leijonhufvud<br />

18 <strong>contact</strong> <strong>contact</strong> 19


Kanceláře po celém světě<br />

What’s on your desk?<br />

12<br />

11<br />

10<br />

tapety a produkty z dlaždic, které navrhuje sama Briar<br />

Hicklingová se svým partnerem Alexem Mokem.<br />

„Život a práci chápeme jako jeden celek,“ tvrdí pár.<br />

„Pokud přistupujete k práci s vážností, končí práce<br />

designéra až u té poslední nejmenší dlaždice.“<br />

WeWork provozuje zhruba 800 coworkingových<br />

prostorů ve více než stovce měst po celém světě, včetně<br />

exotických destinací jako Haifa, Su-čou či Monterrey.<br />

Továrna o podlahové ploše 5 500 m čtverečních v Ťinganu<br />

je bezpochyby jedním z prostorově a designově<br />

nejúžasnějších coworkingových prostředí, které tento<br />

poskytovatel coworkingových prostorů založených na<br />

principech Nové práce kdy vytvořil. „V posledních deseti<br />

letech se svět práce obrovsky změnil,“ uzavírá Luuk<br />

Strijbosch „Dnešek je spíše o lidech z různých oborů<br />

a firem a rozšiřování možností jejich spolupráce než<br />

o soustředěné práci. Na tomto místě se nám podařilo<br />

vybudovat centrum s přitažlivou silou, která k sobě<br />

vábí lidi navzájem.“ Člověk tady zažívá rauš jako kdysi,<br />

ovšem úplně jiného druhu.<br />

Wojciech Czaja<br />

02<br />

09<br />

03<br />

04<br />

08<br />

05<br />

06<br />

07<br />

01<br />

© Gerald von Foris<br />

What’s on your desk,<br />

Anna Heringer?<br />

© Anna Heringer<br />

01<br />

02<br />

03<br />

Stará dřevěná krabice z naší školky v Zimbabwe.<br />

Stůl z našeho starého vetešnictví. Leží na něm<br />

pestrobarevné hedvábné vzory z Bangladéše.<br />

Můj pracovní stůl je akorát dřevěná deska, kterou<br />

jsem si potáhla hliněným kaseinem. Materiál nám<br />

zbyl z Traunsteinu.<br />

© Linehouse / Jonathan Leijonhufvud<br />

Je držitelkou architektonické ceny Aga Khan a jednou z nejzásadnějších<br />

současných architektek. Mezi její oblíbené stavební materiály patří zemina, hlína,<br />

sláma, dřevo a bambus. Pokud zrovna nestojí v bahně na nějaké stavbě ve Vorarlbergu<br />

nebo Bangladéši, kde se zrovna za pomoci volů či elektrických vibračních<br />

strojů připravují základy budoucí stavby, nejspíše ji naleznete v jejím studiu<br />

v Laufenu na hranici mezi Bavorskem a Salzburkem.<br />

„Miluji ten prostor,“ Heringerová ukazuje na starobylý klenutý strop a tlusté pilíře<br />

ze slepence. „Dům vznikl v 15. století a původně sloužil jako zájezdní hostinec,<br />

vojenská nemocnice a textilní obchod. Dnes tu sídlí architektonické studio.<br />

Firma, ve které kromě ní pracují ještě dva zaměstnanci, sídlí v přízemí. Další část<br />

domu slouží jako coworkingový prostor a o patro výš najdeme její byt. „A přímo<br />

přes ulici je finanční úřad, což se hodí, když potřebuji potvrzení, že mám všechno<br />

vyřízené a mohu se zúčastnit výběrového řízení na nějaký projekt, nebo se chci<br />

vypravit do ciziny na nějakou rozjetou stavbu.“<br />

Anna nepodléhá módním výstřelkům. Rozhodně si ani nepotrpí na luxusní<br />

kancelářský nábytek. „Moc čisté, moc pravoúhlé, moc umělé,“ tvrdí. „Abych byla<br />

upřímná: dokonalost mě stresuje. Potřebuji mít kolem sebe staré věci s patinou.<br />

Všechno, co tady vidíte, mi někdo dal, vyměnila jsem to, v některých případech<br />

jsem to dokonce našla na ulici. Řídím se tím, co sama propaguji ve své práci:<br />

recyklace, cirkulární ekonomika, šetření materiálem a energetickými zdroji.“<br />

Wojciech Czaja<br />

04<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

11<br />

Staré křeslo jsme měli v rodině.<br />

Rodiče mi sem vždy nosí bylinky a květiny. Toto<br />

jsou petrklíče.<br />

Ano, pracuji na Applu. Ale jablko zakrývá hruška.<br />

Z principu!<br />

Klasická lampa architekta! Zbožňuju ji!<br />

Regál onehdy vyhodili z fary. Najdete na něm<br />

spoustu cedulek: nákres církevní struktury,<br />

církevní daň, kontakty na sbor, koncese a údaje o<br />

lidech z církve.<br />

Pořádek? Řekla bych spíše směsice chaosu a<br />

intuitivního povědomí, kde by věci mohly být.<br />

Na polici leží spousta věcí: hliněné modely, staré<br />

geodetické trojúhelníky a figurky z Rádžastánu.<br />

Hliněné návrhy pro jednu ekoturistickou vesnici<br />

v Andalusii, na nichž jsem spolupracovala s<br />

Martinem Rauchem.<br />

12<br />

Japonské postavičky na bambusovém papíru,<br />

nádherný dárek od čínského architekta Wang Šua.<br />

20 <strong>contact</strong><br />

<strong>contact</strong> 21


Život v kanceláři<br />

Venkovní kancelár:<br />

TGW Activity Garden.<br />

Leckteré firmy již zaznamenaly pozitivní vliv přírodního<br />

prostředí na pracovní výkony a zdravotní stav svých<br />

zaměstnanců. Také proto se specialista na vnitřní logistiku<br />

TGW zaměřil na nový trend: zahradu pro aktivity. V takových<br />

venkovních prostorách mohou zaměstnanci pracovat,<br />

dobíjet energii a bavit se.<br />

© TGW<br />

TGW Logistics Group. Další sportovní<br />

aktivity mohou zaměstnanci vykonávat<br />

na běžecké dráze, hřišti a v tělocvičnách<br />

na jógu a fitness.<br />

Především na jaře nebo v létě se nám zrak každou<br />

chvíli toužebně zatoulá od pracovního stolu z okna<br />

ven do korun stromů. Celý pracovní den se bojíme, zda<br />

odpoledne stihneme alespoň posledních pár hřejivých<br />

paprsků slunce. Co kdybychom ale mohli kancelář<br />

úplně přesunout ven?<br />

V zahradě pro aktivity to není vůbec žádný problém.<br />

Jedná se o nový trend venkovního prostředí<br />

zasvěceného práci. Najdete zde stinná pracovní místa,<br />

grilovací stanoviště k využití po práci či o víkendech,<br />

různá sportoviště – tady si zkrátka zaměstnanci oddechnou<br />

od kancelářské práce.<br />

Sport, volný čas a práce.<br />

Specialista na vnitřní logistiku TGW koncept „zahrady<br />

pro aktivity“ převedl do praxe. Rozsáhlý venkovní areál<br />

o ploše 9 000 čtverečních metrů vznikl exkluzivně pro<br />

využití jejich zaměstnanců a rodinných příslušníků.<br />

Můžete si zde procvičit pohybové dovedností při tréninku<br />

zaměřeném na koordinaci, rovnováhu<br />

a vytrvalost. Na různých stanovištích zkusíte svou sílu,<br />

hbitost a rychlost třeba při šplhání nebo balancování<br />

na laně. „Naše mezinárodní projekty můžeme úspěšně<br />

dotáhnout jedině s motivovanými zaměstnanci. Proto<br />

také chceme vytvářet prostředí, v němž se budou<br />

cítit dobře, a kde budou moci naplno rozvinout svůj<br />

potenciál,“ tvrdí Harald Schröpf, výkonný ředitel<br />

© TGW<br />

© TGW<br />

Když je venku hezky, můžete se usídlit<br />

na některém z venkovních pracovišť<br />

nebo přesunout naplánované schůzky<br />

ven. Nadýchat se čerstvého vzduchu<br />

můžete také při schůzkách za chůze.<br />

Namísto vysedávání v konferenční<br />

místnosti se můžete s kolegy procházet<br />

po zahradě, diskutovat a zároveň dělat<br />

něco pro své zdraví. Spousta nemocí má koneckonců<br />

kořeny v nedostatku pohybu. Při chůzi se člověku<br />

lépe prokrvuje mozek a napadají ho neotřelé nápady.<br />

Procházkou si také vyčistíte hlavu a podpoříte<br />

soustředěnost. „Spousta z našich 2 000 hornorakouských<br />

zaměstnanců využívá zahradu pro sport<br />

a fitness, jako místo k trávení obědové pauzy či si sem<br />

svolávají schůzky,“ dodává Schröpf.<br />

Venkovní prostředí je především vhodné k neformální<br />

komunikaci a společnému trávení času. Možnost vyrazit<br />

ven člověka ponouká k procházkám či konzumaci<br />

oběda na lavičce ve stínu. Po práci můžete v zahradě<br />

grilovat. Areál je zaměstnancům otevřen i přes víkendy.<br />

Bez problémů si sem mohou vzít i členy rodiny.<br />

Alternativy pro každodenní život venku.<br />

Nemáte-li ve firmě přímo zahradu pro aktivity, ale rádi<br />

byste si užili čerstvého vzduchu a sluníčka, můžete<br />

trochu přírody vnést do vaší kanceláře. Lidé si často<br />

pěstují květiny na parapetech. Pravidelným větráním<br />

vženete do kanceláře čerstvý vzduch, který vám pomůže<br />

koncentrovat se. Už pouhý pohled ven z okna člověka<br />

povznáší. Pauzy na oběd můžete strávit venku.<br />

Dobrá zpráva pro všechny snílky: nemusíte nutně trávit<br />

svůj život v ztemnělé kanceláři, dokud vás nepustí odpoledne<br />

domů. Člověk přece může pracovat a opalovat<br />

se zároveň.<br />

© TGW<br />

22 <strong>contact</strong><br />

<strong>contact</strong> 23


výročí<br />

100 let nábytku<br />

Wiesner-Hager.<br />

Co má Wiesner-Hager společného s Indií, proč ho nad vodou udržely ženy a čím si<br />

zajistil hlavní roli na divadle? Takových a dalších vzrušujících příběhů je ve stoleté<br />

historii spousta. Tak do toho!<br />

Nový salcburský Festspielhaus, 1967<br />

Rakousko je možná malá země, ale najdete v ní<br />

spoustu známých značek, díky nimž proslulo po<br />

celém světě. V kultuře je to zejména Salcburský<br />

festival. V nábytkářství je to Wiesner-Hager.<br />

Když v roce 1957 Clemens Holzmeister vytvářel<br />

podobu Großes Festspielhaus, obrátil se se žádostí<br />

o spolupráci na Wiesner-Hager, který obratem<br />

vymyslel zcela novou formu sezení skvěle sloužící do<br />

dnešních dnů. V roce 2020 jsme oslavili 100. výročí<br />

trvání festivalu a nyní by také Salcburský festival<br />

rád pogratuloval firmě Wiesner-Hager k jejím stým<br />

narozeninám.<br />

Helga Rabl-Stadler,<br />

prezidentka Salcburského festivalu.<br />

Od tesařské dílny k továrně na nábytek.<br />

Společnost Wiesner-Hager byla založena v roce 1849,<br />

když si Josef Wiesner otevřel tesařskou dílnu. V roce<br />

1921 ji převzali Rudolf Wiesner a Sebastian Hager,<br />

kteří rozšířili jeho podnik o továrnu na nábytek.<br />

Nevíme přesně, z jakého důvodu se nakonec rozhodli<br />

na výrobu nábytku specializovat. Šlo o předvídavý<br />

strategický tah, spontánní nápad nebo zkrátka souhru<br />

okolností? O jejich motivech se můžeme leda dohadovat<br />

z pozdějších vět Theresie Wiesnerové: „Během<br />

první světové války už stála truhlářská dílna, která se<br />

soustředila především na nábytek do vojenských kasáren,<br />

ale potřebovala i další zakázky. Rozšířit podnik<br />

o nábytkářství proto dávalo smysl.“<br />

Na začátku se soustředili především na výrobu jednoduchých<br />

skládacích sedadel do kin a na zahradní<br />

nábytek. Už v polovině 20. let 20. století ovšem existovaly<br />

plány na nábytek pro<br />

export. Zakrátko skutečně<br />

přišla velká zakázka na<br />

dodávku nábytku do<br />

Anglie. Je jisté, že ve firmě zavládlo obrovské nadšení.<br />

V letech 1928 až 1930 jistá anglická obchodní<br />

společnost zorganizovala export 144 000 položek<br />

zahradního nábytku od Wiesner-Hager. Leccos<br />

skončilo na palubách parníků, spousta dalšího nábytku<br />

pokračovala dále do anglických kolonií, především<br />

do Indie.<br />

Lakovna, 1938<br />

Drsná zkouška válečných let.<br />

Také pro Wiesner-Hager představovala válečná léta<br />

1939 až 1945 především zoufalý boj o přežití. Válka<br />

se bezprostředně dotkla i firmy – ze 104 zaměstnanců<br />

odvedených do armády se jich 35 už nikdy nevrátilo.<br />

Na začátku války se firma protloukala coby vojenský<br />

dodavatel. Wiesner-Hager se stal členem německého<br />

kartelu dodavatelů ohýbaného dřeva, který zajišťoval<br />

objednávky pro Wehrmacht do Berlína. Firma také<br />

uskutečnila rozsáhlé investice. Kromě židlí a stoliček<br />

byla do nemocnic zapotřebí polohovací sklápěcí křesla<br />

a také tzv. „vodní sáně“, na nichž se převážil válečný<br />

materiál a zranění vojáci.<br />

Během války v továrně pracovaly především ženy, díky<br />

nimž se firmě podařilo přežít válečná léta. Útrapy války<br />

a nedostatek pracovní síly a materiálu však nakonec<br />

vedly až k několikaměsíčnímu úplnému uzavření<br />

provozu. Výroba byla obnovena teprve na začátku roku<br />

1946.<br />

Opona stoupá! Vyrážíme do divadla.<br />

Wiesner-Hager se ze strastí druhé světové války oklepal<br />

poměrně brzy. Značná poptávka trhu dala vyrůst<br />

převládajícímu optimismu. Pro 50. léta 20. století jsou<br />

charakteristické velké prestižní kulturní projekty. Wiesner-Hager<br />

dodával sedadla a židle do mnoha proslulých<br />

kulturních institucí – Vídeňské státní opery, Burgtheatru<br />

nebo později do lineckého Brucknerhausu. Firma<br />

také dále rozvíjela své dlouhodobé partnerství se salcburským<br />

Festspielhausem. Do rozlehlého hlediště staré<br />

budovy Festspielhausu navržené profesorem Clemensem<br />

Holzmeisterem firma už v roce 1935 dodala 1 200<br />

sedadel. Díky vysoké kvalitě výrobků a dlouhodobým<br />

zkušenostem s rozsáhlými projekty získal Wiesner-<br />

Hager na konci 50. let 20. století zakázku také na<br />

vybavení nového Festspielhausu. Dokonce ještě dnes<br />

návštěvníci této kulturní instituce sedí na původních<br />

židlí z roku 1960.<br />

Posun k nábytkářskému designu a architektuře.<br />

Od 60. let 20. století se pozornost začíná přesouvat<br />

především k produktovému designu a vývoji. Wiesner-<br />

Hager se začal čím dál víc přimykat k architektuře. Jedním<br />

z mnoha uznávaných architektů, kteří<br />

během mnohaleté spolupráce navázali<br />

blízký vztah s Wiesner-Hager, byl Franz<br />

Schuster. Schuster kupříkladu navrhl<br />

několik řad dřevěných židlí, které dodnes<br />

v obchodech se starožitnostmi vzbuzují<br />

obrovský zájem. Schuster napřel své<br />

široké zkušenosti do oblasti<br />

nábytkářského designu. Byl<br />

pevně přesvědčen, že je možné<br />

vrhnout na trh levný, nicméně<br />

esteticky kvalitní nábytek.<br />

Wiesner-Hager byl ideálním<br />

partnerem pro ztělesnění jeho<br />

nápadů. V té době totiž jen<br />

málokterá firma dokázala<br />

sériově vyrábět kvalitní nábytek<br />

v průmyslovém měřítku,<br />

a zároveň mu vtisknout kreativního ducha.<br />

Model 341.<br />

Design: Franz Schuster<br />

© Dorotheum Wien, Auktionskatalog 03.06.2020<br />

Wiesner-Hager<br />

24 <strong>contact</strong> zahradní nábytek a skládací lehátka<br />

<strong>contact</strong> 25


Showroom<br />

Potlesk pro dva<br />

univerzální talenty.<br />

Představujeme vám dva nové přírůstky v rodině Wiesner-Hager: ližinovou židli batch a konferenční<br />

židle delv, které se projevují jako skutečně univerzální talenty. Pro batch je typické pohodlí a funkčnost,<br />

delv zaujme inteligentní mechanikou a víceúčelovostí.<br />

batch: tvrdé jádro, měkký plášť.<br />

V ližinové židli batch Wiesner-Hager úspěšně kombinuje minimalistický<br />

designérský přístup s technologickou sofistikovaností. Skořepina obsahuje<br />

dva prvky: tvrdé jádro a měkký vnější plášť. Proto také jinak na pohled<br />

plochý batch nabízí fantastický komfort sezení – místa na okrajích, která<br />

často tlačí, jednoduše necítíte. Možnost hustého stohování – 30 židlí ve<br />

výšce pouhých dvou metrů – zajišťuje vysokou skladnost. Židle lze rychle<br />

spojovat a rozpojovat propojovacím prvkem integrovaným přímo v kluzácích<br />

rámu. Různé typy židlí s područkami i bez nich lze vzájemně propojovat<br />

a stohovat.<br />

Funkci hustého stohování židlí využijete především v rozlehlých prostorech<br />

a víceúčelových – například konferenčních, seminárních či sjezdových<br />

– halách. Židle je možné bez použití jakýchkoliv nástrojů volitelně<br />

opatřit číslováním sedadel a řad. Ačkoliv plastová skořepina sestává ze<br />

dvou různých částí, působí židle stejnorodým dojmem. Její hranaté pojetí<br />

doplněné o ližinový rám ze 12milimetrové trubkové oceli připomíná jednoduchou<br />

kresbu jedním tahem – odkazuje na minimalismus a oproštění se<br />

od nadbytečností. Atraktivní barevné varianty skořepiny a rámu spolu<br />

s nesčetnými možnostmi čalounění vytvářejí širokou paletu individuálních<br />

stylů.<br />

Design: Andreas Krob<br />

delv: Chytrá konferenční židle.<br />

Ergonomický design konferenční otočné židle delv spojuje filozofii<br />

dynamického sezení se stále populárnější kinetikou.<br />

Inovativní ergonomický design konferenční otočné židle delv spojuje<br />

filozofii dynamického sezení se stále populárnější kinetikou: místo<br />

konvenčního mechanismu přichází nový otočný balanční mechanismus<br />

se zlepšeným ergonomickým výkonem, který zaujme především<br />

360° mobilitou sedáku a opěráku. Zároveň podporuje mikropohyby<br />

páteře a stimuluje distribuci živin do meziobratlových plotének.<br />

Díky automatické detekci hmotnosti se delv přizpůsobuje uživateli.<br />

Tato funkce najde své uplatnění především během konferencí či na<br />

pracovišti se sdílenými pracovními místy, kdy se o jednu židli dělí<br />

více uživatelů. Kombinace nejkvalitnějších materiálů, ergonomických<br />

inovací a současného designu činí z konferenční židle delv ideální volbu<br />

pro využití v nejprestižnějších kancelářských prostředích.<br />

Otočný balanční mechanismus židle delv podporuje dynamické sezení<br />

bez jakýchkoliv přídavných ovladačů. Otočný balanční mechanismus<br />

kombinuje výhody synchronizovaného mechanismu a rozšiřuje komplexnost<br />

konvenčních mechanismů. Umožňuje automatickou detekci<br />

hmotnosti pouhými několika málo flexibilními součástkami<br />

a kinetickou sílu rozprostírá do použitého materiálu. Napnutá pružina<br />

z vysoce silného polymerizovaného plastu reaguje při posazení: čím<br />

větší váha na pružinu působí, tím vyšší klade odpor. Automaticky se tak<br />

reguluje tlak na opěrku zad a vzniká intuitivní zážitek při sezení. Není<br />

třeba žádné jemné nastavování, protože napnutí pružiny je zvolené tak,<br />

aby se přizpůsobilo hmotnosti od 50–120 kg.<br />

Design: Andreas Krob<br />

26 <strong>contact</strong><br />

<strong>contact</strong> 27


Nový pohled na kancelár.<br />

Sedm scénáru plánování kancelárského<br />

prostoru v dobe po koronaviru.<br />

Během návratu do normálního pracovního světa musíme překonat nejen (krátkodobá) zdravotnická<br />

omezení, ale také se znovu zaměřit na otázku udržitelného rozvoje podoby kancelářského prostoru.<br />

V současnosti nás zajímají především způsoby praktické realizace fyzického distancování v kanceláři,<br />

ovšem po odeznění koronavirové krize bude nutné přistoupit k trvalejším změnám. Obzvláštní důraz<br />

bude třeba klást na sedm scénářů vývoje světa kancelářské práce.<br />

Podrobný text si<br />

můžete stáhnout<br />

zde.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!