27.07.2021 Views

Noviny Talent TIMES – Tisovec

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.


2 / S L O V O R I A D I T E Ľ K Y

Ako vníma riaditeľka SOŠ Tisovec rozvojový

program Show your talent?

Rozvojový program na podporu

mladých talentov stredných škôl a

zaujímavých študentských projektov, to

sú atribúty, ktoré zaujali moju

pozornosť a motivovali ma zistiť viac o

projekte SHOW YOUR TALENT. Séria

článkov, blogov, zostrihov a reportáží

ma presvedčili, aby naša škola bola

súčasťou tohto jedinečného programu,

ktorý reflektuje na súčasné potreby

mladých ľudí. Považujem za dôležité

dávať mladým ľudom priestor na

pretváranie svojich snov a vízií na

skutočnosť.

Prínosov pre našu školu je veľa, avšak najviac si cením fakt, že do školského prostredia

prináša prvky neformálneho vzdelávania a zážitkového učenia. Oceňujem aj realizáciu

workshopu pre učiteľov, ktorý bol zameraný na metódy neformálneho vzdelávania a ich

využitie v školskom prostredí.

Podpora tímovej práce učiteľov so študentmi bola intenzívna, aj keď celý program absolvovali

formou online stretnutí, som hrdá, že to zvládli aj napriek tejto zložitej situácii. Študenti

zlepšili svoje organizačné a komunikačné zručnosti, absolvovali mentoring zameraný na

rozvoj svojho potenciálu, mali možnosť objaviť a rozvíjať svoje talenty, taktiež získali nové

kontakty a skúsenosti, ktoré môžu zúročiť v budúcnosti.

Sme škola, ktorá sa zameriava

na prepájanie teórie s praxou a

využitím možnosti zapojenia sa

do tohto rozvojového programu

to len potvrdzujeme. Ďakujem

celému tímu SHOW YOUR

TALENT, ktorý nám odovzdával

svoje skúsenosti.

Ing. Anna Kožiaková


Z H O D N O T E N I E 3 . R O Č N Í K A / 3

ČO SA NÁM PODARILO V 3. ROČNÍKU?

#1 ONLINE PROGRAM

V školskom roku 2020/2021 sme pre pandemickú situáciu

náš program presunuli do online prostredia, to znamená,

že mentoringy, workshopy, víkendovky alebo tímové

stretnutia prebiehali online, a úspešne sme to zvládli.

#2 E-LEARNING

V e-learningu sme pre záujemcov pripravili 3 interaktívne

kurzy. Prvý má názov Ako na osobný rozvoj, v druhom

kurze je 6 inšpiratívnych success stories videí a posledný

kurz obsahuje praktické skill set videá.

#3 NOVÉ ŠKOLY

Bez rozšírenia sa nezaobišiel ani 3 ročník projektu Show

your talent, a to na spomínanú Strednú odbornú školu v

Tisovci, Gymnázium Hlinská v Žiline, SPŠ J. Murgaša v

Banskej Bystrici. Program pokračoval aj na SPŠ

dopravnej vo Zvolene.

#4 PODCASTY O TALENTOCH

Keďže sa náš program zatiaľ nenachádza na všetkých

školách na Slovensku, pustili sme sa do výroby

rozvojových Podcastov o talentoch, ktoré sú zamerané na

osobný rozvoj študentov.

#5 PODPORA BANSKOBYSTRICKÉHO

SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

O rozvoj talentov a podporu neformálneho vzdelávania

prejavil záujem aj predseda Banskobystrického

samosprávneho kraja Ing. Ján Lunter, ktorý tiež prevzal

záštitu nad naším programom v kraji.

Realizátori programu:


4 / P R E D S T A V E N I E R E A L I Z A Č N É H O T Í M U

KTO STOJÍ ZA NAŠÍM PROGRAMOM?

DIANA BACUŠANOVÁ

Líderka študentského tímu

ANNA KOŽIAKOVÁ

Garantka školy

ALEŠ FOĽTÁN

Dobrovoľník

IVETA GANAJOVÁ

Koordinátorka učiteľov

VERONIKA FILIPIAKOVÁ

Dobrovoľníčka

KATARÍNA BELICOVÁ

Komunikačná manažérka

PATRIK FULERČÍK

Dobrovoľník

ĎAKUJEME CELOSLOVENSKÉMU TÍMU

JAROSLAV DODOK

Koordinátor programu

MARIÁN HRÍŇ

Koordinátor

študentských lídrov

JARMILA LIPKOVÁ

Garantka vzdelávania

DÁVID MASLEN

Marketing manažér

ROMANA TRNKOVÁ

Garantka pre školy

DENIS POLEDNÍK

Administratíva

ANDREA LAŠKOVÁ

Koordinátorka učiteľov

LUKÁŠ SLATINSKÝ

Content creator

SILVIA ŽABKOVÁ

Projektová manažérka

JAKUB ŽABKA

Foto & video

ALENA TRNKOVÁ

Koordinátorka tímu

KRISTÍNA OČENÁŠOVÁ

Back office


P R E D S T A V E N I E Š T U D E N T O V / 5

PREDSTAVUJEME VÁM NAŠICH ABSOLVENTOV

LUKÁŠ

NIKOLAS

PATRÍCIA

ALEX

BARTO

ČERNÁK

GAŽÚROVÁ

MINÁČ

TOMÁŠ

MATÚŠ

JAKUB

RENÉ

MOCNÝ

OSZI

PODMANICKÝ

PUTERA

RASTISLAV

MATEJ

SIMON

ONDREJ

RADIČ

SAMAŠ

SKRUTEK

STRUHÁR

BARBARA

PETRA

SLAVOMÍR

EMA

ŠVAJKOVÁ

TREBUNOVÁ

VERKIN

VOJENČIAKOVÁ


6 / P R E D S T A V E N I E U Č I T E Ľ O V

ODVÁŽNI UČITELIA, KTORÍ SA

ODHODLALI VSTÚPIŤ DO NÁŠHO PROGRAMU

TERÉZIA HAKEĽOVÁ

ZDENKA URBANCOVÁ

IVAN HUTKA

IVETA GANAJOVÁ

Náš program by sa nikdy nestal realitou bez ochotných a odhodlaných učiteľov,

ktorí sa doňho zapojili dobrovoľne a venovali mu veľa svojho voľného času.

Úlohou pedagógov bolo študentov podporovať, viesť ich k tímovej práci

a pomáhať im prekonávať problémy pri realizácii projektu.

PATRÍ VÁM VEĽKÁ VĎAKA, ste pre nás inšpiráciou!


A M B A S Á D O R I P R O G R A M U / 7

SHOW YOUR TALENT

PODPORILI ZNÁME TVÁRE A OSOBNOSTI

KATARÍNA

RUSŇÁKOVÁ

JANKA

BERNAŤÁKOVÁ

MICHAL

MEŠKO

ONDREJ

GRENČÍK

JÁN

KOŠTURIAK

DALIBOR

SLÁVIK

IVAN

ZAŤKO

DANIEL

CSÚR

JURAJ

PORUBSKÝ

„Myslím si, že nikdy nie je príliš skoro začať na sebe makať. Preto sa mi veľmi páči program Show

your talent, ktorý v tom mladým ľuďom pomáha a inšpiruje ich. Držím všetkým palce!“

Michal Meško, zakladateľ kníhkupectva Martinus

„Ľudia sú šťastní, motivovaní a produktívni vtedy, keď môžu dávať to najlepšie zo seba. Keď môžu

realizovať svoje dary, talenty, silné stránky. To je ten najväčší benefit, ktorý vám môže niekto dať.

Málokto to ale robí, preto je toľko ľudí nešťastných v tom, čo robia. Preto toľko firiem naháňa zlatý

grál angažovanosti cez iné „benefity“. Show your talent ide po podstate, je mi cťou byť pri tom.“

Jana Bernaťáková, change facilitátor a mentor

„Každý človek má talenty, ktorých objavovanie a rozvíjanie z nás robí podnikateľov. Podnikáme s

darmi, ktoré sme dostali, aby sme ich rozmnožovali a obohacovali svet. Preto som rád, že môžem

pomáhať ľuďom, ktorí pomáhajú druhým hľadať svoju vlastnú cestu a prežiť tak kvalitný život.“

Ján Košturiak, spoluzakladateľ IPA Slovakia a Podnikateľskej univerzity


8 / P R E D S T A V E N I E M E N T O R O V

NAŠI MENTORI, KTORÍ INVESTOVALI SVOJ

ČAS DO ROZVOJA MLADÝCH ĽUDÍ

MONIKA BENKOVÁ

Je človek, ktorý svoj profesijný aj osobný život venuje zlepšeniu kvality života

svojho aj iných. Je pre ňu dôležité, aby to, čo robí, aj to, čo v živote dostáva,

malo pridanú hodnotu, ideu, myšlienku a pocit.

MAREK CIRBUS

Je silovo-kondičný tréner, v tejto oblasti aj pracuje, pričom trénuje nielen

profesionálnych športovcov, ale aj hobby-športovcov či ľudí, ktorí sa chcú

postaviť na štart prekážkových behov typu Spartan Race. Medzi jeho záľuby

patrí šport, turistika.

DANIEL CSÚR

Niekoľko rokov pôsobí v oblasti práce s mládežou. Študoval v Oxforde, v

Kodani, v Kazachstane a na inštitúte OSN v Maastrichte. Spoluzaložil dodnes

4 neziskové organizácie a 3 firmy. Momentálne vedie digitálnu marketingovú

agentúru PROGNESSA a developerskú spoločnosť ConceptFund.

VLADIS JURAŠ

Mladý chalan, ktorého od malička zaujímalo to, prečo niektoré veci vyzerajú

krajšie a estetickejšie a niektoré naopak nie. Študoval grafiku digitálnych

médií na SOŠ v Tisovci a po ukončení štúdia bola len otázka času, kedy

naštartuje kariéru v odbore grafického dizajnu.

KAROL KUBÍNI

Venuje sa lesníctvu pracovne aj vo voľnom čase od nástupu na strednú školu

pred 30 rokmi. Celkovo sleduje dianie vo svete, široký záber z mnohých

odborov. Je športový fanúšik, osobitne futbalu. Od roku 2010 pracuje aj v

samospráve mesta.

ERIK LOPUŠNÝ

Je zakladateľ športového klubu Back to Elements, ktorý má viac ako 60

členov, vlastní moderné tréningové centrum, ktoré si sami vybudovali.

Vychováva športové talenty, ktoré dosahujú výsledky na celoslovenských a

medzinárodných súťažiach.


P R E D S T A V E N I E M E N T O R O V / 9

VOJTECH OLÁH

Okrem zamestnania ja hlavne muzikant a venuje sa jazzovej hudbe.

Predtým, ako začal vyučovať na ZUŠ, pôsobil ako muzikant v zahraničí.

Voľný čas trávi s rodinou a na rybách.

RADOMÍR SEKÁČ

Je zamestnancom vo vlastnej firme zaoberajúcej sa opravami motorových

vozidiel. Medzi svoje záľuby radí motorizmus. Od detstva sa venuje

požiarnej ochrane a hasičskému športu a už niekoľko rokov amatérskemu

ľadovému hokeju.

DAIANA SHAGAMBAYEVA

Pochádza z Kazachstanu. Pracuje v digitálnej marketingovej agentúre

PROGNESSA, kde sa venuje reklame na Google platformách a kreatívnej

správe sociálnych sieti. Svoje znalosti v oblasti marketingu,

medzinárodného manažmentu a obchodu získala v Almaty, v Paríži a v

Budapešti.

JÚLIA SIROTIAKOVÁ

Vo svojom voľnom čase sa venuje dobrovoľníctvu - napríklad v Úsmeve

ako dar, kde pracuje s deťmi z CDRiek (bývalé detské domovy), alebo v

organizácii Pre stredoškolákov. Ako 16-ročná absolvovala 10-mesačný

študijný pobyt v Japonsku.

BARBORA SLABEJOVÁ

Vyštudovala na TUKE odbor Priemyselná logistika. Po tehotenstve sa

začala venovať handmade výrobe, s ktorou si aj založila prvý biznis a

neskôr si otvorila predajňu s detským textilom, hračkami a potrebami pre

dojčatá. V súčasnosti okrem predajne funguje aj cez e-shop, postupne

rozširuje svoj tím a buduje povedomie aj o ich handmade značke.

MIROSLAVA VARGOVÁ

Od svojich 18 rokov pracuje v oblasti regionálneho rozvoja a rozvoja

vidieka v regióne Malohont a jeho okolí. Má rada región, v ktorom

vyrastala, preto tu vždy chcela ostať a prispieť k jeho rozvoju. Táto práca

ju natoľko napĺňa, že sa stala záľubou (čo je niekedy viac, niekedy menej

pozitívne).


1 0 / P R E D S T A V E N I E T Í M O V Ý C H P R O J E K T O V

POZRITE, AKÍ SÚ ŠIKOVNÍ!

TÍM SOŠKÁRI

Projekt Renovácia oddychovej

miestnosti bol nápad tímu

Soškárov. Rozhodli sa tak preto,

aby sa priestor mohol častejšie

využívať. Projekt bol pozastavený

kvôli pandemickej situácii, teraz

už len čaká na deň D. Tím Soškári

plánuje vyprázdniť miestnosť,

zveľadiť ju, pridať spoločenské hry

a tiež deky a vankúše. Vízia je, aby

bola miestnosť vypráznená od

nepotrebných vecí, aby sa tam

mohli žiaci počas prestávok a

voľných hodín rekreovať, zlepšiť

vzťahy medzi sebou, a celkovo

zlepšiť výzor školy zvnútra.

TÍM BRAIN GROUP

Projekt s názvom Naša SOŠka – škola snov. Tímu Brain Group bol zameraný na propagáciu

Strednej odbornej školy v Tisovci. Členovia sa rozhodli pripraviť s zrealizovať propagačné

video pre študentov končiacich ročníkov na základných školách. Škola je síce malá, ale

napriek tomu má svoje úspechy, o ktoré sa účastníci chceli podeliť. Video obsahuje rôzne

zaujímavé časti, ktoré poukazujú na jednotlivé odbory a ich výhody. Sledujúci majú možnosť

dozvedieť sa aj o akciách a programoch, ktoré sa na škole uskutočňujú. Prvým zásadným

krokom bolo rozdeliť si svoje role správne - tak, aby mal každý človek z tímu svoju prácu.

Každý z nich priložil ruku k dielu, a tak vzniklo propagačné video, ktoré rozposlali na okolité

školy formou USB, propagačného materiálu a sprevádzajúceho listu pre výchovné poradkyne.

Video je dostupné aj na sociálnych sieťach.

Instagram: brain.group.official, Youtube: SOŠ Tisovec


P R E D S T A V E N I E T Í M O V Ý C H P R O J E K T O V / 1 1

POZRITE, AKÍ SÚ ŠIKOVNÍ!

TÍM CRAZY SOCKS

Tradíciou školy SOŠ Tisovec je

realizácia animačného kurzu pre

žiakov cestovného ruchu. Tento kurz

žiaci absolvujú v prvom ročníku,

avšak kvôli pretrvávajúcej pandémii

nebolo možné kurz uskutočniť, preto

sme študentom chceli dopriať

spoločne strávený čas a zážitky.

Projekt bol zameraný na spoznanie

žiakov: ZOOM SOCKS PARTY .

Účastníci sa dozvedeli informácie o

našom tíme a projekte a taktiež nám

porozprávali o sebe. Druhý blok bol

zameraný na spoznávanie spôsobu

trávenia voľného času jednotlivých

účastníkov a zároveň sa žiaci

dozvedeli o teambuildingu.

Taktiež, sme vytvorili náhodné 5-členné družstvá, ktoré v treťom bloku dostali virtuálnu výzvu

„CRAZY GAMES“. Úlohou tímov bolo za 20 minút splniť 11 jedinečných úloh, napríklad uvariť čaj

s tromi lyžičkami medu, odfotiť sa so zvieratkom či vyhľadať citáty známych osobností.

TÍM INCREDIBLES

Projekt vyplynul z našich osobných skúseností.

Spomenuli sme si, aké sme mali v prvom ročníku (niektorí

ešte teraz) problémy nájsť učebňu, ktorú potrebujeme.

Prečo to ostatným nezjednodušiť? Povedali sme si, a tak

definitívne vznikol nápad vytvoriť v škole jednoduchú

podlahovú orientáciu v podobe stôp, vyrezaných do

žiarivých, farebných fólií. Tie sme umiestnili od vstupnej

haly školy až po vybrané učebne.

Cesta za realizáciou nebola vždy ľahká. Prvou prekážkou

bola tímová komunikácia, tá zlyhávala hlavne kvôli

nedostatku osobného kontaktu. Keď sa nám túto bariéru

podarilo zdolať, prišiel ďalší problém. V celej škole sa

začala prerábka podlahy. Hneď, ako nám to bolo

umožnené, sme sa pustili do práce a dnes každý, kto

vojde do školy, bude vedieť, kam má ísť. Je úžasné vidieť

za sebou výsledok a to viac, keď viete, že ste nepomohli

len sebe, ale stovkám ďalších.

Po realizácii nás pán profesor za odmenu zobral na pizzu,

kde sme spoločný projekt oslávili.


S P O L O Č N Á C E S T A / 1 2

NÁHĽAD DO NAŠEJ SPOLOČNEJ CESTY

SHOW YOUR TALENT

Celý projekt v našej škole začal jedným veľmi

netradičným a príjemným školením. Myslím si,

že práve dobrá energia, ktorá vyžarovala z

core teamu, a ich nadšenie nás presvedčilo,

aby sme do projektu išli.

Študenti sa o projekte dozvedeli až z

,,ochutnávok“. Našlo sa niekoľko študentov,

ktorí chceli vložiť svoj čas, úsilie a v

neposlednom rade aj peniaze do ich pôsobenia

v programe. Očarili ich výhody, ktoré pre nich

mali školitelia pripravené.

Následne sme týchto študentov pozvali na prijímacie pohovory a vybrali sme 16 študentov,

„favoritov“, ktorí sa neskôr stali účastníkmi projektu Show your talent. Bolo to pre nich

možno prvé stretnutie takéhoto druhu, a preto, ak si dobre spomínam, na tmavej chodbe

pred prijímacou miestnosťou panoval stres a tváre našich účastníkov boli plné očakávania.

Prebehlo úvodné predstavenie, zoznámenie sa s plánom a výstupmi po víkendovke. Overili

sme si zručnosti v tímovej spolupráci a nadobudli veľa informácií.

Nasledovala ich prvá úvodná víkendovka. Bola to časť programu, na ktorú sa viacerí najviac

tešili. Hotel, kamaráti, zaujímavé aktivity. Toto všetko sa, žiaľ, nestalo skutočnosťou.

Víkendové školenie sme museli presunúť do online priestoru, no to na jeho kvalite vôbec

neubralo.

Prvé dopoludnie bolo zamerané na

spoznávanie samého seba, ale aj kolektívu

navzájom, prelomenie pomyselných ľadov a

odbúranie bariér. Žiaci a učitelia si vyskúšali

tímovú prácu pri viacerých zaujímavých

aktivitách. Naše obľúbené aktivity boli

napríklad vytvorenie čo najvyššej veže s

použitím len 10 pier, 10 špagiet, 1m pásky a 1m

špagátu alebo vytvorenie stromu našej

osobnosti, ktorý zahŕňal naše kladné a slabé

stránky, naše životné výhry i prehry. Večer sa

ešte konalo posedenie pri sviečkach, kde sme

sa rozprávali o rozličných, možno aj hlbších témach týkajúcich sa nás a nášho okolia.

Druhý deň už bol trochu serióznejší. Povedali sme si o verbálnej a neverbálnej komunikácii a

o pozíciách, ktoré môžeme v tíme zastávať. Spoznať našu pozíciu nám pomohlo aj plnenie tzv.

Mission impossible. Znovu sa ukázalo, že máme veľmi šikovných študentov, pretože jednej

skupine sa podarilo túto nesplniteľnú úlohu splniť. Následne sme žiakom predstavili

zaujímavých mentorov z rôznych oblastí, ktorých budú mať najbližší rok k dispozícii a

rozdelili sme ich do tímov, v ktorých budú plniť hlavnú úlohu programu.


1 3 / S P O L O Č N Á C E S T A

NÁHĽAD DO NAŠEJ SPOLOČNEJ CESTY

SHOW YOUR TALENT

Najdôležitejšou časťou programu boli pre nás workshopy, ktoré boli vždy zamerané na

zaujímavú tému z oblastí analýzy našich potrieb a marketingu - čím sa zaoberá, aké cieľové

skupiny zákazníkov rozlišujeme, ako rozvíjať marketingové stratégie a ako využívať sociálne

siete s cieľom propagácie.

Každý workshop bol takisto zameraný aj na tímové projekty študentov, snažili sa nájsť ten

správny problém, ktorý by chceli riešiť, následne začali projekt formovať a pripravovať,

naučili sa, ako vytvoriť svojmu projektu marketing, projektový manažment, museli sa

naučiť, ako napísať projektový zámer, no a následne svoje projekty pred ostatnými študentmi

aj odprezentovali.

Každý jeden projekt má niečo „do seba". Všetci sa snažili zamerať na výhody, nielen na svoje,

ale aj svojich spolužiakov a školy celkovo. Realizáciu ich projektov im sťažovala pandemická

situácia, no oni sa nevzdali, vytrvali a my teraz môžeme vidieť výsledky ich tvrdej práce.

Predposledným bodom programu bola online záverečná víkendovka. Nedá sa nespomenúť

úžasného školiteľa Slavomíra Pačutu, ktorý svojou náladou a svojím prístupom dokázal

neskutočne „nabiť" študentov a spríjemniť im dva totálne upršané dni. Podarilo sa mu to až

takým spôsobom, že boli ochotní vyjsť do dažďa a plniť vonku niekoľko nesplniteľných úloh.

Nenašiel sa ani jeden človek, ktorý by účasť na úlohe akokoľvek odsúdil. Práve naopak, všetci

mali radosť.

Musíme spomenúť aj večerný talk s človečinou. Veľa sa nás síce nezišlo, no atmosféra bola o to

súkromnejšia a dozvedeli sme sa veci, ktoré sme o ostatných, ale ani o sebe netušili.

Našu cestu pre tento rok ukončí slávnostná konferencia. Všetci sa na ňu tešíme a svedomito

pripravujeme. Na záver si už môžeme len zaželať veľa ďalších úspechov a príjemné strávenie

konferencie. Nech sa nám všetko podarí tak, ako sme si to pripravili.

- Diana Bacušanová

A my im držíme palce, aby potom celému svetu ukázali svoju šikovnosť, vytrvalosť a hlavne talent!


1 4 / I N T E R V I E W S M E N T O R M I

INTERVIEW S MENTORMI

Mentorka: Júlia Sirotiaková

Čo vás priviedlo k tomu, aby ste sa stali mentorkou pre Show your talent?

O programe Show your talent som sa dozvedela od Daniela Csúra, ktorý ma oslovil, či by

som sa nestala mentorkou. Mala som trochu obavy, či mám na to, niekoho mentorovať, ale

prišlo mi to ako skvelá príležitosť naučiť sa niečo nové a prekonať samu seba, podporiť

zaujímavý program a predovšetkým spoznať skvelých ľudí zo SOŠ Tisovec, a tak som sa

rozhodla do mentorovania ísť.

Myslíte si, že mentoring mladých ľudí má zmysel?

Mentoring má určite zmysel. Sama rada žiadam o rady skúsenejších, takto aspoň nemusím vo

všetkom objavovať Ameriku. Vďaka mentoringu sa mladí ľudia môžu rýchlejšie posúvať ďalej.

Čo bolo pre vás najdôležitejšie z toho, čo ste chceli svojej mentee odovzdať?

Nedávno som narazila na podcasty s Rasťom Ďurišom, ktorý sa venuje tomu, ako kvalitne

pracovať s ľudmi, tímami a podobne. Myslím, že sa som s ním v tejto oblasti na podobnej

vlne, lenže on má oveľa viac skúseností a znalostí. Veľmi rada by som sa od neho učila a

zistila, ako viesť tím/organizáciu tak, aby v nej ľudia mohli rozvíjať svoj plný potenciál.

A na záver keby ste si mali vybrať mentora vy,

kto by to bol?

Nedávno som narazila na podcasty s Rasťom

Ďurišom, ktorý sa venuje tomu, ako kvalitne

pracovať s ľudmi, tímami a podobne. Myslím, že

sa som s ním v tejto oblasti na podobnej vlne,

lenže on má oveľa viac skúseností a znalostí.

Veľmi rada by som sa od neho učila a zistila,

ako viesť tím/organizáciu tak, aby v nej ľudia

mohli naplno rozvíjať svoj potenciál.

Mentorka: Barbora Slabejová

Prečo ste sa rozhodli byť mentorkou v programe Show your talent?

V prvom rade zo zvedavosti. Chcela som skúsiť niečo nové, vrátiť sa späť o 10 rokov a vžiť sa

do kože stredoškoláka, ktorý sa na svet pozerá úplne inými očami ako ja. Samozrejme, že

som chcela môjmu mentee hlavne odovzdať svoje skúsenosti a pomôcť udržať správny smer

na ceste za splnením cieľa.

Inšpiroval Vás v niečom mentee?

Od svojho mentee som sa naučila, že aj za pár neviditeľných rokov sa Vaše zmýšľanie a

životná cesta môže zmeniť o 180 stupňov. Často som pri stretnutiach videla seba na strednej,

ako som chcela, aby mi niekto vybral vysokú školu, lebo som nemala potuchy, čo chcem od

života, a bolo mi to všetko jedno. Taká tá požehnaná bezstarostnosť. Tá sa časom zo života

vytratí a je super ju opäť nájsť.

Čo bolo pre vás najdôležitejšie z toho, čo ste chceli svojmu mentee odovzdať?

Osobne som chcela odovzdať svojmu mentee po jeho spoznaní skúsenosti zo svojho

doterajšieho pracovného života. Ukázať mu, aké je dôležité byť zodpovedný a ako vedieť v

praxi využiť svoj talent a kreativitu.

Keby si máte vybrať mentora/ku, kto by to bol?

Moja mama, Ivka. Fakt. Občas by som ju, síce, nepočúvala, ale ona je skutočný životný

mentor.


TRETÍ ROČNÍK PROGRAMU

SHOW YOUR TALENT V ČÍSLACH

64

110

1 550

60 000

D O S A H P R O G R A M U , P O D P O R A A P A R T N E R I / 1 5

mentoringových stretnutí spolu absolvovali žiaci SOŠ Tisovec

hodín zoom hovorov, vzdelávaní a mentoringov prebehlo počas programu

učiteľov a žiakov absolvovalo naše aktivity na všetkých 5 školách

zobrazení dosiahli naše marketingové výstupy (vizibilita)

BEZ VAŠEJ PODPORY NEDOKÁŽEME

MENIŤ VZDELÁVANIE NA SLOVENSKU

Realizovať rozvojový program na 4 školách naraz si vyžaduje neuveriteľné množstvo úsilia,

ruky ochotné pomáhať, ale aj nemalé množstvo finančných prostriedkov. Bez vašej pomoci to

naozaj nedokážeme.

Hľadáme preto 100 ľudí s dobrým a ochotným srdcom, ktorí by nám pomohli meniť školstvo

a vzdelávanie na Slovensku. Stanete sa jedným z nich?

Podporiť nás môžete akoukoľvek čiastkou na číslo účtu:

SK41 0900 0000 0051 5323 8725 (účet OZ TEAM)

Do poznámky pri platbe, prosím, uveďte: vaše meno, priezvisko a mailovú adresu

Ďakujeme! ❤

Ďakujeme za podporu

HLAVNÍ PARTNERI:

Program Show your talent sa realizuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy,

výskumu a športu SR, záštitu nad ním prebral aj predseda BBSK Ing. Ján Lunter.

Program je finančne podporený Rozvojovou agentúrou Banskobystrického

samosprávneho kraja, n.o.

PARTNERI:

Aktivita podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre

mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.


1 6 / H O R Ú C E N O V I N K Y

ČO PRE VÁS PRIPRAVUJEME?

NOVÝ ROČNÍK SHOW YOUR TALENT

Už čoskoro spúšťame 4. ročník programu. To, na akých školách

a v akom formáte, sa dozviete, ak budete sledovať naše sociálne

siete alebo webstránku programu.

EXKLUZÍVNY ALUMNI KLUB

Ako nestratiť nadšenie pre svoj rozvoj, získavať cenné kontakty

a inšpiráciu aj po skončení nášho programu? Môžete sa stať

členom nášho nového Alumni klubu, vďaka ktorému budete

môcť napredovať počas celého roka.

PRAVIDELNÉ PODCASTY O TALENTOCH

Keďže radi robíme veci, ktoré majú víziu, už čoskoro si môžete

pozrieť ďalší podcast o talentoch. Nevideli ste ešte prvý diel so

Slavomírom Pačutom? Klikajte náš Youtube channel a pozrite

sa, ako sa dajú robiť veci inak.

@showyourtalentsk

/teamspoludosiahenemeviac

/showyourtalentsk

showyourtalent.sk

Show your talent Channel

V y d á v a : S h o w y o u r t a l e n t , O Z T E A M , C V Č J u n i o r

O b s a h a g r a f i k a : D i a n a B a c u š a n o v á , D á v i d M a s l e n

Tlač: BCF tlačiareň Banská Bystrica

Vychádza v náklade: 120 kusov

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!