18.01.2022 Views

Vegetarián

Kniha Vegetarián je určena všem, kdo přemýšlí o svém životě a nechtějí být jen poslušnou součástí stáda. Knihu Vegetarián vydávám pro každého, kdo chce zjistit více o světě veganů a zatím se obával nakročit dovnitř, tak jako já. Zároveň je poučným přehledem pro zkušené vegetariány a přináší jim inspirativní recepty na nová jídla. Kapitola o dětském veganství je více než poučná a může být praktickým učitelem pro každého rodiče. Děkuji za váš zájem a přeji vám hodně síly i štěstí při objevování vlastní cesty i alternativních životních stylů. Aleš Vodička, vydavatel. Není tajemstvím, že vege strava pomáhá proti civilizačním chorobám, jako je například diabetes, vysoký tlak nebo demence či rakovina. Co když máte v rodině vegetariána, jak zajistíte dostatek správných živin pro něj i ostatní? V této knize najdete, co to znamená být vegan nebo vegetarián, jaká hrozí nebezpečí i výhody které určitě oceníte. Plus lahodné vege recepty pro každého. Nemusíte být úplně vegetariánem, ale můžete to občas zkusit. Kniha Vegetarián vám bude jedinečným návodem.

Kniha Vegetarián je určena všem, kdo přemýšlí o svém životě a nechtějí být jen poslušnou součástí stáda.

Knihu Vegetarián vydávám pro každého, kdo chce zjistit více o světě veganů a zatím se obával nakročit dovnitř, tak jako já. Zároveň je poučným přehledem pro zkušené vegetariány a přináší jim inspirativní recepty na nová jídla. Kapitola o dětském veganství je více než poučná a může být praktickým učitelem pro každého rodiče.

Děkuji za váš zájem a přeji vám hodně síly i štěstí při objevování vlastní cesty i alternativních životních stylů. Aleš Vodička, vydavatel.

Není tajemstvím, že vege strava pomáhá proti civilizačním chorobám, jako je například diabetes, vysoký tlak nebo demence či rakovina. Co když máte v rodině vegetariána, jak zajistíte dostatek správných živin pro něj i ostatní? V této knize najdete, co to znamená být vegan nebo vegetarián, jaká hrozí nebezpečí i výhody které určitě oceníte. Plus lahodné vege recepty pro každého. Nemusíte být úplně vegetariánem, ale můžete to občas zkusit. Kniha Vegetarián vám bude jedinečným návodem.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VELKÁ KNIHA

VEGETARIÁN

VŠECHNO CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O VEGETARIÁNSTVÍ

KOMPLETNÍ NÁVOD › VÝHODY A PROBLÉMY

JÍDLA PRO KAŽDÉHO

SNADNÉ & ORIGINÁLNÍ

Vegerecepty

CO MÁM DĚLAT,

KDYŽ CHCE BÝT

DÍTĚ VEGANEM?

JAK SE VYHNOUT

NEDOSTATKU ŽELEZA

A VITAMÍNU D

MOJEBYLINKY.CZVEGETARIÁN

BÝT ČI NEBÝT VEGETARIÁNEM

Kniha Vegetarián je určena všem, kdo přemýšlí o svém životě

a nechtějí být jen poslušnou součástí stáda.

Knihu Vegetarián vydávám pro každého, kdo chce zjistit více

o světě veganů a zatím se obával nakročit dovnitř, tak jako já.

Zároveň je poučným přehledem pro zkušené vegetariány a přináší jim

inspirativní recepty na nová jídla. Kapitola o dětském veganství je

více než poučná a může být praktickým učitelem pro každého rodiče.

Děkuji za váš zájem a přeji vám hodně síly a štěstí

při objevování vlastní cesty i altrnativních životních stylů.

Aleš Vodička, vydavatel.

3


6


Obsah

8

10

14

16

20

22

24

26

28

32

40

44

48

50

52

54

72

74

78

82

84

Jaký je rozdíl mezi vegany a vegetariány?

Filozofie vegetariánů a veganů. Nejen jídlo, ale životní postoj!

Začít je snadné, zůstat vegetariánem je mnohem těžší.

Jak správně vegansky a vegeteriánsky jíst.

Hádání duše s tělem aneb co říkají masožravci a co vegetariáni?

Specifické stravování: kdo je kdo a co je co.

Vegani, pozor na nedostatek vitamínu B12!

Vege strava může pomoci s civilizačními chorobami.

Čím nahradit maso?

Luštěniny – zdroj bílkovin i potěšení.

Miso – cesta ke zdraví.

Dýně – zelenina, která mile překvapí.

Dítě chce být veganem – co s tím proboha?

Vychovat z dítěte vegana?

Nahrazování masa. Co je co?

Obiloviny – základ veganské a vegetariánské kuchyně.

Vejce jsou tradiční potravina, ale jdou nahradit.

Tofu – pilíř veganské kuchyně.

Jak se stravovat, když chcete vege stravu?

Proč maso není tak zdravé, jak jsme mysleli.

15 vege receptů pro každého.

VEGERECEPTY

7


Jaký je rozdíl mezi

vegany a vegetariány?

Jak už názvy napovídají, vegani i vegetariáni se

zaměřují na rostlinnou stravu. Důvody ke svému

stravování a životnímu postoji mohou mít podobné

– zdravotní, etické, náboženské, nebo se prostě jen

chtějí lépe chovat k životnímu prostředí. Je však

mezi nimi řada rozdílů, které je odlišují. Jaké to jsou?

Rozdíl mezi vegany a vegetariány si lidé často neuvědomují.

Jak je to doopravdy?

8


Dá se v kostce říct, že vegani jsou důslednější

a k sobě a ke svému stravování přísnější. Vegetariáni

nejedí především maso a masné výrobky, ale

nemívají problém s mlékem, vejci a medem. Některé

druhy vegetariánů si občas dopřejí rybu (pescevegetariáni),

kuře (pollovegetariáni) či se přece jen občas

ke konzumaci masa nechají přemluvit (flexitariáni).

Vegetariánství je spíše než co jiného způsob stravování

a je benevolentnější než veganství.

Veganská strava je přísně rostlinného charakteru

a vegan se vyhýbá veškerému masu, mléku, vejcím

i medu – zkrátka všemu, co souvisí se zvířaty a s jejich

využíváním či zneužíváním pro lidské potřeby. Součástí

jeho pohledu na život je i odmítání jakýchkoliv

živočišných produktů – neoblečou ani neobují na sebe

nic, co je z kůže, kožešin, peří, vlny či hedvábí a vyhýbají

se kosmetice testované na zvířatech nebo vyráběné

z jejich těl. Proto i v drogerii dnes najdete veganské

produkty, což by se běžnému uživateli či strávníkovi

mohlo zdát poněkud nelogické. Veganství je více vnímáno

jako životní filozofie, protože má komplexnější

pohled na život člověka i lidstva jako takového.

9


10


Filozofie

vegetariánů a veganů.

Nejen jídlo, ale životní postoj!

Když se někdo stane veganem, má pro to jistě

svoje závažné důvody, protože se jedná o změnu,

která je v životě poměrně zásadní. Nejde tu totiž

jen o jídlo. Pokud jste vegan, skončili jste také

s celou řadou věcí, které jsou pro ostatní zcela

běžné a každodenní – vyhýbáte se koženému

oblečení a obuvi, dáváte si veliký pozor, abyste

nepoužili nějaký šampón nebo jiný produkt

testovaný na zvířatech, a i v té stravě musíte být

docela velcí detailisté – v rozporu s veganstvím

může být i nevinná marmeláda, do které bylo

použito barvivo živočišného původu.

Veganství není jen způsob stravování,

je to stav duše, filozofie, pohled na svět.

Většina světových náboženství podporuje vegetariánskou

stravu víc než konzumaci masa.

Zvířata jsou také cítící bytosti, stejně jako lidé.

Měli bychom je chránit, ne jim ubližovat, říkají vegetariáni.

Vege strava je jednoznačně prospěšnější pro naše zdraví

a může snížit výskyt civilizačních chorob.

Masný a mlékárenský průmysl ničí životní prostředí, rozvoj

vegetariánství by mohl eliminovat jejich negativní dopady.

11


Hádání duše s tělem

aneb co říkají masožravci

a co vegetariáni?

Každý člověk má na problematiku vegetariánství svůj názor,

daný výchovou, osobními zkušenostmi a názory i prostředím,

ve kterém se pohybuje. Jaké jsou argumenty pro a proti?

Masožravec: Člověk zvířata zabíjel a jedl od pradávna.

Proč to teď měnit?

Vegetarián: Člověk se vždycky přizpůsoboval prostředí,

ve kterém žil. Když ho neuživil lov, začal se

věnovat zemědělství. Když máme problémy stávajícím

způsobem uživit narůstající počet lidí na planetě, měli

bychom fungovat hospodárněji – a to je právě přechod

na vege stravu.

Masožravec: Zvířata se také loví mezi sebou, a lidé

jsou vlastně také zvířata. Co je na tom špatného, že je

jíme?

Vegetarián: Zvířecí predátoři, na rozdíl od lidí, nemají

možnost výběru – vyvinuli se tak, že se musí stravovat

na bázi živočišné stravy a jejich trávicí systém

je k tomu uzpůsoben. Kromě toho mají svoje místo

v přírodních ekosystémech. Zvířata, která lidé kon-

20


zumují, jsou chována uměle, nejsou součástí žádných

ekosystémů a konzumace jejich masa je v podstatě

ekologickou katastrofou. Člověk je také na rozdíl

od zvířat schopen si uvědomovat morální aspekty

svého chování, proto by měl být schopen za ně převzít

zodpovědnost.

Jedlíci masa mají svoje názory,

vegetariáni zase svoje. Jaké argumenty mají větší

váhu a se kterými se více ztotožníte? Napište

nám @bylinkyrevue.

Masožravec: Člověk je zvíře a zvířata se řídí pudy. Proč

bychom nemohli my?

Vegetarián: Jsme z biologického hlediska zvířata, ale

zvířata, která mají více než pudy. Jsme schopni si uvědomit

utrpení ostatních zvířat, máme informace, které

nám umožňují si sestavit nutričně vyvážený jídelníček

bez živočišné stravy. Nemusíme se tedy nijak podílet

na násilí, které se na ostatních zvířatech páchá. Jsme

civilizovaní a máme možnost toho využít!

Masožravec: Živočišná výroba je prostě výroba, stejná

jako jiná odvětví průmyslu, která slouží lidem. Co

proti ní máte?

Vegetarián: Zvířata, která projdou velkochovy, svůj

život protrpí – mají nedostatek prostoru, jsou vykastrována,

krmena nepřirozeným způsobem, zmrzačena

a před smrtí podstoupí mnohahodinový deprimující

transport do stresujícího prostředí na jatkách, kde jsou

drsným způsobem utracena. Proto je takový chov a zabíjení

zvířat pro jídlo eticky těžce obhajitelné. Kromě

toho to abnormálně zatěžuje životní prostředí.

Masožravec: Zvířata jsou určená k tomu, abychom je

jedli.

Vegetarián: Určil je k tomu člověk, a stejně tak člověk

může tento názor změnit – když si uvědomí, jak je

chov zvířat na jídlo ve své podstatě necivilizovaný a že

máme mnoho jiných možností, jak svoje stravovací

potřeby uspokojit. V minulosti už k takovým obratům

názorů došlo a bylo to k lepšímu a v souladu s vývojem

morální odpovědnosti lidí a morálky vůbec – například

při emancipaci žen či osvobozování otroků.

Masožravec: Naše tělo je uzpůsobeno k tomu, abychom

maso jedli.

Vegetarián: Určitě nejsme uzpůsobeni k tomu, abychom

jedli maso tak často, jak jsme zvyklí. V dnešní

stravě přijímáme příliš mnoho nasycených tuků,

máme z ní nezdravě vysokou hladinu cholesterolu,

nadváhu a další zdravotní potíže. Kdo využil možnost

volby a vybral si vege stravu, všechny tyto ukazatele se

prokazatelně zlepšují. Je to ostatně vidět i na těch, kdo

si ji nevybrali a stravují se vegetariánsky proto, že je to

levnější – například v Indii, kde vládne ohromná chudoba,

se civilizační choroby vyskytují mnohem méně.

Masožravec: Vegetariánství a veganství není zdravé,

protože nedodává tělu dost železa. To je obsažené

v mase a musí vegetariánům a veganům chybět.

Vegetarián: Vege jídelníček obsahuje stejné nebo

dokonce větší množství železa, jako jídelníček nevegetariánský

a podle průzkumů není konzumování

vege stravy obecně spojeno s podprůměrným příjmem

železa. Koneckonců, kdyby vegetariáni chtěli železa

konzumovat více, mohou do potravy zařadit látky, které

podporují jeho lepší vstřebávání (například vitamín

C).

Masožravec: Maso se jedlo vždycky a bude se jíst

vždycky i v budoucnosti.

Vegetarián: Lidská historie je plná změn, které jsou

vyvolány vnějšími podmínkami. Dnešní trendy

i situace kolem životního prostředí nasvědčují tomu,

že se lidstvo v budoucnosti bude konzumaci masa

utlumovat a pravděpodobně se od ní časem odkloní

úplně. Časem totiž zvítězí etičtější vnímání zvířete

jako bytosti, prosadí se fakt, že stravování bez živočišné

stravy přináší zdravotní benefity a také se živočišná

výroba stane pro lidstvo tak zatěžující, že od ní ve svém

vlastním zájmu bude muset ustoupit.

Masožravec: Vegetariánství není přirozené. Přirozené

je jíst maso.

Vegetarián: Přirozené je pro člověka to, co mu

pomáhá rozvíjet a zlepšovat dobré životní podmínky

a kvalitu života, a zde má vege strava naprosto jistě

svoje místo. Mimoto, současný způsob stravování nijak

zvlášť přirozený není – maso jsme začali více konzumovat

z nouze poté, co jsme objevili využívání ohně, protože

maso tepelně nezpracované člověk tráví obtížně.

Přirozenější by pro nás bylo konzumovat plody, hlízy,

části rostlin a případně ještě hmyz a syrová vejce. Není

to ale nutné, můžeme si stravu zpříjemnit, protože to

umíme i za dodržení všech podmínek vegetariánství.

Masožravec: Člověk se vyvinul jako všežravec a potřebuje

ke svému fungování látky, které jsou obsažené

v masu.

Vegetarián: Být všežravec je spíše možnost si vybírat

– můžeme jíst jak živočišnou, tak vege stravu. Ze

zdravotního, ekologického i ekonomického hlediska je

však výhodnější strava rostlinná.

Tak co na to říkáte,

které argumenty jsou vám bližší?

21


32


Luštěniny

– zdroj bílkovin

i potěšení

Jednou z potravin, které vegetariánům a veganům

nahrazují maso, jsou nepochybně luštěniny.

Obsahují nejen bílkoviny, ale také sacharidy,

vlákninu, vitamíny (především skupiny B) a celou

řadu minerálů, hlavně fosfor, hořčík, železo

a vápník. Zkrátka je to hotová pokladnice všeho,

co potřebujeme, a díky jejich rozmanitosti

a různorodým možnostem kombinování si na nich

můžeme i pochutnat!

Luštěniny – super zdroj bílkovin

pro vegany a vegetariány.

Jaké jsou druhy luštěnin.

Proč jsou luštěniny tak prospěšné?

Akromě toho, že mají luštěniny velký nutriční

význam, jsou vhodné i pro diabetiky – protože

mají nízký glykemický index, snižují hladinu cukru

v krvi. Neměly by se jíst syrové, protože mají poměrně

nestravitelný obal a jsou celkově tuhé – výjimkou

jsou snad jen čerstvé hrášky v lusku. A pokud chceme

předejít nežádoucímu nadýmání, měli bychom je před

vařením den předem namočit a vodu slít.

Mezi ty nejznámější luštěniny, které jsou součástí

našeho jídelníčku, řadíme hrách, sóju, fazole, čočku,

arašídy (neboli podzemnici olejnou) a cizrnu.

33


Dítě chce

být veganem

- co s tím proboha?

Veganství a vegetariánství v posledních letech

oslovuje čím dál tím větší množství mladých lidí.

Jejich motivací bývají – na rozdíl od starších, u kterých

převažují zdravotní důvody – snahy o větší ochranu

zvířat a přírodního prostředí. Hrozící klimatologické

změny a devastace přírodního prostředí jsou častým

tématem mladých - a ti, kdo chtějí začít u sebe,

často připadnou právě na úpravu stravy směrem

k vegetariánství. Ale když to řeknou doma rodičům,

kteří se starají o to, co bude na talíři, často narazí –

a problém je na světě. Jak takovou situaci řešit?

Děti mají různé nápady, a jedním z nich může být veganství.

Co s tím? Podporovat, nebo zakázat? Nebo se dokonce přidat?

Babičky a dědečkové na vegetariánství nejsou moc zvyklí –

a může z toho být konflikt. Jak urovnat spory v rodině?

A jak se k tomu postavit?

48


Vychovat z dítěte vegana?

Jste vegani nebo vegetariáni a uvažujete o tom, zda by

se touto cestou mělo vydat i vaše dítě? Je vůbec etické

mu jeho cestu nalinkovat, nebo by bylo lepší ho nechat,

aby si jednou vybralo samo? A pokud ho budete krmit

vege stravou, co vlastně může a nemůže? To jsou

otázky, které se honí hlavami stále většího množství

rodičů, kteří si vegetariánství vybrali jako svoji cestu.

Rodiče přemýšlejí, co je pro děti nejlepší.

Jak je na tom vege strava, stačí dětem ke správnému vývoji?

A jak na tom jsou těhotné a kojící ženy a senioři?

Dítěti je potřeba dát co nejvíc informací,

v dospělosti se rozhodne samo, jak bude jíst.

50


Tofu

- pilíř veganské kuchyně

Kdo přemýšlí, jak nahradit maso a dostat do svého jídelníčku

bílkoviny, bez tofu se neobejde. Mnoho jedlíků k němu

nemá valnou důvěru a vlastně nevědí, co s ním,

jak ho chutně připravit, jak ho použít

při vaření. A možností je

přitom tolik!

74


CO JE TOFU?

Pochází z Číny, později se rozšířilo do Japonska a pak

do celého světa. V těchto a dalších asijských zemích

(Thajsku, Koreji a třeba také ve Vietnamu) se stalo

významnou součástí jídelníčku, a to jako surovina pro

přípravu jak slaných, tak i sladkých jídel. Do zemí západu

se dostalo přibližně ve druhé polovině 20. století

a nyní je i zde velice rozšířené, především ve veganské

a vegetariánské kuchyni.

Někdo mu také říká sójový tvaroh. Vyrábí se ze

sójových bobů, které se máčejí ve vodě, a když jsou

dostatečně nabobtnalé, rozmixují se i s vodou na jemnou

kaši. Ta se potom vaří a posléze pasíruje. Vzniklá

tekutina se nechá vysrážet a výsledkem je tzv. tofu natural,

které se dále ochucuje a upravuje, nebo používá

k dalšímu vaření jako surovina.

NABÍDKA JE ŠIROKÁ, CHUTĚ ROZMANITÉ

Co je vlastně tofu

a co se s ním dá dělat?

Tofu - široké možnosti využití,

různorodé chutě

V obchodech můžete najít jednak tofu tvrdé, které

drží tvar a konzistencí připomíná sýr nebo tužší

tvaroh a může být už i různě ochucené (uzené, solené,

smažené, pečené, s bylinkami, mořskými řasami, mořskou

solí a kdovíčím ještě), nebo měkké. Jeho konzistence

se spíše blíží k pudinku a využívá se k přípravě

krémů, sójové majonézy, dezertů, omáček či polévek,

prostě všude tam, kde je potřeba krémových surovin.

V poslední době se nabízí i velké množství rozmanitých

a chutných výrobků, které jsou připraveny z tofu

a jsou určeny už rovnou ke konzumaci, bez nutnosti

dalších úprav – nejrůznější vegesteaky, tofu kuličky,

plátky, řízečky či nudličky. Stačí přidat zeleninu či

přílohu a můžete se pustit do jídla!

POUŽÍT SE DÁ PRAKTICKY NA COKOLIV

Díky pestrým možnostem se z tofu dá udělat v podstatě

všechno, na co si vzpomenete. Můžete je vařit,

smažit, dusit, opékat, vytvářet z nich zeleninové směsi

na čínský či indický způsob. Můžete si ho třeba i naložit

jako sýr – tofu totiž výtečně vstřebá chuť všeho,

s čím je naložíte, vynikající je v oleji s česnekem,

olivami, bylinkami nebo chilli papričkami. Dá se z něj

připravit veganská česneková či jinak ochucená pomazánka,

podobné klasické sýrové, nebo si je můžete nastrouhat

na těstoviny. A kdo má rád míchaná vajíčka,

ale vyhýbá se jim, může je nahradit tzv. tofíčky, která

jsou chuťově velice podobná.

Jemné krémové tofu (silken tofu) se hojně používá

k přípravě sladkých pokrmů, náplní a krémů do dortů.

Můžete si tak dopřát i sladké mlsání, které splní

nároky každého vegana, protože se vyhne smetaně či

vejcím.

75


84


VEGAN

15

vynikajících

receptů

ČOČKOVÁ POLÉVKA

SE SUŠENÝMI HOUBAMI

4 porce, příprava 45 minut, namočení čočky

cca 12 hodin

Klasická česká polévka, která je zdravá a vydatná,

dokáže nahradit i oběd. Navíc je provoněná

sušenými houbami.

Budete potřebovat:

• 2 lžíce slunečnicového oleje

• 1 cibuli

• 1l zeleninového vývaru nebo vody

• 300g zelené čočky

• 2 brambory

• 1 mrkev

• 3 stroužky česneku

• 2 bobkové listy

• 3 kuličky nového koření

• pepř

• sůl

• 1 lžičku majoránky

• 1hrst sušených hříbků

•1 lžíci papriky mleté

Postup:

1. Čočku si namočíme do vody den předem.

2. Na oleji si do zlatova orestujeme na jemno

nakrájenou cibuli s mrkví.

3. Zaprášíme paprikou a zalijeme vodou nebo

vývarem. Přidáme všechny ostatní ingredience.

Vše společně vaříme 30 minut.

4. Polévku dochutíme solí, pepřem a česnekem.

85


86


VEGAN

BÍLÉ FAZOLE NA VÍNĚ

S TYMIÁNEM

4 porce, příprava 15 minut

Bílé fazole orestované na bílém víně jsou

opravdová lahůdka. Pokud máte fazole předvařené,

stačí Vám 15 minut a máte hotovo.

Budete potřebovat:

• 4 lžíce olivového oleje

• 1 cibuli

• 700g uvařených fazolí

• 5 stroužků česneku

• 3dcl bílého vína

• čerstvý tymián pár snítek

• sůl

• pepř

Postup:

1. Na pánev nalijeme olivový olej, do kterého

přidáme na jemno nakrájenou cibulku

a česnek nakrájený na tenké plátky. Společně

osmažíme do zlatova.

2. Do pánve přidáme uvařené bílé fazole, pár

snítek tymiánu a bílé víno.

3. Potom co se nám víno odpaří a zredukuje,

fazole dochutíme solí a čerstvým pepřem

87

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!