08.03.2022 Views

CZ | Technika lisování a ovíjení pro potř eby prumyslu | Goeweil

KOMBINACE LISOVÁNÍ A OVÍJENÍ LT-Master OVÍJECÍ STROJE NA HRANATÉ BALÍKY G4010 Q Industrie G3010 Q Industrie PALETOVÝ OVÍJECÍ STROJ G1010

KOMBINACE LISOVÁNÍ A OVÍJENÍ
LT-Master
OVÍJECÍ STROJE NA HRANATÉ BALÍKY
G4010 Q Industrie
G3010 Q Industrie
PALETOVÝ OVÍJECÍ STROJ
G1010

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TECHNIKA LISOVÁNÍ A OVÍJENÍ

PRO POTŘEBY PRŮMYSLU


GÖWEIL

MASCHINENBAU GMBH

Již od roku 1988 je jméno GÖWEIL synonymem špičkového výrobního programu v oblasti techniky ovíjení a lisování balíků.

Mezi další klíčové oblasti patří výroba rozdružovačů balíků a transportních zařízení, sklopných lžic či brusek na nože.

VÝROBA STROJŮ NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI

Profesionální řešení pro zemědělství a průmysl

Díky velmi vysokému podílu vývozu znají a používají stroje GÖWEIL uživatelé nejen

v Evropě, ale na celém světě.

Společnost se zpočátku specializovala na výrobu zemědělských strojů, v současné

době již nabízí stroje také pro průmyslové použití.

Firmu GÖWEIL charakterizují následující čtyři hodnoty:

KVALITA.

Veškeré výrobky společnost nejen projektuje

a vyvíjí, ale také vyrábí ve svých

závodech v Kirchschlagu a Rainbachu

(Horní Rakousko).

EFEKTIVITA.

Díky trvalému dalšímu

vývoji naší palety výrobků nabízíme

vysoce kvalitní a efektivní řešení podle

požadavků doby.

KNOW-HOW.

Klíčem k našim promyšleným řešením

jsou dlouholeté zkušenosti a úzká

spolupráce mezi oddělením konstrukce

a výrobou.

SERVIS.

I ten nejdokonalejší stroj vyžaduje

údržbu. Náš servisní tým je vám

k dispozici 24 h denně,

aby vyřešil každou vaši záležitost.

Firemní závody v Kirchschlagu (nahoře) a Rainbachu (dole)

2


NAŠE ŘEŠENÍ:

KOMBINACE LISOVÁNÍ A OVÍJENÍ

LT-MASTER 4–9

Tento stroj spojuje lisování a ovíjení nejrůznějších

materiálů v pracovním procesu – včetně

programového ovládání PROFI a vysílačky

OVÍJECÍ STROJE NA HRANATÉ BALÍKY

G4010 Q INDUSTRIE 10–11

Ovíjecí stroj s dvojitým ovíjecím ramenem, programové ovládání

PROFI s vysílačkou a maximální délkou balíku 2,00 m

G3010 Q INDUSTRIE 12–13

Ovíjecí stroj s jednoduchým ovíjecím ramenem, programové ovládání

PROFI s vysílačkou a maximální délkou balíku 1,60 m

PALETOVÝ OVÍJECÍ STROJ

G1010 14–15

Ovíjecí stroj pro přepravu, ovíjení a nakládání

paletového zboží s programovým ovládáním PROFI

3


LT-MASTER

KOMBINACE LISOVÁNÍ A OVÍJENÍ

LT-Master od firmy GÖWEIL je kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj pro kulaté balíky. Původně byl určen pro zemědělství, v průběhu času se oblasti

využití strojů LT-Master enormně rozrostly. Rozmanité nadrobno nařezané materiály lze zpracovat na dokonale slisované a ovinuté kulaté

balíky. Robustní konstrukce a dlouhá životnost kombinovaného lisovacího a ovíjecího stroje mluví sama za sebe, takže mezi naše zákazníky

patří jak firmy poskytující služby v zemědělství, tak také velké zemědělské a průmyslové podniky po celém světě.

VÝHODY KOMBINACE LISOVÁNÍ A OVÍJENÍ

Vysoké zhutnění

Díky vysokému zhutnění se materiál stlačí na minimum. To ušetří cenný skladovací

prostor.

Sestavení stroje

Absolutní plus! Stroj je připravený k použití během tří minut.

Nejlepší kontrola

Programové ovládání „PROFI“ kontroluje pomocí sběrnicového systému celý průběh

práce plně automaticky – řidič hlídá pouze stroj.

Rychlý a obratný

Otočnou oj může stroj na obou stranách otočit až o 30°. Tím je dán minimální poloměr

otáčení a pohon je možný na obou stranách.

Dobré mazání

Centrální mazání zásobuje nejdůležitější místa ložisek trvale tukem, resp. olejem. Zaručeny

jsou dlouhá životnost i malé opotřebení.

Žádná cesta není příliš dlouhá

Díky podvozku do 80 km/h rychle dosáhne všech míst použití, ať už s traktorem nebo

nákladním vozidlem (80 km/h pouze při použití dvouokruhové vzduchové brzdy – včetně

ABS).

Brzdový systém

Standardně jsou namontované dvouokruhové vzduchové brzdy nebo dvouokruhový

hydraulický brzdový systém.

Vždy dostatečná zásoba

Díky hydraulicky ovladatelnému zásobníku až na 18 rolí fólie je LT-Master ideálně vybavený

i na dlouhé pracovní dny.

Nejlepší osvětlení

Díky LED osvětlení je LT-Master perfektně osvětlený i v noci.

4


1

POPIS OBRÁZKŮ

1) Balík: tuhý odpad RDF

2) Balík: štěpka

3) Balík: kousky z koberců

4) Balík: řízky z cukrové řepy

5) Balík: koňský hnůj

LISOVATELNÉ MATERIÁLY

2 3

Problém skladování a přepravy různých základních materiálů lze s pomocí stroje

LT-Master jednoduše a rychle vyřešit. Nejdříve se materiál rozseká a poté slisuje. Kulaté

balíky jsou optimální pro prozatímní uskladnění a lze je převážet s úsporou prostoru.

V zabaleném balíku zůstává materiál suchý a čistý.

V závislosti na velikosti a struktuře je možné materiál v balíku zhutnit o 30 až 70 %.

RDF / NÁHRADNÍ PALIVA:

Pokaždé nejpalčivější problém představuje skladování odpadů. Některé materiály se

připravují k dalšímu zpracování a využívají se jako náhradní paliva.

PLASTY:

Fólie a pevné zbytky z umělé hmoty o velikosti až do 50 mm

4

5

DŘEVĚNÉ TŘÍSKY / HOBLINY:

Piliny, hobliny, štěpka, dřevitá vlna, kůrový mulč nebo drtiny

DALŠÍ MATERIÁLY:

Obilí, řízky z cukrové řepy, vlákna, ozdobnice,

koňský hnůj, kompost

5


LT-MASTER

PŘEDNOSTI

3

2

1

1

PODÁVÁNÍ / DÁVKOVÁNÍ

Nízká konstrukce:

Ať už jde o sklápěč, vůz s výtlačným čelem, nákladní vozidlo nebo závoz materiálu –

3,5 metru široký příjmový zásobník se díky své nízké konstrukci snadno a jednoduše

plní.

Prostorný podavač:

Příjmový zásobník s velkým objemem přibližně 13 m³ znamená velký vyrovnávací

zásobník. Předchází se tak zastavení stroje LT-Master při závozu materiálu.

Dávkovací zařízení:

Rychlost posuvné podlahy se přizpůsobuje množství materiálu a je regulována

automaticky.

Řetězy posuvné podlahy:

Zinkované, zápustkově kované řetězy posuvné podlahy u šikmého dopravníku

a příjmového zásobníku jsou nezničitelné.

6

Dávkovací válce a podávací šneky:

Válce s průběžným profilem trvale zajišťují optimální distribuci materiálu na šikmý

dopravník.


ŘÍZENÍ

Plně automatické programové

ovládání PROFI

Všechny pracovní procesy probíhají

plně automaticky

2

LIS

Válcová pevná komora:

Obě poloviny lisovací komory jsou obepnuté průběžným nekonečným

pásem. Je tak minimalizován oddrolený materiál. Dodatečně může být

napnutí pásů hydraulicky změněno. To přispívá k bezpečnému spuštění

balíku i k dobrému výhozu balíku.

3

OVÍJEČKA

Pojízdný ovíjecí stůl:

Pojízdný ovíjecí stůl zajíždí pod lisovací komoru a přebírá balík přímo,

rychle a šetrně.

Dvojité ovíjecí rameno:

Velké zhutnění:

Pevné lisovací válečky a jejich speciální uspořádání trvale zajišťují velké

zhutnění materiálu.

Díky standardnímu dvojitému ovíjecímu ramenu s natahovacími jednotkami

fólie 2 x 750 mm je ovíječka stále o krok napřed.

Více balíků z jedné role fólie je výsledek práce patentovaných plastových

válců natahovací jednotky fólie.

Dlouhá životnost:

Velký rozměr ložisek, jejich utěsnění i dokonale nastavený systém mazání

zaručují dlouhou životnost stroje.

Síť nebo fólie:

Pro perfektní konzervaci balíku je potřebný efektivní systém vázání.

Standardně je LT-Master vybavený kombinovaným dvojitým vázáním sítí

a fólií.

Pás zpětného vedení:

Hlídání fólie a provoz s jednou fólií:

Na konci fólie nebo při jejím přetržení se rychlost posunu ovíjecího stolu

sníží tak, že je opět zaručeno 50% překrytí. Balík tak může být bez přerušení

ovinut do konce. Na konci nebo při přetržení obou fólií vypne hlídání

fólie proces ovíjení.

Odkládací rampa balíku:

Šetrné odložení balíku zaručuje hydraulicky odklopná odkládací rampa

balíku.

Žádné ztráty se nekonají díky pásu zpětného vedení, které probíhá pod celým

strojem, zachycuje oddrolený materiál a bez znečištění jej opět přivádí

na šikmý dopravník.

Variabilní velikost balíku (pouze u vázání fólií):

Odřezávač fólie:

Nerezový kapovací nůž zaručuje přesné oddělení fólie. Standardní plovoucí

poloha odřezávače fólie zajišťuje snadné uvolnění fólie, takže nedochází

k sevření zbytků.

S tímto nastavením lze nastavit velikost balíku plynule od 0,60 do 1,15 m.

Vstřikování vody:

Slouží pro přidávání vody při lisování suchých materiálů.

7


LT-MASTER

VYBAVENÍ

Rychle, jednoduše a plně automaticky. Každý malý detail přispívá k optimálnímu toku materiálu. Díky tomu vyniká LT-Master prvotřídním

průchozím výkonem. Zde najdete přehled o vybavení kombinovaného lisovacího a ovíjecího stroje:

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Dvojité ovíjecí rameno

Dvojité vázání pro síť a fólii

Palubní hydraulika s chladičem oleje

Hydraulické předepnutí pásů

Pás zpětného vedení proti případně oddrolenému materiálu

Integrovaný příjmový zásobník (pracovní šířka 3,50 m)

Hydraulicky pojízdný ovíjecí stůl

4 pásy pro transport balíků s vedením pásu a 2 vodicí válce balíku

Odložení balíku dopředu pomocí hydraulické odkládací rampy balíku

Výškově nastavitelná tažná oj

Kombinovaná natahovací jednotka fólie 500 mm a 750 mm s nastavením překrytí

Odřezávač fólie

Hlídání fólie

Provoz s jednou fólií

Podvozek s tandemovou nápravou s odpružením a pneumatikami 355/50 R22,5

Hydraulicky spustitelný zásobník až na 18 rolí fólie

LED pracovní světlomet

Dvouokruhové vzduchové brzdy (pro až 80 km/h) nebo hydraulický dvouokruhový

brzdový systém – s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým zásobníkem

Variabilní velikost balíku (pouze u vázání fólií)

Plynule nastavitelná velikost balíku od 0,60 do 1,15 m

Kamerový systém

Čtyři kamery jsou umístěné tak, abyste měli přehled o lisovací komoře shora, šikmém

dopravníku, ovíjecím stole i zadní straně stroje (ve směru jízdy vpravo).

Vstřikování vody do lisovací komory

Skládá se z magnetického ventilu, propojení hadicemi, nastavitelných trysek. Pro přidávání

vody při lisování suchých materiálů.

Přídavné ovládání vysílačkou pro odložení balíku

Plně automatické centrální mazání olejem a tukem

Plně automatické programové ovládání PROFI

Všechny pracovní procesy probíhají plně automaticky

POŽADOVANÉ PŘIPOJENÍ

8

• 1 dvojčinný a 1 jednoduchá řídicí jednotka pro otočnou oj

• 7pólová zásuvka pro celé osvětlení, s výjimkou pracovního světlometu

• Pro elektrické napájení stroje se používá dodaný kabelový svazek


1 2

POPIS OBRÁZKŮ

1) Pojízdný ovíjecí stůl vyzvedává a obaluje vylisované balíky

2) Příjmový zásobník přesunuje rozmělněný materiál na šikmý dopravník

3) Displej systému vážení ukazuje přesnou hmotnost balíku

4) Natištěný štítek systému vážení

5) Odkládací rampa balíku se stavěčem balíků

6) Elektrický pohon s 90 kW – optimálně pro provoz strojů LT-Master v halách

TECHNICKÉ ÚDAJE Přepravní pozice Pracovní pozice

Hmotnost

15 930 kg

Délka 11 580 mm 13 940 mm

Šířka 2 550 mm max. 5 200 mm

Výška 4 000 mm max. 4 010 mm

Průměr kulatých balíků

0,60 až 1,15 m

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

3 4

5 6

Elektrický pohon

Je tvořen elektromotorem 90 kW s pozvolným rozběhem. Kompletně s rozvaděčem,

propojením, pouzdrem pro vidle vysokozdvižného vozíku, nouzovým zastavením

a hlavním vypínačem

Požadované připojení pro elektromotor: 400 V / 50 Hz, CEE 125 A, stupeň krytí IP55

Systém vážení nekalibrovaný

Skládá se ze stolu váhy, displeje a tiskárny etiket

Systém vážení kalibrovaný

Skládá se ze stolu váhy, displeje a tiskárny etiket

Odkládací rampa balíku se stavěčem balíků

Balík může být odložen šetrně na čelní stranu (vlevo nebo vpravo),

resp. odložen dopředu

Dávkovací zařízení silážního prostředku

Ovládací jednotka Dosistar, čerpadlo s filtrem, elektronické měření průtoku, různé

trysky, sací hadice pro externí nádrž. Pozor: Nádrž není součástí dodávky

Nádrž silážního prostředku

Nerezová nádrž 450 l namontovaná na stroji

Měnič napětí ABS

12 V na 24 V

Provedení osvětlení 24 V

Skládá se ze spirálového kabelu 15 pólů na 13 pólů a 2x 7 pólů na 13 pólů

Varianty tažného oka

K dispozici je velký výběr variant tažného oka

Výstražný maják

9


G4010 Q INDUSTRIE

Ovíjecí stroj na hranaté balíky

Stroj G4010 Q Industrie je optimální pro ovíjení hranatých a kulatých balíků. Balíky vytvořené průmyslovými lisy se obalí fólií a lze je pak skladovat

venku. Speciálně v době revize zařízení tak lze každodenně vznikající odpad prozatímně skladovat. Je možné ovíjet všechny běžné rozměry

průchodů až do délky balíku 2 m.

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Load Sensing

Dvojité ovíjecí rameno

Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl s mechanickým přestavením délky pásu

Široký, průchozí pás pro transport balíků s vedením pásu

Odložení balíku doleva ve směru jízdy

Kombinovaná natahovací jednotka fólie 500 mm a 750 mm

Odřezávač fólie

Hlídání fólie:

vypne ovíjení při přetržení fólie, resp. na konci fólie

Zvedací náprava a hydraulická opěrná noha

Zásobník fólií pro 16 rolí fólie

Pneumatiky 380/55-17AW

Elektrohydraulický pohon s elektromotorem 15,0 kW

Chladič oleje

Vypínací ventil posunu:

U pravoúhlých balíků je tak zajištěno přesné překrytí fólií

Osvětlení a blikače

2 ks pracovních světlometů

Centrální mazání

Plně automatické programové ovládání PROFI s vysílačkou

Všechny pracovní procesy probíhají plně automaticky

Odstavné nohy pro snadný transport pomocí vidlicového zvedáku

10


1

POPIS OBRÁZKŮ

1) Ovíjecí stroj v provozu na zařízení pro likvidaci odpadu

2) Praktický odvoz stohovačem

3) Stírací rohož, pro padající odpad

4) Elektromotor 15,0 kW

5) Stírací kartáč, pro udržení stroje v čistotě

2 3

4 5

TECHNICKÉ ÚDAJE // základní vybavení

Hmotnost

Délka

Šířka

Výška

Pro všechny rozměry průchodů

Jednotlivý/dvojitý balík

Průměr kulatých balíků

Hmotnost kulatých/hranatých balíků

Vlastní hydraulické napájení

3 110 kg

6 790 mm

2 410 mm

3 530–3 710 mm

podle polohy horní části a zvedací nápravy

od 0,80 x 0,80 m až 1,20 x 1,40 m

až do délky 2,00 m

0,90 až 1,60 m

max. 1 800/1 500 kg

POŽADOVANÉ PŘIPOJENÍ

• 3pólová zásuvka pro elektrické napájení ručního ovladače (12 V / 10 A)

• 7pólová zásuvka pro celé osvětlení, s výjimkou pracovního světlometu

• Připojení pro elektrický motor: 400 V / 50–60 Hz, CEE 32A, stupeň krytí IP55

11


G3010 Q INDUSTRIE

Ovíjecí stroj na hranaté balíky

Ovíjecím strojem G3010 Q Industrie se dají stejně jako se strojem G4010 Q Industrie ovíjet všechny rozměry průchodů běžných průmyslových

lisů. Délka balíků je omezená na 1,60 m.

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Jednoduché ovíjecí rameno

Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl s mechanickým přestavením délky pásu

Široký, průchozí transportní pás s vedením pásu

Odložení balíku vpravo a vlevo

Kombinovaná natahovací jednotka fólie 500 mm a 750 mm

Odřezávač fólie

Hlídání fólie:

vypne ovíjení při přetržení fólie, resp. na konci fólie

Elektrohydraulický pohon s elektromotorem 7,5 kW

Chladič oleje

Vyhřívání nádrže hydraulického oleje

Vypínací ventil posunu:

U pravoúhlých balíků je tak zajištěno přesné překrytí fólií

Tříbodový závěs kat. II

Pracovní světlomet

Plně automatické programové ovládání PROFI s vysílačkou

Všechny pracovní procesy probíhají plně automaticky

Centrální mazání

Odstavné nohy pro snadný transport pomocí vidlicového zvedáku

12


1

POPIS OBRÁZKŮ

1) Nakládání ovíjecího stroje pomocí vysokozdvižného vozíku

2) Odložení balíku je možné jak vpravo, tak i vlevo

3) Plně automatické programové ovládání PROFI s vysílačkou –

pouze odložení balíku se provádí manuálně

4) Elektromotor 7,5 kW a centrální mazání na zadní straně stroje

5) Stírací kartáče odstraňují z transportního pásu uvolněný materiál

2 3

4 5

TECHNICKÉ ÚDAJE // základní vybavení

Hmotnost

Délka

Šířka

Výška

Pro všechny rozměry průchodů

Jednotlivý/dvojitý balík

Průměr kulatých balíků

Hmotnost kulatých/hranatých balíků

Vlastní hydraulické napájení

950 kg

3 000 mm

1 640 mm

2 750 mm

od 0,80 x 0,80 m až 1,20 x 1,40 m

až do délky 1,60 m

0,90 až 1,50 m

max. 1 800 / 1 300 kg

POŽADOVANÉ PŘIPOJENÍ

• 3pólová zásuvka pro elektrické napájení ručního ovladače (12 V / 10 A)

• Připojení pro elektrický motor: 400 V / 50–60 Hz, CEE 16A, stupeň krytí IP55

13


G1010

PALETOVÝ OVÍJECÍ STROJ

Ovíjecí stroj na palety G1010 kombinuje tři pracovní procesy v jediném stroji: přepravu, ovíjení a nakládání. Zde najdete přehled o základním

vybavení, technických detailech a dodatečném vybavení:

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ (bez uchycení)

Load Sensing

Může být používán i s traktory bez čerpadla Load Sensing

Jednoduché ovíjecí rameno

Hydraulicky sklopný odřezávač fólie

Kombinovaná natahovací jednotka fólie

Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm, dodatečně je možné nastavit překrytí

Hydraulicky pojízdná natahovací jednotka fólie

Výškový posun: 600 mm

Normovaný úchyt vidlí: ISO 3B

Délka vidlí: 1 400 mm

LED pracovní světlomet

Plně automatické programové ovládání PROFI

Veškeré pracovní kroky mohou být prováděny ručně nebo také plně automaticky.

TECHNICKÉ ÚDAJE // základní vybavení

Hmotnost

Délka

Šířka

Výška

Maximální velikost palety

Maximální výška palety

Potřeba oleje

Hmotnost palety

760 kg

2 000 mm

1 400 mm

2 240 mm

1 350 x 1 350 mm

1 700 mm

od 25 l/min. při max. 190 bar

max. 2 000 kg

VARIANTY UCHYCENÍ (bez montáže)

Uchycení Euro, tříbodový závěs kat. I a II

SMS, MX

Dieci/New Holland, Amkodor, Manitou, JCB Q-Fit, JCB Compact Tool Carrier, Weidemann

hydraulický, Kramer, Schäffer do 3550, Schäffer od 3550T, Atlas, Claas Scorpion,

Zettelmeyer 602, Volvo BM, CAT 907H/Liebherr L507, Liebherr L514, Faresin, Faucheux,

Bobcat, Skit Steer, Fendt Cargo T955/Sennebogen

Jiné druhy uchycení na vyžádání

14


1

POPIS OBRÁZKŮ

1) Bočně umístěný rám horní části umožňuje stále dobrý výhled na paletové zboží

2) Paleta se podjíždí až po zarážku palety

3) Ideální k balení trávníku v rolích

4) Palety lze ovíjet sítí a fólií

5) Obzvlášť praktické je nakládání na přívěs

2 3

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Rádiové dálkové ovládání

Požadované připojení: 3pólová zásuvka pro elektrické napájení ručního ovladače

(12 V / 10 A)

Hlídání fólie

Vypne ovíjení při přetržení fólie, resp. na konci fólie

Délka vidlí: 2 200 mm

Délka teleskopických vidlí: 1 300 mm plus 950 mm po vysunutí

Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm², s 3pólovou zásuvkou

Kamerový systém

Pro lepší přehled v oblasti vidlí a odřezávače fólie

Požadované připojení: 12V kombinovaná zástrčka DIN ISO 4165

Kryt proti ostřikování

Speciálně pro provoz s kolovým nebo teleskopickým nakladačem

4 5

POŽADOVANÉ PŘIPOJENÍ

• 1 tlakové připojení a 1 beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje

• Připojení Load Sensing (pro LS provoz)

• Třípólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A),

průřez vodičů 2 x 6 mm²

15


GÖWEIL Maschinenbau GmbH

Davidschlag 11, 4202 Kirchschlag // RAKOUSKO

Tel.: +43 (0) 7215 2131-0 // Fax: +43 (0) 7215 2131-9

office@goeweil.com // www.goeweil.com

86,001090C // CZ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!