04.05.2022 Views

Velky Kosik - kveten 2022

Slunečných a teplých dnů je stále víc a my jsme pro ty z Vás, kteří toho chtějí využít, připravili velký výběr pomocníků k práci na zahradě, terase nebo balkóně. Nejprve Vás asi čeká úklid, ale potom už se můžete pustit do těch příjemnějších věcí. Pokud jste vášnivý pěstitel, oceníte fóliovníky, pařeniště, vyvýšené záhony, ale budou se Vám hodit třeba i odpuzovače škůdců. Jestli ne, tak si můžete jen vylepšovat své okolí novými doplňky jako jsou stojany na květiny, světelné zápichy nebo nový zahradní nábytek. Ale pokud chcete ještě zůstat doma, tak nevadí, i vy máte z čeho vybírat…

Slunečných a teplých dnů je stále víc a my jsme pro ty z Vás, kteří toho chtějí využít, připravili velký výběr pomocníků k práci na zahradě, terase nebo balkóně. Nejprve Vás asi čeká úklid, ale potom už se můžete pustit do těch příjemnějších věcí.
Pokud jste vášnivý pěstitel, oceníte fóliovníky, pařeniště, vyvýšené záhony, ale budou se Vám hodit třeba i odpuzovače škůdců. Jestli ne, tak si můžete jen vylepšovat své okolí novými doplňky jako jsou stojany na květiny, světelné zápichy nebo nový zahradní nábytek. Ale pokud chcete ještě zůstat doma, tak nevadí, i vy máte z čeho vybírat…

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SOLÁRNÍ<br />

LED


LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

LED<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED


SOLÁRNÍ


LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ


LED<br />

SOLÁRNÍ


LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ


SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ


LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

EFEKT<br />

PLAMENE<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ


LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ


LED


SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

ČASOVAČ<br />

LED<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ


EFEKT<br />

PLAMENE<br />

LED<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ


LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ


LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED


LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

EFEKT<br />

PLAMENE<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ


LED


SOLÁRNÍ


Rádiově řízené<br />

SOLÁRNÍ<br />

Rádiově řízené


LED


Měnící barvy<br />

LED<br />

ČASOVAČ<br />

LED


LED<br />

LED


LED


LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

LED

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!