04.05.2022 Views

Velky Kosik - kveten 2022

Slunečných a teplých dnů je stále víc a my jsme pro ty z Vás, kteří toho chtějí využít, připravili velký výběr pomocníků k práci na zahradě, terase nebo balkóně. Nejprve Vás asi čeká úklid, ale potom už se můžete pustit do těch příjemnějších věcí. Pokud jste vášnivý pěstitel, oceníte fóliovníky, pařeniště, vyvýšené záhony, ale budou se Vám hodit třeba i odpuzovače škůdců. Jestli ne, tak si můžete jen vylepšovat své okolí novými doplňky jako jsou stojany na květiny, světelné zápichy nebo nový zahradní nábytek. Ale pokud chcete ještě zůstat doma, tak nevadí, i vy máte z čeho vybírat…

Slunečných a teplých dnů je stále víc a my jsme pro ty z Vás, kteří toho chtějí využít, připravili velký výběr pomocníků k práci na zahradě, terase nebo balkóně. Nejprve Vás asi čeká úklid, ale potom už se můžete pustit do těch příjemnějších věcí.
Pokud jste vášnivý pěstitel, oceníte fóliovníky, pařeniště, vyvýšené záhony, ale budou se Vám hodit třeba i odpuzovače škůdců. Jestli ne, tak si můžete jen vylepšovat své okolí novými doplňky jako jsou stojany na květiny, světelné zápichy nebo nový zahradní nábytek. Ale pokud chcete ještě zůstat doma, tak nevadí, i vy máte z čeho vybírat…

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SOLÁRNÍ

LED


LED

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

LED

LED

LED

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

LED


SOLÁRNÍ


LED

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ


LED

SOLÁRNÍ


LED

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ


SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ


LED

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ

LED

LED

SOLÁRNÍ

EFEKT

PLAMENE

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ


LED

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

LED

LED

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ


LED


SOLÁRNÍ

LED

ČASOVAČ

LED

LED

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ

LED

LED

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ


EFEKT

PLAMENE

LED

LED

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

LED

LED

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ


LED

SOLÁRNÍ

LED

LED

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ


LED

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

LED


LED

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

EFEKT

PLAMENE

LED

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

LED

LED

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ


LED


SOLÁRNÍ


Rádiově řízené

SOLÁRNÍ

Rádiově řízené


LED


Měnící barvy

LED

ČASOVAČ

LED


LED

LED


LED


LED

SOLÁRNÍ

SOLÁRNÍ

LED

LED

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!