10.05.2022 Views

KSUS Ročenka 2021

KSUS Ročenka 2021

KSUS Ročenka 2021

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ROČENKA 2021

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.ROČENKA 2021

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.


ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA DOPRAVY

Rok 2021 byl pro Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského

kraje rokem přelomovým v mnoha směrech. Hned na jeho začátku

došlo k významné personální změně a na pozici ředitele byl jmenován

Jan Lichtneger. Jeho hlavním úkolem bylo rychle narovnat

celou řadu procesů uvnitř organizace a zlepšit její práci zejména

v oblasti zadávání údržbových prací a drobných oprav.

Další významnou prioritou a změnou bylo zavedení efektivní

komunikace s veřejností prostřednictvím médií a sociálních sítí

a změna obrazu Krajské správy a údržby silnic jako moderní organizace,

která je schopna bez negativních ohlasů plnit své úkoly.

Zároveň nijak nepolevovalo tempo přípravy chystaných staveb

a realizace těch stávajících. Mezi významné milníky tohoto období

patřila také úprava podmínek zimní údržby se zásahy v předstihu

před dramatickými klimatickými jevy a zmínit musím také novou

podobu homogenizace krajských komunikací, do kterých ve městech

a obcích zasáhla výstavba kanalizace nebo vodovodu. Nová

forma umožňuje mnohem rychleji a bez dalších kolizí se zákonem

o zadávání veřejných zakázek realizovat opravy komunikací v celé

šíři.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022 /4


Posledním významným krokem bylo ustavení jasného klíče priorit

pro investiční akce do silniční sítě ve středních Čechách, kdy mezi

klíčová kritéria patří vedle aktuálního stavu vozovky také intenzita

dopravy, regionální význam komunikace, či množství dopravních

nehod, ke kterým v místě dochází.

Rok 2021 byl tedy rokem přelomovým a já pevně věřím, že přelomovým

v dobrém slova smyslu. Krajská správa a údržba silnic začala

intenzivně pracovat na zlepšení vnímání svého obrazu u veřejnosti,

udržela investiční tempo a dokázala také kultivovat kvalitu

dennodenní údržby silnic.

Mgr. Martin Kupka

Ministr dopravy

5/ KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, P. O.


ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Rok 2021 byl mým prvním rokem ve vedení Krajské správy a údržby

silnic Středočeského kraje a proběhl ve znamení změn a nastavování

nových pravidel. Ve společnosti došlo ke změnám jak

personálním, tak procesním. Zásadním krokem ze strany našeho

zřizovatele, tedy Středočeského kraje, byl také vznik dozorčí rady,

která dohlíží na naše fungování. I přes nepříznivé nastavení loňského

rozpočtu se nám podařilo v průběhu roku načerpat další

peníze na opravy silnic a mostů a také se dařilo čerpat i finance

z externích zdrojů. Funguje také nově nastavený systém vnitřní

kontroly uvnitř firmy, vznikla pozice interního auditora a interního

technického dozoru, který dohlíží na kvalitu provedení staveb. Museli

jsme se také vypořádat s jednou z nejdražších zimních sezon

od roku 2000, která v roce 2021 stála 420 milionů korun. Zavedli

jsme systém prioritizace a příprav staveb, podle kterého jasně určujeme

pořadí a zahájení staveb dle jejich důležitosti. Zahájili jsme

také některé dlouho očekávané stavby, jako je obchvat Staré Boleslavi,

opravy mostu přes řeku Labe v Kolíně, který je naším nej-

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022 /6


větším mostem, obchvat Jílového či Králova Dvora nebo výstavbu

nového mostu přes dálnici D11 v Mochově. Změnila se také komunikační

strategie firmy, aktivně komunikujeme jak s odbornou,

tak s laickou veřejností, s městy a obcemi a s médii. Informujeme

o zásadních stavbách a obecně o činnosti KSÚS SK. V rámci nové

firemní politiky jsme zlepšili péči o zaměstnance, ať už se jedná

o ochranné pracovní pomůcky, abychom zajistili jejich bezpečnost

při práci, či další benefity. Rok 2021 byl tedy pro Krajskou správu

a údržbu silnic Středočeského kraje v mnoha ohledech průlomovým

a inovativním a věřím, že v tomto duchu budeme pokračovat

i v letech dalších.

Ing. Jan Lichtneger

Ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje

7/ KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, P. O.


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022 /8


9/ KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, P. O.


Silnice II. a III. třídy ve správě

Celková délka

8 682,548 km

Oblasti

Benešov

Kladno

Kutná Hora

Mnichovo Hradiště

1 923,508 km

2 407,827 km

2 343,439 km

1 721,881 km

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022 /10


Cestmistrovství v oblastech

Celkem 40 cestmistrovství

Benešov – 10

• Benešov

• Votice

• Dobříš

• Tloskov

• Čechtice

• Vlašim

• Sedlčany

• Sedlec, Prčice

• Příbram

• Rožmitál pod Třemšínem

Kladno – 8

• Nové Strašecí

• Fialka

• Králův Dvůr

• Rakovník

• Slaný

• Zbraslav

• Žebrák

• Rudná

Kutná Hora – 13

• Žandov

• Kutná Hora

• Čáslav

• Zbraslavice

• Radovesnice II

• Kolín

• Zásmuky

• Poděbrady

• Městec Králové

• Nymburk

• Velké Popovice

• Říčany

• Český Brod

Mnichovo Hradiště – 9

• Mnichovo Hradiště

• Bezděčín

• Bělá pod Bezdězem

• Mšeno

• Mělník

• Mochov

• Benátky nad Jizerou

• Dřínov

• Dolínek

11/ KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, P.O.


HRADEC

KRÁLOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022 /12


13/ KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, P. O.

VYK


Mosty – Celkový počet

1 848

Stavební stav mostů

I – bezvadný 248

II - velmi dobrý 168

III – dobrý 273

IV – uspokojivý 598

V – špatný 399

VI - velmi špatný 142

VII – havarijní 20

Počty mostů dle oblastí

Benešov 451

Kutná Hora 528

Mnichovo Hradiště 324

Kladno 545

Plocha všech mostů

325 925

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022 /14


Celková délka přemostění

26 846 m

Nejdelší most ve správě KSÚS

je most přes Labe v Kolíně

Délka přemostění 463,70 m

Plocha mostu 9 071,40 m 2

m 2

15/ KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, P. O.


Zahájené – 88

Stavby

Uko

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022 /16


3× Obchvaty

5× Okružní křižovatky

41× Dokončené opravy mostů

19× Demolice + nové mosty

nčené – 103

17/ KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, P.O.Finance

Příspěvek od zřizovatele na provoz

Příspěvek od zřizovatele na investice

1 923 272 tis. Kč

155 916 tis. Kč

Čerpání finančních prostředků ze SFDI

NZ neinvestiční

NZ investiční

Účelové dotace neinvestiční

Účelové dotace investiční

Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti v dopravě

1 216 272 tis. Kč

336 132 tis. Kč

378 183 tis. Kč

68 011 tis. Kč

426 090 tis. Kč

7 854 tis. Kč

Poskytnutá dotace z MMR (IROP)

599 287 tis. Kč


Zimní údržba 2020/21

II. a III. třídy

Udržovaná síť silnic 8 396,655 km

Neudržovaná síť silnic 285,893 km

Silniční síť ve správě celkem 8 682,548 km

Technologie údržby chemické materiály bez zvlhčení 45,783 km

chemické materiály se zvlhčením

6 119,991 km

zdrsňovací materiály

2 067,269 km

pluhování

163,612 km

Finanční náklady celkem 420 332 396 Kč

z toho chemické materiály bez zvlhčení 3 962 854 Kč

chemické materiály se zvlhčením

148 474 883 Kč

zdrsňovací materiály

20 825 468 Kč

pluhování

12 470 285 Kč

pluhování + posyp

76 869 119 Kč

ostatní

157 729 784 Kč

Výkony při údržbě - ujeté km při posypu 350 095 km

při prohrnování

90 391 km

při prohrnování + posyp

131 675 km

při kontrol. jízdě

286 038 km

Spotřeba posypového materiálu chemické materiály 37 760 km

drť

21 485 km

ostatní inert

6 427 km

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022 /20


Běžná letní údržba – Vybrané položky

VOZOVKY

1 165 010 996 Kč

(čištění, neodkladné zásahy při letní pohotovosti, výspravy, sanace konstrukčních vrstev,

frézování, zalévání spár asfaltovou zálivkou, opravy dlážděných vozovek atd.)

Například:

Výspravy výtluků asfaltovou směsí

Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev

Opravy vozovek (včetně škod po zimě)

72 782 291 Kč

130 899 034 Kč

811 069 160 Kč

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

21 151 157 Kč

(práce související jak se svislým, tak i vodorovným dopravním značením včetně

drobných oprav svislého, výměny značek, narovnání, znovuosazení,

vodorovné dopravní značky – čáry, přechody apod.)

Například:

Samotné opravy svislého DZ, znovuosazení, opravy

Vodorovné dopravní značení

7 947 668 Kč

11 710 291 Kč

SILNIČNÍ VEGETACE

210 897 040 Kč

(stromy, keře, trávy, ochrana před škůdci, postřiky apod.)

Například:

Sekání travních porostů (strojně, pod svodidly, ručně křovinořezy)

116 747 047 Kč

21/ KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, P.O.


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022 /22


Běžná letní údržba – Vybrané položky

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

9 609 293 Kč

(svodidla, zábradlí, nástavce na svodidla, směrové sloupky,

dopravní knoflíky, zrcadla, kilometrovníky atd.)

Například:

Samostatná svodidla

Směrové sloupky

ODVODNĚNÍ

4 451 275 Kč

5 158 018 Kč

46 899 453 Kč

(krajnice, příkopy, propustky, vpustě, šachty - opravy, zřízení a čištění)

Například:

Příkopy – čištění, hloubení apod.

Čištění od odpadků

Propustky – opravy apod.

36 575 449 Kč

6 240 791 Kč

5 604 175 Kč

OBJEKTY

111 652 707 Kč

(údržby mostů, silniční zdi, stěny )

OSTATNÍ NÁKLADY

111 666 263 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY

1 565 234 202 Kč

23/ KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, P.O.


Škody po zimě

Škody po zimě

Celková délka oprav

99 140 m

Celkový počet úseků 109

Celkové náklady

389 487 038 Kč

Škody po zimě dle oblastí

Benešov

Celková délka oprav

22 018 m

Celkový počet úseků 17

Celkové náklady

94 595 999 Kč

Kladno

Celková délka oprav

35 889 m

Celkový počet úseků 44

Celkové náklady

116 817 047 Kč

Kutná Hora

Celková délka oprav

24 334 m

Celkový počet úseků 22

Celkové náklady

104 624 719 Kč

Mnichovo Hradiště

Celková délka oprav

16 899 m

Celkový počet úseků 26

Celkové náklady

73 449 273 Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022 /24


25/ KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, P. O.


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022 /26


27/ KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, P. O.


Zaměstnanci

Průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočtený

na plně zaměstnané

158,75.

Věková struktura zaměstnanců

18–19 0

20–29 9

30–39 32

40–49 34

50–59 53

60 a více 32

Struktura zaměstnanců dle

nejvyššího dosaženého vzdělání

Základní 0

Střední bez maturity 7

Střední s maturitou 107

Vyšší odborné vzdělání 5

Vysokoškolské 27

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022 /28


Genderová struktura zaměstnanců

Muži – Ženy

96 64

29/ KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, P.O.


Mediální výstupy

745

Internet 484

Sociální sítě 142

Tisk 67

TV 6

Rádia 46

Celkem 745

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022 /30ROČENKA 2021

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001 ; DIČ: CZ00066001

Datová schránka: ID a6ejgmx

E-mail: podatelna@ksus.cz

© 2022 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022 /32

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!