10.09.2022 Views

Noviny Opravíme Kladno

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

rozvojové

území

rozvojové

území

plánovaný

City Park Poldi

rozvojové

území

rozvojové

území

koaliční noviny

září / 2022

Roman Hájek, kandidát na primátora

Chceme férové město,

které myslí na občany

Letošní podzimní volby rozhodnou o tom, zda v příštích

letech půjde Kladno dál cestou dluhů, ignorování

zákonů, zhoršování kvality služeb nebo pochybných

zakázek na projekty, které nás nikam neposunou.

My touto cestou jít nechceme. Dali jsme dohromady

tým aktivních lidí a odborníků, kteří mají odvahu změnit

zajeté pořádky a nasměrovat Kladno k prosperitě.

Tým lidí bez klientelistických vazeb, které si na Kladně

dvě dominantní politické síly budují od 90. let. Lidí

schopných opravit velké průšvihy i drobnosti dopadající

na náš každodenní život.

Naše priority

lepší parkování

v sídlištích

bezpečné

a čisté město

transparentní

a efektivně

fungující město

nové parky

a lepší údržba

zeleně

kvalitní veřejná

doprava

Nová síla, jiný styl politiky

Na Kladně nám záleží. Proto nám vadí, že mu vlivem politických

půtek, klientelismu nebo nezájmu předchozích vedení ujíždí vlak.

Město je třeba řídit jinak – efektivně a transparentně.

Odvaha dělat

potřebné změny

Potřebujeme se připravit na růst,

který vyvolá modernizace železnice,

na extrémní klimatické jevy,

na změny v energetice nebo

odpadovém hospodářství.

Pro zdárný výsledek je

třeba opustit zažitá

schémata a potlačit

politická ega.

Roman Hájek

kandidát na primátora

za Opravíme Kladno

Kroky pro zlepšení

běžného života

MAPA UVNITŘ

konkrétních

zlepšení pro

Kladno

4 Kladno má na víc

www.opravimekladno.cz 5

Díváme se dopředu

A myslíme na celé město

Modernizace železnice

Kvalitnější vlakové spojení s Prahou přinese Kladnu nový impulz

k rozvoji. Nesmíme promeškat příležitost.

Švermově chceme zahájit jednání možnosti elektrifikace stávající

jednokolejné trati až do Dubí.

Vzhledem k plánům na rozsáhlou rezidenční výstavbu v Dubí a ve

Drážní stezka pro cyklisty, chodce

i bruslaře

Stojíme nohama na zemi, a tak

víme, že rozbitá lampa, chybějící kus

chodníku nebo četnost autobusového

spojení mají na kvalitu

života velký vliv. Právě na

schopnosti řešit každodenní

potřeby obyvatel

se ukazuje kvalita

vedení města.

Anna Gamanová

č. 2 kandidátky

Opravíme Kladno

10

9

8

7

5

4

3

2

1

Nové pohodlné spojení podél modernizované trati

prostupnosti města a pro dostupnost Sletiště.

vnímáme jako zásadní pro zlepšení pěší a cyklistické

Sítenský most

Nejdůležitější dopravní stavba příštích let.

Pro plynulost dopravy prosazujeme variantu

se 4 pruhy, kde je v každém směru jeden

pruh vyhrazený pro MHD a integrovaný

záchranný systém.

Bezpečnější Kladno

Moderní městská policie, která

je vidět tam, kde je to potřeba.

Vedle MHD hlavně v ulicích

sídliště ČSA, okolí Bajkalu, Dubí

nebo starých Kročehlav.

Patrová parkoviště do

sídlišť

Na ulici už se auta nevejdou.

Podporujeme výstavbu patrových

(etážových) parkovišť, která

jsou levnější než parkovací domy.

Prioritně počítáme se 4 lokalitami

v Kročehlavech – na Okrsku 4, v Maďarské

ulici, v Italské a na Štěpánce.

Později např. s nám. Karla Wittgensteina

(centrum) a ulicí Vít. Nezvala

(sídliště Kladno-Sever).

6 Opravy sídlišť Okrsek 4 a Rozdělov-

Sever

Dvě sídliště, do kterých se od dokončení prakticky

neinvestovalo. Na obě má město studii s návrhem

etapizace oprav. Rozjetí prvních etap tak brání jen

vůle města a priority v rozpočtu.

Nezávislý úřad

Pro lepší fungování města je potřeba proměnit atmosféru

na magistrátu. Omezíme politické zásahy

do práce úředníků a nastavíme podmínky tak, aby

magistrát byl atraktivním zaměstnavatelem.

Nový život POLDI

Podporujeme klíčové dopravní napojení na dálnici,

bez kterého se další rozvoj průmyslové zóny neobejde.

Budeme hledat cesty, jak podpořit startupy

a firmy s vysokou přidanou hodnotou.

Park na Růžovém poli

Z Globusu nadšením neskáčeme, uděláme proto

vše, aby jeho dopady hlavně na les Bažantnice byly

co nejmenší. Kolem parkoviště a Lidického potoka

chceme zelenou rekreační zónu s venkovními

sportovišti.

Z lesa Zabitý příjemný lesopark

Ze zarostlého lesa chceme novou rekreační oázu

sídliště Kročehlavy. Klíčové je získat les do majetku

města.

29

12

13

11

21

6

12

Dopravní hřiště pro

Kročehlavy

V kročehlavském sídlišti chybí dopravní

hřiště. Vhodným místem může být

třeba ZŠ Norská.

20

Nová víceúčelová hala na ZŠ

Brjanská

Rozšíření sportovních kapacit. Vybudování stálé

haly místo stávající nafukovací navíc dává ekonomický

smysl.

Nové využití autobusáku

Prosazujeme několik menších dopravních uzlů místo

jednoho velkého. Prostor autobusového nádraží

chceme využít pro bytovou výstavbu a služby. Předpokládáme

financování ve spolupráci s komerčním

sektorem (PPP projekt).

25

Řízení města s jasnou

vizí budoucnosti

září 2022 září 2022

2

4

Podrobný plán a program. Město

řízené na základě dat, ne dojmů.

14

Více v mapě na s. 4–5

1

Proměna brownfieldu pod

autobusákem

3

Podpoříme majitele pozemků na místech někdejších

železáren v rozvoji území, který bude mít přínos

pro město.

18

19

7

23

16

15

13

23

5

29

14

5

24

4

4

30

26

11

30

9

17

5

8

modernizace železnice,

investorem Správa železnic,

předpokládané dokončení až

do Prahy 2029

23

10

27

25

7

1

22

5

28

16

17

8

4

15

Výstavba nových městských bytů

pro dostupnější bydlení

Kladno už bohužel nemá moc vlastních pozemků

pod magistrátem. Necháme zpracovat projekt jeho

možného využití.

vhodných pro bytovou výstavbu. Jeden je přímo

Park Bukovka s rybníkem

29

25

obchvat I/61 buduje

Ředitelství silnic a dálnic,

plánované dokončení 2028

Ze zarostlého sadu pod zámkem může do pár let

vzniknout rekreační park podobný Sítenskému údolí.

Navíc s novým rybníkem, který obohatí Kladno

o novou vodní plochu.

Revitalizace Švermovského údolí a

cyklostezka na Čabárnu

Pustíme se do realizace existující studie na zvelebení

Švermovského údolí a podpoříme výstavbu

cyklostezky podél Týneckého potoka na Čabárnu.

27

28

29

30

24

25

26

22

23

18

19

20

21

Líšnice a cyklostezka na Teodor

Obnovou starého sadu Líšnice vznikne nový prostor

pro relaxaci. Podpoříme výstavbu cyklostezky po

tělese někdejší vlečky na důl Theodor, která dá základ

naučné stezce po pozůstatcích hornické činnosti.

Rekonstrukce Vyšehradu

Podporujeme realizaci existující studie na zkrášlení

této části Motyčína.

Oprava Petrohradské ulice

Zvýšíme kapacitu parkování , zkultivujeme kontej-

kolem vložek.

nerová stání a vyřešíme divoké parkování v zálivech

Rekonstrukce fasád věžáků

Budeme intenzivně hledat dotační prostředky pro

rekonstrukci fasád věžáků. Po téměř 70 letech je nutné

řešit nejen opadávající obklady, ale i zatékání do

nosné konstrukce přes balkony. Ze svého rozpočtu

bohužel město na opravu nemá prostředky.

Atraktivnější Dlouhé Boroviny &

sportovní stezka pro kola

S vlastníkem lesa budeme jednat o možnostech jeho

lepšího rekreačního využití. Budeme usilovat o vybudování

sportovní stezky pro kola (single trailu).

Rozumný rozvoj a dohoda

s developery

Chceme, aby se stavitelé a developeři odpovídajícím

způsobem podíleli na výstavbě infrastruktury

města a aby nová výstavba nesnižovala kvalitu života

v okolí. Rozumné podmínky rozvoje bude nutné

nastavit zejména u velkých projektů – u vlakového

nádraží, v lokalitě Na Rovinách (nad Švermovem)

nebo u dolu František Josef v Dubí.

Fotovoltaika na městské budovy

Solární panely instalujeme na co nejvíce městských

budov. Nejvhodnější je začít školami.

Čisté a zdravé lesy

Budeme využívat nových legislativních nástrojů pro

úklid černých skládek. Chceme, aby město usilovalo

o uzavření memoranda o spolupráci na likvidaci

černých skládek s vlastníky lesů.

Sběrný dvůr a re-use point

Chceme, aby kročehlavské sídliště mělo dostupný

svůj sběrný dvůr s tzv. re-use pointem, tedy místem,

kam je možné odložit ještě využitelné věci.

O možnostech jeho zřízení budeme jednat s vlastníky

vhodných pozemků na okraji města.

Obnova třešňovky u krematoria

Podporujeme pokračování úprav starého sadu tak,

aby se stal místem pro odpolední procházky.

Dětské hřiště na Dříni

.aby s i tady měly děti kde hrát.

Lepší spojení MHD a na Prahu pro

okrajové čtvrti

Plná integrace MHD nám umožní zlepšit systém

linek a kvalitu spojení pro starý Rozdělov, Dubí,

Vrapice i Švermov (včetně Koreje).

Méně nákladní dopravy na

Unhošťské a Kročehlavské

Poskytneme maximální součinnost pro stavbu ob-

Poldi na dálnici dopravně ulehčí jedněm z nejfrekventovanějších

tahů ve městě od nákladní dopravy

i části osobní dopravy.

chvatu Kročehlav I/61. Ten společně s napojením

Je to na vás! Rozhodněte

o budoucnosti Kladna!

23.–24. 9. 2022

komunální volby


2 Kladno má na víc

září 2022

4 pilíře pro budoucí prosperitu

Příjemný život

i na sídlištích a v okrajových čtvrtích

Fungující doprava

kterýmkoli prostředkem i pěšky

photo: duallogic / Envato elements

Investice do sídlišť

Sídliště a okrajové čtvrti mají být příjemným místem k bydlení. Proto do jejich

rozvoje musíme investovat. Máme připravené studie na revitalizaci Okrsku 4 a

sídliště Rozdělov sever. Místo toho současné vedení města opravuje hlavní třídu

za téměř 200 milionů korun.

Úplný zákaz hazardu

a bezpečné město

Herny výrazně přispívají k drobné kriminalitě

a zhoršení sociální situace ve městě. Chceme, aby

o budoucnosti heren rozhodli občané v referendu.

My jsme pro úplný zákaz hazardu.

Naší prioritou je, aby se lidé cítili na ulici i v MHD

bezpečně. Podpoříme policisty v tom, aby byli víc

vidět. Ve spolupráci s úřady státní správy budeme

usilovat o zrušení nevyhovujících ubytoven.

Parkování nemá být na úkor zeleně.

Naše řešení: patrová etážová parkoviště

Jiným způsobem už další parkovací místa nevytvoříme. Jedno místo v etážovém

parkovišti je 3–4x levnější než v parkovacím domě. A na střeše může mít třeba

zeleň, nebo fotovoltaiku. První etáže necháme vyprojektovat pro sídliště Kročehlavy

(Okrsek 4, Italská a Maďarská) a na Štěpánku, další v Rabasově ulici v centru a v

ulici Vít. Nezvala v sídlišti Rozdělov sever.

Kvalitní, integrovaná MHD

= ve všech autobusech

stejné ceny i podmínky

Prosazujeme plnou integraci kladenské MHD

do Pražské integrované dopravy. Konečně tak

bude jedno, jestli po městě jedete „třístovkou“

nebo „šestistovkou“. Díky integraci navíc zlepšíme

vedení linek a napojení okrajových čtvrtí,

zrušíme nesmyslné souběhy autobusů a ve výsledku

na provozu ušetříme.

Uklizené ulice a řešení

pro odpady

Budeme důsledně hlídat četnost svozu a zlepšíme

rozmístění i podobu kontejnerových stání

tak, aby kolem nich nevznikal nepořádek.

A budeme hledat cesty k tomu, jak snížit objem

produkovaného odpadu a lépe třídit, aby bylo

město připravené na dopady nového zákona

o odpadech. Prověříme možnosti zavedení

třídění bioodpadu i na sídlištích a prosadíme

vznik dalších sběrných dvorů a re-use pointů,

kam lze odkládat ještě použitelné věci.

Modernizace železnice:

příležitost pro propojení

města drážní cyklostezkou

Věříme, že modernizace trati na Prahu proběhne.

To ale neznamená, že je hotovo. Zahájíme jednání

o možnosti elektrifikace stávající jednokolejné

trati až do Dubí. A především budeme prosazovat

projekt drážní cyklostezky, který je stěžejní pro

napojení Sletiště a rozvoj cyklodopravy po městě.

Na městský úsek by pak měla navázat drážní

stezka až do Prahy.

zdroj: Správa železnic

photo: Chalabala / Envato elements

Zelené město: nové

parky, obnovené sady

a 300 stromů ročně

Máme vizi zeleného města připraveného na

změnu klimatu. Budeme prosazovat obnovu

starých sadů (třešňovka nad krematoriem, Líšeň

ve Švermově), vytvoření nových krajinných

parků (Bukovka, Ronnovka, okolí Globusu),

odkoupení lesa Zabitý a jeho přeměnu v lesopark.

Ročně vysadíme 300 nových stromů.

Zlepšíme způsob péče o zeleň a zajistíme její

systematickou obnovu.

Město bez bariér

Opravíme chodníky, které jsou

v katastrofálním stavu. Zaměříme

se na bezpečnost přechodů

a bezbariérovou prostupnost města.

Během červnového happeningu

jsme si vyzkoušeli, jak se s kočárkem

přechází Unhošťská ulice. Nájezdy

zaslouží vybudovat bez ohledu na to,

jak rychle kraj přistoupí ke slibované

rekonstrukci ulice.


září 2022

www.opravimekladno.cz 3

Prohlédněte si

kompletní program

Otevřená radnice

připraví město na budoucnost

Živé a vstřícné město

myslí na potřeby všech svých obyvatel

Otevřené a spravedlivé město, kde je

politikům vidět pod ruce

Chceme mít pod kontrolou, jak město využívá peníze z našich daní. Budeme

prosazovat zveřejňování všech faktur, které procházejí účetnictvím. Zajistíme transparentní

zadávání veřejných zakázek a nasadíme nástroje na kontrolu veřejných

zakázek. Digitalizujeme a zprůhledníme proces poskytování dotací. Zavedeme

elektronické hlasování zastupitelstva, aby bylo jasné, kdo a jak hlasoval.

2018

465 825 000 Kč

2023

město v dluzích

1 068 872 000 Kč

zůstatek jistiny k 1. 1. 2022 + nové úvěry

v rozpočtu 2022

Úspory energií pro město

i pro obyvatele

Vzhledem k růstu cen energií musí mezi klíčové

projekty města patřit podpora alternativních

zdrojů. Co nejvíce městských budov osadíme

fotovoltaickými panely a konzultacemi a poradenstvím

podpoříme v budování solárních

elektráren také SVJ. Podpoříme společné nákupy

energií, které umožní ušetřit. A prosadíme

zřízení městského energetického společenství

obnovitelné energie, které zajistí provoz a distribuci

energie pro městské zdroje i další zájemce

(podnikatele, SVJ, jednotlivce).

Zodpovědné finance:

konec rozhazování

a zefektivnění úřadu

Každý dluh je někdy nutné začít splácet. Do budoucna

bude město potřebovat každou korunu,

je proto potřeba dobře plánovat a zefektivnit

provoz města. Chceme veřejný dlouhodobý

plán investic, transparentní a konkrétní rozpočet

a lepší přípravu projektů, aby na ně bylo

možné získávat dotace. Omezíme byrokracii

a zdigitalizujeme co největší množství agend.

Dialog s občany

& osadní výbory

Posílíme váš hlas a vliv na chod města. Do

plánování větších rekonstrukcí vždy zapojíme

veřejnost. Pro okrajové části zřídíme osadní

výbory zastupitelstva, jejichž prostřednictvím

mohou místní občané prosazovat zájmy své

čtvrti. Podpoříme rozvoj místních komunit

a identity jednotlivých částí města.

photo: anatoliy_gleb / Envato elements

photo: halfpoint / Envato elements photo: Body Stock / shutterstock.com

zdroj: územní studie, www.mestokladno.cz

Dostupné bydlení pro mladé rodiny i seniory

Vlastní bydlení je drahé a obtížně dostupné. Jen rychlejší výstavba nepomůže. Na

podporu mladých rodin vyčleníme část městských bytů pro startovací bydlení.

Zajistíme spravedlivé a rozumné přidělování městských bytů, upravíme pravidla

tak, aby na městské bydlení dosáhli i senioři. Budeme hledat cesty, jak může

město využít několika posledních vlastních pozemků k rozšíření bytového fondu

a podpoříme vznik domů s pečovatelskou službou.

Rozkvět kultury & sportu

Zasadíme se o vznik přehledného portálu

kultury, sportu a volného času se společným

kalendářem pro všechny pořadatele. Podpoříme

vznik nových sportovišť mimo Sletiště.

Zavedeme jasná a transparentní kritéria pro

přidělování dotací pořadatelům kulturních

akcí a sportovním klubům. Prosadíme zavedení

víceletých grantů, aby měli pořadatelé i město

větší jistotu. Nastartujeme spolupráci mezi

kulturou a vzděláváním a podpoříme projekty

zaměřené na teenagery a seniory.

ÚZEMNÍ STUDIE KLADNO - PRAŽSKÁ VIZUALIZACE | 19

Fungující pomoc lidem

v nouzi

Do tíživé sociální situace se může dostat kdokoli.

Jako jednu z priorit vnímíme otevření

poradenského centra, které bude v kontaktu

s poskytovateli sociálních služeb a v případě

potíží poskytne první pomoc. Podporujeme také

zřízení společensky účelných míst, díky nimž

mohou získat práci jinak obtížně zaměstnatelní

lidé, a zlepšení sítě sociálních služeb.

Kvalitní školy jako centra

místního života

Vytvoříme motivační program, který pomůže dostat

na kladenské školy kvalitní učitele. Podpoříme

zavádění moderních metod výuky a zlepšíme

administrativní podporu ředitelů škol. Chceme

také, aby se školy staly centrem života lokality –

budeme hledat cesty, jak propojit školní aktivity

s okolím nebo jak lépe zpřístupnit školní prostory

pro zájmové činnosti širší veřejnosti.


4 Kladno má na víc

září 2022

Díváme se dopředu

A myslíme na celé město

18

19

29

1

Modernizace železnice

Kvalitnější vlakové spojení s Prahou přinese Kladnu nový impulz

k rozvoji. Nesmíme promeškat příležitost.

Vzhledem k plánům na rozsáhlou rezidenční výstavbu v Dubí a ve

Švermově chceme zahájit jednání o možnosti elektrifikace stávající

jednokolejné trati až do Dubí.

rozvojové

území

2

Drážní stezka pro cyklisty, chodce

i bruslaře

Nové pohodlné spojení podél modernizované trati

vnímáme jako zásadní pro zlepšení pěší a cyklistické

prostupnosti města a pro dostupnost Sletiště.

23

3

Sítenský most

Nejdůležitější dopravní stavba příštích let.

Pro plynulost dopravy prosazujeme variantu

se 4 pruhy, kde je v každém směru jeden

pruh vyhrazený pro MHD a integrovaný

záchranný systém.

16

4

Bezpečnější Kladno

Moderní městská policie, která je

vidět tam, kde je to potřeba. Kromě

MHD hlavně v ulicích sídliště

ČSA, v okolí Bajkalu, v Dubí

nebo ve starých Kročehlavech.

29

6

12

4

15

7

13

rozvojové

území

14

5

Patrová parkoviště do

sídlišť

21

20

4

Na ulici už se auta nevejdou.

Podporujeme výstavbu patrových

(etážových) parkovišť, která

jsou levnější než parkovací domy.

Prioritně počítáme se 4 lokalitami

v Kročehlavech – na Okrsku 4, v Maďarské

ulici, v Italské a na Štěpánce.

Později např. s nám. Karla Wittgensteina

(centrum) a ulicí Vít. Nezvala

(sídliště Kladno-Sever).

25

2

3

5

6 Opravy sídlišť Okrsek 4 a Rozdělov-

Sever

7

Dvě sídliště, do kterých se od dokončení prakticky

neinvestovalo. Na obě má město studii s návrhem

etapizace oprav. Rozjetí prvních etap tak brání jen

vůle města a priority v rozpočtu.

Nezávislý úřad

1

5

24

Pro lepší fungování města je potřeba proměnit atmosféru

na magistrátu. Omezíme politické zásahy

do práce úředníků a nastavíme podmínky tak, aby

magistrát byl atraktivním zaměstnavatelem.

8

Nový život POLDI

Podporujeme klíčové dopravní napojení na dálnici,

bez kterého se další rozvoj průmyslové zóny neobejde.

Budeme hledat cesty, jak podpořit startupy a firmy s

vysokou přidanou hodnotou.

11

Dopravní hřiště pro

Kročehlavy

V kročehlavském sídlišti chybí dopravní

hřiště. Vhodným místem může být třeba

ZŠ Norská.

23

9

Park na Růžovém poli

Z Globusu nadšením neskáčeme, uděláme proto vše,

aby jeho dopady hlavně na les Bažantnice byly co nejmenší.

Kolem parkoviště a Lidického potoka chceme

zelenou rekreační zónu s venkovními sportovišti.

12

13

Nová víceúčelová hala na ZŠ Brjanská

Rozšíříme kapacity sportovišť. Vybudování stálé haly

místo stávající nafukovací navíc dává ekonomický smysl.

Nové využití autobusového nádraží

10

Z lesa Zabitý příjemný lesopark

Ze zarostlého lesa chceme novou rekreační oázu sídliště

Kročehlavy. Klíčové je získat les do majetku města.

Prosazujeme několik menších dopravních uzlů místo

jednoho velkého. Prostor autobusového nádraží chceme

využít pro bytovou výstavbu a služby. Předpokládáme

financování ve spolupráci s komerčním sektorem (PPP

projekt).

14

Proměna brownfieldu pod autobusovým

nádražím

Podpoříme majitele pozemků na místech někdejších železáren

v rozvoji území, který bude mít přínos pro město.


září 2022

www.opravimekladno.cz 5

17

15

Výstavba nových městských bytů

pro dostupnější bydlení

Kladno už bohužel nemá moc vlastních pozemků

vhodných pro bytovou výstavbu. Jeden je přímo

pod magistrátem. Necháme zpracovat projekt jeho

možného využití.

18

Líšnice a cyklostezka na Teodor

Obnovou starého sadu Líšnice vznikne nový prostor

pro relaxaci. Podpoříme výstavbu cyklostezky po

tělese někdejší vlečky na důl Theodor, která dá základ

naučné stezce po pozůstatcích hornické činnosti.

19

Rekonstrukce Vyšehradu

rozvojové

území

Podporujeme realizaci existující studie na zkrášlení

této části Motyčína.

23

1

20

Oprava Petrohradské ulice

plánovaný

City Park Poldi

29

Zvýšíme kapacitu parkování, zkultivujeme kontejnerová

stání a vyřešíme divoké parkování v zálivech

kolem vložek.

21

Rekonstrukce fasád věžáků

8

4

25

Budeme intenzivně hledat dotační prostředky pro

rekonstrukci fasád věžáků. Po téměř 70 letech je nutné

řešit nejen opadávající obklady, ale i zatékání do

nosné konstrukce přes balkony. Ze svého rozpočtu

bohužel město na opravu nemá prostředky.

22

Atraktivnější Dlouhé Boroviny

& sportovní stezka pro kola

S vlastníkem lesa budeme jednat o možnostech jeho

lepšího rekreačního využití. Budeme usilovat o vybudování

sportovní stezky pro kola (single trailu).

8

23

Rozumný rozvoj a dohoda

s developery

28

Chceme, aby se stavitelé a developeři odpovídajícím

způsobem podíleli na výstavbě infrastruktury

města a aby nová výstavba nesnižovala kvalitu života

v okolí. Rozumné podmínky rozvoje bude nutné

nastavit zejména u velkých projektů – u vlakového

nádraží, v lokalitě Na Rovinách (nad Švermovem)

nebo u dolu František Josef v Dubí.

30

27

24

Fotovoltaika na městské budovy

Solární panely instalujeme na co nejvíce městských

budov. Nejvhodnější je začít školami.

30

22

25

Čisté a zdravé lesy

Budeme využívat nových legislativních nástrojů pro

úklid černých skládek. Chceme, aby město usilovalo

o uzavření memoranda o spolupráci na likvidaci

černých skládek s vlastníky lesů.

26

Sběrný dvůr a re-use point

5

7

Chceme, aby kročehlavské sídliště mělo dostupný

svůj sběrný dvůr s tzv. re-use pointem, tedy místem,

kam je možné odložit ještě využitelné věci.

O možnostech jeho zřízení budeme jednat s vlastníky

vhodných pozemků na okraji města.

30

10

5

rozvojové

území

obchvat I/61 buduje Ředitelství silnic a

dálnic, plánované dokončení 2028

27

Obnova třešňovky u krematoria

Podporujeme pokračování úprav starého sadu tak,

aby se stal místem pro odpolední procházky.

4

11

25

28

Dětské hřiště na Dříni

...aby si i tady měly děti kde hrát.

9

29

Lepší spojení MHD a na Prahu pro

okrajové čtvrti

26

16

Park Bukovka s rybníkem

Ze zarostlého sadu pod zámkem může do pár let

vzniknout rekreační park podobný Sítenskému údolí.

Navíc s novým rybníkem, který obohatí Kladno

o novou vodní plochu.

30

Plná integrace MHD nám umožní zlepšit systém

linek a kvalitu spojení pro starý Rozdělov, Dubí,

Vrapice i Švermov (včetně Koreje).

Méně nákladní dopravy na

Unhošťské a Kročehlavské

modernizace železnice,

investorem Správa železnic,

předpokládané dokončení až

do Prahy 2029

17

Revitalizace Švermovského údolí

a cyklostezka na Čabárnu

Pustíme se do realizace existující studie na zvelebení

Švermovského údolí a podpoříme výstavbu

cyklostezky podél Týneckého potoka na Čabárnu.

Poskytneme maximální součinnost pro stavbu obchvatu

Kročehlav I/61. Ten společně s napojením

Poldi na dálnici dopravně ulehčí jedněm z nejfrekventovanějších

tahů ve městě od nákladní dopravy

i části osobní dopravy.


6 Kladno má na víc

září 2022

Budeme hájit zájmy Kladeňáků!

1 | Roman Hájek 2 | Anna Gamanová

Komunikační expert a konzultant, nakladatel, kulturní organizátor.

Dlouhodobě se podílí na organizaci kladenského kulturního života:

prošel časopisem Kladno Záporno, spoluzaložil web Kladno

minulé, od roku 2012 vede spolek a nakladatelství Halda, byl

jedním z iniciátorů oživení Kina Sokol, zasloužil se o vznik Muzea

věžáků Kladno, v letech 2018–2020 byl členem kulturní komise

rady města. Neúnavně usiluje o zlepšení Kladna a budování jeho

dobrého jména.

34 let, bydliště: sídliště Rozdělov

Mým cílem je změnit atmosféru na radnici, otevřít město lidem

a nastartovat postupnou proměnu sídlišť v místa příjemná pro život.

Zastupitelka města Kladna, vystudovaná architektka, která se

věnovala samostatnému projektování, ale i práci na pražském

a kladenském magistrátu. V uplynulém období byla předsedkyní

výboru pro rozvoj a zastupitelkou pro územní plán, má praxi

v územním plánování, rozvoji města, v jednání a vytváření

podmínek pro investory. Baví ji hudba a sport, především

cyklistika a běžky.

36 let, bydliště: Ostrovec

Za prioritu považuji modernizaci železnice do Prahy, kde město

musí hrát aktivní roli a zasadit se například o realizaci drážní

stezky.

3 | Michal Hažlinský

4 | Tomáš Kučera

5 | Martin Kodera

6 | Jiří Bureš

síťový architekt a vývojář, iniciátor výzvy

proti Globusu na Růžovém poli

36 let, bydliště: sídliště Kročehlavy

Budu prosazovat digitalizaci co největšího

množství agend a transparentní

přístup k městským financím.

manažer fitness centra, místopředseda

České asociace překážkových sportů

44 let, bydliště: staré Kročehlavy

Mým cílem je zlepšit a zprůhlednit fungování

kladenského sportu a sportovišť.

Prosazuji rovné podmínky pro všechny.

letecký navigátor, dopravní konzultant,

DJ

34 let, bydliště: sídliště Kročehlavy

Mými prioritami jsou systematické kroky

pro lepší parkování v sídlištích, lepší stav

silnic a kvalitnější, integrovanou MHD.

ředitel školy a učitel matematiky

41 let, bydliště: Bresson

Chci inovovat výuku na kladenských školách.

Zasadím se o to, aby město poskytovalo

účinnou a systematickou podporu

školám a školkám, které zřizuje.

7 | Darina Černá

8 | Tereza Bělohradská

9 | Petr Lukáš

10 | Martin Hladůvka

sociální pracovnice

43 let, bydliště: Motyčín

Zasadím se o zřízení poradny pro řešení

problémů spojených především s bydlením.

Budu prosazovat lepší koordinaci

poskytovatelů sociálních služeb.

speciální pedagožka, sociální pracovnice,

ředitelka organizace

33 let, bydliště: sídliště Kročehlavy

Chci zaměstnat lidi na okraji společnosti

formou společensky účelných pracovních

míst a zlepšit situaci s bezdomovci.

projektant, organizátor výtvarné části

Kladenských dvorků

53 let, bydliště: Podprůhon

Prosazuji zlepšení přístupu města k nezávislé

kultuře. Lepší koordinace i propagace

jsou základem pro oživení kultury.

manažer, jednatel společnosti

51 let, bydliště: Bresson

Z pozice občana aktivně usiluji o zákaz

hazardu na území města – a stejnou prioritu

mám i pro své politické působení.

Kladno si zaslouží být bez heren.


září 2022

www.opravimekladno.cz 7

Křížkujte celou kandidátku

V komunálních volbách nemá křížkování jednotlivých kandidátů

výrazný vliv. Nejsilnější pozici k tomu, abychom opravili Kladno,

nám zajistíte zakřížkováním celé kandidátky. Děkujeme!

Opravíme Kladno

11 | Jaroslav Holeček 12 | Petr Šimáček 13 | Oldřich Doseděl

středoškolský učitel, programátor,

badmintonový trenér

29 let, bydliště: centrum

zdravotnický záchranář

35 let, bydliště: Dříň

OSVČ v oblasti informačních

technologií

49 let, bydliště: staré Kročehlavy

Podrobnosti o našich

kandidátech najdete na webu

www.opravimekladno.cz

14 | Petr Bořkovec 15 | Barbora Částová

stavební inženýr s dlouholetým

zájmem o inkluzi ve vzdělávání

73 let, bydliště: Hnidousy

nákupčí v oblasti e-commerce

31 let, bydliště: centrum

16 | Jitka Hanušová 17 | Veronika Hažlinská 18 | Veronika Petráková

projektová manažerka

36 let, bydliště: sídliště Rozdělov

porodní asistentka

26 let, bydliště: sídliště Kročehlavy

specialistka marketingu

34 let, bydliště: sídliště Kročehlavy

19 | Tomáš Podpěra 20 | Michal Škach

živnostník, geodet

IT specialista

34 let, bydliště: centrum

42 let, bydliště: sídliště Sítná

21 | Blanka Řenčová 22 | Petr Kratochvíl 23 | Miroslav Kučera

strážnice MP Praha

50 let, bydliště: staré Kročehlavy

jednatel a ředitel neziskové

organizace

62 let, bydliště: centrum

učitel matematiky

53 let, bydliště: sídliště Kročehlavy

24 | Jakub Homolka 25 | Jana Skopalíková

konstruktér ve strojírenství

32 let, bydliště: sídliště Kročehlavy

radní Středočeského kraje

29 let, bydliště: sídliště Rozdělov

26 | Jan Hanuš 27 | Michal Procházka 28 | Miroslav Cimr

vysokoškolský pedagog, fyzik

43 let, bydliště: sídliště Rozdělov

středoškolský učitel

29 let, bydliště: sídliště Kročehlavy

marketingový konzultant

58 let, bydliště: sídliště Kročehlavy

29 | Jáchym Červený 30 | Nelly Roudová

asistent pedagoga, volnočasový

pedagog

21 let, bydliště: Hnidousy

PR konzultantka

34 let, bydliště: Motyčín

31 | Robert Pešta 32 | Jiří Bulan 33 | Aleš Talácko

telekomunikační expert

expert v oblasti digitalizace jednatel společnosti, učitel

43 let, bydliště: staré Kročehlavy 39 let, bydliště: centrum

37 let, bydliště: Ostrovec


8 Kladno má na víc

září 2022

Adéla Šípová, senátorka za obvod Kladno

Čekají nás důležité volby.

Kladno potřebuje poctivé politiky

Mou důvěru má koaliční kandidátka Opravíme Kladno!

Často vzpomínám na svou předloňskou

senátorskou kampaň, i když byly

chvíle, které mi tehdy daly zabrat. Nikdy

nepropásnu příležitost poděkovat

všem přátelům a dobrovolníkům, kteří

mi před dvěma lety pomohli stát se

první kladenskou senátorkou.

Za úspěch vděčím hlavně lidem,

kteří neztratili víru v poctivou politiku.

Cítím se zavázaná zejména těmto

voličům, proto se snažím být v Senátu

užitečná, aby se lidem lépe žilo.

Zasazuji se o nápravu exekučního

byznysu, společnost spravedlivou

ke všem občanům, zdravou přírodu

a transparentní veřejnou správu. Není

to vždy jednoduché, ale doufám, že

můj kladenský hlas je slyšet.

Věnuji se ale i lokálním tématům.

Naposledy, když se na mě obrátili otužilci

a zástupci spolku starajícího se

o jezírko v Libušíně. Dosáhli jsme

toho, že byl ukončen vývoz prašného

popílku nad Libušín a tím zachráněno

malebné zákoutí jezírka, které bylo

dosud ohrožováno toxickým arsenem.

Dělat Kladno lepším městem k životu

je ale zapotřebí hlavně komunální

politikou, protože ta má ty správné

nástroje na řešení potíží občanů. Proto

jsou tyto volby nesmírně důležité

pro budoucnost Kladna!

Mou důvěru má koaliční kandidátka

Opravíme Kladno. Většinu

kandidátů znám osobně a věřím, že

jsou to lidé na svém místě.

Budeme rádi za vaše

podněty, co byste na

Kladně rádi opravili

spolecne@opravimekladno.cz

www.opravimekladno.cz

@roman.hajek.primatorem

@stankladno

@PiratiKladno

@stankladno

@piratikladno

@romanhajek

Křížovka o ceny

Vyluštěnou tajenku pošlete nejpozději do dne voleb na spolecne@opravimekladno.cz.

Tři vylosovaní šťastlivci od nás dostanou triko.

Kde se můžeme

potkat

větší akce v rámci

kontaktní kampaně

31. 8. odpoledne, u Tržnice, dětská

akce ke konci prázdnin

2. 9. dopoledne, Floriánské

náměstí

5. 9. odpoledne, piknik na náměstí

Jana Masaryka

7. 9. odpoledne, piknik u Normy na

Okrsku 4

8. 9. odpoledne, Havlíčkovo nám.,

Švermov

10. 9. odpoledne, u Sletiště,

odpoledne s účastí Ivana Bartoše

11. 9. odpoledne, u Sletiště

12. 9. odpoledne, piknik v sídlišti

Rabasova

15. 9. odpoledne, piknik Sítná

17. 9. odpoledne, u Sletiště

20. 9. odpoledne, Václavák,

vrchol kampaně za účasti řady

významných tváří obou koaličních

partnerů

Detaily a aktuální přehled

akcí najdete na

www.opravimekladno.cz

Pirátské listy vydává Česká pirátská strana se sídlem Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2, IČ: 71339698. Pirátské listy jsou dostupné on-line na adrese www.piratskelisty.cz pod licencí CC-BY-SA 3.0. Publikování a další šíření obsahu Pirátských listů je umožněno

i bez písemného souhlasu. Číslo 2/2022, Praha, náklad 32.000 ks. Periodicita 2–4 vydání ročně. Datum vydání srpen 2022, registrační číslo MK ČR E 22648. Sazba Roman Hájek. Zadavatel Piráti, zpracovatel Piráti a Starostové Kladno, editor Michal Chalupa.

Fotografie: Karel Pazderka. Tisk: MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha. Vedoucí projektu: Michal Chalupa, kontakt: listy@pirati.cz. Tisk financují Piráti ze státního příspěvku za volby 2021 a z darů svých podporovatelů. Distribuci zajišťují dobrovolníci.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!