20.10.2022 Views

Dobromysl 9, ukázka

„Raději směle podstupte riziko, že vás stihne polovina všech těch katastrof, které předjímáte, než abyste jen vegetovali ve zbabělé letargii a strachu z toho, co se může stát.” Hérodotos z Halikarnássu OBSAH * Stres - nenápadný zabiják. Jak jej zvládat? * Ukliďte si v hlavě – Praktický návod, jak meditovat. * Proč meditovat aneb pět hlavních výhod meditace, které uvádějí i vědci. * Tajuplný, nádherný a nešťastný Tibet. * Dalajláma a Desmond Tutu. Strach, stres a úzkost. * Reflexologie - přitlačte na chodidlo, můžete se vyléčit! * Kneippova vodoléčba – přirozená terapie z přírody. * Moudrost starých Řeků: Jak žít dobrý život? * Malý slovníček magie – písmeno I. --- Vážené čtenářky, milí čtenáři, dovolím si úvodem krátký citát z knihy Tomáše Hajzlera, Dobrý život: “Napříč kulturami je třeba dát opět prostor filozofům, teologům a duchovním, antropologům, sociologům, psychologům, starým moudrým mužům a ženám. V přírodních kulturách je třeba vyhledávat šamany, ve východní potom místní mistry a začít naslouchat tomu, co je to dobrý život. Společně s nimi potom definovat nová měřítka života.” Negativní zprávy údajně mohou upoutat více pozornosti, možná proto se jimi média tolik zabývají. Takovou zprávu náš mozek okamžitě analyzuje jako hrozbu a přirozeně aktivuje neurony strachu. Přílišná konzumace negativních informací následně může paralyzovat rovnováhu a spolupráci mezi oběma mozkovými hemisférami a mozek pracuje v bojovém módu, což pro zdravý rozum není moc dobré. Zároveň si prosím všiměte, kolik varování, někdy i podložených vědeckými výzkumy, se zaměřuje na blízkou budoucnost, jakoby snad autoři chtěli, abychom žili v neustálé obavě z toho, co přijde nebo snad měli zájem naší pozornost nasměrovat tam, kam potřebují? Většinou to ale zvládneme a obavy jsou zbytečné. Užijte si Dobromysl, věřím, že v tomto čísle najdete osvěžující články nejen pro váš mozek, ale i duši. Za redakci Dobromyslu, Aleš Vodička, vydavatel.

„Raději směle podstupte riziko, že vás stihne polovina všech těch katastrof, které předjímáte, než abyste jen vegetovali ve zbabělé letargii a strachu z toho, co se může stát.” Hérodotos z Halikarnássu

OBSAH
* Stres - nenápadný zabiják. Jak jej zvládat?
* Ukliďte si v hlavě – Praktický návod, jak meditovat.
* Proč meditovat aneb pět hlavních výhod meditace, které uvádějí i vědci.
* Tajuplný, nádherný a nešťastný Tibet.
* Dalajláma a Desmond Tutu. Strach, stres a úzkost.
* Reflexologie - přitlačte na chodidlo, můžete se vyléčit!
* Kneippova vodoléčba – přirozená terapie z přírody.
* Moudrost starých Řeků: Jak žít dobrý život?
* Malý slovníček magie – písmeno I.
---
Vážené čtenářky, milí čtenáři,

dovolím si úvodem krátký citát z knihy Tomáše Hajzlera, Dobrý život:

“Napříč kulturami je třeba dát opět prostor filozofům, teologům a duchovním, antropologům, sociologům, psychologům, starým moudrým mužům a ženám. V přírodních kulturách je třeba vyhledávat šamany, ve východní potom místní mistry a začít naslouchat tomu, co je to dobrý život. Společně s nimi potom definovat nová měřítka života.”

Negativní zprávy údajně mohou upoutat více pozornosti, možná proto se jimi média tolik zabývají.

Takovou zprávu náš mozek okamžitě analyzuje jako hrozbu a přirozeně aktivuje neurony strachu. Přílišná konzumace negativních informací následně může paralyzovat rovnováhu a spolupráci mezi oběma mozkovými hemisférami a mozek pracuje v bojovém módu, což pro zdravý rozum není moc dobré.

Zároveň si prosím všiměte, kolik varování, někdy i podložených vědeckými výzkumy, se zaměřuje na blízkou budoucnost, jakoby snad autoři chtěli, abychom žili v neustálé obavě z toho, co přijde nebo snad měli zájem naší pozornost nasměrovat tam, kam potřebují?

Většinou to ale zvládneme a obavy jsou zbytečné.

Užijte si Dobromysl, věřím, že v tomto čísle najdete osvěžující články nejen pro váš mozek, ale i duši.

Za redakci Dobromyslu,
Aleš Vodička, vydavatel.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NOVINKA

ZÁBAVA - DUŠE - TĚLO - VZDĚLÁVÁNÍ

JAK ZVLÁDAT STRES?

UKLIĎTE SI V HLAVĚ – PRAKTICKÝ

NÁVOD, JAK MEDITOVAT

REFLEXNÍ TERAPIE

Tibet

TAJUPLNÝ,

NÁDHERNÝ

A NEŠŤASTNÝ

MOJEBYLINKY.CZ/DOBROMYSLZÁBAVA - DUŠE - TĚLO - VZDĚLÁVÁNÍ

„Raději směle podstupte riziko, že vás stihne polovina všech

těch katastrof, které předjímáte, než abyste jen vegetovali

ve zbabělé letargii a strachu z toho, co se může stát.”

Hérodotos z Halikarnássu

MOJEBYLINKY.CZ 3


4 DOBROMYSL


ZÁBAVA - DUŠE - TĚLO - VZDĚLÁVÁNÍ

© Bylinky revue, s. r. o.

Čerčanská 18, 14000 Praha 4

www.mojebylinky.cz/dobromysl

@dobromyslbookazin

Na vydání této publikace se podíleli:

Aleš Vodička, Jarka Kovaříková, Marek Vodička

Tiskne: Triangl

ISSN 2694-9687, MK ČR E 23963

Foto: Shutterstock a archív redakce

Distribuce: lokální distribuční společnosti

Bez písemného souhlasu vydavatele je zakázáno jakékoli šíření obsahu.

Vydavatel neodpovídá za neodborné užití rad, receptů či návodů uvedených v této publikaci.

V případě nejasností, prosíme, konzultujte vše se svým lékařem.

Předplatné Dobromysl ČR:

SEND, s. r. o., www.send.cz, tel.: 225 985 225, bylinky@send.cz, sms: 605 202 115.

Předplatné Dobromysl Slovensko:

www.predplatne.sk, tel.: +421 2 49 111 200-204, lkperm@lkpermanent.sk

www.ipredplatne.sk, tel.: +421 0800 188 826, objednavky@ipredplatne.sk

Předplatné Dobromysl zahraničí:

www.mojebylinky.cz/zahranici

Jednotlivá čísla všech našich magazínů a knih najdete

v online obchodě na adrese: www.mojebylinky.cz

MOJEBYLINKY.CZ 5


EDITORIAL

Vážené čtenářky, milí čtenáři,

dovolím si úvodem krátký citát z knihy Tomáše Hajzlera, Dobrý život:

“Napříč kulturami je třeba dát opět prostor filozofům, teologům a duchovním,

antropologům, sociologům, psychologům, starým moudrým mužům

a ženám. V přírodních kulturách je třeba vyhledávat šamany, ve východní

potom místní mistry a začít naslouchat tomu, co je to dobrý život. Společně

s nimi potom definovat nová měřítka života.”

Negativní zprávy údajně mohou upoutat více pozornosti, možná proto se

jimi média tolik zabývají.

Takovou zprávu náš mozek okamžitě analyzuje jako hrozbu a přirozeně

aktivuje neurony strachu. Přílišná konzumace negativních informací následně

může paralyzovat rovnováhu a spolupráci mezi oběma mozkovými

hemisférami a mozek pracuje v bojovém módu, což pro zdravý rozum není

moc dobré.

Zároveň si prosím všiměte, kolik varování, někdy i podložených vědeckými

výzkumy, se zaměřuje na blízkou budoucnost, jakoby snad autoři chtěli,

abychom žili v neustálé obavě z toho, co přijde nebo snad měli zájem naší

pozornost nasměrovat tam, kam potřebují?

Většinou to ale zvládneme a obavy jsou zbytečné.

Užijte si Dobromysl, věřím, že v tomto čísle najdete osvěžující články nejen

pro váš mozek, ale i duši.

Za redakci Dobromyslu,

Aleš Vodička, vydavatel.

6 DOBROMYSL


8

18

Stres - nenápadný zabiják. Jak jej zvládat?

Ukliďte si v hlavě – Praktický návod, jak meditovat.

OBSAH

24

Proč meditovat aneb pět hlavních výhod meditace, které

uvádějí i vědci.

30

44

50

60

66

74

Tajuplný, nádherný a nešťastný Tibet.

Dalajláma a Desmond Tutu. Strach, stres a úzkost.

Reflexologie - přitlačte na chodidlo, můžete se vyléčit!

Kneippova vodoléčba – přirozená terapie z přírody.

Moudrost starých Řeků: Jak žít dobrý život?

Malý slovníček magie – písmeno I.

MOJEBYLINKY.CZ 7


8 DOBROMYSL


STRES

-

NENÁPADNÝ ZABIJÁK

Co nám všechno může provést stres

Druhy stresu a stresorů

Co se v těle děje, když na nás zařve tygr

Jak si poradit se stresem

MOJEBYLINKY.CZ 9


COPING – ŘÍZENÉ

ZVLÁDÁNÍ STRESU

Bylo pozorováno mnoho pozitivních

efektů také u cvičení

jak tělesného, tak duchovního

– meditace, jóga, relaxační techniky.

Odborníci vytvořili dokonce

teorii tzv. copingu, tedy řízeného

zvládání stresu. Jde při něm o to,

aby se člověk vědomě zaměřil jak

na zvládnutí vztahů mezi sebou

samým a vnějšími požadavky (lidé

kolem, práce, škola a podobně),

tak i zvládnutí sebe sama v procesu

odolávání stresu.

Cílem by mělo být vyřešení

konfliktů mezi vnějšími požadavky

a člověkem, protože jen tak je možné

stresory a následně i stres eliminovat.

Je ale nutné vzít na vědomí,

že to není jednorázová záležitost,

ale proces, který může někdy trvat

i delší dobu a je při něm nutná

důslednost a vytrvalost. Vyřešení

situace totiž vyžaduje vědomé úsilí

a často nebývá v okolí přivítáno

s radostí, protože si při něm člověk

mnohdy musí asertivně dobýt nové

pozice nebo získat zpět ty ztracené.

KAŽDÝ SI MUSÍ UVĚDO-

MIT PROBLÉM A ŘEŠIT JEJ

Je k tomu potřeba dostatek energie,

dobré zdraví a sebevědomí,

díky kterému dovedeme prosadit

to, co je pro nás a naše přežití

nezbytně nutné. Pokud nás budou

lidé kolem podporovat, velice to

pomůže, ale jak už to bývá, nejvíce

si pomůžeme my sami.

Prvořadou záležitostí je, abychom

si uvědomili, že máme

problém. Ani alkoholik nemůže

nastoupit léčbu, pokud si sám

nepřizná, že má problém, který

je třeba řešit, a s odbouráváním

stresu je to úplně stejné.

Když si přiznáme, že dlouhodobě

vydáváme více energie,

než přijímáme, a že tedy žijeme

na energetický dluh, je jasné, že

s tím musíme něco dělat. Poznat

svoje stresory, odbourat je a žít

svobodný život, který nám bude

přinášet radost a ne starosti a nemoci.

Šanci máme všichni, ale jak

s ní naložíme, to už je na každém

z nás.

16 DOBROMYSL


MINULÁ VYDÁNÍ MÁME SKLADEM

DOPLŇTE SI SVOU KNIHOVNIČKU

WWW.MOJEBYLINKY.CZ/DOBROMYSL

TEL.: +420 225 985 225

SMS: +420 605 202 115

EMAIL: dobromysl@send.cz

Bylinky revue, Čerčanská 18, 14000 Praha 4

Využijte tento kód na slevu 5%: 33385764


18 DOBROMYSL


UKLIĎTE SI

V HLAVĚ

PRAKTICKÝ NÁVOD,

JAK MEDITOVAT

MOJEBYLINKY.CZ 19


MOJEBYLINKY.CZ 29


TAJUPLNÝ,

NÁDHERNÝ A NEŠŤASTNÝ

Tibet

30 DOBROMYSL


50 DOBROMYSL


Reflexologie

PŘITLAČTE NA CHODIDLO,

MŮŽETE SE VYLÉČIT!

Jak funguje reflexní terapie

Harmonizace energetických toků vrací tělesnou rovnováhu

Na které potíže reflexologie pomáhá

Čím podpořit léčbu a návrat tělesné harmonie

MOJEBYLINKY.CZ 51


60 DOBROMYSL


KNEIPPOVA

Vodoléčba

-

PŘIROZENÁ TERAPIE

Z PŘÍRODY

Příběh chudého chlapce, který nebyl lékař, ale dovedl léčit

Vodoléčbou vyléčil tuberkulózu i choleru

Jak funguje Kneippova vodoléčba

MOJEBYLINKY.CZ 61


MOUDROST STARÝCH ŘEKŮ:

Jak žít dobrý život?

Text: Marek Vodička

66 DOBROMYSL


MOJEBYLINKY.CZ 67


MALÝ SLOVNÍČEK

Magie

-

PÍSMENO I

Ilumináti – tajná okultní společnost

Inkubové a sukkuby – nevítaná noční návštěva

Intuice – nasměrování z podvědomí

Isis – bohyně, která byla symbolem ženství a mateřství

Iniciace – zasvěcení do tajné společnosti nebo třeba do manželství

74 DOBROMYSL


MOJEBYLINKY.CZ 75


KONOPNÁ KOSMETIKA

Domácí bylinkárna & přírodní lékař

KDY ZAČÍT UŽÍVAT

CBD NOČNÍ KRÉM?

doporučujeme

V noci kyslík lépe proniká

k buňkám. Během spánku tak

naše pleť odpočívá, regeneruje se

a doplňuje antioxidační ochranu.

Zbavuje se tak stresu, projevů

stárnutí i únavy. Noční krém

jí v tom může skvěle pomoci!

Postará se o pleť tak, aby byla

připravena na další den. Oproti

dennímu krému má výživnější

a bohatší texturu, která pleti

poskytne dostatečnou výživu. Zároveň

obsahuje větší koncentraci

aktivních látek.

KVALITNÍ

PROVĚŘENÝ

ČESKÝ VÝROBEK

KDY ZAČÍT UŽÍVAT

CBD DENNÍ KRÉM?

Po denním krému byste měli

sáhnout každé ráno po vyčistění

pleti. Jde totiž o krok, který

pleti zajistí celodenní výživu

a hydrataci. Denní krémy mají

oproti těm nočním lehčí texturu,

která se rychle vstřebává

a je tedy vhodným podkladem

pod make-up.

80 DOBROMYSL


Přidejte ke svému večernímu rituálu

péče o pleť pravidelné působení

CBD nočního krému a zajistíte tak

hloubkovou výživu, relaxaci a zklidnění

své pleti. Po běžném odlíčení

a očištění pleti před spaním aplikujte

CBD noční krém. Promasírujte svou

pleť pomalými, uklidňujícími pohyby

prstů.

Pravidelné používání CBD denního

krému obnovuje pružnost a navrací

harmonii vaší pokožce. Aplikujte

krém ráno na vyčištěnou pleť, účinky

znásobíte jemnou minutovou masáží

a poklepáváním bříšky prstů. Krém

vyživuje a hydratuje pokožku celý

den, vytváří ochranu před vlivy

prostředí, kterým je pokožka vystavena

v kanceláři, na cestách, ale i při

nejrůznějších aktivitách ve volném

čase.

4 Dobírka 4 Zásilkovna 4 Garance vrácení peněz

OBJEDNAT

Klidně nám zavolejte,

naše asistentka ráda vyřídí

internetovou objednávku za vás.

WWW.MOJEBYLINKY.CZ/KONOPI

Tel.: +420 226 254 347, SMS: +420 725 334 366

Email: logistics@mojebylinky.cz

MOJEBYLINKY.CZ 81


doporučujeme

CBDKONOPNÝolej

4 Dobírka 4 Zásilkovna 4 Garance vrácení peněz

WWW.MOJEBYLINKY.CZ/KONOPI

Tel.: +420 226 254 347

SMS: +420 725 334 366

Email: logistics@mojebylinky.cz

KVALITNÍ

PROVĚŘENÝ

ČESKÝ VÝROBEK

CBD Konopný olej 10%, 10 ml

Unikátní doplněk stravy, který podporuje obranyschopnost

a blahodárně působí na přirozené procesy těla.

1490 Kč

1690 Kč

“CBD olej používám na doporučení své neuroložky, jelikož již několik let trpím na migrény

s aurou (pozn.: v této fázi ještě nemocný netrpí bolestí hlavy, ale mívá rozmazané dvojité

vidění). Kromě snížení počtu ataků onemocnění, které je moderní medicínou nevyléčitelné,

jsem při pravidelném užívání zaznamenala také významné snížení intenzity migrén, ale také

jiných bolestí v těle, a to i menstruačních. Kromě toho mi CBD olej výrazně pomáhá na zklidnění

mysli a zlepšení nálady. Protože nemá žádné psychoaktivní účinky, mohu si ho dát bez

starosti každý den, kdykoliv mám hodně stresu, a rozdíl cítím už za chvíli.” Tereza, 30 let.WWW.MOJEBYLINKY.CZ

09.06.2022 15:38

plakat dobromysl 9.indd 1 09.06.202

OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ

KNÍŽEK DOBROMYSL,

NEMINETE ŽÁDNÉ VYDÁNÍ

• Řekové, Slované, Římané

• Původní obyvatelé Austrálie, Ameriky

• Numerologie, astrologie, mytologie

• Lexikon magie a mnoho dalšího!

dárek!

plakát

WWW.MOJEBYLINKY.CZ

Dobromysl vychází každé 3 měsíce. Roční předplatné: 596 Kč / €23

Využijte tento kód na slevu 5%: 33385764

Dobromysl 9

Cena: 149 Kč / 6,99 €

WWW.MOJEBYLINKY.CZ/DOBROMYSL

TEL.: +420 225 985 225

SMS: +420 605 202 115

EMAIL: dobromysl@send.cz

Bylinky revue, s.r.o., Čerčanská 18, 14000 Praha 4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!