06.12.2022 Views

Velky Kosik - prosinec 2022

Vaše domy, balkony i ulice už jsou krásně osvětleny, děti píší dlouhé seznamy Ježíškovi a domovy jsou krásně provoněny vánočním cukrovím, neklamné znamení toho, že se blíží nejkrásnější svátky roku. Záleží nám na tom, abyste je prožili skutečně v klidu a pokoji, a proto Vám přinášíme opět tipy na vánoční dárky. Nikam tedy nemusíte spěchat, u nás si vyberete v klidu a bez stresu. Duch Vánoc na vás dýchne z každé stránky našeho katalogu. Náladové osvětlení, věnce, vánoční ozdoby... Vytvořte si i vy doma tu pravou vánoční atmosféru s krásnými dekoracemi, zimními figurkami a udělejte radost i sousedům a kolemjdoucím svým venkovním osvětlením, anebo třeba velkým nafukovacím sněhulákem, který každého rozveselí. Ale hlavně si užijte tyto krásné svátky ve zdraví a pohodě… Váš Velký košík

Vaše domy, balkony i ulice už jsou krásně osvětleny, děti píší dlouhé seznamy Ježíškovi a domovy jsou krásně provoněny vánočním cukrovím, neklamné znamení toho, že se blíží nejkrásnější svátky roku. Záleží nám na tom, abyste je prožili skutečně v klidu a pokoji, a proto Vám přinášíme opět tipy na vánoční dárky. Nikam tedy nemusíte spěchat, u nás si vyberete v klidu a bez stresu.
Duch Vánoc na vás dýchne z každé stránky našeho katalogu. Náladové osvětlení, věnce, vánoční ozdoby... Vytvořte si i vy doma tu pravou vánoční atmosféru s krásnými dekoracemi, zimními figurkami a udělejte radost i sousedům a kolemjdoucím svým venkovním osvětlením, anebo třeba velkým nafukovacím sněhulákem, který každého rozveselí.
Ale hlavně si užijte tyto krásné svátky ve zdraví a pohodě…
Váš Velký košík

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Pro radost i užitek

prosinec 2022

www.velkykosik.cz

Vánoční dekorace

Vánoční tipy

Domov a bydlení

LED Dekorace

Dárky

na straně 25


LED


LED

ČASOVAČ

LED

LED

LED

ČASOVAČ

LED

ČASOVAČ

LED

ČASOVAČ


LED

ČASOVAČ

LED

ČASOVAČ

LED

LED

SE ZVUKY

ČASOVAČ

LED

ČASOVAČ

LED

ČASOVAČ

LED


SOLÁRNÍ

LED

LED

LED

LED

ČASOVAČ

LED

LED

ČASOVAČ

LED


LED

ČASOVAČ

SOLÁRNÍ


LED

ČASOVAČ


LED

LED


LED

ČASOVAČ


ČASOVAČ

LED

LED

LED

ČASOVAČ

LED


LED

LED

LED

LED

ČASOVAČ

LED

LED

LED


LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

ČASOVAČ

LED

ČASOVAČ


LED

LED

LED

LED

ČASOVAČ

LED

LED

ČASOVAČ

LED

LED

LED

ČASOVAČ


LED

ČASOVAČ

LED

LED

LED

SE ZVUKY

ČASOVAČ

LED


LED

ČASOVAČ

LED

LED

LED ČASOVAČ SE ZVUKY

LED


LED

SE ZVUKY

LED

ČASOVAČ


LED

LED

ČASOVAČ

LED

ČASOVAČ


LED

LED

LED

LED

LED

ČASOVAČ


LED

LED

ČASOVAČ

ČASOVAČ

LED

ČASOVAČ

LED

Měnící barvy

ČASOVAČ

LED


LED

SOLÁRNÍ

LED

ČASOVAČ

LED

LED

ČASOVAČ

LED

ČASOVAČ

LED


LED

ČASOVAČ

ČASOVAČ

LED

LED

LED

LED

ČASOVAČ

LED

LED


LED

LED

ČASOVAČ

LED

LED


LED

ČASOVAČ


LED

LED

Měnící barvy

LED

LED

Měnící barvy


LED


LED

ČASOVAČ

ČASOVAČ

LED


LED

ČASOVAČ

LED

USB


Měnící barvy

ČASOVAČ

LED

USB

LED

USB


Rádiově řízené


LED

LED

LED

USB


LED

ČASOVAČ

LED

LED


LED

LED

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!