02.01.2023 Views

Velky Kosik - leden 2023

Doufáme, že jste si uplynulé svátky užili podle svých představ a načerpali síly začít nový rok. Určitě u Vás doma proběhla také nějaká ta předsevzetí a pokud se týkala toho nejdůležitějšího, Vašeho zdraví, jsme připraveni Vám s nimi pomoci. Na stránkách lednového katalogu totiž najdete spoustu cvičebních pomůcek a přístrojů, které Vám pomohou udržovat zdravý životní styl a dobrou náladu. Po fyzické aktivitě ale může přijít také potřeba relaxovat, a to můžete například s naším masážním kancelářským křeslem klidně i při práci. A pokud Vás napadne, že byste v novém roce mohli třeba vylepšit své bydlení, tak světelné obrazy či nástěnné světelné dekorace jsou k tomu jak stvořené. Stejně tak splní tuto roli nový přehoz, koberec nebo hravá předložka do koupelny. Než se však pustíte do vybírání, dovolte, abychom Vám popřáli do nového roku především zdraví, štěstí a mnoho malých i velkých radostí… Váš Velký košík

Doufáme, že jste si uplynulé svátky užili podle svých představ a načerpali síly začít nový rok. Určitě u Vás doma proběhla také nějaká ta předsevzetí a pokud se týkala toho nejdůležitějšího, Vašeho zdraví, jsme připraveni Vám s nimi pomoci. Na stránkách lednového katalogu totiž najdete spoustu cvičebních pomůcek a přístrojů, které Vám pomohou udržovat zdravý životní styl a dobrou náladu. Po fyzické aktivitě ale může přijít také potřeba relaxovat, a to můžete například s naším masážním kancelářským křeslem klidně i při práci.
A pokud Vás napadne, že byste v novém roce mohli třeba vylepšit své bydlení, tak světelné obrazy či nástěnné světelné dekorace jsou k tomu jak stvořené. Stejně tak splní tuto roli nový přehoz, koberec nebo hravá předložka do koupelny.
Než se však pustíte do vybírání, dovolte, abychom Vám popřáli do nového roku především zdraví, štěstí a mnoho malých i velkých radostí…

Váš Velký košík

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Pro radost i užitek

leden 2023

www.velkykosik.cz

Světelné obrazy

Pro tělo a zdraví

Domov a bydlení

Relaxační přístroj

pro podporu spánku

na straně 30


LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED


ČASOVAČ

LED


LED

ČASOVAČ

LED


LED

LED

LED

ČASOVAČ

LED


USB


LED

LED


LED

ČASOVAČ

USB


LED


LED

LED

USB

LED

Rádiově řízené

LED

LED

USB

LED

LED


Měnící barvy

USB

LED

LED

ČASOVAČ

LED


LED

Měnící barvy

LED


LED

ČASOVAČ


LED

ČASOVAČ

LED

Měnící barvy

ČASOVAČ

LED

LED

SOLÁRNÍ

LED

USB

LED

LED

LED

ČASOVAČ

Měnící barvy


LED

LED

ČASOVAČ

LED

LED

LED

ČASOVAČ

ČASOVAČ

LED

SE ZVUKY


LED

LED

LED

ČASOVAČ

LED

ČASOVAČ

LED

ČASOVAČ


LED

SOLÁRNÍ


LED

LED

LED

LED

ČASOVAČ

LED

LED

ČASOVAČ

LED

SOLÁRNÍ

LED

ČASOVAČ

LED


LED

ČASOVAČ

LED


LED

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!