11.01.2023 Views

BANNER uniformy 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

UNIFORMY

PROMĚSTSKÉPOLICIE

2023


bunda

RECON

kalhoty

RECON

02

PŘEDSTAVENÍSPOLEČNOSTI

BANNERs.r.o.,sesídlemvSezimověÚstíuTábora,ječeská

výrobníspolečnostsucelenýmsortimentemvýstrojepropotřeby

městských policií, bezpečnostních služeb a dalších

uniformovanýchsložekaorganizací.Mezinašezákazníkyseřadí

městskéaobecnípolicievČR,bezpečnostníslužby,bezpečnostní

sekcevýrobníchpodnikůadalšíchorganizací,čidopravnípodniky

aspecializovanéprofese.

Vlastnítechnickýadesignovývývojazkušenostisvýrobou

oděvůodroku1992námumožňujípřinášetmoderníainovativní

oděvypronáročnéslužebnípoužitívproměnlivýchpodmínkách.

Klademe důraz na vysoké užitné vlastnosti,příjemný pocit

uživatelepřipoužití,prodyšnost,pružnost,odolnost,životnostana

provedenídetailůafunkčníchprvkůoděvů.Našespecializovaná

výrobnídílnaprovádípreciznívstupníavýstupníkontrolukvality

atytovlastnívyrobníkapacitynámumožňujípružněreagovatna

potřebyzákazníků.

Sortimentvýstrojníchsoučástívyobrazenývtomtokatalogu

pokrýváklíčovévýstrojnípotřebynašichzákazníků.Profesníoděvy

avýstrojjsouurčenypředevším propoužitívevýkonuslužby

městskýchpoliciíapřivýkonučinnostibezpečnostníchahlídacích

služeb,atovklimatickyběžném,aleináročném venkovním

prostředí,aprokancelářsképozice.

Našizákaznícivyžadujípředevšímindividuálnípřístup,aproto

jsou naše produktytéměřvždypřizpůsoboványpožadavkům

zákazníka.Standardněnabízímeaplikacidomovenek-erbů,log,

nápisůčiznakůnanašeproduktyaprofesionálníkrejčovské

úpravy.Realizujemeizakázkovouvýrobuoděvůpronašestálé

zákazníky.

PÉČEO ZÁKAZNÍKY

Cílemdlouhodobéspoluprácesnašimizákazníkyjespokojenost

všech uživatelů skaždodenním používáním našich produktů

aspokojenostsamotnýchodběratelůsevšeminašimislužbami.

Spoluprácisezákazníkyapéčiojejichpožadavkyzajišťujenaše

velkoobchodní oddělení a přidělený obchodní zástupce.

Obchodnízástupcezajišťujesestaveníaověřenípožadavků

zákazníkasohledem najehopředešléobjednávkyaplynulé

arychlévyřízeníceléjehozakázky.

RezervujtesisvůjtermínpronašiosobníprezentaciuVás:

e-mailem:prodej@banner-cz.cz,telefonicky:+420381263848

www.banner-security.cz

POUŽÍVANÉMATERIÁLY

Provýrobuoděvůpoužívámepouzekvalitníaosvědčené

materiályurčenépronáročnépoužití,vyvíjenésohledemnavyužití

vpraxinašichzákazníků.Většinamateriálůjetestovánavestátní

textilnízkušebněprosplněníklíčovýchkvalitativníchkriterií.

ROLETEX

Modernívoděodolnáaprodyšnátkaninas laminovanou

klima-membránouprooděvydonepříznivýchaproměnlivých

klimatickýchpodmínek.

Třívrstvýlaminovanýmateriálslehkouapevnoutkaninouna

vnějšístraněaochrannouvrstvou,kryjícímembránu,navnitřní

straně.Klima-membránajelaminovanámezivnitřníavnějšívrstvu

a zajišťuje voděnepropustnosta větruodolnostmateriálu při

zachováníoptimálníparopropustnostipropárypotu.Materiálje

velmilehkýasnadnýnaúdržbu.Švynavýrobkujsoupodlepeny

voděnepropustnoupáskou prodokonalouvoděodolnost.Kvalitní

vodoodpudiváúpravasvrchnístranymateriálu.

Složení:100%polyester,membrána:100%polyuretan

EUTEX-SOFTSHELL

Pružnýapevnýsoftshelsklima-membránouafleecenavnitřní

straně.

Třívrstvýmateriálsvnějšívrstvouzpružnétkaninysesnadnou

údržbou,vnitřnístranupokrývájemnýměkkýtermoizolačnífleece.

Mezi těmito tkaninami je laminovaná klima-membrána,

zabezpečujícívoděnepropustnostavětruodolnostmateriálupři

zachováníparopropustnostipropárypotuzevnitřvýrobku.Materiál

jepříjemněpružnýapřizpůsobísepohybutěla.Měkkýpříjemný

fleece na vnitřnístraně poskytuje tepelný komfort.Kvalitní

vodoodpudiváúpravavnějšístrany.

Složení:100%polyester,membrána:100%polyuretan

Varianta:ELUTON -stejnýmateriál,avšakshladkouvnitřní

stranoubezfleece.Materiálmáslabšítermoizolačnífunkci.

CHERIS

Pevnáalehkátkaninaseslaběbroušenýmpříjemnýmpovrchem

akvalitnívodoodpudivouúpravou.

Praktická tkanina, osvědčená z hlediska pevnosti,

stálobarevnostiiodolnostiprotinamáháníaotěru,vhodnápro

výrobumnohatypůslužebníchoděvů.Utétotkaninyjesnížena

mačkavostatkaninajenenáročnánaúdržbu.Lehcebroušený


povrchajemnáplátnovávazbadávátkaniněmatnývzhledajedíky

tomutolehkémupobroušeníivelmipříjemnánadotek.Kvalitní

vodoodpudiváúprava.Složení:80%polyester,20%bavlna

HARON

Odolná technická tkanina s pevnou vazbou pro vysokou

mechanickouodolnostadlouhouživotnost.

Tkaninashladkýmpovrchem,vynikajícísvoupevnostívoděru

azvýšenouodolnostíprotiroztržení,poskytujepředevšímbundám

dlouhouživotnost.Dlouháužitnostvýrobkůztétotkaninyje

docílenadíkypolyesterovým vláknům svysokoustálobarevností.

Snadnáúdržbaanízkéulpívánínečistotnahladkém povrchu

materiálu.Kvalitnívodoodpudiváúprava.Složení:100%polyester

POLYESTEROVÉTERMOIZOLAČNÍROUNO

Moderní termoizolační vrstva z netkané textilie tvořené

polyesterovýmivlákny.Díkyvelkémuobjemuvázanéhovzduchu

vrounuposkytujemateriálvysokoutermoizolacipřinízkéhmotnosti

anízkém objemu.Netkanátextiliezumělýchvlákenposkytuje

paropropustnostpropárypotuatímjehotransportodpokožky.

MOLETEXaTRELEX

Nejmodernějšígenerace4-směrněpružnýchtkaninsripstopovou

vazbouurčenýchpromoderníoděvypřizpůsobujícíseináročnému

pohybu.

Tkaninypružnéjakpříčně,takpodélně,poskytujínovýrozměr

komfortupřiaktivnímpoužití.Materiálovésložení,nylon(polyamid)

obohacenéoelastan,poskytujekvalitníatrvanlivoupružnost

aověřenoustálobarevnost.Ripstopovávazbamateriálůjeodolná

vůčioděruipřináročném použití.Tkaninyjsoudíkynylonu

nenasákavé,rychleschnoucíaprodyšné.Nenínutnéježehlit-jsou

nemačkavé.

TypMOLETEXprooděvysceloročnímpoužitím.Velmizvýšená

odolnostprotiroztržení.Složení:91%nylon,9%elastan

TypTRELEX jeurčenýprolehkéavzdušnéletníoděvy

svysokouprodyšností.Složení:95%nylon,5%elastan.

RIPSTON-KVALITNĚJŠÍPROVEDENÍRIPSTOPU

Pevná,odolnátkaninasezesílenouripstopovouvazbou,odolnou

protiroztrženívhodnáproceloročnípoužití.

Pevná tkanina -plátno se speciálnívyztuženou vazbou -

zesílenou mřížkou omezujícímožnostroztržení.Tato tkanina

jevhodnáprovýrobuodolnýchoděvůpropoliciaarmádu.

Díky odolnostitkaniny protiroztržení jsou oděvy vhodné

ipronáročnépoužívání.Podílbavlněnýchvlákenposkytujevelmi

příjemnýpocitnadotyk.Kvalitnívodoodpudiváúprava.

Složení:65%polyester,35%bavlna

KARONaKARAT

Pevnétkaninyskeprovouvazbouodolnéprotizvýšenému

namáháníproslužebníapracovnípoužití.

Dlouhodoběosvědčenétkaninypoužívanéprovýrobuodolných

služebníchoděvů.Vysokáodolnostprotioděruaroztrženíposkytuje

tkaninědlouhouživotnost.Tytotkaninyjsouzároveňoptimálně

prodyšnéavzdušné,čehožjedocílenopoužitímvhodnéhopoměru

polyesterovýchabavlněnýchvláken.Bavlněnávláknapropůjčují

tkaninám příjemný pocitna dotek.Umělá vlákna zajišťují

nemačkavosta dobrou stálobarevnost.Kvalitnívodoodpudivá

úprava.Složení:65%polyester,35%bavlna

POLARFLEECE

Měkký,pružnýahřejivýmateriál–středněsilnýPolarfleecese

snadnouúdržbou.

Modernímateriálprooděvyurčenéproceloročnípoužití.Polar

fleecové oděvy mohou díky své univerzálnostisloužitjako

zateplovacívrstvapodbundu,nebojakosvrchnívrstvamístobundy.

Použitý Polarfleece je pružný a zároveň robustní(tzv.se

„nevytahá“).Materiáljenemačkavýamáúpravuprotižmolkování,

čímžje dosaženo dlouhé životnosti.Zároveň je nenasákavý

aprodyšnýprovodnípáry,tím jsouoděvyvhodnéprofunkční

vrstvení oblečení při aktivním pohybu i pod bundu

sklima-membránou.Složení:100%polyester,280gr./m 2

ORIENTAČNÍVELIKOSTNÍTABULKA

Uvedenévelikostisevztahujíkvelikostipostavy.

Nejednáseorozměryoděvůsamotných.

Kalhoty

(cm)

Velikost 46/S 48 50/M 52 54/L 56 58/XL 60 62/XXL

obvodpasu 80 84 88 92 98 102 108 114 118

obvodboků 100 104 108 112 116 120 124 128 132

délkakalhot 102 104 106 108 110 112 114 116 118

Bundy,polokošile,trika

(cm)

Velikost XS S M L XL XXL 3XL

obvodhrudníku 84 92 100 108 116 124 132

obvodpasu 72 80 88 98 108 118 128

obvodkrku 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48

zimníbunda

PROPOL

SIGNALMP

zimníkalhoty

FAREL

03


ZIMNÍBUNDY

ZimníbundyPROPOL MP aPROPOL SIGNAL MP jsou

vybavenéklima-membránouspodlepenýmišvyasilnoutermoizolační

vrstvourounazdutýchvláken.Bundy poskytujíperfektní

ochranuprotinepříznivémupočasí,deštiavětru,ato

při zachování optimální paropropustnosti.Bunda je

vybavenakapucívlímciavětracímiotvoryvpodpaží.Jevelmilehká.

Sezvýšenouochranouprotiulpívánínečistotnasvrchnístraně.

6vnějšíchkapes,1napoleonskákapsapodlégou,1vnitřníkapsa.

Materiál:ROLETEX-laminovanátkaninasklima-membránouse

zvýšenouochranouprotiulpívánínečistotnasvrchnistraně.

bunda

PROPOLMP

(6359)

zimnínepromokavá

bundasreflexnípaspulí

bunda

PROPOL

SIGNALMP

(6392)

zimnínepromokavábunda

sesignálnímsedlem

asreflexníšachovnicí

DOSILNÉ

ZIMY

NEPROMO-

KAVÁ

PRODYŠNÁ

NÍZKÁ

HMOTNOST

KAPUCE

VLÍMCI

VĚTRÁNÍ

VPODPAŽÍ

REFLEXNÍNÁPIS

APASPULE

REFLEXNÍNÁPIS

AŠACHOVNICE

04


CELOROČNÍBUNDY

Celoročně použitelná bunda střižená pod boky

sklima-membránouaodepínatelnouzimnítermovložkou

(volitelně)srounem zdutých vláken.Bunda poskytuje

perfektníochranuprotinepříznivémupočasí,deštiavětru

atopřizachováníparopropustnosti.Bundajevybavena

rozparkyvbocích,větracímiotvoryvpodpažíaskapucí

uschovanouvlímci.Jevelmilehká.Nepromokavézipy.

ReflexnípotiskMPčiOPareflexníšachovnicešíře5cm.5

vnějšíchkapes,1vnitřníkapsa.

Volitelně:odepínatelnázimnítermovložka

spolyesterovýmrounemsnápletynakoncirukávů.

Materiál: ROLETEX - laminovaná tkanina s klimamembránousezvýšenouochranouprotiulpívánínečistot

nasvrchnistraně.

Celoročníbundazodolnétkaninyvoblíbenémstřihudoboků,se4

prostornýmikapsami.Bundamápružnýspodnílem,rozšířenázáda

provolnostvpohybu,rozparkynabocíchpropřístupkvybavení

naopasku.Reflexnípaspulenapřednímdíle.

Volitelně:odepínatelnázimnítermovložka

spolyesterovýmrounemsnápletynakoncirukávů.

Volitelně:odepínatelnýplyšovýlímec

Materiál:KARAT-robustnípevnátkanina(bavlna/polyester)

bunda

MP (6261)

+odepínacítermovložka(7809)

+odepínacíplyšovýlímec(9605)

CELOROČNÍ

PRODYŠNÁ

VPÍNACÍ

VLOŽKA

VODO-

ODPUDIVÁ

KAPUCE

VLÍMCI

CELOROČNÍ

VPÍNACÍ

VLOŽKA

PRODYŠNÁ

NEPRO-

MOKAVÁ

bunda

SIGNOLA MP (6382)

+odepínacítermovložka(7824)

REFLEXNÍNÁPIS,

ŠACHOVNICE

APASPULENARUKÁVECH

ODEPÍNACÍ

PLYŠOVÝLÍMEC

05


CELOROČNÍBUNDY

Celoročně využitelná bunda dodávaná včetně

odpínatelnézimnítermovložkyaplyšovým límcem.

Delšíbundavyrobenázodolnétechnické

tkaniny s vodoodpudivou úpravou.Lehká

konstrukcebundy.4vnějšíkapsy,1vnitřníkapsa.Zimní

termovložka(spružnýminápletynakoncíchrukávů)

alímecsevpínajínaknoflíky.

Materiál:HARON-pevná,odolnátkaninashladkým

povrchem(polyester)

bunda

PATROL(6214)

včetněodepínací

termovložky

Kratšíceloročníbunda s odepínatelnou zimnítermovložkou

(volitelně).Bundavybavenápodšívkouje vyrobenazodolné

technickétkaninysvodoodpudivouúpravou.Lehkákonstrukce

bundy.Srozšířenýmizády.Vdolním lemupřepínacípáskypro

úpravuobvodu.4vnějšíkapsy.

Volitelně:odepínacízimnítermovložka(spružnýmináplety

nakoncíchrukávů)vpínanánaknoflíky.

Materiál:HARON-pevná,odolnátkaninashladkýmpovrchem

(polyester)

bunda

PARKER ZKR (6202)

+odepínacítermovložka(7802)

CELOROČNÍ

VPÍNACÍ

VLOŽKA

CELOROČNÍ

VPÍNACÍ

VLOŽKA

PRODYŠNÁ

VODO-

ODPUDIVÁ

PRODYŠNÁ

VODO-

ODPUDIVÁ

06

VPÍNACÍVLOŽKA

SPLYŠOVÝMLÍMCEM

VPÍNACÍVLOŽKA


SOFTSHELLOVÉBUNDY

Velmioblíbené softshelové bundy tvořízáklad vybavenístrážníků

v proměnlivých klimatických podmínkách.Pružný materiál-třívrstvý

laminovaný softshelje odolný větru,chladu imírnému deštidíky

klima-membráně.Materiálmázároveňpříznivouparopropustnost.

Skvělepadnoucíbundymajíanatomickýstřihavětracíprůduchyvpodpaží.

Rozparkyvespodnímokrajisezipemaspřepínacísponouposkytujípřístup

kopaskunaoboustranáchbundy.Nárameníky,2náprsníkapsykryté

volnýmsedlem,2spodníkapsya2vnitřníkapsy.

ReflexnípotiskMěstskápolicieneboObecnípolicie.

Reflexníprvky:reflexníšachovnicešíře2,5cm(variantaSIGNAL),čireflexní

paspule(celo-černávarianta).

Materiál:EUTEX-softshellaminovanýsklima-membránouafleeceuvnitř

VARIANTY:bundaFARONMP-lzedoplnitreflexníšachovnicí

bunda

FARON MP

(6278)

bunda

FARON

SIGNALMP

(6283)

VODO-

ODPUDIVÁ

PRODYŠNÁ PRUŽNÁ VĚTRÁNÍ

VPODPAŽÍ

REFLEXNÍNÁPIS

SPASPULÍ

REFLEXNÍNÁPIS

SEŠACHOVNICÍ

07


NEPROMOKAVÉVĚTROVKY

Novágeneracelehkýchprodyšnýchbundsklima-membránou,kteráudržujetělovsuchuapřioptimálnípocitovéteplotě.Zároveňumožňujeprůchodvlhkosti

odtěla.Lehkávelmiprodyšnápodšívka.Kapucesloženávlímci.Polovičníkimonorukávyumožňujícívolnýpohybrukouaprodlouženýzadnídíl.Rukávy

zakončenypružnoumanžetouspřepínacísponou.Prostornénáprsníkapsy,krytévolnýmsedlemsvoděodolnýmzipem.Poutkonaodznakakameru.Reflexní

prvky:reflexnípotiskMP(sčernýmikonturamivevariantěSIGNAL),reflexnístříbrnápaspulenarukávech,reflexnímodro-stříbrnášachovnicešíře

5cm(signálnívarianta)a2,5cm(černávarianta).

Materiál:ROLETEX-100%polyester,slaminovanouklima-membránouapodlepenýmišvy,zvýšenáochranaprotiulpívánínečistotnasvrchní

straně,lehkálaminovanátkaninaze3vrstev-svrchníochrannévrstvy(polyester),klima-membrányaspodníochranné

vrstvy,podlepenévodotěsnéšvy,zvýšenáochranaprotiulpívánínečistot

bunda

RIDER MP

(6735)

bunda

RIDER

SIGNALMP

(6758)

NEPROMO-

KAVÁ

PRODYŠNÉ

NÍZKÁ

HMOTNOST

PRUŽNÉ

REFLEXNÍNÁPISAŠACHOVNICE

NAZADNÍSTRANĚ

08


LETNÍBUNDY

bunda

RANGER MP

(6289)

Lehkéletníbundysprodyšnoupodšívkoupropoužitívteplejšíchdnechijakoochrana

protimírnémudeštiavětru.Kvalitnívodoodpudiváúpravasvrchnístranytkaniny.

Sportovnístřihsrozparkyvpasepropřístupkopasku.Prostornénáprsníkapsysezipem,

krytévolným sedlem.Větránívpodpažíprozvýšeníkomfortu.Materiálem softshel

zpevněnéčásti-loktyaramena.6zipovýchkapes,1vnitřníkapsa.ReflexnípotiskMP

neboOPareflexnípaspule.

Materiál:CHERIS-pevnátkaninaslehcebroušenýmpovrchem(polyester/bavlna)

VARIANTY:bundylzedoplnitreflexníšachovnicí

bunda

RANGER

SIGNALMP

(6290)

VODO-

ODPUDIVÁ

PRODYŠNÁ

NÍZKÁ

HMOTNOST

VĚTRÁNÍ

VPODPAŽÍ

BOČNÍROZPARKY,

STAHOVÁNÍVOKRAJI

REFLEXNÍNÁPISAREFLEXNÍPASPULE

NAPŘEDNÍSTRANĚ

REFLEXNÍNÁPIS

AREFLEXNÍPASPULENAZÁDECH

09


ZÁSAHOVÉA PRACOVNÍBUNDY

bunda

RECON

(6852)

OdolnázásahovábundazpevnéhomateriáluRIPSTON sezesílenouvazbou.

Jevhodnáiprokombinacistaktickouvestou.Bundanabízímnohofunkčníchdetailů-

2náprsníkapsyumožňujídíkynakloněnísnadnějšípřístupanavícmajízkosenépatky,

kteréneodstávají,aprůchodkupropropisku.Rukávovákapsanapravéstraně.2spodní

kapsysezipem.Vespodnímlemujsoupružnédílyabundasezapínánapevnýzip,

krytývrchnílégou.Rozšířenázáda.Zpevněnéloketníčástirukávů.Poutkoproodznak

a2suchézipyproupnutínápisůMP.

VYSOKÁ

ODOLNOST

MATERIÁL

RIPSTON

Materiál:RIPSTON-pevnátkaninasvyztuženouvazbou

(polyester/bavlna)

VhodnékombinovatskalhotamiRECON

bunda

PROTECTOR

(6260)

Pevná,odolnápracovníbundazmateriáluKARAT.

S maximálníodolnostívoděru.Vhodná ipro

kombinacistaktickouvestou.Bundamá2prostorné

náprsníkapsyspatkami.Vespodním lemujsou

pružnédílyabundasezapínánapevnýkostěnýzip,

krytývrchnílégou.Rozšířenázáda.

Materiál:KARAT-robustnípevnátkanina

(polyester/bavlna)

Vhodnékombinovatskalhotami

SECTOR-UNIF.

BUNDARECON

APROTECTOR

SUCHÝZIPNAZÁDECH

VYSOKÁ

ODOLNOST

10


FLEECEBUNDY SNEPROMOKAVÝM SEDLEM

bunda

SECOR MP

(5993)

InovovanélehkéPolarfleecebundysezpevňujícímčernýmnebosignálnímsedlem,odolným

větruamírnémudešti,doplněnéoreflexnínápisMPneboOPnazádech.Bundanahrazuje

svetramůžesloužitjakozateplujícívrstvapodbunduneboksvrchnímunošenívteplých

dnech.2zipovékapsy.NápisMP(vyšívaný)vpředu,poutkanaodznakanavysílačku.

Materiál:POLARFLEECE,280gr./m 2 -příjemný,hřejivýfleecesdlouhouživotností

Sedlo-ramenníčástbundy:ROLETEX-laminovanátkaninasklima-membránou

sezvýšenouochranouprotiulpívánínečistotnasvrchnistraně.

bunda

SECOR

SIGNALMP

(5997)

PRODYŠNÉ

NÍZKÁ

HMOTNOST

PRUŽNÉ

REFLEXNÍNÁPIS

AREFLEXNÍPŘERUŠOVANÁPASPULE

REFLEXNÍNÁPIS

NASIGNÁLNÍMSEDLE

11


ZAKÁZKOVÉÚPRAVY

VÝŠIVKYNÁPISŮ

VÝŠIVKYPROOSTRAHY

POTISKY

UKÁZKAVÝŠIVKY

NAŠITÍNÁŠIVEK

ÚPRAVAAPK

LISOVANÉREFLEXNÍ

NÁPISYSKONTUROU

REFLEXNÍŠACHOVNICE

(provedeníprofunkčnípolokošile)

REFLEXNÍŠACHOVNICE

NAŠITÍPOUTEK

ÚPRAVADÉLKYRUKÁVŮ

NÁRAMENÍKYSVÝŠIVKOU

HODNOSTI

NAŠITÍSUCHÝCHZIPŮ

INDIVIDUÁLNÍ

ÚPRAVADÉLKYKALHOT

HODNOSTNÍ

OZNAČENÍ

LISOVANÉREFLEXNÍ

PRUHY

12


FLEECEODĚVY

bunda

SECOR

(6274)

ModerníPolarfleeceoděvyjsoupraktickým

doplňkemvyužitelnýmpocelýrok.Vzimním

období k použití pod svrchní bundu,

vteplejšímobdobíiprosamostatnésvrchní

nošení.Výborné termoizolačnívlastnosti

nabízímateriál,kterýdíkysnadnéúdržbě

adelšíživotnostinahrazujesvetr.2zipové

kapsy.Možnostdoplněnívýšivekoznačení

MP, domovenek, log, nebo poutek

prozavěšenívýbavy.

Materiál:POLARFLEECE,280gr./m 2

vesta

SECOR

(3567/5224)

blůza

HIPON

tmavěmodrá,šedá

(4118)

LehkáblůzazMICRO-FLEECEpropoužitíjakozateplující

vrstvapodbundu.Ideálněparopropustnápřizachování

základnítermoizolace.Látkové výztuže na ramenou.

Vhodnéjakodruhávrstvanafunkčníprádlo.Vícebarev.

Materiál:strukturovanýMICRO-FLEECE

13


VESTY

závěs

naznakMP

vesta

TAKTIK MP

(5214)

vesta

SIGNALMP

(5415)

kapsanatelefon,

komunikátor

suchýzip

nanápisMP/OP

pouzdro

navysílačku

kapsa

nadoklady

pouzdro

nateleskopickýobušek

pouzdro

nakasr

pouzdro

nasvítilnu

pouzdro

nazásobník/nůž

pouzdro

nazbraň

pouzdro

napouta

Vlastnívzortaktickévestyzpevnétkaninysmožnostíúpravyobvodůnazadnístraně.Propracovanýdesignvestyspouzdryaúchytyproveškerévybavenístrážníka.Nosnýsystém

svyváženýmuloženímvýstroje.

SignálnívestavúpravěproMP,OP,neboproAPK,připravenápro

použitíivdopravě.Reflexnípruh,nápisyareflexníšachovnice.

Prodyšný materiáltypu Filet(nylon),na kterém neulpívají

nečistoty.Univerzálnívelikost-úpravaobvodustaženímpřepínací

spony.Možnostaplikaceslužebníhočísla.

14

kapsanarukavice

nebolékárníčku

REFLEXNÍNÁPIS

NAZÁDECH

variantaASISTENT

PREVENCEKRIMINALITY


PRUŽNÉTAKTICKÉKALHOTY

Nejmodernějšípružné taktické kalhoty pro aktivní

policejníčinnost.Díky4-směrnépružnostisekalhoty

skutečněpřizpůsobují(podélněipříčně)náročnému

pohybu,sezeníiklečení.Kalhotymajíanatomickýstřihmírnězúženénohavice,kolennízáševky.2šikméboční

prostornézipovékapsy,2kapsyvpase,1zadníkapsa

sezipem.Testovanávysokáživotnostazkušebnou

ověřenástálobarevnostzaručujínižšípotřebuobnovy

výstroje. Kalhoty jsou nemačkavé, prodyšné

arychleschnoucí.Nenasákavýmateriál-nylondoplněný

elastanem.Příjemnépřidotykuspokožkou.

Rozšířenávelikostnířadaodvel.44dovel.64.

Materiál:MOLETEXaTRELEX-4-směrněpružné

odolnétkaniny(nylon/elastan)

kalhoty

kalhoty

REVOL

TREVOL

(1542)

(1584)

lehčívariantaprodyšnýchpružnýchkalhotsvysokou

odolnostívůčioděru,materiál:TRELEX

PRUŽNÉ PRODYŠNÉ PRUŽNÉ NÍZKÁ

HMOTNOST PRODYŠNÉ DETAILYKALHOT

REVOLATREVOL

ANATOMICKÉTVAROVANÍ

KOLENNÍČÁSTI

celoročnípružnékalhotysvyztuženouvazboutypuripstop,

materiál:MOLETEX

15


TAKTICKÉKALHOTY A BERMUDY

ModernítaktickékalhotyzpevnéhomateriáluRIPSTONse

zesílenouvazbou(bavlna/polyester).Anatomickýstřihkalhotmírnězúženénohavice,kolennízáševky.Šikméstehenní

kapsy,stehennikapsynapředníchdílechnohavic,2boční

kapsyvpasea2zadníprostornékapsy.

Materiál:RIPSTON-pevnátkaninasvyztuženouvazbou

(polyester/bavlna)

VhodnékombinovatsbundouRECON

DETAILPŘEDNÍCHABOČNÍCH

KAPESNANOHAVICÍCH

Pohodlné,volněstřiženébermudysprostornýmibočními

kapsamisezipyzabraňujícímivypadnutíobsahukapespři

pohybu.Volnýstřihvoblastisedu.1zadnízipovákapsa.

Materiál:RIPSTON-pevnátkaninasvyztuženouvazbou

(polyester/bavlna)

kalhoty

RECON

(1758)

taktickékalhotyzmateriáluRIPSTONsmnožstvímpraktickýchkapes

bermudy

PATROL

(2019)

bermudysportovníhostyluproslužebnípoužití

MOŽNÁKOMBINACE

STEXTILNÍMPÁSKEM

16

VYSOKÁ

ODOLNOST

NÍZKÁ

HMOTNOST

MATERIÁL

RIPSTON

VYSOKÁ

ODOLNOST

MATERIÁL

RIPSTON

NÍZKÁ

HMOTNOST


SLUŽEBNÍA PRACOVNÍKALHOTY

Rovněstřiženélehkéslužební

kalhotyprouniverzálnípoužití,

s výztužemi na kolenou.

2 bočnístehenníkapsyse

zipy,2pasovékapsya1zadní

zipovákapsa.

Materiál:CHERIS -pevná

tkanina s lehce broušeným

povrchem(polyester/bavlna)

Pevné služebníkalhoty s prostornými

měchovýmikapsaminastehnecha1zadní

kapsou. Rovný střih. Patky kapes

(umožňujícírozšířeníkapes)jsousnadno

otevíratelnéasoblýmirohy.Robustní

materiál umožňuje celoroční použití.

Zpevněnýsed,možnostúpravyobvodu

pasuažo-8cmpřezkamivpase.Dvojitá

opaskovápoutka(opasek4nebo5cm).

Možnostprodlouženíkalhotažo+5cm.

Materiál:KARON-robustnípevnátkanina

(polyester/bavlna)

kalhoty

PATROL

(1741)

univerzálníkalhotyskapsaminanohavicíchsezipy

kalhoty

SECTOR-UNIF

(1755)

celoročníslužebníkalhotyzpevnétkaninysprostornýmikapsami

ZPEVNĚNÝSEDKALHOT

NÍZKÁ

HMOTNOST

VYSOKÁ

ODOLNOST

17


SPOLEČENSKÉKALHOTY

Kalhotyriflovéhostřihuseširokými

možnostmipoužití,dokancelářeči

hlídkovou činnost. 2 pasové

kapsy.2zadnínašívanékapsy.

Materiál:BATONneboKARONpevnétkaninyproceloročnípoužití

(polyester/bavlna)

Společenskéslužebníkalhoty.Možnost

stáhnutístahovacímipřezkamivpase.

Splývavý elegantní materiál se

snadnouúdržboupraním.Materiálje

nemačkavý a s tvarovou pamětí.

Nažehlené puky.Dvojitá opasková

poutka(opasek3nebo4cm).Dolní

lemnohavicschránítkem.

Materiál: GETEX - tkanina pro

společenskéoděvy,stvarovoupamětí

(polyester)

Dámskávarianta-vizstrana19

kalhoty

TEXAS

(BATON1229/KARON1222)

osvědčenýriflovýstřihkalhot,prospolečenskéakaždodennípoužití

kalhoty

STAR

(1220)

služebníkalhotyklasickéhospolečenskéhostylu

18

VYSOKÁ

ODOLNOST

NÍZKÁ

HMOTNOST


DÁMSKÉKALHOTY

Společenskéslužebníkalhotyvdámském

střihusgumouvpase.Splývavýelegantní

materiálsesnadnouúdržbou. Nažehlené

puky.

Materiál:GETEX-tkaninaprospolečenské

oděvy,silnější,stvarovoupamětí(polyester)

kalhoty

TEXASdámské

(1223)

kalhotyriflovéhostřihuvdámskémprovedení,

pevnátkaninaproceloročnípoužití

kalhoty

GUARD dámské

(1216)

společenskéslužebníkalhoty

vdámskémstřihu

VYSOKÁ

ODOLNOST

NÍZKÁ

HMOTNOST

19


ZIMNÍKALHOTY

Odlehčenésoftshelovékalhoty

sklima-membránouashladkou

vnitřnístranou,které odolají

deštiavětruajsoudostatečně

prodyšné. Boční kapsy se

zipem. Ideální přechodové

kalhoty do chladnějšího

deštivéhopočasí.

Materiál:ELUTON-odlehčený

softshellaminovaný

sklima-membránou

kalhoty

FAREL

(1740)

zimnísoftshel

Zimníkalhotyz3-vrstvéholaminovanéhomateriálu

EUTEX-softshelsklima-membránou.Ochrana

předvětrem,chladem adeštěm.Hřejivýfleece

navnitřnístraněkalhot.Kalhotyjsoudostatečně

prodyšné a pružné, materiál se přizpůsobí

aktivnímupohybu.Bočníkapsyspatkami.Guma

všitavzaduvpase.

kalhoty

FAROL

(1756)

zimnísoftshel,

bezbočníchkapes

kalhoty

RAPID

(1727)

větru-odolnékalhotyznepromokavéhosoftshelu,

bezzateplenífleecem

20

DOSILNÉ

ZIMY

Materiál:EUTEX-softshellaminovaný

sklima-membránouafleeceuvnitř

DOSILNÉ

ZIMY


SLUŽEBNÍKOŠILE

košile

POLICE

středněmodrá

KR/DR

(4021/4022)

košile

POLICE

světlemodrá

KR/DR

(4001/4002)

košile

POLICE

šedá

KR/DR

(4051/4052)

Služebníkošilesrovným střihem.Vybavenénárameníky

sknoflíky,vyztuženýmlímcemapoutkemveskladukapsy

propřipnutíodznaku.Možnostvýšivekadalšíchúprav.

Materiál:směsovákošilovina(polyester/bavlna)

dámskákošile

POLICE

středněmodrá

KR/DR

(4028/4027)

dámskákošile

POLICE

světlemodrá

KR/DR

(4028/4027)

nárameníky

svýšivkouhodnosti

(9607)

21


POLOKOŠILE

funkční

polokošile

POLICEMP

středněmodrá

(74221)

funkční

polokošile

RAPID MP

černá

(74531)

funkční

polokošile

RAPID APK

(černá)

POLICEAPK

(středněmodrá)

Moderní funkční polokošile z prodyšného

vzdušnéhoúpletu.Slaběpobroušenávnitřnístrana

materiálupromaximálnívzdušnostarychlýodvod

potu.Rychleschnoucíanemačkavéprovedení.

PotiskMP /OP,možnostaplikacevybraných

výšivek,znaku MP /OP,služebních čísel,

hodnostních označení, reflexních šachovnic,

poutekalog.

Materiál:funkčnípolyesterovýúplet

polokošile

CH-MP

středněmodrá

(8589)

reflexníšachovnice

profunkčnípolokošile

Doprodej:S,M,L

Materiál:bavlněnýúplet

reflexníšachovnice

profunkčnípolokošile

22


23

THERMO PRUŽNÉ FUNKČNÍ

triko

MP

černé

(8517)

trikozpříjemného

bavlněnéhoúpletu,

potiskM

potiskMP

vpředuavzadu

funkční

triko

TRELON

APK

funkčnítrikodoplněné

výšivkouAsistent

prevencekriminality

prevencekriminality

rolák

MP

(8505)

příjemnýbavlněný

příjemnýbavlněný

úplet,bílávýšivka

nápisuMPna

ohrnovacímlemu

Varianta:

bezvýšivkyMP

triko

TOVAL

(8862)

velmilehkébambusové

velmilehkébambusové

podvlékacífunkčnítriko,

ktereudržujepříjemnou

teplotnírovnováhu

aodvádívlhkostodtěla,

komfortníkpokožce

bambus/elastan

triko

COOLTEX

(8886)

velmilehképodvlékací

velmilehképodvlékací

funkčnítriko,které

odvádívlhkostodtěla,

audržujepříjemnou

teplotnírovnováhu,

rychleschne,funkční

polyesterovýúplet

termoprádlodozimysvysokoutermoizolační

funkcí-udržízahřátývzduchutěla,odvádípot,

jerychleschnoucí,oboustranněpobroušené,

jemnéapříjemnénapokožku,pružnédíky

vláknuSpandex,kationovýpolyester-méně

akumulujestatickouelektřinu,prodloužený

zadnídíl,raglánovýrukáv

zadnídíl,raglánovýrukáv

funkčnítriko

THERMAX

(4255)

funkčníkalhoty

THERMAX

(4259)

TRIKA,ROLÁKY A PRÁDLO


KOMBINÉZA A PLÁŠTĚNKY

ZADNÍNÁPISMP

pružné

díly

kombinéza

ROCALMP

(3324)

Inovovanájednodílnáspeciálníkombinéza

s pružnými díly a s 8 kapsami.

Pohodlnákombinézazpevnéhomateriálu

RIPSTONsezesílenouvazbou.Nohavice

majíanatomickýstřih-mírnězúženýtvar

akolennízáševky.Zapínánínadvoucestný

zipse2jezdcizasahujícíaždohornitřetiny

nohavice.Oblastkolenasedujezesílená

dvojitoutkaninupromaximálníodolnost.

Nazádechavpodpažíjsouumístěny

pružnédílypromožnostvolnéhopohybu

a vyššíprodyšnost.V lemech nohavic

a manžetách rukávů je všita guma

spřepínacísponou.Suchézipypropřipnutí

označeníMP.

Materiál:RIPSTON-pevnátkanina

svyztuženouvazbou(polyester/bavlna)

pláštěnka

PATROLMP

(7495)

Zodolné,lehképolyesterovétkaniny

svodonepropustným zátěrem,lepené

švy,hlavnízipkrytýlégousdruky,

kapucekryjícíislužebníbrigadýrku,

prodlouženérukávy,dlouháživotnost.

24


DOPLŇKY

čepice

BRIGADÝRKA MP

(9303)

čepice

CAMPMPI.

(9305)

čepice

CAMPMPII.

(9330)

čepice

CAMPMPIII.

(9331)

čepice

CAMPAPK

(9361)

čepice

CAMPSECURITY

(9362)

fleeceŠÁLA (9866)

jemnýpolyesterový

fleece,160x25cm

čepice

PLETENÁ

(9314)

čepice

PLETENÁ MP

(93151)

čepice

PLETENÁ MPznak

(93152)

čepice

PLETENÁ APK

(93151)

koženérukavice

TORON

(8703)

zateplenéjemnýmfleece,snápletem

opasek

PLX 50

(9409)

M,L,XL,XXL

šířeopasku5cm

opasek

PLX 40

(9406)

M,L,XL,XXL

šířeopasku4cm

opasek

K 50

(9412)

šíře5cm,

2kovovétrny

koženýopasek

BASEL4/3

(š.4cm-9411)

(š.3cm-9410)

šířeopasku3nebo4cm

rukavice

FLEECE

(8529)

zateplenélehkou

úpletovoupodšívkou

rukavice

KOŽENÉ

(8701)

zateplenéjemnýmplyšem,

velikosti:M/8,L/9,XXL/11

25


26

ponožky

LETNÍ

(8509)

ponožky

ZIMNÍ

(8510)

funkčníponožkysvyztužením

TREK AKTIV

(9710)sodparnouzónou

kravatasgumičkou

černásvýšivkouMP(9503)

černá,tm.modrá,zelená(9503)

kravatové

SPONY

zlatá/stříbrná(9752)

BSzlatá(9758)

kovový

ZNAK MP

(1240)

sbočnípružinou

asplochouproslužební

číslo

čepicový

ODZNAK MP

(1241)

propoužití

sbrigadýrkou

TRANSPARENTY MP

podšitésuchýmzipem

malý12x4cm(9920)

velký36x10cm(9930)

nataktickévesty41x11cm(9930)

oboustrannépouzdro

nazbraňCZ75/85

(7893)

opaskovépouzdro

nadoklady

(7955)16cmx12cm

opaskovépouzdro

napoutaanarukavice

(9218)súchytemnaklíčekpoutům

opaskovépouzdro

navysílačku

(7892)

opaskovépouzdro

nazásobník

(7897)výškaaž13cm

opaskovépouzdro

naobrannýsprej

(7896)výška9cm,ø3,3cm


HODNOSTNÍOZNAČENÍ

podstrážmistr strážmistr vrchnístrážmistr podpraporčík

praporčík vrchnípraporčík mladšíinspektor inspektor

vrchníinspektor komisař vrchníkomisař policejnírada

hodnostní

označení

(9471,9472)

vrchnípolicejní

rada

nejvyššípolicejní

rada

Rukávovéhodnostníoznačeníveformě

nášivky,nebopřímévýšivkyprovšechny

našeoděvy.Stříbrnánebozlatávýšivka

načernémpodkladu.Takéjakonárameníky.

šířka:65mm,výška:90mm

27


BANNERs.r.o.

Vaníčkova22

39101SezimovoÚstíI

Českárepublika

Tel.: +420777729245

+420381263848

+420381261111

prodej@banner-cz.cz

www.banner-security.cz

2023MP1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!