13.01.2023 Views

WIR 02/2022 [SK]

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Zákaznícky magazín skupiny Doppelmayr Vydanie 2/2022 47. ročník/č. 216

Novinka v oblasti

lanovkových

zariadení

Systém TRI-Line nastavuje nové

štandardy

Systémom Cable

Liner na letisko

Luton

Z vlaku na letisko za tri minúty

Ekologické

riešenie v lome

Bardon Hill

RopeCon ® podporuje renaturáciu

CLS Luton DART, Londýn-Luton (GBR)


2 Obsah

8

Systém TRI-Line: kompaktný a zameraný na budúcnosť

Inovatívny obežný systém vzbudzuje záujem vďaka mnohým výhodám a prepravnej

kapacite až 8 000 osôb za hodinu jedným smerom.

19

14

Za tri minúty zo železničnej stanice na letisko

Systém Luton DART prepravuje cestujúcich zo železničnej stanice na londýnske

letisko Luton rýchlo, pohodlne a udržateľným spôsobom.

Ekológia v nepretržitej prevádzke

Vo firme Offsetdruckerei Schwarzach sa logistické

stredisko LTW rozšírilo o sklad s vysokými

regálmi – ekologické požiadavky boli pritom v centre

pozornosti.


Predslov

3

12

Na čo zameriavame náš pohľad

Výkonné funkcie systému clair

Komplexná aktualizácia softvéru pre spravovanie

rezortu clair prináša nové funkcie pre údržbu lanovkových

zariadení.

Keď sa obzrieme späť, vidíme, čo sme dokázali. S hrdosťou hľadíme na naše

úspechy, so ctižiadosťou na driemajúce potenciály a rastieme vďaka výzvam.

Keď sa pozrieme dopredu, vidíme ukryté ciele, šance, ktorých sa musíme chopiť

a budúcnosť, ktorú chceme spoločne utvárať.

Žijeme teraz a zameriavame sa na dôležité veci. Pretože my teraz rozhodujeme

o tom, kam povedie naša cesta – a hlavne ako.

Každý jeden projekt s každým jedným klientom, ktorý realizuje každý jeden zamestnanec,

predstavuje výsledok takýchto rozhodnutí.

Vďaka kreativite, odvahe a skúsenostiam sa rozhodujeme uvedomelo, pretože

nesieme zodpovednosť za svoje konanie. Ako partneri a kolegovia.

Aktuálne vydanie nášho zákazníckeho magazínu to znova odzrkadľuje. Sme hrdí

na každý jeden projekt, ktorý smieme predstaviť našim čitateľom. Nové trendy

zvýrazňujú potenciály budúcej mobility prostredníctvom lanovkových zariadení

a silná skupina rozširuje naše možnosti.

28

Spoločne s našimi zákazníkmi sme pripravení na to, čo príde.

Nové tréningové centrum Ropeway

v Uetendorfe

Doppelmayr/Garaventa rozširuje ponuku školení –

stredobodom sú kyvadlové a pozemné lanovkové zariadenia.

Thomas Pichler

István Szalai

Generálni riaditelia Doppelmayr Holding SE


4 Čísla Údaje Fakty

Odborníci zajtrajška

48 učňov a študentov položilo toto leto základy

perspektívnej kariéry v oblasti konštrukcie lanovkových

zariadení. 1. septembra začalo svoju

odbornú prípravu v spoločnosti Doppelmayr

vo Wolfurte 28 mladých ľudí – z toho 24 chlapcov

a štyri dievčatá. Fakt, že spoločnosť

Doppelmayr patrí k najobľúbenejším vzdelávacím

inštitúciám v regióne, potvrdzuje aj opä-

tovné získanie ocenenia „Výborná vzdelávacia

spoločnosť“ zo strany spolkovej krajiny Vorarlbersko.

Momentálne zamestnáva podnik

Wolfurt celkovo 102 učňov v piatich odboroch.

V spoločnosti Garaventa začalo svoj profesijný

život osem nových študentov – medzi ktorými

sú konštruktéri, mechatronici lanovkových zariadení,

polymechanici, obchodníci a inžinieri

zariadení a strojov, zatiaľ čo traja študenti odštartovali

sľubnú budúcnosť v spoločnostiach

Frey AG Stans a CWA. V lete začali trojročné

obdobie vzdelávania ešte štyria učni v spoločnosti

Gassner Stahlbau a dvaja učni v spoločnosti

Doppelmayr Taliansko.

28 nových učňov v spoločnosti

Doppelmayr Seilbahnen GmbH, Wolfurt (AUT)

• 10 technikov pre oceľové konštrukcie

• 4 technici pre konštrukciu strojov

• 6 technikov pre obrábanie

• 2 mechatronici

• 6 elektrotechnikov

8 nových študentov v spoločnosti

Garaventa AG, Goldau, Uetendorf (CHE)

• 2 polymechanici

• 1 kovoobrábač

• 1 mechatronik pre lanovkové zariadenia

• 3 konštruktéri

• 1 obchodník

3 noví študenti v spoločnosti CWA

Constructions SA/Corp., Olten (CHE)

• 1 inžinier zariadení a strojov

• 1 pracovník logistiky

• 1 konštruktér

2 noví učni v spoločnosti Doppelmayr

Italia Srl., Lana (ITA)

• 1 mechanik pre konštrukciu strojov

• 1 technik pre oddelenie technológie

4 noví učni v spoločnosti Gassner

Stahlbau GmbH, Bürs (AUT)

• 3 technici pre konštrukciu strojov

• 1 zvárací technik

3 noví študenti v spoločnosti Frey AG

Stans, Oberdorf (CHE)

• 2 elektrotechnici EFZ

• 1 technik pre automatizáciu EFZ


Čísla Údaje Fakty

5

Pozitívna bilancia obchodného roka 2021/22

Spoločnosť Doppelmayr Holding SE dokázala

v obchodnom roku 2021/22 dosiahnuť obrat

vo výške 886 miliónov eur. V porovnaní s predchádzajúcim

rokom to znamená nárast o približne

16 percent. Rok 2021/22 bol ovplyvnený

množstvom veľkých projektov v oblasti

konštrukcie lanovkových zariadení a nových

inovácií. Zákazníci po celom svete investovali

do rozšírenia svojej ponuky mobility – ako

v oblasti turizmu, tak aj v meste. V odvetví intralogistiky

sme úspešne dokončili viac ako 60

individuálnych projektov.

Dobré perspektívy na rok 2022/23

Spoločnosť Doppelmayr Holding SE pozerá do

budúcnosti s dôverou: situácia v oblasti objednávok

pre obchodný rok 2022/23 je veľmi potešujúca.

Hlavne v Severnej Amerike zažíva

odvetvie lanovkových zariadení enormný nárast

investícií do lyžiarskych oblastí. Aj v iných

častiach sveta naberá realizácia projektov lanovkových

zariadení znovu na rýchlosti. Príklad

opätovnej objednávky na ďalšiu dráhu lanovkového

zariadenia v Mexico City je pozitívny

znak pre udržateľnú mestskú mobilitu prostredníctvom

lanovkových zariadení.

Náhľad na ukončené projekty

lanovkových zariadení ponúka

ročenka 2022.

Prelistovať teraz

Obchodný rok

v číslach

886

mil. eur

obrat

zamestnancov

po celom svete

3 154

z toho v

Rakúsku: 1 481

učňov po

celom svete

150

z toho v

Rakúsku: 106

Údaje o zamestnancoch sa uvádzajú ako FTE

(ekvivalent plného pracovného úväzku).

14 miliónov cestujúcich za 10 rokov

(c) IFS

Pred desiatimi rokmi sa v Londýne uviedlo do

prevádzky mestské lanovkové zariadenie s názvom

Emirates Air Line – míľnik pre verejnú dopravu

v hlavnom meste Veľkej Británie. Lanovkové

zariadenie prepája prístav Royal Victoria

Dock s polostrovom Greenwich, na ktorom

sa nachádza legendárna O 2

Aréna. Otvorenie

sa vtedy uskutočnilo práve v období letných

olympijských hier 2012. Teraz, po 10 rokoch

prevádzky, môže spoločnosť Doppelmayr

Cable Car ako prevádzkovateľ úspešne vyhodnocovať:

doposiaľ 14 miliónov cestujúcich si

vychutnalo jazdu s neobvyklým výhľadom na

panorámu Londýna. Pri príležitosti výročia sa

môže lanovkové zariadenie pochváliť aj novým

názvom. Od októbra 2022 sa bude oficiálne

volať „IFS Cloud Cable Car“, nesúc názov nového

sponzora.

Výročie London Cable Car v číslach

10 rokov

prevádzky

14

miliónov

cestujúcich

53 614

prevádzkových hodín

99,8 %

dostupnosť

28. jún

2012

otvorenie


Tipy na úsporu energie

pre obežné dráhy

Vysoké ceny energií sú celoplošne zodpovedné za napätú situáciu. Vďaka

nášmu 10-bodového kontrolnému zoznamu dokážeme znížiť spotrebu

energie vášho zariadenia bez toho, aby ste ohrozili bezpečnosť a spoľahlivosť

prevádzky. V prípade procesov, ako aj v oblasti vykurovania a vetrania je

možné ušetriť hodnotné kilowatthodiny. Avšak najväčší potenciál ponúka

rýchlosť jazdy zariadenia.

PROCESY:

Zaťaženia v špičkách

Spúšťajte svoje zariadenia na začiatku prevádzky

postupne, aby ste sa vyhli drahému zaťaženiu v špičkách.

RÝCHLOSŤ

Najväčší potenciál na šetrenie energiou ponúka redukcia

rýchlosti jazdy. Pri 50-percentnej rýchlosti jazdy sa spotrebuje

asi polovica energie.

Pozor: v závislosti od zariadenia môže byť predpísaná hodnota minimálnych otáčok

pohonu, aby sa nepoškodila prevodovka.

Údržba

Zaistite optimálne predpätie klinového remeňa a tlak

vzduchu v pneumatikách, aby ste minimalizovali

trenie, a tým aj zásahy do systému za účelom

regulácie rozostupu a podporu krútiaceho momentu.

Dopravný pás

Počas dní s nízkym zaťažením a

redukovanou rýchlosťou jazdy nemusíte používať

dopravný pás. Vtedy ho zasypte snehom.

Čistota

Chladiace rebrá na poháňacom motore

udržiavajte v čistote, aby ste redukovali

prácu ventilátora motora.

Tu uvedené opatrenia je potrebné vnímať ako návrhy. Je potrebné ich vyhodnotiť s ohľadom na vlastnú zodpovednosť –

z pohľadu aktuálnych a individuálnych podmienok na danom mieste a možných miestnych predpisov.


Bližšie informácie

o lanovkových

zariadeniach a energii

získate od zákazníckej

služby spoločnosti

Doppelmayr.

Schéma výkonu

VYKUROVANIE A VETRANIE:

Vetranie nízkonapäťového priestoru

Používajte okná a prístupové dvere namiesto

ventilačného zariadenia pri zaisťovaní čerstvého

vzduchu. Avšak dbajte na to, aby ste chránili

príslušné obmedzenia prístupu.

Porovnanie prispôsobenia rýchlosti jazdy a prispôsobenia

počtu vozňov odhaľuje, že rýchlosť má podstatne väčší vplyv

na spotrebu energie.

MAX. POČET VOZŇOV/PLNÉ OBSADENIE

50 % VOZŇOV/PLNÉ OBSADENIE

Vetranie zariadenia

MAX. PREPRAVNÁ KAPACITA

Otvorte výklopné a posuvné okná v obložení

stanice, aby ste využili prirodzené prúdenie

vzduchu. Tým sa vyhnete skorému zásahu

externého ventilátora.

100

90

80

Vyhrievanie sedadiel

Pomocou rozhrania HMI môžete

znížiť výkon vykurovania, ak to

dovoľujú poveternostné podmienky

a množstvo hostí.

Vyhrievanie strešných žľabov

Pri suchých poveternostných

podmienkach sa môžete zaobísť bez

vyhrievania strešných žľabov.

SPOTREBA ENERGIE %

70

60

50

40

30

20

10

50 %

PREPRAVNÁ KAPACITA

25 %

PREPRAVNÁ KAPACITA

50 %

PREPRAVNÁ

KAPACITA

Dopravný pás s vyhrievaním šácht

Na základe potreby zaistite vykurovanie pri suchých

poveternostných podmienkach.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RÝCHLOSŤ JAZDY %


8 Systém TRI-Line


Systém TRI-Line

9

Systém TRI-Line

nastavuje nové štandardy v

oblasti konštrukcie moderných

lanovkových zariadení

So systémom TRI-Line ohlasuje spoločnosť Doppelmayr novú epochu

lanovkových zariadení. Nový a inovatívny obežný systém vzbudzuje

pozornosť vďaka množstvu výhod orientovaných na budúcnosť, ktoré sa

zakladajú na výhodách overeného systému D-Line a vysokovýkonného

systému 3S. Okrem kompaktných staníc a komponentov lanovkového

zariadenia disponuje systém TRI-Line prepravnou kapacitou až 8 000

osôb za hodinu jedným smerom.

To najlepšie zo

systémov D-Line a 3S

8 000 osôb za

hodinu a smer

bezbariérový

autonómny

digitalizovaný


10 Systém TRI-Line

Modulárny koncept sedadiel a dvere

kabíny po oboch stranách ponúkajú

dostatok priestoru a komfortu, ako aj

optimálny prechod cestujúcich v

oblasti stanice.

V

ysokovýkonnosť, kompaktnosť a zameranie

na budúcnosť – to je iba

niekoľko z mnohých presvedčivých

atribútov systému TRI-Line spoločnosti

Doppelmayr. Ako novinka v odvetví lanovkových

zariadení je to ideálny produkt pre najrôznejšie

oblasti použitia – v zime alebo v lete

na horách, ale hlavne v mestských oblastiach,

systém TRI-Line stanovuje nové štandardy pre

plánovanie miest a mobility: vďaka vysokej prepravnej

kapacite a dostupnosti sa stáva silným

doplnením verejnej dopravy. Tam, kde iné systémy

narážajú na svoje hranice, nový systém

spoločnosti Doppelmayr vykladá svoje výhody

ako karty na stôl.

Kombinuje to najlepšie

„Systém TRI-Line je vývojovým následníkom

nášho systému 3S. Zlučuje výhody D-Line

s prednosťami súpravy 3S,“ hovorí Peter

Luger, vedúci vývoja systému TRI-Line. Jeho

konštrukcia je odvodená z dizajnu D-Line

a vyniká kompaktnými stanicami. V porovnaní

so súpravami 3S šetria priestor a súčasne

podstatne skracujú dobu konštrukcie. Systém

TRI-Line navyše aplikuje overené komponenty

z D-Line – takže aj pri tomto novom systéme

sa môže účinne využiť koncept Doppelmayr

Direct Drive. Ďalším charakteristickým znakom

systému TRI-Line je jeho vysoká stabilita pri

vetre. Zaistí sa dvoma nosnými lanami, ktoré

tvoria stabilnú jazdnú dráhu, ťažným lanom

a pomocnými kladkami. V tomto prípade sú

tri laná lepšie ako dve. Okrem toho pri systéme

TRI-Line, rovnako ako aj pri D-Line, sa

používajú podpery z okrúhlych rúr. Tým prináša

potrebu len malého priestoru a primerané

výhody vo fáze konštrukcie, ako sú napríklad

letová spôsobilosť komponentov a krátke doby

montáže.

Pohodlná a vysokovýkonná

Kabínka TRI-Line bez problémov zapadne do

dizajnovej línie obľúbených kabín OMEGA V

a ATRIA vďaka svojmu tvaru a funkčnosti. Modulárny

koncept sedadiel je určený pre všetky

oblasti použitia a ponúka dostatok miesta

a pohodlia pre cestujúcich ako v zimnej, tak

aj v celoročnej prevádzke, rovnako aj v meste

Všetky informácie o systéme

TRI-Line nájdete v špeciálnom

vydaní Insights:


Systém TRI-Line

11

Prehľad výhod

Vysoká výkonnosť: Prepravná kapacita až 8 000 osôb za

hodinu jedným smerom je výnimočná

v odvetví lanovkových zariadení.

Kompaktnosť:

Bezbariérovosť:

Digitalizovanosť:

Systém TRI-Line je odvodený zo systému

D-Line – s kompaktnými stanicami

a komponentmi lanovkového zariadenia.

Vstup a výstup z kabín je bezbariérový.

Elektrické dvere na oboch stranách vozňa

otvárajú úplne nové možnosti v organizovaní

pohybu cestujúcich.

TRI-Line je sieťami prepojený systém

lanovkových zariadení. Všetky funkcie

kabíny sa môžu integrovať a riadiť priamo.

Zameranie

na budúcnosť:

Vďaka konceptu AURO je možná

autonómna prevádzka lanovkového

zariadenia.

– jedna kabínka dokáže prepraviť až 20 cestujúcich.

Dvanásť osôb si môže užiť jazdu na samostatnom

sedadle. Kabínky sú navyše úplne

bezbariérové so vstupom a výstupom na úrovni

podlahy a elektrickými dverami po oboch

stranách. Vďaka dverám kabínky po oboch

stranách sa môže optimálne regulovať presun

cestujúcich v oblasti stanice. Zvláštnou črtou je

vysoká prepravná kapacita – za hodinu dokáže

jedným smerom prepraviť až 8 000 cestujúcich.

Samozrejmosťou pri systéme TRI-Line je

autonómna prevádzka lanovkového zariadenia

vďaka konceptu AURO.

Podvozok ako technický vrchol

Srdce vývoja systému TRI-Line sa zakladá na

úplne novom a inovatívnom zostavení konštrukcie

behúňa. Základ tvorí použitie odpojiteľného

uchytenia D-Line, vďaka ktorému

vzniká mnoho výhod: „Na tomto základe sme

dokázali navrhnúť jednoduchý a ľahko udržiavateľný

behúň. S jednotlivými konštrukčnými

dielmi sa manipuluje ľahko. Ďalšou výhodou je

jednoduché vedenie lana v staniciach. To nám

umožňuje siahnuť po kompaktných staniciach

systému D-Line a ich komponentoch. Z pohľadu

technológie je behúň absolútnym vrcholom,“

zdôrazňuje Peter Luger.

Prvý systém TRI-Line vo Švajčiarsku

V oblasti Hoch-Ybrig vo Švajčiarsku vzniká

prvý systém TRI-Line na svete. Nahradí 55-

ročnú kyvadlovú lanovkovú dráhu. Oblasť

Hoch-Ybrig láka ako v lete, tak aj v zime veľa

hostí z Zürichu a okolia na lyžovanie alebo turistiku.

Ako celoročná destinácia ponúka región

hosťom široké spektrum aktivít, a z tohto

dôvodu zohrávajú lanovkové zariadenie a jeho

vysoká dostupnosť centrálnu úlohu. „Vďaka

systému TRI-Line sme našli lanovkové zariadenie,

ktoré splní všetky naše požiadavky – a to

za prijateľnú cenu. Jednolanová obežná dráha

je realizovateľná z technického pohľadu, avšak

v neobvyklom teréne by spôsobovala rozličné

ťažkosti a tomu by zodpovedala aj náročnosť

jej výstavby. Zariadenie 3S ako alternatíva

presahovala náš rozpočet. Systém TRI-Line

je kompaktný a vďaka výhodám systému 3S

zvláda pretrvávajúci vietor v našej oblasti, čo

je rozhodujúce kritérium pre dôležité pripojovacie

zariadenie. Vďaka novým kabínam s pohodlnými

sedadlami a štedrým presklením teraz

môžeme cestujúcim ponúknuť podstatne vyšší

komfort,“ hovorí Urs Keller, generálny riaditeľ

spoločnosti strediska Hoch-Ybrig.

Systém TRI-Line je priekopníckym následníkom

systému 3S. Dosahujeme veľmi dlhé lanové

polia, čo je dôležité obzvlášť v ťažkom

teréne na horách. V meste zanechávame

len minimálnu stopu, lebo požadujeme málo

podporných miest a budovy staníc sú veľmi

kompaktné. Prostredníctvom extrémne vysokej

prepravnej kapacity až 8 000 osôb za

hodinu jedným smerom sa ponúkajú celkom

nové možnosti použitia a projektov. Avšak

bolo pre nás rovnako dôležité zohľadňovať

náklady, aby sme týmto vysokokvalitným

systémom lanovkového zariadenia umožnili

aj realizáciu projektov s nižším rozpočtom.

Thomas Pichler, výkonný riaditeľ

spoločnosti Doppelmayr Holding SE


12 Technika a inovácie

clair: Nové

vysokovýkonné

funkcie pre

oblasť údržby

Komplexná aktualizácia softvéru na spravovanie rezortu

clair prináša nové funkcie, ktoré podstatne uľahčujú údržbu

lanovkových zariadení.

Nové funkcie zjednodušujú plánovanie,

dokumentáciu a kontrolu úloh údržby.

Systém clair pomáha zaisťovať

dostupnosť zariadení, pokračovať

vo zvyšovaní bezpečnosti

a udržiavať náklady pod

kontrolou.

Saša Maretić,

produktový manažér

systému clair

V

oblasti prevádzky a údržby technických

zariadení v stredisku je denne nevyhnutné

riešiť množstvo úloh. Zachovanie

prehľadu o nich vôbec nie je jednoduché,

ale je potrebné – z bezpečnej a účinnej prevádzky

profitujú prevádzkovatelia, rovnako aj

hostia. Za účelom vyriešenia tejto výzvy odprezentovala

po prvýkrát v roku 2021 spoločnosť

Doppelmayr nový softvér na spravovanie stredísk

clair. Softvér podporuje prevádzkovateľov

stredísk pri monitorovaní všetkých úloh, ako aj

pri zaisťovaní a uľahčovaní plánovania a zjednotenej

dokumentácie úloh v oblasti prevádzky

a údržby. Na jeseň 2022 sa zákazníci systému

clair môžu tešiť na rozsiahlu aktualizáciu s rozšírenými

funkciami pre oblasť údržby.

Jednoduché a efektívne plánovanie

Prostredníctvom nových funkcií vám systém

clair v závislosti od intervalov servisov alebo

prevádzkových hodín pripomenie príslušné

úlohy v správnom čase. Všetky úlohy týkajúce

sa údržby v stredisku sa tak môžu naplánovať,

spracovať a zdokumentovať digitálne. „Úlohy je

možné jednoducho a rýchlo selektovať a priradiť

zodpovedným zamestnancom len pár kliknutiami,“

dodáva Saša Maretić, produktový

manažér systému clair. Pri vývoji sme dbali na


Technika a inovácie

13

Vlastnosti softvéru

IoT (internet vecí): čítanie údajov z

riadenia lanovkového zariadenia

Grafické rozhrania: vizualizácia prečítaných

údajov niekoľkými kliknutiami

Elektronický prevádzkový denník

(úradne schválený v Rakúsku)

Časovo efektívny onboarding vďaka

jednoduchému importovaniu existujúcich

kontrolných zoznamov úloh

Vysoká IT bezpečnosť certifikovaným

riešením na cloudea

To je systém clair

praktické detaily. Pri výpočte intervalov údržby

sa tak napríklad automaticky zohľadňujú sezónne

prestávky v prevádzke. Novú rozsiahlu

funkciu predstavuje konfigurácia individuálnych

správ o údržbe. Tá veľmi rýchlo umožňuje

individuálny prehľad o aktuálnom stave nevybavených

prác. Konfigurácia je jednoduchá

a možná podľa najrozmanitejších kritérií, napríklad

podľa typu úloh, stavu, komponentov,

používateľov alebo skupín používateľov.

Používateľsky prívetivá obsluha

V obdobiach početných personálnych zmien

je mimoriadne dôležitá intuitívna a zrozumiteľná

obsluha softvéru. Kvôli tomu sa pri vývoji

systému clair kládol a kladie osobitný dôraz na

premyslenú používateľskú koncepciu a jednoduchú

obsluhu. Ďalšia výhoda softvéru: systémom

clair sa môžu spravovať nielen lanovkové

zariadenia, ale aj veľa iných jednotiek infraštruktúry,

ako sú zasnežovacie zariadenia, budovy

alebo náradia na úpravu zjazdoviek.

Systém clair podporuje prevádzkovateľov

lanovkových zariadení nielen v oblasti

údržby, ale softvér bol vyvinutý za účelom

prevádzky všetkých technických zariadení

v strediskách – napr. prístupových systémov,

protipožiarnych vybavení či vozidiel.

Používatelia môžu prichádzajúce úlohy sami

vytvárať v systéme a spravovať, prideľovať,

dokumentovať a kontrolovať ich. Systém

clair umožňuje napríklad aj elektronické vedenie

prevádzkových denníkov lanovkových

zariadení. Povolenie na tento účel použitia

oficiálne udelil najvyšší úrad pre lanovkové

zariadenia spolkového ministerstva BMK.


14 Interview

Skutočný prelomový

prvok pre letisko Luton

Magazín Wir sa rozprával s Grahamom Olverom, výkonným

riaditeľom spoločnosti Luton Rising

WIR. Spoločnosť Doppelmayr Cable Car

bude prevádzkovať zariadenie po dobu nasledujúcich

piatich rokov s možnosťou predĺženia

zmluvy o ďalších päť rokov. Aké výhody vám

prináša táto spolupráca?

Graham Olver: Úspešné partnerstvá sú

pre spoločnosť Luton Rising veľmi dôležité.

Keď si vyberáme spoločnosti, s ktorými chceme

spolupracovať, zvažujeme omnoho viac

ako len finančné aspekty. Dávame pozor na to,

aby sme našli takých partnerov, ktorí vytvoria

úspešnú budúcnosť nielen pre naše letisko, ale

aj pre naše mesto a jeho obyvateľov. Táto spolupráca

bola pre spoločnosť Doppelmayr súčasne

zaujímavou možnosťou na vybudovanie

svojej prítomnosti na britskom trhu v Lutone.

Veľmi vítame túto angažovanosť.

WIR. Aké ďalšie investície naplánovala spoločnosť

Luton Rising pre nasledujúce roky?

WIR. Aký význam má Cable Liner pre dopravný

systém v Londýne?

Graham Olver: Bezproblémové spojenie,

ktoré vytvára Luton DART, umožňuje to, že na

terminál letiska Luton je možné doraziť z londýnskej

železničnej stanice St. Pancras International

železnicou za asi 30 minút. S dĺžkou

jazdy len o niečo viac ako tri minúty je Luton

DART skutočným prelomovým prvkom pre

všetkých pasažierov, ktorí si zvolia cestu vlakom

na letisko alebo z neho. Pozoruhodná je

skutočnosť, že trasa zo stanice Central

London na londýnske letisko Luton je jedným

z najrýchlejších železničných spojení zo všetkých

londýnskych letísk.

WIR. Aké máte očakávania vo vzťahu k

zvýšeniu atraktívnosti letiska?

Graham Olver: Systém Luton DART je navrhnutý

tak flexibilne, aby dokázal zvládnuť trvalý

rast letiska, a to nielen pre 18 miliónov

cestujúcich ročne, ale okrem toho aj obsluhu

druhého terminálu. Už teraz sme piatym najväčším

letiskom v Spojenom kráľovstve – zážitok

úrovne prvej triedy pre cestujúcich, ktorý

ponúka Luton DART, zatraktívni naše letisko

ešte viac.

WIR. Akú úlohu zohrávala téma udržateľnosti

pre tento projekt?

Graham Olver: Naše letisko, naše spoločenstvo,

naša planéta. Táto veta najlepšie

zhrnie účel a ciele spoločnosti Luton Rising.

Vďaka elektrickému pohonu bude od začiatku

Luton DART efektívny z pohľadu emisií. V

prevádzke máme možnosť – ktorú budeme

uplatňovať – znížiť počet jázd Luton DART, ak

sa zníži dopyt. Tým ušetríme emisie CO 2

a

energie.

Graham Olver: Mnohé. Dôvodom je, že

náš podnik je oveľa viac ako len letisko. Je

našou povinnosťou začleniť do našich plánov aj

hospodársky rast a tvorbu pracovných miest.

Chceme zaistiť, aby boli miestni obyvatelia pripravení

na to, aby dokázali prijať nové pracovné

miesta, ktoré vzniknú. Z tohto dôvodu aktuálne

investujeme šesť miliónov libier do strediska

schopností Skills Hub v Lutone. Aj životné prostredie

stojí na najvyšších priečkach v našej agende.

Vyvinuli sme prelomový rámcový plán „Green

Controlled Growth“, ktorý priebežne monitoruje

faktory, ako sú hluk, kvalita ovzdušia, emisie

CO 2

a konzervovanie plochy, pričom meria a stanovuje

vlastné hraničné hodnoty a kritériá. Po

prvýkrát v histórii Spojeného kráľovstva sa pri

plánovaní rozšírenia letiska kladú otázky týkajúce

sa životného prostredia na rovnakú úroveň

ako ekonomické výhody.

WIR. Veľmi pekne ďakujeme za rozhovor.


Za tri minúty z vlaku na letisko

Luton DART | Luton (GB)

Luton Rising

2 080 m 2 720 os/h 2 vlaky, každý so 4 vozňami 14 m/s 180 s

Luton DART umožňuje cestujúcim železnice

prepraviť sa zo železničnej stanice na londýnske

letisko Luton rýchlo, bez problémov

a udržateľným spôsobom.

Londýnske letisko Luton stálo pred výzvou:

Ako by sme mohli presvedčiť viac ľudí, aby sa

vzdali svojich áut a namiesto toho cestovali na

letisko vlakom? Napokon, napriek všetkým

zdanlivým vymoženostiam je individuálna preprava

nielen škodlivejšia pre životné prostredie,

ale aj zvyšuje objem prepravy a tým aj dĺžku

cestovania. Tak sa zároveň stáva nespoľahlivou.

Museli sme nájsť alternatívu, ktorá by bola

dostatočne atraktívna na to, aby rozhýbala ľudí

k zmene. Riešenie: Cable Liner od spoločnosti

Doppelmayr Cable Car GmbH.

Jazda ako zážitok

CLS Luton DART prejde asi dvojkilometrovú

trasu medzi železničnou stanicou Luton Airport

Parkway a letiskovým terminálom za niečo viac

ako tri minúty. Pritom Luton DART ponúka

rýchlejšiu a spoľahlivejšiu alternatívu k existujúcej

autobusovej preprave a cestujúcim značne

zjednodušuje cestu vlakom. V porovnaní

s inými možnosťami prepravy presvedčí aj

energetická účinnosť zariadenia bez vodiča.

Samotná jazda moderným prostriedkom Cable

Liner je okrem toho skutočným zážitkom, pričom

komfort zvyšujú pohodlné sedadlá a klimatizácia.

V čase dopravnej špičky môžu cestujúci

využiť kyvadlovú prepravu v intervale

štyroch minút – bez dopravnej zápchy a stresu.

Vplyv Covidu a Brexitu

Svojimi dlhoročnými skúsenosťami presvedčila

spoločnosť Doppelmayr majiteľov letiska Luton

Rising. Spoločnosť už dokázala úspešne realizovať

prvý Cable Liner v Spojenom kráľovstve

na letisku v Birminghame. Pri konštrukcii zariadenia

v Lutone sa však objavovali ďalšie výzvy.

Plánovanie tak najskôr sťažil odchod Spojeného

kráľovstva z Európskej únie – známejší ako

„brexit“ – a potom Covid-19. Ale napriek týmto

nepriaznivým ťažkostiam sa spoločnosti

Doppelmayr spolu so spoločnosťou Volker

Fitzpatrick-Kier podarilo dokončiť CLS Luton

DART v súlade s plánom. Dokončené zariadenie

odovzdali zákazníkovi už v októbri 2021.

Oficiálny dátum otvorenia sa oznámi po ukončení

prebiehajúcich testov funkčnosti a prevádzkovej

bezpečnosti zo strany úradov. Spoločnosť

Doppelmayr Cable Car UK Limited

bude prevádzkovať zariadenie a vykonávať

jeho údržbu po dobu nasledujúcich piatich

rokov s možnosťou predĺženia zmluvy o ďalších

päť rokov.

Táto investícia zvyšuje atraktivitu a

možnosti železničnej prepravy na letisko,

a tým pomôže znížiť zaťaženie ciest.

Potvrdzuje aj našu dôveru v potenciál

letiska Luton a pre oblasť

hospodárskeho rastu a

politiky zamestnanosti.

Členka rady Javeria

Hussain, predsedkyňa

spoločnosti Luton Rising


16 Medzinárodné projekty

Prvá klimatizovaná visutá lanovka

v Južnej Amerike

10-MGD Teleférico do Juazeiro | Juazeiro (BRA)

Governo do Estado do Ceará

1 979 m 221 m Počiatočná výstavba: 1 000 os/h | Záverečná výstavba: 2 000 os/h 5,0 m/s 5 min.

Počiatočná výstavba: 26 | Záverečná výstavba: 52 | každá pre 10 osôb D-Line 03/2022

Juazeiro v Brazílii má novú atrakciu: nový

klimatizovaný systém D-Line spoločnosti

Doppelmayr prepraví návštevníkov na obľúbené

pútnické miesto „Padre Cícero“ za asi

sedem minút.

Púť bez zapotenia – návštevníci obľúbeného

pútnického miesta Juazeiro do Norte na severovýchode

Brazílie to teraz dokážu vďaka novej

kabínkovej lanovke spoločnosti Doppelmayr.

Teleférico do Juazeiro teraz preváža množstvo

návštevníkov pohodlne v klimatizovaných

10-miestnych kabínkach k soche brazílskeho

kňaza a svätého patróna mesta Padre Cícero.

Až 2 000 návštevníkov za hodinu

Nová kabínková lanovka Teleférico do Juazeiro

prepraví až 1 000 ľudí za hodinu priamo na

vrch. Prepravná kapacita sa môže počas neskoršej

úrovne rozšírenia zvýšiť až na 2 000

návštevníkov. Kabínková lanovka prekonáva

pritom výškový rozdiel 221 metrov na celkovej

dĺžke 1 970 metrov.

Dôležitý prínos pre rozvoj turizmu

Na úrovni počiatočnej výstavby ponúka 26 klimatizovaných

10-miestnych kabínok OMEGA

V cestujúcim komfortnú a bezpečnú jazdu celý

rok. Pri ďalšej úrovni rozširovania sa môže objednať

ďalších 26 kabínok. Okrem toho sú to

prvé klimatizované kabínky na visutej lanovke

na juhoamerickom kontinente. Zariadenie súčasne

predstavuje dôležitý prínos k rozvoju

cestovného ruchu v regióne – kabínková lanovka

mnohonásobne zvyšuje atraktivitu návštevy

pútnického miesta. Doposiaľ sa na náhornú

plošinu s 27-metrovou sochou Padre Cícera

dalo dostať len pešo alebo autobusom po

úzkej ceste so serpentínami – a to pri tropických

teplotách a vlhkosti vzduchu až do 60

percent. Napriek tomu pritiahne každoročne

státisíce návštevníkov. Nové lanovkové zariadenie

má umožniť púť aj hosťom, pre ktorých je

už napríklad chôdza pešo náročná.

Náš región ponúka veľké bohatstvo

kultúrnej rozmanitosti. Týmto moderným

zariadením s pokrokovou technológiou

a veľkým komfortom určite

nadchneme pre náš región

ešte viac turistov, a to aj za

hranicami Brazílie.

Artur Bruno, minister

životného prostredia

© Diego David


Rozsiahla modernizácia historickej

pozemnej lanovky

120-FUL Fløibanen, Nórsko | Bergen (NOR)

Fløibanen AS

847 m 302 m 1 530 os/h 7,0 m/s 5 04/2022

V Nórsku prepraví svojich hostí na 320

metrov vysokú horu mesta Bergen kompletne

zrekonštruovaná pozemná lanovka Fløibanen

– známa pozemná lanovka je teraz tiež úplne

bezbariérová.

Pozemná lanovka Fløibanen je jednou z najznámejších

atrakcií druhého najväčšieho mesta

Bergen v Nórsku. Od roku 1918 je v prevádzke

a v rokoch 1954, 1974 a 2002 už prešla rozsiahlou

rekonštrukciou. Pozemnú lanovku si

obľúbili turisti aj miestni obyvatelia a v priebehu

siedmich minút ich vyvezie z dolnej stanice

v centre mesta Bergen na vrchol 320-metrovej

hory Fløyen. Hostí tam očakáva úchvatný výhľad

na prístavné mesto, ako aj na susedný

fjord a hornatú krajinu.

Bezbariérové použitie

V priebehu siedmich mesiacov v rokoch

2021/22 odborníci spoločnosti Garaventa zariadenie

podstatne zmodernizovali. Veľký význam

sa pritom kládol na bezbariérovosť. Všetky

vchody sú naplánované tak, aby všetkým

hosťom, aj s detskými kočíkmi alebo invalidnými

vozíkmi, umožnili pohodlný prístup. Aby

bolo možné prísť na vyhliadkovú platformu

v hornej stanici aj bez schodov a výťahov, trasa

pozemnej lanovky sa predĺžila o päť metrov.

Rozsiahla modernizácia

Lanovkové zariadenie zastavuje celkovo na

troch medzistaniciach na trase medzi mestom

Bergen a Fløyen a obľúbili si ho aj dochádzajúci

ako prostriedok verejnej dopravy. V priebehu

posledných rokov nadobudol Fløibanen význam

aj kvôli narastajúcej výletnej turistike. Zvýšená

kapacita v počte 120 cestujúcich na

jednu jazdu namiesto pôvodných 100 skracuje

čakacie doby. Aj zvýšenie rýchlosti jazdy zo

šiestich na sedem metrov za sekundu je povšimnuteľné

– bez medzizastávky potrebujete

medzi Bergenom a Fløyenom len 173 sekúnd.

Vozne sú udržiavané v nórskych národných

farbách – červenej a modrej. Vďaka sklenenej

streche si cestujúci počas jazdy môžu užívať

výhľad na okolie Bergenu.

So spoločnosťou Garaventa a s tým, že

sme využili čas počas pandémie na túto

prestavbu, sme veľmi spokojní.

A to najdôležitejšie:

dodržali sme časový plán

a rozpočet.

Anita Nybø, generálna

riaditeľka, Fløibanen AS


18 Medzinárodné projekty

Kabínková lanovka pri vodnej nádrži Solina

8-MGD Solina | Solina, oblasť Bieszczady (POL)

Skupina PKL a PFR

1 503 m 109 m 1 200 os/h 6,0 m/s 25 (záverečná výstavba: 34) každá pre 8 osôb 07/2022

Zdroj: PKL

Od júla 2022 preváža turistov počas nezabudnuteľnej

jazdy na horu Jawor nová kabínková

lanovka – projekt skupiny PKL a PFR.

Vodná nádrž Solina leží na juhovýchode Poľska

neďaleko národného parku Bieszczady, jednej

z najobľúbenejších dovolenkových oblastí v Poľsku.

Okrem krásnej prírody sú v ponuke aj mož-

nosti pre windsurfing a iné druhy vodných športov.

V okolí sa okrem iného nachádza množstvo

turistických a cyklistických trás. Od júla 2022 sa

región obohatil ešte o jedno lákadlo, ktorého

hlavnou atrakciou je kabínková lanovka. Turisti

využívajú 1,5 km dlhé lanovkové zariadenie na

dopravu na vrchol hory Jawor a užívajú si výhľad

na okolité pohoria Bieszczady.

Najvyššia lanovková podpera v Poľsku

Spoločnosť Doppelmayr realizovala tento obrovský

projekt v spolupráci so spoločnosťou

Polskie Koleje Linowe (PKL). V priebehu

10-mesačného obdobia konštrukcie tímy spoločností

Doppelmayr Poľsko a Doppelmayr

Wolfurt úzko spolupracovali so zodpovednými

osobami na danom mieste. Zariadenie má päť

podpier – jedna z nich je najvyššia podpera lanovkového

zariadenia v Poľsku s výškou

takmer 72 metrov. Lanovka je v prevádzke celoročne

a má prepravnú kapacitu 1 200 osôb

za hodinu.

Investícia do turizmu

Zážitok z 8-miestnej kabínkovej lanovky začína

na stanici Plaza, ktorá leží priamo na brehu jazera.

Počas päťminútovej jazdy na protiľahlý

vrch sa cestujúcim otvára fascinujúci výhľad na

jazero, hrádzu a okolité kopce. Na hornej stanici

ich očakáva 50 metrov vysoká vyhliadková

veža, kaviareň a reštaurácia s miestnymi špecialitami.

Ďalším lákadlom je zábavný park

„Tajomná Solina“.

Nové lanovkové zariadenie na Soline

je inovatívny projekt, ktorý

pretvára toto miesto na unikátne

a vytvára úžasné

zážitky pre celú rodinu.

Patryk Białokozowicz,

člen predstavenstva PKL


Raz LTW – znova LTW

Zákazník: Offsetdruckerei Schwarzach –

uznávaný dodávateľ obalových riešení pre

oblasť medzinárodného priemyslu spotrebného

tovaru. Úloha: znova rozšíriť logistické

stredisko, ktoré spoločnosť LTW vybudovala

v roku 2011, o ďalší sklad s vysokými regálmi

o desať rokov neskôr.

Už v roku 2010 sa plánovalo veľké rozšírenie

prevádzky firmy Offsetdruckerei Schwarzach –

výrobná kapacita sa mala zdvojnásobiť. Avšak

to samo o sebe nepostačovalo. Podnik

v Schwarzachu určil pre nové centrum aj vyššie

ekologické štandardy.

Ekológia v nepretržitej prevádzke

Pri realizácii projektu stanovila spoločnosť LTW

rozličné opatrenia na minimalizáciu ekologickej

stopy. Prvým bola koncepcia geotermálnej

energie s 8,7 km geotermálnych sond za účelom

vykurovania a chladenia priemyselného

komplexu. Druhým bol vedomý výber dreva

ako stavebného materiálu pre sklad s vysokými

regálmi. Hrdý výsledok: zníženie emisií CO 2

o 880 ton. Ďalšie plus: extrémne krátky čas

výstavby – päť mesiacov od zadania zákazky.

Okrem toho už vtedajšie zariadenia na obsluhu

regálov dokázali znovu získavať energiu. Energia,

ktorá sa uvoľňuje pri každom pohybe zdvíhacieho

vozíka smerom nadol, sa pritom premieňa

na prúd a vracia sa naspäť do siete.

Rozšírenie pri bežnej prevádzke

O viac ako desať rokov neskôr, v roku 2022,

čelila prevádzka podobnej výzve: podnik

Schwarzach znova praskal vo švíkoch. Z tohto

dôvodu sa naplánovalo rozšírenie o druhý

sklad s vysokými regálmi – teraz však z ocele.

Tri najväčšie výzvy pri tomto rozšírení? Prvá:

požiadavky na sklad boli ešte komplexnejšie,

keďže sa musia skladovať palety rozličných veľkostí

– pričom každý druh palety má iné rozmery

a tým aj iné požiadavky. Druhá: komplexné

zosieťovanie softvéru. Čím komplikovanejší je

sklad, tým viac rozhraní sa musí zvládnuť. Tretia:

kompletné rozšírenie sa uskutočnilo počas

bežnej prevádzky. To vyžadovalo nielen precízne

plánovanie, ale aj perfektnú spoluprácu

medzi výrobcom obalov a spoločnosťou LTW.

Riešenie

Nový sklad s vysokými regálmi ponúka miesto

pre ďalších 5 900 paliet, ktoré sa môžu uskladniť

a vyskladniť pomocou dvoch zariadení na

obsluhu regálov. Vďaka rozšíreniu systému

spravovania skladu, ako aj systému riadenia

skladu prebieha teraz všetko ešte automatizovanejšie.

Už pri príjme tovaru sa správne rozpoznáva

veľkosť palety. Paleta sa potom priamo

zašle na správnu cestu a v závislosti od

veľkosti sa uskladní v novom alebo v starom

sklade s vysokými regálmi.

Trenie stojí energiu. Tú môžeme teraz

výrazne ušetriť vďaka tomu, že všetky

materiálové toky a rozhrania od začiatku

fungujú bez trenia. Vrátane

našej osobnej energie.

Johannes Knapp,

generálny riaditeľ

spoločnosti Offsetdruckerei

Schwarzach

Technické údaje

SKLAD S VYSOKÝMI REGÁLMI 2011

SKLAD S VYSOKÝMI REGÁLMI 2022

Sklad s regálmi v konštrukcii sila (drevo)

Bežná teplota: +5 až +35 °C

3 prevodovo viazané zariadenia

na obsluhu regálov

Cca 10 500 paletových miest

Užitočné zaťaženie 1 000 kg

Systém vedenia skladu a rozhranie pre

systém ERP zákazníka

Sklad s regálmi v konštrukcii sila (oceľ)

Bežná teplota: +5 až +35 °C

2 nové prevodovo viazané zariadenia

na obsluhu regálov

Cca 5 900 paletových miest

Užitočné zaťaženie 1 200 kg

Rozšírenie správy a riadenia skladu


Foto: Melanie Mauracher

Horské ihrisko na špičkovej úrovni

Svet zážitkov na horách Andermatt v kantóne

Uri vo Švajčiarsku je bohatší o jednu atrakciu:

na horskom ihrisku v raji pre rodiny Matti

dostali švajčiarske hory špeciálne javisko.

Ihriská rozbúšia detské srdcia. Vo švajčiarskom

lyžiarskom stredisku Andermatt-Sedrun vzniklo

teraz nezvyčajné tematické ihrisko. Pre najmenších

hostí to znamená hojdanie, lezenie,

šmýkanie, skoky na trampolíne, objavovanie

a šantenie, koľko len zvládnu. Pritom osobitým

spôsobom zažijú horský svet vo Švajčiarsku,

lebo príroda zohráva v oblasti Nätschen dôležitú

úlohu. Spoločnosť Input Projektentwicklungs-

GmbH bola ideálny partner: sprevádzali projekt

od prvého nápadu, cez koncept, plánovanie

a vyžiadanie ponuky až po realizáciu a hrdé

odovzdanie – a to všetko v rekordnom čase,

len štyri mesiace.

Ako inšpirácia pre univerzálne horské ihrisko

poslúžili malebné horské okolie a príroda tejto

oblasti. Témy ako šport, pohyb a dobrodružstvo

v prírode sa tiež začlenili do konceptu.

Prvky ihriska boli starostlivo vybrané a navrhnuté

tak, aby ladili so základnými témami. Tak

sa deti šmýkajú z obrovského turistického batohu,

balansujú okolo kamzíkov a šplhajú po

turistickej topánke pomocou lezeckých úchytov.

Hravou formou otestujú svoju zdatnosť

v horách. S láskou vybavené prvky ihriska sa

v krátkom čase stali pastvou pre oči a obľúbeným

motívom na fotografovanie. Lezecká

stena so samozaisťovacími zariadeniami ponúka

štyri trasy od jednoduchej až po náročnú.

Dodatočne obohacuje detské ihrisko a stala sa

hlavným lákadlom.

Príroda ako zásada

Všetky prvky a stanice sú vzájomne obsahovo

prepojené. A aj použité materiály zachytávajú

celkovú koncepciu: takmer všetky hlavné prvky

sú vyrobené z dreva – plastom a kovom sme

sa vyhýbali v maximálnej možnej miere. Vďaka

tomu ihrisko perfektne opticky zapadá do panorámy

okolitých hôr a súčasne je dôležitým

prínosom z pohľadu udržateľnosti.

Majte odvahu skúšať nové veci!

Najkrajšie to potvrdzujú rozžiarené tváre

našich hostí, ktorí zvedavo objavujú raj

pre rodiny Matti. Koncepcia

perfektne vyhovuje nám

a nášmu regiónu.

Ignaz Zopp, výkonný

riaditeľ, SkiArena

Andermatt-Sedrun

Raj pre rodiny Matti

Poloha: Andermatt, Švajčiarsko

Objednávateľ: SkiArena Andermatt-Sedrun

Otvorenie: leto 2022


Medzinárodné projekty

21

Pozemnou lanovkou priamo k moru

20-FUL Hotel Four Seasons v stredisku Sharm El Sheikh | Sharm El Sheikh (EGY)

Rezort Four Seasons Sharm El Sheikh Egypt

142 m 19 m 200 os/h 1,3 m/s 1 02/2022

Rezort Four Seasons v egyptskom stredisku

Sharm El Sheikh má čo ponúknuť – aj pohodlné

riešenie prepravy uprostred areálu

hotela. Pozemná lanovka pozýva hotelových

hostí na príjemnú jazdu z hotela na pláž alebo

do baru v bazéne.

Slnko, pláž a more: v bašte egyptského turizmu

Sharm El Sheikh majú turisti bohatú ponuku.

V rezorte Four Seasons – v jednom z najväčších

hotelových komplexov v oblasti – majú

hostia oddychovať v maximálnej možnej miere.

A aby sa nemuseli na dovolenke namáhať,

môžu pozemnou lanovkou pohodlne zvládnuť

142 metrov a 19 výškových metrov z hotela na

pláž a k baru v bazéne. V priebehu rozširovania

areálu sa rezort rozhodol pre ďalšiu pozemnú

lanovku – v pôvodnej časti hotelového komplexu

je už jedno také zariadenie v prevádzke.

Vozne v námornom štýle

Vizuálne nové zariadenie nadväzuje na existujúcu

pozemnú lanovku. Vozidlo sa podobá

konštrukcii lode, aby odzrkadľovalo námornú

náladu na mieste. Dbalo sa aj na technické detaily:

elektrické skrinky a hydraulika sú utesnené,

aby piesok a morský vzduch nepoškodili

komponenty, a úrovňová hydraulika vyrovnáva

značné výkyvy sklonu. Aby mali cestujúci príjemný

pocit z jazdy, polohy valcov sa regulujú

na základe traťomeru.

Výzvy pri výstavbe

Pri výstavbe zariadenia predstavovali stiesnené

priestorové podmienky výzvu: svetlá výška pod

vozňom je relatívne nízka, pretože jazdná

dráha nosičov batožiny križuje trať, a tak nepripúšťa

žiadne nerovnosti. Okrem toho na staniciach

nesmelo vznikať nebezpečenstvo zakopnutia,

takže medzery v kryte podlahy museli

byť čo najmenšie, čo vo veľkej miere ovplyvnilo

konštrukciu. K vozňu sa navyše muselo pripájať

množstvo technických komponentov: záchytné

brzdy vrátane hydrauliky, úrovňová hydraulika

s dlhými valcami, spojenie s ťažným

lanom a kompletné riadenie. Ďalšia zvláštnosť

zariadenia: ťažné lano je umiestnené pod

podlahou, rovnako ako trakčné vedenie na

celej trase.


Radosť na horách v zime a v lete

8-CLD-B Hochzeiger 2.5 | Jerzens v oblasti Pitztal, Tirolsko (AUT)

Hochzeiger Bergbahnen Pitztal AG

1 296 m 501 m 3 200 os/h 5,5 m/s 4,5 min.

Zima: 56 sedačiek, každá pre 8 osôb; leto: 17 sedačiek a 17 nosičov na bicykle 11/2021

systém pre sedačky. Vďaka tomu sa vysielanie

a garážovanie uskutočňuje rýchlo a efektívne.

Poloha novej hornej stanice priamo pod vrcholovým

krížom na vrchu Hochzeiger dokázala

rozšíriť ponuku zjazdoviek pre hostí.

Sedačková lanovka „Hochzeiger 2.5“ je

v prevádzke od zimnej sezóny 2021/22

a bezpečne prepravuje svojich cestujúcich

do výšky 2 500 metrov.

Oblasť Pitztal v Tirolsku vábi mnohých nadšencov

horských športov v zime aj v lete. Okrem

zimných športov je v ponuke aj mnoho letných

aktivít, ako sú turistika alebo horolezectvo, bežecké

trasy a trate pre horské bicykle. Od

novembra 2021 je v prevádzke 8 miestna sedačková

lanovka „Hochzeiger 2.5“ a nahrádza

štvorsedačkovú sedačkovú lanovku „Rotmoosbahn“

z roku 1989.

Prvý D-Line v oblasti Pitztal

V priebehu dvoch rokov výstavby vybudovala

spoločnosť Doppelmayr pre Hochzeiger

Bergbahnen prvý systém D-Line. Vysokomoderná

sedačková lanovka je vybavená vyhrievaním

sedadiel, bublinami a uzamykateľnými

sklopnými opierkami. Systém Direct Drive spoločnosti

Doppelmayr zaisťuje tichú prevádzku.

Trasa vedie smerom na rovnomenný vrch

Hochzeiger a počas jazdy vidia hostia vrcholový

kríž vo výške 2 560 metrov. Trvanie jazdy

predstavuje štyri a pol minúty v zimnej prevádzke

a asi sedem minút v letnej prevádzke.

Keď návštevníci dorazia na hornú stanicu, ponúkne

sa im pôsobivý výhľad na horský svet

oblasti Pitztal. Kvôli vysunutej polohe je horná

stanica vybavená bránami, ktoré chránia pred

nepriaznivým počasím. Tie sa môžu riadiť aj

v dolnej stanici, kde sa nachádza parkovací

Zvláštnosti pri letnej prevádzke

Spoločnosť Doppelmayr vyvinula kvôli požiadavkám

zákazníkov špeciálne nosiče na bicykle

Bike Carrier pre letnú prevádzku a od leta

2023 sa môžu prepravovať bicykle a horské

motokáry. Takže športoví nadšenci si rýchlo

a pohodlne užijú radosť zo zjazdu. V zimnej

prevádzke sa používa 56 sedačiek, v letnej 17

sedačiek a 17 nosičov bicyklov Bike Carrier,

ktoré sú umiestnené striedavo.

Hochzeiger 2.5 sa vyznačuje funkčnosťou,

pohodlím a bezpečnosťou. Vo veľkej miere

prispieva k zatraktívneniu našej lyžiarskej

oblasti. Najmä z toho dôvodu,

že vďaka tomuto zariadeniu

plníme osobitné požiadavky

našich hostí v lete.

Thomas Fleischhacker,

predseda spoločnosti

Hochzeiger Bergbahnen

Pitztal AG


Medzinárodné projekty

23

Produkt RopeCon ® podporuje renaturáciu

povrchového lomu

RopeCon ® Bardon Hill | Coalville, Leicestershire (GBR)

Aggregate Industries UK Ltd.

Sekcia 1: 469/500 m -148/-68 m 1 000 t/h 3,3 m/s -380/-150 kW 2022

Sekcia 2: 100 m 0/11 m 1 000 t/h 2,6 m/s 5/50 kW 2022

V oblasti Bardon Hill vzniklo vďaka systému

RopeCon ® inovatívne riešenie, ktoré

v značnej miere redukuje emisie CO 2

a zaťaženie

životného prostredia.

Lom Bardon Hill Quarry je jedným z najstarších

neprerušovane prevádzkovaných lomov v Spojenom

kráľovstve. Leží neďaleko mesta

Leicester v grófstve Leicestershire. Pre moderný

lom je veľmi dôležitá renaturácia oblastí odbúravania.

Za týmto účelom sa dopravuje ne-

zužitkovaný výkopový materiál z novo

sprístupneného lomu na opätovnú obnovu krajiny

existujúceho lomu. Kvôli zaisteniu efektívnej

prepravy vyvinula spoločnosť Doppelmayr

pre spoločnosť Aggregate Industries UK Ltd.

systém RopeCon ® po prvýkrát v Spojenom

kráľovstve. Prepravný systém materiálu slúži

na prepravu vyťaženého materiálu a prevezie

až 1 000 ton za hodinu.

Ťažba a privážanie súčasne

Prostredníctvom overeného systému Rope-

Con ® , kombináciou technológie lanovkového

zariadenia a konvenčnej technológie dopravníkov,

lom kompletne preklenú nosné laná

v dĺžke 850 metrov. Na týchto oceľových nosných

lanách sa pohybuje pás, na ktorom sa

prepravuje materiál. Priamo v Seilfelde sa materiál

odovzdá na druhý, doplnkový pás. Ten sa

môže prevádzkovať v oboch smeroch dopravy,

a tým súčasne umožňuje bezpečnú ťažbu aj

privážanie. Systém RopeCon ® ponúka navyše

možnosť prispôsobenia výšky zhadzovania

v závislosti od toho, ako sa mení úroveň naplnenia

povrchovej bane – tým sa minimalizuje

tvorba prachu a hluku počas prevádzky a zvyšuje

sa bezpečnosť pri privážaní.

Ohľaduplnosť k životnému prostrediu

Zodpovední zamestnanci spoločnosti Aggregate

Industries UK Ltd. chceli renaturáciu čo

najohľaduplnejšiu k životnému prostrediu a z

tohto dôvodu sa rozhodli pre systém Rope-

Con ® spoločnosti Doppelmayr. Toto riešenie

vytvára nižšie emisie CO 2

ako preprava nákladnými

vozidlami a menej ovplyvňuje životné prostredie

ako konvenčný systém dopravníkových

pásov nainštalovaných na zemi. Elektrický

výkon generovaný systémom RopeCon ® sa

môže navyše použiť na napájanie iných dopravníkových

systémov v areáli podniku.

Lom Bardon Hill Quarry je pre nás strategicky

dôležitou lokalitou. Naším cieľom bolo,

aby renaturácia bola zorganizovaná

čo možno najšetrnejšie k životnému

prostrediu, čo

sa nám podarilo vďaka riešeniu

spoločnosti Doppelmayr.

Shane Tompkin, manažér

prác, Bardon Hill Quarry


24 Aktuálne zo sveta

Nová kyvadlová lanovka pre Vigiljoch

veľa turistov. V ponuke je viacero cyklotrás,

dobré miesta na paragliding, historické budovy

a lyžiarske svahy.

Výstavba počas zimných mesiacov

Najväčšou výzvou pre stavebné tímy je prísny

časový plán: do októbra 2022 zbúrali starú lanovku

a otvorenie nového zariadenia už naplánovali

na jún 2023. To znamená, že najväčšia

časť prác sa bude uskutočňovať v priebehu

chladných zimných mesiacov vo výške od 300

do 1 200 metrov nad morom.

Podľa prísneho časového plánu vzniká

v Taliansku autonómna kyvadlová lanovka,

ktorá ešte efektívnejšie prepojí Vigiljoch

s mestom Lana.

Od roku 1955 sa spoľahlivo prevádzkovala

aktuálna lanovka Vigiljochbahn v juhotirolskej

lyžiarskej a turistickej oblasti Vigiljoch. Teraz

nastal čas pre novú modernú kyvadlovú lanovku,

ktorá zodpovedá aktuálnej úrovni technológií.

Súčasťou bude zdvojnásobenie kapacity,

lepšia stabilita pri vetre a moderné vybavenie

kabínok. V budúcnosti bude navyše dolná

stanica bez obsluhy – teda bez obslužného

personálu. Aby sme ostali verní koreňom, zachováme

dolnú a hornú stanicu z roku 1912.

Lanovkové zariadenie má veľký význam pre región,

pretože počas roka priláka do Vigiljochu

Novou kabínkovou lanovkou

na slnečnú stranu Chopku

Vďaka 15-miestnej kabínkovej lanovke

Biela Púť-Priehyba vzniká v slovenskom lyžiarskom

stredisku Jasná výkonná a pri vetre

stabilná pripojovacia lanovka.

Lyžiarske stredisko Jasná dôveruje overenej

kvalite: spoločne so spoločnosťou Doppelmayr

tu vzniká tretia odpojiteľná kabínková lanovka

s kabínkami pre 15 osôb. Systém presvedčil

zákazníka okrem veľkorysého priestoru hlavne

svojou stabilitou pri vetre. To je zásadné kritérium,

pretože Chopok – obľúbený vrch na výlety

v srdci Slovenska – je veľmi veterný. Nová

lanovka bude pripojovacím zariadením funitelu

Priehyba-Chopok, ktorý je zas kľúčovým zariadením

na vrchol Chopku, a tým vedie na slnečnú

južnú stranu hory.

Flexibilita pri výstavbe

Veľkú výzvu pri výstavbe predstavuje krátke

časové okno. Aj keď sa realizácia spustila už

na jeseň 2021 vybudovaním základov podpier

a základov pre hornú stanicu, stavebné práce

pre dolnú stanicu sa mohli začať až v polovici

marca 2022. Dôvodom bola dlhá zima s bohatou

nádielkou snehu a fakt, že stavenisko sa

počas zimnej sezóny ešte využívalo ako parkovisko

pre hostí. Nová lanovka bude mať v dolnej

stanici parkovaciu garáž s dvoma poschodiami.

Budovanie stanice nad garážou sa

realizovalo v úzkej koordinácii medzi spoločnosťou

Doppelmayr, zákazníkom a zodpovednou

stavebnou firmou. Práce vyžadovali od

všetkých zúčastnených vysokú úroveň flexibility

pri montáži, aby sa umožnila precízna reakcia

na postup výstavby v podmienkach

s obmedzeným priestorom. Úsilie spojené

s koordináciou prinieslo ovocie: lanovka bude

plne schopná prevádzky už v zimnej sezóne

2022/23.


Aktuálne zo sveta

25

Do zeleného srdca Santiaga de Chile

Nové lanovkové zariadenie v Santiagu de

Chile bude ponúkať návštevníkom unikátny

zážitok.

V čílskom hlavnom meste Santiago de Chile

vzniká nové turistické zariadenie, ktoré bude

slúžiť ako spojenie medzi Národnou zoologickou

záhradou na dolnej stanici, novým parkom

Eco Park Chile Nativo na medzistanici a vrcholom

kopca – v prímestskej rekreačnej oblasti

Parque Metropolitano. Týmto spôsobom sa

návštevníci pohodlne a udržateľne prepravia

k trom staniciam lanovkového zariadenia

s mnohými atrakciami, ku ktorým patria fantastický

svet zvierat zoologickej záhrady, cyklistické

a turistické trasy v prírodnom parku,

príležitosti na piknik a mimoriadny výhľad na

hlavné mesto. Novým lanovkovým zariadením

sa tak otvára brána k odpočinku a relaxu, ako

aj k športu a zábave.

Jazda s dĺžkou jedného kilometra

Nové lanovkové zariadenie bude mať 24 kabínok,

každá ponúkne miesto pre osem osôb

a bude vybavená stojanmi na bicykle – plusový

bod za komfort pre zjazdových cyklistov. Jazda

s dĺžkou takmer jeden kilometer bude pre cestujúcich

neobyčajným zážitkom s nádherným

panoramatickým výhľadom až na majestátne

pohorie Ánd na pozadí mesta. Toto zariadenie

je po blízkej dráhe Teleférico Bicentenario už

druhým projektom v oblasti lanovkových zariadení

spoločnosti Doppelmayr v Santiagu de

Chile. Otvorenie je naplánované na koniec roka

2023.

© Consorcio Teleférico Pío Nono ICAFAL-DMS

Tri lanovkové zariadenia pre nový horský

rezort Myler v Arménsku

V Arménsku vzniká nová multifunkčná lyžiarska

oblasť Myler Mountain Resort – pre

tento projekt zameraný na budúcnosť stavia

spoločnosť Doppelmayr tri zariadenia D-Line.

strediska „Myler Mountain Resort“ až do roku

2035, ktoré budú neustále lákať množstvo

nadšencov horských športov z domova aj zo

zahraničia.

Severne od arménskeho hlavného mesta Jerevan,

v dedine Jeghipatrush, vzniká nová

lyžiarska oblasť. S touto myšlienkou prišiel

Tigran Hautyunyan už v roku 1997. Detský sen

zakladateľa projektu „Myler Mountain Resort“

sa pretavil do jasného cieľa: vytvoriť v Arménsku

také lyžiarske stredisko, ktoré splní

medzinárodné štandardy. Pretože región má

enormný potenciál aj vo vzťahu k svojej geografickej

polohe a klimatickým podmienkam.

Hlavný plán predpovedá rôzne smery rozvoja

Tri zariadenia Doppelmayr

V prvej fáze projektu sa investuje hlavne do

výstavby infraštruktúry. Na realizáciu lanovkových

zariadení si ako partnera zvolili spoločnosť

Doppelmayr. Vzniknú tri zariadenia D-Line:

6 miestna sedačková lanovka s bublinou a dve

10 miestne kabínkové lanovky. Hlavný plán

predvída celoročnú ponuku pre hostí. Kvôli

tomu sa budú lanovkové zariadenia prevádzkovať

po celý rok. Otvorenie je naplánované na

november 2023.


Skupina Doppelmayr

27

Vitaj, Carvatech!

Výrobca karosérií a kabínok Carvatech tvorí od októbra

2022 súčasť skupiny Doppelmayr.

Spoločnosť Doppelmayr víta hornorakúsky

podnik Carvatech a jeho zamestnancov

ako nových členov v tíme.

Výrobca karosérií a kabínok nie je žiadny neznámy:

spoločnosti Doppelmayr a Carvatech

už celé roky spolupracujú na mnohých kyvadlových,

pozemných a jednolanových obežných

lanovkových zariadeniach. Vďaka tomu sa sily

spoločností budú v budúcnosti prepájať ešte

intenzívnejšie. „V rámci hľadania nástupcu

vlastníka bolo našou najväčšou požiadavkou,

aby sme odovzdali spoločnosť Carvatech do

dobrých rúk. Do rúk, ktoré sľubujú stabilitu

a úspech. Sme pevne presvedčení o tom, že

sa nám to podarilo,“ hovoria nadšene predchádzajúci

vlastníci Carvatech Robert Vockenhuber

a Reinhard Aschauer.

zľava: Robert Vockenhuber

(spoločník vo funkcii konateľa, Carvatech),

Michael Köb

(finančný riaditeľ, Doppelmayr Seilbahnen GmbH),

Reinhard Aschauer

(spoločník vo funkcii konateľa, Carvatech)

a Thomas Pichler

(generálny riaditeľ, Doppelmayr Holding SE).

Kompetentnosť v oblasti konštrukcie vozidiel

Carvatech sa zachová ako nezávislá značka.

„Spoločnosťami Carvatech a CWA pod jednou

strechou ihneď posilníme našu vysokú kompetentnosť

v oblasti výroby vozňov a karosérií

na svetovom trhu v rámci skupiny. Sme presvedčení,

že zlúčenie prinesie nášmu obchodu

nové impulzy a hodnotné synergie,“ vysvetľuje

Thomas Pichler, generálny riaditeľ spoločnosti

Doppelmayr Holding SE, tieto motívy zlúčenia

a teší sa na ďalšiu spoluprácu.


Nové tréningové centrum

Ropeway v Uetendorfe

Školiacim centrom Ropeway Training Center v Uetendorfe rozširuje skupina Doppelmayr

svoju ponuku školení pre personál lanovkových zariadení. Stredobodom sú kyvadlové a

pozemné lanovkové zariadenia.

Prostredníctvom nového školiaceho strediska

Ropeway Training Center môžu naši

zákazníci využívať vysokohodnotné školenia

v oblasti špeciálnych lanovkových zariadení,

v ktorých sa teoretické vedomosti kombinujú

s praktickou realizáciou na

skutočných komponentoch

lanovkových zariadení.

Heinz Kieliger, vedúci

oddelenia zákazníckej

služby Garaventa

Dobre vyškolený personál je faktor úspechu

pre prevádzkovateľov lanovkových

zariadení. Zariadenia dokážu využívať

svoj potenciál naplno len vtedy, ak zamestnanci

poznajú všetky finty a detaily. Kompetentná obsluha

znižuje prevádzkové náklady. Kvôli tomu

podporuje spoločnosť Doppelmayr/Garaventa

svojich zákazníkov pri školení zamestnancov

lanovkových zariadení. Po otvorení školiaceho

strediska Ropeway Training Center v Dornbirne

v roku 2020 teraz spoločnosť Doppelmayr/

Garaventa rozširuje svoju ponuku školení o kyvadlové

a pozemné lanovkové zariadenia: Pobočka

Garaventa v Uetendorfe vo Švajčiarsku

je od mája 2022 domovom pre nové školiace

stredisko Ropeway Training Center.

Teória a prax

Pri školeniach sa všetko točí okolo špeciálnych

lanoviek. V prípade nových dvojdňových

kurzov sú stredobodom kyvadlové a pozemné

lanovkové zariadenia. Skúsení inžinieri a technici,

pracovníci zákazníckej služby, vedúci

prevádzky, ako aj externí odborníci približujú

účastníkom obsah kurzu v kombinácii teórie

a praxe. Školenia sa orientujú na personál obsluhy

a údržby, ale aj na technických vedúcich.

Obsahy zahŕňajú základy, funkcie, znižovanie

opotrebenia, tipy na údržbu a skúsenosti týkajúce

sa rozličných čiastkových systémov.

Školenie a všetko okolo

Ten, kto si zarezervuje školenie v centre Ro-


Zákaznícka služba

29

peway Training Center, nezíska len hodnotné

doškolenie. Tím zákazníckej služby spoločnosti

Garaventa má na starosti všetko okolo toho:

organizáciu, sprevádzanie účastníkov kurzov –

od ich príchodu cez ubytovanie a stravovanie

až po podklady ku školeniam. Vďaka tomuto

komplexnému balíku sa môžu účastníci plne

koncentrovať na obsahy školenia. Počas kurzov

sú ubytovaní v hoteli neďaleko pobočky.

Večerný rámcový program uvoľní dni školenia

a ponúkne príležitosť na rozhovory a výmenu

skúsenosti s prednášajúcimi a ostatnými

účastníkmi.

Účasť na školení v Uetendorfe má ďalšie výhody:

účastníci sa môžu bližšie zoznámiť s tímom

Garaventa, zákazníckou službou a kontaktnými

osobami a vymieňať si informácie s mnohými

špecialistami, ako sú technici, konštruktéri

a inžinieri. Návštevy dielní a výrobných prevádzok

sú tiež možné. Pre tých, ktorí nemôžu

prísť do Švajčiarska, ponúka spoločnosť

Doppelmayr/Garaventa možnosť školenia aj

priamo na mieste vo vlastnom zariadení.

VIAC INFORMÁCIÍ

a aktuálny

PROGRAM ŠKOLENÍ:

service.doppelmayr.com

V Uetendorfe alebo po celom svete


30 Rozdeľovač

Na pamiatku: Inge Doppelmayr

* 6. október 1936 – † 2. november 2022

Inge Doppelmayr bola srdečná a úprimná

osobnosť, ktorá formovala spoločnosť

Doppelmayr a povesť o pohostinnosti tohto

podniku. Od 70. rokov až do konca života pracovala

pre túto spoločnosť s nasadením, sociálnou

angažovanosťou, priateľskosťou a radosťou

zo života. Pri láskyplnej práci založila

dom pre hostí, počas mnohých rokov sa oň

starala a naplnila ho životom. Položila dôležitý

základný kameň toho, aby sa zákazníci a hostia

pri svojich návštevách vo Wolfurte cítili vždy

veľmi dobre.

Ako senior manažérka prevzala Inge Doppelmayr

reprezentatívne funkcie na mnohých zahraničných

cestách, pri otvoreniach lanovkových za-

riadení a návštevách zákazníkov. Jej svojrázny

humor a úprimná srdečnosť boli veľmi oceňované.

Až do konca sa Inge starala o kontakt so zamestnancami

a dôchodcami firmy Doppelmayr.

Vždy bolo pre ňu ako zástupkyňu rodiny

Doppelmayr dôležité, aby sa zúčastnila na

podujatiach podniku, ako boli firemné oslavy

alebo výročné ceremoniály.

Naša senior manažérka nám bude chýbať

a ctíme si jej pamiatku.

Partnerstvo so

zjazdárom Marcom

Odermattom

sa predlžuje

Už štyri roky sprevádza spoločnosť Garaventa

švajčiarskeho zjazdára Marca Odermatta na

jeho neuveriteľnej ceste za úspechom. Teraz

spoločnosť Garaventa predĺžila spoluprácu

s celkovým víťazom Svetového pohára a olympijským

víťazom – spolupráca potrvá až do

konca sezóny 2025/26. Pri tejto príležitosti

rozpráva Marco Odermatt o svojej vášni pre lyžovanie

a nadšení pre tento zimný šport.

WIR. Marco, srdečne ti gratulujeme k úspechom!

Aké sú tvoje ciele pre ďalšiu sezónu?

Marco: Po celkovom víťazstve vo Svetovom

pohári a výhre v hodnotení disciplíny

v obrovskom slalome je jasné, že by som veľmi

chcel potvrdiť tieto úspechy. Ale veľa vecí musí

znova vyjsť. Príklad môjho predchodcu, Alexisa

Pinturaulta, poukazuje na to, aké je to náročné.

Potrebujeme zas dokonalú sezónu bez

zranení.

WIR. Chytila ťa lyžiarska horúčka už ako

malého chlapca?

Marco: Áno, nadchol som sa pre lyžovanie

hneď v prvý deň na lyžiach, keď som mal dva

roky. Otec ma zobral na Klewenalp a prvýkrát

postavil na lyže. Od začiatku ma lyžovanie neskutočne

bavilo.

WIR. Ktorý moment bol doteraz tým najkrajším

v tvojej lyžiarskej kariére?

Marco: Tým najemotívnejším, čo som

doposiaľ pri lyžovaní zažil, bolo stáť na stupni

víťazov v Adelbodene. Bol nesmierne silný

zážitok smieť spievať hymnu pred 20 000 švajčiarskymi

fanúšikmi a cítiť tú energiu. Bolo to

nezabudnuteľné.

WIR. Teraz ešte dve otázky na úplne odlišné

témy: Aké vlastnosti si najviac vážiš na

ľuďoch?

Marco: Úprimnosť, vysokú angažovanosť

a radosť zo života.

WIR. Chcel by si mať talent na niečo, ktorý

bohužiaľ nemáš?

Marco: Bohužiaľ nehrám na žiadny hudobný

nástroj. Je to fantastické, ako sa hudobníci

dokážu pár tónmi dotknúť ľudských sŕdc, potešiť

ich, či dokonca rozptýliť. Aj hudba tvorí

dôležitú súčasť môjho života.

Viac o Marcovi Odermattovi

nájdete v jeho videu

„passion in motion“:


Rozdeľovač

31

Prvotriedne vzdelávanie pre odborníkov

zajtrajška

Odborná škola v Halleine (AUT) a spoločnosť

Doppelmayr posilňujú svoju spoluprácu

vďaka technickým novinkám s názvom: „Digitalizácia

v oblasti vzdelávania“.

Počas letných mesiacov odborníci spoločnosti

Doppelmayr spolu s tímom Spolkovej odbornej

školy v Halleine posunuli školiace lanovkové

zariadenie pre žiakov odborných škôl na

najaktuálnejšiu úroveň technológií. Zariadenie

je dôležitým prvkom v odbornom vzdelávaní

vedúcich prevádzky a učňov v povolaniach

technikov lanovkových zariadení a elektrotechnikov.

Aktualizácia vylepšuje ponuku odbornej

prípravy a zatraktívňuje vzdelávanie učňov. Z

tejto investície získavajú výhody nielen učni,

ale v konečnom dôsledku aj prevádzkovatelia

lanovkových zariadení a hostia.

Digitalizácia stredobodom pozornosti

V Halleine sa obzvlášť zameriavalo na digitalizáciu.

Z tohto dôvodu je teraz školiaca lanovka

vybavená najmodernejšími zariadeniami,

ktoré aktuálne spoločnosť Doppelmayr ponúka:

Doppelmayr Connect, RPD Nexo, rádiová diaľková

obsluha pre trasy a stanice, ako aj tablet

s najnovším softvérom na spravovanie rezortu

clair. Aby bolo možné optimálne využívanie

všetkých možností, v celej hale je dostupná sieť

WLAN. Modernizovaná školiaca lanovka umožňuje

osvojovanie efektívnym spôsobom práce

s lanovkovým zariadením – či už používaním systému

clair s digitálnym prevádzkovým denníkom

alebo dennými kontrolami pomocou tabletu.

Spolupráca s Ropeway Training Center

Pedagogickému personálu odbornej školy

prináleží kľúčová úloha pri vzdelávaní budúcich

prevádzkovateľov lanovkových zariadení.

Preto ponúka spoločnosť Doppelmayr školenia

v tréningovom centre Ropeway v Dornbirne.

Na základe zásady „školiť školiteľov“ sa pedagogický

personál prostredníctvom odborného

personálu prevádzky oboznamuje s najnovšími

komponentmi lanovkového zariadenia a,

prirodzene, s riadením Doppelmayr Connect.

Špeciálnymi školeniami o údržbe a servise

zdokonaľuje spoločnosť Doppelmayr ponuku

školení v tréningovom centre, ako aj na mieste

nasadenia so žiakmi.

Podpora vybavením lanovkového zariadenia

Okrem toho podporuje spoločnosť Doppelmayr

Spolkovú odbornú školu v Halleine aj poskytovaním

nástrojov, podkladov z návodov na

obsluhu a údržbu, ako aj školení. V priebehu

úzkej spolupráce sa okrem iného identifikujú

aj budúce témy a trendy – ako napríklad autonómne

lanovkové zariadenie (AURO) alebo

preprava bicyklov. Mimochodom, bicykle: spoločnosť

Doppelmayr poskytla odbornej škole aj

nový Sports Tow – prepravný systém pre lyžiarske

vleky.

Veľká vďaka všetkým partnerom za podporu

a realizáciu celého projektu zameranú na

riešenie.

Legenda

šikmá dĺžka

prevýšenie

prepravná kapacita

rýchlosť jazdy

trvanie jazdy

stanice

Impressum

Vlastník médií, vydavateľ a nakladateľ: Doppelmayr Seilbahnen

GmbH, Postfach 20, Konrad-Doppelmayr-Straße 1, 6922

Wolfurt, Rakúsko, dm@doppelmayr.com, doppelmayr.com;

text a redakcia: ikp Vorarlberg GmbH, ikp.at, Doppelmayr;

grafika a úprava: KONZETT BRENNDÖRFER, agenturkb.com;

fotografie: Doppelmayr; tlač: Thurnher, Rankweil; zameranie

tlačoviny podľa § 25 zákona o médiách: aktuálne informácie

pre zákazníkov, partnerov a zamestnancov skupiny Doppelmayr;

frekvencia vydania: dvakrát ročne. Dotlač je možná

iba s udaním zdroja a výslovným písomným povolením; stav:

november 2022; Z dôvodu lepšej čitateľnosti nepoužívame

v magazíne rodovo špecifické formulácie; Chyby sadzby a tlače

vyhradené, platia Všeobecné obchodné podmienky (VOP).

doppelmayr.com

prepravná kapacita

výkon motora

D-Line

otvorenie

vozne


#nolimits

O LIMITS

APPRENTICESHIP AT DOPPELMAYR

lehre.doppelmayr.com

SVK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!