13.01.2023 Views

WIR 01/2022 [SK]

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Zákaznícky magazín skupiny Doppelmayr Vydanie 1/2022 47. ročník/č. 215

Nová lanovka

Valisera Bahn

Lanovka budúcnosti pre

Silvretta Montafon

Spolupráca

s univerzitami

Know-how pre lanovkové

zariadenia budúcnosti

Inovácie pre

rastúci trh

Doppelmayr Čína realizuje jedinečné

projekty lanoviek

10-MGD AURO 2 Valisera Bahn, St. Gallenkirch, Vorarlbersko (AUT)


2 Obsah

13

Lanovka budúcnosti pre Silvretta Montafon

Nová lanovka Valisera Bahn je prvá lanovka typu AURO v Rakúsku.

27

22

Najrýchlejšia 8-miestna sedačková lanovka v Severnej Amerike

Kanc 8 je jedna z najmodernejších lanoviek v Spojených štátoch.

S lanovkou na univerzitu

Študenti, zamestnanci a turisti sa lanovkou prepravujú

k univerzite v Haife.


Predslov

3

16

Projekty na mieru

Zákaznícke projekty sú ako obleky na mieru – musia bezchybne sadnúť a robiť

majiteľovi radosť.

Pozoruhodné spojenie

Dve nové kabínkové lanovky prepájajú lyžiarske strediská

Val Thorens a Orelle vo francúzskych Alpách.

32

Ako každý človek, tak aj každý nový projekt v sebe skrýva celkom jedinečné

vlastnosti, vďaka ktorým je neporovnateľný. Rovnako ako krajčír radí zákazníkom

ohľadom strihu, výberu látky a detailov vyhotovenia a potom ušije zákazníkovi

odev na mieru, aj zamestnanci našej firemnej skupiny stoja na strane našich

zákazníkov pri realizácii ich nápadov ako partneri pre inovatívne riešenia mobility.

A práve skutočnosť, že sa pritom nedajú jednoducho použiť plány zo zásuvky,

vytvára to mimoriadne čaro. Máme možnosť vniesť do projektov celé know-how

všetkých zamestnancov a stále znova realizovať veľké a malé novinky. Pre naše

tímy to znamená, že musia byť flexibilné a otvorené a súčasne mať na pamäti

osvedčené poznatky a čerpať zo skúsenosti. Čo sa pritom počíta, sú práve

ľudia. Tí, ktorí konkretizujú nápady a všetci tí, ktorí sa chopia práce, aby sa

z nápadu stala skutočnosť. Pritom je potrebné dbať na detaily, optimálne využívať

technické remeslo a postarať sa o vyladený celkový produkt. „Tailor-made“,

rovnako ako oblek na mieru.

Tak vznikajú stále znova pozoruhodné veci, ako napríklad nový verejný dopravný

prostriedok pre študentov univerzity v Haife. Alebo takmer päťkilometrová kabínková

lanovka v najväčšom lyžiarskom stredisku sveta vo Francúzsku. Mali sme

tiež možnosť uviesť do prevádzky aj ďalšiu kabínkovú lanovku AURO – tentokrát

v Rakúsku.

Pre skupinu Doppelmayr je dôležitým pilierom preprava materiálu a intralogistika.

Sľubujú veľký potenciál – v meste, ak myslíme na mestskú logistiku, alebo ako

kombinované systémy na prepravu osôb a materiálov. Všestrannosť všetkých

našich projektov je to, na čo sme veľmi hrdí. Pretože dokazuje, že máme inšpirovaných

zákazníkov, ktorí s odvahou hľadia do budúcnosti a pritom kladú dôveru

do našich produktov, riešení a tímov.

Doppelmayr na olympiáde

Za kulisami 24. zimných olympijských hier

v Pekingu zabezpečoval hladký priebeh aj tím Doppelmayr.

Thomas Pichler

István Szalai

Generálni riaditelia Doppelmayr Holding SE


4 Čísla, údaje, fakty

Prvé zariadenie na obsluhu regálov LTW pre kontajnery

Zariadenie na

obsluhu regálov:

Výška

20 m

Koľajové zariadenie

67 m

Užitočné zaťaženie

18 ton

Rýchlosť zdvihu

20 m/min

Pre armasuisse vybudovala spoločnosť LTW

po prvý raz zariadenie na obsluhu regálov pre

kontajnery. Švajčiarska obstarávacia agentúra

pre potreby obrany s nimi naskladňuje aj výmenné

nadstavby nákladných automobilov

a výmenné rolovacie kontajnery. Zvláštnou

požiadavkou bolo, aby sa kontajnery dali

uskladniť aj s otvoreným dverami. Personál

môže takto vykonávať menšie údržby a opravy

na kontajneroch stojacich v sklade. So svojím

duálnym systémom pohonu je zariadenie na

obsluhu regálov takisto mimoriadne odolné

proti výpadkom.

Rýchlosť jazdy

80 m/min

Sklad s vysokými regálmi:

D × Š × V

69 × 31 × 20 m

Počet úložných miest

206

Teplotný rozsah

+5 až +35 °C

Doppelmayr na Mountain Planet

v Grenobli

Od 26. do 28. apríla sa vo francúzskom Grenobli

koná Mountain Planet – medzinárodný

veľtrh horského rozvoja. Každý, kto navštívi

stánok spoločnosti Doppelmayr, sa môže tešiť

na napínavú kombináciu exponátov a digitálneho

obsahu. Návštevníci veľtrhu sa tak môžu

napríklad s pomocou okuliarov na virtuálnu

realitu vydať na virtuálnu jazdu lanovkou 3S 3K

K-onnection na Kitzsteinhorn alebo sa usadiť

vo vystavených kabínkach a sedačkách.

Na hostí čaká:

• kabínka 3S ATRIA

• kabínky OMEGA V

• lanovka D-Line s držiakmi Bike Clip

• Doppelmayr Connect, ICT

• Virtuálna prehliadka s 3K K-onnection

a mnoho ďalších informácií o novinkách,

ako sú AURO, Peak Line, clair, Bike Cab

alebo RPD Nexo

MOUNTAIN PLANET

26. – 28. apríla 2022

Číslo stánku: 781

ALPEXPO, Grenoble


Čísla, údaje, fakty

5

Insights – inspired by motion

Skupina Doppelmayr pozýva 4. mája na online

podujatie „Insights“. V tomto, už druhom, vydaní

získajú účastníci znova exkluzívne pohľady do

sveta lanoviek. Centrom pozornosti je tento

rok architektúra a dizajn. Okrem toho sa predstavujú

medzinárodné projekty. A takisto sa

pozrieme do zákulisia lanoviek. Účasť je bezplatná

– oplatí sa prihlásiť a byť pritom!

Kedy: 4. mája 2022, 18 hod. (CET)

Kde: Online a celosvetovo

Prihlásiť sa teraz na:

insights.doppelmayr.com

Obsahy:

• Predstavenie medzinárodných

projektov lanoviek

• Interview s architektmi a dizajnérmi

• Pohľady do výroby a montáže

• A mnoho ďalšieho…

Lyžovanie: stúpajúci trend

Koľko ľudí na svete vlastne jazdí na lyžiach?

Odpovede na túto a ďalšie otázky nájdete

v nedávno zverejnenej správe o horskom cestovnom

ruchu „International Report on Snow

and Mountain Tourism“ Laurenta Vanata –

štandardnom diele o medzinárodnom rozšírení

rekreačného lyžovania. 135 miliónov lyžiarov,

väčšina z nich v USA, potom v Nemecku, Číne,

Japonsku a Francúzsku, sa na celom svete prepravuje

na celkovo 26 000 lyžiarskych zariadení

v 5 700 lyžiarskych strediskách v 68 krajinách.

A tendencia smeruje nahor – predovšetkým vo

východnej Európe a Ázii stále viac ľudí nachádza

vášeň pre dosky, ktoré pre niektorých znamenajú

svet.

Prehľad:

USA

GER

CHN

JPN

FRA

25 miliónov

14,6 milióna

13 miliónov

11,4 milióna

8,6 milióna

Lyžiari podľa národnosti

26 000

lyžiarskych zariadení

celosvetovo

135 miliónov

lyžiarov na celom svete

5 700

lyžiarskych stredísk celosvetovo

USA

AUT

FRA

JPN

ITA

54,3 milióna

51,7 milióna

51 miliónov

28,1 milióna

27,6 milióna

68

krajín, v ktorých sa dá lyžovať

(62 na severnej pologuli, 6 na južnej pologuli)

52

veľkých lyžiarskych stredísk s >1 miliónom

návštevníkov za sezónu (41 z toho v Alpách)

Počet lyžiarskych dní za rok*

*Jeden lyžiarsky deň znamená, že jedna osoba celý deň alebo časti dňa

navštívi lyžiarske stredisko a lyžuje.

Výskumník v oblasti lyžiarskeho

turizmu Günther Aigner zhrnul

najdôležitejšie výsledky:


Hlavná správa

7

Transfer poznatkov

do lanoviek

budúcnosti

Spoločnosť Doppelmayr už mnoho rokov spolupracuje s univerzitami

a výskumnými zariadeniami po celom svete. Cieľom je na jednej

strane vyvíjať inovatívne produkty a riešenia, na druhej strane sa

sprostredkovaním odborných poznatkov o lanovkách vzdelávajú

odborníci budúcnosti. Partnerstvá sú cenné pre obe strany – pre

univerzity a svetového lídra na trhu vo výstavbe lanoviek.


8 Hlavná správa

K

eď ide o vývoj nových produktov alebo

vyhľadávanie nových oblastí uplatnenia

lanovky, spoločnosť Doppelmayr

rada siahne aj na externé know-how. Mnohé zo

spoluprác s univerzitami existujú už dlhé roky.

Výmena poznatkov je všestranná a prebieha

na rôznych úrovniach a v rozličných odborných

oblastiach. Vždy s cieľom nájsť nové postupy,

rozšíriť kompetencie a ďalej rozvíjať techniku

lanoviek, ako aj oblasti ich využitia v celosvetovej

mobilite.

Vývoj nových produktov a

digitálnych funkcií

Poznatky zo spoluprác prechádzajú priamo

do vývoja produktov. Spolupracuje sa v najrôznejších

oblastiach, pričom ťažiskom je

v súčasnosti často digitalizácia. „Keď ide

o špeciálne oblasti, ako je napríklad umelá inteligencia,

radi zapojíme aj poznatky externých

odborníkov. Čím viac výskumu sa vyžaduje,

tým väčší význam má kooperácia

s univerzitou,“ hovorí Michael Mathis, technický

vedúci spoločnosti Doppelmayr. Príkladom

je AURO pre autonómnu prevádzku lanoviek.

„Rozvíjame komponenty AURO, predovšetkým

v oblasti automatizovaného spracovania

obrazu, v spolupráci s Technickou univerzitou

Graz. Všeobecne je však stále dôležitejšie aj

okolie projektov lanoviek, predovšetkým v mestskej

oblasti – interdisciplinárna výmena s univerzitami

je tu veľmi cenná,“ dopĺňa Mathis. Týmto

smerom sa uberá aj spolupráca s ETH Zürich.

Tu sa výskum zameriava na možnosť využitia

AURO pre sedačkové lanovky.

Okrem rastúcej digitalizácie segmentu lanoviek

sa pracuje aj na optimalizácii mechanických

komponentov lanoviek. Spoločnosť Doppelmayr

tak v priebehu rozvoja generácie lanoviek D-Line

v mnohých oblastiach stavila na univerzitné

know-how. Výskum komponentov lanových kladiek

prebiehal spoločne s Univerzitou Linz, možnosť

použitia nekovových dielov bola odskúšaná

s Technickou univerzitou Viedeň. Okrem toho

spoločnosť Doppelmayr opakovane zamestnáva

študentov, ktorí svoje diplomové alebo doktorandské

práce píšu práve v spolupráci so

spoločnosťou Doppelmayr. Napríklad na tému

Vibračná technológia.

Etablovanie lanoviek v lokálnej

verejnej preprave

Partnerstvá však nadväzujeme nielen s domácimi

výskumnými ústavmi. Spolupráca prebieha

aj s univerzitami a vysokými školami

v Nemecku. Tu ide predovšetkým o predstavenie

dopravného úžitku a výhod lanovky ako

mestského dopravného prostriedku a podnietenie

budúcich projektov v oblasti mobility

prostredníctvom lanoviek. Odborné ťažiská

sú v oblastiach dopravy a dopravnej techniky,

ale aj stavebného inžinierstva a architektúry.

Napríklad Technická univerzita Mníchov ponúka

študentom modul Lanovková technika, pri ktorom

majú experti zo spoločnosti Doppelmayr

hosťujúce prednášky a semináre. Lanovková

technika a inovatívne aplikácie sa tu sprostredkúvajú

so zreteľom na prax. Cieľom je takisto

získať absolventov univerzít ako budúcich

zamestnancov. Ďalšie ťažiská tvoria sprostredkovanie

poznatkov o používaní lanovky v plánovaní

dopravy a mesta.

Keď je reč o inovatívnych a perspektívnych

riešeniach mestskej mobility, zohráva dôležitú

úlohu téma udržateľnosti. Lanovka by mala

mať v konečnom dôsledku čo najmenšiu ekologickú

stopu počas celého životného cyklu –

od surovín, výroby a stavby, cez montáž

a prevádzku, až po demontáž a rekonštrukciu

lanovkového zariadenia. Z tohto dôvodu Vysoká

škola Düsseldorf v spolupráci s odborníkmi

v oblasti udržateľnosti z organizácie denkstatt

GmbH vypracovali vedeckú štúdiu životného

cyklu, v ktorej analyzovali a porovnávali uhlíkovú

stopu rozličných dopravných prostriedkov.

Z celkového porovnania vychádza lanovkové

zariadenie ako najekologickejšie riešenie mobility

s najmenšou uhlíkovou stopou.


Hlavná správa

9

Vysokoškolský kurz na tému

Lanovkové zariadenia

Veľmi rozsiahly pohľad na tému lanovkové zariadenia

prináša špeciálna ponuka vzdelávania

v priamom regionálnom prostredí hlavného

sídla Doppelmayr vo Wolfurte. Odborná vysoká

škola vo Vorarlbersku a zámok Hofen spolu so

spoločnosťou Doppelmayr vytvorili v roku 2013

vysokoškolský kurz „Lanovkové zariadenia –

Engineering & Management, M.Sc.“. Akademický

program pre odborných expertov a magistrov

realizovaný popri zamestnaní bol vyvinutý spoločne

so špecialistami celého nemecky hovoriaceho

odvetvia, ako aj skupiny Doppelmayr

a profesormi Odbornej vysokej školy vo Vorarlbersku.

Medzi prednášajúcimi sú experti zo

spoločnosti Doppelmayr, ktorí odovzdávajú

študujúcim poznatky z praxe.

Partnerstvá s univerzitami sú veľmi všestranné

a interdisciplinárne. Výskum a vývoj prebieha

v mnohých oblastiach, pričom cieľ je vždy ten

istý: ponúknuť zákazníkom moderný produkt,

ktorý v konečnom dôsledku dopraje cestujúcim

perfektný zážitok z lanovky.


Jazda vlekom na bicykli

Sports Tow je nové riešenie na prepravu športového náčinia pomocou vlekov.

Pomocou patentovaného závesného zariadenia sa nadšenci športu pohodlne a komfortne

dostanú na kopec na svojich horských bicykloch, horských kárach alebo sánkach.

Mnohé z pôvodne zimných športových

stredísk sa stále viac koncentrujú

na leto, aby si zabezpečili celoročnú

atraktivitu pre hostí. Tento cieľ sledujú nielen

veľké turistické destinácie, aj menšie oblasti

stále viac investujú do letných ponúk, ako sú

napríklad bikeparky. Týmto ponukám sa podľa

toho prispôsobuje aj infraštruktúra. Vleky je

možné s malým úsilím prestavať na prepravu

športového náčinia rôzneho druhu.

Po Bike Cab pre kabínkové lanovky teraz spoločnosť

Doppelmayr prezentuje Sports Tow pre

vleky. Používanie je jednoduché: pri nastupovaní

nasadia horskí bajkeri zariadenie Sports

Tow na predmontovaný adaptér na riadidlá;

zatiaľ čo počas jazdy hore kopcom je Sports

Tow fi xovaný ťahaním za pridržiavací pás. Hneď

po jeho uvoľnení – napríklad pri vystupovaní

na hornej stanici, ale aj v prípade pádu –,

sa Sports Tow ihneď a automaticky uvoľní

z adaptéra. Používanie je preto veľmi bezpečné.

S inovatívnym riešením sa navyše športové náčinie

nepoškriabe ani nepoškodí.

Rýchla prestavba

Prestavba z letnej na zimnú prevádzku je veľmi

rýchla: stačí len vymeniť kotvy a v krátkom

čase je kompletný vlek osadený zariadeniami

Sports Tows. Inak sú potrebné len malé úpravy

– nevyžadujú sa ani úpravy na riadení lanoviek,

ani na podperách alebo staniciach.

Overené riešenie

Sports Tow je riešenie pre všetkých – uspokojí

začiatočníkov, deti aj skúsených profesionálov.

Svojej premiéry sa Sports Tow dočkal minulé

leto v bikeparku strediska Königsberg v obci

Hollenstein an der Ybbs v Rakúsku. Zhrnutie

vedúceho prevádzky Herberta Zebenholzera

po bajkerskej sezóne je veľmi kladné: „Sports

Tow sa osvedčil a bajkeri sú úplne nadšení.

Majú viac voľnosti pri riadení, samouvoľňovací

bezpečnostný mechanizmus je zabezpečený.

Navyše sme nezaznamenali žiadne poškodenia

na riadidlách. My ako prevádzkovateľ môžeme

náš vlek používať aj v lete a máme dokonca

viac jázd ako v zime.“


Technika a inovácie

11

Používanie samotnými

cestujúcimi

Krátky

čas prestavby

Žiadne

poškriabanie

športového

náčinia

Pri náraze sa ihneď

samostatne uvoľní

Bezpečná

preprava

Športové náčinia, ktoré sa dajú

prepravovať pomocou Sports Tow:

Bicykle

Letné a zimné

sánky

Horské káry

Monsterroller

Ďalšie riešenia prepravy športového náčinia:

BIKE CAB

BIKE CLIP

BIKE CARRIER

BIKE RACK

SPORTS HOOK

Kabínkové lanovky

Sedačkové lanovky

Sedačkové lanovky

Kabínkové lanovky

Sedačkové lanovky


12 Interview

Lanovka Valisera Bahn

na pulze doby

Magazín WIR sa porozprával s Petrom Markom, konateľom spoločnosti

Silvretta Montafon Holding GmbH

WIR. Lanovka Valisera Bahn je z pohľadu

lanovkovej techniky jedným z najmodernejších

zariadení na svete. Akú hodnotu má zariadenie

pre región Silvretta Montafon?

Peter Marko: Lanovka Valisera Bahn je najdôležitejšou

dopravnou lanovkou pre Silvretta

Montafon. Už predchádzajúca lanovka, postavená

v roku 1981, bola vtedy svetovou jednotkou

z dielne Doppelmayr. Je najväčšou investíciou

v našej podnikovej histórii a signalizuje prechod

do novej éry.

WIR. Zariadenie je prvou lanovkou AURO

v Rakúsku. Dolná aj horná stanica sú bez obsluhy.

Prečo ste sa rozhodli pre AURO a aké

výhody má prevádzka bez obsluhy v stanici?

Peter Marko: Rozhodli sme sa pre AURO,

aby sme zostali na pulze doby. Aj lanovka Valisera

Bahn bude v prevádzke niekoľko desaťročí, preto

bolo dôležité, aby sme použili z nášho pohľadu

najlepšiu a najperspektívnejšiu technológiu.

WIR. Otázka nedostatku odborného personálu:

nakoľko dokáže z tohto pohľadu poskytnúť

odpovede AURO?

Peter Marko: Aj pre nás je nedostatok odborného

personálu jednou z najväčších výziev.

AURO ponúka riešenie. Lanovka Valisera Bahn

s prepravnou kapacitou 3 600 osôb v konečnej

výstavbe sa môže prevádzkovať len s dvoma

zamestnancami v medzistanici. Dolná aj horná

stanica sú spravidla bez obsluhy.

WIR. Cieľom spoločnosti Doppelmayr je

priebežne ďalej rozvíjať autonómnu prevádzku

lanoviek a preniesť ju aj na iné lanovkové

systémy. Ako hodnotíte potenciál AURO do

budúcnosti?

Peter Marko: Vidím tu veľmi veľký potenciál

do budúcnosti a som presvedčený, že

AURO sa dá preniesť aj na sedačkové lanovky,

resp. športové lanovky. Vďaka tomuto hightech

systému bude aj zamestnanie pri lanovkách

ešte atraktívnejšie, zamestnanci sa budú

rozsiahlo vzdelávať.

WIR. Témy ako e-mobilita a udržateľnosť

sú momentálne veľmi populárne. Ako tu zapadá

tento investičný projekt?

Peter Marko: Pre Silvretta Montafon je

udržateľnosť a e-mobilita mimoriadne dôležitá.

Preto sme na lanovke Valisera Bahn vybudovali

najväčšiu elektrickú nabíjaciu stanicu v lyžiarskom

stredisku. Pri 598 odstavných miestach

ponúkame 50 nabíjacích staníc. Využíva sa tu

aj najmodernejšia technológia nášho partnera

MOON. Motto je: „Do snehu v znamení E“.

S elektromobilom do nabíjacej garáže, s elektricky

poháňaným eskalátorom k nástupnému

miestu lanovky Valisera Bahn a potom s autonómnou

lanovkou AURO do snehu“. V hornej

stanici navyše využívame navyše nové fotovoltické

zariadenie.

WIR. Aké ďalšie investície naplánovala spoločnosť

Silvretta Montafon na ďalšie roky?

Peter Marko: Sme v odvetví poháňanom

investíciami. Ďalšie privádzacie lanovky je potrebné

obnoviť. Kríza spôsobená pandémiou

Covid-19 nám však priniesla prestávku na

premýšľanie. Ďalšie celkové plánovanie momentálne

prepracováva. Na programe budú

aj prvé testovacie pokusy AURO na športových

lanovkách.

WIR. Veľmi pekne ďakujeme za rozhovor.


Lanovka budúcnosti v stredisku

Silvretta Montafon

10-MGD AURO 2 Valisera Bahn | St. Gallenkirch, Vorarlbersko (AUT)

Silvretta Montafon Holding GmbH

Sekcia 1: 67 kabínok; sekcia 2: 63 kabínok (každá pre 10 osôb) 2 800 os/h Sekcia 1: 2 060 m; sekcia 2: 1 955 m

Sekcia 1: 808 m; sekcia 2: 478 m 6,5 m/s AURO: Dolná aj horná stanica bez obsluhy D-Line 12/2021

Lanovka Valisera Bahn triumfuje s novinkou

AURO a veľkým komfortom.

Nová lanovka Valisera Bahn vo vorarlberskom

lyžiarskom stredisku Silvretta Montafon je skutočne

revolučným zariadením: cestujúci zažijú

hneď viacero technických noviniek, ktoré možno

nevidia na prvý pohľad, napriek tomu však

robia ich jazdu komfortnejšiou, bezpečnejšou

a spoľahlivejšou. Táto lanovka od kabínok, cez

pohon a riadenie až po budovy staníc predstavuje

celosvetovo jedinečnú, modernú celkovú

koncepciu.

Prvá autonómna lanovka Rakúska

Lanovka Valisera Bahn je prvou lanovkou

AURO v Rakúsku a celosvetovo ešte len druhá

lanovka, ktoré je vybavená týmto systémom.

AURO je skratka pre „Autonomous Ropeway

Operation“ a opisuje autonómnu prepravu cestujúcich

lanovkou. Pri tejto kabínkovej lanovke

D-Line si dolná a horná stanica vystačia bez

zamestnancov, v medzistanici na celé zariadenie

dohliadajú dvaja zamestnanci. S inteligentnou

a zosieťovanou technológiou ponúka najvyššiu

bezpečnosť pri efektívnej prevádzke. Lanovka

Valisera Bahn disponuje okrem toho dvoma výkonnými

priamymi pohonmi. Pohon Doppelmayr

Direct Drive prvej sekcie je, ako pri novej desaťmiestnej

kabínkovej lanovke Flying Mozart,

prvýkrát vyhotovený so štyrmi okruhmi (pozri

stranu 18). Prednosťou je, že táto bezprevodovková

koncepcia pohonu je mimoriadne nenáročná

na údržbu a tichá.

Priestranná a komfortná

Dolná stanica je perfektne integrovaná v Silvretta

Park Montafon, multifunkčnom komplexe budov.

Prístup k lanovke Valisera Bahn je bezbariérový.

Cestujúci majú po nastúpení dostatok miesta

v priestranných kabínkach OMEGA V-XL. Lyžiari

sa prepravujú pohodlne v kabínke s držiakom

lyží TWISTIN. Vyhrievanie sedadiel sa postará

o dodatočný komfort.

E-mobilita v lanovke a na prístupe k nej

Mimoriadna je aj prevádzka v závislosti od potreby.

Ak je menší nápor, môže sa pracovať

s polovičným prepravným výkonom – teda

s menším počtom kabínok – čo šetrí energiu.

Téma energie a udržateľnosti sprevádza lanovku

Valisera Bahn naprieč celou jej koncepciou.

Fotovoltické prvky v hornej stanici vytvárajú

elektrickú energiu, ktorá sa odovzdáva priamo

do siete. V stredisku Silvretta Park Montafon

presadzuje spoločnosť Silvretta Montafon

Holding takisto regionálnu gastronómiu. Nachádza

sa tu aj najväčšia garáž na nabíjanie

elektromobilov vo Vorarlbersku.


14 Medzinárodné projekty

Svieža novinka Zugerbergbahn

na Arlbergu

10-MGD Zugerbergbahn | Lech am Arlberg, Vorarlbersko (AUT)

Skilifte Lech Ing. Bildstein GmbH

1 440 m 605 m 2 400 os/h 6,0 m/s 5 min 41 desaťmiestnych kabínok D-Line 12/2021

V lyžiarskom stredisku Lech Zürs am Arlberg

sa 2-miestna sedačková lanovka Zugerberg

po približne 50 rokoch pobrala na zaslúžený

odpočinok a nahradila ju vysoko moderná

10-miestna kabínková lanovka.

Obľúbené stredisko zimných športov Lech

Zürs am Arlberg je teraz bohatšie o ďalšiu

atrakciu: začiatkom zimnej sezóny 2021/22

bola po dvojročnej výstavbe do prevádzky uvedená

nová lanovka Zugerbergbahn, vysoko

moderná desaťmiestna kabínková lanovka.

Spojovacia lanovka medzi strediskami Zug

a Lech dokáže teraz prepraviť cestujúcich na

trase dlhej 2 105 metrov za necelých päť minút.

S 2-miestnou sedačkou trvala jazda dvakrát tak

dlho. Priestranné kabínky OMEGA V ponúkajú

veľa miesta, lyže sa bezpečne uložia vnútri

kabínky v systéme TWISTIN.

Požiadavky na protihlukovú ochranu boli pri

tomto projekte veľmi vysoké. Vďaka inovatívnej

technike D-Line a tichému pohonu Doppelmayr

Direct Drive bolo možné tieto zámery splniť

k plnej spokojnosti všetkých zúčastnených.

Perfektne integrované stanice

Architektonickou zvláštnosťou sú úplne podzemne

umiestnená stanica pre kabínky v dolnej

stanici, ako aj podzemná horná stanica.

Tento typ konštrukcie prispieva k rozsiahlemu

zachovaniu obrazu krajiny a súčasne znižuje

náporovú plochu vetra. Ďalšou výhodu je efektívne

využitie priestoru. Na streche garáže pre

kabínky vznikol dom pre 37 zamestnancov

pracujúcich na lanovke. V hornej stanici vedie

podzemný prístup k lyžiarskej chate Balmalp,

ktorá je teraz dostupná bezbariérovo.

S novou lanovkou Zugerbergbahn sa dôležitý

úsek pozdĺž lyžiarskej trasy Weißer Ring

dostal na najvyššiu technickú úroveň. Eliminácia

čakania a množstvo

komfortu enormne zvyšujú

zážitkový faktor pre našich

hostí. Christoph Pfefferkorn,

prokurista spoločnosti

Skilifte Lech


Prepojenie lyžiarskych stredísk v novej dimenzii

6-CLD-B Madlochbahn | Zürs am Arlberg, Vorarlbersko (AUT)

Ski Zürs AG

1 520 m 285 m 1 800 os/h 5,5 m/s 50 šesťmiestnych sedačiek D-Line 12/2021

Pohodlne a len za päť minút prepraví nová

D-Line vyznávačov zimných športov na

Madloch-Joch na rakúskom Arlbergu.

50 rokov spájala stará lanovka Madlochbahn

ako jedno z najdôležitejších zariadení vorarlberské

lyžiarske strediská Zürs a Lech.

2-miestna sedačková lanovka však už nevyhovovala

požiadavkám obľúbených stredísk

zimných športov na Arlbergu – z hľadiska dopravného

výkonu a komfortu sa vyžadovalo

nové riešenie. Spoločnosť Ski Zürs AG sa

preto rozhodla pre novú 6-miestnu sedačkovú

lanovku z dielne Doppelmayr. D-Line predstavuje

oproti starému riešeniu prevratné zvýšenie

kvality. S touto sedačkovou lanovkou sa cestujúci

vďaka vyhrievaniu sedadiel a krytom na

ochranu pred poveternostnými vplyvmi dostanú

do Madloch-Joch za päť minút tak pohodlne,

ako ešte nikdy predtým.

Opticky výnimočné

Stanice lanovky Madlochbahn sú špeciálne: sú

to prvé stanice lanovky v rakúskom lyžiarskom

stredisku so strechou R2 – s kubickým tvarom

strechy, ktorý vyvinula spoločnosť Doppelmayr

špeciálne pre generáciu lanoviek D-Line. Ľahká

oceľovo-sklenená konštrukcia disponuje moderným

a otvoreným dizajnom. Horná stanica

je okrem toho vybavená ochranou proti vtáctvu.

Dolná stanica sa teraz nachádza na protiľahlej

strane jazera Zürser See, čo odľahčí doterajšie

úzke miesto a podstatne uľahčí príjazd k lanovke.

Ďalšou optickou novinkou lanovky

Madlochbahn sú plochy zo sieťoviny na zadných

stranách 50 sedačiek: sú zdobené víťazmi

a víťazkami legendárnych pretekov „der

Weiße Ring“. Je to nielen pocta pre tieto

športové hviezdy, ale aj podnet pre všetkých

budúcich účastníkov.

Vrtuľník ako pomocník na stavbe

Nielen „Weißer Ring“, aj stavba lanovky

Madlochbahn sa ukázala zo svojej najzaujímavejšej

stránky: do hornej stanice nie je žiadne

priame cestné spojenie, preto sa stavebný

materiál a komponenty lanoviek museli prepravovať

výlučne vrtuľníkom. K tomu treba

prirátať časový stres: montáž začala len v auguste

2021, už v decembri toho istého roka sa

lanovka oficiálne otvorila na spustenie sezóny.

Nová lanovka Madlochbahn znamená míľový

krok pre lyžiarske prepojenie medzi strediskami

Zürs a Lech, ako aj pre

legendárne lyžiarske okruhy

Weißer Ring a RUN of FAME.

Philipp Zangerl,

predseda predstavenstva

Ski Zürs AG


Val Thorens a Orelle:

pozoruhodné spojenie

10-MGD Orelle | Orelle, Auvergne-Rhônes-Alpes (FRA)

STOR (Société des Téléphériques d’Orelle)

4 945 m 1 462 m 2 500 os/h 7,0 m/s 87 desaťmiestnych kabínok D-Line 12/2021

10-MGD Orelle–Caron | Orelle, Auvergne-Rhônes-Alpes (FRA)

STOR (Société des Téléphériques d’Orelle)

2 182 m 820 m 2 500 os/h 7,0 m/s 44 desaťmiestnych kabínok D-Line 12/2021

Na zjazdovky vo francúzskych Alpách

sa prichádza s panoramatickým výhľadom

a komfortom prvej triedy.

Dve nové kabínkové lanovky uľahčujú prístup

k najväčšiemu lyžiarskemu stredisku na svete,

Les 3 Vallées. S rekordnou rýchlosťou jazdy

pre jednolanovú obežnú lanovku 7 m/s zdolajú

lyžiari trasu z dediny Orelle v nadmorskej výške

900 m n. m. až po mystický Cime Caron, najvyšší

bod lyžiarskeho strediska vo výške

3 200 m n. m., v dĺžke vyše sedem kilometrov

len za 20 minút.

Pohodlné a priestranné

Prvá z dvoch kabínkových lanoviek s názvom

„Orelle“ nahradí staré zariadenie z roku 1995

a prepojí dedinu Orelle so zjazdovkami Plan

Bouchet. Pôsobivá trasa s dĺžkou 4 945 m

sa teraz zvládne rýchlejšie a komfortnejšie.

S 2 500 osobami za hodinu jedným smerom sa

prepravný výkon v porovnaní s predchádzajúcou

lanovkou strojnásobí. Veľmi priestranné desaťmiestne

kabínky OMEGA V s panoramatickým

zasklením zaujmú výnimočne komfortnými

sedačkami. Okrem toho ponúkajú dostatok

miesta aj pre lyže, batožinu alebo bicykle.

Jazda ponad vrcholce

Z Plan Bouchet prepraví druhá lanovka „Orelle-

Caron“ svojich cestujúcich za menej ako sedem

minút do Cime Caron. Panoramatické kabínky

zaručujú jedinečný 360° výhľad na francúzske

Alpy. Z Cime Caron je možné ľahko dosiahnuť

srdce lyžiarskeho strediska Val Thorens vďaka

rovnomennej lanovke. Cestujúci sa ňou za

40 minút dostanú z Orelle do najvyššie položeného

lyžiarskeho strediska Európy.

Nové spojenie presahuje očakávania našich

zákazníkov. Obe lanovky si naši návštevníci

veľmi pochvaľovali, hlavne pre komfort, panoramatický

výhľad z veľkých

kabínok a rýchlosť, s akou

sa dostanú na Cime Caron.

Robert GUILLERMET,

konateľ, STOR


Medzinárodné projekty

17

Vysoko automatizovaná preprava tovaru

do výšky 3 454 metrov

LTW-Anlage Jungfraujoch | Jungfraujoch (CHE)

Jungfraubahn Holding AG

Zdvihové zrýchlenie 0,30 m/s Rýchlosť zdvihu 20 m/min 03/2021

© davidbirri

Pre veľký projekt lanoviek Jungfraubahnen

v lokalite Berner Oberland spoločnosť LTW

vyvinula a realizovala doteraz jedinečný systém

na kombinovanú prepravu osôb a tovaru.

Mimoriadne požiadavky zákazníkov si vyžadujú

mimoriadne riešenia. Pre veľký projekt Jungfraujoch

realizovala spoločnosť LTW inovatívny tok

tovarov: vysoko automatizovaný logistický systém

umožňuje prepravu materiálu do výšky

viac ako 3 000 metrov. S týmto projektom realizovala

spoločnosť LTW, ktorá je expertom

v oblasti intralogistiky, svoju doteraz najvyššie

položenú, ako aj svoju prvú plnoautomatizovanú

nakladaciu a vykladaciu stanicu.

Tovar pre milión návštevníkov

Jungfraujoch je jednou z najobľúbenejších turistických

atrakcií Švajčiarska. Lanovky Jungfraubahnen

prepravia ročne (pred pandémiou koronavírusu)

približne milión návštevníkov do výšky

3 454 metrov, kde ich popri fascinujúcom výhľade

na švajčiarsky horský svet očakáva aj

množstvo obchodov a reštaurácií. Tovar, ktorý je

tam potrebný, sa prepravuje pomocou lanovky

s názvom Jungfraubahn.

Kombinovaná preprava tovaru a osôb

Preprava tovaru sa začína už v dolnej stanici na

termináli Grindelwald a vedie na Jungfraujoch.

V pivnici dolnej stanice horskej lanovky Eiger

Express sa tovar naloží na systémové palety

a pomocou vertikálneho dopravníka prepraví

nahor. Následne paletu preberie nakladací

robot a naloží ju do kabínok Eiger Expressu

ATRIA, ktoré sú dimenzované špeciálne na nákladnú

prepravu. Po príchode do hornej stanice

sa paleta nadvihne z kabínky a uloží sa na otočný

tanier, ktorý ju odovzdá na reťazový dopravník.

Reťazový dopravník prepraví tovar nakoniec

v tuneli smerom k lanovke Jungfraubahn, ktorá

vedie do Jungfraujoch.

Plnoautomatizovaná nakladacia

a vykladacia stanica

Palety sa na Jungfraujoch prepravia na valníkovom

vozidle, ktoré pred sebou posúva vlak.

Po príchode hore sa veľmi rýchlo vykoná proces

nakladania a vykladania a paralelne s vystupovaním

a nastupovaním cestujúcich.

Zvláštnosť je, že sa vagón pre tento proces

nemusí odpojiť. Hneď po príchode vlaku sa

otvorí brána k nakladacej a vykladacej stanici.

Táto rozpozná pozíciu vlaku, vysunie vidlice,

zdvihne kompletný výmenný valník, potiahne

ho za bránu a prepraví nadol na určené miesto.

Následne prevezme prázdny valník, ktorý sa

nachádza na jednom z dvoch odstavných

miest v suteréne a prevezie ho nahor. Brána sa

znova otvorí a prázdny valník sa uloží na vagón

– len za tri minúty je náklad vymenený a vlak je

pripravený na odjazd. Po odjazde sa naložený

valník z nakladacej a vykladacej stanice znova

premiestni nahor a odstaví. Teraz môžu zamestnanci

vyložiť valník. Pretože preprava

tovaru sa vykonáva väčšinou v rovnakom

čase s prepravou osôb, bola vyvinutá náročná

bezpečnostná koncepcia. Všetky kroky automatizovaného

procesu nakladania a vykladania

monitorujú zamestnanci.

Sme hrdí na toto zariadenie. Nielen, že je

priekopnícke v oblasti automatizovanej

prepravy tovaru, ale súčasne masívne

uľahčuje každodennú prácu našich

zamestnancov. Zásobovanie najvyššie

položenej železničnej stanice

v Európe tovarom je teraz

možné realizovať ešte

rýchlejšie a jednoduchšie.

Urs Kessler, riaditeľ

spoločnosti Jungfraubahnen


Rock me Amadeus!

10-MGD Flying Mozart 1+2 | Wagrain, Salzburg (AUT)

Snow Space Salzburg Bergbahnen AG

1 053 m (Flying Mozart 1), 2 093 m (Flying Mozart 2) 316 m (Flying Mozart 1), 651 m (Flying Mozart 2) 4 000 os/h 6,5 m/s

140 desaťmiestnych kabínok, z toho dve kabínky so skleneným dnom a dve Mozartove kabínky D-Line 12/2021

S 10-miestnou kabínkovou lanovkou Flying

Mozart sa stredisko Snow Space Salzburg

pýši jednou z najmodernejších lanoviek Rakúska.

S novou kabínkovou lanovkou Flying Mozart

určuje rakúske lyžiarske stredisko Snow Space

Salzburg nové štandardy: zariadenie s dvomi

sekciami zaujme technickými novinkami, mnohými

ICT funkciami v kabínkach a výnimočnou

architektúrou.

Podzemná medzistanica

Srdcom zariadenia je podzemná medzistanica:

vo svojom najhlbšom bode leží 25 metrov pod

povrchom zeme, a tým sa hladko začlení do

obrazu krajiny. Nachádza sa tu aj možnosť

bezbariérového prestupu na G-Link Wagrain,

visutú lanovku, ktorá spája Grießenkareck

a Grafenberg. Je to teraz jeden z najdôležitejších

dopravných uzlov v celom lyžiarskom

stredisku. Ďalšia zvláštnosť Flying Mozart je

takisto viditeľná v medzistanici: RGB osvetlenie

v strešnom paneli tu pre každú kabínku individuálne

pomocou červeného alebo zeleného

osvetlenia zobrazuje, či je obsadená alebo nie.

Aj na monitoroch v stanici môžu cestujúci včas

rozpoznať osvetlenie, preto nájdu prázdnu kabínku

ľahšie a rýchlejšie. Zamestnanci lanoviek

vidia obsadenie aj na obrazovkách vo velíne.

Pohodlne cez Snow Space Salzburg

Kabínky OMEGA V sú vybavené mnohými

funkciami a sú prepojené priamo s riadením lanoviek

Doppelmayr Connect. Každá kabínka

tak disponuje zvukovým systémom High-End.

Hlásenia o pozíciach nenahral nikto iný ako rakúska

lyžiarska legenda a dvojnásobný olympijský

víťaz Hermann Maier. O priame spojenie

s hosťami sa postará jednosmerné a obojsmerné

komunikačné zariadenie. Stropná kamera

podporuje v prípade potreby komunikáciu

s cestujúcimi.

Všetky kabínky majú navyše snímač teploty

v priestore pre cestujúcich a takzvaný gyroskopický

senzor, ktorý monitoruje kývanie počas

vetra. Zamestnanci lanoviek tak môžu rýchlo

reagovať na vplyvy okolia. Bezpečnosť a komfort

prepravy cestujúcich sa tak zvýšili na novú úroveň.

Zariadenie Doppelmayr Direct Drive zabudované

v hornej stanici je mimoriadne výkonné,

ako aj bezúdržbové a tiché. Bezprevodovkový

pohon je na lanovke Flying Mozart a na novej

lanovke Valisera celosvetovo prvýkrát vyhotovený

so štyrmi okruhmi. (pozri stranu 13).

Umelecké dielo so svetlom a hudbou

Flying Mozart zaujme úplne jedinečnými kabínkami:

v dvoch „Mozartových kabínkach“ je

možné pomocou tabletu samostatne ovládať

svetelnú atmosféru. Aj hudbu je možné vybrať

individuálne. Interiér a exteriér sú stvárnené

celkom v štýle skladateľa, ktorého meno kabínková

lanovka nesie – Wolfgang Amadeus

Mozart by mal z výnimočného interiéru radosť.

Mimoriadnym vybavením v týchto kabínkach je

aj selfie-box, ktorého kamera sa dá aktivovať

úplne jednoducho pomocou skipasu priloženého

ku skeneru. Dve ďalšie kabínky zaujmú

skleneným dnom. Živé kamery prenášajú obraz

priamo na obrazovku pod skleneným dnom.

Novostavba kabínkovej lanovky Flying Mozart

vo Wagraine bola posledným chýbajúcim

pomyselným kúskom puzzle do dlho očakávaného

prepojenia medzi Snow Space

Salzburg a susednými lyžiarskymi strediskami

Flachauwinkl a Zauchensee. Moderná lanovka

s najmodernejšou technikou umožňuje

naším návštevníkom neporovnateľný zážitok

z lyžovania po 12 vrcholoch a 5 dolinách.

S rozhodnutím ponoriť medzistanicu spolu

so stanicou lanoviek do zeme sme mohli

zabezpečiť, že sa budova stanice harmonicky

začlenila do obrazu krajiny, a tým vytvoriť

udržateľný prínos pre rozvoj

celej dovolenkovej destinácie.

Wolfgang Hettegger,

CEO Snow Space Salzburg

Bergbahnen AG

© Snow Space Salzburg


Medzinárodné projekty

19

Historická lanovka opäť premáva

50-FUL Polybahn Zürich | Zürich (CHE)

UBS Polybahn AG/Verkehrsbetriebe Stadt Zürich

176 m 41 m 1 200 os/h 2,5 m/s 2 09/2021

Vybavená najmodernejšou technikou a bezpečnostnými

zariadeniami sa historická Polybahn

Zürich po komplexnej obnove znova

vydala na jazdu.

Zürichbergbahn, ako sa Polybahn pôvodne nazývala,

bola uvedená do prevádzky už v roku

1889. V súčasnosti prepraví ročne približne

dva milióny cestujúcich, z toho veľa študentov,

zo zastávky „Central“ pri hlavnej stanici k vysokým

školám a späť. Spolu so spoločnosťou

Garaventa prevádzkovateľ Verkehrsbetriebe

Zürich komplexne renovoval symbol mesta

a Polybahn komplexne pripravil do budúcnosti.

Nový pohon s posuvným zariadením

Najväčšou obnovou prešiel pohon, ktorý sa

teraz kompletne nachádza na posuvnom zariadení.

Tento pohon vyrovnáva rôzne dĺžky jazdnej

dráhy stopy 1 a 2. Samostatné posuvné

zariadenie s lanovými kotúčmi – aké je bežné

pri porovnateľných typoch vozidiel – nebolo

z dôvodu úzkych priestorových pomerov

možné realizovať v strojovni z roku 1889.

S novým, špeciálne pre Polybahn vyvinutým

konceptom, teraz riadenie vypočíta vzdialenosť,

o ktorú sa musí pohon posunúť, aby lanovka

zostala stáť presne v dolnej stanici.

Tento koncept dokáže kompenzovať aj zmenu

dĺžky ťažného dielu.

Nákladná revízia vozidla

Prestavba lanovky Polybahn zahŕňala okrem

dodávky nového riadenia aj náročnú revíziu vozidla.

Logistickú výzvu predstavoval pritom

odvoz vozňov uprostred mesta Zürich.

„Vďaka úzkej a profesionálnej spolupráci

s montážnym tímom spoločnosti Garaventa

a dopravným podnikom sme túto výzvu úspešne

zvládli,“ hovorí Stephan Kobler, ktorý sprevádzal

projekt novostavby ako technický vedúci projektu

Polybahn.

S riešením vyvinutým spoločnosťou Garaventa

je nastupovanie a vystupovanie

pre cestujúcich modernej lanovky

Polybahn veľmi komfortné.

Stephan Kobler, technický

vedúci spoločnosti Polybahn


20 Medzinárodné projekty

Kabínková lanovka ako vzorový

kreatívny projekt pre celý región

10-MGD Kreischberg 10er | St. Georgen am Kreischberg, Murtal (AUT)

Murtal Seilbahnen Betriebs GmbH

Sekcia 1: 1 951 m; sekcia 2: 1 671 m Sekcia 1: 578 m; sekcia 2: 328 m 4000 os/h 6,0 m/s

Sekcia 1: 97 desaťmiestnych kabínok; sekcia 2: 84 desaťmiestnych kabínok D-Line 11/2021

Nová kabínková lanovka dopraví v budúcnosti

na zjazdovky na Kreischbergu viac ako

dvojnásobok cestujúcich.

Stavba desaťmiestnej lanovky Kreischberg bola

najväčším investičným projektom v histórii lyžiarskeho

strediska Kreischberg v Štajersku.

Spoločnosť Murtal Seilbahnen Betriebs GmbH

sa pritom plne spoľahla na svojho dlhoročného

partnera: od založenia v roku 1975 sa lyžiarske

stredisko úplne spolieha na lanovky od

výrobcu Doppelmayr.

Nákladná novostavba

Len za deväť mesiacov bola demontovaná

šesťmiestna kabínková lanovka a dokončená

kompletná novostavba vrátane staničných

budov a celkovo 30 lanovkových podpier. Výzvu

predstavovala predovšetkým stavba medzistanice,

kde je umiestnený aj parkovací systém pre

181 kabínok. Mäkký podklad si vyžadoval náročnú

konštrukciu základu pomocou mikropilótov.

Napriek tomu bolo možné stavbu dokončiť

podľa plánu – pred začiatkom zimnej sezóny

2021/22.

Dvojnásobný prepravný výkon

Ako prvý udrie do očí vydarený športový dizajn

s nápadným oranžovým zafarbením staníc

a kabínok. Zariadenie však dokáže presvedčiť

aj z hľadiska výkonu: so 181 kabínkami je

lanovka na Kreischbergu jednou z kabínkových

lanoviek s najväčším počtom kabínok

v Rakúsku. V porovnaní so starou šesťmiestnou

kabínkovou lanovkou sa prepravný výkon na

tejto trase zdvojnásobil. Na kopec sa tak

v komfortných kabínkach OMEGA-V dostane

až 4 000 osôb za hodinu. Mimoriadne komfortný

je aj príjazd k lanovke: dlhá dolná stanica prináša

so sebou dlhšie časové okno pri nastupovaní.

Pozitívnym dôsledkom toho je optimálne vyťaženie

kabínok. O väčšiu flexibilitu sa postará

okrem toho aj diaľkové ovládanie riadenia lanoviek

Doppelmayr Connect, ktoré ponúka

zamestnancom lanoviek veľa možností, ako

napríklad flexibilné ovládanie dverí.

Pripravení do budúcnosti

Ako vzorový kreatívny projekt je lanovka pripravená

do budúcnosti: okrem zimnej prevádzky

je zariadenie koncipované aj na celoročné

používanie. Už teraz je vybavená zariadením

Bike Rack na prepravu bicyklov.

Nová desaťmiestna kabínková lanovka je

nielen míľovým skokom v kvalite a komforte

v lyžiarskom stredisku, ale aj dôležitým

impulzom pre celý turistický región Murau.

Reinhard Kargl a

Karl Fussi,

Murtal Seilbahnen

Betriebs GmbH


Medzinárodné projekty

21

Systém RopeCon ® na spoľahlivú prepravu

materiálu v areáli podniku

RopeCon Lenzing | Lenzing (AUT)

Lenzing AG

630 m 350 t/h 2,65 m/s 2/2022

Firma Doppelmayr zriadila pre firmu

Lenzing AG druhé zariadenie RopeCon ® na

zabezpečenie udržateľnej prepravy surovín

v podnikovom areáli.

© Lenzing AG

Naprieč areálom

Dopravná trasa vedie priečne cez existujúcu

podnikovú infraštruktúru. Preprava začína na

sklade dreva a prepravuje drevnú štiepku až

do varne celulózy, kde sa nakoniec spracúva.

Zariadenie zaručuje vysokú dostupnosť a optimálne

sa začlení do výrobného procesu.

Nízke náklady na údržbu

RopeCon ® v Lenzingu predstavuje priamu dopravnú

trasu s len jednou podperou, a tým

sa perfektne integruje do podnikového areálu.

Zariadenie má dĺžku 630 metrov a dopravný

výkon až do 350 ton za hodinu. Vysoká dostupnosť

takmer 100 percent a nízke náklady

na údržbu robia zo zariadenia RopeCon ® spoľahlivý

prepravný prostriedok.

S druhým zariadením RopeCon ® disponujeme

teraz ďalším prepravným prostriedkom,

aby sme mohli optimalizovať

prepravu materiálu v našom

podnikovom areáli a zabezpečiť

hladkú prevádzku.

Rainer Strohmaier, projektový

vedúci Lenzing AG

Spoločnosť LENZING AG so sídlom s Lenzingu

v Hornom Rakúsku je celosvetovým lídrom vo

výrobe vlákien na báze dreva. S cieľom rozšírenia

prepravy drevnej štiepky v areáli zadala

spoločnosti Doppelmayr zákazku na stavbu

prepravného zariadenia RopeCon ® . Už v roku

2003 zriadila spoločnosť Doppelmayr v areáli

LENZING AG prepravný systém na prepravu

bukovej štiepky zo skladu k varni. Nové zariadenie

bolo postavené paralelne k tomuto

existujúcemu zariadeniu RopeCon ® .


Vysoká rýchlosť, komfort a inovácia

8-CLD-B Kancamagus 8 | Lincoln, New Hampshire (USA)

Loon Mountain Resort

1 210 m 326 m 3 500 os/h 5,5 m/s 62 12 D-Line 12/2021

Loon Mountain Resort je o atrakciu bohatší

– so zariadením Kancamagus 8 otvoril najrýchlejšiu

osemmiestnu sedačkovú lanovku

v Severnej Amerike.

V rezorte Loon Mountain Resort v americkom

štáte New Hampshire bola v decembri 2021

otvorená vysoko moderná sedačková lanovka

D-Line. Kancamagus 8, v skratke nazývaný

Kanc 8, je súčasťou projektu „Flight Path: 2030“

– 10-ročného plánu regiónu Loon, ktorý chce

realizovať víziu „The new New England“ s mnohými

modernými inováciami v celom rezorte.

Kanc 8 je prvý veľký míľnik na dosiahnutie

tohto cieľa. Osemmiestna sedačková lanovka

s vyhrievaním sedadiel a bublinami na ochranu

pred poveternostnými vplyvmi nahradí štvormiestnu

sedačkovú lanovku Kancamagus

Express a dokáže na obľúbené zjazdovky strediska

Loon prepraviť až 3 500 osôb za hodinu.

High-Tech v zime a v lete

S rýchlosťou 5,5 metra za sekundu je Kanc 8

nielen momentálne najrýchlejšou osemmiestnou

sedačkovou lanovkou v Severnej Amerike,

ale aj technologicky jednou z najvyspelejších

lanovkových zariadení na východe Spojených

štátov. Technológia Doppelmayr Direct Drive,

bezprevodovkový pohon, sa postará o tichú

prevádzku, nízke náklady na údržbu a vyššiu

energetickú efektívnosť. Automatická sklopná

opierka, stredové zaistenia chodidiel a výškovo

prestaviteľný dopravný pás pri nastupovaní sú

ďalšími novinkami. V lete je zariadenie vybavené

uchytávacími zariadeniami Bike Clips, preto je

k dispozícii aj na prepravu bicyklov – tešia sa

na to nadšenci horského zjazdu z rastúcej

komunity bajkerov v Loone.

Novátorský dizajn

Kanc 8 je absolútny pútač pohľadov: moderne

stvárnená dolná stanica zaujme dreveným obkladom,

ktorý sa perfektne začlení do vzhľadu

krajiny. Stanica na nočné garážovanie sedačiek

je takisto umiestnená v dolnej stanici. Slúži

súčasne ako prístup na jazdu smerom hore.

Cestujúci sú vďaka tomu pri nastupovaní

chránení pred vetrom, čo znamená ďalšie zvýšenie

komfortu. V exteriéri budovy sa nachádza

terasa s možnosťami na sedenie a výhľadom

na turistické trasy West Basin Trails.

Kanc 8 je majstrovské dielo z hľadiska inovácie

a dizajnu. S podporou

našich spoľahlivých partnerov

sa podarilo, že Loon s týmto

zariadením píše históriu.

Zábery lanovky

Kancamagus 8

nájdete tu:

Jay Scambio, prezident a konateľ

Loon Mountain Resort


Medzinárodné projekty

23

Ďalší krok v Big Sky

6-CLD-B Swift Current 6 | Big Sky, Montana (USA)

Big Sky Resort

2 530 m 505 m 3 000 os/h 6,0 m/s 126 24 D-Line 11/2021

Big Sky Resort v Montane otvoril presne na

zimnú sezónu 2021/22 ďalšiu sedačkovú

lanovku D-Line Swift Current 6.

Boyne Resorts je tretia najväčšia skupina horských

stredísk v Severnej Amerike, do ktorej

patrí aj Big Sky Resort v severnej časti pohoria

Rocky Mountains. Tento rezort otvoril na začiatku

zimnej sezóny 2021/22 modernú šesťmiestnu

sedačkovú lanovku Swift Current 6.

Big Sky tým realizuje ďalší dôležitý krok svojho

10-ročného plánu „Big Sky 2025“ pre rozvoj

rezortu zimných športov. D-Line prepraví cestujúcich

s rýchlosťou jazdy 6 m/s na kopec len

za sedem minút.

Komfort v zime a lete

Nová sedačková lanovka nahrádza Swift Current

High-Speed-Quad a zvyšuje prepravný výkon

o 50 percent – za hodinu dokáže prepraviť až

3 000 osôb. S Doppelmayr Direct Drive je zariadenie

mimoriadne ekologické a tiché, okrem

toho disponuje plnoautomatizovaným parkovacím

systémom sedačiek. Výškovo nastaviteľný

dopravný pás ponúka predovšetkým rodinám

s deťmi komfort a bezpečnosť pri nastupovaní.

Lanovka Swift Current 6 je okrem toho vybavená

bublinami v modrej farbe Big Sky. Zariadenie je

možné optimálne využívať aj v lete: 38 držiakov

Bike Carrier, každý pre štyri bicykle, umožňuje

pohodlnú prepravu bicyklov. O zábavu sa po-

stará LED obrazovka v dolnej stanici, ktorá bola

realizovaná už aj pri lanovke Ramcharger 8.

Osvedčená spolupráca

Big Sky Resort sa pri realizácii svojej vízie „Big

Sky 2025“ spoľahol na know-how skupiny

Doppelmayr. S týmto partnerstvom sa Big Sky

chce stať rezortom s technologicky najpokrokovejšími

lanovkami v Severnej Amerike. Spolu

s takisto nedávno otvorenou lanovkou Ramcharger

8 – prvou 8-miestnou sedačkovou lanovkou

v Severnej Amerike – je Big Sky Resort na najlepšej

ceste k úspechu.

Viac o fáze plánovania a výstavby

najrýchlejšej 6-miestnej sedačkovej

lanovky v Severnej Amerike:

Sme spoločnosti Doppelmayr a všetkým

tímom zúčastneným na výstavbe veľmi

vďační, pretože s oboma zariadeniami typu

D-Line v lyžiarskom stredisku sme teraz

schopní ponúknuť našim návštevníkom

prvotriedny zážitok. Viac sme sa priblížili

nášmu cieľu stať sa technologicky

najpokrokovejšou

sieťou vlekov a lanoviek

v Severnej Amerike.

Troy Nedved, generálny

manažér Big Sky Resort


24 Medzinárodné projekty

Prvá D-Line pre „Štyri doliny“

10-MGD Barnes Line, Verbier | Verbier (CHE)

Téléverbier SA

1 431 m 666 m 3 200 os/h 6,0 m/s 66 D-Line 12/2021

S novou 10-miestnou kabínkovou lanovkou

Barnes Line v stredisku Verbier sa cestujúci

dostanú za svojimi horskými zážitkami rýchlo

a bezbariérovo.

Prvá lanovka D-Line v najväčšom lyžiarskom

stredisku Švajčiarska, Verbier 4Vallées, je v prevádzke

od decembra 2021. Moderná Barnes

Line nahrádza šesťmiestnu kabínkovú lanovku

z roku 1984 a je novou hlavnou privádzacou

lanovkou do lyžiarskeho strediska. V letných

mesiacoch bude využívaná turistami a horskými

cyklistami.

Dvojnásobok cestujúcich

Barnes Line zaujme predovšetkým dopravným

výkonom 3 200 osôb za hodinu – je to dvojnásobok

v porovnaní s predchádzajúcim zariadením.

Nová lanovka nahrádza jednu z dvoch

paralelne prebiehajúcich kabínkových lanoviek,

ktoré prepájajú Verbier a Les Ruinettes.

Bezbariérový prístup

Zvláštnosťou pri výstavbe nového zariadenia

bola existujúca dolná stanica, ktorá je vďaka

svojmu architektonickému významu pod pamiatkovou

ochranou. Nová stanica lanovky

bola integrovaná do existujúcej budovy. Tak

dolná, ako aj horná stanica zaujmú svojím

priemyselným dizajnom. Dva nové eskalátory

zabezpečujú nielen optimalizáciu toku návštevníkov,

ale aj doplnkový komfort. Výťah

umožňuje priamy prístup k dolnej stanici

z cesty vedúcej z Verbieru.

S novou kabínkovou lanovkou je možné

nadšencov zimných športov rýchlo

a komfortne prepraviť na

kopec, a tak zvýšiť atraktivitu

nášho lyžiarskeho strediska.

Laurent Vaucher, CEO

spoločnosti Téléverbier


Dvakrát D-Line v rezorte Shahdag

6-CLD-B Shahdag Lift 22 | Shahdag (AZE)

Baki Abadliq Xidmeti LLC

2 541 m 502 m 2 400 os/h 6,0 m/s 7,49 min 100 D-Line 2022

6-CLD-B Shahdag Lift 23 | Shahdag (AZE)

Baki Abadliq Xidmeti LLC

1 510 m 305 m 2 400 os/h 6,0 m/s 4,66 min 62 D-Line 2022

Dve nové sedačkové lanovky rozširujú ponuku

v lyžiarskom stredisku Shahdag Mountain

Resort a lyžiarom umožňujú prístup k ďalším

kilometrom zjazdoviek.

Shahdag Mountain Resort otvorený v roku

2012 v pohorí Kaukaz je prvým a súčasne

najväčším lyžiarskym strediskom v Azerbajdžane.

Dve nové sedačkové lanovky typu

D-Line sprístupňujú nové zjazdovky – zatiaľ

čo Shahdag Lift 22 prepraví v budúcnosti

svojich cestujúcich na celkovej výške

2 552 metrov, Shahdag Lift 23 vytvára prepojenie

k existujúcej osemmiestnej kabínkovej

lanovke Shahdag 5.

Vysoké rýchlosti

S rýchlosťou jazdy šesť metrov za sekundu

zvládne lanovka Shahdag 22 svoju trasu dva

a pol kilometra za menej ako osem minút. Aj

Shahdag 23 jazdí rýchlosťou šesť metrov za

sekundu. Systém RPD Nexo na kontrolu polohy

lana sa pritom postará o potrebnú bezpečnosť.

Sedačky sú vybavené zaisťovacím systémom.

Sklopná opierka sa pritom uzatvorí manuálne

a potom sa automaticky zaistí. Pre vysoký

komfort cestujúcich sa v hornej stanici

samočinne otvorí. Dopravný pás uľahčuje nastupovanie

a bubliny na ochranu pred poveternostnými

vplyvmi spríjemňujú jazdu za každého

počasia. Shahdag 22 disponuje aj veľkorysým

parkovacím systémom v dolnej stanici, zatiaľ

čo sedačky lanovky Shahdag 23 sa garážujú

v stanici. Pozoruhodná je aj prepravná kapacita

zariadení: za hodinu dokážu na zjazdovky prepraviť

až 2 400 osôb.

12 zariadení Doppelmayr

Shahdag Mountain Resort zaznamenal vo svojej

ešte len mladej histórii pozoruhodný rozvoj.

Za približne desať rokov vzniklo zimné lyžiarske

stredisko extra triedy s viacerými hotelmi,

reštauráciami, spa a wellness centrami. Na

návštevníkov čaká celkovo 17 kilometrov zjazdoviek,

dve freestyle sekcie a mnohé ďalšie

zimné aktivity. S oboma novými zariadeniami

disponuje rezort Shahdag Mountain Resort

teraz celkovo 12 vlekmi – všetky sú z dielne

Doppelmayr. Rozvíjajúce sa lyžiarske stredisko

tým stavia na know-how a osvedčenú spoluprácu

so spoločnosťou Doppelmayr a pobočkou

Doppelmayr Russia.

Napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam

počas realizačnej fázy sme obe

nové zariadenia spojenými silami úspešne

realizovali. Všetci zúčastnení, od plánovačov

cez stavebný a montážny

tím až po vedúcich montážnych

pracovníkov z Wolfurtu,

tu ukázali perfektný tímový

výkon. Nazim Shirinov,

CTO, Archico LLC


Najväčšia visutá lanovka Číny

162-ATW Baoquan | Huixian, Henan (CHN)

Henan Baoquan Tourism Co., Ltd.

1 100 m 334 m 2 084 os/h 10,0 m/s 2 12/2021

V turistickej destinácii Baoquan prepraví

najväčšia visutá lanovka v Číne od decembra

2021 výletníkov najkratšou cestou

k obľúbenému horskému chodníku a aréne

vodopádov.

Baoquan v provincii Henan na severovýchode

Číny priťahuje každoročne mnohých turistov.

Región je známy národnou lesnou rezerváciou,

červenými kaňonmi pohoria Taihang a majestátnymi

vodopádmi. Vyvýšenina Baoquan

bola doteraz dostupná len po dlhej túre.

Dôležitý prínos k rozvoju turizmu

S novou visutou lanovkou vytvorila spoločnosť

Garaventa spoločne s turistickou destináciou

Henan Baoquan Tourism Co., Ltd. komfortné

a rýchle spojenie na vyvýšeninu Baoquan

v nadmorskej výške 334 metrov. S dopravným

výkonom až 2 084 cestujúcich za hodinu predstavuje

lanovka podstatný prínos k zvýšeniu

atraktivity regiónu.

Vzrušujúce výhľady

Dve kabínky CWA s kapacitou po 162 osôb

disponujú prvkami vybavenia, ktoré sa postarajú

o celkom mimoriadny zážitok z jazdy. Napríklad

sklenená podlaha ponúka počas jazdy výhľad

vyrážajúci dych: cestujúci sa pozerajú nadol

priamo na priehradu, ktorá sa využíva na výrobu

elektrickej energie pre prečerpávaciu vodnú

elektráreň. V hornej stanici ich očakáva panoramatický

výhľad na celú rezerváciu Baoquan.

Odtiaľto majú návštevníci takisto možnosť

vydať sa na túru po obľúbenom horskom chodníku

a následne sa pomocou panoramatického

výťahu prepraviť nadol do oblasti vodopádov.


Medzinárodné projekty

27

S lanovkou na univerzitu

10-MGD Rakavlit | Haifa (ISR)

Netivei Israel - The National Transport Infrastructure Company Ltd.

4 321 m 472 m 2 400 os/h 5,0 m/s 19,0 min 150 desaťmiestnych kabínok 03/2022

Študenti a zamestnanci univerzity a inštitútu

Technion Haifa majú vďaka novej kabínkovej

lanovke pôsobivú a pohodlnú cestu do

areálu univerzity.

Sotva má nejaká iná vysoká škola krajší výhľad:

z areálu univerzity a inštitútu Technion

v Haife sa môžu študenti, ako aj turisti pozerať

na tretie najväčšie izraelské mesto a Stredozemné

more. Poloha na jednom z najvyšších

bodov mesta – vrchu Karmel – však priniesla aj

nevýhody. Možnosti parkovania pre vozidlá sú

obmedzené a areál univerzity bol dlho dostupný

len prostredníctvom úzkych kľukatých ciest –

aspoň do marca 2022. Teraz majú študenti,

univerzitný personál a návštevníci konečne

rýchlejší a pohodlnejší dopravný prostriedok:

kabínkovú lanovku „Rakavlit“.

Prvá mestská kabínková lanovka v Izraeli

Nová univerzitná lanovka je prvou mestskou

kabínkovou lanovkou v Izraeli a je zapojená do

verejnej dopravnej siete. Premáva celkovo cez

šesť staníc – na začiatku sa tri z nich využívali

ako nástupná a výstupná stanica – z centrálne

ležiaceho železničného a autobusového terminálu

HaMiFratz na priamej ceste do Technion,

najväčšieho výskumného centra Izraela, a ďalej

do areálu univerzity Haifa. Systém mestskej

verejnej dopravy tak rozširuje o pôsobivý komponent:

cestujúci absolvujú približne štyri kilometre

dlhú trasu na horu Karmel len za

20 minút – bez zápchy a s jedinečným výhľadom.

Prináša to úsporu času až 25 minút

v každom smere. Kabínky vybavené aktívnou

ventiláciou a tepelnou ochranou ponúkajú

s ôsmimi miestami na sedenie a dvomi miestami

na státie priestor pre desať osôb, kabínková

lanovka prepraví približne 20 000 cestujúcich za

deň. Medzi nimi je nielen približne 18 000 študentov

univerzity a 15 600 študentov inštitútu

Technion – aj u zamestnancov a turistov získal

univerzitný areál ako vyhliadkový bod vďaka

lanovke na atraktivite.

Potichu sa kĺzať ponad mesto

Okrem dostupnosti – lanovka je denne v prevádzke

až 19 hodín – bola dôležitou súčasťou aj

téma emisií hluku. Pretože lanovka sa nachádza

uprostred mesta, mali by byť emisie čo najnižšie.

Aby to bolo možné, odpojila spoločnosť

Doppelmayr štruktúru nosnej konštrukcie lanovky

– podpery a základy – v oblasti celkovo šiestich

staníc od štruktúry budov. Hluk a vibrácie sa tak

menej prenášajú smerom von, čo robí z lanovky

tichý a ekologický dopravný prostriedok.

Nová lanovka v Haife ponúka podstatnú

úsporu času až 25 minút v každom smere

z centrálneho autobusového a železničného

terminálu. Obyvatelia, študenti a zamestnanci

inštitútu Technion a univerzity

Haifa, ale aj turisti profi tujú

z krátkej, udržateľnej a spoľahlivej

jazdy. Ilan Dunsky,

Kidan project management

for Netivei Israel Ltd.


28 Aktuálne zo sveta

Kráľovná znova zažiari

lanovka sa teraz dočkala prestavby: cestujúci

sa môžu tešiť na najnovšiu technológiu D-Line

a moderné desaťmiestne kabínky OMEGA V

s držiakmi bicyklov, zatiaľ čo prácu na obsluhe

lanovky uľahčí systém riadenia Doppelmayr

Connect. Nové zariadenie bude mať trikrát taký

prepravný výkon, a tým prepraví viac cestujúcich

ešte rýchlejšie na vrch.

Nová Queenstown Gondola bude vybavená

najnovšou technológiou D-Line.

V turistickej oblasti Bob’s Peak leží obľúbený

vyhliadkový bod nad novozélandským Queenstownom,

jazerom Wakatipu a okolitým horským

svetom. Zo Skyline Queenstown sa návštevníci

dostanú k jedinečnému letnému sánkarskemu

zážitku (Downhill Luge), reštaurácii, turistickým

chodníkom alebo trasám pre horské bicykle.

Najľahšie je stredisko Skyline dostupné pomocou

lanovky Queenstown Gondola – jednej

z najstrmších lanoviek na svete. Kabínková

© CWA Constructions SA/Corp.

Novostavba paralelne s prevádzkou

starej lanovky

Práce sa začali koncom roka 2021, v roku

2022 budú dokončené základy, horná a dolná

stanica, koncom roka začnú elektromechanické

práce. Počas tohto obdobia bude paralelne

ďalej fungovať stará kabínková lanovka, ktorá

cestujúcich nerušene prepraví na Bob’s Peak.

Pretože trasy sa čiastočne pretínajú, prináša

to mimoriadne výzvy pre výstavbu. Až desať

týždňov pred otvorením v roku 2023 sa doterajšie

zariadenie vyradí z prevádzky, aby sa starý

systém demontoval, dokončila nová lanovka

a uviedla sa do prevádzky.

LTW realizuje najväčší projekt

pre Continental

Rozsiahle intralogistické riešenia pre automobilového

dodávateľa v Otrokoviciach.

Spoločnosť LTW získala najväčšiu zákazku,

akú kedy experti na intralogistiku a automobilový

dodávateľ Continental zrealizovali. Veľký

projekt pre sídlo firmy v Otrokoviciach v Českej

republike zahŕňa desať zariadení na obsluhu

regálov, techniku na prepravu paliet a pneumatík,

18 zariadení LTW-Carry, ako aj softvér LTW.

Rozšírenie intralogistiky prispeje k tomu, aby

bolo európske sídlo čo najlepšie vybavené na

ďalší rozvoj. Uvedenie do prevádzky je naplánované

na rok 2023.

Dlhoročná osvedčená spolupráca

Získanie zákazky nebolo prekvapením: spoločnosti

LTW a Continental spája dlhá a úspešná

spolupráca. Len nedávno získal veľký nemecký

koncern LTW po druhý raz ocenenie „Best

Supplier in the Catergory High Bay Storages &

Automation“. Expert na intralogistiku je okrem

toho už jedenásť rokov dodávateľom triedy A

pre sklady s vysokými regálmi v spoločnosti

Continental. „Je to kontinuita na najvyššej

úrovni. Dlhoročná spolupráca sa viac ako

osvedčila,“ potvrdzuje Christian Baldauf, manažér

predaja a marketingu v spoločnosti LTW.

„Tešíme sa, že teraz budeme tento veľký projekt

spoločne realizovať.“


Aktuálne zo sveta

29

Big Sky Resort: štartuje veľké finále

Realizácia vízie 2025 rezortu Big Sky prechádza

do finálnej fázy.

V rezorte Big Sky sa spustila posledná fáza

vízie 2025. V lete 2022 sa spustí rozsiahla

rekonštrukcia centra rezortu, Lone Mountain.

Vznikne tak jedinečný horský zážitok: so sieťou

lanoviek extra triedy z dolnej stanice až po

vrchol a veľkou gastronomickou ponukou.

Visutá lanovka a kabínková lanovka

„Americký Matterhorn“ – ako Lone Mountain

nazývajú – je najvyšší vyhliadkový bod Montany.

Finále veľkej transformácie lyžiarskeho strediska

tvoria dva nové veľké projekty: v nasledujúcich

rokoch bude spoločnosť Doppelmayr/

Garaventa realizovať visutú lanovku, ako aj

2-sekciovú kabínkovú lanovku. Nové spojenie

s Lone Peak umožní všetkým návštevníkom

vysokohorský zážitok. „Tento inovatívny projekt

spusti napínavú novú kapitolu v budúcnosti

turizmu v lyžiarskom stredisku Big Sky Resort,“

hovorí Stephen Kircher, CEO a prezident Boyne

Resorts, majiteľ Big Sky Resort.

Všetky projekty Vision

Big Sky 2025 nájdete tu:

Nová sedačková lanovka pre Ylläs

Doppelmayr D-Line nahradí dva vleky.

Vo fínskom pohorí Ylläs vzniká nová 6-miestna

sedačková lanovka typu D-Line s názvom

Alahissi 2. Lyžiarske stredisko uprostred čarokrásnej

zimnej krajiny Laponska tým získa

modernú lanovku, ktorá nahradí dva zastarané

vleky. Sprístupní dolnú časť lyžiarske-

ho strediska, ktorého zjazdovky sú vhodné

predovšetkým pre deti a začiatočníkov. Na

obranu pred nízkymi teplotami Laponska bude

sedačková lanovka vybavená vyhrievaním sedadiel

a bublinami na ochranu pred poveternostnými

vplyvmi. Alahissi 2 bude v prevádzke

aj v lete a umožní prístup do bikeparku. Uchytenia

na bicykle, tzv. „Bike Clips“, na sedačkách

sa postarajú o komfortnú prepravu bicyklov.

Jazda z dolnej stanice až po výstupný bod

bude trvať približne štyri minúty, prepravná

kapacita zahŕňa až 3 000 osôb za hodinu. Uvedenie

do prevádzky je naplánované na zimnú

sezónu 2022/2023.


30 Skupina Doppelmayr

Inovácie v oblasti

lanoviek pre rastúci trh

Doppelmayr Čína realizuje projekty lanoviek so superlatívmi. 30 kilometrov východne od

Pekingu vznikajú v čínskej pobočke skupiny Doppelmayr inovatívne projekty lanoviek pre

čínsky trh. Sanhe Doppelmayr je s celkovo 138 realizovanými projektmi lanoviek jedným

z popredných špecialistov na lanovky v Číne.

Sanhe Doppelmayr

Vznik: 1995

Sídlo:

Zamestnanci: 120

Hlavný trh:

Úlohy:

Sanhe City, provincia Che-pej

Čína

Projektovanie,

predaj/marketing, výroba,

zákaznícky servis

Príklady projektov

2022: 160-FUL Tianmeng Funicular,

najdlhšia pozemná lanovka Ázie

a jedinečná pozemná lanovka

v provincii Šan-tung

2022: 8-MGD Yanoda Ropeway,

prvá lanovka D-Line v Číne

2022: 162-ATW Baoquan, najväčšia

visutá lanovka v Číne

2019 Deväť zariadení v Jen-čchingu:

do 2021 5x 8-MGD, 2x 6-CLD-B, 2x 4-CLF

2017: 30-TGD Lushan, prvá lanovka

3S v Číne


Skupina Doppelmayr

31

Prvá kancelária Doppelmayr Čína bola

otvorená v roku 1992 v Pekingu. Tým bol

položený základný kameň pre úspešnú

spoluprácu medzi Rakúskom a Čínou v oblasti

lanoviek. Sanhe Doppelmayr Transport System

Co., Ltd., ako sa 100 % dcérska spoločnosť

oficiálne nazýva, bola založená v roku 1995

v Yanjiao/Sanhe, 30 kilometrov východne od

Pekingu a 30 minút od medzinárodného letiska

Beijing Capital International Airport. Na celkovej

ploche približne sedem hektárov sa na

tomto mieste vyrábajú komponenty lanoviek,

ktoré sa expedujú do celého sveta. Vo výrobe,

na predaji, projektovej realizácii a zákazníckej

službe pracuje celkovo 120 zamestnancov.

Podnik disponuje aj veľkým skladom náhradných

dielov, čo veľmi zjednodušuje servis

na mieste. Yanqiu Li sa od začiatku podieľa

na obchodnom vedení čínskej dcérskej spoločnosti

Doppelmayr a rozhodujúcou mierou

prispel k jej úspešnej histórii.

138 lanoviek

Čína je podľa „International Report on Snow

and Mountain Tourism“ jedným z národov

s najrýchlejšie rastúcim počtom lyžiarov na

svete. S približne 13 miliónmi lyžiarov sa Čína

umiestňuje v prvej trojke národov s najväčším

počtom vyznávačov tohto športu. Okrem Zimných

olympijských hier 2022 je hnacou silou aj

približne 800 lyžiarskych stredísk – väčšinou

úplne nových – dôkazom enormného rozvoja

zimného športu v tejto krajine. V posledných

troch desaťročiach realizovala spoločnosť

Sanhe Doppelmayr celkovo 138 projektov

lanoviek pre čínsky trh – medzi nimi lanovky

v lyžiarskych strediskách a POI lanovky. Len

v rokoch 2020 a 2021 bolo postavených

18 lanoviek. Pobočka si tým udržiava trhový

podiel 60 percent na importovaných lanovkách

v Číne. S mnohými inováciami je spoločnosť

Doppelmayr takisto priekopníkom

v technológii lanoviek a považuje sa za najpokrokovejšiu

a najobľúbenejšiu značku lanoviek

na subkontinente.

Mimoriadne projekty

Už v roku 1993 vybudovala spoločnosť

Doppelmayr v juhočínskom Tchajšane prvú

odpojiteľnú dvojmiestnu sedačkovú lanovku.

Odvtedy nasledovali mnohé inovatívne projekty

lanoviek. V Lu-šane vznikla prvá lanovka typu

3S v Číne, Tianmeng Funicular je najdlhšia

pozemná lanovka v Ázii a Yanoda Ropeway

prvá lanovka D-Line v Číne.

S osemmiestnou kabínkovou lanovkou Badaling

North Line, ktorá prepraví návštevníkov

k čínskemu múru, a lanovkou 3S Tianmenshan

v provincii Hunan sa realizovali ďalšie úspešné

projekty. V prvom lyžiarskom stredisku Číny, rezorte

Tonghua Wanfeng Ski, realizovala spoločnosť

Doppelmayr Čína celkovo päť lanoviek. So

162-miestnou visutou lanovkou Baoquan bola

koncom roka 2021 uvedená do prevádzky najväčšia

visutá lanovka Číny (viac na strane 26).

Mimoriadnu poctu získala spoločnosť Doppelmayr

s nasledujúcou veľkou zákazkou: 14 zariadení,

ktoré boli v prevádzke na zimných olympijských

hrách 2022, pochádza z dielne Doppelmayr.

Päť z toho v rezorte Genting Resort Secret

Garden v Čang-ťia-kchou a ďalších deväť

novopostavených lanoviek v centre Yanqing

National Alpine Center. Podporný tím sa počas

olympijských hier podieľal na zabezpečení

hladkej prevádzky (viac na strane 32).

Zákazníci v Číne oceňujú predovšetkým

spoluprácu inovačnej sily a vysokých kvalitatívnych

štandardov, ktoré prináša spoločnosť

Doppelmayr. Od plánovania a poradenstva

cez realizáciu až po servis ste u nás

v najlepších rukách – 138 realizovaných

projektov lanoviek za približne

tri desaťročia sú toho

jasným dôkazom. Yanqiu Li,

CEO v spoločnosti

Sanhe Doppelmayr

Transport ystems Co., Ltd.


Podpora počas zimných

olympijských hier

12 expertov Doppelmayr bolo v nasadení pri 14 zariadeniach.

O

d 4. do 20. februára 2022 sa v Pekingu

konali 24. zimné olympijské hry.

Ako súčasť olympijskej infraštruktúry

bolo na miestach konania pretekov Jen-čching

a Čang-ťia-kchou k dispozícii celkovo 14 lanoviek

od spoločnosti Doppelmayr. Prepravovali

atlétov a ich tímy na zjazdovky a zabezpečovali

efektívnu mobilitu na miestach konania olympiády.

Pre centrum zimných športov v Jen-čchingu

postavila spoločnosť Doppelmayr deväť nových

lanovkových zariadení – tu sa konali predovšetkým

preteky v alpských lyžiarskych disciplínach.

V rezorte Genting Resort Secret Garden sa päť

lanoviek od spoločnosti Doppelmayr postaralo

o prepravu olympionikov a ich sprevádzajúcich

tímov na severské disciplíny, ako aj freestyle

lyžovanie a snowboardové preteky.

Experti Doppelmayr

Na zabezpečenie podpory zákazníka a jeho

prevádzkového tímu bol počas Olympijských

hier v nasadení dvanásťčlenný tím Doppelmayr

– v ňom montéri lanoviek, servisní technici,

elektrotechnici a softvéroví vývojári. Aj počas

paralympijských hier začiatkom marca bol na

mieste sedemčlenný tím. Štyria zamestnanci

Doppelmayr z Wolfurtu a traja zamestnanci čínskej

pobočky podporovali hladký priebeh. Nie-


Služby zákazníkom

33

Tak lanovky, ako aj atléti ukázali

na Olympijských hrách 2022

v Pekingu maximálny výkon.

ktorí členovia tímu mali už skúsenosti z olympijských

hier – už boli členmi podporného tímu

v roku 2018 počas olympiády v Pjongčangu.

Úlohy

Podporný tím spoločnosti Doppelmayr sa počas

olympiády postaral o potrebné zabezpečenie

na mieste. Fungoval ako záloha, ak by prevádzkový

tím v oblasti konania olympiády potreboval

podporu. Na mieste konania pretekov

v Jen-čchingu bola zriadená centrála, ktorá

slúžila ako pobytové miesto a východiskový

bod pre kontrolné jazdy. Okrem toho boli v oblastiach

nasadenia umiestnené náhradné diely

a náradie, ktoré slúžili ako rezerva pri nepredvídateľných

situáciách. Plán nasadenia bol synchronizovaný

s pretekmi – experti Doppelmayr

tak boli prítomní hlavne v príslušných časoch

na tých miestach, kde sa konali dôležité preteky,

a v prípade potreby pomáhali miestnemu

prevádzkovému tímu radami aj prakticky. Ďalšou

úlohou bolo monitorovanie príjazdových

lanoviek, ktoré prepravovali atlétov a ich tímy

na preteky.

Pandémia predstavovala veľké výzvy

Pre príjazd a pobyt v Číne platili z dôvodu pandémie

koronavírusu úplne mimoriadne predpisy.

„Playbook“ pre medzinárodné organizácie, zamestnancov,

zástupcov médií atď. slúžila ako

„príručka pre bezpečné a úspešné hry“. Na

celkovo 84 stranách sa v nej píše, čo je potrebné

dodržiavať pred príchodom, pri príjazde

a počas olympijských hier. Tím Doppelmayr sa

kvôli bezpečnosti účastníkov a tímov pohyboval

len v rámci olympijskej bubliny v takzvanej

„Closed Loop“. Prísna stratégia, minimalizácia

fyzických kontaktov a vysoké hygienické predpisy

mali ďalej redukovať riziko nákazy.

Doppelmayr a olympiáda

Spoločnosť Doppelmayr sa môže obzrieť za

dlhou históriou pod olympijskými kruhmi. Mnohé

lanovkové zariadenia Doppelmayr už prepravovali

olympijských atlétov – či vo Vancouveri,

Londýne alebo Soči. Aj s Rakúskym olympijským

výborom spája spoločnosť Doppelmayr

dlhé partnerstvo. Je jasným vyjadrením spoločného

želania podporovať mladých ľudí, ktorí sa

upísali športu. Ako top partner ÖOC a Austria

House, ako aj sponzor Paralympijského výboru

sú olympijské hry dôležitým medzinárodným

predstavením, na ktorom Doppelmayr prezentuje

rakúsku kompetenciu pre zimné športy.

Zariadenia:

Typy lanoviek:

5 lanoviek v rezorte Genting

Resort Secret Garden

9 lanoviek v Jen-čchingu

6 odpojiteľných kabínkových

lanoviek, 5 odpojiteľných

sedačkových lanoviek

s bublinou, 3 sedačkové lanovky

s pevným uchytením

Servisný tím: 12 zamestnancov, z toho 8

z Wolfurtu a 4 z Číny

7 zamestnancov, z toho 4

z Wolfurtu a 3 z Číny na

paralympijských hrách

Expertíza:

Elektrotechnika, hydraulika,

mechanika, softvér,

prevádzkové vedenie


34 Úlomky

Online kurzy o udržateľnej, mestskej

mobilite na novej úrovni

„Taking Sustainable Urban Mobility to The

Next Level“ je témou online kurzov, ktoré

vznikli z AoSUM (Academy of Sustainable

Urban Mobility). Medzinárodné expertky a experti

– medzi nimi Wolfram Auer zo spoločnosti

Doppelmayr – tak online sprostredkovávajú

svoje vedomosti o udržateľnej mestskej mobilite.

Už za 10 až 15 minút jednej prednášky získajú záujemcovia

prehľad o udržateľných riešeniach pre

aktuálnu a budúcu potrebu logistiky. Doppelmayr

spoločne so svojím kooperačným partnerom

UN-Habitat pripravili online kurzy, pretože inak

každoročne realizovanú akadémiu AoSUM nie

je možné realizovať s fyzickou účasťou. Ponuka

sa zameriava v prvom rade na všetkých, ktorí

nesú zodpovednosť v oblasti mobility. Sedem

krátkych prednášok je bezplatných a po online

registrácii sa dajú spustiť samostatne.

Tu prinášame výťah tém a prednášajúcich:

The Need for Sustainable Urban Mobility

Stefanie Holzwarth, UN-Habitat

Sustainable Mobility Solutions. Integrated Proven Technology

Wolfram Auer, Doppelmayr Seilbahnen GmbH

Financing Options for Sustainable Urban Mobility

Veronika Pliats-Shirzadi, KfW Development Bank

Low Carbon Mobility Solutions

Kai Landwehr, MyClimate

Data, Innovation and Smart Mobility

Wieland Rhenau, Deutsche Bahn

Všetky informácie

nájdete tu:

Yanqiu Li získal Strieborné

čestné vyznamenanie

Rakúskej republiky

Nová učňovská dielňa

Presne s príchodom nových učňov na jeseň

2021 boli oblasti vzdelávania elektrotechnika

a mechatronika presťahované do novej učňovskej

dielne. Dielňa zaujme vysoko moderným

strojovým parkom a veľkorysými plochami na

konanie podujatí a školení a pre kancelárie.

Nová učňovská dielňa sa nachádza priamo

vedľa kovoobrábacej učňovskej dielne – tým

sa kompletná základná výučba pre všetkých

päť učňovských profesií koncentruje na jednom

mieste.

Mimoriadne uznanie získal náš manažér

Yanqiu Li, CEO spoločnosti Doppelmayr Čína:

Andreas Riecken, rakúsky veľvyslanec v Číne,

mu v zastúpení spolkového prezidenta Alexandra

Van der Bellena odovzdal Strieborné čestné

vyznamenanie za zásluhy pre Rakúsku republiku.

Tým bol najvyššou inštitúciou ocenený

jeho prínos k podpore čínsko-rakúskych vzťahov

v oblasti kultúry a hospodárstva. Yanqiu

Li už takmer 30 rokov pracuje pre spoločnosť

Doppelmayr a významne sa podieľal na založení

čínskej pobočky Doppelmayr. Partnerská

výmena medzi Rakúskom a Čínou bola a je

pre neho vždy dôležitou témou, a tá bola teraz

s pochvalou vyzdvihnutá.

• Osem fixných miest pre učňov

z odboru elektrotechnika

• Školiaca miestnosť s deviatimi

pracoviskami

• Celková plocha 400 m 2 na

praktické vzdelávanie, školiaci

priestor, kanceláriu pre

vyučujúcich, skladovú plochu,

učňovskú platformu na

konanie podujatí atď.


Úlomky

35

Cable Car World: všetko ohľadom

mestských lanoviek

Po prvý raz sú mestské lanovky v centre pozornosti

kombinovaného odborného veľtrhu

a kongresového podujatia v Nemecku. Cable

Car World sa zameriava na lanovky ako rovnocennú

súčasť novej mestskej mobility. Pod

mottom „home of new urban mobility“ ponúka

dvojdňové podujatie, ktoré sa bude konať 21.

a 22. júna 2022 na veľtrhu Essen, zaujímavé

a podnetné prednášky expertov. Návštevníci

získajú takisto exkluzívne náhľady do projektov

a inovatívnych riešení mestskej mobility a môžu

sa na mieste skontaktovať a konzultovať s relevantnými

kontaktnými osobami. Aj Doppelmayr

bude pritom a teší sa na zaujímavé stretnutia

a rozhovory.

Zistite viac: cablecarworld.com

Legenda

Hojdať sa nad Niagarou?

Šikmá dĺžka

Prevýšenie

Počet podpier

Stanice

Prepravná kapacita

Rýchlosť jazdy

Trvanie jazdy

Vozne/kabínky

Otvorenie

D-Line

Montážne oddelenie spoločnosti Garaventa

sa koncom roka 2021 zaoberalo úplne výnimočnou

úlohou. To, čo vyzerá ako preliezačka,

na ktorú sme už ako deti na ihrisku radi vyliezali,

patrí v skutočnosti k impozantnej lanovke.

Žltý oblúk je ozajstný kus kanadskej histórie.

Patrí k Whirlpool Aero Car, nazývanej aj Spanish

Aero Cart – špeciálnej lanovke, ktoré nesie svoj

názov úplne zaslúžene. Dvojitými váhadlami

namontovanými na kolieskach podvozka pretína

vírivú priehradu v rieke Niagara vzdialenú

štyri kilometre od známych Niagarských vodopádov

a prvýkrát bola uvedená do prevádzky

pred vyše 100 rokmi. Spoločnosť Garaventa sa

zhostila renovácie tejto lanovky, aby zodpovedala

súčasnému stavu techniky. Projekt priniesol so

sebou niekoľko výziev: pri niektorých dieloch

bolo možné siahnuť len po starých výkresoch,

kde sa rozmery často uvádzali v stopách a palcoch.

Nakoniec však vznikol nový podvozok,

ktorý s modernizovanou kabínou znova prepravuje

mnohých turistov ponad vírivé hlbočiny.

Tiráž

Vlastník média, vydavateľ a nakladateľ: Doppelmayr Seilbahnen

GmbH, Postfach 20, Konrad-Doppelmayr-Straße 1, 6922

Wolfurt, Rakúsko, dm@doppelmayr.com, doppelmayr.com;

text a redakcia: ikp Vorarlberg GmbH, ikp.at, Doppelmayr;

grafi ka a úprava: KONZETT BRENNDÖRFER, agenturkb.com;

fotografi e: Doppelmayr; tlač: Thurnher, Rankweil; zameranie

tlačoviny podľa § 25 zákona o médiách: aktuálna informácia pre

zákazníkov, partnerov a zamestnancov skupiny Doppelmayr;

spôsob vydávania: trikrát ročne. Dotlač je možná iba s udaním

zdroja a výslovným písomným povolením; stav: apríl 2022;

Z dôvodu lepšej čitateľnosti nepoužívame v magazíne rodovo

špecifi cké formulácie; Chyby sadzby a tlače vyhradené, platia

Všeobecné obchodné podmienky (VOP).

doppelmayr.com


Bike Cab

S kabínou Bike Cab pre kabínkové lanovky možno súčasne prepravovať až osem bicyklov. To zaručuje vysokú prepravnú kapacitu

a vysokú atraktivitu pre nadšencov cyklistiky. Nakladanie a vykladanie jednoducho a rýchlo vykonávajú samotní jazdci.

Bicykle pripevnia na Bike Cab v dolnej stanici a potom nastúpia do ďalšej kabínky. V hornej stanici majú cestujúci dostatok

času na vyzdvihnutie bicyklov – potom sa už môžete vydať na zjazd.

doppelmayr.com

SVK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!