26.01.2023 Views

Velky Kosik - unor 2023

Na teplé počasí si budeme muset ještě chvíli počkat, to ale neznamená, že se na jaro nemůžeme těšit a chystat. Už teď se můžete připravovat na probouzení přírody a nadcházející Velikonoce. Například objednat včas krásné dekorace s tematikou zajíčků a vajíček, světelné zahradní dekorace nebo skvělé pomocníky v podobě pytlů na pěstování brambor. Také Vaše tělo můžete začít připravovat na jarní aktivity. V naší nabídce k tomu najdete velký výběr produktů k udržování či znovu získání dobré kondice. Běžecký pás, cvičební trenažéry, masážní přístroje a mnoho dalších pomůcek Vám k tomu pomůže. Tak už nečekejte ani chvilku a začněte vybírat…

Na teplé počasí si budeme muset ještě chvíli počkat, to ale neznamená, že se na jaro nemůžeme těšit a chystat. Už teď se můžete připravovat na probouzení přírody a nadcházející Velikonoce. Například objednat včas krásné dekorace s tematikou zajíčků a vajíček, světelné zahradní dekorace nebo skvělé pomocníky v podobě pytlů na pěstování brambor.
Také Vaše tělo můžete začít připravovat na jarní aktivity. V naší nabídce k tomu najdete velký výběr produktů k udržování či znovu získání dobré kondice. Běžecký pás, cvičební trenažéry, masážní přístroje a mnoho dalších pomůcek Vám k tomu pomůže. Tak už nečekejte ani chvilku a začněte vybírat…

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pro radost i užitek<br />

únor <strong>2023</strong><br />

www.velkykosik.cz<br />

Jarní dekorace<br />

Domov a bydlení<br />

Tělo a zdraví<br />

Luxusní<br />

teplá deka,<br />

hnědá<br />

na straně 27


LED<br />

ČASOVAČ


LED


LED<br />

LED<br />

ČASOVAČ


LED<br />

ČASOVAČ<br />

LED<br />

LED<br />

ČASOVAČ<br />

LED


LED<br />

LED<br />

ČASOVAČ<br />

LED<br />

ČASOVAČ<br />

ČASOVAČ<br />

LED<br />

LED<br />

LED<br />

ČASOVAČ


LED


LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

ČASOVAČ<br />

LED


SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

LED<br />

LED<br />

LED<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ


SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ


LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED


Rádiově řízené<br />

LED<br />

LED<br />

USB


LED<br />

ČASOVAČ


USB


USB<br />

ČASOVAČ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!