27.02.2023 Views

WIR 02/2022 [CZ]

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Magazín pro zákazníky skupiny Doppelmayr Vydání 2/2<strong>02</strong>2 Čís. 216/47. ročník<br />

Novinka v odvětví<br />

lanových drah<br />

TRI-Line stanovuje nové standardy<br />

Cable Liner<br />

na letiště Luton<br />

Airport<br />

Od vlaku na letiště za tři minuty<br />

Ekologické řešení<br />

v lomu Bardon Hill<br />

RopeCon ® podporuje revitalizaci<br />

CLS Luton DART, London Luton (GBR)


2 Obsah<br />

8<br />

TRI-Line: kompaktní a perspektivní<br />

Inovativní oběžný systém nabízí mnoho výhod a přepravní kapacitu v jednom<br />

směru až 8 000 osob za hodinu.<br />

19<br />

14<br />

Z vlakového nádraží na letiště za tři minuty<br />

Luton DART přepraví cestující rychle, pohodlně a udržitelně z vlakového<br />

nádraží na letiště London Luton Airport.<br />

Ekologie v nepřetržitém provozu<br />

V Offsetdruckerei Schwarzach bylo rozšířeno<br />

logistické centrum LTW o vysokoregálový sklad –<br />

zásadní byly ekologické požadavky.


Předmluva<br />

3<br />

12<br />

Na co se zaměřujeme<br />

Výkonné funkce systému clair<br />

Rozsáhlá aktualizace softwaru pro správu střediska clair<br />

přináší nové funkce pro údržbu lanových drah.<br />

Při ohlédnutí zpět vidíme, čeho jsme dosáhli. Hrdě hledíme na naše úspěchy,<br />

ambiciózně sledujeme dřímající potenciál a s každou výzvou rosteme.<br />

Při pohledu dopředu vidíme stanovené cíle, příležitosti, kterých se musíme chopit,<br />

a budoucnost, kterou chceme pomáhat utvářet.<br />

Žijeme přítomností a zaměřujeme se na to podstatné. Teď totiž rozhodujeme<br />

o tom, kam cesta povede – a především jak.<br />

Výsledkem těchto rozhodnutí je každý jednotlivý projekt realizovaný každým jednotlivým<br />

zaměstnancem pro každého jednotlivého zákazníka.<br />

S kreativitou, odvahou a zkušenostmi činíme vědomá rozhodnutí, protože neseme<br />

odpovědnost za to, co děláme – jako partneři a kolegové.<br />

To vše odráží aktuální vydání našeho časopisu pro zákazníky. Jsme hrdí na každý<br />

jednotlivý projekt, který můžeme našim čtenářům představit. Nový vývoj zdůrazňuje<br />

potenciál budoucí mobility s lanovými drahami a silný tým jen rozšíří naše<br />

možnosti.<br />

28<br />

Po boku našich zákazníků jsme připraveni na to, co přijde.<br />

Nové školicí středisko Ropeway Training<br />

Center v Uetendorfu<br />

Společnost Doppelmayr/Garaventa rozšiřuje nabídku školení<br />

se zaměřením na kyvadlové a pozemní lanové dráhy.<br />

Thomas Pichler<br />

István Szalai<br />

výkonní ředitelé společnosti Doppelmayr Holding SE


4 Čísla Data Fakta<br />

Odborní pracovníci pro budoucnost<br />

48 učňů a studentů položilo letos v létě základy<br />

pro slibnou kariéru v oboru výstavby lanových<br />

drah. Do závodu společnosti Doppelmayr ve<br />

Wolfurtu nastoupilo 1. září 28 mladých lidí –<br />

z toho 24 chlapců a čtyři dívky. Skutečnost, že<br />

společnost Doppelmayr patří k nejoblíbenějším<br />

vzdělávacím podnikům v regionu, potvrzuje<br />

i opětovné získání certifikace „Vynikající vzdělávací<br />

podnik“ od spolkové země Vorarlbersko.<br />

Na pracovišti ve Wolfurtu je v současné době<br />

zaměstnáno celkem 1<strong>02</strong> učňů v pěti učňovských<br />

oborech. Ve společnosti Garaventa zahájilo<br />

svou profesní dráhu osm nových studentů<br />

– mezi nimi konstruktéři, mechatronici<br />

lanových drah, univerzální mechanici, obchodníci<br />

i technici zařízení a přístrojů, zatímco ve<br />

Frey AG Stans a CWA vykročili vstříc slibné<br />

budoucnosti tři studenti. V létě navíc zahájili<br />

své tříleté studium čtyři učni ve společnosti<br />

Gassner Stahlbau a dva učni u Doppelmayr<br />

Itálie.<br />

28 nových učňů ve společnosti Doppelmayr<br />

Seilbahnen GmbH, Wolfurt (AUT)<br />

• 10 v oboru ocelové konstrukce<br />

• 4 v oboru strojírenství<br />

• 6 v oboru obrábění<br />

• 2 v oboru mechatronika<br />

• 6 v oboru elektrotechnika<br />

8 nových studentů ve společnosti<br />

Garaventa AG, Goldau, Uetendorf (CHE)<br />

• 2 všeobecní mechanici<br />

• 1 obráběč kovů<br />

• 1 mechatronik lanových drah<br />

• 3 konstruktéři<br />

• 1 obchodník<br />

3 noví studenti ve společnosti CWA<br />

Constructions SA/Corp., Olten (CHE)<br />

• 1 technik zařízení a přístrojů<br />

• 1 logistik<br />

• 1 konstruktér<br />

2 noví učni ve společnosti Doppelmayr<br />

Italia Srl., Lana (ITA)<br />

• 1 v oboru strojírenství a mechanika<br />

• 1 v oboru technické oddělení<br />

4 noví učni ve společnosti Gassner<br />

Stahlbau GmbH, Bürs (AUT)<br />

• 3 v oboru strojírenství<br />

• 1 v oboru svařovací technika<br />

3 noví studenti ve společnosti Frey AG<br />

Stans, Oberdorf (CHE)<br />

• 2 elektronici<br />

• 1 technik automatizace


Čísla Data Fakta<br />

5<br />

Pozitivní bilance v hospodářském roce 2<strong>02</strong>1/22<br />

Společnosti Doppelmayr Holding SE se podařilo<br />

v hospodářském roce 2<strong>02</strong>1/22 dosáhnout<br />

obratu 886 milionů eur, což představuje ve<br />

srovnání s předchozím rokem nárůst o 16 %.<br />

Rok 2<strong>02</strong>1/22 byl ve výstavbě lanových drah<br />

plný různých velkých projektů a nových inovací.<br />

Zákazníci po celém světě tak investovali do<br />

rozšíření své nabídky mobility – jak v turistické,<br />

tak městské oblasti. V sektoru intralogistiky se<br />

podařilo úspěšně dokončit přes 60 jednotlivých<br />

projektů.<br />

Dobré vyhlídky pro rok 2<strong>02</strong>2/23<br />

Společnost Doppelmayr Holding SE se dívá do<br />

budoucnosti s nadějí: stav zakázek pro hospodářský<br />

rok 2<strong>02</strong>2/23 je velmi potěšující. Zejména<br />

v Severní Americe zažívá odvětví lanových<br />

drah obrovský nárůst investic v lyžařských<br />

střediscích. I v dalších regionech světa se znovu<br />

rozjíždí realizace projektů. Pozitivním signálem<br />

pro udržitelnou městskou mobilitu s lanovými<br />

dráhami je například nová zakázka na<br />

další linku lanové dráhy v Mexico City.<br />

Přehled dokončených<br />

projektů lanových drah je<br />

uveden v Mezinárodním<br />

katalogu 2<strong>02</strong>2.<br />

Prolistujte si ho<br />

Hospodářský rok<br />

v číslech<br />

886<br />

mil. eur<br />

obratu<br />

Počet zaměstnanců<br />

na světě<br />

3 154<br />

z toho<br />

v Rakousku: 1 481<br />

Počet učňů<br />

na světě<br />

150<br />

z toho<br />

v Rakousku: 106<br />

Počet zaměstnanců je uváděn jako FTE<br />

(Full Time Equivalent – česky ekvivalent plného pracovního úvazku).<br />

14 milionů cestujících za 10 let<br />

(c) IFS<br />

Již před deseti lety byla v Londýně pod názvem<br />

Emirates Air Line uvedena do provozu městská<br />

lanová dráha, která se stala milníkem pro veřejnou<br />

dopravu v britském hlavním městě. Tato<br />

lanovka spojuje přístav Royal Victoria Dock<br />

s poloostrovem Greenwich, na kterém se<br />

nachází legendární O 2<br />

Arena. Otevření lanové<br />

dráhy tehdy proběhlo právě včas pro Letní<br />

olympijské hry 2012. Nyní, po 10 letech pro-<br />

vozu, může společnost Doppelmayr Cable Car<br />

jako provozovatel úspěšně bilancovat: jízdu<br />

s mimořádným výhledem na londýnské panorama<br />

si dosud užilo 14 milionů cestujících. Při<br />

příležitosti výročí se lanová dráha může pochlubit<br />

i novým názvem: od října 2<strong>02</strong>2 je oficiálně<br />

pojmenována po hlavním sponzorovi a nese<br />

název „IFS Cloud Cable Car“.<br />

Výročí London Cable Car v číslech<br />

10 let<br />

provozu<br />

14<br />

milionů<br />

cestujících<br />

53 614<br />

provozních hodin<br />

99,8%<br />

dostupnost<br />

28. června<br />

2012<br />

otevření


Tipy pro úsporu<br />

energie u oběžných<br />

lanových drah<br />

Vysoké ceny energií vytvářejí naprosto všude napjatou situaci. Pomocí našeho<br />

desetibodového seznamu kontrolních prací můžete snížit spotřebu energie<br />

vašeho zařízení, aniž byste ohrozili provozní bezpečnost a spolehlivost. Drobnými<br />

optimalizacemi lze ušetřit cenné kilowatthodiny jak v rámci procesů, tak v oblasti<br />

vytápění a větrání. Největší potenciál však nabízí přepravní rychlost zařízení.<br />

PROCESY:<br />

Zatížení ve špičce<br />

Na začátku provozu spouštějte zařízení postupně,<br />

abyste se vyhnuli drahému zatížení ve špičce.<br />

RYCHLOST<br />

Největší potenciál úspory energie nabízí snížení<br />

přepravní rychlosti. Při 50% dopravní rychlosti se<br />

spotřebuje přibližně polovina energie.<br />

Pozor: V závislosti na zařízení mohou být předepsány minimální otáčky pohonu,<br />

aby nedošlo k poškození převodovky.<br />

Údržba<br />

Zajistěte optimální předepnutí klínových řemenů<br />

a tlak vzduchu v pneumatikách, abyste minimalizovali<br />

prokluz a tím i zásahy do systému za účelem regulace<br />

rozestupu a podpory krouticího momentu.<br />

Nástupní rozběhový pás<br />

Ve dnech s nízkou vytížeností a sníženou<br />

přepravní rychlostí se můžete obejít bez<br />

nástupního rozběhového pásu. Zasypejte<br />

ho tedy sněhem.<br />

Čistota<br />

Udržujte chladicí žebra pohonného<br />

motoru čistá, aby se omezil chod<br />

ventilátoru motoru.<br />

Zde uvedená opatření je třeba chápat jako návrhy. Je nutné je vyhodnotit na vlastní odpovědnost –<br />

na základě aktuálních a individuálních podmínek na místě a případných místních předpisů.


Podrobnější informace<br />

na téma lanové dráhy<br />

a energie vám poskytne<br />

oddělení Zákaznického<br />

servisu společnosti<br />

Doppelmayr.<br />

Výkonový diagram<br />

VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ:<br />

Větrání NN-místnosti<br />

K přívodu čerstvého vzduchu používejte místo<br />

větracího systému okna a vstupní dveře.<br />

Dbejte však na to, abyste respektovali případná<br />

omezení přístupu.<br />

Srovnání úpravy jízdní rychlosti a úpravy počtu<br />

vozů ukazuje, že rychlost má výrazně větší vliv na<br />

spotřebu energie.<br />

MAX. POČET VOZŮ / PLNÉ OBSAZENÍ<br />

50 % VOZŮ / PLNÉ OBSAZENÍ<br />

Větrací zařízení<br />

MAX. PŘEPRAVNÍ KAPACITA<br />

Otevřete výklopná a posuvná okna pláště<br />

stanice, abyste využili přirozeného proudění<br />

vzduchu. Vyhnete se tak předčasnému<br />

použití nuceného větrání.<br />

100<br />

90<br />

80<br />

Vyhřívání sedaček<br />

Prostřednictvím rozhraní HMI můžete<br />

snížit topný výkon, pokud to dovolí<br />

povětrnostní podmínky a počet<br />

cestujících.<br />

Vytápění střešní drážky<br />

Za suchého počasí nemusíte<br />

používat vytápění střešní drážky.<br />

SPOTŘEBA ENERGIE %<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

50%<br />

PŘEPRAVNÍ KAPACITA<br />

25%<br />

PŘEPRAVNÍ KAPACITA<br />

50%<br />

PŘEPRAVNÍ<br />

KAPACITA<br />

10<br />

Topení pod rozběhovým pásem<br />

Za suchého počasí dbejte na vhodnost<br />

topení.<br />

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100<br />

PŘEPRAVNÍ RYCHLOST %


8 TRI-Line


TRI-Line<br />

9<br />

TRI-Line stanovuje nové<br />

standardy moderní<br />

výstavby lanových drah<br />

S řadou TRI-Line ohlašuje Doppelmayr novou éru lanových drah. Nový<br />

a inovativní oběžný systém zaujme řadou perspektivních předností, které<br />

vycházejí z výhod osvědčené řady D-Line a výkonného trojlanového<br />

systému 3S. Kromě kompaktních stanic a součástí lanové dráhy nabízí<br />

TRI-Line přepravní kapacitu až 8 000 osob za hodinu v jednom směru.<br />

To nejlepší z řady D-Line<br />

a trojlanového systému 3S<br />

8 000 osob za hodinu<br />

v jednom směru<br />

Bezbariérová<br />

Digitalizovaná<br />

Autonomní


10 TRI-Line<br />

Modulární koncepce míst k sezení<br />

a oboustranné dveře kabiny zajišťují<br />

dostatek prostoru a pohodlí i optimální<br />

pohyb cestujících v prostoru stanice.<br />

V<br />

ýkonná, kompaktní a perspektivní – tyto<br />

a mnoho dalších vlastností nabízí řada<br />

TRI-Line od společnosti Doppelmayr.<br />

Jako novinka v odvětví lanových drah představuje<br />

ideální produkt pro nejrůznější způsoby<br />

použití, např. v zimě nebo v létě na horách, ale<br />

zejména v městských oblastech, kde řada TRI-<br />

-Line stanovuje nové standardy pro plánování<br />

měst a mobility: díky své vysoké přepravní kapacitě<br />

a dostupnosti je výkonným doplňkem veřejné<br />

dopravy. Tam, kde jiné systémy narážejí na<br />

své limity, nový systém společnosti Doppelmayr<br />

působivě využívá své přednosti.<br />

Kombinace toho nejlepšího<br />

„TRI-Line je dalším vývojovým stupněm našeho<br />

trojlanového systému 3S. Kombinuje výhody<br />

řady D-Line s výhodami trojlanové dráhy<br />

3S,“ říká Peter Luger, vedoucí vývoje lanové<br />

dráhy TRI-Line. Její konstrukce vychází z řady<br />

D-Line a vyznačuje se kompaktními stanicemi,<br />

které v porovnání s trojlanovými dráhami 3S<br />

šetří místo a zároveň výrazně zkracují dobu<br />

výstavby. Kromě toho využívá systém TRI-Line<br />

osvědčené komponenty řady D-Line, takže<br />

lze i u tohoto nového systému efektivně využít<br />

přímý pohon Doppelmayr Direct Drive. Další<br />

klíčovou vlastností TRI-Line je její vysoká stabilita<br />

ve větru. Tu zajišťují dvě nosná lana, která<br />

tvoří stabilní pojezdovou dráhu, tažné lano<br />

a jednotlivá zavěšení lana na trase. Tři lana jsou<br />

zde totiž lepší než dvě. Kromě toho se u systému<br />

TRI-Line, stejně jako u řady D-Line, používají<br />

kónické podpěry. Kromě snížení nároků na<br />

prostor to přináší také výhody ve fázi výstavby,<br />

jako jsou možnost letecké dopravy dílů a krátká<br />

doba montáže.<br />

Pohodlná a výkonná<br />

Kabina řady TRI-Line svým tvarem a funkcí dokonale<br />

zapadá do designové linie oblíbených<br />

kabin OMEGA V a ATRIA. Modulární koncepce<br />

sedadel je navržena pro všechny typy použití<br />

a nabízí dostatek prostoru a pohodlí pro cestující<br />

jak v zimním a celoročním provozu, tak<br />

v městském provozu – v každé kabině lze pře-<br />

Veškeré informace o lanové<br />

dráze TRI-Line najdete<br />

v našem speciálním vydání<br />

Insights:


TRI-Line<br />

11<br />

Přehled výhod<br />

Výkonná:<br />

Přepravní kapacita až 8 000 osob za hodinu<br />

v jednom směru je v odvětví lanových drah<br />

jedinečná.<br />

Kompaktní: Řada TRI-Line vychází ze systému D-Line –<br />

s kompaktními stanicemi a komponenty<br />

lanové dráhy.<br />

Bezbariérová:<br />

Nástup do kabin a výstup z nich je<br />

bezbariérový. Elektrické dveře na obou<br />

stranách vozu otevírají zcela nové možnosti<br />

v řízení pohybu cestujících.<br />

Digitalizovaná: TRI-Line je zasíťovaný systém lanové dráhy.<br />

Všechny funkce kabiny lze integrovat<br />

a přímo ovládat.<br />

Perspektivní:<br />

Díky koncepci AURO je možný autonomní<br />

provoz lanové dráhy.<br />

pravit až 20 osob. Dvanáct osob si může užívat<br />

jízdu vsedě na samostatném sedadle. Kromě<br />

toho jsou kabiny zcela bezbariérové a mají na<br />

obou stranách elektrické dveře a nástup i výstup<br />

na úrovni země. Díky dveřím kabiny na<br />

obou stranách lze optimálně regulovat pohyb<br />

cestujících v prostoru stanice. Mimořádnou<br />

vlastností je vysoká přepravní kapacita – v jednom<br />

směru lze přepravit až 8 000 osob za<br />

hodinu. Řada TRI-Line samozřejmě umožňuje<br />

také autonomní provoz lanové dráhy pomocí<br />

koncepce AURO.<br />

Běhoun jako technická zajímavost<br />

Jádro vývoje řady TRI-Line spočívá ve zcela<br />

novém a inovativním přístupu ke konstrukci<br />

běhounu. Základem je použití odpojitelného<br />

uchycení řady D-Line, která přináší mnoho<br />

výhod: „Na tomto základě se nám podařilo<br />

vytvořit jednoduchý běhoun, který umožňuje<br />

snadnou údržbu. S jednotlivými díly lze snadno<br />

manipulovat. Další výhodou je jednoduché<br />

vedení lana ve stanicích. To nám umožňuje používat<br />

kompaktní stanice řady D-Line a jejich<br />

komponenty. Běhoun je z technického hlediska<br />

absolutním vrcholem,“ zdůrazňuje Peter Luger.<br />

První TRI-Line ve Švýcarsku<br />

Ve švýcarském Hoch-Ybrigu se bude realizovat<br />

první lanová dráha TRI-Line na světě, která nahradí<br />

55 let starou kyvadlovou lanovou dráhu.<br />

Oblast Hoch-Ybrig láká v létě i v zimě velké<br />

množství hostů z Curychu a okolí k lyžování<br />

nebo pěší turistice. Jako celoroční destinace<br />

nabízí tento region svým návštěvníkům širokou<br />

škálu aktivit, a proto zde hraje lanová dráha<br />

a její vysoká dostupnost ústřední roli. „V řadě<br />

TRI-Line jsme našli systém lanové dráhy, který<br />

splňuje všechny naše požadavky – a to za rozumnou<br />

cenu. Jednolanová oběžná dráha je<br />

z technického hlediska proveditelná, ale ve<br />

specifickém terénu by představovala mnoho<br />

výzev a její stavba by byla velmi obtížná. Na<br />

alternativní řešení v podobě trojlanové dráhy<br />

3S jsme neměli dostatečný rozpočet. TRI-Line<br />

je kompaktní a díky výhodám trojlanového systému<br />

3S si poradí s větrem, který v naší oblasti<br />

převládá, což je rozhodující kritérium při výběru<br />

takto důležité přibližovací lanovky. Díky novým<br />

kabinám s pohodlnými sedáky a velkorysým<br />

prosklením můžeme nyní cestujícím nabídnout<br />

také výrazně větší komfort,“ říká Urs Keller, generální<br />

ředitel střediska Hoch-Ybrig.<br />

TRI-Line je průkopnickou novinkou ve vývoji<br />

trojlanového systému 3S. Dosahujeme velmi<br />

dlouhých lanových polí, což je hodně důležité<br />

zejména v náročném horském terénu. Ve<br />

městě zanecháváme minimální stopu, protože<br />

potřebujeme málo prostoru pro podpěry<br />

a staniční budovy jsou velmi kompaktní.<br />

Díky extrémně vysoké přepravní kapacitě<br />

až 8 000 osob za hodinu v jednom směru<br />

se otevírají zcela nové možnosti využití<br />

a příležitosti k novým projektům. Stejně důležité<br />

pro nás však bylo věnovat pozornost<br />

nákladům, aby se daly s tímto špičkovým<br />

systémem lanové dráhy realizovat i projekty<br />

s nižším rozpočtem.<br />

Thomas Pichler, výkonný ředitel<br />

společnosti Doppelmayr Holding SE


12 Technika a inovace<br />

na komplexní aktualizaci s rozšířenými funkcemi<br />

údržby.<br />

Snadné a efektivní plánování<br />

Díky novým funkcím vám systém clair připomene<br />

na základě servisních intervalů nebo počtu<br />

provozních hodin příslušné úkony ve správný<br />

čas. Tyto úkoly údržby ve středisku je tedy<br />

možné plánovat, zpracovávat a dokumentovat<br />

v digitálně podobě. „Úkoly lze snadno a rychle<br />

vybrat a přidělit odpovědným pracovníkům<br />

pomocí několika kliknutí myší,“ dodává Saša<br />

Maretić, produktový manažer pro systém clair.<br />

Během vývoje byla věnována pozornost prakclair:<br />

nové<br />

výkonné funkce<br />

pro údržbu<br />

Rozsáhlá aktualizace softwaru pro správu střediska clair přináší<br />

nové funkce, které výrazně usnadní údržbu lanových drah.<br />

Nové funkce usnadňují plánování,<br />

dokumentaci a kontrolu úkolů údržby.<br />

Systém clair pomáhá zajistit dostupnost<br />

zařízení, dále zvýšit bezpečnost<br />

a udržet náklady pod<br />

kontrolou.<br />

Saša Maretić,<br />

produktový manažer pro<br />

systém clair<br />

Množství úkolů, které je nutné ve<br />

středisku denně zvládat při provozu<br />

a údržbě technických zařízení, je<br />

velké. Udržet si o všech přehled není vůbec<br />

snadné, ale je to nezbytné, protože z bezpečného<br />

a efektivního provozu těží jak provozovatelé,<br />

tak hosté. Aby společnost Doppelmayr<br />

tuto výzvu vyřešila, představila v roce 2<strong>02</strong>1<br />

nový software pro správu střediska clair. Ten<br />

poskytuje provozovatelům středisek podporu<br />

při sledování všech úkolů a zajišťuje a zjednodušuje<br />

plánování a jednotnou dokumentaci týkající<br />

se provozu a údržby. Na podzim 2<strong>02</strong>2 se<br />

mohou zákazníci využívající systém clair těšit


Technika a inovace<br />

13<br />

Funkce softwaru<br />

IoT (Internet of Things - internet věcí):<br />

čtení dat z řídicího systému lanové dráhy<br />

Ovládací panely: vizualizace načtených<br />

dat pomocí několika kliknutí<br />

Elektronický provozní deník<br />

(oficiálně schválený v Rakousku)<br />

Časově úsporný onboarding<br />

díky jednoduchému importu stávajících<br />

seznamů kontrolních prací<br />

Vysoká míra zabezpečení IT díky<br />

certifikovanému cloudovému řešení<br />

tickým detailům. Při výpočtu intervalů údržby<br />

jsou například automaticky zohledněny sezónní<br />

přestávky v provozu. Novou komplexní funkcí<br />

je konfigurace jednotlivých zpráv o údržbě,<br />

která umožňuje velmi rychle získat individuální<br />

přehled o aktuálním stavu nevyřízených činností.<br />

Konfigurace je jednoduchá a lze ji provádět<br />

podle široké škály kritérií, například podle<br />

typu úkolů, stavu, komponentů, uživatelů nebo<br />

skupin uživatelů.<br />

Uživatelsky přívětivé ovládání<br />

V době častých personálních změn je obzvlášť<br />

důležité intuitivní a snadno pochopitelné<br />

ovládání softwaru. Z tohoto důvodu byla a je<br />

při vývoji systému clair věnována mimořádná<br />

pozornost promyšlené uživatelské koncepci<br />

a snadnému ovládání. Další výhodou softwaru<br />

clair je, že jej lze použít nejen ke správě lanových<br />

drah, ale i mnoha dalších součástí infrastruktury,<br />

jako jsou zasněžovací systémy, budovy<br />

nebo zařízení pro úpravu sjezdovek.<br />

To je clair<br />

Systém clair neslouží jen k podpoře provozovatelů<br />

lanových drah při údržbě, ale byl<br />

vyvinut i pro provoz všech technických zařízení<br />

ve střediscích, např. přístupových systémů,<br />

zařízení požární ochrany nebo vozidel.<br />

Uživatelé je mohou v systému sami vytvářet<br />

a spravovat, přiřazovat, dokumentovat<br />

a kontrolovat příslušné úkoly. Systém clair<br />

umožňuje například i elektronické vedení<br />

provozních deníků lanových drah. Povolení<br />

k tomuto konkrétnímu použití oficiálně udělil<br />

nejvyšší úřad pro lanové dráhy rakouského<br />

spolkového ministerstva BMK.


14 Rozhovor<br />

Skutečná změna<br />

pro letiště Luton Airport<br />

Časopis <strong>WIR</strong> hovořil s Grahamem Olverem, Chief Executive Officer<br />

ve společnosti Luton Rising<br />

a navíc má možnost prodloužení smlouvy<br />

o dalších pět let. Jaké jsou pro vás výhody této<br />

spolupráce?<br />

Graham Olver: Úspěšná partnerství mají<br />

pro společnost Luton Rising zásadní význam.<br />

Když vybíráme společnosti, se kterými chceme<br />

spolupracovat, sledujeme mnohem více než<br />

jen finanční aspekty. Dbáme na to, abychom<br />

našli partnery, kteří zajistí úspěšnou budoucnost<br />

nejen našeho letiště, ale také našeho<br />

města a jeho obyvatel. Spolupráce na tomto<br />

projektu tak byla pro společnost Doppelmayr<br />

zajímavou příležitostí, jak v Lutonu zesílit svou<br />

přítomnost na britském trhu. Tento závazek<br />

velmi vítáme.<br />

<strong>WIR</strong>. Jaký význam má Cable Liner pro londýnský<br />

dopravní systém?<br />

Graham Olver: Díky bezproblémovému<br />

spojení, které zajišťuje Luton DART, se z londýnského<br />

nádraží St. Pancras International dostanete<br />

k terminálu letiště Luton Airport za přibližně<br />

30 minut. Luton DART, jejíž jízda trvá jen<br />

něco málo přes tři minuty, představuje skutečnou<br />

změnu pro všechny cestující, kteří se rozhodnou<br />

cestovat na letiště nebo z něj vlakem.<br />

Je pozoruhodné, že díky tomu bude trasa<br />

z centra Londýna do londýnského Lutonu jedním<br />

z nejrychlejších spojení ze všech londýnských<br />

letišť.<br />

<strong>WIR</strong>. Jaká jsou vaše očekávání z hlediska<br />

zvýšení atraktivity letiště?<br />

Graham Olver: Luton DART je navržena<br />

tak, aby byla dostatečně flexibilní pro udržitelný<br />

růst letiště, a to nejen pro 18 milionů cestujících<br />

ročně, ale také pro obsluhu druhého terminálu.<br />

Již nyní jsme pátým nejvytíženějším<br />

letištěm ve Velké Británii – díky prvotřídnímu<br />

zážitku pro cestující, který nabízí Luton DART,<br />

bude naše letiště ještě atraktivnější.<br />

<strong>WIR</strong>. Jakou roli hrála v tomto projektu udržitelnost?<br />

Graham Olver: Naše letiště, naše komunita,<br />

naše planeta. Tato věta nejlépe vystihuje<br />

účel a cíle společnosti Luton Rising. Díky elektrickému<br />

pohonu bude Luton DART od začátku<br />

efektivní z hlediska emisí. V provozu máme<br />

možnost, kterou využijeme – snížit počet jízd<br />

dráhy Luton DART, pokud poklesne poptávka.<br />

Tím snížíme emise CO 2<br />

a ušetříme energii.<br />

<strong>WIR</strong>. Společnost Doppelmayr Cable Car<br />

bude zařízení provozovat následujících pět let<br />

<strong>WIR</strong>. Jaké další investice plánuje společnost<br />

Luton Rising v následujících letech?<br />

Graham Olver: Velmi mnoho. Naše společnost<br />

je totiž mnohem víc než jen letiště.<br />

Máme povinnost zahrnout do našich plánů<br />

hospodářský růst a vytváření pracovních míst.<br />

Chceme zajistit, aby místní obyvatelstvo bylo<br />

rovněž připraveno přijmout nová pracovní<br />

místa, která vzniknou. Z tohoto důvodu v současnosti<br />

investujeme šest milionů liber do centra<br />

Skills Hub v Lutonu. Jedním z hlavních<br />

témat naší agendy je také životní prostředí. Vyvinuli<br />

jsme průkopnický rámcový plán „Green<br />

Controlled Growth“ (Řízený ekologický růst),<br />

který průběžně sleduje, měří a stanovuje vlastní<br />

limity a kritéria pro faktory, jako jsou hluk, kvalita<br />

ovzduší, emise CO 2<br />

a zábor pozemků. Poprvé<br />

v historii Spojeného království se při plánování<br />

rozšiřování letiště bere stejný ohled na<br />

životní prostředí jako na ekonomické výhody.<br />

<strong>WIR</strong>. Děkujeme za rozhovor.


Od vlaku na letiště jen něco<br />

málo přes tři minuty<br />

Luton DART | Luton (GBR)<br />

Luton Rising<br />

2 080 m 2 720 osob/hod./směr 2 vlaky, každý se 4 vozy 14 m/s 180 s<br />

Luton DART přepraví cestující z vlakového<br />

nádraží na letiště London Luton Airport rychle,<br />

pohodlně a udržitelně.<br />

Letiště London Luton Airport stálo před výzvou:<br />

Jak přesvědčit více lidí, aby se vzdali aut<br />

a místo toho jezdili na letiště vlakem? Přes<br />

všechny domnělé vymoženosti je totiž individuální<br />

doprava nejen škodlivější pro životní prostředí,<br />

ale také zvyšuje objem dopravy a tím<br />

prodlužuje cestování. Kvůli tomu je odpovídajícím<br />

způsobem nespolehlivá. Bylo třeba najít<br />

dostatečně atraktivní alternativu, která by lidi<br />

přiměla ke změně přístupu. Řešení: Cable Liner<br />

od společnosti Doppelmayr Cable Car GmbH.<br />

Zážitek z jízdy<br />

CLS Luton DART zvládne dvoukilometrovou<br />

trasu mezi nádražím Luton Airport Parkway<br />

a letištním terminálem za něco málo přes tři minuty.<br />

Luton DART tak nabízí rychlejší a spolehlivější<br />

alternativu ke stávající autobusové kyvadlové<br />

dopravě a výrazně tak cestujícím<br />

usnadňuje cestování vlakem. V porovnání s jinými<br />

možnostmi dopravy je přesvědčivá i energetická<br />

účinnost tohoto systému bez řidiče.<br />

Jízda moderním Cable Linerem je navíc sama<br />

o sobě skutečným zážitkem – ke komfortu přispívají<br />

pohodlná sedadla a klimatizace. Ve<br />

špičce mohou cestující využít v průměru každé<br />

čtyři minuty kyvadlovou dopravu – žádné dopravní<br />

zácpy, žádný stres.<br />

Dopad covidu a brexitu<br />

Doppelmayr zapůsobil na majitele letiště, společnost<br />

Luton Rising, svými dlouholetými zkušenostmi.<br />

Společnost již úspěšně realizovala<br />

první Cable Liner ve Velké Británii na letišti<br />

v Birminghamu. Výstavba zařízení v Lutonu<br />

však přinesla několik dalších výzev. Nejprve ztížil<br />

plánování odchod Velké Británie z Evropské<br />

unie, známý spíše jako „brexit“, a potom onemocnění<br />

covid-19. Navzdory těmto nepříznivým<br />

podmínkám se však společnosti<br />

Doppelmayr podařilo společně se skupinou<br />

Volker Fitzpatrick-Kier dokončit CLS Luton<br />

DART podle plánu. Dokončené zařízení bylo<br />

zákazníkovi předáno již v říjnu 2<strong>02</strong>1. Oficiální<br />

datum otevření bude oznámeno po probíhajících<br />

zkouškách funkčnosti a provozní bezpečnosti.<br />

Doppelmayr Cable Car UK Limited bude<br />

mít na starost provoz a údržbu zařízení po<br />

dobu následujících pěti let s možností prodloužení<br />

smlouvy o dalších pět let.<br />

Tato investice zvýší atraktivitu a možnosti<br />

železniční dopravy na letiště, a pomůže tak<br />

snížit přetížení silnic. Potvrzuje také naši<br />

důvěru v potenciál Lutonu<br />

z hlediska hospodářského<br />

růstu a politiky vytváření<br />

pracovních míst.<br />

Councillor Javeria Hussain,<br />

Chair of Luton Rising


16 Mezinárodní projekty<br />

První klimatizovaná visutá lanová<br />

dráha v Jižní Americe<br />

10-MGD Teleférico do Juazeiro | Juazeiro (BRA)<br />

Governo do Estado do Ceará<br />

1 979 m 221 m počáteční výstavba: 1 000 osob/hod./směr | finální provedení: 2 000 osob/hod./směr 5,0 m/s<br />

5 min 26 (finální provedení: 52), každá pro 10 osob D-Line 03/2<strong>02</strong>2<br />

Juazeiro v Brazílii má novou atrakci: klimatizovanou<br />

lanovou dráhu Doppelmayr D-Line,<br />

která dopraví návštěvníky přibližně za sedm<br />

minut na oblíbené poutní místo Padre Cícero.<br />

Poutě bez pocení – návštěvníci oblíbeného<br />

poutního místa Juazeiro do Norte na severovýchodě<br />

Brazílie je nyní mohou absolvovat díky<br />

nové kabinové lanové dráze z dílny Doppelmayr.<br />

Společnost Teleférico do Juazeiro nyní vozí<br />

četné návštěvníky k soše brazilského kněze<br />

a svatého patrona města Padre Cícera pohodlně<br />

v klimatizovaných desetimístných kabinách.<br />

Až 2 000 návštěvníků za hodinu<br />

Nová kabinová lanovka Teleférico do Juazeiro<br />

přepraví přímo na vrchol hory až 1 000 osob za<br />

hodinu. Přepravní kapacita bude moci být<br />

v pozdější fázi výstavby zvýšena až na<br />

2 000 návštěvníků. Kabinová lanová dráha překonává<br />

výškový rozdíl 221 metrů na celkové<br />

délce 1 970 metrů.<br />

Významný příspěvek k rozvoji turismu<br />

V počáteční fázi výstavby nabízí cestujícím<br />

26 klimatizovaných desetimístných kabin<br />

OMEGA V pohodlnou a bezpečnou jízdu po<br />

celý rok. V následné fázi výstavby lze objednat<br />

dalších 26 kabin. Jedná se také o první klimatizované<br />

kabiny visuté lanové dráhy na jihoamerickém<br />

kontinentu. Zařízení významně<br />

přispívá i k turistickému rozvoji regionu – kabinová<br />

lanová dráha několikanásobně zvyšuje<br />

atraktivitu návštěvy poutního místa. Na náhorní<br />

plošinu s 27 metrů vysokou sochou Padre<br />

Cícera se dosud dalo dostat pouze pěšky<br />

nebo autobusem po úzké silnici plné serpentin<br />

– a to při tropických teplotách a vlhkosti<br />

vzduchu až 60 %. Přesto sem každoročně zavítají<br />

statisíce návštěvníků. Nová lanová dráha<br />

má nyní umožnit, aby se na pouť mohli vydat<br />

například i hosté, kterým už tak dobře neslouží<br />

nohy.<br />

Náš region nabízí velkou kulturní rozmanitost.<br />

Díky tomuto modernímu zařízení,<br />

které disponuje vyspělou technologií<br />

a poskytuje vysokou míru<br />

komfortu, jistě přilákáme do<br />

našeho regionu ještě více turistů,<br />

a to nejen brazilských.<br />

Artur Bruno,<br />

ministr životního prostředí<br />

© Diego David


Komplexní modernizace<br />

historické pozemní lanové dráhy<br />

120-FUL Fløibanen, Norwegen | Bergen (NOR)<br />

Fløibanen AS<br />

847 m 3<strong>02</strong> m 1 530 osob/hod./směr 7,0 m/s 5 04/2<strong>02</strong>2<br />

V Norsku dopraví kompletně zrekonstruovaná<br />

pozemní lanová dráha Fløibanen cestující<br />

na 320 metrů vysoký kopec ve městě<br />

Bergen. Tato známá lanovka je nyní také<br />

zcela bezbariérová.<br />

Pozemní lanová dráha Fløibanen je jednou<br />

z nejznámějších atrakcí druhého největšího norského<br />

města Bergenu. V provozu je od roku<br />

1918 a rozsáhlou rekonstrukcí prošla již v letech<br />

1954, 1974 a 20<strong>02</strong>. Pozemní lanová dráha<br />

je oblíbená mezi turisty i místními obyvateli<br />

a z dolní stanice v centru Bergenu je za sedm<br />

minut doveze na vrchol 320 metrů vysokého<br />

kopce Mount Fløyen. Tam čeká na hosty<br />

úchvatný výhled na přístavní město i na blízký<br />

fjord a horskou krajinu.<br />

Bezbariérové použití<br />

Zařízení bylo v roce 2<strong>02</strong>1/22 během sedmi měsíců<br />

důkladně zmodernizováno za pomoci odborníků<br />

ze společnosti Garaventa. Velký význam<br />

byl kladen na bezbariérový přístup.<br />

Všechny příchody jsou navrženy tak, aby<br />

umožňovaly pohodlný přístup všem hostům,<br />

včetně těch s kočárky nebo na invalidním vozíku.<br />

Aby se na vyhlídkovou plošinu u horní stanice<br />

dalo dostat i bez schodů nebo výtahů,<br />

byla trasa pozemní lanové dráhy prodloužena<br />

o pět metrů.<br />

trvá cesta mezi Bergenem a Fløyenem přesně<br />

173 sekund. Vozy nesou norské národní<br />

barvy – červenou a modrou. Díky prosklené<br />

střeše se mohou cestující kochat výhledem na<br />

okolí Bergenu už během jízdy.<br />

Rozsáhlá modernizace<br />

Lanová dráha zastavuje na trase mezi Bergenem<br />

a Fløyenem celkem ve třech mezistanicích<br />

a je oblíbeným veřejným dopravním prostředkem<br />

i mezi lidmi dojíždějícími do práce. V posledních<br />

letech nabyla lanovka Fløibanen na<br />

významu také díky rostoucímu turismu. Zvýšení<br />

kapacity cestujících na jednu jízdu ze 100 na<br />

120 zkracuje čekací doby. Znatelné je také zvýšení<br />

jízdní rychlosti ze šesti na sedm metrů za<br />

sekundu – bez zastávky v mezistanicích tak<br />

Se společností Garaventa a s tím, že<br />

jsme využili čas během pandemie k této<br />

přestavbě, jsme velmi spokojeni.<br />

A nejdůležitější je, že jsme<br />

dodrželi časový plán<br />

i rozpočet.<br />

Anita Nybø, generální<br />

ředitelka společnosti<br />

Fløibanen AS


18 Mezinárodní projekty<br />

Kabinová lanová dráha u vodní nádrže Solina<br />

8-MGD Solina | Solina, region Bieszczady (POL)<br />

Skupina PKL a PFR<br />

1 503 m 109 m 1 200 osob/hod./směr 6,0 m/s 25 (finální provedení: 34), každá pro 8 osob 07/2<strong>02</strong>2<br />

Zdroj: PKL<br />

Od července 2<strong>02</strong>2 vozí turisty nezapomenutelnou<br />

jízdou na horu Jawor nová kabinová<br />

lanová dráha – projekt skupiny PKL a PFR.<br />

Vodní nádrž Solina se nachází na jihovýchodě<br />

Polska nedaleko Bieszczadského národního<br />

parku, jedné z nejoblíbenějších rekreačních ob-<br />

lastí v Polsku. Kromě krásné přírody se zde<br />

můžete věnovat windsurfingu a dalším vodním<br />

sportům. V okolí je navíc mnoho turistických<br />

a cyklistických tras. Od července 2<strong>02</strong>2 má region<br />

další turistickou zajímavost, jejíž hlavní<br />

atrakcí je úžasná kabinová lanová dráha. Turisté<br />

využívají 1,5 km dlouhou lanovku, aby se<br />

dostali na vrchol hory Jawor, ze kterého si<br />

mohou vychutnat výhled na okolní pohoří Bieszczady.<br />

nejvyšší podpěrou lanové dráhy v Polsku. Lanovka<br />

je v provozu celoročně a dosahuje přepravní<br />

kapacity 1 200 osob za hodinu.<br />

Investice do turismu<br />

Zážitek, který nabízí osmimístná kabinová lanová<br />

dráha, začíná u stanice Plaza přímo na<br />

břehu nádrže. Během pětiminutové jízdy na<br />

protější horu se cestujícím naskytne úchvatný<br />

výhled na jezero, přehradu i okolní kopce.<br />

U horní stanici na ně čeká 50 metrů vysoká vyhlídková<br />

věž, kavárna a restaurace s regionálními<br />

specialitami. Další zajímavostí je zábavní<br />

park Mysterious Solina.<br />

Nejvyšší podpěra lanové dráhy v Polsku<br />

Doppelmayr realizoval tento velký projekt společně<br />

se společností Polskie Koleje Linowe<br />

(PKL). Týmy Doppelmayr Polsko a Doppelmayr<br />

Wolfurt během 10 měsíců výstavby úzce spolupracovaly<br />

s odpovědnými pracovníky přímo<br />

na místě. Zařízení má pět podpěr, přičemž<br />

jedna z nich je se svou výškou téměř 72 metrů<br />

Nová lanová dráha v Solině je inovativní projekt,<br />

který činí toto místo jedinečným<br />

a připravuje skvělé<br />

zážitky pro celou rodinu.<br />

Patryk Białokozowicz,<br />

člen představenstva<br />

společnosti PKL


Jednou LTW, navždy LTW<br />

Zákazník: Offsetdruckerei Schwarzach –<br />

známý dodavatel obalových řešení pro mezinárodní<br />

průmysl spotřebního zboží. Úkol:<br />

rozšířit logistické centrum postavené společností<br />

LTW v roce 2011 o deset let později<br />

o další vysokoregálový sklad.<br />

Velké rozšíření provozu společnosti Offsetdruckerei<br />

Schwarzach se plánovalo již v roce 2010 –<br />

výrobní kapacita se měla zdvojnásobit. Ale<br />

to samo o sobě nestačilo. Společnost ze<br />

Schwarzachu stanovila pro nové centrum vysoké<br />

ekologické standardy.<br />

doba výstavby, která činila pět měsíců od zadání<br />

zakázky. Kromě toho dokázaly již tehdejší<br />

regálové zakladače získávat zpět energii. Tato<br />

energie uvolněná při každém pohybu zvedacího<br />

zařízení směrem dolů se přeměňuje na elektrickou<br />

energii a dodává se zpět do sítě.<br />

Rozšíření během probíhajícího provozu<br />

O více než deset let později, v roce 2<strong>02</strong>2, čelila<br />

společnost podobné výzvě znovu: závod<br />

ve Schwarzachu opět praskal ve švech. Z tohoto<br />

důvodu bylo naplánováno rozšíření<br />

o druhý vysokoregálový sklad – tentokrát<br />

však z oceli.<br />

Řešení<br />

Nový vysokoregálový sklad nabízí prostor pro<br />

dalších 5 900 palet, které lze uskladnit a vyskladnit<br />

pomocí dvou regálových zakladačů. Díky<br />

rozšíření systému správy skladu a řízení je nyní<br />

vše ještě více automatické. Velikost palety je<br />

správně identifikována již při příjmu zboží. Ta je<br />

pak odeslána přímo na správnou cestu a podle<br />

rozměrů uskladněna v novém nebo starém vysokoregálovém<br />

skladu.<br />

Ekologie v nepřetržitém provozu<br />

Při realizaci projektu přijala společnost LTW<br />

několik opatření k minimalizaci ekologické<br />

stopy. Prvním z nich byla koncepce geotermální<br />

energie s celkem 8,7 km geotermálních<br />

sond pro vytápění a chlazení průmyslového<br />

komplexu. Druhým opatřením byl vědomý<br />

výběr dřeva jako stavebního materiálu pro výškový<br />

sklad. Hrdý výsledek: snížení emisí CO 2<br />

o 880 tun. Další výhodou byla velmi krátká<br />

Tři největší výzvy, které toto rozšíření přineslo?<br />

Zaprvé: požadavky na sklad byly ještě složitější,<br />

protože je nutné skladovat spoustu různých velikostí<br />

palet, přičemž každý typ má jiné rozměry,<br />

a tedy i jiné požadavky. Zadruhé: složité propojení<br />

softwaru. Čím je sklad složitější, tím více<br />

rozhraní je třeba zvládnout. Zatřetí: ke kompletnímu<br />

rozšíření docházelo během probíhajícího<br />

provozu. To nevyžadovalo jen pečlivé plánování,<br />

ale také dokonalou součinnost mezi výrobcem<br />

obalů a společností LTW.<br />

Tření stojí energii. Tu nyní můžeme<br />

masivně šetřit, protože všechny materiálové<br />

toky a rozhraní fungují od počátku bez<br />

sebemenšího zadrhnutí.<br />

Ušetříme tak i naši osobní<br />

energii.<br />

Johannes Knapp, generální<br />

ředitel společnosti<br />

Offsetdruckerei Schwarzach<br />

Technické údaje<br />

VYSOKOREGÁLOVÝ SKLAD<br />

V ROCE 2011<br />

VYSOKOREGÁLOVÝ SKLAD<br />

V ROCE 2<strong>02</strong>2<br />

Regálový sklad s konstrukcí sila (dřevo)<br />

Skladování v hlubokém mrazu až do -28 °C<br />

2 regálové zakladače s možností změny<br />

uliček<br />

Přibližně 6 200 paletových míst<br />

Jmenovitá nosnost 1 000 kg<br />

Systém řízení skladu a rozhraní pro systém<br />

ERP zákazníka<br />

Regálový sklad s konstrukcí sila (ocel)<br />

Běžná teplota: +5 až +35 °C<br />

2 nové regálové zakladače vázané<br />

na konkrétní uličky<br />

Přibližně 5 900 paletových míst<br />

Jmenovitá nosnost 1 200 kg<br />

Rozšíření správy skladu i jeho řízení


Foto: Melanie Mauracher<br />

Horské hřiště špičkové úrovně<br />

Svět horských zážitků Andermatt ve švýcarském<br />

kantonu Uri má další atrakci: na horském<br />

hřišti v rodinném ráji Matti dostaly švýcarské<br />

hory zvláštní prostor.<br />

Dětská hřiště zrychlují dětem tep. Ve švýcarském<br />

lyžařském středisku Andermatt-Sedrun<br />

nyní vzniklo speciální tematické hřiště. Pro nejmenší<br />

hosty je tu k dispozici tolik houpání, lezení,<br />

klouzání, skákání na trampolíně, objevování<br />

a běhání, co jim síly stačí. Zároveň<br />

poznají prostředí švýcarských hor trochu jinak,<br />

protože příroda hraje v Nätschenu hlavní roli.<br />

Společnost Input Projektentwicklungs-GmbH<br />

byla ideálním partnerem: byli u projektu od počátečního<br />

nápadu přes koncepci, plánování,<br />

nabídku až po realizaci a hrdé předání – a to<br />

v rekordně krátké době pouhých čtyř měsíců.<br />

Inspirací pro vznik všestranného hřiště bylo<br />

malebné horské prostředí a příroda regionu.<br />

Do koncepce byla začleněna i témata jako<br />

sport, pohyb a dobrodružství v přírodě. Vybavení<br />

hřiště bylo pečlivě vybráno a navrženo tak,<br />

aby odpovídalo základním tématům. Děti se<br />

například kloužou z obrovského turistického<br />

batohu, balancují kolem kamzíků a šplhají po<br />

turistické botě s úchyty na lezení. Tímto způsobem<br />

si hravě vyzkouší svou horskou zdatnost.<br />

S láskou navržené vybavení hřiště se během<br />

chvíle stalo atrakcí a oblíbeným motivem pro<br />

fotografie. Lezecká stěna se samojisticími zařízeními<br />

nabízí čtyři trasy – od snadné až po obtížnou.<br />

Dětské hřiště tak ještě víc obohacuje<br />

a stala se hitem.<br />

Příroda jako princip<br />

Všechna zařízení a stanoviště jsou vzájemně<br />

obsahově propojena. A celkovou koncepci odrážejí<br />

i použité materiály: téměř všechno je vyrobeno<br />

ze dřeva – použití plastu a kovu se tu<br />

z velké části vyhnuli. Dětské hřiště tak dokonale<br />

zapadá do okolního horského panoramatu<br />

a je rovněž významným přínosem z hlediska<br />

udržitelnosti.<br />

Mějte odvahu vyzkoušet něco nového!<br />

Rozzářené tváře našich hostů, kteří zvědavě<br />

prozkoumávají rodinný ráj Matti, jsou<br />

tou nejlepší odměnou. Tato<br />

koncepce se k nám a našemu<br />

regionu dokonale hodí.<br />

Ignaz Zopp, jednatel<br />

společnosti SkiArena<br />

Andermatt-Sedrun<br />

Rodinný ráj Matti<br />

Lokalita:<br />

Andermatt, Švýcarsko<br />

Zadavatel zakázky: SkiArena Andermatt<br />

-Sedrun<br />

Otevření: léto 2<strong>02</strong>2


Mezinárodní projekty<br />

21<br />

Pozemní lanovou dráhou přímo k moři<br />

20-FUL Four Seasons Hotel at Sharm El Sheikh | Sharm El Sheikh (EGY)<br />

Four Seasons Resort Sharm El Sheikh Egypt<br />

142 m 19 m 200 osob/hod./směr 1,3 m/s 1 <strong>02</strong>/2<strong>02</strong>2<br />

Resort Four Seasons v egyptském Sharm<br />

El Sheikhu může nabídnout velmi mnoho –<br />

včetně pohodlného dopravního řešení v areálu<br />

hotelu. Pozemní lanová dráha zve hotelové<br />

hosty k pohodlné jízdě z hotelu na pláž<br />

nebo do baru u bazénu.<br />

Slunce, pláž a moře: v egyptské turistické<br />

baště Sharm El Sheikhu se turistům nabízí<br />

mnoho zážitků. V resortu Four Seasons – jednom<br />

z největších hotelových komplexů v regionu<br />

– si mají hosté co nejvíce odpočinout. A aby<br />

se na dovolené nemuseli namáhat, mohou pohodlně<br />

překonat vzdálenost 142 metrů<br />

a 19 výškových metrů z hotelu na pláž a k baru<br />

u bazénu pomocí pozemní lanové dráhy.<br />

V rámci rozšiřování areálu se resort rozhodl přistavět<br />

další pozemní lanovou dráhu – v původní<br />

části hotelového komplexu je již jedno takové<br />

zařízení v provozu.<br />

Vozy s námořním vzhledem<br />

Vizuálně navazuje nové zařízení na stávající pozemní<br />

lanovou dráhu. Vůz má podobnou konstrukci<br />

jako loď, aby odrážel námořní prostředí<br />

resortu. Pozornost byla věnována také technickým<br />

detailům: Elektrické skříně a hydraulika<br />

jsou utěsněny, aby písek a mořský vzduch nepoškodily<br />

díly, a výrazné změny terénu jsou<br />

kompenzovány hydraulikou zajišťující rovnovážný<br />

stav. Aby se cestujícím zajistila příjemná<br />

jízda, jsou polohy válců regulovány podle tratiměru.<br />

Výzvy při výstavbě<br />

Během výstavby představovaly velkou výzvu<br />

stísněné prostorové podmínky: Světlá výška<br />

pod vozem je poměrně malá, protože dráhu<br />

kříží cesta, po které jezdí hotelové vozíky, a nejsou<br />

tak povolené žádné nerovnosti. Kromě<br />

toho nesmělo ve stanicích hrozit nebezpečí zakopnutí,<br />

takže mezery v podlahové krytině musely<br />

být co nejmenší, což mělo zase velký vliv<br />

na konstrukci. Vůz musel být navíc vybaven<br />

následujícími technickými komponenty: běhounové<br />

brzdy včetně hydrauliky, hydraulika<br />

s dlouhými válci zajišťující rovnovážnou polohu,<br />

spojení s tažným lanem a kompletní řízení.<br />

Další zvláštností zařízení je, že tažné lano je<br />

uloženo pod zemí, stejně jako proudová kolejnice<br />

po celé délce trasy.


Horské radovánky v zimě i v létě<br />

8-CLD-B Hochzeiger 2.5 | Jerzens im Pitztal, Tirol (AUT)<br />

Hochzeiger Bergbahnen Pitztal AG.<br />

1 296 m 501 m 3 200 osob/hod. 5,5 m/s 4,5 min<br />

zima: 56 sedaček, každá pro 8 osob; léto: 17 sedaček a 17 vozů Bike Carrier 11/2<strong>02</strong>1<br />

chází systém pro parkování sedaček. Díky<br />

tomu je osazování i garážování rychlé a efektivní.<br />

Umístění nové horní stanice přímo pod vrcholovým<br />

křížem na Hochzeigeru umožnilo<br />

také rozšířit nabídku sjezdovek pro hosty.<br />

Zvláštnosti v letním provozu<br />

Společnost Doppelmayr vyvinula na základě požadavků<br />

zákazníka speciální vozy Bike Carrier<br />

pro letní provoz, s nimiž se od léta 2<strong>02</strong>3 budou<br />

přepravovat kola a horské kárky. Sportovní<br />

nadšenci se tak dostanou k zábavě při sjezdu<br />

rychle a pohodlně. V zimním provozu se používá<br />

56 sedaček, v letním 17 sedaček a 17 vozů<br />

Bike Carrier, které jsou osazeny střídavě.<br />

Sedačková lanová dráha Hochzeiger 2.5 je<br />

v provozu od zimní sezóny 2<strong>02</strong>1/22 a bezpečně<br />

přepravuje cestující do výšky 2 500 metrů.<br />

Tyrolský region Pitztal láká v zimě i v létě velké<br />

množství milovníků horských sportů. Kromě<br />

těch zimních je zde k dispozici i řada letních<br />

aktivit, například turistické a horolezecké trasy,<br />

stezky pro běžce a traily pro horská kola. Osmisedačka<br />

Hochzeiger 2.5 je v provozu od listopadu<br />

2<strong>02</strong>1 a nahrazuje čtyřsedačkovou lanovku<br />

Rotmoosbahn z roku 1989.<br />

První D-Line v Pitztalu<br />

Během dvou let postavil Doppelmayr první<br />

D-Line pro společnost Hochzeiger Bergbahnen.<br />

Tato moderní sedačková lanová dráha je vybavena<br />

vyhříváním sedaček, bublinami a uzamykatelnými<br />

zábranami. Přímý pohon Doppelmayr<br />

Direct Drive zajišťuje tichý provoz. Trasa vede<br />

směrem na stejnojmennou horu Hochzeiger<br />

a hosté mají celou dobu výhled na vrcholový<br />

kříž ve výšce 2 560 metrů. Jízda trvá čtyři a půl<br />

minuty v zimním provozu a přibližně sedm<br />

minut v provozu letním. Po výstupu na horní<br />

stanici se návštěvníkům naskytne působivý výhled<br />

na horské prostředí Pitztalu. Vzhledem ke<br />

své exponované poloze je horní stanice vybavena<br />

vraty pro případ nepříznivého počasí,<br />

které lze ovládat i z dolní stanice, kde se na-<br />

Charakteristickými znaky lanové dráhy<br />

Hochzeiger 2.5 jsou funkčnost, komfort<br />

a bezpečnost. Významně tak přispívá<br />

k atraktivitě našeho lyžařského střediska.<br />

Především proto, že tímto zařízením vycházíme<br />

vstříc speciálním potřebám<br />

našich letních hostů.<br />

Thomas Fleischhacker,<br />

člen představenstva<br />

společnosti Hochzeiger<br />

Bergbahnen Pitztal AG


Mezinárodní projekty<br />

23<br />

RopeCon ® podporuje revitalizaci<br />

povrchového dolu<br />

RopeCon ® Bardon Hill | Coalville, Leicestershire (GBR)<br />

Aggregate Industries UK Ltd.<br />

Sekce 1: 469 / 500 m -148 / -68 m 1 000 t/hod. 3,3 m/s -380 / -150 kW 2<strong>02</strong>2<br />

Sekce 2: 100 m 0 / 11 m 1 000 t/hod. 2,6 m/s 5 / 50 kW 2<strong>02</strong>2<br />

V Bardon Hill vzniklo díky použití systému<br />

RopeCon ® inovativní řešení, které výrazně snižuje<br />

emise CO 2<br />

i dopad na životní prostředí.<br />

Lom Bardon Hill je jedním z nejstarších nepřetržitě<br />

fungujících kamenolomů ve Spojeném<br />

království. Nachází se nedaleko Leicesteru<br />

v hrabství Leicestershire. Pro moderní kamenolomy<br />

je velmi důležitá revitalizace těžebních<br />

prostor. Za tímto účelem se dopravuje do stávajícího<br />

lomu nepoužitelný vytěžený materiál<br />

z nově vzniklého lomu a používá se k obnově<br />

krajiny. Aby byl zajištěn efektivní transport, vyvinul<br />

Doppelmayr pro společnost Aggregate<br />

Industries UK Ltd. systém RopeCon ® – poprvé<br />

ve Velké Británii. K transportu nadložního materiálu<br />

se používá systém pro přepravu materiálu,<br />

který má kapacitu až 1 000 tun za hodinu.<br />

Souběžná přeprava a zasypávání<br />

Díky osvědčenému systému RopeCon ® , který<br />

je kombinací technologie lanové dráhy a konvenční<br />

dopravní techniky, je lom v délce<br />

850 metrů kompletně překlenut nosnými lany.<br />

Na těchto ocelových nosných lanech se pohybuje<br />

pás s přepravovaným materiálem, který<br />

se přímo v lanovém poli přeloží na druhý, doplňkový<br />

pás. Ten lze provozovat v obou směrech,<br />

a umožňuje tak souběžnou bezpečnou<br />

dopravu a zasypávání. Systém RopeCon ® nabízí<br />

také možnost přizpůsobit výšku, ze které<br />

materiál padá, čímž se minimalizuje prašnost<br />

a hlučnost během provozu a zvyšuje se bezpečnost<br />

při zasypávání.<br />

Šetrné k životnímu prostředí<br />

Zodpovědní pracovníci Aggregate Industries<br />

UK Ltd. chtěli, aby revitalizace byla co nejšetrnější<br />

k životnímu prostředí, a proto se rozhodli<br />

pro systém RopeCon ® od společnosti Doppelmayr.<br />

Toto řešení způsobuje méně emisí CO 2<br />

než přeprava nákladními automobily a má<br />

menší dopad na životní prostředí než konvenční<br />

systém pásového dopravníku instalovaný na<br />

zemi. Kromě toho lze elektrickou energii generovanou<br />

zařízením RopeCon ® využít k provozu<br />

dalších dopravních systémů v areálu lomu.<br />

Lom Bardon Hill je pro nás strategicky<br />

důležitým místem. Naším cílem bylo, aby<br />

revitalizace byla co nejšetrnější<br />

k životnímu prostředí, což se<br />

nám díky řešení společnosti<br />

Doppelmayr podařilo.<br />

Shane Tompkin,<br />

Works Manager,<br />

Bardon Hill Quarry


24 Aktuálně ze světa<br />

Nová kyvadlová lanová dráha pro Vigiljoch<br />

dobrá místa pro paragliding, historické budovy<br />

a lyžařské sjezdovky.<br />

Výstavba v zimních měsících<br />

Největší výzvou pro stavební týmy je napjatý<br />

harmonogram: stará lanová dráha byla zbourána<br />

v říjnu 2<strong>02</strong>2 a otevření nového zařízení<br />

je plánováno již na červen 2<strong>02</strong>3. To znamená,<br />

že většina prací bude probíhat v chladných<br />

zimních měsících v nadmořské výšce 300 až<br />

1 200 metrů.<br />

V Itálii vzniká v rámci napjatého harmonogramu<br />

autonomní kyvadlová lanová dráha,<br />

která ještě efektivněji propojí průsmyk<br />

Vigiljoch s městem Lana.<br />

Od roku 1955 se o spolehlivou dopravu v jihotyrolském<br />

lyžařském a turistickém středisku<br />

Vigiljoch starala současná Vigiljochbahn. Nyní<br />

je čas na novou kyvadlovou lanovou dráhu,<br />

která využívá nejmodernější technologie -<br />

zdvojnásobení kapacity, lepší stabilita ve větru<br />

a moderní vybavení kabin. Dolní stanice bude<br />

navíc v budoucnu fungovat bez obsluhy. Aby<br />

se nezapomnělo na kořeny, budou dolní a horní<br />

stanice z roku 1912 zachovány. Lanová dráha<br />

je pro region velmi důležitá, protože do sedla<br />

Vigiljoch dopravuje po celý rok velké množství<br />

turistů. Tam je v nabídce několik cyklostezek,<br />

S novou kabinovou lanovou dráhou<br />

na slunečnou stranu Chopku<br />

vedoucím na vrchol Chopku, tzn. na slunnou<br />

jižní stranu hory.<br />

Ve slovenském lyžařském středisku Jasná<br />

vzniká 15místná kabinová lanová dráha Biela<br />

Púť–Priehyba, která nabízí vysokou účinnost<br />

a stabilitu ve větru.<br />

Lyžařské středisko Jasná se spoléhá na<br />

osvědčenou kvalitu: ve spolupráci se společností<br />

Doppelmayr zde vzniká již třetí kabinová<br />

lanovka pro 15 osob. Kromě velkorysého prostoru<br />

v kabinách přesvědčil tento systém zákazníka<br />

zejména svou stabilitou ve větru. To je<br />

důležité kritérium, protože Chopok – oblíbená<br />

výletní hora uprostřed Slovenska – je velmi náchylný<br />

na vítr. Nová lanová dráha bude přibližovacím<br />

zařízením k Funitelu Priehyba–<br />

Chopok, který je zase klíčovým zařízením<br />

Flexibilita během výstavby<br />

Velkou výzvou při výstavbě je napjatý harmonogram.<br />

Přestože realizace začala již na podzim<br />

2<strong>02</strong>1 výstavbou základů podpěr a horní<br />

stanice, stavební práce na dolní stanici mohly<br />

být zahájeny až v polovině března 2<strong>02</strong>2. Důvodem<br />

byla dlouhá zima plná sněhu a skutečnost,<br />

že staveniště bylo během zimní sezóny<br />

ještě potřeba jako parkoviště pro hosty. Nová<br />

lanovka bude mít v dolní stanici dvoupatrové garáže.<br />

Výstavba stanice nad garáží probíhala<br />

v úzké koordinaci mezi společností Doppelmayr,<br />

zákazníkem a odpovědnou stavební firmou.<br />

Práce vyžadovaly od všech zúčastněných vysokou<br />

míru montážní flexibility, aby se ve stísněném<br />

prostoru dalo přesně reagovat na postup<br />

stavby. Koordinační úsilí však stálo za to:<br />

lanová dráha bude plně provozuschopná již<br />

v zimní sezóně 2<strong>02</strong>2/23.


Aktuálně ze světa<br />

25<br />

Do zeleného srdce Santiaga de Chile<br />

Nová lanová dráha v Santiagu de Chile nabídne<br />

cestujícím jedinečný zážitek.<br />

V Santiagu de Chile, hlavním městě Chile, vzniká<br />

nové turistické zařízení, které bude sloužit<br />

jako spojnice mezi Národní zoologickou zahradou<br />

u dolní stanice, novým parkem Eco Park<br />

Chile Nativo u mezistanice a vrcholem kopce,<br />

který se nachází v městské rekreační oblasti<br />

Parque Metropolitano. Návštěvníci se tak pohodlně<br />

a udržitelně dostanou ke třem stanicím<br />

lanové dráhy s velkým množstvím atrakcí, mezi<br />

něž patří fantastický svět zvířat v zoologické<br />

zahradě, cyklistické a turistické trasy v přírodním<br />

parku, pikniková místa a mimořádný výhled<br />

na hlavní město. Nová lanová dráha tak<br />

představuje bránu k rekreaci a odpočinku i ke<br />

sportu a zábavě.<br />

Kilometrová jízda<br />

Nová lanovka bude mít 24 kabin s kapacitou<br />

osm osob a držáky Bike Rack pro přepravu<br />

jízdních kol, což je velké plus pro sjezdové<br />

cyklisty. Téměř kilometr dlouhá jízda kabinovou<br />

lanovou dráhou bude pro cestující jedinečným<br />

zážitkem, který nabídne úchvatný panoramatický<br />

výhled až na majestátní pohoří And v pozadí<br />

města. Po sousední lanové dráze Teleférico<br />

Bicentenario se jedná již o druhý projekt<br />

společnosti Doppelmayr v Santiagu de Chile.<br />

Otevření je naplánováno na konec roku 2<strong>02</strong>3.<br />

© Consorcio Teleférico Pío Nono ICAFAL-DMS<br />

Tři lanové dráhy pro nové horské středisko<br />

Myler Mountain Resort v Arménii<br />

V Arménii vzniká nové multifunkční lyžařské<br />

středisko Myler Mountain Resort – společnost<br />

Doppelmayr staví pro tento průkopnický<br />

projekt tři zařízení D-Line.<br />

2035 s různými způsoby rozvoje střediska<br />

Myler Mountain Resort, aby dlouhodobě přitahovalo<br />

četné milovníky horských sportů z domova<br />

i ze zahraničí.<br />

Severně od arménského hlavního města<br />

Jerevanu, ve vesnici Jeghipatrush, vzniká nové<br />

lyžařské středisko. Tuto myšlenku měl Tigran<br />

Hautyunyan již v roce 1997. Dětský sen zakladatele<br />

projektu Myler Mountain Resort se<br />

vyvinul v jasný cíl: vytvořit v Arménii lyžařské<br />

středisko, které bude odpovídat mezinárodním<br />

standardům. Tento region má totiž obrovský<br />

potenciál i z hlediska své zeměpisné polohy<br />

a klimatických podmínek. Plán počítá do roku<br />

Tři zařízení Doppelmayr<br />

V první fázi projektu se bude investovat zejména<br />

do výstavby infrastruktury. Jako partner pro<br />

realizaci lanových drah byla vybrána společnost<br />

Doppelmayr. Vznikají tři zařízení D-Line:<br />

šestisedačka s bublinou a dvě desetimístné<br />

kabinové lanové dráhy. V plánu je celoroční nabídka<br />

pro hosty, a proto budou lanové dráhy<br />

v provozu po celý rok. Otevření je naplánováno<br />

na listopad 2<strong>02</strong>3.


Skupina Doppelmayr<br />

27<br />

Srdečně<br />

vítáme společnost<br />

Carvatech!<br />

Výrobce karoserií a kabin Carvatech je od října 2<strong>02</strong>2<br />

součástí skupiny Doppelmayr.<br />

Doppelmayr vítá v týmu hornorakouskou<br />

společnost Carvatech a její zaměstnance.<br />

Výrobce karoserií a kabin není<br />

žádnou neznámou: společnosti Doppelmayr<br />

a Carvatech spolupracují již několik let na<br />

mnoha kyvadlových, pozemních a oběžných<br />

lanových drahách. Díky tomu spojí obě společnosti<br />

do budoucna své síly ještě více.<br />

„V rámci hledání vlastnického nástupce bylo<br />

naším prvořadým zájmem předat Carvatech do<br />

dobrých rukou. Do rukou, které slibují stabilitu<br />

a úspěch. Jsme pevně přesvědčeni, že se nám<br />

to podařilo,“ říkají nadšeně dosavadní majitelé<br />

společnosti Carvatech Robert Vockenhuber<br />

a Reinhard Aschauer.<br />

Zleva: Robert Vockenhuber<br />

(jednatel, Carvatech)<br />

Michael Köb<br />

(finanční ředitel, Doppelmayr Seilbahnen GmbH)<br />

Reinhard Aschauer<br />

(jednatel, Carvatech)<br />

a Thomas Pichler<br />

(výkonný ředitel, Doppelmayr Holding SE)<br />

Kompetence v oblasti konstrukce vozů<br />

Carvatech zůstane samostatnou značkou. „Se<br />

společnostmi Carvatech a CWA pod jednou<br />

střechou okamžitě ve skupině posílíme naši<br />

vedoucí pozici na světovém trhu v oblasti výroby<br />

vozů a karoserií. Jsme přesvědčeni, že tato<br />

fúze přinese nový impuls a cenné synergie pro<br />

naše podnikání,“ vysvětluje Thomas Pichler,<br />

výkonný ředitel Doppelmayr Holding SE,<br />

důvody k tomuto tahu a těší se na další<br />

spolupráci.


Nové školicí středisko<br />

Ropeway Training Center<br />

v Uetendorfu<br />

Školicím střediskem Ropeway Training Center v Uetendorfu rozšiřuje skupina<br />

Doppelmayr svou nabídku školení pro personál lanových drah. Zaměřuje se na<br />

kyvadlové a pozemní lanové dráhy.<br />

Díky novému školicímu středisku Ropeway<br />

Training Center mohou naši zákazníci<br />

profitovat z vysoce kvalitních školení<br />

v oblasti speciálních drah, v nichž se<br />

kombinuje předávání teoretických<br />

znalostí s praktickou realizací<br />

na skutečných dílech<br />

lanových drah.<br />

Heinz Kieliger, vedoucí<br />

oddělení Zákaznického<br />

servisu Garaventa<br />

Dobře vyškolený personál je pro provozovatele<br />

lanových drah jedním z faktorů<br />

úspěchu. Zařízení mohou plně využít<br />

svůj potenciál především tehdy, když zaměstnanci<br />

znají všechny triky a detaily. Kompetentní<br />

podpora snižuje provozní náklady. Společnost<br />

Doppelmayr/Garaventa proto podporuje své<br />

zákazníky při školení zaměstnanců lanových<br />

drah. Po otevření školicího střediska Ropeway<br />

Training Center v Dornbirnu v roce 2<strong>02</strong>0 nyní<br />

Doppelmayr/Garaventa rozšiřuje svou nabídku<br />

školení i na kyvadlové a pozemní lanové dráhy:<br />

V pobočce Garaventy ve švýcarském Uetendorfu<br />

se od května 2<strong>02</strong>2 nachází nové školicí středisko<br />

Ropeway Training Center.<br />

Teorie a praxe<br />

Školení se týkají speciálních lanových drah.<br />

Nové dvoudenní kurzy se zaměřují na kyvadlové<br />

a pozemní lanové dráhy. Zkušení inženýři<br />

a technici, pracovníci oddělení Zákaznického<br />

servisu, vedoucí provozu i externí odborníci<br />

seznámí účastníky s obsahem kurzu kombinací<br />

teorie a praxe. Školení se zaměřují na provozní<br />

pracovníky a pracovníky údržby, ale také<br />

na technické vedoucí. Obsah výuky zahrnuje<br />

základy, funkce, snížení opotřebení, tipy pro<br />

údržbu a zkušenosti s různými dílčími systémy.<br />

Školení a vše kolem něj<br />

Ten, kdo si objedná školení ve školicím středis-


Zákaznický servis<br />

29<br />

ku Ropeway Training Center, však nezíská jen<br />

kvalitní vzdělání. Tým ze Zákaznického servisu<br />

společnosti Garaventa se stará o vše kolem:<br />

organizaci, doprovod a poradenství účastníkům<br />

kurzu – od příjezdu přes ubytování a stravování<br />

až po školicí dokumenty. Díky tomuto<br />

komplexnímu balíčku se mohou účastníci plně<br />

soustředit na obsah školení. Během kurzů jsou<br />

ubytováni v hotelu poblíž pobočky. Večerní<br />

společenský program odlehčuje dny školení<br />

a nabízí příležitost k rozhovoru s přednášejícími<br />

a ostatními účastníky a výměně zkušeností.<br />

výhody: Účastníci se mohou lépe seznámit<br />

s týmem Zákaznického servisu a kontaktními<br />

osobami společnosti Garaventa a vyměnit si<br />

názory a informace s mnoha odborníky, jako<br />

jsou technici, konstruktéři a inženýři. Je možné<br />

navštívit také továrnu a výrobní prostory. Pro<br />

všechny, kdo se nemohou vydat do Švýcarska,<br />

nabízí mimochodem Doppelmayr/Garaventa<br />

také možnost školení přímo na vlastním zařízení.<br />

DALŠÍ INFORMACE<br />

a aktuální<br />

PROGRAM ŠKOLENÍ:<br />

service.doppelmayr.com<br />

V Uetendorfu nebo po celém světě<br />

Absolvování školení v Uetendorfu má další


30 Ve zkratce<br />

In memoriam: Inge Doppelmayr<br />

* 6. října 1936 – † 2. listopadu 2<strong>02</strong>2<br />

Inge Doppelmayr byla srdečná a otevřená<br />

osobnost, která se významně podílela na formování<br />

společnosti Doppelmayr a její přívětivé<br />

pověsti. Od 70. let až do své smrti pracovala<br />

pro společnost s velkým sociálním nasazením,<br />

laskavostí a radostí ze života. S láskou založila<br />

penzion, dlouhá léta se o něj starala a naplňovala<br />

ho životem. To byl důležitý základní kámen<br />

k tomu, aby se zákazníci a hosté cítili při každé<br />

návštěvě Wolfurtu velmi příjemně.<br />

Jako členka vyššího vedení plnila Inge<br />

Doppelmayr reprezentativní funkci při mnoha<br />

zahraničních cestách, otevírání lanových drah<br />

a návštěvách zákazníků. Lidé si velmi ceni-<br />

li jejího nezaměnitelného smyslu pro humor<br />

a upřímné srdečnosti.<br />

Inge udržovala až do posledních dní kontakt<br />

se současnými i penzionovanými zaměstnanci<br />

firmy Doppelmayr. Vždy pro ni bylo důležité<br />

účastnit se v roli zástupkyně rodiny Doppelmayr<br />

firemních akcí, jako jsou oslavy nebo ocenění<br />

k výročí.<br />

Inge nám bude chybět a uctíme její památku.<br />

Prodloužení<br />

partnerství se<br />

závodním lyžařem<br />

Marco Odermattem<br />

Společnost Garaventa již čtyři roky doprovází<br />

švýcarského lyžaře Marco Odermatta<br />

na jeho neuvěřitelné cestě za úspěchem. Nyní<br />

Garaventa prodloužila spolupráci s celkovým vítězem<br />

Světového poháru a olympijským vítězem<br />

až do konce sezóny 2<strong>02</strong>5/26. Při této příležitosti<br />

nám Marco Odermatt vyprávěl o své vášni pro<br />

lyžování a o svém nadšení pro zimní sporty.<br />

<strong>WIR</strong>. Ze srdce blahopřejeme k vašim úspěchům,<br />

Marco! Jaké máte cíle pro nadcházející<br />

sezónu?<br />

Marco: Po vítězství v celkovém hodnocení<br />

Světového poháru a získání malého glóbu<br />

za obří slalom je jasné, že bych tyto úspěchy<br />

rád potvrdil. Ale musí se znovu sejít spousta<br />

věcí. Na příkladu mého předchůdce Alexise<br />

Pinturaulta lze vidět, jak je to obtížné. Je třeba<br />

další perfektní sezóna bez zranění.<br />

<strong>WIR</strong>. Bavilo vás lyžování už jako malého<br />

chlapce?<br />

Marco: Ano, nadšení pro lyžování se mě<br />

zmocnilo hned první den na lyžích, když mi byly<br />

dva roky. Otec mě vzal na Klewenalp a poprvé<br />

mě postavil na lyže. Lyžování mě bavilo od samého<br />

začátku.<br />

<strong>WIR</strong>. Jaký byl váš nejhezčí okamžik v dosavadní<br />

lyžařské kariéře?<br />

Marco: To nejemotivnější, co jsem kdy<br />

v lyžování zažil, bylo stát na stupních vítězů<br />

v Adelbodenu. Bylo úžasné zpívat hymnu před<br />

20 000 švýcarských fanoušků a moci prožít takový<br />

okamžik. To bylo nezapomenutelné.<br />

<strong>WIR</strong>. Nyní ještě dvě otázky na zcela odlišná<br />

témata: Jakých vlastností si na lidech obzvlášť<br />

ceníte?<br />

Marco: Upřímnost, vysoké nasazení a radost<br />

ze života.<br />

<strong>WIR</strong>. Chtěl byste mít talent, který bohužel<br />

nemáte?<br />

Marco: Bohužel nehraji na žádný hudební<br />

nástroj. Myslím, že je fantastické, jak se hudebníci<br />

dokážou pouhými několika tóny do-<br />

tknout lidských srdcí, potěšit je nebo dokonce<br />

rozveselit. Hudba je důležitou součástí mého<br />

života.<br />

Další informace<br />

o Marco Odermattovi<br />

najdete i v jeho videu<br />

„passion in motion“:


Ve zkratce<br />

31<br />

Prvotřídní vzdělání pro odborné<br />

pracovníky budoucnosti<br />

Odborné učiliště v Halleinu (AUT)<br />

a Doppelmayr posilují spolupráci některými<br />

technickými novinkami pod názvem: Digitalizace<br />

ve vzdělávání.<br />

V letních měsících modernizovali odborníci ze<br />

společnosti Doppelmayr společně s týmem ze<br />

zemského odborného učiliště v Halleinu výukovou<br />

lanovou dráhu pro žáky odborných škol,<br />

aby odpovídala nejnovějšímu stavu techniky.<br />

Zařízení je důležitým prvkem při vzdělávání<br />

vedoucích provozu a učňů v oborech techniků<br />

lanových drah a elektrotechniků. Modernizace<br />

zlepšuje nabídku vzdělávání a zvyšuje atraktivitu<br />

učňovské výuky. Z této investice mají prospěch<br />

nejen učni, ale následně i provozovatelé<br />

lanových drah a jejich hosté.<br />

Zaměření na digitalizaci<br />

Zvláštní pozornost byla v Halleinu věnována digitalizaci.<br />

Výuková dráha je proto nyní vybavena<br />

nejmodernějším zařízením, které společnost<br />

Doppelmayr v současnosti nabízí: Doppelmayr<br />

Connect, RPD Nexo, komunikační zařízení pro<br />

trasu i stanice a tablet s nejnovějším softwarem<br />

pro správu střediska clair. Aby bylo možné<br />

všeho co nejlépe využít, je v celé hale k dispozici<br />

wi-fi síť. Modernizovaná výuková lanovka<br />

umožňuje osvojit si efektivní způsoby práce<br />

s lanovou dráhou – ať už prostřednictvím aplikací<br />

systému clair s digitálním provozním deníkem,<br />

nebo denních kontrol pomocí tabletu.<br />

Spolupráce se školicím střediskem Ropeway<br />

Training Center<br />

Klíčovou roli při přípravě budoucích pracovníků<br />

lanových drah hrají vyučující z odborného učiliště.<br />

Společnost Doppelmayr jim proto nabízí<br />

školení ve středisku Ropeway Training Center<br />

v Dornbirnu. Podle principu „vyškol školitele“<br />

jsou vyučující seznámeni odborným provozním<br />

personálem s nejnovějšími komponenty lanové<br />

dráhy a samozřejmě také s řízením Doppelmayr<br />

Connect. Prostřednictvím speciálních školení<br />

v oblasti údržby a servisu, které absolvují ve školicím<br />

středisku nebo přímo na místě společně se<br />

studenty, doplňuje společnost Doppelmayr nabídku<br />

vzdělávání.<br />

Podpora s pomocí vybavení pro lanové dráhy<br />

Kromě toho podporuje Doppelmayr zemské<br />

odborné učiliště v Halleinu poskytováním<br />

nástrojů, dokumentů z pokynů k provozu<br />

a údržbě i školeními. V úzké spolupráci se rovněž<br />

společně identifikují témata a trendy budoucnosti,<br />

například autonomní lanová dráha<br />

(AURO) nebo přeprava jízdních kol. Když už<br />

mluvíme o kolech, společnost Doppelmayr vybavila<br />

odborné učiliště také novým Sports Tow,<br />

což je přepravní systém pro lyžařské vleky.<br />

Děkujeme všem partnerům za podporu a realizaci<br />

celého projektu zaměřenou na nalezení<br />

řešení.<br />

Legenda<br />

Šikmá délka<br />

Převýšení<br />

Přepravní kapacita<br />

Jízdní rychlost<br />

Jízdní doba<br />

Stanice<br />

Impressum<br />

Majitel média, vydavatel a nakladatel: Doppelmayr Seilbahnen<br />

GmbH, Postfach 20, Konrad-Doppelmayr-Straße 1, 6922<br />

Wolfurt, Rakousko, dm@doppelmayr.com, doppelmayr.com;<br />

text a redakce: ikp Vorarlberg GmbH, ikp.at, Doppelmayr;<br />

grafika a vzhled: KONZETT BRENNDÖRFER, agenturkb.com;<br />

fotografie: Doppelmayr; tisk: Thurnher, Rankweil; informace<br />

podle § 25 zákona o médiích: aktuální informace pro zákazníky,<br />

partnery a zaměstnance skupiny Doppelmayr; vychází:<br />

dvakrát ročně. Přetisk pouze s uvedením zdroje a s výslovným,<br />

písemným souhlasem; stav: listopad 2<strong>02</strong>2. Z důvodů<br />

čitelnosti nepoužíváme na následujících stránkách genderově<br />

neutrální formulace. Vyhrazujeme si právo na chyby v sazbě<br />

a tisku. Platí Všeobecné obchodní podmínky (AGB).<br />

doppelmayr.com<br />

Přepravní kapacita<br />

Výkon motoru<br />

D-Line<br />

Otevření<br />

Vozy


#nolimits<br />

O LIMITS<br />

APPRENTICESHIP AT DOPPELMAYR<br />

lehre.doppelmayr.com<br />

<strong>CZ</strong>E

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!