07.03.2023 Views

Velky Kosik - brezen 2023

Stránky našeho prvního jarního katalogu jsou opět plné jedinečných dekorací i praktických pomocníků. Ať už si vyberete velikonoční vajíčka, zajíčky nebo úžasné světelné doplňky pro vaši zahradu,  vše má své kouzlo a udělá vám jistě radost. Už teď se také můžete připravovat na nadcházející teplejší dny. Pro nadšené pěstitele máme opět oblíbené pytle na pěstování brambor, pro ty, co rádi odpočívají pak dřevěnou zahradní lavice či houpací křeslo. A pokud Vás zajímají spíše praktické věci, určitě si nenechte ujít stránky kuchyně a koupelny, protože i tam nabízíme mnoho nezbytností pro každodenní život. Přejeme krásné jaro i velikonoční svátky

Stránky našeho prvního jarního katalogu jsou opět plné jedinečných dekorací i praktických pomocníků. Ať už si vyberete velikonoční vajíčka, zajíčky nebo úžasné světelné doplňky pro vaši zahradu,  vše má své kouzlo a udělá vám jistě radost. Už teď se také můžete připravovat na nadcházející teplejší dny. Pro nadšené pěstitele máme opět oblíbené pytle na pěstování brambor, pro ty, co rádi odpočívají pak dřevěnou zahradní lavice či houpací křeslo. A pokud Vás zajímají spíše praktické věci, určitě si nenechte ujít stránky kuchyně a koupelny, protože i tam nabízíme mnoho nezbytností pro každodenní život. Přejeme krásné jaro i velikonoční svátky

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pro radost i užitek<br />

březen <strong>2023</strong><br />

www.velkykosik.cz<br />

Dekorace<br />

Zajíčci<br />

v květináčcích<br />

na straně 7


SOLÁRNÍ<br />

LED


LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ


LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

Měnící barvy


LED<br />

ČASOVAČ<br />

LED<br />

LED<br />

ČASOVAČ


LED


SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

LED<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ


LED<br />

ČASOVAČ<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

Měnící barvy<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ


LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ


SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

ČASOVAČ<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED


SOLÁRNÍ


SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED


LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

Měnící barvy<br />

SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED


LED<br />

SOLÁRNÍ


Měnící barvy<br />

SOLÁRNÍ


SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

LED


LED


LED<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ<br />

LED<br />

LED<br />

SOLÁRNÍ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!