26.12.2012 Views

Stáhnout - Buderus

Stáhnout - Buderus

Stáhnout - Buderus

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kondenzační kotle

Logano plus GB312

Logano plus GB402

Logano plus SB615

Logano plus SB735 745

Logano plus GE315

Logano plus GE515

Logano plus GE615

Logano plus SB825L

TECHNICKÝ KATALOG 2012/1 2011/1

KAPITOLA 5


���������������������������

Přehled používaných zkratek

AA - spalinové hrdlo

AB - výstup teplé vody z oh�íva�e teplé vody

AKO - výstup kondenzátu

ASV - p�epad pojistného ventilu

B - v�trání

E - odvzdušn�ní

EL - vypoušt�ní

ELR - vypoušt�ní a �ist�ní

EB - vstup teplé vody (u nabíjecího systému)

EK - vstup studené vody

EZ - vstup cirkulace

M - m��ící místo

MA - m��ící místo spalin

MB - m��ící místo teplé vody

MR - m��ící místo zpáte�ky

MV - m��ící místo výstupu vytáp�cí vody

R - zpáte�ka

RK - zpáte�ka kotle

RS - zpáte�ka z oh�íva�e teplé vody

RSL - zpáte�ka z pojistného za�ízení

ST - p�ipojení pojistného ventilu

V - výstup vytáp�cí vody

VK - výstup vytáp�cí vody z kotle

VS - vstup vytáp�cí vody do oh�íva�e teplé vody

VSL - p�ívod do pojistného za�ízení

Technický katalog 2011/1 2012/1

������������������


Logano plus GB312 • Změny vyhrazeny •

Příznivý poměr cena/výkon

Kompaktní - stacionární – plynový -

kondenzační kotel s vysoce výkonným

hliníkovým výměníkem tepla

Plynový-kondenzační-kotel podle EN 677

Vysoký normovaný stupeň využití (až 97,5

% (Hs) / 108 % (Hi))

S modulačním plynovým předsměšovacím

hořákem pro tichý a energeticky úsporný

provoz a s hořákovým automatem SAFe

Modulační provoz hořáku

- 90 kW = 33 - 100 %

- 120/160 kW = 25 - 100 %

- 200/240/280 kW = 30 - 100 %

Volitelný pro provedení nezávislé na

vzduchu v prostoru

6 schválených velikostí s jmenovitými

tepelnými výkony od 90 do 280 kW

Rozšířený rozsah výkonů až do 560 kW

(kaskáda z výrobního závodu od 180 do 560

kW)

Velmi tichý provoz v důsledku použití

předsměšovacího hořáku (dodatečná

protihluková opatření nejsou zapotřebí)

Minimální tepelné ztráty díky dostatečné

tepelné izolaci

Žádné požadavky na minimální průtok

otopné vody kotlem

Sladěná, digitální regulační technika

Buderus

Moderní regulace v závislosti na venkovní

teplotě (systém EMS a Logamatic řady

4000)

Možnost volby/rozšiřitelnosti podle potřeby

použitím modulové koncepce

5001 Technický katalog 2011/2 2011/1 2012/1

Výborné servisní vlastnosti, jednoduchá

údržba

Systém servisní diagnózy SDS a servisní

hlášení v nekódovaném textu

Kotel je předem nastaven z výrobního

závodu, ihned provozu schopný se zemním

plynem E

Kompaktní konstrukce, nízká hmotnost a

malá potřeba místa pro ustavení

Integrovatelné neutralizační zařízení

Otvor pro čištění teplosměnných ploch pro

jednoduchou kontrolu a možnost

mechanického čištění zpředu


Logano plus GB312 • Změny vyhrazeny •

Logano plus GB312

Typ Popis

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

Logano plus GB312- 90 Stacionární kondenzační kotel, výkon 90 kW 30010 446 na dotaz

Logano plus GB312-120 Výkon 120 kW 30010 447 na dotaz

Logano plus GB312-160 Výkon 160 kW 30010 448 na dotaz

Logano plus GB312-200 Výkon 200 kW 30010 449 na dotaz

Logano plus GB312-240 Výkon 240 kW 30010 450 na dotaz

Logano plus GB312-280 Výkon 280 kW 30010 451 na dotaz

Dvojkotel Logano plus GB312

Typ Popis

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

Logano plus GB312-180

Stacionární kondenzační kotel, složený ze dvou kotlů

(dvojkotel), výkon 180 kW (2 x 90 kW)

3110203 0CZ na dotaz

Logano plus GB312-240 Výkon 240 kW (2 x 120 kW) 3110204 0CZ na dotaz

Logano plus GB312-320 Výkon 320 kW (2 x 160 kW) 3110205 0CZ na dotaz

Logano plus GB312-400 Výkon 400 kW (2 x 200 kW) 3110206 0CZ na dotaz

Logano plus GB312-480 Výkon 480 kW (2 x 240 kW) 3110207 0CZ na dotaz

Logano plus GB312-560 Výkon 560 kW (2 x 280 kW) 3110208 0CZ na dotaz

5002 Technický katalog 2011/2 2012/1

2011/1


Logano plus GB312 • Změny vyhrazeny •

Regulační systém EMS

Typ Popis

Logamatic RC35

Logamatic RC35 s venkovním

čidlem

Modul MM10

Modul WM10

Modul SM10

Modul EM10

Modul PM10

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

Prostorový modulační regulátor pro sběrnici EMS. K použití

jako ovládací jednotka pro regulaci teploty vytápěcího

zařízení podle venkovní teploty, nebo jako prostorový

regulátor. Výběr z 8 standardních týdenních časových

programů, možnost nastavení vlastního programu. Program

i pro ohřev TV a spínání cirkulačního čerpadla. Možnost

rozšíření funkcí pomocí modulů, možnost řízení až 4

otopných okruhů.

Regulátor je vybaven čidlem venkovní teploty pro řízení

7747312 278 4.780,podle

venkovní teploty. 7742903 000 5.030,-

Modul směšovače pro zařízení s kotli Buderus s EMS a

jedním otopným okruhem se směšovačem k libovolně

volitelné montáži vč. čidla vstupní teploty, možný max.

jeden modul na zařízení, vč. sady pro nástěnnou montáž.

Pro kombinaci s Logamatic RC35.

Modul termohydraulického rozdělovače (THR), pro zařízení

s kotli Buderus s EMS, s THR a jedním otopným okruhem

bez směšovače, vč. čidla teploty THR, možný max. jeden

modul na zařízení, vč. sady pro nástěnnou montáž, pro

kombinaci s Logamatic RC35.

Solární modul pro kotle Buderus s EMS a regulační

přístroje s EMS, solární modul pro ohřev TV pomocí

sluneční energie, High-flow / Low-flow-systém s řízením

otáček oběhového čerpadla solárního okruhu, optimalizace

solárního zisku a redukce dodatečného dohřevu, volitelná

montáž do zdroje tepla nebo jako montáž na stěnu, vč. 1

čidla kolektoru 6 mm a 1 čidla zásobníku 9 mm, max.

1 modul na zařízení.

Modul pro řízení kotle Buderus s EMS pomocí napětí 0-10V,

výstup sumární poruchy, možné připojení i bez RC35

Modul PM10 pro řízení modulačního čerpadla v kotlovém

okruhu pro kotle Logano plus GB312/GB402

5003 Technický katalog 2011/2 2011/1 2012/1

30008 504 3.190,-

30008 505 3.200,-

30008 503 5.150,-

5016 995 5.070,-

7736613 594 3.990,-


Logano plus GB312 • Změny vyhrazeny •

Regulační systém Logamatic 4000

Kaskádová regulace Logamatic 4000

5004 Technický katalog 2011/2 2012/1

2011/1


Logano plus GB312 • Změny vyhrazeny •

Typ Popis

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

Logamatic 4121

Základní funkce:

- Řízení nástěnného kotle s UBA

- Otopný okruh se směšovačem (HK2)

Volitelná funkce:

- otopný okruh bez směšovače (HK 1), ohřev TV s

nabíjecím a cirkulačním čerpadlem nebo

- otopný okruh se směšovačem (HK 1), ohřev TV pomocí

UBA

Podrobnější informace o regulátorech a příslušenství

viz kapitola 6 "Regulační přístroje"

- Řídící reg. přístroj s MEC2

- Určeno pro všechny nástěnné kotle s universálním

hořákovým automatem (UBA)

- Použitelné jako regulátor kaskády kotlů (FM456, FM457)

30008 908 20.820,-

Logamatic 4122+MEC2

- Použitelné jako rozšiřující reg. přístroj (FM442, FM443,

FM445, FM446, FM448)

- Kaskáda pro až 8 nástěnných kotlů

Podrobnější informace a příslušenství viz kapitola

"Regulační přístroje"

Rozšíření o další regulační funkce (FM442, FM443, FM445,

FM446, FM448)

30008 923 15.520,-

Logamatic 4122

Bez ovládací jednotky MEC2, pouze s kotlovým displejem

Podrobnější informace a příslušenství viz kapitola

"Regulační přístroje"

Modulární, digitální regulační přístroj používaný jako

30009 067 11.600,-

Logamatic 4323

rozšíření regulačního systému Logamatic 4000 příp. jako

nezávislá regulace při dálkovém ovládání.

Modul FM441 pro jeden otopný okruh se směšovačem a

7747310 523 18.540,-

Modul FM441

řízení ohřevu TV a cirkulačního čerpadla vč. teplotního čidla

zásobníkového ohřívače TV.

30004 858 5.900,-

Modul FM442

Modul FM442 pro dva otopné okruhy se směšovačem vč. 1

teplotního čidla FV/FZ.

30004 875 6.110,-

Modul FM443

Solární modul pro regulaci solárního zařízení a až dvou

spotřebičů tepla (zásobníků)

30006 382 5.740,-

Modul FM444 Modul pro řízení alternativních zdrojů tepla 7747310 194 6.130,-

Modul FM445 Modul FM445 pro nabíjecí systémy teplé vody 7747300 978 9.270,-

Modul FM448

Modul FM448 se vstupem a výstupem 0-10V, výstup

sumární poruchy

30006 069 4.050,-

Modul FM456

Modul FM456 pro řízení 2 kotlů s hořákovým automatem

UBA nebo SAFe

30009 038 4.390,-

Modul FM457

Modul FM457 pro řízení 4 kotlů s hořákovým automatem

UBA, nebo SAFe

30009 052 5.430,-

Modul FM458

Kaskádový modul pro řízení až 4 stacionárních kotlů. Pouze

do regulace Logamatic 4321/4322 a 4323.

Doplňující příložné teplotní čidlo použitelné pro

7747310 206 5.360,-

FV/FZ

zabezpečení provozních podmínek, regulaci teploty

zpátečky nebo jako teplotní čidlo výstupní teploty otopné

vody pro funkční moduly

5991 376 540,-

5005 Technický katalog 2011/2 2011/1 2012/1


Logano plus GB312 • Změny vyhrazeny •

Příslušentví ke kotli Logano plus GB312

Typ Popis

NE 0.1

NE 1.1

NE 2.0

Neutralizační granulát, 10 kg

Připojovací koleno KAB 160/125

Připojovací koleno KAB 160

Připojovací koleno KAB 200

Připojovací kus KAS 160/125

Připojovací kus KAS 160

Připojovací kus KAS 200

Připojovací koleno pro přívod

vzduchu RLU

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

Neutralizační zařízení se skládá z plastové nádoby s

neutralizačním oddílem, vč. granulátu, cca do 800 kW

Neutralizační zařízení, skládá se z plastové nádoby s

7747300 103 9.900,neutralizačním

oddílem, přepadem a dle úrovně řízeného

čerpadla kondenzátu s dopravní výškou cca 2 m, vč.

granulátu, cca do 850 kW

Neutralizační zařízení, se samočinnou kontrolou, skládající

se z kvalitního plastu s neutralizačním oddílem, přepadem a

7747300 115 20.900,dle

úrovně řízeného čerpadla kondenzátu s dopravní

výškou cca 2 m, vč. granulátu, s diodami k indikaci poruch,

provozních stavů a doplnění, možnost předání signálu dále

např. na DDC, cca do 1500 kW

7747300 085 39.900,-

Neutralizační granulát pro NE 0.1/ NE1.1/ NE 2.0, hmotnost

10 kg.

7115 120 2.470,-

- Koleno 87° s otvorem pro měření spalin, plast

- Odkouření pro kotle o výkonech 90 nebo 120 kW

7747003 469 2.460,-

- Koleno 87° s otvorem pro měření spalin, plast

- Odkouření pro kotle o výkonech 120 nebo 160 kW

7747003 465 2.740,-

- Koleno 87° s otvorem pro měření spalin, plast

- Odkouření pro kotle o výkonech 200, 240 nebo 280 kW

7747003 466 4.350,-

- S otvorem pro měření spalin, plast

- Odkouření pro kotle o výkonech 90 nebo 120 kW

7747003 470 2.500,-

- S otvorem pro měření spalin, plast

- Odkouření pro kotle o výkonech 120 nebo 160 kW

7747003 467 1.640,-

- S otvorem pro měření spalin, plast

- Odkouření pro kotle o výkonech 200, 240 nebo 280 kW

• DN 110

7747003 468 2.330,-

• Pro druh provozu nezávislý na vzduchu z prostoru

• S otvorem pro měření

87094 970 520,-

Redukce 125 na 110 Pro kotel s výkonem 90 kW 87094 750 1.250,-

Redukce 160 na 125 Pro kotle s výkonem 120 a 160 kW 87094 754 1.300,-

Redukce 200 na 160 Pro kotle s výkonem 200, 240 nebo 280 kW 87094 756 2.220,-

Rozšíření z DN 110 na DN 125 Pro rozšíření potrubí pro přívod vzduchu 87094 780 na dotaz

Rozšíření z DN 110 na DN 160 Pro rozšíření potrubí pro přívod vzduchu 87094 782 1.580,-

Rozšíření z DN 160 na DN 200 Pro rozšíření potrubí pro přívod vzduchu 87094 784 1.790,-

Pojistná skupina KSS

Pojistná skupina KSS

Uzavírací ventil

Uzavírací ventil

Zpětná klapka

Zpětná klapka

Zpětná klapka

Zpětná klapka

Pro výkony 90-120 kW. Obsahuje tlakoměr, pojistný 3 bar

ventil R1, automatický odvzdušňovač. Vše

zaizolováno šedou izolací.

5006 2011/2

7747003 386 3.580,-

Pro výkony 160-280 kW. Obsahuje tlakoměr, pojistný 3 bar

ventil R1 1/4, automatický odvzdušňovač. Vše zaizolováno

šedou izolací.

7747003 387 4.830,-

Uzavírací délka 50 mm, ventil DN50, mezipřírubový PN 6/10/16, DN50, PN 6/10/16, pro

výkon pro výkon 90 nebo 90 nebo 120 120 kW kW

7738572 404 2.842,-

Uzavírací délka 50 mm, ventil DN65, mezipřírubový PN 6/10/16, DN65, PN 6/10/16, pro

výkon pro výkon 160-280 kW kW

7738572 405 3.685,-

Zpětná - uzavírací klapka ventil mezipřírubová mezipřírubový pro DN50, uzavření PN16, výstupu pro výkon a zpátečky 90 každého kotle

7738572 458

nebo - pamatovat 120 kWna

2 ks na každý kotel

- velmi krátká stavební délka

Zpětná - pamatovat klapka na mezipřírubová prodloužení kouřovodů DN65, při PN16, použití pro tovární výkonsady

7738572 459

160-280 kW

Zpětná délka 60 klapka mm, DN50, mezipřírubová PN 16, DN50, PN16, pro výkon 90

7738572 458

nebo pro výkon 120 90 kWnebo

120 kW

474,-

554,-

474,-

Zpětná délka 60 klapka mm, DN65, mezipřírubová PN 16, DN65, PN16, pro výkon

160-280 pro výkon kW 160-280 kW

7738572 459 554,-

- zpětná klapka mezipřírubová je zapotřebí při kaskádě kotlů bez továrního propojovacího potrubí

- je nutná jedna zpětná klapka na každý kotel

Technický katalog 2012/1

2011/1


Logano plus GB312 • Změny vyhrazeny •

Typ Popis

Stavební díly pro kaskádu, vel.

kotle 180/240

Stavební díly pro kaskádu, vel.

kotle 320

Stavební díly pro kaskádu, vel.

kotle 400/560

Stavební díly pro kaskádu, vel.

kotle 480

Společný odvod kondenzátu pro

GB312

Potrubí propojení KAS/DK

GB312-180/240 kW

Potrubí propojení KAS/DK

GB312-320 kW

Potrubí propojení KAS/DK

GB312-400 kW

Potrubí propojení KAS/DK

GB312-480 kW

Potrubí propojení KAS/DK

GB312-560 kW

Doporučená kotlová čerpadla pro kaskádu dvou kotlů:

pro systém odvodu spalin a sběrač spalin

vč. připojovacího kusu na kotel

pro kaskádovou montáž

stavební díly z plastu

pro systém odvodu spalin a sběrač spalin

vč. připojovacího kusu na kotel

pro kaskádovou montáž

stavební díly z plastu

pro systém odvodu spalin a sběrač spalin

vč. připojovacího kusu na kotel

pro kaskádovou montáž

stavební díly z plastu

pro systém odvodu spalin a sběrač spalin

vč. připojovacího kusu na kotel

pro kaskádovou montáž

stavební díly z plastu

Pro kotel Logano plus GB312-180/240 (2x90 kW / 2x120 kW): Wilo Top-S 40/4

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

30010 516 23.960,-

30010 517 23.960,-

30010 518 53.800,-

30010 519 53.800,-

Pro společné vedení až tří odvodů kondenzátu 63040 209 1.540,-

pro kaskádu dvou kotlů

možnost vestavby čerpadel nebo nových škrtících

klapek

materiál ocel

bez izolace

pro kaskádu dvou kotlů

možnost vestavby čerpadel nebo nových škrtících

klapek

materiál ocel

bez izolace

pro kaskádu dvou kotlů

možnost vestavby čerpadel nebo nových škrtících

klapek

materiál ocel

bez izolace

pro kaskádu dvou kotlů

možnost vestavby čerpadel nebo nových škrtících

klapek

materiál ocel

bez izolace

pro kaskádu dvou kotlů

možnost vestavby čerpadel nebo nových škrtících

klapek

materiál ocel

bez izolace

Pro kotel Logano plus GB312-320/400 (2x160 kW / 2x200 kW): Wilo Top-S 40/7

Pro kotel Logano plus GB312-480/560 (2x240 kW / 2x280 kW): Wilo Top-S 50/4

5007 Technický katalog 2011/2 2011/1 2012/1

30010 487 21.540,-

30010 488 23.740,-

30010 489 24.900,-

30010 490 25.950,-

30010 491 27.110,-


Logano plus GB312 • Změny vyhrazeny •

Kotlová čerpadla pro Logano plus GB312

Typ Popis

Wilo TOP-S 40/4

Wilo TOP-S 40/7

Wilo TOP-S 50/4

Oběhové čerpadlo Wilo TOP-S 40/4, 230 V, PN6/10,

3-stupňové, určeno pro kaskádu Logano plus

GB312-180/240 kW, pro kaskádu nutné objednat 2 ks

Oběhové čerpadlo Wilo TOP-S 40/7, 230 V, PN6/10,

3-stupňové, určeno pro kaskádu Logano plus

GB312-320/400 kW, pro kaskádu nutné objednat 2 ks

Oběhové čerpadlo Wilo TOP-S 50/4, 230 V, PN6/10,

3-stupňové, určeno pro kaskádu Logano plus

GB312-480/560 kW, pro kaskádu nutné objednat 2 ks

Elektronicky řízená kotlová čerpadla – dimenzovaná na ∆T = 15 – 20 K při 200 mbar

Typ Popis

Wilo Stratos 30/1-6

Wilo Stratos 40/1-4

Wilo Stratos 40/1-8

IF-Modul Stratos

Přechodová příruba DN50 na závit G 1 ½“

Přechodová příruba DN50 na závit přírubu G 2“

Přechodová příruba DN50 na přírubu

DN32 PN6 / PN10

Přechodová příruba DN50 na přírubu

DN40 PN6 / PN10

Přechodová příruba DN65 na závit G 1 ½“

Přechodová příruba DN65 na závit přírubu G 2“

Přechodová příruba DN65 na přírubu

DN32 PN6 / PN10

Přechodová příruba DN65 na přírubu

DN40 PN6 / PN10

Jiné typy čerpadel na vyžádání.

5008

Elektronicky řízené oběhové čerpadlo Wilo Stratos 30/1-6,

230 V, PN6/10, určeno pro kaskádu Logano plus

GB312-180/240 kW a zapojení s modulem PM10,

pro kaskádu nutné objednat 2 ks

Elektronicky řízené oběhové čerpadlo Wilo Stratos 40/1-4,

230 V, PN6/10, určeno pro kaskádu Logano plus

GB312-320/400 kW a zapojení s modulem PM10,

pro kaskádu nutné objednat 2 ks

Elektronicky řízené oběhové čerpadlo Wilo Stratos 40/1-8,

230 V, PN6/10, určeno pro kaskádu Logano plus

GB312-480/560 kW a zapojení s modulem PM10,

pro kaskádu nutné objednat 2 ks

IF-Modul Stratos Ext. AUS pro ovládání modulačního

čerpadla napětím 0-10 V pomocí modulu PM10, pro

kaskádu nutné objednat 2 ks

- pro Wilo Stratos 25/1-8

- 2 nutné na čerpadlo

- pro Wilo Stratos 30/1-6, 30/1-8

- 2 nutné na čerpadlo

- pro Wilo Stratos 32/1-8

- 2 nutné na čerpadlo

- pro Wilo Stratos 40/1-8, 40/1-12

- 2 nutné na čerpadlo

- pro Wilo Stratos 25/1-8

- 2 nutné na čerpadlo

- pro Wilo Stratos 30/1-8

- 2 nutné na čerpadlo

- pro Wilo Stratos 32/1-10

- 2 nutné na čerpadlo

- pro Wilo Stratos 40/1-8, 40/1-12

- 2 nutné na čerpadlo

Technický katalog 2011/2 2012/1

2011/1

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

2048 324 15.139,-

2046 602 16.156,-

2046 605 19.719,-

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

2030 520 18.403,-

2090 453 21.234,-

2030 570 31.261,-

7738572 515 2.666,-

8 718 581 376 2.328,-

8 718 581 377 2.328,-

8 718 581 375 2.328,-

8 718 581 374 2.328,-

8 718 581 380 2.328,-

8 718 581 381 2.328,-

8 718 581 379 2.328,-

8 718 581 378 2.328,-


Logano plus GB312 • Změny vyhrazeny •

Logano plus GB312

Veškeré konstrukční díly, které

přicházejí do styku se spalinami a

kondenzátem, jsou vyrobeny z

kvalitního hliníku

Princip protiproudého výměníku tepla

na straně vody a spalin pro vysoce

účinné využití kondenzační techniky

Plynový nízkoemisní předsměšovací hořák

Kotel a hořák tvoří jeden celek

Vysoká účinnost kotle – vysoký stupeň

ročního využití – optimální sladění

kotle a hořáku

Kotel, hořák a opláštění jsou jako

jedna jednotka smontovány ve

výrobním závodě

Způsob provozu je šetrný vůči

životnímu prostředí a je velmi úsporný

Předsměšovací plynový hořák je

nastaven a smontován z výrobního

závodu. Z toho vyplývají špičkové

hodnoty pokud se týká kvality

spalování, stupně využití a nízkých

emisí škodlivin.

Rozsah dodávky

Úzké, lehké konstrukční provedení a

malé rozměry zaručují bezproblémový

transport, dopravu na místo a instalaci

kotle při omezených prostorových

možnostech a malé ploše pro instalaci

Snížený odpor na straně vody pro

malý výkon čerpadla a nízkou

spotřebu elektrického proudu

Plně automatizovaný modulační

předsměšovací plynový hořák pro

zemní plyn E a LL

Ventilátor spalovacího vzduchu s

regulací otáček pro sníženou spotřebu

elektrického proudu

Nastavení z výrobního závodu na

zemní plyn E

Kotel s hořákem a opláštěním, kompletně smontovaný 1 transportní jednotka

Regulační přístroj (příslušenství) 1 karton

Projekční pokyny

5009 Technický katalog 2011/2 2011/1 2012/1

Velký výběr příslušenství pro sladěnou

systémovou techniku a rychlou

montáž

Pro spalování zemního plynu skupiny

EaLL

Přídavná opatření pro snížení hluku

nejsou potřebná vzhledem k nízkým

emisím hluku hořáku a opatřením pro

snížení hluku uvnitř kotle.

Kondenzační jednotka je proto vhodná

pro bytovou výstavbu

Všechny konstrukční díly důležité pro

funkci a pro servisní práce jsou lehce

přístupné

Konstrukce hořáku zajišťuje klidný

chod spalování při nízkých teplotách

spalování. Tomu odpovídají nízké

emise škodlivin a hluku


Logano plus GB312 • Změny vyhrazeny •

Paliva

Vhodné druhy plynu jsou zemní plyn E a LL.

Doporučujeme uzavřít smlouvu o inspekci s

topenářskou firmou. Pravidelná inspekce

zaručuje bezpečný a hospodárný provoz

Teplota spalin/přípojka do komínu

Spalinová potrubí u kondenzačních kotlů se

spalováním plynu podléhají – zejména

pokud jde o odolnost vůči korozi – zvláštním

požadavkům:

• Spalinová potrubí musí být schválena

• Spalinová potrubí musí být odolná vůči

vlhkosti a spalinám a agresivnímu

kondenzátu. Je nutné dodržet platné

technické předpisy a specifické požadavky

• Poněvadž kondenzační kotle patří mezi

přetlakové kotle, musí být počítáno ve

spalinovém systému s přetlakem

• Materiál spalinového potrubí musí být

tepelně odolný vůči vyskytujícím se teplotám

spalin. Musí být odolný vůči vlhkosti a

kyselému kondenzátu

• Teplota spalin může být nižší než 40 °C.

Komíny odolné vůči vlhku musí být proto

vhodné i pro tyto teploty

• Doporučujeme kondenzát, vznikající při

odvodu spalin, odvádět před kotlem.

Příslušná hrdla jsou k dispozici na

přípojkách kotlů, které firma Buderus nabízí

Kvalita vody

Každý provozovatel kotle si musí být vědom,

že čistá voda, jako médium k přenosu tepla,

ve skutečnosti neexistuje. Špatná kvalita

vody vede u otopných zařízení ke škodám

tvorbou kotelního kamene a korozí. Zařízení

je třeba plnit výlučně čistou vodou z

vodovodu. Přidávání prostředků pro úpravu

vody je povoleno jen se souhlasem výrobce

kotle. Na základě směrnice VDI 2035 a

směrnic BDH stanovil Buderus technickou

stránku na úpravu vody. Podrobné

informace naleznete v technickém katalogu

v Technické stránke K8.

Přídavná ochrana před korozí

Škody v důsledku koroze vznikají, jestliže do

otopné vody trvale vniká kyslík. Není-li

možné realizovat vytápěcí zařízení jako

uzavřené, jsou nutná přídavná opatření pro

ochranu proti korozi.

Aby se zabránilo škodám, musí mít

chemické přísady do otopné vody osvědčení

výrobce o nezávadnosti. Nedá-li se zabránit

vnikání kyslíku, doporučuje se oddělit

systém pomocí výměníku tepla. Další

pokyny je třeba hledat ve směrnici VDI

2035-2.

Dimezování otopného okruhu

Pro optimalizovaný způsob provozu a

vysoké využití kondenzace by mělo být

dimenzování otopného okruhu provedeno s

rozdílem dimenzované teploty 15-20 K.

Zářízení s podlahovým vytápěním

U otopných soustav s podlahovým

vytápěním s plastovými trubkami (DIN

4726), které nejsou těsné vůči kyslíku, je

třeba zařadit mezi kotel a zařízení

podlahového vytápění výměník tepla.

Neutralizační zařízení

Kondenzát, který se vytváří během provozu

vytápění, jak v kondenzačním kotli, tak i v

potrubí pro odvod spalin, je třeba odvádět

podle předpisu. Pro odvod kondenzátu z

kondenzačních kotlů včetně příslušných

spalinových zařízení do kanalizace, platí

jako směrnice ATV-Technická stránka A 251

s těmito požadavky:

• U vytápěcích zařízení s tepelným výkonem

25 - 200 kW je možné se obejít bez

neutralizace, jestliže se odvádí do

kanalizace stejným přívodem jako

kondenzát stejné množství domovní odpadní

vody, jaké odpovídá množství kondenzátu.

Jako směrnice platí, že má odtékat

průměrně za rok nejméně 25 násobný objem

domovní odpadní vody oproti množství

kondenzátu, které je možno očekávat.

• U vytápěcích zařízení s tepelným výkonem

nad 200 kW je neutralizační zařízení pro

kondenzát předepsáno. Rozhodující pro

přívod kondenzátu ze zařízení s

kondenzačním kotlem do kanalizace jsou

místní úřady pro odpadní vody. Při použití

neutralizačního zařízení se vznikající

kondenzát odvádí přes zásaditý granulát.

Tím se zvýší hodnota pH na 6,5 - 10. Pak

může být kondenzát beze všeho vypouštěn

do kanalizace. Jeho vlastnosti odpovídají

Technickým stránkám ATV A 115 a A 251 a

také DIN 4702-6.

Přepočet jmenovitého výkonu na jiné teplotní spády, teplotní rozdíl 10-25 K, faktor 1,0 při 50/30 °C

Příklad výpočtu:

5010 Technický katalog 2012/1

2011/1

Ohřev teplé vody

Ke kotli je možno přiřadit libovolný

zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux.

Spalovací vzduch

Spalovací vzduch nesmí ani vykazovat

vysokou koncentraci prachu ani obsahovat

halogenové sloučeniny. Jinak mohou

vzniknout značné škody ve spalovacím

prostoru a na dodatkových teplosměnných

plochách. Zejména halogenové sloučeniny,

obsažené ve sprejích, ředidlech, čisticích a

odmašťovacích prostředcích a

rozpouštědlech, působí silně korozivně.

Přívod spalovacího vzduchu je třeba

koncipovat tak, aby např. nebyl nasáván

žádný vzduch odváděný z chemických

čistíren a lakoven. Je třeba dodržovat

specifické požadavky platné v dané zemi.

Další pokyny je třeba hledat ve směrnici VDI

2035-2.

Zařízení pro zachcování nečistot ve

stávajících zařízeních

Před instalací kotle do stávajícího

vytápěcího zařízení musí být toto zařízení

vyčištěno od nečistot a kalu a důkladně

propláchnuto. Jinak se mohou nečistoty

usazovat v kotli a vést k místnímu

přehřívání, korozi a hluku.V takovém

případě se doporučuje instalace zařízení pro

zachycování nečistot a odkalování. Tato

zařízení by měla být instalována v

bezprostřední blízkosti místa ležícího mezi

kotlem a nejníže položenou částí vytápěcího

zařízení a měla by být dobře přístupná.

Inspekce

Doporučujeme ve smyslu ekologického a

bezporuchového provozu pravidelnou

údržbu kotle a hořáku.

U plynového kondenzačního kotle Logano plus GB312 o výkonu

120 kW má být zjištěn jmenovitý tepelný výkon při teplotním spádu

80/60 °C.

Při teplotě vratné vody 60 °C činí přepočtový faktor 0,925.

Jmenovitý tepelný výkon při 80/60 °C činí tedy 113 kW.


Logano plus GB312 • Změny vyhrazeny •

Místnost instalace

Kotel Logano plus GB312

Velikost kotle 90 120 160 200 240 280

A (minimální) v mm 500

A (doporučené) v mm 700

B (minimální) v mm 550

B (doporučené) v mm 700

C (minimální) v mm 100

C (doporučené) v mm 500

D (minimální) v mm 500

D (doporučené) v mm 700

Kotle Logano plus GB312 - kaskáda z výrobního závodu

Velikost kotle 180 240 320 400 480 560

Šířka B Kmax1 /mm 2041 2041 2243 2421 2620 2573

Hloubka T / mm 1893 1893 2046 2186 2187 2186

Odstup kotlů T Z /mm 642 642 795 935 936 935

Odstup S / mm 419 419 367 515 454 407

Při instalaci kotle je třeba dodržet minimální míry (míry v závorce). Pro zjednodušení montážních, údržbových a servisních prací je třeba

zvolit doporučené odstupy od stěn.

Místnost instalace musí být bezpečná vůči mrazu a dobře větraná. Kromě toho je třeba dbát na to, aby spalovací vzduch nebyl

znečišťován prachem nebo sloučeninami halogenů a uhlovodíků. Sloučeniny uhlovodíků tohoto druhu jsou obsaženy např. ve sprejích,

rozpouštědlech a čistících prostředcích, lacích a barvách a také v lepidlech.

V případě potřeby může být spalovací vzduch nasáván zvenčí samostatným potrubím (viz příslušenství).

5011 Technický katalog 2011/1 2012/1


Logano plus GB312 • Změny vyhrazeny •

Logano plus GB312

90 120 160 200 240 280

Jmenovitý tepelný výkon při 50/30 °C °C 90 120 160 200 240 280

při 80/60 °C °C 84 113 150 187 225 263

Tepelný příkon kW 86,5 116 155 193 232 271

Šířkadélka/šířka/výška T K mm 994 994 1202 1202 1410 1410

Min. otvor pro dopravu délka/šířka/výška mm 856/650/1429 1064/650/1429 1272/650/1429

D AA DN 160 1)

160 160 200 200 200

Spaliny - výstup H AA mm 470 470 470 495 495 495

A 2 mm 332 332 384 436 488 540

Výstup kotle V K R2/DN50 R2/DN50 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65

H VK mm 1308 1308 1300 1300 1300 1300

Zpátečka kotle R K Rp2/DN50 Rp2/DN50 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65

H RK mm 270 270 374 270 374 270

Připojení pojistného ventilu S T mm R1 R1 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4

Přípojka plynu H GAS mm 1143 1143 1143 1143 1143 1143

A 1 mm 269 269 373 269 373 269

světlost palec R3/4 R3/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4

Hmotnost netto kg 205 205 240 265 300 330

Obsah vody l 16 16 20 24 27 30

Teplota spalin při 80/60 °C °C 69 78 77 76 75 78

při 50/30 °C °C 49 56 54 55 55 56

Hmotnostní průtok spalin - plné zatížení při 80/60 °C g/s 38,9 53,9 69,9 88,0 105,0 125,7

při 50/30 °C g/s 38,2 53,8 70,2 87,8 106,0 125,9

Obsah CO 2 -ZP- plné zatíž. % 9,1

Disponibilní tah Pa 100

Nezávislý na vzduchu z místnosti instalace H RLU mm 1029

A 5 mm 373

Elektrický příkon Plné zatížení W 84 150 190 230 270 330

Maximální teplota výstupu 2)

Část. zatížení W 40 40 45 50 50 50

°C 85

Přípustný provozní přetlak bar 4

Známka CE CE-0085 BP 5508

1) Průměr po připojovacím kotlovém kusu KAS/KAB=DN125

2) STB-pojistná teplota 100 °C

5012 Technický katalog 2012/1

2011/1


Logano plus GB312 • Změny vyhrazeny •

Logano plus GB312 - dvojkotel - kaskáda z výrobního závodu

180 240 320 400 480 560

Jmenovitý tepelný výkon při 50/30 °C °C 180 240 320 400 480 560

při 80/60 °C °C 168 226 302 374 450 526

Tepelný výkon kW 173 232 310 386 464 542

Šířka max B Kmax mm 1748 1748 1949 2040 2247 2196

Šířka B K mm 994 994 1202 1202 1410 1410

Hloubka T mm 1842 1842 1995 2135 2139 2135

Odstup kotlů T Z mm 642 642 795 935 936 935

Min. otvor pro dopravu délka/šířka/výška mm 856/650/1429 1064/650/1429 1272/650/1429

Výstup spalin D AA vnitřní DN 200 200 200 250 250 250

H AA mm 981 981 989 1727 1732 1727

A 2 mm 332 332 384 436 488 540

Výstup kotle V K DN 65 DN 65 DN 80 DN 80 DN 100 DN 100

Zpátečka kotle R K DN 65 DN 65 DN 80 DN 80 DN 100 DN 100

Přípojka plynu A 1 mm 270 270 374 270 374 270

5013 Technický katalog 2011/1 2012/1


Logano plus GB312 • Změny vyhrazeny •

180 240 320 400 480 560

Instalační rozměry kaskády K mm 327 327 433 327 431 327

M mm 455 455 455 663 663 871

N mm 270 270 374 270 374 270

O mm 578 578 622 627 679 679

R mm 565 565 773 773 981 981

S mm 176 176 125 210 157 106

U mm 210 210 246 242 243 242

Hmotnost netto kg 410 410 480 530 600 660

Obsah vody l 32 32 40 48 54 60

Teplota spalin při 80/60 °C °C


Logano plus GB402 • Změny vyhrazeny •

Logano plus GB402

Popis a zvláštnosti

Moderní a mnohostranný koncept kotle

Příznivý poměr cena/výkon

Kompaktní - stacionární - plynový -

kondezační kotel s vysoce výkonným

výměníkem tepla ze slitiny hliníku a křemíku

Plynový - kondenzační - kotel podle EN 677

Vysoký normovaný stupeň využití až 99 %

(Hs) / 110% (Hi)

Rozsah modulace výkonu od 20 do 100 %

S modulačním plynovým předsměšovacím

hořákem pro tichý a energetický úsporný

provoz a s hořákovým automatem SAFe

Volitelný pro provedenení nezávislé na

vzduchu z prostoru instalace

Pět výkonových řad s jmenovitým výkonem

od 320 do 620 kW

Plynová armatura s integrovanou kontrolou

těsnosti

Tichý a nízkoemisní provoz

Minimální tepelné ztráty díky dostatečné

tepelné izolaci bloku kotle

Žádné požadavky na minimální průtok

otopné vody kotlem

Nejsou nutná dodatečná opatření na

snížení hlučnosti

Nízké emise škodlivin (NOx do 70 mg/kWh)

Snadná obsluha

Optimalizovaná, digitální regulační technika

Buderus

Moderní regulační systém s možností řízení

v závislosti na venkovní teplotě (systém

EMS a Logamatic řady 4000)

Možnost volby/rozšíření regulace podle

potřeby použitím modulové koncepce

5015 Technický katalog 2011/2 2011/1 2012/1

Montáž, uvedení do provozu a údržba

Výborné servisní vlastnosti, snadná údržba

Systém servisní diagnózy SDS a servisní

hlášení v nekódovaném textu

Kotel je přednastaven z výrobního závodu,

ihned provozu schopný se zemním plynem

E

Kompaktní konstrukce, nízká hmotnost a

malá potřeba pro ustavení

Možnost integrovat neutralizační zařízení do

kotle

Otvor pro čištění teplosměnných ploch pro

jednoduchou kontrolu a možnost

mechanického čištění


Logano plus GB402 • Změny vyhrazeny •

Logano plus GB402

Ceny a provedení Logano plus GB402

Typ Popis

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

Logano plus GB402 - 320 Stacionární kondenzační kotel o výkonu 320 kW 7736613 548 na dotaz

Logano plus GB402 - 395 Stacionární kondenzační kotel o výkonu 395 kW 7736613 549 na dotaz

Logano plus GB402 - 470 Stacionární kondenzační kotel o výkonu 470 kW 7736613 550 na dotaz

Logano plus GB402 - 545 Stacionární kondenzační kotel o výkonu 545 kW 7736613 551 na dotaz

Logano plus GB402 - 620 Stacionární kondenzační kotel o výkonu 620 kW 7736613 552 na dotaz

5016 2011/2

Technický katalog 2012/1

2011/1


Logano plus GB402 • Změny vyhrazeny •

Regulační systém Logamatic EMS

Regulační přístroje pro Logano plus GB402

Typ Popis

Logamatic RC25

Logamatic RC35

Logamatic RC35 s venkovním

čidlem

Modul MM10

Modul WM10

Modul EM10

Modul PM10

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

Modulační prostorový regulátor pro sběrnici EMS s

možností řízení podle venkovní teploty. Až 8 standardních

spínacích programů pro otopný okruh a TV.

Prostorový modulační regulátor pro sběrnici EMS. K použití

jako ovládací jednotka pro regulaci teploty vytápěcího

zařízení podle venkovní teploty, nebo jako prostorový

7747312 364 3.190,regulátor.

Výběr z 8 standardních týdenních časových

programů, možnost nastavení vlastního programu. Program

i pro ohřev TV a spínání cirkulačního čerpadla. Možnost

rozšíření funkcí pomocí modulů, možnost řízení až 4

otopných okruhů.

Regulátor je vybaven čidlem venkovní teploty pro řízení

7747312 278 4.780,podle

venkovní teploty. 7742903 000 5.030,-

Modul směšovače pro zařízení s kotli Buderus s EMS a

jedním otopným okruhem se směšovačem k libovolně

volitelné montáži vč. čidla vstupní teploty, možný max.

jeden modul na zařízení, vč. sady pro nástěnnou montáž.

Pro kombinaci s Logamatic RC35.

Modul termohydraulického rozdělovače (THR), pro zařízení

s kotli Buderus s EMS, s THR a jedním otopným okruhem

bez směšovače, vč. čidla teploty THR, možný max. jeden

modul na zařízení, vč. sady pro nástěnnou montáž, pro

kombinaci s Logamatic RC35.

Modul pro řízení kotle Buderus s EMS pomocí napětí 0-10V,

výstup sumární poruchy, možné připojení i bez RC35

Modul PM10 pro řízení modulačního čerpadla v kotlovém

okruhu pro kotle Logano plus GB312/GB402

30008 504 3.190,-

30008 505 3.200,-

5016 995 5.070,-

7736613 594 3.990,-

FA Čidlo venkovní teploty 5991 374 260,-

Modul UM10 PM10

Modul PM10 pro řízení proventilátoru řízení modulačního pro přívod čerpadla spalovacího v kotlovém

okruhu vzduchu pro a/nebo kotleuzavírací Logano plus spalinové GB312/GB402 klapky

7736613 63034 266 594 3.990,- 3.400,-

FA Čidlo venkovní teploty 5991 374 260,-

5017 2011/2

Technický katalog 2011/1 2012/1


Logano plus GB402 • Změny vyhrazeny •

Regulační systém Logamatic 4000 - Samostatný kotel

Regulační systém Logamatic 4000 - Kaskádové zapojení

Regulační přístroje Logamatic řady 4000 pro Logano plus GB402

Typ Popis

Logamatic 4121

Logamatic 4122+MEC2

Logamatic 4122

Logamatic 4323

Modul FM441

Základní funkce:

- Řízení nástěnného kotle s UBA

- Otopný okruh se směšovačem (HK2)

Volitelná funkce:

- otopný okruh bez směšovače (HK 1), ohřev TV s

nabíjecím a cirkulačním čerpadlem nebo

- otopný okruh se směšovačem (HK 1), ohřev TV pomocí

UBA

Podrobnější informace o regulátorech a příslušenství

viz kapitola 6 "Regulační přístroje"

- Řídící reg. přístroj s MEC2

- Určeno pro všechny nástěnné kotle s universálním

hořákovým automatem (UBA)

- Použitelné jako regulátor kaskády kotlů (FM456, FM457)

- Použitelné jako rozšiřující reg. přístroj (FM442, FM443,

FM445, FM446, FM448)

- Kaskáda pro až 8 nástěnných kotlů

Podrobnější informace a příslušenství viz kapitola

"Regulační přístroje"

Rozšíření o další regulační funkce (FM442, FM443, FM445,

FM446, FM448)

Bez ovládací jednotky MEC2, pouze s kotlovým displejem

Podrobnější informace a příslušenství viz kapitola

"Regulační přístroje"

Modulární, digitální regulační přístroj používaný jako

rozšíření regulačního systému Logamatic 4000 příp. jako

nezávislá regulace při dálkovém ovládání.

Modul FM441 pro jeden otopný okruh se směšovačem a

řízení ohřevu TV a cirkulačního čerpadla vč. teplotního čidla

zásobníkového ohřívače TV.

5018 2011/2

Technický katalog 2012/1

2011/1

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

30008 908 20.820,-

30008 923 15.520,-

30009 067 11.600,-

7747310 523 18.540,-

30004 858 5.900,-


Logano plus GB402 • Změny vyhrazeny •

Modul FM442

Modul FM442 pro dva otopné okruhy se směšovačem vč. 1

teplotního čidla FV/FZ.

30004 875 6.110,-

Modul FM443

Solární modul pro regulaci solárního zařízení a až dvou

spotřebičů tepla (zásobníků)

30006 382 5.740,-

Modul FM444 Modul pro řízení alternativních zdrojů tepla 7747310 194 6.130,-

Modul FM445 Modul FM445 pro nabíjecí systémy teplé vody 7747300 978 9.270,-

Modul FM448

Modul FM448 se vstupem a výstupem 0-10V, výstup

sumární poruchy

30006 069 4.050,-

Modul FM456

Modul FM456 pro řízení 2 kotlů s hořákovým automatem

UBA nebo SAFe

30009 038 4.390,-

Modul FM457

Modul FM457 pro řízení 4 kotlů s hořákovým automatem

UBA, nebo SAFe

30009 052 5.430,-

Modul FM458

Příslušenství k regulaci Logamatic řady 4000

Kaskádový modul pro řízení až 4 stacionárních kotlů. Pouze

do regulace Logamatic 4321/4322 a 4323.

7747310 206 5.360,-

Držák na stěnu pro MEC2 Držák na stěnu pro ovládací jednotku MEC2

Doplňující příložné teplotní čidlo použitelné pro

5720 812 1.190,-

FV/FZ

zabezpečení provozních podmínek, regulaci teploty

zpátečky nebo jako teplotní čidlo výstupní teploty otopné

vody pro funkční moduly

5991 376 540,-

Samostatné čidlo prostorové

teploty

Pro dálkové ovládání BFU nebo pro RC35. 5993 226 420,-

FSS teplotní čidlo

HZG rozšiřující sada

BFU dálk. ovládání

BFU/F dálk. ovládání

Rozšíření pro 2. zásobník nebo pro ohřev bazénu,

řízený modulem FM443 resp. SC40

Skládá se z 1 referenčního čidla 9,7 mm pro 2.

zásobník

Včetně připojovacího konektoru a příslušenství

Objednávat ve spojení s přepínacím ventilem VS-SU

- Sada pro rozšíření systému o podporu vytápění ve spojení

s modulem FM443 resp. SC40

- Sestává z 3-cestného přepínacího ventilu 1" a 2 čidel

teplot

BFU - dálkové ovládání s prostorovým čidlem a přepínačem

provozních režimů

BFU/F - dálkové ovládání s prostorovým čidlem a

přepínačem provozních režimů, s přijímačem časového

rádiového signálu.

5019 2011/2

Technický katalog 2011/1 2012/1

5991 520 350,-

5991 530 6.640,-

30002 252 1.800,-

30002 268 2.100,-


Logano plus GB402 • Změny vyhrazeny •

Příslušenství pro Logano plus GB402

Typ Popis

NE 0.1

NE 1.1

NE 2.0

Neutralizační granulát, 10 kg

Další příslušenství pro Logano plus GB402

Pojistná sada kotle

Nosník armatur

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

Neutralizační zařízení se skládá z plastové nádoby s

neutralizačním oddílem, vč. granulátu, cca do 800 kW

Neutralizační zařízení, skládá se z plastové nádoby s

7747300 103 9.900,neutralizačním

oddílem, přepadem a dle úrovně řízeného

čerpadla kondenzátu s dopravní výškou cca 2 m, vč.

granulátu, cca do 850 kW

Neutralizační zařízení, se samočinnou kontrolou, skládající

se z kvalitního plastu s neutralizačním oddílem, přepadem a

7747300 115 20.900,dle

úrovně řízeného čerpadla kondenzátu s dopravní

výškou cca 2 m, vč. granulátu, s diodami k indikaci poruch,

provozních stavů a doplnění, možnost předání signálu dále

např. na DDC, cca do 1500 kW

7747300 085 39.900,-

Neutralizační granulát pro NE 0.1/ NE1.1/ NE 2.0, hmotnost

10 kg.

7115 120 2.470,-

Rozdělovač s manometrem, automatickým

odvzdušňovačem, připojením pojistného ventilu a nosníku

armatur

Nosník armatur s plnícím a vypouštěcím ventilem 3/4", pro

napojení omezovače maximálního tlaku a pojistné sady

kotle

8718572 719 15.425,-

8718572 302 9.641,-

Přechodový kus Přechodový kus pro připojení pojistného ventilu DN 32/50 7747312 071 442,-

Omezovač max. tlaku DSH 143

F001

Pro umístění na zabezpečovací soustavu armatur 81855 160 7.770,- 7.050,-

Tlumič hluku spalin DN200

Tlumič hluku spalin DN200, nerez ocel, pouze pro

kondenzační kotle. Útlum 10 dB(A).

82174 176 15.760,-

Těsnící manžeta Těsnící manžeta odvodu spalin DN200 5354 332 2.120,-

Tlumič hluku spalin DN250

Tlumič hluku spalin DN250, nerez ocel, pouze pro

kondenzační kotle. Útlum 10 dB(A).

82174 184 27.320,-

Těsnící manžeta

Těsnící manžeta odvodu spalin DN250, pouze pro

kondenzační kotle a kondenzační výměníky.

5354 334 2.230,-

Redukce DN250 na DN200

Z plastu PP

Z spalinového hrdla DN250 na hrdlo DN200

8718572 278 3.880,-

Rozšíření

Z plastu PP

Ze spalinového hrdla DN200 na hrdlo DN250

7747222 605 na dotaz

Připojovací kus přímý Připojovací kus přímý, PP, DN200 7747003 468 2.330,-

Připojovací koleno 87° Připojovací koleno 87°, PP, DN200 7747003 466 4.350,-

Uzavírací ventil Uzavírací ventil mezipřírubový DN80, PN 6/10/16 7738572 407 4.190,-

5020 2011/2

Technický katalog 2012/1

2011/1


Logano plus GB402 • Změny vyhrazeny •

Typ Popis

Příruba pro nasávání vzduchu

Příruba pro nasávání vzduchu

Příruba pro nasávání vzduchu

Regulátor tlaku plynu pro GB402

Příruba pro nasávání vzduchu pro provoz kotle nezávislý na

vzduchu z kotelny.

Dimenze DN200

Příruba pro nasávání vzduchu pro provoz kotle nezávislý na

vzduchu z kotelny.

Dimenze DN200

Příruba pro nasávání vzduchu pro provoz kotle nezávislý na

vzduchu z kotelny.

Dimenze DN200 dle EN1506

Zařízení k redukci vyšších připojovacích tlaků na jmenovitý

připojovací tlak ke kotli Logano plus GB402 na 20 mbar.

Regulátor tlaku plynu FRS 505

Rp 1/2

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

8718572 875 5.000,-

8718572 876 4.190,-

8718573 678 2.815,-

8718577 662 5.293,-

Regulátor tlaku plynu pro GB402 Regulátor tlaku plynu FRS 507, Rp 3/4 8718577 663 5.672,-

Regulátor tlaku plynu pro GB402 Regulátor tlaku plynu FRS 510, Rp1 8718577 664 5.955,-

Regulátor tlaku plynu pro GB402 Regulátor tlaku plynu FRS 515, Rp 1 1/2 8718577 665 8.415,-

Příslušenství pro kaskádu dvou kotlů Logano plus GB402

Kaskádový sběrač pro GB402

THR kaskády kotlů GB402

Kaskádový sběrač spalin DN300

Kaskádový sběrač spalin DN350

Kaskádový sběrač spalin DN400

Kaskádový sběrač spalin DN500

Motorická spalinová klapka DN250

Pro napojení dvou kotlů GB402

Sestává z:

- sběrač (výstup/zpátečka)

- tepelná izolace sběrače

- 2x stojan

- 2x kompenzátor DN80 na potrubí zpátečky

- 2x 90° koleno na potrubí zpátečky

- těsnění, šrouby a montážní materiál

Termohydraulický rozdělovač pro kaskádu kotlů Logano

plus GB402

Připojení na sběrač kaskády

Montáž volitelně vlevo či vpravo

Sestává z:

- THR s přípojením DN150/PN6, odvzdušňovač,

vypouštění a ponorná jímka 3/4", 150 mm

- Tepelná izolace THR

- 1x stojan a montážní materiál

Kaskádový sběrač spalin pro dva kotle GB402 v dimenzi

DN300

Kaskádový sběrač spalin pro dva kotle GB402 v dimenzi

DN350

Kaskádový sběrač spalin pro dva kotle GB402 v dimenzi

DN400

Kaskádový sběrač spalin pro dva kotle GB402 v dimenzi

DN500

Těsná klapka Kutzner & Weber s koncovým spínačem

- pro vestavbu do kouřového kotle

- umožňuje menší průřez spalinové cesty

- pro řízení je zapotřebí modul UM10

5021 2011/2

Technický katalog 2011/1 2012/1

7736613 101 na dotaz

7736613 102 na dotaz

7738574 7736613 165 112 na dotaz

7738574 7736613 166 113 na dotaz

7738574 7736613 167 114 na dotaz

7738574 7736613 168 115 na dotaz

7738573 027 na dotaz


Logano plus GB402 • Změny vyhrazeny •

Typ Popis

Čerpadlová skupina

Pro napojení 1x GB402 na kaskádový sběrač

Napojení DN80/PN16

Sestává z:

- modulační nízkoenergetické oběhové čerpadlo Wilo

Stratos

- modul IF pro řížení čerpadla Wilo signálem 0 - 10 V

- 1x Modul PM10 - modul pro řízení modulačního

čerpadla signálem 0 - 10 V

- potrubní propojení kotle na výstupu a zpátečce

- 1x zpětná klapka, 2x uzavírací ventily, těsnění a

šrouby

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

7738574 7736613 070 905 na dotaz

Čerpadlová skupina

Pro kotel GB402 - 320 s čerpadlem Wilo Stratos 40/1-12

Pro kotel GB402 - 395 s čerpadlem Wilo Stratos 50/1-9 7738574 7736613 071 906 na dotaz

Čerpadlová skupina Pro kotel GB402 - 470 s čerpadlem Wilo Stratos 50/1-12 7738574 7736613 072 907 na dotaz

Čerpadlová skupina Pro kotel GB402 - 545 s čerpadlem Wilo Stratos 65/1-9 7738574 7736613 073 908 na dotaz

Čerpadlová skupina Pro kotel GB402 - 620 s čerpadlem Wilo Stratos 65/1-12 7738574 7736613 074 909 na dotaz

Čerpadlová skupina

Čerpadlová skupina

Čerpadlová skupina

Pro napojení 1x GB402 na kaskádový sběrač

Napojení DN80/PN16

Sestává z:

- modulační nízkoenergetické oběhové čerpadlo

Grundfos Magna

- modul GENIbus MB pro řížení čerpadla Grundfos

signálem 0 - 10 V

- 1x Modul PM10 - modul pro řízení modulačního

čerpadla signálem 0 - 10 V

- potrubní propojení kotle na výstupu a zpátečce

- 1x zpětná klapka, 2x uzavírací ventily, těsnění a

šrouby

Pro kotel GB402 - 320 s čerpadlem Grundfos MAGNA

40-120 F

Pro kotel GB402 - 395/470 s čerpadlem Grundfos MAGNA

50-120 F

Pro kotel GB402 - 545/620 s čerpadlem Grundfos MAGNA

65-120 F

5022 2011/2

Technický katalog 2012/1

2011/1

7736613 910 na dotaz

7736613 911 na dotaz

7736613 912 na dotaz


Logano plus GB402 • Změny vyhrazeny •

Logano plus GB402

Veškeré díly, které jsou v kontaktu se

spalinami a vodním kondenzátem jsou

vyrobeny z vysoce kvalitního hliníku

Na straně vody a spalin se využívá principu

protiproudového výměníku tepla pro vysoce

účinné využití kondenzační technologie

Plynový předsměšovací hořák

Kotel a hořák tvoří jednu jednotku

Palivo: zemní plyn skupin E a LL

Vysoká účinnost (i celoroční stupeň využití)

kotle díky optimálnímu sladění kotle a

hořáku

Odpadají montážní časy hořáku na kotel,

jelikož je z výroby hořák již namontován a

připraven ihned k použití

Ekologický a úsporný provoz

Plynový předsměšovací hořák,

přizpůsobený ve všech aspektech

velikostem kotlů. Z toho vyplívají špičkové

hodnoty v souvislosti s kvalitou spalování,

účinností, nízkými emisemi škodlivých látek,

nízkými hlukovými emisemi a pohodlnou

manipulací při servisních úkonech.

Rozsah dodávky

Smontovaný kotel (bez opláštění) 1 balení na paletě

Opláštění 1 karton

Regulační přístroj MC10 se základní řídící jednotkou BC10 1 karton

Hlavní konstrukční znaky, optimalizované

pro kondenzační technologii zajištují

konstantně vysoký prostup tepla přes celou

topnou plochu

Lehké, kompaktní konstrukční provedení s

malými rozměry zajišťují snadnou přepravu,

instalaci a zapojení kotle i v omezených

prostorových podmínkách a na malé

instalační ploše

Plně automatický, modulující

předsměšovací plynový hořák pro zemní

plyn skupin E a LL

Ventilátor spalovacího vzduchu s regulací

otáček pro sníženou spotřebu elektřiny

Přídavná opatření pro tlumení hluku nejsou

vzhledem k nízkým hlukovým emisím

hořáku a interních opatřeních v kotli pro

izolaci hlkuku zpravidla potřebná. Tento

kondenzační kotel je tak například vhodný

pro instalaci v bytových domech.

5023 2011/2

Technický katalog 2011/1 2012/1

Snížení odporu na straně vody pro nižší

výkon čerpadel a nižší spotřebu elektrické

energie

Velký výběr příslušenství pro promyšlenou

systémovou techniku a rychlou montáž

Pro vytápění zemním plynem

Plynový předsměšovací hořák je výrobcem

nastaven a namontován. Všechny důležité

konstrukční díly pro funkci kotle jsou pro

servisní práce snadno přístupné.

Konstrukce hořáku zajišťuje klidný proces

spalování při nízkých teplotách. Tomu

odpovídají i nízké hodnoty emisí škodlivých

látek (NOx do 70 mg/kWh).

Nízká montážní náročnost díky

integrovanému hořáku, momontovaném

výrobcem - hořák je okamžitě připraven k

provozu


Logano plus GB402 • Změny vyhrazeny •

Projekce

Hydraulický odpor na straně otopné vody

Místnost instalace

Doporučené a minimální odstupy

Rozměr

Odstup

minimální doporučený

A 700 1000

B 150 400

C 1)

- -

D 700 1000

E 1)

150 400

Rozměry v [mm]

1)

Tyto odstupy závisí na použitém typu systému odvodu

spalin.

Při instalaci kotle je třeba dodržet minimální rozměry odstupů (míry v závorce). Pro zjednodušení montážních, údržbových a servisních prací je třeba zvolit

doporučené odstupy od stěn.

Místnost instalace musí být bezpečná vůči mrazu a dobře větraná. Kromě toho je třeba dbát na to, aby spalovací vzduch nebyl znečišťován prachem nebo

sloučeninami halogenů a uhlovodíků. Sloučeniny uhlovodíků jsou obsaženy např. ve sprejích, rozpouštědlech a čistících prostředcích, lacích a barvách a

také v lepidlech.

V případě potřeby může být spalovací vzduch nasáván zvenčí samostatným potrubím (viz. příslušenství)

5024 Technický katalog 2012/1

2011/1


Logano plus GB402 • Změny vyhrazeny •

Paliva

Vhodné jsou kategorie zemního plynu E a LL. Pro

zachování hodnoty zařízení doporučejeme

uzavření inspekční smlouvy s topenářskou firmou.

Pravidelná inspekce zaručuje bezpečný a

hospodárný provoz.

Teplota spalin / přípojka komínu

Potrubní vedení k odvodu spalin plynových

kondenzačních kotlů podléhají (zejména v

souvislosti s odolností proti korozi) zvláštním

požadavkům:

Potrubní vedení musejí být odolná proti

působení vlhkosti a spalin i proti působení

agresivního kondenzátu.

Dále je nutno dodržovat platná pravidla techniky a

lokální požadavky.

Ohřev vody

Je nutno dodržovat požadavky

schvalovacího rozhodnutí.

Protože kondenzační kotle jsou kotle

přetlakové, je nutno počítat s přetlakem ve

vedení pro odvod spalin

Materiál vedení pro odvod spalin musí být

odolný proti teplotě odváděných spalin.

Musí být necitlivý oproti vlhkosti a odolný

proti působení kyselého vodního

kondenzátu.

Teplota spalin může být pod 40 °C. Komíny

odolné proti působení vlhkosti musí proto

být vhodné i pro tyto teploty.

Kondenzát, vznikající ve spalinové cestě

musí být odváděn pomocí připojojvací

tvarovky.

Ke kotli lze přiřazovat libovolné zásobníkové

ohřívače vody Logalux.

Kvalita vody

Protože pro přenos tepla není k dispozici čistá

voda, je nutno dbát na její složení. Špatná kvalita

vody způsobuje v otopných systémech škody

tvorbou vodního kamene a koroze. Přidávání

prostředků pro úpravu vody do otopné vody je

připustné pouze se schválením výrobce kotle. Na

základě směrnice VDI 2035 a informačních listů

BDH vypracovala společnost Buderus projektová

upozornění ke kvalitě vody pro otopné systémy.

Přepočet jmenovitého výkonu na jiné teplotní spády

Teplotní rozdíl 10-25 K, Faktor 1,0 při 50/30 °C

Dodatečná ochrana proti korozi

Pokud do otopné vody trvale vniká kyslík, dochází

ke škodám korozí. Pokud nelze otopný systém

realizovat jako uzavřený, je nutné provést

oddělení systému pomocí výměníku tepla.

Bezpečnostní vybavení podle EN 12828

Nutnost dodržování údajů informačního listu

K8

Jištění proti nedostatku vody, resp.

omezovač minimálního tlaku nejsou nutné.

Funkce je zajištěna integrovaným čidle tlaku

vody.

Jak náhrada za separační nádobu je

potřebný pouze přídavný omezovač max.

tlaku. Přídavný bezpečnostní omezovač

teploty není nutný.

Dimenzování otopného okruhu

Pro optimalizovaný provozní režim a vysoké využití

kondenzace by koncepce otopného okruhu měla

být dimenzována s projektovaným teplotním

spádem 15 - 20 K.

Systémy podlahového vytápění

V systémech podlahového vytápění s plastovou

trubkou, bez kyslíkové bariéry (DIN 4726) je nutno

mezi kotel a systém podlahového vytápění

instalovat (jako oddělení systémů) výměník tepla.

Neutralizační zařízení

Vodní kondenzát, vznikající během topného

provozu jak v kondenzačním kotli, tak i ve vedení

pro odvod spalin je nutno odvádět v souladu s

předpisy. Pro zavádění kondenzátu z

kondenzačních kotlů včetně příslušného

spalinového systému platí jako směrnice

informační list ATV A 251 s následujícími

požadavky:

Pro otopné systémy nad 200 kW je

všeobecně předepsáno neutralizační

zařízení pro kondenzát. Pro zavádění

kondenzátu z kondenzačních kotlů jsou

rozhodující lokální úřady pro správu

kanalizace. Při používání neutralizačního

zařízení je vznikající kondenzát veden přes

zásaditý granulát.

Příklad výpočtu:

Hodnota pH je při tom zvýšena na 6,5 - 10.

Kondenzát tak může být do kanalizační sítě bez

obav odváděn. Jeho složení odpovídá pracovním

listům ATV A 115 a A 251 i normě DIN 4702-6.

Spalovací vzduch

Spalovací vzduch nesmí vykazovat vysokou

koncentraci prachu ani halogenových sloučenin. V

opačném případě by mohly vzniknout značné

škody ve spalovacím prostoru a přídavné

teplosměnné ploše. Zejména halogenové

sloučeniny, obsažené ve sprejích, rozpouštědlech,

čistících a odmašťovacích prostředcích působí

silně korozivně.

Přívod spalovacího vzduchu je nutno koncipovat

tak, aby např. nemohlo dojít k nasávání

odváděného vzduchu z chemických čistíren nebo

lakoven. Je nutno dodržovat požadavky

příslušných zemí.

Další pokyny jsou uvedeny ve směrnici VDI

2035-2.

Před vestavbou kotle do stávajícího otopného

systému musí být tento systém vyčištěn od nečistot

a usazenin a důkladně propláchnut. Nečistoty se

jinak mohou usazovat v kotli a způsobovat zde

lokální přehřívání, korozi a hluk.

Zařízení pro zachytávání nečistot ve stávajících

otopných systémech

Následně je doporučena montáž zařízení pro

zachytávání nečistot a usazenin (filtr). Filtr by měl

být instalován v dobře přístupném místě na

nejnižším bodě otopné soustavy.

Nemrznoucí prostředky

Konstrukční řada kotlů Logano plus GB402 je

schválena pro používání nemrznoucího prostředku

Antifrogen N. Použitím nemrznoucího prostředku

se vzhledem k odlišné viskozitě k vodě mění mezní

hydraulické podmínky, což je nutno zohlednit při

dimenzování. Dále je nutno dodržovat uživatelské

pokyny k nemrznoucímu prostředku od výrobce.

Údržba

U plynového kondenzačního kotle Logano plus GB402 o

výkonu 470 kW má být zjištěn jmenovitý tepelný výkon

při teplotním spádu 70/50 °C.

Podle § 11 EnEV doporučujeme ve smyslu

ekologického a bezporuchového provozu

pravidelnou údržbu kotle, hořáku a respektování

doporučení v návodu k montáži.

Při teplotě vratné vody 50 °C činí přepočtový faktor 0,935.

Jmenovitý tepelný výkon při 70/50 °C činí tedy 437 kW.

5025 Technický katalog 2011/1 2012/1


Logano plus GB402 • Změny vyhrazeny •

Kaskáda 2x Logano GB402

5026 Technický katalog 2012/1

2011/1


Logano plus GB402 • Změny vyhrazeny •

Dimenzování spalinové kaskády GB402

Logano plus GB402 Bez motorických klapek S motorickými klapkami

Výška svislé potrubí

Výška svislé potrubí

320 395 470 545 620 JS sběrač JS svislé potrubí

hmin hmax JS sběrač JS svislé potrubí

hmax Počet JS/mm JS/mm m m JS/mm JS/mm m

2 - - - - 300 300/350 7/6 50 300 250/300 35/40

1 1 - - - 350 350/400 4/3 50 300 250/300 22/40

1 - 1 - - 350 350/400 6/3 50 300 250/300 11/40

1 - - 1 - 350 350/400 9/4 50 300 300 40

1 - - - 1 400 350/400 10/3 50 350 300 40

- 2 - - - 350 350/400 5/3 50 300 250/300 13/40

- 1 1 - - 350 350/400 6/3 50 300 250/300 6/40

- 1 - 1 - 400 350/400 7/3 50 350 300/350 36/40

- 1 - - - 400 350/400 10/3 50 350 300/350 22/40

- - 2 - - 350 350/400 5/3 50 350 300/350 30/40

- - 1 1 - 400 350/400 7/3 50 350 300/350 26/40

- - 1 - 1 400 350/400 10/3 50 350 300/350 14/40

- - - 2 - 400 400/500 5/3 50 350 350 40

- - - 1 1 400 400/500 5/3 50 350 350 40

- - - - 2 400 400/500 5/3 50 350 350 40

5027 Technický katalog 2011/1 2012/1


Logano plus GB402

320 395 470 545 620

Jmenovitý tepelný výkon při 50/30°C kW 66,7-320,0 80,5-395,0 95,6-486,2 113,0-545,0 127,6-621,4

při 80/60°C kW 58,9-297,2 72,6-367,4 85,2-435,8 100,7-507,0 114,9-577,1

Tepelný výkon kW 61,0-304,8 75,2-367,4 89,5-447,6 103,8-519,0 118,0-590,0

Účinnost při max. výkonu, 80/60 °C % 97,5 97,6 97,6 97,7 98,0

Účinnost při max. výkonu, 50/30 °C % 105,1 105,0 104,6 105,0 105,3

Normovaný stupeň využití, 75/60 °C % 106,0 106,3 106,6 106,3 106,4

Normovaný stupeň využití, 40/30 °C % 109,6 109,4 109,7 109,3 110,4

Rozměry bez opláštění délka/šířka/výška mm 1740x781x1542

Hmotnost netto kg 410 438 465 493 520

Obsah vody l 47,3 53,3 59,3 65,3 75,3

Teplota spalin 50/30 °C 2)

Teplota spalin 80/60 °C 2)

plné/částečné zatížení °C 45/30

plné/částečné zatížení °C 65/58

Hmotnostní průtok spalin plné/částečné zatížení g/s 142,4/28,7 174,5/36,8 207,1/40,6 240,6/48,0 271,9/53,2

Obsah CO 2 % 9,1

Disponibilní tah Pa 100

Elektrický příkon plné/částečné zatížení W 445/42 449/45 487/42 588/45 734/49

Jištění přístroje A 10

Maximální výstupní teplota 1)

°C 85

Přípustný provozní přetlak bar 6

Spotřeba ZP m 3

/h 32,3 39,8 47,4 55,0 62,5

Označení CE 0085BU0332

1)

Logano plus GB402 • Změny vyhrazeny •

STB pojistná teplota 100 °C

2)

Výpočtová teplota spalin pro výpočet průřezu komína dle DIN EN 13384 (střední hodnota pro typovou řadu). Naměřené teploty spalin

se mohou odlišovat v závislosti na nastavení hořáku a na skutečném teplotním spádu soustavy.

Více informací k projekci naleznete v projekčních podkladech.

5028 Technický katalog 2012/1

2011/1


Logano plus SB615 • Změny vyhrazeny •

Popis a zvláštnosti

Stacionární kondenzační kotel dle EN

15417 a dle EN 15034

Sedm typově schválených velikostí

kotle s interním kondenzačním

výměníkem tepla, známka CE a

jmenovitý tepelný výkon od 145 do

640 kW.

Vysoký normovaný stupeň využití

tepla až 98 % (Hs) / až 109 % (Hi) a

vysoké úspory energie

Všechny díly, které přicházejí do styku

se spalinami a kondenzátní vodou

jsou z ušlechtilé oceli (1.4571)

Úzké kompaktní provedení s malou

podstavnou plochou, vzhledem tomu,

že spalinová komora je nahoře a pod

ní kondenzační teplosměnná plocha

(Kondens +

)

Optimalizace stupně využití při

praktickém provozu, vzhledem ke

dvěma termohydrulicky odděleným

přípojkám vratné vody pro vysoko- a

nízkoteplotní otopné okruhy

Možnost kombinace s různými

zásobníkovými ohřívači teplé vody a

regulátory z programu Buderus

Vedení spalin optimalizované z

hlediska hluku, vnitřní reflexní plochy,

hlukově izolační rohož a hlukově

izolované patkové šrouby za účelem

tichého provozu bez dalších opatření

k útlumu hluku

Nízké emise díky 3-tahové konstrukci

a malému zatížení spalovací komory

Regulační funkce sladěné s danou

hydraulikou zařízení

5029 2011/2

Technický katalog 2011/1 2012/1

Všechny funkce regulačních přístrojů

nastavitelné několika málo ručními zásahy

(stisknout a otočit)

Vybavení všech regulačních přístrojů

individuálně rozšiřitelné přídavnými moduly

Snadná doprava na místo určení a ustavení,

vzhledem k úzkému kompaktnímu

provedení

Bezproblémová montáž cizích hořáků,

vzhledem k normalizovaným připojovacím

rozměrům


Logano plus SB615 • Změny vyhrazeny •

Logano plus SB615

Typ Popis

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

Logano plus SB615-145

Ocelový kondenzační kotel, integrovaný kondenzační

výměník, pro provoz s přetlakovým hořákem na plyn/olej,

bez hořáku, výkon 145 kW

7747310 855 na dotaz

Logano plus SB615-185 Výkon 185 kW 7747310 856 na dotaz

Logano plus SB615-240 Výkon 240 kW 7747310 857 na dotaz

Logano plus SB615-310 Výkon 310 kW 7747310 858 na dotaz

Logano plus SB615-400 Výkon 400 kW 7747310 859 na dotaz

Logano plus SB615-510 Výkon 510 kW 7747310 860 na dotaz

Logano plus SB615-640 Výkon 640 kW 7747310 861 na dotaz

Regulační přístroje pro Logano plus SB615

Typ Popis

Logamatic 4211

Logamatic 4212

Logamatic 4321

5030 2011/2

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

Regulační přístroj se základní výbavou pro regulaci jednoho

kotle. Provozní termostat TR do 90 °C. Přestavitelný

havarijní termostat STB 95/100/110/120 °C. Možnost

regulovat kotel s jedno-, 2-stupňovým nebo modulačním

hořákem nebo moderní dvojkotel 2 x 1 stupeň a to jak pro

nízkoteplotní, Ecostreamové a kondenzační kotle. S 30004 835 20.520,výklopným

krytem funkčních modulů a digit. ovládací

jednotky. Stupeň el. krytí IP40. Vč. venkovního a kotlového

teplotního čidla.

Podrobnější informace o regulátorech a příslušenství

viz kapitola 6 "Regulační přístroje".

Regulační přístroj pro provoz kotle na konstantní teplotu.

Provozní termostat TR do 90/105 °C, dvoustupňový.

Přestavitelný havarijní termostat STB 95/100/110/120 °C vč.

kabelu hořáku pro 2. stupeň. Používá se i pro řízení kotlů

Buderus z nadřazené regulace (svorky pro externí vstup).

Podrobnější informace o regulátorech a příslušenství

viz kapitola 6 "Regulační přístroje"

Regulační přístroj se základní výbavou pro regulaci jednoho

kotle nebo jako řídící regulační přístroj prvního kotle u

30004 382 8.820,kotelen

s kaskádou kotlů, s provozním kotlovým

termostatem TR=90/105 °C a havarijním kotlovým

termostatem přestavitelným STB=95/100/110/120 °C k

regulaci provozu jednoho kotle s 1-stupňovým ,

2-stupňovým nebo modulačním hořákem nebo k regulaci 7747310 467 27.220,moderních

dvoublokových kotlů s 2 x 1-stupňovým

hořákem. Skříň je z umělé hmoty s odklopným krytem

funkčních modulů a digitální ovládací jednotkou MEC2.

Krytí IP40, odrušeno.

Podrobnější informace o regulátorech a příslušenství

viz kapitola 6 "Regulační přístroje"

Technický katalog 2012/1

2011/1


Logano plus SB615 • Změny vyhrazeny •

Typ Popis

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

Logamatic 4322

Jako Logamatic 4321 avšak jako doplňující regulační

přístroj pro druhý a další kotel v kotelně, s provozním

kotlovým termostatem TR=90/105 °C a havarijním kotlovým

termostatem přestavitelným STB=95/100/110/120 °C pro

1-stupňový, 2-stupňový nebo modulační hořák, bez digitální

ovládací jednotky MEC2, pouze s kotlovým displejem.

Podrobnější informace o regulátorech a příslušenství

viz kapitola 6 "Regulační přístroje"

7747310 488 18.820,-

Funkční moduly pro rozšíření funkcí regulátorů Logamatic řady 4000

Modul FM441 pro jeden otopný okruh se směšovačem a

Modul FM441

řízení ohřevu TV a cirkulačního čerpadla vč. teplotního čidla

zásobníkového ohřívače TV.

30004 858 5.900,-

Modul FM442

Modul FM442 pro dva otopné okruhy se směšovačem vč. 1

teplotního čidla FV/FZ.

30004 875 6.110,-

Modul FM443

Modul FM443 - solární modul pro 1 a 2 spotřebič, s regulací

akumulačního zásobníku

30006 382 5.740,-

Modul FM444 Modul pro řízení alternativních zdrojů tepla 7747310 194 6.130,-

Modul FM445 Modul FM445 pro nabíjecí systémy teplé vody 7747300 978 9.270,-

Modul FM448

Modul FM448 se vstupem a výstupem 0-10V, výstup

sumární poruchy

30006 069 4.050,-

Modul FM458

Kaskádový modul pro řízení až 4 stacionárních kotlů. Pouze

do regulace Logamatic 4321/4322 a 4323.

Kotlový modul pro zajištění provozních podmínek

nízkoteplotních kotlů s minimální teplotou zpátečky, pro

7747310 206 5.360,-

Modul ZM427

kotle Ecostream a pro kondenzační kotle s externím

spalinovým výměníkem, vč. teplotního čidla výstupu, pro

regulační přístroj Logamatic 4212.

Doplňující příložné teplotní čidlo použitelné pro

30005 373 5.150,-

FV/FZ

zabezpečení provozních podmínek, regulaci teploty

zpátečky nebo jako teplotní čidlo výstupní teploty otopné

vody pro funkční moduly

5991 376 540,-

5031 2011/2

Technický katalog 2011/1 2012/1


Logano plus SB615 • Změny vyhrazeny •

Příslušenství

Pozice Typ Popis

1

Držák regulačního

přístroje

1 Kabel pro hořák

Držák pro umístění regulačního přístroje na boku kotle. Pro

Logamatic 4212/4321/4322.

Kabel 2-st. hořáku, délka 8m, nutno použít při umístění reg.

přístroje v držáku na boku kotle.

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

30004 359 8.300,-

7079 690 770,-

5 NE 0.1 Neutralizační zařízení, vč. granulátu, cca do 800 kW 7747300 103 9.900,-

5 NE 1.1

5 NE 2.0

-

-

6

6

6

Modul pro zvýšení

dopravního tlaku pro NE

2.0

Neutralizační granulát, 10

kg

Zabezpečovací soustava

armatur - DN65

Zabezpečovací soustava

armatur - DN80

Zabezpečovací souprava

armatur DN100

Hlídač hladiny vody 932.1

Tlumič hluku spalin

DN180

Tlumič hluku spalin

DN200

Tlumič hluku spalin

DN250

Neutralizační zařízení, skládá se z plastové nádoby s

neutralizačním oddílem, přepadem a dle úrovně řízeného

čerpadla kondenzátu s dopravní výškou cca 2 m, vč.

granulátu, cca do 850 kW

Neutralizační zařízení, se samočinnou kontrolou, skládající

se z kvalitního plastu s neutralizačním oddílem, přepadem

a dle úrovně řízeného čerpadla kondenzátu s dopravní

výškou cca 2 m, vč. granulátu, s diodami k indikaci poruch,

provozních stavů a doplnění, možnost předání signálu dále

např. na DDC, cca do 1500 kW

Zařízení ke zvětšení dopravní výšky pro neutralizační

zařízení NE 2.0, max. celková dopravní výška 4,5m.

Neutralizační granulát pro NE 0.1/ NE1.1/ NE 2.0, hmotnost

10 kg.

Zabezpečovací soustava armatur ke kotli dle DIN EN

12828, s nosníkem armatur a jištěním proti nedostatku

vody, teploměrem, manometrem s uzávěrem, testovací

přírubou, jakož i a servisním ventilem PN 6, SB615:

145-185 kW

Zabezpečovací soustava armatur ke kotli dle DIN EN

12828, s nosníkem armatur a jištěním proti nedostatku

vody, teploměrem, manometrem s uzávěrem, testovací

přírubou, jakož i a servisním ventilem PN 6, SB615:

240-310 kW

- Podle DIN EN 12828

- Teploměr

- Manometr s uzávěrem a testovací přírubou

- Servisní ventil PN 6 s KFE-ventilem

- SB615: 400-640 kW, SB735: 790 kW

S testovacím tlačítkem a zablokováním, vč. připojovacího

kabelu hotově prodrátováno, připojovací závit R 2, podle

EN 12828, poloha pro zabudování svisle na kotli

Tlumič hluku spalin DN180, nerez ocel, pouze pro

kondenzační kotle. Útlum 10 dB(A).

Tlumič hluku spalin DN200, nerez ocel, pouze pro

kondenzační kotle. Útlum 10 dB(A).

Tlumič hluku spalin DN250, nerez ocel, pouze pro

kondenzační kotle. Útlum 10 dB(A).

5032 2011/2

Technický katalog 2012/1

2011/1

7747300 115 20.900,-

7747300 085 39.900,-

8133 356 10.300,-

7115 120 2.470,-

5639 230 28.790,-

5584 792 23.010,-

5584 794 23.640,-

81800 088 14.460,-

82174 172 14.710,-

82174 176 15.760,-

82174 184 27.320,-


Logano plus SB615 • Změny vyhrazeny •

Příslušenství

Pozice Typ Popis

Tlumič hluku spalin

DN300

7 Těsnící manžeta

Tlumič hluku spalin DN300, nerezová ocel, pouze pro

kondenzační kotle. Útlum 10 dB(A)

Těsnící manžeta odvodu spalin DN 180, pro kondenzační

kotle a kondenzační výměníky.

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

82174 188 30.470,-

5354 330 2.000,-

7 Těsnící manžeta Těsnící manžeta odvodu spalin DN200 5354 332 2.120,-

7 Těsnící manžeta

Těsnící manžeta odvodu spalin DN250, pouze pro

kondenzační kotle a kondenzační výměníky.

5354 334 2.230,-

7 Těsnící manžeta

Těsnící manžeta odvodu spalin DN300, pro spolehlivé

spojení mezi spalinovým hrdlem a odvodem spalin

5354 336 2.580,-

8

Podložka tlumicí SB615

145-310

Tlumící podložka pod kotel SB615 - 145 až 310 kW 5963 880 4.640,-

8

Podložka tlumicí SB615

400

Tlumící podložka pod kotel SB615 - 400 kW 5963 884 4.760,-

8

Podložka tlumicí SB615

510-640

Tlumící podložka pod kotel SB615 - 510 až 640 kW 5963 886 5.290,-

-

Hořáková deska

Hořáková deska

Hořáková deska

Hořáková deska

Hořáková deska

Deska hořák.vrt.pro WG20/30

D140, K170, M8/M10, Deska B

Hořáková deska, předvrtaná

D160, K200/230, M12, Deska A

Deska hořák.vrt.pro WG30, D140, K170, M8,

velikost kotle 230-400, Deska A

Hořáková deska, předvrtaná, 4xM10, D140, K175,

M10, velikost kotle 230-400

Deska D

Hořáková deska, předvrtaná, 5xM12/ K280, D200.

Deska C

5431 312 2.360,-

5431 315 1.570,-

7057 610 2.350,-

7057 612 2.660,-

7057 614 2.660,-

Hořáková deska Deska hořák.vrt.pro D210, K235, M10, Deska A 7057 616 2.660,-

Hořáková deska

Hořáková deska

Hořáková deska

Hořáková deska

Hořáková deska

Hořáková deska

Hořáková deska

Hořáková deska, předvrtaná, 4xM12/ K270, D200.

Deska A (otvory jsou pootočeny o 15°do leva)

Deska hořák.vrt.pro WG40, WM-G10/2, D165, K186,

M10, Deska A

Hořáková deska, předvrtaná, D185, K224, M12,

velikost kotle 230-310, Deska A

Deska hořák.vrt.pro WG40,

kotle 230-310

Deska A

D165, K186, M10, velikost

Hořáková deska, předvrtaná, 4xM12/

Deska A

K270, D225.

Hořáková deska, předvrtaná, 4xM12/

Deska A

K224, D185.

Hořáková deska, předvrtaná, 4xM10, D140, K175, M10

Deska D

7057 618 2.660,-

7057 620 2.100,-

7057 622 2.660,-

7057 623 4.130,-

7057 624 2.660,-

7057 626 2.660,-

7057 628 2.100,-

Hořáková deska Deska hořák.vrt.pro D270, K298, M12 Deska A 7057 630 2.660,-

Hořáková deska

Hořáková deska vrt.pro WG40,

Deska A

D165, K186, M10,

7057 648 2.930,-

Hořáková deska Hořáková deska slepá pro SB615 63025 209 1.200,-

Čistící kartáče

40x100,1300mm

Souprava na čištění kondenzačního výměníku 80393 850 363,-

5033 2011/2

Technický katalog 2011/1 2012/1


Logano plus SB615 • Změny vyhrazeny •

Logano plus SB615

Všechny části kotle obtékané

spalinami a kondenzátní vodou jsou z

ušlechtilé oceli 1.4571.

Vysoká provozní spolehlivost

vzhledem ke zlepšené kondenzační

doplňkové teplosměnné ploše

(teplosměnná plocha Kondens +

).

Princip výměníku tepla na bázi

protiproudu vody a spalin s ohledem

na vysoce účinné využití kondenzačí

techniky.

Teplosměnná plocha Kondens +

přenáší nejvyšší měrou teplo a má

velmi vysoký kondenzační výkon.

Rozsah dodávky

1. Blok kotle

2. Plášt kotle a tepelná izolace

3. Regulační přístroj

Projekční pokyny

Hydraulický odpor na straně otopné vody

Konstrukční prvky optimalizované z

hlediska spalného tepla zajišťují

konstantně vysoký přenos tepla po

celé teplosměnné ploše.

Úzké provedení a malé rozměry

uspořádáním spalinové komory

nahoře a doplňkové teplosměnné

plochy dole. Tím je zajištěna

bezproblémová instalace zařízení při

omezených dopravních poměrech a

malé usazovací ploše.

Vybavení dvěma hrdly zpátečky k

odděleným vysoko- a nízkoteplotním

zpátečkám.

1 transportní jednotka

1 transportní jednotka

1 karton

5034 2011/2

Technický katalog 2012/1

2011/1

Všestranně vynikající tepelná izolace,

která snižuje provozní pohotovostní

ztráty na minimum.

Velký výběr doplňkového vybavení

pro sladěnou systémovou techniku a

rychlou montáž.

Mnohostranné možnosti kombinace

při volbě hořáků, regulačních přístrojů

a zásobníkových ohřívačů TV.

Pro - zemní plyn dle EN 437, skupina

E a LL, nebo zkapalněný plyn, dle

pracovního listu G 260 - DVGW.


Logano plus SB615 • Změny vyhrazeny •

Plynové hořáky, paliva

Pro kondenzační kotle je třeba používat

sladěné hořáky s ventilátory, které jsou

schváleny dle DIN 4788, popř. EN 676 a

nesou známku CE.

Dvířka hořáku lze otevírat libovolně vlevo či

vpravo. Ve skutečnosti je však otevírání

dáno přívodem plynu, popř. sestavou

plynových armatur, podle provedené

instalace je pak otevření možné jen směrem

od vedení přívodu plynu.

Pro plynové hořáky jsou vhodné všechny

druhy plynu s výjimkou průmyslových plynů,

obsahujících síru a sirovodík, které se ještě

dnes zřídka vyskytují (např. koksový plyn,

průmyslový sdružený plyn atd). Kvalita plynu

musí odpovídat pracovnímu listu G 260/1 z

ledna 2000.

Odpor na straně spalin musí být spolehlivě

překonán. Při přetlaku na spalinovém

nátrubku je tento třeba při volbě hořáku

dodatečně zohledňovat, vzhledem k odporu

na straně spalin. Hořák se montuje na

přišroubovanou hořákovou (nosnou) desku.

Vrtané hořákové desky jsou k dispozici jako

doplňkové vybavení.

K zachování hodnoty zařízení

doporučujeme uzavřít smlouvu o údržbě s

topenářskou firmou, nebo s výrobcem

hořáku. Pravidelná údržba zaručuje

spolehlivý a hospodárný provoz. Záruku

zpravidla přebírá výrobce hořáku jen tehdy,

byla-li s ním uzavřena smlouva o jeho

údržbě.

Teplota spalin/připojení na komín

Systém odvodu spalin k dopravě spalin od

kondenzačních kotlů vytápěných plynem

podléhají, pokud se týče odolnosti vůči

korozi, speciálním požadavkům.

- Systémy odvodu spalin musejí být

schváleny orgány stavebního dozoru.

- Systémy odvodu spalin jsou rozděleny do

skupin, pokud se týče teploty spalin: 80

°C/120 °C/160 °C/200 °C.

- Větraný průřez mezi šachtou a systémem

odvodu spalin musí být kontrolovatelný.

- Systémy odvodu spalin musejí být

vyměnitelné.

- Systémy odvodu spalin provozované s

přetlakem musejí být odvětrávány.

- Odstup zařízení k odvodu spalin od stěny

šachty: min. 2 cm u kruhového systému

odvodu spalin ve čtyřhranné šachtě a min. 3

cm u kruhového systému odvodu spalin v

kruhové šachtě.

- Systémy odvodu spalin musejí být necitlivé

vůči vlhkosti a odolné vůči spalinám a

agresivní kondenzační vodě.

Platná technická pravidla a předpisy v této

souvislosti:

- Stavební předpisy a předpisy o spalování

platné v ČR

- EN 15417 příp. EN15034.

- EN 13384-1, postup výpočtu.

- DIN 18 160, spalovací zařízení, domovní

komíny.

- Je třeba respektovat požadavky ve

schvalovacím výměru.

- Protože kondenzační kotle jsou přetlakové,

je třeba počítat s přetlakem ve spalinovém

zařízení. Pokud spaliny procházejí

používanými místnostmi, musí být po celé

délce zařízení položen odvětrávací systém v

šachtě. Šachta musí odpovídat daným

podmínkám nařízení o spalování.

- Materiál systém odvodu spalin musí být

tepelně odolný vůči daným teplotám. Musí

být necitlivý vůči vlhkosti a odolný vůči

kyselé kondenzátní vodě. Vhodné jsou

keramické komínové systémy, či systémy

odvodu spalin z ušlechtilé oceli nebo plastu.

- Teplota spalin může ležet i pod 40 °C.

Komíny necitlivé vůči vlhkosti musejí být též

vhodné i pro teploty pod 40 °C. Doklad o

vhodnosti zařízení pro odvod spalin je třeba

si vyžádat od výrobce zařízení, protože

každý odvod spalin musí být schválen.

Větší využití tepla druhou přípojkou

vratné otopné vody (zpátečkou)

Oddělení vysoko- a nízkoteplotních

otopných okruhů dvěma zpátečkami

umožňuje úsporu nákladů na vytápění až o

4 %, ve srovnání s provedením jen s jednou

zpátečkou, protože je využití spalného tepla

přímo závislé na teplotě vratné vody.

Přitom se otopné okruhy s vysokou teplotou

připojí na horní zpátečku. Vratná voda z

nízkoteplotních otopných okruhů proudí pak

do spodní části plynového kondenzačního

kotle, protože tam dochází k maximální

kondenzaci.

K optimálnímu využití tepla se doporučuje

pro spodní zpátečku objemový průtok > 10

% celkového objemového průtoku.

Ke zvýšení stupně využití se doporučuje

nízkoteplotní otopný okruh během ohřívání

TV provozovat paralelně.

5035 2011/2

Technický katalog 2011/1 2012/1

Neutralizační zařízení

Kondenzační vodu, která se během provozu

tvoří jak v kondenzačním kotli, tak i v

systému odvodu spalin, je třeba odvádět

podle předpisů. K odvodu kondenzační vody

u kondenzačních kotlů, vč. příslušného

zařízení k odvodu spalin platí směrnice

pracovního listu nařízení o odpadních

vodách A 251 s těmito požadavky:

- U vytápěcích zařízení od 25 do 200 kW

není třeba neutralizace, jestliže je odtok

příslušně velkého množství odpadní vody z

domácností do kanalizace ve stejném

"předávacím" bodě. Jako směrnice zde

platí, aby v ročním průměru byl odváděn

minimálně 25 násobný objem odpadní vody,

ve srovnání s očekávaným objemem

kondenzační vody.

- U vytápěcích zařízení přes 200 kW je

neutralizační zařízení kondenzační vody

všeobecně předepsáno.

Směrodatné pro odvod kondenzační vody z

kondenzačního kotle jsou místní instance

pro odpadní vodu.

Při použití neutralizačního zařízení je

utvořená kondenzační voda vedena přes

zásaditý granulát. Tímto je zvýšen stupeň

pH mezi 6,5 až 10. Pak je možno

kondenzační vodu bez problému vypouštět

do kanalizační sítě. Její jakost potom

odpovídá pracovním listům nařízení o

odpadních vodách A 115 a A 251, jakož i

DIN 4702, část 6.

Kvalita vody

Každý provozovatel kotle musí brát v úvahu

skutečnost, že neexistuje žádná čistá voda,

jako látka k přenosu tepla. Podle toho je

třeba věnovat zvláštní pozornost kvalitě

vody, její úpravě a především ji trvale

sledovat, aby byl zajištěn bezporuchový

provoz zařízení. Přitom je třeba se dívat na

úpravu vody pro vytápěcí zařízení nejen z

hlediska bezporuchového provozu, ale též z

důvodů úspory energie a uchování hodnoty

celého zařízení. Tím je úprava vody

podstatným faktorem ke zvýšení

hospodárnosti, funkční spolehlivosti,

životnosti a v neposlední řadě i k zachování

trvalé provozní pohotovosti vytápěcího

zařízení. Více informací viz. kapitola 9 -

pracovní list K8.

Podlahová vytápění

U podlahových vytápění s plastovým

potrubím, které není těsné vůči kyslíku (DIN

4726), je třeba instalovat mezi kotel a

podlahové vytápění výměník tepla.

Ohřev TV

Ke kotli je možno přiřadit libovolné

zásobníkové ohřívače teplé vody Logalux.

Údržba

Podle §10 nařízení o vytápěcích zařízeních

doporučujeme s ohledem na ekologický a

bezporuchový provoz pravidelnou údržbu

kotle a hořáku.


Logano plus SB615 • Změny vyhrazeny •

Přepočet jmenovitého výkonu na jiné teploty systému

Teplotní rozdíl 10 - 25 K, faktor 1,0 při 50/30 °C

Místnost instalace

Velikost kotle

Odstup

A 1

mm

Odstup

2)

A 2

mm

Délka

L

mm

Šířka

B

mm

Šířka/výška

pro dopravu

mm

145 760 (460) 1700 (1200) 1816 900 720 / 1340

185 760 (460) 1700 (1200) 1816 900 720 / 1340

240 800 (500) 1700 (1200) 1845 970 790 / 1370

310 800 (500) 1700 (1200) 1845 970 790 / 1370

400 900 (600) 1750 (1250) 1845 970 790 / 1570

510 1000 (700) 2000 (1500) 1980 1100 920 / 1730

640 1000 (700) 2000 (1500) 1980 1100 920 / 1730

1) při použití bočního držáku regulačního přístroje

2) při provedení kotle s cizím hořákem je rozměr A 2 závislý ještě na délce hořáku L Br

Z hlediska instalace kotle jsou rozměry uvedené v závorce minimální a je třeba je dodržet. Ke zjednodušení montáže, údržby a

servisu je třeba zvolit doporučené odstupy od stěn.

Místnost instalace musí být mrazuprostá a dobře větraná. Kromě toho je třeba dbát na to, aby nebyla znečišťována prachem,

ani sloučeninami halogenovaných uhlovodíků. Sloučeniny tohoto druhu jsou obsaženy např. v nosném plynu sprejů, v

ředidlech a čisticích prostředcích, lacích a barvách, jakož i v lepidlech.

5036 2011/2

Technický katalog 2012/1

2011/1


Logano plus SB615 • Změny vyhrazeny •

Logano plus SB615

145 185 240 310 400 510 640

Délka L mm 1816 1816 1845 1845 1845 1980 1980

Délka hořáku 1)

L K mm 1746 1746 1774 1774 1774 1912 1912

L BR mm 500 500 500 500 500 868 868

Šířka B mm 900 900 970 970 970 1100 1100

Výška H mm 1606 1606 1638 1638 1842 2000 2000

H K mm 1376 1376 1408 1480 1612 1770 1770

Šířka/výška pro dopravu mm 720/1340 720/1340 790/1370 790/1370 790/1570 920/1730 920/1730

Základní rám B GR mm 720 720 790 790 790 920 920

Odstup A mm 285 285 285 285 285 367 367

Výstup spalin D AA DN 183 183 203 203 253 303 303

H AA mm 300 300 305 305 333 370 370

Spalovací prostor délka mm 1460 1460 1460 1460 1460 1594 1594

mm 453 453 453 453 550 650 650

Dvířka hořáku hloubka mm 185 185 185 185 185 185 185

Výstup z kotle 2)

Zpátečka do kotle 1 2)

Zpátečka do kotle 2 2)

Výstupní pojistného potrubí 3)

H B mm 985 985 1017 1017 1135 1275 1275

V K DN 65 65 80 80 100 100 100

H VK mm 1239 1239 1260 1260 1442 1613 1613

R K1 DN 65 65 80 80 100 100 100

H RK1 mm 142 142 142 142 150 150 150

A 1 mm 275 275 300 300 290 284 284

R K2 DN R1 1/2 R1 1/2 R1 1/2 R1 1/2 R1 1/2 R1 1/2 R1 1/2

H RK2 mm 495 495 512 512 597 685 685

A 2 mm 295 295 310 310 315 360 360

V SL DN R1 1/4 R1 1/4 32 32 50 50 50

H VSL mm 1180 1180 1213 1213 1327 1549 1549

A 3 mm 160 160 170 170 210 195 195

Výstup kondenzátu A 4 mm 100 100 120 120 140 155 155

Vypouštění H EL mm 85 85 82 82 90 138 138

Přípojka plynu DN Popis: tabulka přípojek plynu

1) U kotle Logano plus SB615 s hořákem WG nebo G

2) Příruba dle DIN 2631 PN 6. Při použití jedné společné zpátečky, tuto připojit na RK1

3) Příruba dle DIN 2633 PN 16.

5037 2011/2

Technický katalog 2011/1 2012/1


Logano plus SB615 • Změny vyhrazeny •

Logano plus SB615

Teplotní spád 50/30 °C 1)

145 185 240 310 400 510 640

Jmenovitý tepelný výkon plné zatížení kW 145 185 240 310 400 510 640

Teplota spalin 2)

částečné zatížení kW 59,2 75,6 97,8 126,3 162,4 208,8 261,5

plné zatížení °C 45

částečné zatížení °C 35

Hmotnostní tok spalin plné zatížení kg/s 0,0552 0,0704 0,0928 0,1200 0,1528 0,1969 0,2466

Teplotní spád 80/60 °C 1)

částečné zatížení kg/s 0,0217 0,0277 0,0360 0,0465 0,0603 0,0770 0,0958

Jmenovitý tepelný výkon kW 132,7 169,2 218,8 282,8 365,2 467,9 585,4

Teplota spalin 2)

plné zatížení °C 74

částečné zatížení °C 45

Hmotnostní průtok spalin plné zatížení kg/s 0,0579 0,0738 0,0956 0,1235 0,1592 0,2040 0,2555

Všeobecně

částečné zatížení kg/s 0,0231 0,0295 0,0383 0,0494 0,0637 0,0816 0,1022

Obsah CO 2 plyn / olej % 10 / 13

Hmotnost kotle netto kg 613 620 685 705 953 1058 1079

Hmotnost kotle s hořákem 3)

kg 648 655 720 753 1001 1156 1177

Obsah vody l 560 555 675 645 680 865 845

Obsah plynu l 327 333 347 376 541 735 750

Dopravní tlak Pa 50 3)

/ závislý od hořáku 4)

Odpor na straně spalin mbar 1,20 1,55 2,20 2,40 3,00 3,55 4,40

Přípustná výstupní teplota 7)

°C 110

Přípustný provozní tlak bar 4 4 5 5 5,5 5,5 5,5

Známka CE, ident. číslo výrobku CE - 0085 AT 0075

1) Přepočet jmenovitého výkonu na jiné teploty systému, viz diagram na předchozích stranách.

2) Podle DIN EN 303. Minimální teplota spalin pro výpočet komínu dle DIN 4705.

3) U Logano plus SB 615 s hořákem WG nebo G

4) U Logano plus SB 615

5) Příruba dle DIN 2631 PN 6

6) Příruba dle DIN 2633 N16

7) Pojistná mezní hodnota (havarijní termostat). Max. možná výstupní teplota = pojistná mezní hodnota - 18 K. Příklad: Pojistná mezní

hodnota = 100 °C, max. možná výstupní teplota = 100 - 18 = 82 °C.

5038 Technický katalog 2012/1

2011/1


Logano plus SB745 • Změny vyhrazeny •

Logano plus SB745

Popis a zvláštnosti

Moderní, mnohostranný koncept kotle

Stacionární kondenzační kotel na olej/ plyn

dle EN 15417 a EN 15034

Tři typově schválené velikosti kotle s

interním kondenzačním výměníkem tepla,

jmenovitými tepelnými výkony od 800 do

1200 kW a známkou CE

V provedení jako jednotka s 2- stupňovým,

modulačním plynovým přetlakovým

hořákem pro provoz s nízkými emisemi

škodlivin

Vysoký normovaný stupeň využití až 98 %

(Hs) / až 109 % (Hi) a vysoké úspory

energie

Schválený pro bezsirný extra lehký topný

olej a extra lehký topný olej A Bio 10 dle DIN

51603 rovněž i zemní plyn a zkapalněný

plyn

Všechny konstrukční díly, přicházející do

styku se spalinami a kondenzátem jsou z

ušlechtilé oceli

Úzké kompaktní konstrukční provedení a

malá plocha pro instalaci v důsledku nahoře

uspořádaného spalovacího prostoru a dole

uspořádané kondenzační teplosměnné

plochy (Kondens +)

Optimalizace stupně využití v praktickém

provozu použitím dvou termohydraulicky

oddělených připojení zpátečky pro

vysokoteplotní a nízkoteplotní otopné

okruhy

Kotel lze kombinovat s různými

zásobníkovými ohřívači teplé vody a

regulačními přístroji z výrobního programu

Buderus

Sériové dodávaný držák regulačního

přístroje k montáži regulačního přístroje

volitelně vlevo nebo vpravo na kotel

Nízkohlučný a nízkoemisní provoz

Nízké emise škodlivin v důsledku

třítahového provedení ve spojení s

nízkoemisními plynovými přetlakovými

hořáky < 80 mg/ kwh (plyn), příp. < 120 mg/

kwh (olej)

Vedení spalin optimalizované z hlediska

přenosu zvuku, pro provoz se sníženou

úrovní hluku

Hluk tlumící pásy ke snížení zvuku šířícího

se pevným tělesem jsou sériově v rozsahu

dodávky

1 Technický katalog 2011/2 2011/1 2012/1

SB 5039 745 - s. 1

Jednoduchá a komfortní obsluha regulačních

přístrojů Buderus

Regulační funkce sladěné s danou

hydraulikou zařízení

Všechny funkce regulačních přístrojů

nastavitelné několika málo ručními

zásahy(stisknout a otočit)

Vybavení všech regulačních přístrojů

individuálně rozšiřitelné přídavnými moduly

Rychlá montáž, uvedení do provozu a servis

Snadná doprava a instalace v důsledku

kompaktního, úzkého konstrukčního

provedení

Podstavec kotle odmontovatelný k

jednoduchému transportu

Rychlá montáž díky kompletní izolaci a

opláštění kotle z výrobního závodu

Velmi dobrý přístup k teplosměnným

plochám pro jednoduché čištění a údržbu

Bezproblémová montáž cizích hořáků

Rychlá montáž zařízení díky sladěnému

příslušenství


Logano plus SB745 • Změny vyhrazeny •

Logano plus SB745

Objednací Cena v Kč

Typ Popis

Ocelový kondenzační kotel, integrovaný kondenzační

číslo (bez DPH)

Logano plus SB745-800

výměník, pro provoz s přetlakovým hořákem plyn/ olej, bez

hořáku, výkon 800 kW

7736615 8738603 899 375 na dotaz

Logano plus SB745-1000 Výkon 1000 kW 7736615 8738603 900 409 na dotaz

Logano plus SB745-1200 Výkon 1200 kW 7736615 8738603 901 424 na dotaz

Regulační přístroje pro Logano plus SB745

Logamatic 4211

Logamatic 4212

Logamatic 4321

Logamatic 4322

Typ Popis

Regulační přístroj se základní výbavou pro regulaci jednoho

kotle. Provozní termostat TR do 90 °C. Přestavitelný havarijní

termostat STB 95/100/110/120 °C. Možnost regulovat kotel s

jedno-, 2- stupňovým nebo modulačním hořákem nebo

moderní dvojkotel 2 x 1 stupeň a to jak pro nízkoteplotní,

Ecostreamové a kondenzační kotle. S výklopným krytem

funkčních modulů a digit. ovládací jednotky. Stupeň el. krytí

IP40. Vč. venkovního a kotlového teplotního čidla.

Podrobnější informace o regulátorech a příslušenství viz

kapitola 6 "Regulační přístroje".

Regulační přístroj pro provoz kotle na konstantní teplotu.

Provozní termostat TR do 90/105 °C, dvoustupňový.

Přestavitelný havarijní termostat STB 95/100/110/120 °C vč.

kabelu hořáku pro 2. stupeň. Používá se i pro řízení kotlů

Buderus z nadřazené regulace (svorky pro externí vstup).

Podrobnější informace o regulátorech a příslušenství viz

kapitola 6 "Regulační přístroje"

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

30004 835 20.520,-

30004 382 8.820,-

Regulační přístroj se základní výbavou pro regulaci jednoho

kotle nebo jako řídící regulační přístroj prvního kotle u kotelen

s kaskádou kotlů, s provozním kotlovým termostatem

TR=90/105 °C a havarijním kotlovým termostatem

přestavitelným STB=95/100/110/120 °C k regulaci provozu

jednoho kotle s 1- stupňovým , 2- stupňovým nebo

7747310 467

modulačním hořákem nebo k regulaci moderních

dvoublokových kotlů s 2 x 1- stupňovým hořákem. Skříň je z

umělé hmoty s odklopným krytem funkčních modulů a

digitální ovládací jednotkou MEC2. Krytí IP40, odrušeno.

Podrobnější informace o regulátorech a příslušenství viz

kapitola 6 "Regulační přístroje"

27.220,-

Jako Logamatic 4321 avšak jako doplňující regulační přístroj

pro druhý a další kotel v kotelně, s provozním kotlovým

termostatem TR=90/105 °C a havarijním kotlovým

termostatem přestavitelným STB=95/100/110/120 °C pro 1-

stupňový, 2- stupňový nebo modulační hořák, bez digitální

ovládací jednotky MEC2, pouze s kotlovým displejem.

Podrobnější informace o regulátorech a příslušenství viz

kapitola 6 "Regulační přístroje"

2 Technický katalog 2011/2 2012/1

2011/1

5040

7747310 488 18.820,-


Logano plus SB745 • Změny vyhrazeny •

Funkční moduly pro rozšíření funkcí regulátorů Logamatic řady 4000

Modul FM441

Modul FM442

Modul FM443

Typ Popis

Modul FM441 pro jeden otopný okruh se směšovačem a

řízení ohřevu TV a cirkulačního čerpadla vč. teplotního čidla

zásobníkového ohřívače TV.

Modul FM442 pro dva otopné okruhy se směšovačem vč. 1

teplotního čidla FV/ FZ.

Solární modul pro regulaci solárního zařízení a až dvou

spotřebičů tepla (zásobníků)

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

30004 858 5.900,-

30004 875 6.110,-

30006 382 5.740,-

Modul FM444 Modul pro řízení alternativních zdrojů tepla 7747310 194 6.130,-

Modul FM445 Modul FM445 pro nabíjecí systémy teplé vody 7747300 978 9.270,-

Modul FM448

Modul FM448 se vstupem a výstupem 0-10V, výstup sumární

poruchy

30006 069 4.050,-

Modul FM458

Kaskádový modul pro řízení až 4 stacionárních kotlů. Pouze

do regulace Logamatic 4321/4322 a 4323.

Kotlový modul pro zajištění provozních podmínek

nízkoteplotních kotlů s minimální teplotou zpátečky, pro kotle

7747310 206 5.360,-

Modul ZM427

Ecostream a pro kondenzační kotle s externím spalinovým

výměníkem, vč. teplotního čidla výstupu, pro regulační

přístroj Logamatic 4212.

Doplňující příložné teplotní čidlo použitelné pro zabezpečení

30005 373 5.150,-

FV/ FZ

provozních podmínek, regulaci teploty zpátečky nebo jako

teplotní čidlo výstupní teploty otopné vody pro funkční

moduly

5991 376 540,-

3 Technický katalog 2011/2 2011/1 2012/1

5041


Logano plus SB745 • Změny vyhrazeny •

Příslušenství pro Logano plus SB745

Nosník armatur

Omezovač max. tlaku DSH 143

F001

Omezovač min. tlaku DSL 143

F001

Typ Popis

dle DIN EN 12828

manometr s uzavíracím a zkušebním kohoutem

ventil s ochranou proti uzavření

přípojky pro: 2x omezovač max. tlaku a 1x omezovač

min. tlaku

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

8718583 198 14.240,-

Pro umístění na zabezpečovací soustavu armatur 81855 160 7.330,-

Pro umístění na zabezpečovací soustavu armatur (poz. 2) 81370 440 5.251,-

Sada havarijního termostatu

Sada s havarijním termostatem a hlídačem maximálního

přetlaku v kotli pro pojistnou sadu kotle jako náhrada za

separační nádobu podle DIN EN 12828 > 300kW

83590 310 13.223,-

Kabel 2st./ modul. hořáku R4xxx Kabel pro 2- st. hořák a modulovaný hořák 7079 341 490,-

NE 0.1 Neutralizační zařízení, vč. granulátu, cca do 800 kW 7747300 103 9.900,-

NE 1.1

NE 2.0

Neutralizační zařízení, skládá se z plastové nádoby s

neutralizačním oddílem, přepadem a dle úrovně řízeného

čerpadla kondenzátu s dopravní výškou cca 2 m, vč.

granulátu, cca do 850 kW

7747300 115 20.900,-

Neutralizační zařízení, se samočinnou kontrolou, skládající

se z kvalitního plastu s neutralizačním oddílem, přepadem a

dle úrovně řízeného čerpadla kondenzátu s dopravní výškou

7747300 085 39.900,cca

2 m, vč. granulátu, s diodami k indikaci poruch,

provozních stavů a doplnění, možnost předání signálu dále

např. na DDC, cca do 1500 kW

Modul pro zvýšení dopravního

Zařízení ke zvětšení dopravní výšky pro neutralizační

tlaku pro NE 2.0

zařízení NE 2.0, max. celková dopravní výška 4,5m.

Neutralizační granulát, 10 kg

Neutralizační granulát pro NE 0.1/ NE1.1/ NE 2.0, hmotnost

10 kg.

Těsnící manžeta

Těsnící manžeta odvodu spalin DN250, pouze pro

kondenzační kotle a kondenzační výměníky.

Těsnící manžeta

Těsnící manžeta odvodu spalin DN300, pro spolehlivé

spojení mezi spalinovým hrdlem a odvodem spalin

Čistící kartáč Čistící kartáč pro teplosměnnou plochu Kondens +

Hořákové desky pro kotel Logano plus SB745 na dotaz

Hořáková deska

Hořáková deska A 1)

předvrtaná

430x430x10

D225, 4xM12/ K270,

8133 356 10.300,-

7115 120 2.470,-

5354 334 2.230,-

5354 336 2.580,-

8718583 225 920,-

63029 969 4.900,-

Hořáková deska

Hořáková deska A 1)

předvrtaná

430x430x10

D285, 4xM16/ K350,

63029 970 4.900,-

Hořáková deska Hořáková deska nevrtaná 1)

, max D415 63032 086 6.125,-

Hořáková deska Hořáková deska A 1)

předvrtaná D220, 4xM10/ K235 63039 586 12.580,-

Hořáková deska Hořáková deska nevrtaná 8718578 316 6.125,-

1) Hořáková Pro přírubu deska hořáku max. 380 x 380 mm případně Hořáková 415 mm deska kruhovou A 1)

Hořáková deska A předvrtaná Ø D210, D220, 4xM10/ Ø K K235 235 63039 63029 586 980 12.580,- 4.300,-

Hořáková deska Hořáková deska nevrtaná A předvrtaná Ø D270, 4xM12/ Ø K 298 8718578 63029 981 316 4.860,- 6.125,-

1) Pro přírubu hořáku max. 380 x 380 mm případně 415 mm kruhovou

45042 2011/2

Technický katalog 2012/1

2011/1


Logano plus SB745 • Změny vyhrazeny •

Logano plus SB745

Veškeré součásti přicházející do styku se

spalinami a kondenzátem jsou z vysoce

hodnotné ušlechtilé oceli

Vysoká provozní bezpečnost v důsledku

zlepšené kondenzační dodatkové

teplosměnné plochy (Kondens +)

Princip protiproudého výměníku tepla na

straně vody a spalin pro vysoce efektivní

využití kondenzační techniky

Kondenzační teplosměnná plocha (Kondens

+) poskytuje nejvýše možný přenos tepla a

velmi vysoký kondenzační výkon

Konstrukční prvky optimalizované z hlediska

kondenzace zajišťují konstantní vysoký

přestup tepla na celé teplosměnné ploše

Úzké provedení a malé rozměry v důsledku

uspořádání spalovacího prostoru u nahoře /

dole umístěné kondenzační dodatkové

teplosměnné plochy. Tím je umožněna

bezproblémová instalace zařízení při

omezených prostorech a malé ploše pro

usazení.

Rozsah dodávky

Kotel, kompletně izolovaný a opláštěný z výroby

Čelní panel kotle

Hořáková deska podle volby

Regulační přístroj (příslušenství)

Projekční pokyny pro kotel SB745

Vybavení dvěma hrdly zpátečky pro

oddělené připojení vysokoteplotní a

nízkoteplotní zpátečky

Vynikající tepelná izolace ze všech stran,

která snižuje pohotovostní ztráty na

minimum

Velký výběr příslušenství pro sladěnou

systémovou techniku a rychlou montáž

Mnohostranné možnosti kombinací při volbě

hořáků, regulačních přístrojů a

zásobníkových ohřívačů teplé vody

Pro dva kotle v kaskádě není zapotřebí

termohydraulický rozdělovač

Pro spalování plynu - zemní plyn skupiny E

a LL, zkapalněný plyn podle

DVGWPracovní list G 260, spalování oleje,

bezsirný extra lehký topný olej dle DIN

51603 s max. 10% FAME (biosložek) dle

DIN V 51603-6

1 transportní jednotka

1 transportní jednotka

volně

1 karton

5 Technický katalog 2011/2 2011/1 2012/1

5043

Rychlá montáž díky kompletní izolaci a

opláštění kotle z výrobního závodu

Hluk tlumící pásy ke snížení zvuku šířícího

se pevným tělesem jsou sériově v rozsahu

dodávky

Podstavec kotle odmontovatelný k

jednoduchému transportu

Velmi dobrý přístup k teplosměnným

plochám pro jednoduché čištění a údržbu

K dispozici kontrolní otvor na straně vody na

levé straně kotle k vizuální kontrole


Logano plus SB745 • Změny vyhrazeny •

Plynové / olejový hořáky, paliva

Pro kondenzační kotel Logano plus SB745 je třeba

používat sladěné přetlakové hořáky, které jsou

schváleny dle DIN 4788 nebo EN 676 a mají

známku CE. Přípustná paliva jsou zemní plyn a

zkapalněné plyny podle pracovního listu G260 a

také bezsirný extralehký topný olej A Bio 10 dle

DIN 51603. Hydraulický odpor na straně spalin

musí být spolehlivě překonáván. Při přetlaku na

spalinovém hrdle musí být tento přetlak brán v

úvahu jako zvýšení k odporu na straně spalin při

volbě hořáku. Hořák se montuje na našroubovanou

hořákovou desku. Předvrtané hořákové desky je

možné obdržet jako příslušenství. Pro udržení

hodnoty zařízení doporučujeme uzavřít servisní

smlouvu s autorizovaným servisním partnerem.

Pravidelná kontrola a údržba zaručuje bezpečný a

hospodárný provoz. Záruku zpravidla převezme

výrobce hořáku jen když byla uzavřena servisní

smlouva.

Teplota spalin / připojení na komín

Spalinová potrubí pro dopravu spalin z

kondenzačních kotlů musí splňovat zvláštní

požadavky speciálně pro odolnost proti korozi:

Spalinová potrubí musí být povolena

stavebním dozorem

Spalinová potrubí jsou z hlediska maximální

teploty spalin rozdělena do skupin: 80

°C/120 °C/160 °C/200 °CVětraný průřez

mezi šachtou a komínem musí být

kontrolovatelný

Spalinová potrubí musí být vyměnitelná

S přetlakem provozovaná spalinová potrubí

musí mít zadní větrání

Odstup spalinového zařízení od stěny

šachty musí být nejméně 2 cm u kruhového

komínu v hranaté šachtě a nejméně 3 cm u

kruhového komínu v kruhové šachtě

Spalinová zařízení musí být necitlivá vůči

vlhkosti a odolná vůči spalinám a agresivní

zkondenzované vodě

Zařízení pro podlahové vytápění

V zařízeních pro podlahové vytápění s plastovými

trubkami propouštějícími kyslík (DIN 4726) je třeba

zabudovat mezi kotel pro vytápění a zařízení pro

podlahové vytápění výměník tepla

Platná technická pravidla a předpisy v této

souvislosti:

Stavební řád a požární nařízení v příslušné

zemi

EN 15417 příp. EN 15034

EN 13384-1, způsob výpočtu

DIN 18160, spalovací zařízení, domovní

komíny

Je třeba dodržovat požadavky uvedené v

rozhodnutí o povolení

Poněvadž kondenzační kotle Logano plus

SB735 jsou kotle přetlakové, musí se počítat

s přetlakem ve spalinovém zařízení.

Prochází- li spalinové zařízení používanými

prostory, musí být po celé délce instalováno

v šachtě jako systém se zadním větráním.

Šachta musí odpovídat příslušným

podmínkám nařízení o spalování.

Materiál spalinového potrubí musí být

tepelně odolný vůči vyskytujícím se

teplotám spalin. Musí být necitlivý vůči

vlhkosti a odolný vůči kyselé

zkondenzované vodě. Vhodné jsou

keramické komínové systémy, spalinová

potrubí z ušlechtilé oceli a z plastu.

Teplota spalin může být nižší než 40 °C.

Vlhkuodolné komíny musí být proto vhodné i

pro teploty nižší než 40 °C. Potvrzení o

vhodnosti spalinového zařízení musí dodat

dodavatel zařízení. K tomu je potřebné

povolení k použití spalinového zařízení

vydané příslušnými úřady, tj. každé vhodné

spalinové potrubí musí mít takové povolení.

Zvýšené využití tepla pomocí druhého připojení

zpátečky

Oddělení otopných okruhů s nízkou a vysokou

teplotou pomocí dvou připojení zpátečky umožňuje

úsporu nákladů na vytápění až 4 % oproti

provedení s jedním připojením zpátečky, poněvadž

využití kondenzačního tepla přímo závisí na teplotě

zpátečky. Při tom se otopné okruhy s vysokými

teplotami zpátečky připojují na horní připojení

zpátečky. Zpátečky topných okruhů s nízkými

teplotami proudí do spodní oblasti plynového

kondenzačního kotle, poněvadž tam dochází k

maximální kondenzaci.

Ohřev teplé vody (TV)

Ke kotli pro vytápění mohou být přiřazeny libovolné

zásobníkové ohřívače teplé vody. Zvláštní

energetické výhody se získají použitím

zásobníkových ohřívačů teplé vody Logalux s

nabíjecím systémemem zásobníků LAP a LSP

6 Technický katalog 2011/2 2012/1

2011/1

5044

Pro optimální využití tepla se doporučuje pro první

připojení zpátečky (dole) objemový průtok > 10 %

celkového jmenovitého objemového průtoku. Pro

zvýšení stupně využití a při dostatečném tepelném

výkonu se doporučuje provozovat otopný okruh s

nízkou teplotou paralelně během ohřevu teplé

vody.

Neutralizační zařízení

Kondenzát, který vzniká během provozu, jak v

kondenzačním kotli, tak také ve spalinovém

potrubí, je třeba podle předpisů odvést. Pro

odvádění zkondenzované vody z kondenzačních

kotlů včetně příslušného palinového zařízení platí

jako směrnice ATV- pracovní list A 251 s těmito

požadavky:

Pro vytápěcí zařízení nad 200 kW je všeobecně

předepsáno neutralizační zařízení pro

zkondenzovanou vodu. Směrodatnými pro

zaústění zkondenzované vody z kondenzačních

kotlů do kanalizační sítě jsou místní úřady pro

nakládání s odpadní vodou. Při použití

neutralizačního zařízení protéká vzniklá

kondenzovaná voda zásaditým granulátem. Přitom

se zvýší hodnota pH na 6,5 - 10. S touto hodnotou

může být zkondenzovaná voda zavedena do sítě

odpadních vod. Její kvalita odpovídá

ATVpracovním listům A 115 a A 251 a také DIN

4702-6.

Kvalita vody

Každý provozovatel kotle musí počítat se

skutečností, že neexistuje žádná čistá voda jako

látka pro přenos tepla. V důsledku toho je třeba

věnovat zvláštní pozornost kvalitě vody, úpravě

vody a především průběžnému sledování stavu

vody, aby se zajistil hospodárný a bezporuchový

provoz zařízení. Přitom je třeba vidět úpravu vody

pro vytápěcí zařízení nejen s hlediska

bezporuchového provozu, ale také s hledem na

úsporu energie a udržení kvality celého

zařízení.Tím se stává úprava vody podstatným

faktorem pro zvýšení hospodárnosti, pro

bezpečnou funkčnost, délku životnosti a v

neposlední řadě také zajištění stálé provozní

připravenosti vytápěcího zařízení. Více viz. kapitola

9 - pracovní list K8.

Kontrola

Podle § 10 EnEV doporučujeme ve smyslu životní

prostředí šetřícího a bezporuchového provozu

pravidelnou údržbu kotle pro vytápění a hořáku


Logano plus SB745 • Změny vyhrazeny •

Přepočet jmenovitého výkonu na jiné teploty systému

Teplotní rozdíl 10-25 K, faktor 1,0 při 50/30 °C

Příklad výpočtu:

U plynového kondenzačního kotle s výkonem 800 kW má být zjištěn jmenovitý tepelný výkon při teplotách systému 70/50 °C. Při teplotě zpátečky 50 °C

dostaneme přepočtový faktor 0,933. Jmenovitý tepelný výkon při 70/50 °C činí tedy 746,4 kW.

Prostor pro umístění

Přesun tělesa kotle je možno provést na

jeho základním rámu např. s použitím

válečkù. Pro transport pomocí jeřábu se

musí použít výhradně na hoře upevněná

transportní oka. Na základovém rámu kotle

vpředu a vzadu na obou stranách otvory pro

táhnutí.

Závěsy dveří s hořákem jsou volitelně

možné vpravo nebo vlevo.

Sériově dodávaný držák regulačního

přístroje je možné připevnit volitelně rovněž

vpravo nebo vlevo

Pro instalaci kotle je třeba dodržet uvedené

minimální míry (míry v závorkách). Aby byla

montáž, údržba a servis co nejednodušší,

je třeba zvolit doporučené odstupy od stěn.

Místnost instalace musí být bezpečná proti

mrazu a dobře větraná.

7 Technický katalog 2011/2 2011/1 2012/1

5045

Kromě toho je třeba dbát na to, aby nebyl

vzduch pro spalování znečištěný prachem

nebo sloučeninami halogenových

uhlovodíků. Uhlovodíkové sloučeniny tohoto

druhu jsou obsaženy např. v hnacích

plynech ve sprejích, nebo v rozpouštědlech,

čisticích prostředcích, lacích a barvách,

jakož i v lepidlech


Logano plus SB745 • Změny vyhrazeny •

Technická data Logano plus SB745

800 1000 1200

Délka L mm 2545 2580 2580

L K mm 2360 2395 2395

Šířka B mm 960 1040 1040

Výška 1)

B RG mm 1220 1330 1330

H K mm 2014 2192 2192

Přepravní rozměry délka mm 2405 2455 2455

šířka mm 960 1040 1040

výška mm 1874 2052 2052

Základní rám B GR mm 960 1040 1040

L GR mm 2200 2200 2200

Výstup spalin H AA mm 1064 1193 1193

D AA vnitřní mm 253 303 303

A 4 mm 299 348 348

Spalovací prostor délka mm 1904 1954 1954

vnitřní

mm 630 688 688

Dvířka hořáku L BT mm 227

H BT mm 1508 1653 1653

Trubka hořáku minimální hloubka mm 210

Výstup kotle 2)

Zpátečka kotle 1 2)

Zpátečka kotle 2 2)

Výstup pojistné vedení 2)

VK PN6 DN 100 125 125

A 2 mm 403 405 405

RK1 PN6 DN 100 125 125

A 2 mm 1007 1148 1148

H RK1 mm 302 380 380

RK2 PN6 DN 80 100 100

H RK2 mm 300 263 263

A 6 mm 320 390 390

VSL PN16 DN 65

A 3 mm 400

Připojení zabezpečovací soupravy armatur AAB DN G1

A 1 mm 1200 1245 1245

Výstup kondenzátu AKO DN 40

8 Technický katalog 2011/2 2012/1

2011/1

5046


Logano plus SB745 • Změny vyhrazeny •

800 1000 1200

H AKO mm 180

A 7 mm 71 70 70

Vypouštění EL DN R1

H EL mm 161 164 164

Obsah CO 2 plyn/ olej % 10/13

Hmotnost netto kg 1510 1760 1790

Objem vody l 930 1200 1190

Hmotnost za provozu bez hořáku kg 2440 2960 2980

Objem plynu l 1020 1310 1320

Dopravní tlak Pa v závislosti na hořáku (50) 3)

Hydraulický odpor na straně spalin mbar 6,4 6,5 7,5

Přípustná teplota výstupu 4)

°C 110

Přípustný provozní přetlak bar 6,0

Známka CE, ID- číslo výrobku na vyžádání

Tepelný výkon spalování plné zatížení kW 742 928 1114

(výkon hořáku) částečné zatížení kW 223 278 334

Teplotní spád 50/30 °C 4)

Jmenovitý teplotní výkon, plyn plné zatížení kW 800 1000 1200

částečné zatížení (30%) kW 243 303 364

Jmenovitý teplotní výkon, olej plné zatížení kW 770 962 1155

částečné zatížení (30%) kW 233 292 351

Teplota spalin plné zatížení °C 40

částečné zatížení (30%) °C 30

Hmotnostní tok spalin plné zatížení kg/ s 0,300 0,375 0,451

Teplotní spád 80/60 °C 5)

částečné zatížení (30%) kg/ s 0,089 0,112 0,134

Jmenovitý tepelný výkon plné zatížení kW 725 906 1090

Teplota spalin 7)

plné zatížení °C 66

částečné zatížení (30%) °C 36

Hmotnostní tok spalin plné zatížení kg/ s 0,316 0,395 0,475

částečné zatížení (30%) kg/ s 0,095 0,118 0,142

1) 12,5 mm přídavná výška na základě sériových podložek k tlumení hluku.

2) Připojovací příruba výstupu a zpátečky dle EN 1092-1 PN6. U připojení se společnou zpátečkou tuto připojit na RK1. Připojovací

příruba pro výstup pojistného potrubí dle EN 1092-1 PN16

3) Hodnota v závorce je doporučený dopravní tlak

4) Pojistná mezní hodnota (pojistný omezovač teploty). Maximální možná teplota na výstupu = Pojistná mezní hodnota (STB) - 18 K.

Příklad: STB = 100°C, maximální možná teplota na výstupu = 100 - 18 = 82 °C.

5) Přepočet jmenovitého výkonu na odchylné teploty systému viz. diagram.

6) Ve stavu dodávky je hrdlo RK2 uzavřeno slepou přírubou

7) Výpočtová teplota spalin pro výpočet průřezu podle EN 13384 (střední hodnota typové řady). Naměřená teplota spalin se může

odlišovat podle výkonu hořáku a skutečného teplotního spádu.

9 Technický katalog 2011/2 2011/1 2012/1

5047


Logano plus GE315 /GE515 /GE615 • Změny vyhrazeny •

Popis a zvláštnosti

Plynový kondenzační kotel dle

EN15417 a EN 15034 a dle nařízení o

vytápěcích zařízeních

Kotel je kombinace nízkoteplotního

kotle dle DIN EN 303 s klouzavou

regulací teploty vody v kotli bez min.

teploty vratné vody, s externím

kondenzačním výměníkem tepla

Vysoký normovaný stupeň využití

tepla až 96,5 % (Hs) / až 107 % (Hi) a

vysoké úspory energie

Konstrukce kotle na principu

Thermostream pro spolehlivý provoz

bez směšovacího čerpadla a regulace

teploty vratné vody

Všechny části, které přicházejí do

styku se spalinami jsou z ušlechtilé

oceli (1.4571)

Optimalizace stupně využití tepla v

praktickém provozu v důsledku dvou

termodynamicky oddělených přípojek

vratné vody pro nízko- a

vysokoteplotní otopné okruhy (u WT

40 - WT 60)

Zde například Logano plus GE515

Všechny plynové kondenzační kotle

lze kombinovat s různými

zásobníkovými ohřívači teplé vody

Logalux a regulačními přístroji

Logamatic z programu Buderus, jakož

i se všemi plynovými přetlakovými

hořáky na trhu dle EN 676 příp. EN

267 nebo se známkou CE

Kotlový blok lze dodat vcelku (Logano

plus GE315, GE515), nebo rozložený

ve volných článcích

Všechny plynové kondenzační kotle

se spalovací komorou chlazenou

vodou, malým objemovým zatížením

spalovací komory a vedením spalin na

třítahovém principu pro ekologický

provoz

Snížený provozní hluk u všech kotlů

vzhledem k hluk tlumící podstavě

kotle, tlumiči hluku spalin a hluk

tlumícímu krytu hořáku

5050 5048

Technický katalog 2011/2 2012/1 2011/1

Regulační funkce sladěné s danou

hydraulikou zařízení

Všechny funkce regulačních přístrojů

nastavitelné několika málo ručními

zásahy (stisknout a otočit)

Vybavení všech regulačních přístrojů

individuálně rozšiřitelné přídavnými

moduly

Bezproblémová montáž cizích hořáků

pomocí předvrtaných hořákových

desek

Bezproblémová doprava a instalace

všech plynových kondenzačních kotlů,

vzhledem k možnosti dodávky

kotlového bloku ve volných článcích a

úzkému provedení výměníku tepla

Dobře přístupná, snadno čistitelná

spalovací komora a teplosměnné

plochy výměníku tepla (Kondens +

)


Logano plus GE315 /GE515 /GE615 • Změny vyhrazeny •

Logano plus GE315/515/615

Typ Popis

Logano plus GE315-115 kW, v

článcích

Logano plus GE315-160 kW, v

článcích

Logano plus GE315-195 kW, v

článcích

Logano plus GE315-220 kW, v

článcích

Logano plus GE315-260 kW, v

článcích

Logano plus GE315-115 kW,

smontovaný

Logano plus GE315-160 kW,

smontovaný

Logano plus GE315-195 kW,

smontovaný

Logano plus GE315-220 kW,

smontovaný

Logano plus GE315-260 kW,

smontovaný

Litinový článkový kotel s externím spalinovým

kondenzačním výměníkem, technologie Ecostream, pro

provoz na přetlakový hořák, dodávka v jedn. článcích, bez

hořáku a regulačního přístroje, výkon 115 kW

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

7025 530 na dotaz

Výkon 160 kW 7025 535 na dotaz

Výkon 195 kW 7025 540 na dotaz

Výkon 220 kW 7025 545 na dotaz

Výkon 260 kW 7025 550 na dotaz

Litinový článkový kotel s externím spalinovým

kondenzačním výměníkem, technologie Ecostream, pro

provoz na přetlakový hořák, smontovaný kotlový blok, bez

hořáku a regulačního přístroje, výkon 115 kW

5051 5049

2011/2

7025 030 na dotaz

Výkon 160 kW 7025 035 na dotaz

Výkon 195 kW 7025 040 na dotaz

Výkon 220 kW 7025 045 na dotaz

Výkon 260 kW 7025 050 na dotaz

Technický katalog 2011/1 2012/1


Logano plus GE315 /GE515 /GE615 • Změny vyhrazeny •

Typ Popis

Logano plus GE515

Logano plus GE515-240 kW, v

článcích

Logano plus GE515-290 kW, v

článcích

Logano plus GE515-350 kW, v

článcích

Logano plus GE515-400 kW, v

článcích

Logano plus GE515-460 kW, v

článcích

Logano plus GE515-520 kW, v

článcích

Logano plus GE515-580 kW, v

článcích

Logano plus GE515-240 kW,

smontovaný

Logano plus GE515-290 kW,

smontovaný

Logano plus GE515-350 kW,

smontovaný

Logano plus GE515-400 kW,

smontovaný

Logano plus GE515-460 kW,

smontovaný

Logano plus GE515-520 kW,

smontovaný

Logano plus GE615

Logano plus GE615-645 kW, v

článcích

Logano plus GE615-745 kW, v

článcích

Logano plus GE615-835 kW, v

článcích

Logano plus GE615-970 kW, v

článcích

Logano plus GE615-1065 kW, v

článcích

Logano plus GE615-1150 kW, v

článcích

Litinový článkový kotel s externím spalinovým

kondenzačním výměníkem, technologie Ecostream, pro

provoz na přetlakový hořák, dodávka v jedn. článcích, bez

hořáku a regulačního přístroje, výkon 240 kW

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

7026 535 na dotaz

Výkon 290 kW 7026 540 na dotaz

Výkon 350 kW 7026 545 na dotaz

Výkon 400 kW 7026 550 na dotaz

Výkon 460 kW 7026 555 na dotaz

Výkon 520 kW 7026 560 na dotaz

Výkon 580 kW 7026 565 na dotaz

Litinový článkový kotel s externím spalinovým

kondenzačním výměníkem, technologie Ecostream, pro

provoz na přetlakový hořák, smontovaný kotlový blok, bez

hořáku a regulačního přístroje, výkon 240 kW

7026 035 na dotaz

Výkon 290 kW 7026 040 na dotaz

Výkon 350 kW 7026 045 na dotaz

Výkon 400 kW 7026 050 na dotaz

Výkon 460 kW 7026 055 na dotaz

Výkon 520 kW 7026 060 na dotaz

Litinový článkový kotel s externím spalinovým

kondenzačním výměníkem, technologie Ecostream, pro

provoz na přetlakový hořák, dodávka v jedn. článcích, bez

hořáku a regulačního přístroje, výkon 645 kW

5052 5050

Technický katalog 2011/2 2012/1 2011/1

5002 030 na dotaz

Výkon 745 kW 5002 035 na dotaz

Výkon 835 kW 5002 040 na dotaz

Výkon 970 kW 5002 045 na dotaz

Výkon 1065 kW 5002 050 na dotaz

Výkon 1150 kW 5002 055 na dotaz


Logano plus GE315 /GE515 /GE615 • Změny vyhrazeny •

Regulační přístroje pro Logano plus GE315 /GE515 /GE615

Typ Popis

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

Regulační přístroj se základní výbavou pro regulaci jednoho

kotle. Provozní termostat TR do 90 °C. Přestavitelný

havarijní termostat STB 95/100/110/120 °C. Možnost

regulovat kotel s jedno-, 2-stupňovým nebo modulačním

hořákem nebo moderní dvojkotel 2 x 1 stupeň a to jak pro

Logamatic 4211

nízkoteplotní, Ecostreamové a kondenzační kotle. S 30004 835 20.520,-

Logamatic 4212

výklopným krytem funkčních modulů a digit. ovládací

jednotky. Stupeň el. krytí IP40. Vč. venkovního a kotlového

teplotního čidla.

Podrobnější informace o regulátorech a příslušenství

viz kapitola 6 "Regulační přístroje".

Regulační přístroj pro provoz kotle na konstantní teplotu.

Provozní termostat TR do 90/105 °C, dvoustupňový.

Přestavitelný havarijní termostat STB 95/100/110/120 °C vč.

kabelu hořáku pro 2. stupeň. Používá se i pro řízení kotlů

Buderus z nadřazené regulace (svorky pro externí vstup).

Podrobnější informace o regulátorech a příslušenství

viz kapitola 6 "Regulační přístroje"

Regulační přístroj se základní výbavou pro regulaci jednoho

kotle nebo jako řídící regulační přístroj prvního kotle u

30004 382 8.820,kotelen

s kaskádou kotlů, s provozním kotlovým

termostatem TR=90/105 °C a havarijním kotlovým

termostatem přestavitelným STB=95/100/110/120 °C k

regulaci provozu jednoho kotle s 1-stupňovým ,

Logamatic 4321

2-stupňovým nebo modulačním hořákem nebo k regulaci 7747310 467 27.220,moderních

dvoublokových kotlů s 2 x 1-stupňovým

Logamatic 4322

hořákem. Skříň je z umělé hmoty s odklopným krytem

funkčních modulů a digitální ovládací jednotkou MEC2.

Krytí IP40, odrušeno.

Podrobnější informace o regulátorech a příslušenství

viz kapitola 6 "Regulační přístroje"

Jako Logamatic 4321 avšak jako doplňující regulační

přístroj pro druhý a další kotel v kotelně, s provozním

kotlovým termostatem TR=90/105 °C a havarijním kotlovým

termostatem přestavitelným STB=95/100/110/120 °C pro

1-stupňový, 2-stupňový nebo modulační hořák, bez digitální

ovládací jednotky MEC2, pouze s kotlovým displejem.

Podrobnější informace o regulátorech a příslušenství

viz kapitola 6 "Regulační přístroje"

7747310 488 18.820,-

Funkční moduly pro rozšíření funkcí regulačních přístrojů Logamatic řady 4000

Modul FM441 pro jeden otopný okruh se směšovačem a

Modul FM441

řízení ohřevu TV a cirkulačního čerpadla vč. teplotního čidla

zásobníkového ohřívače TV.

30004 858 5.900,-

Modul FM442

Modul FM442 pro dva otopné okruhy se směšovačem vč. 1

teplotního čidla FV/FZ.

30004 875 6.110,-

Modul FM443

Modul FM443 - solární modul pro 1 a 2 spotřebič, s regulací

akumulačního zásobníku

30006 382 5.740,-

Modul FM444 Modul pro řízení alternativních zdrojů tepla 7747310 194 6.130,-

Modul FM445 Modul FM445 pro nabíjecí systémy teplé vody 7747300 978 9.270,-

Modul FM448

Modul FM448 se vstupem a výstupem 0-10V, výstup

sumární poruchy

30006 069 4.050,-

Modul FM458

Kaskádový modul pro řízení až 4 stacionárních kotlů. Pouze

do regulace Logamatic 4321/4322 a 4323.

Kotlový modul pro zajištění provozních podmínek

nízkoteplotních kotlů s minimální teplotou zpátečky, pro

7747310 206 5.360,-

Modul ZM427

kotle Ecostream a pro kondenzační kotle s externím

spalinovým výměníkem, vč. teplotního čidla výstupu, pro

regulační přístroj Logamatic 4212.

Doplňující příložné teplotní čidlo použitelné pro

30005 373 5.150,-

FV/FZ

zabezpečení provozních podmínek, regulaci teploty

zpátečky nebo jako teplotní čidlo výstupní teploty otopné

vody pro funkční moduly

5991 376 540,-

5053 5051

2011/2

Technický katalog 2011/1 2012/1


Logano plus GE315 /GE515 /GE615 • Změny vyhrazeny •

Příslušenství - Logano plus GE315

Pozice Typ Popis

1 Příruba DN65, 110x110

3

-

3

Pojistná skupina GE315,

DN65

Omezovač max. tlaku

DSH 143 F001

Omezovač min. tlaku

DSL143F001

4 Kruhová škrtící klapka

1 kus ocelové přivařovací příruby 110x110 DN65,

čtyřhranná, pro hrdlo výstupní nebo vratné otopné vody,

PN6

Pojistná skupina pro kotel GE315 s teploměrem, hlídačem

hladiny vody a tlakoměrem.

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

5430 748 380,-

5584 473 22.480,-

Pro umístění na zabezpečovací soustavu armatur 81855 160 7.050,-

Pro umístění na zabezpečovací soustavu armatur (poz. 2) 81370 440 4.954,-

Kruhová škrtící klapka s pohonem k hydraulickému

uzavření kotle u zařízení s více kotli, DN 65

81687 206 28.370,-

6 NE 0.1 Neutralizační zařízení, vč. granulátu, cca do 800 kW 7747300 103 9.900,-

6 NE 1.1

6 NE 2.0

-

-

Modul pro zvýšení

dopravního tlaku pro NE

2.0

Neutralizační granulát, 10

kg

8 Těsnící manžeta

9 Těsnící manžeta

Neutralizační zařízení, skládá se z plastové nádoby s

neutralizačním oddílem, přepadem a dle úrovně řízeného

čerpadla kondenzátu s dopravní výškou cca 2 m, vč.

granulátu, cca do 850 kW

Neutralizační zařízení, se samočinnou kontrolou, skládající

se z kvalitního plastu s neutralizačním oddílem, přepadem

a dle úrovně řízeného čerpadla kondenzátu s dopravní

výškou cca 2 m, vč. granulátu, s diodami k indikaci poruch,

provozních stavů a doplnění, možnost předání signálu dále

např. na DDC, cca do 1500 kW

Zařízení ke zvětšení dopravní výšky pro neutralizační

zařízení NE 2.0, max. celková dopravní výška 4,5m.

Neutralizační granulát pro NE 0.1/ NE1.1/ NE 2.0, hmotnost

10 kg.

Těsnící manžeta odvodu spalin DN 180, pro kondenzační

kotle a kondenzační výměníky.

Těsnící manžety odvodu spalin DN 180, pro kondenzační

výměníky umístěné kolmo ke kotli

5054 5052

Technický katalog 2011/2 2012/1 2011/1

7747300 115 20.900,-

7747300 085 39.900,-

8133 356 10.300,-

7115 120 2.470,-

5354 330 2.000,-

5354 412 4.610,-


Logano plus GE315 /GE515 /GE615 • Změny vyhrazeny •

Pozice Typ Popis

11

11

11

11

11

Podložka tlumicí

GE315-105

Podložka tlumicí

GE315-140

Podložka tlumicí

GE315-170

Podložka tlumicí

GE315-200

Podložka tlumicí

GE315-230

12 Hořáková deska

12 Hořáková deska

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

Tlumící podložky pod kotel Logano GE315 - 105(115) kW. 5093 030 5.750,-

Tlumící podložky pod kotel Logano GE315 - 140(160) kW. 5093 032 6.850,-

Tlumící podložky pod kotel Logano GE315 - 170(195) kW. 5093 034 7.090,-

Tlumící podložky pod kotel Logano GE315 - 200(220) kW. 5093 036 7.850,-

Tlumící podložky pod kotel Logano GE315 - 230(260) kW. 5093 038 8.110,-

Deska hořák.vrt.pro WG20/30

D140, K170, M8/M10, Deska B

Hořáková deska, předvrtaná

D160, K200/230, M12, Deska A

5431 312 2.360,-

5431 315 1.570,-

- Čistící kartáče Souprava na čištění kotle GE315 - 105 až 160 kW. 7742903 027 300,-

- Čistící kartáče Souprava na čištění kotle GE315 - 170 až 260 kW. 7742903 028 300,-

5055 5053

2011/2

Technický katalog 2011/1 2012/1


Logano plus GE315 /GE515 /GE615 • Změny vyhrazeny •

Příslušenství pro Logano plus GE515

Pozice Typ Popis

1 Příruba DN100, 170x170

2

-

-

-

Pojistná skupina GE515,

DN100

Omezovač max. tlaku

DSH 143 F001

Omezovač min. tlaku

DSL143F001

Sada havarijního

termostatu

3 Kruhová škrtící klapka

3 Kruhová škrtící klapka

3 Kruhová škrtící klapka

1 kus ocelové přivařovací příruby, čtyřhranná, pro hrdlo

výstupní nebo vratné otopné vody, PN6, DN100

Pojistná sada kotle GE515 podle ČSN EN 12 828, s

nosníkem armatur a jištěním proti nedostatku vody,

teploměrem, manometrem s uzávěrem a kontrolní přírubou

a ventilem s čepičkou PN6, DN100

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

661 358 650,-

5639 210 32.400,-

Pro umístění na zabezpečovací soustavu armatur 81855 160 7.050,-

Pro umístění na zabezpečovací soustavu armatur (poz. 2) 81370 440 4.954,-

Sada s havarijním termostatem a hlídačem maximálního

přetlaku v kotli pro pojistnou sadu kotle jako náhrada za

separační nádobu podle DIN EN 12828 > 300kW

Kruhová škrtící klapka s pohonem k hydraulickému

uzavření kotle u zařízení s více kotli, DN 65

Kruhová škrtící klapka s pohonem k hydraulickému

uzavření kotle u zařízení s více kotli, DN80

Kruhová škrtící klapka s pohonem k hydraulickému

uzavření kotle u zařízení s více kotli, DN 100

83590 310 13.223,-

81687 206 28.370,-

81687 208 29.940,-

81687 210 36.500,-

5 NE 0.1 Neutralizační zařízení, vč. granulátu, cca do 800 kW 7747300 103 9.900,-

5 NE 1.1

5 NE 2.0

-

-

Modul pro zvýšení

dopravního tlaku pro NE

2.0

Neutralizační granulát, 10

kg

Neutralizační zařízení, skládá se z plastové nádoby s

neutralizačním oddílem, přepadem a dle úrovně řízeného

čerpadla kondenzátu s dopravní výškou cca 2 m, vč.

granulátu, cca do 850 kW

Neutralizační zařízení, se samočinnou kontrolou, skládající

se z kvalitního plastu s neutralizačním oddílem, přepadem

a dle úrovně řízeného čerpadla kondenzátu s dopravní

výškou cca 2 m, vč. granulátu, s diodami k indikaci poruch,

provozních stavů a doplnění, možnost předání signálu dále

např. na DDC, cca do 1500 kW

Zařízení ke zvětšení dopravní výšky pro neutralizační

zařízení NE 2.0, max. celková dopravní výška 4,5m.

Neutralizační granulát pro NE 0.1/ NE1.1/ NE 2.0, hmotnost

10 kg.

5056 5054

Technický katalog 2011/2 2012/1 2011/1

7747300 115 20.900,-

7747300 085 39.900,-

8133 356 10.300,-

7115 120 2.470,-


Logano plus GE315 /GE515 /GE615 • Změny vyhrazeny •

Pozice Typ Popis

6

Tlumič hluku spalin

DN250

7 Těsnící manžeta

8 Těsnící manžeta

10

10

10

10

10

10

Podložka tlumicí

GE515-240

Podložka tlumicí

GE515-290/295

Podložka tlumicí

GE515-350

Podložka tlumicí

GE515-400

Podložka tlumicí GE515 -

455-520

Podložka tlumicí GE515 -

510-580

11 Hořáková deska

11 Hořáková deska

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

Tlumič hluku spalin DN 250, z ušlechtilé oceli 82174 184 27.320,-

Těsnící manžeta odvodu spalin DN250, pouze pro

kondenzační kotle a kondenzační výměníky.

Těsnící manžety odvodu spalin DN 250, pro kondenzační

výměníky umístěné kolmo ke kotli

5354 334 2.230,-

5354 424 4.950,-

Tlumící podložka pod kotel Logano GE515 - 240 kW. 5093 400 9.790,-

Tlumící podložka pod kotel Logano GE515 - 290 kW/295

kW.

5093 402 10.090,-

Tlumící podložka pod kotel Logano GE515 - 350 kW. 5093 404 10.510,-

Tlumící podložka pod kotel Logano GE515 - 400 kW. 5093 406 12.260,-

Tlumící podložka pod kotel Logano GE515 - 455(520) kW. 5093 408 12.400,-

Tlumící podložka pod kotel Logano GE515 - 510-580 kW. 5093 410 16.380,-

Deska hořák.vrt.pro WG20/30 G515, D 140, K 170,

závit M8

Deska hořák.vrt.pro WG40 nebo WM-G10/2, D 165, K

186, závit M10

5330 330 2.000,-

5330 340 3.400,-

11 Hořáková deska Hořáková deska, předvrtaná, D 195, K 230, závit M10 5330 350 1.840,-

11 Hořáková deska

Deska hořák.vrt.pro WM-G10/3, D 210, K 235, závit

M10

5330 360 3.420,-

- Čistící kartáče Souprava na čištění kotle GE515 - 240 až 350 kW. 7742903 029 340,-

- Čistící kartáče Souprava na čištění kotle GE515 - 400 až 510 kW. 7742903 030 340,-

-

Čistící kartáče

40x100,1300mm

Souprava na čištění kondenzačního výměníku 80393 850 363,-

5057 5055

2011/2

Technický katalog 2011/1 2012/1


Logano plus GE315 /GE515 /GE615 • Změny vyhrazeny •

Příslušenství pro Logano plus GE615

Pozice Typ Popis

1

Držák regulačního

přístroje

1 Kabel pro hořák

2 Příruba DN150

-

3

3

-

-

-

Připojovací potrubí

zpátečky

Pojistná skupina GE615,

svislé provedení

Pojistná skupina GE615,

vodorovné provedení

Omezovač max. tlaku

DSH 143 F001

Omezovač min. tlaku

DSL143F001

Sada havarijního

termostatu

4 Kruhová škrtící klapka

Držák pro umístění regulačního přístroje na boku kotle. Pro

Logamatic 4212/4321/4322.

Kabel 2-st. hořáku, délka 8m, nutno použít při umístění reg.

přístroje v držáku na boku kotle.

1 kus ocelové přivařovací příruby, pro hrdlo výstupní nebo

vratné otopné vody, PN6, DN150

Propojovací potrubí DN 150 k napojení spalinového

kondenzačního výměníku na zpátečku kotle GE615, včetně

šroubů a těsnění

Pojistná sada kotle podle ČSN EN 12828, s nosníkem

armatur a jištěním proti nedostatku vody, teploměrem,

manometrem s uzávěrem a kontrolní přírubou a ventilem s

čepičkou PN6, DN 150, svislé provedení

Pojistná sada kotle podle ČSN EN 12828, s nosníkem

armatur a jištěním proti nedostatku vody,, teploměrem,

manometrem s uzávěrem a kontrolní přírubou a ventilem s

čepičkou PN6, DN 150, vodorovné provedení

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

30004 359 8.300,-

7079 690 770,-

80652 032 342,-

5575 280 5.740,-

5639 284 39.600,-

5639 280 40.600,-

Pro umístění na zabezpečovací soustavu armatur 81855 160 7.050,-

Pro umístění na zabezpečovací soustavu armatur (poz. 2) 81370 440 4.954,-

Sada s havarijním termostatem a hlídačem maximálního

přetlaku v kotli pro pojistnou sadu kotle jako náhrada za

separační nádobu podle DIN EN 12828 > 300kW

Kruhová škrtící klapka s pohonem k hydraulickému

uzavření kotle u zařízení s více kotli, DN 150

83590 310 13.223,-

81687 214 72.300,-

6 NE 0.1 Neutralizační zařízení, vč. granulátu, cca do 800 kW 7747300 103 9.900,-

6 NE 1.1

Neutralizační zařízení, skládá se z plastové nádoby s

neutralizačním oddílem, přepadem a dle úrovně řízeného

čerpadla kondenzátu s dopravní výškou cca 2 m, vč.

granulátu, cca do 850 kW

5058 Technický katalog 2012/1 2011/1

5056

7747300 115 20.900,-


Logano plus GE315 /GE515 /GE615 • Změny vyhrazeny •

Pozice Typ Popis

7 NE 2.0

-

-

8

Modul pro zvýšení

dopravního tlaku pro NE

2.0

Neutralizační granulát, 10

kg

Tlumič hluku spalin

DN300

9 Těsnící manžeta

10

10

10

10

10

10

Podložka tlumicí GE615 -

570

Podložka tlumicí GE615 -

660

Podložka tlumicí GE615 -

740

Podložka tlumicí

GE615-920

Podložka tlumicí GE615-

1020

Podložka tlumicí

GE615-1200

11 Hořáková deska

11 Hořáková deska

11 Hořáková deska

11 Hořáková deska

Neutralizační zařízení, se samočinnou kontrolou, skládající

se z kvalitního plastu s neutralizačním oddílem, přepadem

a dle úrovně řízeného čerpadla kondenzátu s dopravní

výškou cca 2 m, vč. granulátu, s diodami k indikaci poruch,

provozních stavů a doplnění, možnost předání signálu dále

např. na DDC, cca do 1500 kW

Zařízení ke zvětšení dopravní výšky pro neutralizační

zařízení NE 2.0, max. celková dopravní výška 4,5m.

Neutralizační granulát pro NE 0.1/ NE1.1/ NE 2.0, hmotnost

10 kg.

Tlumič hluku spalin DN300, nerezová ocel, pouze pro

kondenzační kotle. Útlum 10 dB(A)

Těsnící manžeta odvodu spalin DN300, pro spolehlivé

spojení mezi spalinovým hrdlem a odvodem spalin

Objednací

číslo

Cena v Kč

(bez DPH)

7747300 085 39.900,-

8133 356 10.300,-

7115 120 2.470,-

82174 188 30.470,-

5354 336 2.580,-

Tlumící podložky pod kotel Logano GE615 - 570 kW. 5093 420 13.340,-

Tlumící podložky pod kotel Logano GE615 - 660(745) kW. 5093 422 13.860,-

Tlumící podložky pod kotel Logano GE615 - 740(835) kW. 5093 424 14.710,-

Tlumící podložky pod kotel Logano GE615 - 920(970) kW. 5093 428 16.810,-

Tlumící podložky pod kotel Logano GE615 - 1020(1065)

kW.

Tlumící podložky pod kotel Logano GE615 - 1200(1150)

kW.

Hořáková deska, předvrtaná

D300, K1 340, K2 406, M12, Deska A

Hořáková deska předvrtaná

D195,

Deska E

K1 230, K2 270, M10

Deska hořák.vrt.pro WM-G10/3,

Deska B

D210, K1 235, M10,

Deska hořák.vrt.pro WM-G20/2 nebo WM-G20/3,

K1-298 M12, Deska B

D270

5093 430 17.330,-

5093 434 19.640,-

7057 646 3.420,-

63008 480 9.040,-

63000 992 5.300,-

63004 220 5.290,-

11 Hořáková deska

Deska hořáku vrt. pro VM-L10/4,

Deska C

Deska hořák.vrt.pro G3/1 GE615

D185, K 210, M12

1 63004 143 5.250,-

11 Hořáková deska

D165

Deska C

K1 186 M12

63004 152 3.750,-

11 Hořáková deska Hořáková deska slepá pro GE615 8718575 172 1.990,-

- Čistící kartáče Souprava na čištění kotle GE615 - 570 až 740 kW. 7742903 031 400,-

- Čistící kartáče Souprava na čištění kotle GE615 - 820 až 1020 kW. 7742903 032 400,-

- Čistící kartáče Souprava na čištění kotle GE615 - 1110 až 1200 kW. 7742903 033 400,-

-

Čistící kartáče

40x100,1300mm

Souprava na čištění kondenzačního výměníku 80393 850 363,-

5059 Technický katalog 2011/1 2012/1

5057


Logano plus GE315 /GE515 /GE615 • Změny vyhrazeny •

Logano plus GE315 / GE515 / GE615

Plynové kondenzační kotle Logano

plus GE315/GE515/GE615 jsou vždy

vybaveny externím (doplňujícím)

kondenzačním výměníkem tepla.

Všechny díly, které přicházejí do styku

se spalinami a kondenzátem jsou z

kvalitní ušlechtilé oceli (1.4571),

kotlové články z litiny GL 180 M.

Dodávka ve volných článcích. Takto je

usnadněna doprava při zúžených

podmínkách při instalaci.

K vysoce účinnému využití

kondenzační techniky pracuje

kondenzační výměník tepla na

protiproudém principu.

Teplosměnná plocha Kondens +

přenáší nejvyšší mírou teplo a má

velmi vysoký kondenzační výkon.

Jednoduchá technika zařízení

vzhledem k technologii Thermostream

v prostoru kotle. Tím odpadají

požadavky na minimální objemový

průtok a minimální teplotu vratné

vody. A tak pokud možno nízké

teploty vratné vody tvoří základ k

vysokému využití spalného tepla.

Rozsah dodávky

Výměník tepla

Výměník tepla, včetně spalinového potrubí 1 paleta

Opláštění 1 karton

Tepelná izolace 1 foliové balení

Propojovací vedení na straně spalin z ušlechtilé oceli

(materiál 1.4571)

Logano plus GE315

Sestavený kotlový blok

Optimalizovaná spalovací komora a

její nízké zatížení jsou ideálním

předpokladem k nízkým emisím

škodlivin.

Vybavení dvěma nátrubky vratné vody

k oddělenému připojení vysoko- a

nízkoteplotních zpáteček u GE315 a

GE515 (do 400 kW) v kombinaci s

výměníky tepla WT 40 - WT 60.

Použití kombinovaných hořáků

olej/plyn je možné při dodržování

následujících provozních podmínek:

- minimální teplota vratné vody pro

kondenzační výměník tepla při

olejovém provozu je 60 °C.

- pečlivé vyčištění výměníku tepla při

výměně paliva - topného oleje na plyn

- krátkodobý provoz s topným olejem (

≤ 4 týdny za otopné období)

- kondenzátní vodu, která vzniká při

provozu na olej, je třeba zvlášť

odvádět a neutralizovat

1 paleta

Blok kotle s hořákovými dvířky a napájecí trubkou 1 paleta

Plášť kotle 1 karton

Tepelná izolace 1 zabaleno ve folii

Regulátor (příslušenství)

Blok kotle v rozloženém stavu

1 karton

Přední a zadní kotlový článek, 3 střední články 1 paleta

Střední článek (volně) 1 paleta

Připojovací díly a sběrač spalin 1 karton

Kotevní tyče a napájecí trubka 1 svazek

Plášť kotle 1 karton

Tepelná izolace 1 karton

Regulační přístroj (příslušenství) 1 karton

Technický katalog 2011/1

5060 2012/1

5058

Snadná doprava výměníku tepla

vzhledem ke kompaktním rozměrům.

Pogumované, hluktlumící stavěcí

nohy k přesnému vyrovnání

spalinového výměníku tepla.

Velké čelní dvéře, otevíratelné vlevo či

vpravo, umožňují pohodlný přístup při

čištění a údržbě.

Tepelná izolace tloušťky 80/100 mm a

výborně tepelně izolovaná hořáková

dvířka snižují tepelné ztráty na

minimum.

Velký výběr doplňkového vybavení

pro sladěnou systémovou techniku a

rychlou montáž.

Velké možnosti kombinací hořáků,

regulačních přístrojů a zásobníkových

ohřívačů teplé vody Logalux.


Logano plus GE315 /GE515 /GE615 • Změny vyhrazeny •

Logano plus GE515

Sestavený kotlový blok

Blok kotle s hořákovými dvířky a napájecí trubkou 1 paleta

Nosníky pro opláštění kotle a napájecí trubka 1 karton

Plášť kotle 2 kartony

Tepelná izolace 1 zabaleno ve folii

Regulátor (příslušenství) 1 karton

Blok kotle v rozloženém stavu

Přední a zadní kotlový článek, hořáková dvířka 1 paleta

Střední článek (volně) 1 paleta

Nosníky pro opláštění kotle a napájecí trubka 1 karton

Připojovací díly 1 karton

Sběrač spalin 1 karton

Kotevní tyče a napájecí trubka 1 svazek

Regulační přístroj (příslušenství) 1 karton

Logano plus GE615

Blok kotle v rozloženém stavu

Přední a zadní kotlový článek, hořáková dvířka 1 paleta

Střední článek (volně) 1 paleta

Nosníky pro opláštění kotle a napájecí trubka 1 karton

Připojovací díly 2 kartony

Kotevní tyče 1 svazek

Plášť kotle 2 kartony

Tepelná izolace 1 zabaleno ve folii

Regulační přístroj 1 karton

Technický katalog 2011/1

5061 2012/1

5059


Logano plus GE315 /GE515 /GE615 • Změny vyhrazeny •

Projekční pokyny

Hydraulický odpor na straně otopné vody (bez spojovacího potrubí kotel-výměník tepla)

Logano plus GE315

Logano plus GE515

Technický katalog 2011/1

5062 2012/1

5060


Logano plus GE315 /GE515 /GE615 • Změny vyhrazeny •

Logano plus GE615

Přepočet jmenovitého výkonu na jiné teploty systému

Teplotní rozdíl 10 - 25 K, faktor 1,0 při 50/30 °C

Příklad výpočtu:

U plynového kondenzačního kotle o výkonu 580 kW zjistit tepelný výkon při teplotní spádu 70/50 °C.

Při teplotě zpátečky 50 °C vychází přepočtový faktor 0,952.

Jmenovitý tepelný výkon kotle při teplotním spádu 70/50 °C tak činí 552,2 kW.

Technický katalog 2011/1

5063 2012/1

5061


Logano plus GE315 /GE515 /GE615 • Změny vyhrazeny •

Plynové hořáky, paliva

Pro kondenzační kotle je třeba používat

sladěné hořáky s ventilátory, které jsou

schváleny dle DIN 4788, popř. EN 676 nebo

EN 267 a nesou známku CE.

Dvířka hořáku lze otevírat libovolně vlevo či

vpravo. Ve skutečnosti je však otevírání

dáno přívodem plynu, popř. sestavou

plynových armatur, podle provedené

instalace je pak otevření možné jen směrem

od vedení přívodu plynu.

Pro plynové hořáky jsou vhodné všechny

druhy plynu, s výjimkou průmyslových plynů,

obsahujících síru a sirovodík, které se ještě

dnes zřídka vyskytují (např. koksový plyn,

průmyslový sdružený plyn atd). Kvalita plynu

musí odpovídat pracovnímu listu G 260/1 z

ledna 2000.

Odpor na straně spalin musí být spolehlivě

překonán. Při přetlaku na spalinovém

nátrubku je tento třeba při volbě hořáku

dodatečně zohledňovat, vzhledem k odporu

na straně spalin. Hořák se montuje na

přišroubovanou hořákovou (nosnou) desku.

Vrtané hořákové desky jsou k dispozici jako

doplňkové vybavení.

K zachování hodnoty zařízení

doporučujeme uzavřít smlouvu o údržbě s

topenářskou firmou, nebo s výrobcem

hořáku. Pravidelná údržba zaručuje

spolehlivý a hospodárný provoz. Záruku

zpravidla přebírá výrobce hořáku jen tehdy,

byla-li s ním uzavřena smlouva o jeho

údržbě.

Teplota spalin/připojení na komín

Systémy odvodu spalin od kondenzačních

kotlů vytápěných plynem podléhají, pokud

se týče odolnosti vůči korozi, speciálním

požadavkům.

- Systémy odvodu spalin musejí být

schváleny orgány stavebního dozoru.

- Systémy odvodu spalin jsou rozděleny do

skupin, pokud se týče teploty spalin: 80

°C/120 °C/160 °C/200 °C.

- Větraný průřez mezi šachtou a systémem

odvodu spalin musí být kontrolovatelný.

- Systémy odvodu spalin musejí být

vyměnitelné.

- Systémy odvodu spalin provozované s

přetlakem musejí být odvětrávány.

- Odstup zařízení k odvodu spalin od stěny

šachty: min. 2 cm u kruhového systému

odvodu spalin ve čtyřhranné šachtě a min. 3

cm u kruhového systému odvodu spalin v

kruhové šachtě.

- Systémy odvodu spalin musejí být necitlivé

vůči vlhkosti a odolné vůči spalinám a

agresivní kondenzátní vodě.

Platná technická pravidla a předpisy v této

souvislosti:

- Stavební předpisy a předpisy o spalování

platné v ČR

- EN 15417 nebo EN 15034.

- EN 13384-1, postup výpočtu.

- DIN 18160, spalovací zařízení, domovní

komíny.

- Je třeba respektovat požadavky ve

schvalovacím výměru.

- Protože kondenzační kotle Logano plus

GE315, 515 a 615 jsou přetlakové, je třeba

počítat s přetlakem ve spalinovém zařízení.

Pokud spaliny procházejí používanými

místnostmi, musí být po celé délce zařízení

položen odvětrávací systém v šachtě.

Šachta musí odpovídat daným podmínkám

nařízení o spalování.

- Materiál systému odvodu spalin musí být

tepelně odolný vůči daným teplotám. Musí

být necitlivý vůči vlhkosti a odolný vůči

kyselé kondenzační vodě. Vhodné jsou

keramické komínové systémy, či systémy

odvodu spalin z ušlechtilé oceli nebo plastu.

- Teplota spalin může ležet i pod 40 °C.

Komíny necitlivé vůči vlhkosti musejí být též

vhodné i pro teploty pod 40 °C. Doklad o

vhodnosti zařízení pro odvod spalin je třeba

si vyžádat od výrobce zařízení, protože

každý odvod spalin musí být schválen.

Kvalita vody

Každý provozovatel kotle musí brát v úvahu

skutečnost, že neexistuje žádná čistá voda,

jako médium k přenosu tepla. Podle toho je

třeba věnovat zvláštní pozornost kvalitě

vody, její úpravě a především ji trvale

sledovat, aby byl zajištěn bezporuchový

provoz zařízení. Přitom je třeba se dívat na

úpravu vody pro vytápěcí zařízení nejen z

hlediska bezporuchového provozu, ale též z

důvodů úspory energie a uchování hodnoty

celého zařízení. Tím je úprava vody

podstatným faktorem ke zvýšení

hospodárnosti, funkční spolehlivosti,

životnosti a v neposlední řadě i k zachování

trvalé provozní pohotovosti vytápěcího

zařízení. Více viz. kapitola 9 - pracovní list

K8.

Větší využití tepla druhou přípojkou

vratné otopné vody (zpátečkou)

Kondenzační výměníky tepla plynových

kondenzačních kotlů mají dva nátrubky

vratné vody k oddělenému připojování

nízko- a vysokoteplotních otopných okruhů.

Oddělení vysoko- a nízkoteplotních

otopných okruhů dvěma zpátečkami

umožňuje úsporu nákladů na vytápění až o

4 %, ve srovnání s provedením jen s jednou

zpátečkou, protože je využití spalného tepla

přímo závislé na teplotě vratné vody.

Přitom se otopné okruhy s vysokou teplotou

připojí na horní zpátečku. Vratná voda z

nízkoteplotních otopných okruhů proudí pak

do spodní části plynového kondenzačního

kotle, protože tam dochází k maximální

kondenzaci.

K optimálnímu využití tepla se doporučuje

pro spodní zpátečku objemový průtok > 10

% celkového objemového průtoku.

Ke zvýšení stupně využití se doporučuje

nízkoteplotní otopný okruh během ohřívání

vody provozovat paralelně.

Technický katalog 2011/1

5064 2012/1

5062

Neutralizační zařízení

Kondenzátní vodu, která se během provozu

tvoří jak v kondenzačním kotli, tak i v

systému odvodu spalin, je třeba odvádět

podle předpisů. K odvodu kondenzátní vody

u kondenzačních kotlů, vč. příslušného

zařízení k odvodu spalin, platí směrnice

pracovního listu nařízení o odpadních

vodách A 251 s těmito požadavky:

- U vytápěcích zařízení od 25 do 200 kW

není třeba neutralizace, jestliže odtok

příslušně velkého množství odpadní vody z

domácností se děje do kanalizace ve

stejném "předávacím" bodě. Jako směrnice

zde platí, aby v ročním průměru byl odváděn

minimálně 25 násobný objem odpadní vody,

ve srovnání s očekávaným objemem

kondenzátu.

- U vytápěcích zařízení přes 200 kW je

neutralizační zařízení kondenzátní vody

všeobecně předepsáno.

Směrodatné pro odvod kondenzátní vody z

kondenzačního kotle jsou místní instance

pro odpadní vodu.

Při použití neutralizačního zařízení je

kondenzátní voda vedena přes zásaditý

granulát. Tímto je zvýšen stupeň pH na

hodnotu mezi 6,5 až 10. Pak je možno

kondenzátní vodu bez problému vypouštět

do kanalizační sítě. Její jakost potom

odpovídá pracovním listům nařízení o

odpadních vodách A 115 a A 251, jakož i

DIN 4702, část 6.

Podlahová vytápění

U podlahových vytápění s plastovým

potrubím, které není těsné vůči kyslíku (DIN

4726), je třeba instalovat mezi kotel a

podlahové vytápění výměník tepla.

Ohřev vody

Ke kotli je možno přiřadit libovolné

zásobníkové ohřívače teplé vody Logalux.

Opatření k útlumu hluku

Tato opatření k útlumu hluku jsou k mání

jako doplňkové vybavení:

- hluk tlumící podstava kotle

- tlumič hluku spalin z ušlechtilé oceli

- hluk tlumící kryt hořáku

Bezpečnostně technické zajištění

Bezpečnostně technické zajištění je

provedeno na základě DIN EN 12828.

Výměník tepla je třeba vybavit pojistným

ventilem a manometrem, jestliže je uzávěr

vody mezi kotlem a kondenzačním

výměníkem tepla.


Prostor instalace Logano plus GE315/515

1)

Logano plus GE315 /GE515 /GE615 • Změny vyhrazeny •

Typ kotle Velikost kotle

Logano plus GE315

Logano plus GE515

115

A V

1)

mm

A H

1)

mm

Rozměry

L

mm

2)

L1 mm

2075 1660

160 2235 1820

B

mm

2)

B1 mm

1845

195 1500 (1000) 760 (460) 2568 2055 880 2018

220 2778 2215

260 2938 2375

240

290 1700 (1000)

2813 2406

900 (600)

2643 2236

350 3033 2576

400

3203 2746

460 3310 2787

2200 (1000)

520 3480 2957

580 3650 3127

Doporučené odstupy od stěn (v závorkách jsou uvedeny minimální odstupy)

2)

Rozměry při použití svařovaných spalinových potrubí firmy SUR (tloušťka stěny 2, resp. 3 mm). K tomu jsou vhodné těsnící manžety

jako příslušenství

Z hlediska instalace kotle jsou rozměry

uvedené v závorce minimální a je třeba je

dodržet. Ke zjednodušení montáže, údržby

a servisu je třeba zvolit doporučené odstupy

od stěn. Při podkročení doporučených

odstupů není možné provádět čištění

nabízenou sadou čisticích pomůcek.

Alternativně doporučujeme použití kratších

(cca 1 m dlouhých) sestavovacích čistících

pomůcek, popř. mokré čištění. Místnost

instalace nesmí zamrzat a musí být dobře

větraná.

Technický katalog 2011/1

5065 2012/1

5063

980

2068

2058

2108

2215

Je nutné dbát na to, aby spalovací vzduch

nebyl znečišťován prachem, ani

sloučeninami halogenovaných uhlovodíků.

Sloučeniny tohoto druhu jsou obsaženy např

v nosním spreji, v ředidlech a čisticích

prostředcích, lacích a barvách, jakož i v

lepidlech.


Prostor instalace Logano plus GE615

Typ kotle Velikost kotle

1)

Logano plus GE315 /GE515 /GE615 • Změny vyhrazeny •

Logano plus GE615

645

A V

1)

mm

L

mm

Rozměry

2)

L1 mm

3973 2863

745 2300 (1400) 4143 3033

835 4313 3203

970

4653 3543

1055 3000 (1500) 4823 3713

1150 5163 4053

B

mm

2)

B1 mm

1281 2186

Doporučené odstupy od stěn (v závorkách jsou uvedeny minimální odstupy)

2)

Rozměry při použití svařovaných spalinových potrubí firmy SUR (tloušťka stěny 2, resp. 3 mm). K tomu jsou vhodné těsnící manžety

jako příslušenství

Z hlediska instalace kotle jsou rozměry

uvedené v závorce minimální a je třeba je

dodržet. Ke zjednodušení montáže, údržby

a servisu je třeba zvolit doporučené odstupy

od stěn. Při podkročení doporučených

odstupů není možné provádět čištění

nabízenou sadou čisticích pomůcek.

Alternativně doporučujeme použití kratších

(cca 1 m dlouhých) sestavovacích čistících

pomůcek, popř. mokré čištění. Místnost

instalace nesmí zamrzat a musí být dobře

větraná.

Technický katalog 2011/1

5066 2012/1

5064

Je nutné dbát na to, aby spalovací vzduch

nebyl znečišťován prachem, ani

sloučeninami halogenovaných uhlovodíků.

Sloučeniny tohoto druhu jsou obsaženy např

v nosním spreji, v ředidlech a čisticích

prostředcích, lacích a barvách, jakož i v

lepidlech.


Logano plus GE315 /GE515 /GE615 • Změny vyhrazeny •

Logano plus GE315

Velikost kotle 115 160 195 220 260

Počet kotlových článků 5 6 7 8 9

Délka L mm 2075 2235 2568 2778 2938

L K mm 970 1130 1290 1450 1610

L WT1 mm 940 940 1113 1163 1163

L WT2 mm 800 800 950 950 950

Šířka B WT mm 638 638 788 788 788

Doprava kotlového článku mm

kotlového bloku mm

výměníku tepla mm

šířka 712/

výška 934/

hloubka 160

šířka 712/

výška 934/

délka LK 115-160: šířka 600/

195: šířka 650/

220-260: šířka 700

Výška H WT mm 1203 1203 1314 1314 1314

Výstup spalin H AA mm 286 286 376 376 376

Spalovací prostor délka mm 790 950 1110 1270 1430

mm 400 400 400 400 400

Dvířka hořáku hloubka mm 125

Výstup z kotle VK DN připojovací příruba odpovídá objednávce

redukovaná na DN 65,

Zpátečka do kotle RK DN

DN 50 nebo DN 40

Výstup výměníku 1)

Zpátečka do výměníku WT1 1)

Zpátečka do výměníku WT2 1)

Výstup pojist. potrubí z výměníku H VSLWT

V WT DN 65 65 100 100 100

H VWT mm 951 951 1041 1023 1023

R WT1 DN 65 65 65 100 100

H VWT1 mm 427 427 515 532 532

R WT2 DN R 1 1/2 R 1 1/2 R 1 1/2 80 80

H RWT2 mm 965 965 1057 1034 1034

2)

mm 975 975 1064 1064 1064

Stavitelné nohy B FWT mm 514 514 614 664 664

Výstup kondenzátu H AKO mm 176 176 196 196 196

Vypouštění H EL mm 403 403 490 490 490

Odstup A 1 mm 160 vlevo 160 vlevo 200 doprava 218 doprava 218 doprava

A 2 mm 135 135 0 0 0

A 3 mm 239 dopředu 239 dopředu 200 218 218

A 4 mm 160 160 200 218 218

Technický katalog 2011/1

5067 2012/1

5065


Logano plus GE315 /GE515 /GE615 • Změny vyhrazeny •

115 160 195 220 260

Počet kotlových článků 5 6 7 8 9

Teplotní 50/30 °C 3)

Jmenovitý tepelný výkon plyn kW 115 160 195 220 260

olej kW 108,7 151,2 184,3 207,9 245,7

Tepelný výkon spalování kW 109,5 152,4 185,7 209,5 247,6

Přenášený výkon výměníku tepla kW 12,7 17,6 21,5 24,2 28,6

Teplota spalin 4)

°C 55

Hmotnostní průtok spalin kg/s 0,046 0,065 0,079 0,089 0,105

Obsah CO 2 plyn/olej % 10 / 13

Teploty systému 80/60 °C 3)

Jmenovitý tepelný výkon kW 106,2 147,8 180,1 203,2 240,2

Tepelný výkon spalování kW 109,5 152,4 185,7 209,5 247,6

Přenášený výkon výměníku tepla kW 4,8 6,4 7,8 8,8 10,4

Teplota spalin 4)

°C 80

Hmotnostní průtok spalin kg/s 0,047 0,065 0,079 0,089 0,106

Hmotnost kotle a výměníku netto kg 650 735 860 967 1055

Objem vody cca l 221 249 317 376 399

Objem plynu l 249 283 372 453 490

Dopravní tlak Pa

závislý

na hořáku

(50) 5)

Odpor na straně spalin mbar 0,7 1,5 1,5 1,8 1,9

Přípustná výstupní teplota 6)

°C 120

Přípustný provozní tlak bar 6

Číslo typového osvědčení kotle

Číslo typového osvědčení výměníku tepla

Známka CE, ident. číslo výrobku

06-226-

683

06-610-

016

CE - 0085

AS 0230

1) Příruba podle DIN 2631

2) Při uzávěru vody mezi kotlem a výměníkem tepla musí se zde instalovat pojistný ventil pro výměník tepla

3) Přepočet jmenovitého výkonu na jiné teploty systému

4) Podle DIN EN 656. Minimální teplota spalin pro výpočet komínu dle DIN EN 13384-1

5) Hodnota v závorce je doporučený max. dopravní tlak

6) Pojistná mezní hodnota (havarijní termostat). Max. možná výstupní teplota = pojistná mezní hodnota - 18 K. Příklad: Pojistná mezní

hodnota = 100 °C, max. možná výstupní teplota = 100 - 18 = 82 °C.

Technický katalog 2011/1

5068 2012/1

5066


Logano plus GE315 /GE515 /GE615 • Změny vyhrazeny •

Logano plus GE515

Velikost kotle 240 290 350 400 460 520 580

Počet kotlových článků 7 8 9 10 10 11 12

Délka L mm 2643 2813 3033 3203 3310 3480 3650

L K mm 1360 1530 1700 1870 1870 2040 2210

L WT1 mm 1053 1053 1103 1103 1210 1210 1210

L WT2 mm 950 950 950 950 1045 1045 1045

Šířka B WT mm 788 788 788 788 870 870 870

Doprava kotlového článku mm

kotlového bloku mm

výměníku tepla mm

šířka 835/

výška 1315/

hloubka 170

šířka 835/

výška 1315/

délka LK 240-290: šířka 650/

350-400: šířka 700/

460-580: šířka 780

Výška H WT mm 1314 1314 1314 1314 1775 1775 1775

Výstup spalin H AA mm 341 341 341 341 293 293 293

Spalovací prostor délka mm 1165 1335 1505 1675 1675 1845 2015

mm 515 515 515 515 515 515 515

Dvířka hořáku hloubka mm 142

Výstup z kotle VK DN připojovací příruba odpovídá objednávce

redukované na DN 100,

Zpátečka do kotle RK DN

DN 80 nebo DN 65

Výstup výměníku 1)

V WT DN 65 65 100 100 125 125 125

H VWT mm 1041 1041 1023 1023 1487 1487 1487

Zpátečka do R WT1 DN 65 65 100 100 125 125 125

výměníku WT1 1)

H RWT1 mm 515 515 532 532 483 483 483

Zpátečka do R WT2 DN R1 1/2 R1 1/2 80 80 - - -

výměníku WT2 1)

Výstup pojist. potrubí z výměníku H VSLWT

H RWT2 mm 1057 1057 1034 1034 - - -

2)

mm 1064 1064 1064 1064 1542 1542 1542

Výstup kondenzátu AKO mm 15 15 15 15 40 40 40

H AKO mm 196 196 196 196 170 170 170

Stavitelné nohy L FWT mm 4400 440 440 440 694 694 694

B FWT mm 614 614 664 664 694 694 694

Vypouštění H EL mm 490 490 490 490 431 431 431

Technický katalog 2011/1

5069 2012/1

5067


Logano plus GE315 /GE515 /GE615 • Změny vyhrazeny •

240 290 350 400 460 520 580

Odstup A 1 mm 200 200 218 218 250 250 250

A 2 mm 200 200 218 218 - - -

A 3 mm 135 135 135 135 250 250 250

A 4 mm 0 0 0 0 170 170 170

Počet kotlových článků 7 8 9 10 10 11 12

Teplotní spád 50/30 °C 3)

Jmenovitý tepelný výkon plyn kW 240 290 350 400 460 520 580

olej kW 226,8 274,0 330,1 378,0 434,7 491,7 548,1

Tepelný výkon spalování kW 228,6 276,2 333,3 381,0 438,0 495,0 552,0

Přenášený výkon výměníku tepla kW 24,4 31,9 38,5 44,0 55,2 59,6 66,5

Teplota spalin 4)

°C 55 55 55 55 51 51 51

Hmotnostní průtok spalin kg/s 0,098 0,118 0,142 0,163 0,185 0,209 0,223

Obsah CO 2 plyn/olej % 10 / 13

Teplotní spád 80/60 °C 3)

Jmenovitý tepelný výkon kW 221,7 267,9 323,3 370,0 425,0 480,,0 536,0

Tepelný výkon spalování kW 228,6 276,2 333,3 381,0 438,0 4936,0 552,0

Přenášený výkon výměníku tepla kW 10,3 12,8 15,6 18,0 23,0 23,3 26,0

Teplota spalin 4)

°C 80 80 80 80 77 77 77

Hmotnostní průtok spalin kg/s 0,097 0,118 0,142 0,162 0,187 0,211 0,235

Hmotnost kotle a výměníku netto kg 1382 1539 1726 1885 2035 2200 2355

Objem vody cca l 379 412 474 507 727 735 771

Objem plynu l 590 659 758 845 942 1030 1094

Dopravní tlak Pa

závislý

na hořáku

(50) 5)

Odpor na straně spalin mbar 1,30 2,00 2,55 2,68 3,26 3,56 3,62

Přípustná výstupní teplota 6)

°C 120

Přípustný provozní tlak bar 6

Číslo typového osvědčení kotle

výměníku tepla

Známka CE, ident. číslo výrobku

06-226-

640

06-610-

016

CE - 0085

AS 0232

1) Příruba dle DIN 2631

2) Při uzávěru vody mezi kotlem a výměníkem tepla musí se zde instalovat pojistný ventil pro výměník tepla

3) Přepočet jmenovitého výkonu na jiné teploty systému, viz diagram na předchozích stránkách

4) Podle DIN EN 656. Minimální teplota spalin pro výpočet komínu dle DIN EN 13384-1

5) Hodnota v závorce je doporučený max. dopravní tlak

6) Pojistná mezní hodnota (havarijní termostat). Max. možná výstupní teplota = pojistná mezní hodnota - 18 K. Příklad: Pojistná mezní

hodnota = 100 °C, max. možná výstupní teplota = 100 - 18 = 82 °C.

Technický katalog 2011/1

5070 2012/1

5068


Logano plus GE315 /GE515 /GE615 • Změny vyhrazeny •

Logano plus GE615

Velikost kotle 645 745 835 970 1065 1150

Počet kotlových článků 9 10 11 13 14 16

Délka L mm 3973 4143 4313 4653 4853 5163

Doprava kotlového článku mm

L K mm 1804 1974 2144 2484 2654 2994

šířka 1096/

výška 1640/

hloubka 170

kotlového boku mm

šířka 1096/

výška 1640/

délka LK výměníku tepla mm 780

Spalovací prostor délka mm 1525 1695 1865 2205 2375

mm 680 680 680 680 680

Dvířka hořáku hloubka mm 145

Výstup z kotle V K DN

H VK mm 1640

Technický katalog 2011/1

5071 2012/1

5069

připoj. příruba odpovídá objednávce redukované na DN 150,

DN 125 nebo DN 100


Logano plus GE315 /GE515 /GE615 • Změny vyhrazeny •

Zpátečka do kotle R K DN

Teplotní spád 50/30 °C 2)

Jmenovitý tepelný výkon 1)

645 745 835 970 1065 1150

připojovací příruba odpovídá objednávce

redukované na DN 150, DN 125

nebo DN 100

H RK mm 1635

plyn kW 645 745 835 970 1065 1150

olej kW 609,5 704,0 789,1 916,7 1006,4 1086,7

Tepelný výkon spalování kW 616 714 800 930 1020 1100

Přenášený výkon výměníku tepla kW 70,9 79,8 89,4 103,2 114,4 124,8

Teplota spalin 4)

°C cca 51

Hmotnostní průtok spalin kg/s 0,260 0,301 0,337 0,392 0,430 0,464

Obsah CO 2 plyn/olej % 10 / 13

Teplotní spád 80/60 °C 2)

Jmenovitý tepelný výkon 1)

kW 598 693 776 902 989 1067

Tepelný výkon spalování kW 616 714 800 930 1020 1100

Přenášený výkon výměníku tepla kW 28,2 32,6 36,0 41,8 45,5 49,5

Teplota spalin 4)

°C cca 75

Hmotnostní průtok spalin kg/s 0,262 0,304 0,341 0,396 0,435 0,469

Hmotnost kotle a výměníku netto kg 2885 3127 3375 3860 4095 4532

Objem vody cca l 922 982 1014 1134 1194 1314

Objem plynu l 1435 1540 1669 1879 1984 2194

Odpor na straně spalin Pa závislý na hořáku (50) 3)

Odpor na straně spalin mbar 4,07 5,0 5,4 5,45 6,0 6,2

Přípustná výstupní teplota 5)

°C 120

Přípustný provozní tlak bar 6

Číslo typového osvědčení kotle 06-226-13

Číslo výměníku tepla 06-610-16

Známka CE, ident. číslo výrobku CE-0085 AU 0451

1) Přepočet jmenovitého výkonu na jiné teploty systému, viz diagram na předchozích stránkách

2) Při uzávěru vody mezi kotlem a výměníkem tepla musí se zde instalovat pojistný ventil pro výměník tepla

3) Hodnota v závorce je doporučený max. dopravní tlak

4) Podle DIN EN 656. Minimální teplota spalin pro výpočet komínu dle DIN EN 13384-1

5) Pojistná mezní hodnota (havarijní termostat). Max. možná výstupní teplota = pojistná mezní hodnota - 18 K. Příklad: Pojistná mezní

hodnota = 100 °C, max. možná výstupní teplota = 100 - 18 = 82.

5072 Technický katalog 2012/1 2011/1

5070

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!