02.06.2023 Views

KNIHKUPEC 21

Červnový magazín Knihkupec vás jako obvykle seznámí s nejzajímavějšími novinkami edičních plánů českých knižních nakladatelů. Přinese celou řadu zajímavých rozhovorů a čtenářských recenzí.

Červnový magazín Knihkupec vás jako obvykle seznámí s nejzajímavějšími novinkami edičních plánů českých knižních nakladatelů. Přinese celou řadu zajímavých rozhovorů a čtenářských recenzí.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

knihkupec<br />

ČERVEN2023<br />

BLANKA MALÁ:<br />

HLAVNÍ JE LÁSKA<br />

SAMA K SOBĚ<br />

ULJANA DONÁTOVÁ:<br />

TAHLE KNÍŽKA<br />

VZNIKALA<br />

TROCHU JINAK<br />

VOJTĚCH ŘÍHA:<br />

ŽÁDNÉ HISTORCE<br />

NESMÍ STÁT PRAVDA<br />

V CESTĚ<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

A RECENZE<br />

69 Kč // nebo zdarma k nákupu ve vašem knihkupectví<br />

Alena<br />

Mornštajnová<br />

9 772787 925005 ><br />

Les v domě<br />

AUDIOKNIHY<br />

Foto: Vojtěch Vlk


Tři ženy,<br />

tři autorky<br />

a tři různé světy,<br />

které jsou<br />

dráždivou<br />

inspirací


Editorial<br />

3<br />

EDITORIAL<br />

Vážení čtenáři,<br />

máte před sebou červnové vydání svého oblíbeného<br />

knižního magazínu. Využiji tohoto prostoru, abych vás<br />

letmo informoval o tom, co vás při jeho čtení čeká, ale<br />

také abych projevil za všechny knižní nakladatele radost<br />

nad jednou extra knižní událostí.<br />

Česko se stalo jednou ze zemí, kde bude nulová DPH<br />

na knihy. Co to znamená? Je to pro knižní svět velká<br />

změna, zejména pak pro čtenáře. Knihy nejsou benzin<br />

a je dobře, že si to vláda uvědomila. Děkujeme za to<br />

nejen ministru kultury Martinu Baxovi, ale především<br />

zástupcům našeho cechu, kteří v čele s předsedou Svazu<br />

českých knihkupců a nakladatelů Martinem Vopěnkou<br />

trpělivě a neúnavně tuto změnu prosazovali. Nakonec<br />

to totiž pocítí právě čtenáři, pro které se knihy stanou<br />

dostupnějším zdrojem nejen zábavy, ale také inspirace<br />

a motivace. Knihy čtenáře kultivují a svět by měl dbát na<br />

to, aby kniha byla dosažitelná pro každého. To je nárok,<br />

který vyplývá ze samotné její podstaty. Proto děkujeme!<br />

A co najdete v magazínu? Samozřejmě celou řadu<br />

zajímavých rozhovorů, recenzí a čtenářských tipů.<br />

Vždyť magazín Knihkupec je nejčtenějším přehledem<br />

nejčtenějších knižních novinek. A tím vyjadřujeme<br />

všechno. Hezké čtení.<br />

Zdeněk Novák<br />

vydavatel<br />

Magazín Knihkupec<br />

vám přináší<br />

Pořad Otoč list je zaměřený na současný knižní trh. Přináší<br />

především rozhovory s autory knih, jejich redaktory, ilustrátory,<br />

překladateli i nakladateli. Divákům nabízí unikátní pohled do<br />

zákulisí knižního a audioknižního průmyslu.<br />

Moderuje Kateřina Pantovič.<br />

Podívat se na<br />

Otoč list<br />

magazín Knihkupec Nezávislý knižní měsíčník. Přináší svým čtenářům rozhovory s autory a osobnostmi knižního světa, recenze, doporučení, knižní tipy a přehled důležitých<br />

knižních novinek. Pravidelně se věnuje i dalším důležitým událostem ze světa nejen knižní kultury. Vydavatel a sídlo redakce Rosier, s.r.o. se sídlem v Mratíně, K Homoli 280,<br />

250 63, IČO: 09961399, DIČ: CZ09961399, www.knihkupec.net Periodicita Měsíčník se dvěma kumulovanými vydáními. Leden+únor, březen, duben, květen, červen, červenec+srpen,<br />

září, říjen, listopad, prosinec. 10 vydání v roce. Kontakt do redakce magazin@rosier.cz Inzerce Zuzana Turňová, zuzana.turnova@rosier.cz Registrace MK ČR Časopis<br />

byl zapsán do evidence periodického tisku potvrzením Ministerstva kultury České republiky ze dne 15. 3. 20<strong>21</strong> a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E 24148.<br />

ISSN 2787-9259. Obálka, sazba a grafika Nina Orlová Formát 297 x <strong>21</strong>0 mm (A4) Tisk PrintPoint, s.r.o. Distribuci v ČR zajišťuje Euromedia Group, a.s., knižní distribuce


4<br />

TIP REDAKCE<br />

text: Jiří Popiolek<br />

foto: Vojtěch Vlk<br />

Obludná lež v domě<br />

a její toxické následky<br />

Alena Mornštajnová: Les v domě<br />

Říkali jí cácora. Žila v domě poblíž lesa společně s maminkou, babi a dědou.<br />

Vždycky jí zdůrazňovali – s nikým cizím se nebav. A tak povětšinou mlčela, žádného<br />

kamaráda si nenašla. Myslela si, že to pomůže. Jenže všechna tajemství jednou<br />

musejí vyplout na povrch, i když se je snažíte pohřbít co nejhlouběji.<br />

Les v domě je šestým románem pro<br />

dospělé Aleny Mornštajnové, spisovatelky,<br />

jejíž příběh patří k těm nejpozoruhodnějším<br />

– vždyť první knihu, Slepou<br />

mapu, vydala v době, kdy jí bylo padesát<br />

let, a svou třetí, Hanou, se zařadila k nejprodávanějším<br />

a nejoblíbenějším domácím<br />

autorkám a autorům současnosti.<br />

když začne chodit do školy, také knížky.<br />

Utíká s nimi do horního patra, kde<br />

bydlí, schovat se před uštěpačnou babi<br />

a věčně opilou maminkou, pro kterou<br />

jako kdyby neexistovala. Netečná, často<br />

duchem nepřítomná matka se jí totiž<br />

nikdy nezastane, nepomůže, nepohladí<br />

ji.<br />

Za oknem je les…<br />

Jenže ani tohle není největší trauma,<br />

které cácora zažívá. Les za oknem je<br />

stále blíž a blíž – a občas nezván vstoupí<br />

i do jejího pokojíku.<br />

Život malé cácory, vypravěčky Lesu<br />

v domě, jejíž jméno v románu nikdy<br />

nezazní, se dá šťastným nazvat jen stěží.<br />

Dvougenerační domek na okraji vesnice,<br />

kde hned za plotem se tyčí les, je<br />

plný negativních emocí. Maminka s babi<br />

se pořád hádají a děda se svým starým<br />

páchnoucím psem Belou se před nimi<br />

schovává ve své strašidelné dílně.<br />

Věčně ukřivděná a nespokojená babi<br />

vyčítá své dceři a vnučce kdeco – a nejvíce,<br />

že jim s dědou zůstaly na krku,<br />

poté co se prarodičům podařilo vyštvat<br />

tatínka, jediného člověka, který měl<br />

cácoru snad i rád (vzpomínky blednou,<br />

fotky maminka všechny vyhodila), četl jí<br />

pohádky, objímal ji, hrál si s ní.<br />

Cácoře tak zbývá jen Monika, vymyšlená<br />

kamarádka, které se může svěřit<br />

se všemi svými trápeními. A později,<br />

Promlčený život<br />

Toxické vztahy v rodině, v mikrokosmu,<br />

který by měl být bezpečným přístavem,<br />

kam se člověk chodívá ukrýt před<br />

nástrahami okolního světa, je jedním ze<br />

zásadních témat Aleny Mornštajnové.<br />

V předchozích románech zasadila své<br />

obrazy pokřivených vztahů povětšinou<br />

do historického rámce – v Haně<br />

do padesátých a začátku šedesátých<br />

let, v Tichých rocích do období normalizace.<br />

Listopád pak byl dystopií,<br />

alternativní realitou, světem, kde nikdy<br />

nedošlo k listopadu 1989.<br />

Až v Lesu v domě přibližuje autorka děj<br />

románu k současnosti, začíná těsně<br />

po revoluci, kdy babi s dědou postavili<br />

Host, 429 Kč, již vyšlo<br />

skleníky a začali se živit jako drobní prodejci<br />

ovoce a zeleniny. A končí o dvacet<br />

let později, v době, kdy se cácora pokusí<br />

zpřetrhat všechny svazky s minulostí.<br />

Zjistí však, že to není možné, protože<br />

minulost se dá promlčet, uschovat<br />

v hlubinách paměti, odkud se může<br />

vydolovat jen stěží, a popřít, ale stejně<br />

se nakonec odněkud vynoří. Nechtěná,<br />

děsivá – a poskvrňující všechno, na<br />

čem záleží.


Dívka tak řeší dilema, které je pro její<br />

celoživotní trauma tou nejděsivější<br />

noční můrou. Má zpřetrhat důmyslnou<br />

síť drobných, ale často značně<br />

nebezpečných a životy ničících lží,<br />

z nichž si vytvořila obranu před lesem<br />

ve svém domě, a konečně se odvážně<br />

postavit zlu? A to bez ohledu na ničivé<br />

následky, které pro ni osobně budou<br />

následovat?<br />

5<br />

Neokázale silná<br />

hrdinka<br />

Cácořina postava je v bibliografii<br />

hrdinek Aleny Mornštajnové suverénně<br />

nejméně jednoznačná, některé<br />

její činy a chování ji možná u čtenářů<br />

připraví o veškeré sympatie a soucit.<br />

Zároveň je však nutné podotknout, že<br />

přes všechna trápení, která zažívaly<br />

postavy v předchozích autorčiných<br />

románech, cácora dostala rozdány pro<br />

život ty nejhorší karty.<br />

Těžko lze hledat něco pozitivního na<br />

těch, kteří ji odmalička obklopují –<br />

pracovitá, ale zapšklá, dryáčnická babi,<br />

apatický, hrubiánský děda, submisivní<br />

alkoholička maminka – a tajemný tatínek,<br />

který zmizí a nikdo už se nedozví,<br />

co se s ním vlastně stalo. Nikdo z nich<br />

se o cácoru nestará, všichni jí dnes<br />

a denně dávají najevo, jak je přebytečná<br />

a nechtěná.<br />

Nelze se tak divit, že tyto vzory definují<br />

i její vztah k okolí – a zapisují se jí do<br />

mysli. Jen málokdy potkává někoho,<br />

kdo by se nezištně pokoušel nalézt<br />

k ní cestu, a pokud se skutečně někdo<br />

takový objeví, brzy mizí v propadlišti<br />

dějin, tak jako učitelka odcházející na<br />

mateřskou, nebo ho odežene sama<br />

cácora (někdy až fatálním způsobem).<br />

Přesto na samém konci přináší Les<br />

v domě naději – nehmatnou, nenápadnou,<br />

ale přeci jen naději. Minulosti je<br />

možné se postavit, stačí jediné, i když<br />

možná to nejtěžší. Prolomit mlčení<br />

a přiznat si všechno zlo, kterému jsme<br />

museli čelit.<br />

Cácora je přes svou nejednoznačnost<br />

neokázale silnou hrdinkou – protože<br />

>>


6<br />

bahno, ve kterém se od samotného<br />

narození topila, bylo dusivé a hluboké.<br />

A ona se aspoň pokusila z něj vyhrabat.<br />

Horor v domě<br />

Les v domě tak lze číst mnoha způsoby<br />

– jako thriller, jako detektivku. Ale také<br />

jako znepokojivý příspěvek k tématu,<br />

o němž je v naší společnosti pořád ještě<br />

tabu mluvit. Všechno uvedené dává<br />

smysl…<br />

Alena Mornštajnová umí dosáhnout<br />

mimořádně emotivního efektu těmi<br />

nejjednoduššími prostředky. Celý<br />

román je protkán umně rozhozenými<br />

hororovými motivy týkajícími se lesa,<br />

který se chystá hlavní hrdinku pohltit,<br />

spolknout. Až na konci pak vynikne, jak<br />

promyšleným a nenahodilým způsobem<br />

autorka postupovala, jak každý<br />

detail má skrytý smysl – a zapadá do<br />

celkové mozaiky.<br />

Také jazyk, úsporný, oholený na dřeň,<br />

vyvolává ten správný efekt bezútěšnosti<br />

a skrytého děsu, jímž je román doslova<br />

nasáklý. K tomuto pocitu pak přispívá<br />

i samotné vyústění, pointa, k níž děj<br />

celou dobu nenápadně směřuje.<br />

Jestli je v něčem Alena Mornštajnová<br />

skutečný mistr, pak v tom, jak pracuje<br />

s náznaky, stopami, jak dávkuje odhalení<br />

toho nejpodstatnějšího.<br />

Vyšlo také jako audiokniha<br />

v interpretaci Ivany Uhlířové<br />

OneHotBook, 427 Kč, již vyšlo<br />

ALENA MORNŠTAJNOVÁ<br />

(* 1963)<br />

Vystudovala angličtinu a češtinu<br />

na Filozofické fakultě<br />

Ostravské univerzity. Pracovala<br />

jako lektorka anglického jazyka<br />

a překladatelka, nyní se živí jako<br />

spisovatelka. Žije ve Valašském<br />

Meziříčí. Debutovala v roce 2013<br />

románem Slepá mapa, o dva<br />

roky později následoval román<br />

Hotýlek. Především díky svému<br />

románu Hana z roku 2017 se<br />

Alena Mornštajnová stala jednou<br />

z nejoblíbenějších současných<br />

českých spisovatelek. Jejím<br />

čtvrtým románem jsou Tiché<br />

roky (2019), které zvítězily ve<br />

čtenářské anketě Kniha roku.<br />

Na jaře 20<strong>21</strong> vydala dystopický<br />

román Listopád. Je také autorkou<br />

knih pro děti Strašidýlko<br />

Stráša (2018), Kapka Ája (2022)<br />

a Teribear – Tajemství modré<br />

krabice (2022).


SalM an RuS hdie<br />

Jazyky pravdy<br />

Oddaný obhájce svobody slova Salman Rushdie<br />

se představuje také jako znalec světového<br />

písemnictví a kultury – v jeho esejích se potkávají<br />

Vonnegut, Beckett či Shakespeare. Na příkladu<br />

Aje Wej-weje, Pussy Riot či Roberta Saviana<br />

ukazuje, jakou roli hraje v tvorbě odvaha.<br />

Milada Rezková, Jan ŠR á M e k ,<br />

v e R onika v lková<br />

Pokrok nezastavíš,<br />

čéče!<br />

Děda Kroupa a malý Kája zažili spoustu<br />

dobrodružství v pražském metru, tentokrát se budou<br />

učit nejen zacházet, ale také žít s mobilem. Čeká je<br />

výlet na blešák s elektronikou, do lesa i do hlubin<br />

internetu, na okraj velkoměsta i na místa, kde se<br />

v Praze scházejí skejťáci a parkouristé.<br />

aJ WeJ - W e J<br />

Tisíc let radostí<br />

a smutků<br />

V neobvyklém memoáru se příběhy Ajova otce<br />

a samotného Wej-weje zrcadlí v kulisách dějinných<br />

otřesů. Otec odchází za inspirací do Paříže, syn před<br />

čínskou realitou utíká do Spojených států. Wej-wej<br />

líčí také poměry v Číně po potlačení demokratického<br />

hnutí i vlastní snahu o svobodné umělecké vyjádření.


8<br />

ROZHOVOR<br />

Jsem trochu<br />

zlodějka příběhů<br />

text: Martina Vlčková<br />

foto: Zuzana Mináčová<br />

Léta mediálně zastupuje řadu českých snímků a působí jako šéfka tiskového oddělení<br />

a mluvčí Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Uljana Donátová má ale<br />

ještě jednu tvář – s nadhledem, humorem a empatií vypráví o životě a mezilidských<br />

vztazích. Před pár dny jí vyšla nová knížka s názvem Biograf láska.<br />

Rosier, 399 Kč, již vyšlo<br />

Co vás vlastně přivedlo ke psaní?<br />

Píšu od mládí, takže vlastně hodně<br />

dlouho. V jisté době, což je tak osm<br />

let zpátky, ve mně dozrál pocit, že po<br />

všech tiskových zprávách, rozhovorech<br />

a presskitech k filmům, které nutně byly<br />

spíše faktografické, bych ráda napsala<br />

něco svého. Vytvořila vlastní hrdiny,<br />

které provedu příběhem od počátku<br />

do konce podle mých představ, pocitů<br />

a zpracovaných životních zkušeností.<br />

Tak jsem chvíli sbírala odvahu, a pak se<br />

do toho pustila.<br />

Když si sednete k počítači a ponoříte<br />

se do svého světa, co cítíte?<br />

Je to ozdravný proces, při psaní relaxuju.<br />

Vnímám hrdinky – protože píšu<br />

hlavně o ženách – jako své kamarádky,<br />

s nimiž sedím někde na kávě. Sdílíme<br />

navzájem svoje příběhy a já se je snažím<br />

vyprávět tak, aby každý, kdo si je<br />

přečte, v nich našel kousek, který by<br />

mohl být jeho.<br />

Na pultech knihkupectví se právě<br />

objevila vaše novinka Biograf láska.<br />

Kolik vás stála času a energie?<br />

Tahle knížka vznikala trochu jinak,<br />

protože jí předcházelo divadelní představení.<br />

Takže měla danou jistou kostru<br />

předurčenou scénářem muzikálu, což<br />

ale neznamená, že je to jen mechanicky<br />

překlopený text. Čas nad ní strávený<br />

odpovídal vzniku běžné knížky čili<br />

něco kolem tři čtvrtě roku. A energii?<br />

Tu mi, stejně jako mé předchozí knížky,<br />

spíš dala.<br />

A co vás inspirovalo k tomu, že jste se<br />

muzikálový scénář rozhodla přenést<br />

do knižní podoby?<br />

Biograf láska je moje první zkušenost<br />

s muzikálem. Už když jsem scénář<br />

psala, bylo jasné, že divadlo má jiné<br />

zákonitosti než knížka. Příběh se kloubí<br />

s hudbou a písničkami, obě tyto složky<br />

se vzájemně doplňují. Ale samozřejmě<br />

i divadlo má své limity, má svůj vlastní<br />

rytmus. Říkala jsem si, že by bylo hezké<br />

celý příběh rozšířit o situace, které se<br />

v životě hrdinů odehrály před tím, než<br />

je uvidíme v reálném čase na pódiu.<br />

Jak se hrdinky poznaly, co prožily, proč<br />

jsou takové, jaké jsou. A zároveň, aby<br />

případní čtenáři, mohli příběh vnímat<br />

samostatně, i když divadelní představení<br />

neviděli.<br />

Muzikál uvádí pražské Divadlo Kalich<br />

a každá repríza bývá vyprodaná.<br />

Čekala jste to?<br />

Už když jsme projekt připravovali<br />

a vymýšleli, jsme spolu s producenty,<br />

režisérem a celým ansámblem věřili,<br />

že by mohl mít úspěch. Protože písničky<br />

Hany Zagorové, které tvoří jeho<br />

základ, jsou nádherné, jsou přesahové<br />

a nadčasové. Jako zpěvačka byla vždy<br />

maximálně uvěřitelná, a proto má<br />

posluchače a fanoušky napříč generacemi.<br />

A navíc mají její písně úžasné<br />

texty, které jsou často samy o sobě<br />

takovými mikropříběhy. Důležité proto<br />

bylo, aby se emoce, které písničky<br />

nesou, propsaly do příběhu, aby se<br />

s ním organicky propojily, aby celé<br />

představení mělo v sobě tu laskavost,<br />

naději, touhu, jichž jsou písně Hany<br />

Zagorové doslova plné. Ten mimořádný<br />

úspěch, který muzikál provází,<br />

je dárek. Chodím si vždy jednou za čas<br />

užít znovu celé představení s diváky,<br />

a ohlas, který pokaždé zažívám, je<br />

neskutečně nabíjející. To se opravdu<br />

nikdy neomrzí. Když je mi blbě,<br />

podívám se na stránky Divadla Kalich,<br />

a když tam u většiny představení<br />

Biografu láska vidím: vyprodáno, hned<br />

mi je krásně na duši.


Zpátky ke knížce, jejímiž hrdinkami<br />

jsou tři kamarádky. Co o nich můžete<br />

prozradit?<br />

Jsou to třicátnice, které se perou s vlastními<br />

životy, tak jako každý z nás, ale to,<br />

co jim pomáhá překonávat i nelehké<br />

situace, je humor, a hlavně vzájemné<br />

přátelství. Hana je věčná romantička,<br />

která na jednu stranu žije v romantických<br />

filmech, ale život ji donutil stát<br />

nohama na zemi. Novinářka Alča je<br />

sarkastická glosátorka života. Eva se<br />

provdala za úspěšného muže, ale v jisté<br />

chvíli zjišťuje, že musela hodně obětovat,<br />

až trochu ztratila sama sebe.<br />

Mají Hana, Alča a Eva nějaký reálný<br />

předobraz, nebo vznikly pouze ve vaší<br />

hlavě?<br />

Jsem trochu zlodějka příběhů, takže<br />

každá z hrdinek všech mých knížek má<br />

v sobě něco ze mne, mých kamarádek,<br />

situací, které jsme zažily. Eva, Hana<br />

a Alča jsou takovým kompilátem nás<br />

všech.<br />

ale i hrdinové, aby to nevypadalo, že<br />

muže nějak diskriminuji… Celý náš život<br />

je o vztazích – jak těch přátelských,<br />

tak těch milostných. Bez vztahů by<br />

nebyl úplný. Nějak je vnímáme, nějak<br />

je prožíváme, nějak se jimi trápíme,<br />

a pro mě jsou základem, který tvoří<br />

příběh. Vyprávím ho já, prostřednictvím<br />

své fantazie. Někdo druhý by možná<br />

podobný příběh vyprávěl jinak, promítl<br />

by do něj vlastní pocity a prožitky. Ale<br />

už by nebyl můj. Knížka má tu geniální<br />

vlastnost, že mi dovolí vyprávět ho, tak<br />

jak já chci. A když se mi to povede, čtenář<br />

se na něj napojí. To je to nejhezčí,<br />

co může autora potkat.<br />

Všimla jsem si, že máte ráda happy<br />

endy. Proč?<br />

A co může být víc než naděje? Že<br />

všechno bude dobré, že potkáte<br />

člověka, který vás bude milovat, že<br />

někdo jiný zjistí, že jste to nejlepší, co jej<br />

v životě potkalo. Všichni si to přejeme.<br />

A já chci říct: Jo. Je to možný!<br />

až po… No tohle číslo snad už ani není<br />

vhodné vyslovovat… Ale no a co! Prostě<br />

to tak mělo být!<br />

Najde se ve vašem nabitém programu<br />

něco, na co se vyloženě těšíte?<br />

Na jednu věc se moc těším, i když mám<br />

trochu svírání kolem žaludku. Podle<br />

knihy Matka v trapu natáčí režisérka<br />

Hana Hendrychová film, k němuž jsem<br />

napsala scénář. Producentkami jsou<br />

Svatka Peschková a Nela Schlaichertová,<br />

takže je to taková dámská jízda, ale film,<br />

doufáme, nebude jen pro ženy. Do kin<br />

by měl jít příští rok v únoru.<br />

9<br />

V čem podle vás spočívá síla ženského<br />

přátelství?<br />

Věřím na sílu ženského přátelství. Tu<br />

zvláštní sounáležitost, kdy můžete<br />

kamarádce zavolat ve chvíli, kdy je vám<br />

blbě, a ona vás vyslechne, i když je třeba<br />

půlnoc, nechá vás vypovídat a dokáže<br />

říct: proto jsem přece tady, abych byla<br />

s tebou.<br />

Jak se vám spolupracovalo s nakladatelstvím<br />

Rosier, které titul Biograf<br />

láska vydalo?<br />

Moc dobře. Líbí se mi osobní přístup,<br />

který všichni v nakladatelství té knížce<br />

dávají. Sedli jsme si i lidsky a spolupráce<br />

s jejich jazykovou redaktorkou byla<br />

skvělá. Dala mi přesně ten korektiv,<br />

který jsem potřebovala.<br />

Odhaduju správně, že právě kamarádkám<br />

jste svou novinku dala přečíst<br />

jako prvním?<br />

Ano, ony jsou takovým mým lakmusovým<br />

papírkem, abych si ověřila, že<br />

příběh funguje. Některé jsou moje vrstevnice,<br />

ale dávám číst rukopis i kamarádce,<br />

která je o hodně roků mladší,<br />

abych se ujistila, že má šanci oslovit i jiné<br />

generace než tu moji. Někdy tam přítelkyně<br />

najdou historky, které mi vyprávěly,<br />

samozřejmě trochu pozměněné, ale<br />

většinou se u nich zasmějí. A jsem ráda,<br />

že to funguje i v divadle. Stalo se mi, že<br />

vedle mě seděly divačky, které samozřejmě<br />

netušily, kdo jsem, a při jedné<br />

scéně šeptala jedna druhé: to je přesně<br />

jako u nás doma. A dobře se bavily.<br />

Jak moc se vlastně při psaní necháváte<br />

ovlivňovat názory druhých?<br />

Záleží na tom, co právě píšu, ale u knížek<br />

jdu většinou na trh se svou vlastní kůží.<br />

Jsou to moje příběhy, moje hrdinky,<br />

Pracovně jste velmi vytížená. Kde<br />

vůbec berete čas na psaní?<br />

Když něco opravdu chcete, čas se<br />

vždycky najde. Navíc, já při psaní odpočívám.<br />

Někdo relaxuje při běhání nebo<br />

při vaření, já necvičím a vařím jenom<br />

jídla, u nichž doba přípravy nepřesahuje<br />

30 minut. Takže relaxuji tím, že píšu.<br />

Co vás v poslední době zaujalo jako<br />

čtenářku?<br />

Mým oblíbeným autorem je Fredrik<br />

Backman, takže jsem uvítala jeho<br />

román Vítězové, který je závěrem trilogie<br />

Medvědín. Líbí se mi jeho styl, jak<br />

dokáže ve zkratce zobrazovat mezilidské<br />

vztahy a na vážná témata se dívat<br />

s humorem.<br />

A jakou radu byste dala začínajícím<br />

spisovatelům?<br />

Nebát se. A zkusit to bez ohledu na věk.<br />

Já jsem první knížku vydala až po padesátce,<br />

první věc pro divadlo napsala<br />

ULJANA DONÁTOVÁ (* 1960)<br />

Osobnost v oboru PR kulturních<br />

projektů v České republice. Více<br />

než třicet let se věnuje filmu jako<br />

specializovanému oboru, ať už<br />

jako dramaturgyně, scenáristka,<br />

PR manažerka či šéfredaktorka.<br />

Na kontě má čtyři knihy: Matka<br />

s ručením omezením, Matka<br />

v trapu, Taková ženská jako já<br />

a nově Biograf láska.


10<br />

Knižní<br />

tipy<br />

Špionka v knihovně<br />

// Madeline Martinová<br />

Elaine vzali nacisté všechno – manžela,<br />

domov i přátele. Proto se zapojila do odboje<br />

a denně riskuje život v tajné tiskárně. Americká<br />

knihovnice Ava sbírá v tehdy neutrálním<br />

Portugalsku informace pro tajnou<br />

službu. Zatímco v Evropě zuří válka, Avu<br />

a Elaine spojí snaha zachránit ženu s malým<br />

chlapcem i poslední zbytky naděje tváří<br />

v tvář nebezpečí.<br />

Cosmopolis, 449 Kč, již vyšlo<br />

Údolí snů<br />

// Anna Jacobsová<br />

Rok 1935. Bella Porterová živoří v područí bratrance<br />

Thomase, a když nečekaně zdědí dům<br />

v Lancashiru, on se ji snaží o majetek sprostě připravit.<br />

Není to snadné,<br />

ale Bella se vzepře<br />

a najde odvahu se<br />

osamostatnit. Jenže<br />

Thomas není zvyklý, že<br />

by mu kdokoli (natož<br />

žena) odporoval, a tak<br />

je nakonec v sázce<br />

Bellino nově nalezené<br />

štěstí i holý život.<br />

Historické romány pro ženy zaručují útěk<br />

do vzdálených časů, které si můžeme jen<br />

představovat, přinášejí napětí, životní zvraty,<br />

vášeň, odhodlání i nezlomnost hlavních hrdinek.<br />

PŘÍBĚH NEJMOCNĚJŠÍ<br />

KOREJSKÉ KRÁLOVNY<br />

Cosmopolis, 449 Kč,<br />

již vyšlo<br />

Bridgertonovi 9:<br />

Šťastně až do smrti<br />

// Julia Quinnová<br />

Co se dělo dál? Četl někdy Simon dopisy svého<br />

otce? Stanou se Francesca a Michael rodiči? Musí<br />

být konec opravdu koncem? Osm nových „druhých<br />

epilogů“ a jeden<br />

bonusový příběh<br />

o Violet Bridgertonové<br />

vás opět vtáhnou do<br />

oblíbeného světa londýnské<br />

smetánky. Protože<br />

Bridgertonových<br />

není nikdy dost!<br />

Ikar, 349 Kč,<br />

vychází 7. června<br />

Výjimečný příběh osiřelé dívky, která se stala nejmocnější korejskou<br />

královnou. Napětí na Korejském poloostrově roste<br />

a americký diplomat Nate Simon míří do Soulu, aby zhodnotil<br />

politickou situaci. Musí také zjistit, proč někdo prezidentovi poslal<br />

starobylý hřeben s dvouhlavým drakem. Důležité bude setkání<br />

s asistentkou Annou Carlsonovou, která mu představí osudy<br />

poslední korejské královny Min. Strhující příběh z druhé půlky<br />

19. století vypráví o statečné ženě, která zůstává legendou ještě<br />

dlouho po své smrti.<br />

www.albatrosmedia.cz


S knihou se to lépe táhne…<br />

A proto si vyberte takovou, která je vašemu srdci nejblíže. Přinášíme nejnovější tipy z knihkupectví.<br />

Pro mámy i pro táty, pro kulináře, cestovatele, předškoláky i školáky.<br />

PROTIVNÝ SPROSTÝ MATKY<br />

Kateřina Krobová, Lucie Macháčková<br />

V knize, která navazuje na stejnojmenný úspěšný pořad České<br />

televize se nedočtete, jak vychovat geniální dítě, a ještě<br />

u toho mít dokonale uklizený dům, skvělou postavu a hvězdnou<br />

kariéru. Přináší ale silné, autentické příběhy o všedních<br />

i nevšedních stránkách rodičovství, které vám možná pomůžou<br />

prožívat ten svůj příběh o něco lehčeji. Vždyť mateřství je někdy<br />

jako cesta divokým pralesem! Série hloubkových rozhovorů<br />

otevírá témata vážná, odlehčená i kontroverzní, k nimž se<br />

následně vyjadřují oslovení odborníci. Zkušenosti s porodem<br />

a porodnicemi, jaké je být adoptivním rodičem, co dělat, když<br />

se nám rozpadne vztah, když se těhotenství pokazí…<br />

Česká televize, 329 Kč<br />

ČTYŘLÍSTEK JDE DO ŠKOLKY<br />

Tato edukační kniha bude<br />

u dětí zábavnou a hravou<br />

formou rozvíjet jejich tvořivé<br />

schopnosti. Pomocí různých<br />

úkolů si osvojí grafomotoriku,<br />

jemnou motoriku, logické uvažování,<br />

představivost a mnoho<br />

dalších kreativních dovedností.<br />

Čekají na ně bludiště, kresba<br />

podle vzoru, hledání rozdílů,<br />

vybarvování či jednoduchá<br />

origami. Vhodná pro předškolní<br />

děti ve věku od tří do šesti let.<br />

Čtyřlístek, 149 Kč<br />

BEDEKR POLSKO<br />

Pavel Trojan<br />

Poznejte všechny krásy Polska!<br />

Vydejte se i do těch nejodlehlejších<br />

míst, která vás určitě<br />

nejen okouzlí, ale i překvapí.<br />

Tentokrát s Jitkou Ježkovou<br />

a Martinem Písaříkem. Knižní<br />

Bedekr vychází ze stejnojmenného<br />

TV cyklu a nabízí konkrétní<br />

rady a tipy, jak strávit<br />

čas co nejefektněji. Varšava,<br />

Krakov, Trojměstí (Gdaňsk,<br />

Sopoty a Gdyně), Katovice,<br />

Zakopané a další.<br />

Česká televize, 329 Kč<br />

ČTYŘLÍSTEK<br />

SI HRAJE NA ŠKOLU<br />

Kniha hravých listů je zaměřená<br />

na děti ve věku od pěti do osmi<br />

let a volně navazuje na Čtyřlístek<br />

jde do školky. V pracovních listech<br />

budou děti pracovat na rozmanitých<br />

úkolech, jako jsou hledání<br />

rozdílů, doplňovačky, sudoku,<br />

rébusy či vybarvování. Nebude<br />

chybět ani několik krátkých komiksových<br />

příběhů se Čtyřlístkem.<br />

Knížka poslouží každému malému<br />

školákovi k procvičení jeho dovedností<br />

i jako příprava před nástupem<br />

do první třídy.<br />

Čtyřlístek, 149 Kč<br />

POKLADY KLASICKÉ<br />

ČESKÉ KUCHYNĚ<br />

Jana Vaňková, Roman Vaněk<br />

Kuchařka, kterou uvítají všichni milovníci<br />

českých jídel. Všechny recepty<br />

jsou jednoduše vysvětleny, přehledně<br />

popsány a doprovází je fotka hotového<br />

pokrmu. Uvařit podle ní dokáže<br />

snad úplně každý. Kniha klasických<br />

domácích receptů již nalezla své<br />

místo na poličkách více než 200 000<br />

domácností všech kontinentů.<br />

Prakul, 459 Kč


12<br />

ROZHOVOR<br />

Životní restart<br />

po italsku<br />

text: Marie Niček<br />

foto: Ivana Lukavská<br />

Zamilovat se do o sedmnáct let mladšího Itala<br />

a přestěhovat se do slunné Kalábrie? Není to zápletka<br />

z červené knihovny, nýbrž skutečný příběh Blanky Malé.<br />

Ve své knize Láska ve špičce italské boty rozhlasová<br />

moderátorka otevřeně vypráví o tom, že i po padesátce je<br />

možné změnit život a sny se stávají skutečností.<br />

Po rozvodu jste si dopřála zaslouženou<br />

dovolenou? Proč jste si vybrala<br />

zrovna Itálii?<br />

S Itálií jsem spojená pupeční šňůrou,<br />

která nevím, kde se vzala. Pátrala<br />

jsem po tom v naší rodinné linii, ale<br />

vypadá to, že v ní žádné Italy nemáme.<br />

Já přitom vypadám jako Italka, zvlášť<br />

když jsem ještě mívala černé vlasy,<br />

jsem hodně temperamentní a z naší<br />

rodiny jsem vždycky vyčnívala. Do Itálie<br />

jsem jela poprvé v pětadvaceti letech,<br />

a okamžitě jsem cítila, že jsem našla<br />

svůj druh. Když jsem tedy poté, co mi<br />

nevyšlo třetí manželství, hledala místo,<br />

kde bych zahojila svou bolavou duši,<br />

odjela jsem do Kalábrie. Přitahovalo mě<br />

Pobřeží bohů a chtěla jsem se podívat<br />

do jednoho kostelíku v Tropee. A tam<br />

jsem docela nevinně napsala na papírek<br />

přání „tady chci žít“. A vidíte, jak to<br />

dopadlo…<br />

Co vás na Itálii tolik přitahuje?<br />

Když jsem tam pětadvaceti letech<br />

poprvé přijela a vystoupila z autobusu,<br />

stačil jediný nádech a byla jsem okouzlená.<br />

Tak krásně to vonělo! Piniové<br />

háje, čerstvá bazalka… A nejvíce si mě<br />

získali lidé. Smějí se očima, gestikulují,<br />

povídají si u jídla… V naší rodině se<br />

svou divokostí vymykám. V Itálii jsem si<br />

konečně připadala „normální“ (smích).<br />

Čím je jihoitalská Kalábrie specifická?<br />

Myslela jsem si, že na jih od Říma už<br />

je to spíš jako v Africe nebo že tam<br />

nebude bezpečno kvůli mafii. Není to<br />

tak horké. Pokud chcete poznat pravou<br />

Itálii, jeďte do Kalábrie. Přijdu si tam<br />

jako v jiném světě. Jako bych se vrátila<br />

o sto let zpátky, čas tam plyne jinak.<br />

Rozlišujete, jestli je noc, nebo den. Kolik<br />

je ale přesně hodin, na tom nezáleží.<br />

Není tam prostor pro stres. Lidé jsou<br />

uzavřenější než jinde v Itálii, když vás<br />

ale přijmou, je to pouto na celý život.<br />

A je tam také krásná, divoká příroda.<br />

Kalábrii se právem přezdívá „Karibik<br />

Evropy“. Pláže jsou nádherné, přitom<br />

tam není hlava na hlavě a najdete<br />

místa, která jsou ještě nedotčená. Ze<br />

všech koutů na vás dýchá historie<br />

a půda je neskutečně úrodná. Příliš tam<br />

toho nepotřebujete, protože i když jste<br />

chudí, země vás obdaruje a dá vám<br />

všechno. Tam teprve poznáte, jak má<br />

opravdu chutnat rajče nebo broskev!<br />

Je to pro mě jako vrátit se ke kořenům.<br />

V Kalábrii se cítím neskutečně svobodná<br />

a cítím velkou pokoru a vděk, že<br />

to můžu zažít.<br />

Kazda, 398 Kč, již vyšlo


Do knihy jste zařadila i recepty.<br />

Prochází láska žaludkem?<br />

V Kalábrii to platí obzvlášť. Jídlo je na<br />

prvním místě. Když se Kalábrijci hádají,<br />

tak proto, že jim někde nechutnalo.<br />

Jídlo je pro ně pohoda. Jí se dlouho,<br />

v klidu, třeba dvě tři hodiny, a pozdě.<br />

Večeří se klidně i v deset večer. V Itálii<br />

jsem úplně změnila životní styl. Stravuji<br />

se jednoduše a u sporáku nestrávím<br />

víc než patnáct minut. Do knihy jsem<br />

vybrala místní recepty, které jsem se<br />

tam na učila, některé jsou i od maminky<br />

a sestry mého přítele Agostina.<br />

Samozřejmě nechybí slavná tropejská<br />

červená cibule „cipolla rossa“. Jsou to<br />

jednoduchá jídla, která si čtenáři lehce<br />

zvládnou uvařit sami.<br />

13<br />

Láska ve špičce italské boty je váš<br />

osobní milostný příběh. Jaké to pro<br />

vás je otevřít se veřejnosti?<br />

Po rozvodu jsem nebyla schopná<br />

s nikým mluvit o tom, co cítím. Bylo to<br />

velmi bolavé a musela jsem si to odžít.<br />

Čas ale plynul, žila jsem v Kalábrii už asi<br />

dva roky a kamarádky se zajímaly, jaké<br />

to tam je. Tak jsem o životě v Itálii začala<br />

psát příspěvky na Facebook a ozvali<br />

se mi z nakladatelství Kazda, zda bych<br />

nenapsala knihu. Jenže tím jsem otevřela<br />

Pandořinu skříňku, která byla do té<br />

doby zamčená. První čtyři kapitoly jsem<br />

probrečela, bylo to velmi těžké. Nejstarší<br />

dcera mi ale poradila, ať začnu hezkými<br />

momenty, a tak jsem psala o tom, jak<br />

jsme se poznali s Agostinem… V knize<br />

jsem dala své soukromí všanc, cítila<br />

jsem ale potřebu být naprosto upřímná<br />

a napsat, jak to bylo a co jsem prožívala.<br />

Síla autobiografických příběhů je<br />

právě v tom, že se s nimi čtenáři dokážou<br />

identifikovat…<br />

Jsem přesvědčená, že nejsem jediná,<br />

kdo se v takové situaci ocitl. Bylo mi přes<br />

padesát, potřetí rozvedená, úplně vyřízená,<br />

sebevědomí na nule. Myslela jsem<br />

si, že mě nic dobrého dál nečeká. Po<br />

padesátce se přece člověk už nemůže<br />

zamilovat. To je ale blbost! Žiju teď<br />

úplně jiný, nový život. Opravdu platí, že<br />

co tě nezabije, to tě posílí. A kdyby můj<br />

příběh pomohl třeba jen jedné jediné<br />

ženě, mělo smysl jít s kůží na trh a sdílet<br />

ho s ostatními.<br />

Bylo těžké kompletně změnit život,<br />

přestěhovat se do cizí země?<br />

Jsem Vodnářka a nové výzvy jsou pro<br />

mě potrava. Když se do něčeho pustím,<br />

>>


14<br />

MACCHERONI CON TONNO<br />

E CIPOLLE DI TROPEA<br />

Těstoviny s tuňákem a rajčaty jsou klasikou italské<br />

kuchyně, ale když omáčku obohatí pověstná chuť cibule<br />

z Tropey, z makaronů se rázem stane neodolatelný první chod.<br />

Budeme potřebovat:<br />

320 g těstovin z tvrdé pšenice 500 g rajčatové omáčky<br />

(grano duro)<br />

2 cibule<br />

160 g konzervovaného tuňáka olivový olej<br />

v oleji<br />

bazalku<br />

20 černých oliv bez pecky<br />

pepř, sůl<br />

Cibuli oloupeme, rozpůlíme a nakrájíme nadrobno. Do hluboké pánve nalijeme<br />

olivový olej, na kterém ji orestujeme. Podlijeme ji asi 5 lžícemi vody a na mírném<br />

plameni ji dusíme pod pokličkou asi 10 minut. Potom k cibuli přidáme rajčatovou<br />

omáčku a ještě 5 minut povaříme. Tuňáka slijeme, nakrájíme na kousky a rozpůlíme<br />

černé olivy. Obojí přidáme do omáčky, osolíme, opepříme, promícháme a přidáme<br />

na proužky nakrájenou bazalku. Těstoviny uvaříme ve slané vodě, scedíme<br />

a nasypeme do pánve. Lehce prohodíme s omáčkou a můžeme podávat.<br />

sukně, výrazné šperky, nebojí se barev<br />

ani extravagance. Je to ale i tím, že jsou<br />

svými muži hýčkány a obdivovány bez<br />

ohledu na věk nebo proporce, a proto se<br />

cítí jako královny. Je to dáno výchovou.<br />

V Itálii vládne matriarchát a ženy rozhodují<br />

téměř o všem. U Češek ale musím<br />

vyzdvihnout, že jsme více přizpůsobivé<br />

a šikovné v domácnosti. Se vším si<br />

víme rady, zato Italky si samy nezkrátí<br />

ani kalhoty, natož aby zavařovaly nebo<br />

pekly. Navíc jsme krásné! Naše blondýny<br />

zamotaly hlavu nejednomu Italovi.<br />

Blíží se léto, tak bych se ještě ráda<br />

zeptala na tipy na dovolenou.<br />

Samozřejmě musíte do Kalábrie na<br />

Pobřeží bohů a do Tropey. Zajděte tam<br />

do kostela a na kousek papírku napište<br />

své přání a vhoďte ho do malé dřevěné<br />

skříňky. Dobře si ho ale promyslete,<br />

jinak byste mohli skončit v Kalábrii jako<br />

já! (smích)<br />

jdu do toho na 200 %. Naložila jsem<br />

náklaďák a přestěhovala do Itálie úplně<br />

všechno. Neřešila jsem, jestli to bude<br />

fungovat, nebo ne. Agostino byl můj<br />

maják, světlo, které mě k sobě volalo.<br />

Kdyby to nevyšlo, tak se holt zase sbalím<br />

a vrátím se domů. Bylo to prostě teď,<br />

nebo nikdy. I kdyby náš vztah přece<br />

jen skončil, můžu už teď říct, že to stálo<br />

za to.<br />

V té době vám bylo 53 let, v knize ale<br />

píšete, že byste za 35 neměnila. Proč?<br />

Já jsem věk nikdy příliš neřešila. Do<br />

období mých pětatřicetin bych se ale<br />

nerada vracela. Nevěděla jsem, kdo<br />

jsem. Dělala jsem kompromisy, skláněla<br />

hlavu a snažila se, aby ostatní byli spokojení,<br />

zapomínala jsem však na sebe.<br />

Chtěla jsem být perfektní a nepřišla si<br />

dost dobrá. Dnes už nemám žádné mindráky,<br />

raduju se z maličkostí, z každého<br />

dne a život mě baví. Naučila jsem se, jak<br />

žít, a stojím si za tím. Cítím se svobodná,<br />

a to jsem se v pětatřiceti necítila. Jen to<br />

tělo bych možná vyměnila (smích).<br />

Co byste ženám poradila, aby našly<br />

odvahu změnit svůj život?<br />

Nesmí se bát. Strach k sobě přitahuje<br />

jen to špatné, zato pozitivní mysl ho<br />

dokáže zahnat a dodat sílu vystoupit<br />

z komfortní zóny a toxických vztahů,<br />

které nám neslouží. Hlavní je ale láska<br />

sama k sobě. Vrátit se k malému dítěti,<br />

které v nás pořád je, a poslouchat vnitřní<br />

hlas, který nám říká, co opravdu chceme<br />

a potřebujeme. Já se naučila mít ráda<br />

samu sebe a začala jsem žít podle svého<br />

přesvědčení. Tím se změnilo i mé okolí<br />

a zůstali v něm lidé, kteří v něm mají být,<br />

a berou mě takovou, jaká jsem.<br />

Stala jste se nyní z rozhlasové moderátorky<br />

spisovatelkou?<br />

Moderátorkou jsem chtěla být odmalička,<br />

zato spisovatelské ambice jsem<br />

nikdy neměla. Učitelky mi ale chválily<br />

slohy a z češtiny jsem měla vždycky<br />

jedničku, tak to možná půjde (smích).<br />

Ostatně, už píšu druhý díl.<br />

Zkusíte psát i v italštině?<br />

To je pěkná představa, ale musela bych<br />

mezi Italy ještě chvíli žít, abych lépe<br />

pochopila jejich životy a co rádi čtou. Co<br />

vím, mají rádi beletrii, detektivky, sci-fi...<br />

Ale třikrát rozvedená žena, která si najde<br />

mladšího muže, to už trochu sci-fi je<br />

(smích). Myslím ale, že Italky by pro můj<br />

příběh neměly pochopení. „Vymoženost“<br />

jako rozvod dorazila sice už i na jih, ženy<br />

to ale nerady přiznávají. Většina z nich je<br />

věřících a sňatek uzavřely před Bohem<br />

v kostele. Zrušit ho smí jen výjimečně<br />

a rozvést se několikrát za sebou je pro ně<br />

něco nemyslitelného.<br />

Jsou Italky jiné než Češky?<br />

Jsou víc ženami v tom smyslu, že se<br />

nebojí ukázat svou ženskost. Nechodí<br />

tak často v kalhotách jako my. Nosí rády<br />

BLANKA MALÁ (* 1965)<br />

Narodila se v Jičíně, je matkou<br />

tří dětí a babičkou dvou<br />

vnuček, jedné člověčí a jedné<br />

psí. Svůj profesní život zasvětila<br />

rozhlasovému mikrofonu, jak<br />

v soukromých rádiích, tak<br />

i v Českém rozhlase Hradec<br />

Králové. Žije střídavě v Hradci<br />

Králové a na jihu Itálie. Nemá<br />

ráda blátivou zimu, dršťkovou<br />

polévku a povrchní lidi. Má<br />

ráda slunce, moře, bonbony<br />

Mon Chéri a Itálii ve všech<br />

jejích podobách.<br />

Od 10. července také jako<br />

audiokniha


Rodinná sága o lidské vytrvalosti,<br />

křehkosti rodinných pout<br />

a odhodlání.<br />

Ne všechny bitvy vždy vybojují<br />

vojáci. Strhující román z období<br />

protektorátu.<br />

Kam jde vaše pozornost, tam jde vaše energie.<br />

Život, který chcete, je na dosah, pokud dokážete<br />

ovládnout sílu soustředění.<br />

Odvážný a intimní román<br />

o těhotenství, mateřství a podstatě<br />

přátelství mezi ženami.<br />

Kompletní průvodce konceptem friluftsliv,<br />

severským tajemstvím, jak se uvolnit<br />

a hlouběji propojit s přírodou.<br />

Všechno, co potřebujete vědět o domácím<br />

kvašení. Kuchařka plná receptů na rychlá,<br />

zdravá a chutná jídla i pro začátečníky.


Koloušek // Jana Bernášková<br />

16<br />

RECENZE<br />

Lucie má těsně před svatbou. Všechny<br />

vztahy vyřešené, kariéru herečky snad<br />

i nastartovanou. Jak se ale vyrovnat sama<br />

se sebou? Jako střelená laň vletí do kolotoče<br />

svých strachů. Dokáže se ze všeho<br />

vymotat a být tak šťastná, jak si přeje?<br />

Lucie touží po své velké roli. Jako herečka<br />

i jako žena. Má malou dceru, která je<br />

pro ni vším. Snoubence, co by za ni<br />

i dýchal. A pár kamarádek, které jsou<br />

nejen velikou oporou, ale i kořením jejího<br />

života. Svou minulost už má vyřešenou.<br />

Na koupališti se jí ale stane nehoda, a od<br />

té chvíle se začne sama na sebe dívat<br />

jinak. Co když svatbu nechce? Co to o ní<br />

vypovídá? A je vlastně ještě normální se<br />

s někým svázat na zbytek života? Zjišťuje,<br />

že její vlastní já se ztrácí v seznamu hostů<br />

a nekonečných metrů tylu.<br />

Matka, milenka, herečka... A především<br />

žena. Má své sny, touhy a hledá naplnění.<br />

Ačkoliv by měla být spokojená, začne<br />

přemýšlet nad tím, jestli je to vlastně to,<br />

co doopravdy chce a potřebuje. Kde končí<br />

hranice matky a manželky a začíná ONA?<br />

Jana Bernášková své čtenáře pouští do<br />

niterního světa mladé herečky…<br />

Dalo by se říct, že se bez obalu a s lehce<br />

pikantním nábojem pouští na strmou<br />

jízdu ženskými emocemi. Jsou často<br />

nepochopitelné (a pro okolí neuchopitelné),<br />

silné, zkratkovité i zásadní.<br />

Koloušek volně navazuje na dvě předchozí<br />

knihy – Jak se přežít svého muže<br />

a Coura, takže má na čem stavět. Jde ale<br />

o samostatné knihy, takže nevadí, pokud<br />

si přečtete pouze tento příběh. Lucie<br />

je pošuk (lépe se to vyjádřit nedá). Ale<br />

její hledání sebe sama je blízké mnoha<br />

ženám. Často s pousmáním, sem tam se<br />

slzou v oku.<br />

Autorka příběh opepřila řadou šílených<br />

(vtipných, nemožných i naopak velmi<br />

reálných) situací, humornými příhodami<br />

s dcerou (i tady se leckterá maminka<br />

jistě pozná) a odkrývá spoustu lechti-<br />

Rosier, 399 Kč, již vyšlo<br />

vých témat. To vše v podkresu hlavního<br />

motivu. Mnohdy trochu neučesaně<br />

jakoby ve zkratce. Ale s patřičným<br />

elánem, sílou a hravostí. Což splňuje<br />

i samotný název knihy. Lascivní? Naivní?<br />

Nevinný? To posuďte sami. My, co jsme<br />

knihu četli, se už teď těšíme, co Lucii<br />

autorka a její fantazie ještě připraví.<br />

Tereza Nováková<br />

Loď plná nevěst // Jojo Moyesová<br />

Ikar, 499 Kč, již vyšlo<br />

Každý nový román Jojo Moyesové je<br />

očekáván s napětím, protože s leitmotivy<br />

se ve svých knížkách nikdy<br />

neopakuje. Tentokrát se vrátíme v čase<br />

do roku 1946. Skončila válka, euforie<br />

z vítězství pomalu opadává a přichází<br />

realita. Zničená města se musí renovovat,<br />

dané sliby plnit. Zejména manželské.<br />

Stovky Australanek se totiž během<br />

války provdaly za anglické vojáky a teď<br />

je na čase, aby se za svými protějšky<br />

vydaly. Z přístavu v Sydney vyplouvá<br />

bývalá vojenská loď, čítající okolo šesti<br />

set padesáti mladých manželek, k nimž<br />

patří také Margaret, Frances, Avice<br />

a Jean. Pro Margaret je sňatek vysvobozením<br />

z tísnivé atmosféry v domácnosti,<br />

v níž chybí matka, Frances utíká sama<br />

před sebou, Avice si myslí, že je něco<br />

víc a lehkomyslná mladičká Jean bere<br />

svatbu jako dobrodružství. V obrovském<br />

množství žen tak do popředí vystupují<br />

čtyři výrazné postavy s rozdílnými charakterovými<br />

vlastnostmi. Spisovatelce se<br />

chování hrdinek podařilo vylíčit natolik<br />

plasticky, až máte pocit, že s nimi sdílíte<br />

nejen kajutu, ale také jejich životy.<br />

Spisovatelka předkládá výpravný příběh,<br />

v němž se inspirovala prožitky vlastní<br />

babičky, taktéž válečné nevěsty. Ve<br />

svém počinu přibližuje nucené, občas<br />

klaustrofobické soužití žen a vojáků,<br />

plné napětí a jiskření.<br />

Obsáhlý děj zahrnuje několik týdnů<br />

náročné plavby, během níž si spousta<br />

postav sáhne psychicky i fyzicky na dno.<br />

Jojo Moyesová každou kapitolu otevírá<br />

úryvky z dopisů, či osobních výpovědí<br />

účastníků skutečné plavby a dotváří<br />

tak autentickou atmosféru. Při práci na<br />

knize spolupracovala s odborníky, dělala<br />

rešerše a vystavěla tak děj, který působí<br />

reálně a především věrohodně.<br />

Jojo Moyesová si nasadila vysokou laťku<br />

dnes již kultovním dílem Než jsem tě<br />

poznala a zdá se, že ji jen tak snadno<br />

nepřeskočí. Přesto se Loď plná nevěst<br />

právem řadí mezi autorčiny počiny,<br />

které utkví v paměti především díky<br />

neotřelému námětu, jenž se na tuzemském<br />

knižním trhu snad dosud neobjevil<br />

a určitě také proto, že spisovatelka<br />

dokáže psát dojemné příběhy plné<br />

emocí.<br />

Barbora Javorková


Fejeton<br />

Markéta<br />

Hejkalová<br />

Černobílý svět<br />

Sociální sítě mají dobré stránky<br />

a špatné stránky, tak jako všechno na<br />

světě. Tou nejhorší je podle mě snadné<br />

zaujímání a prezentování vyhraněných<br />

názorů na cokoliv. Že o tématu uživatel<br />

nic neví? Nevadí, ale něco si o něm<br />

myslí. A ten, kdo si myslí něco jiného,<br />

je prostě idiot. Ve virtuálním světě je<br />

snadné napsat to, co bychom si v tom<br />

skutečném nedovolili.<br />

V té rezolutnosti jsou sociální sítě protipólem<br />

a také protivníkem literatury.<br />

Alespoň té dobré, která nevidí svět<br />

a lidi černobíle jako jenom a jednoznačně<br />

dobré nebo zlé.<br />

Hlavním hrdinou románu Victora<br />

Huga Bídníci je Jean Valjean. Za<br />

krádež chleba byl poslán na galeje,<br />

utekl, biskupovi ukradl stříbrné příbory.<br />

Biskup ho kupodivu neudal, a to Jeana<br />

Valjeana změnilo. Obrátil se na cestu<br />

dobra, vybudoval továrnu, která dávala<br />

práci a obživu mnoha chudým ženám.<br />

Jednou z nich byla i svobodná matka<br />

Fantina. Všechno se zdá být na dobré<br />

cestě, dokud se neobjeví inspektor<br />

Javer. Vytrvale pátrá, dokud se nepotvrdí<br />

jeho podezření a on v úspěšném<br />

podnikateli a dobrodinci neodhalí<br />

uprchlého galejníka. Předá ho do<br />

rukou spravedlnosti – a mnoha lidem<br />

tak zničí život.<br />

Sociální sítě by měly jasno: Jean<br />

Valjean a Fantina představují dobro,<br />

Javer zlo. A co když je to jinak? Bez<br />

Jeana Valjeana by byl svět krutý, ale<br />

bez Javera by se propadl do chaosu.<br />

Ve skutečném světě je všechno –<br />

naštěstí nebo naneštěstí – složitější.<br />

Život nám klade nové a nové otázky<br />

a dobrá literatura nám pomáhá v hledání<br />

odpovědí. Na rozdíl od sociálních<br />

sítí, které předkládají jedinou pravdu<br />

a nic než pravdu.<br />

17<br />

FEJETON


text: Žofie Sedláčková<br />

foto: Alicia Clarke<br />

18<br />

PROFIL<br />

Knihy, ze kterých dostanete<br />

chuť cestovat<br />

Staré přísloví praví, že s knihou procestujete svět, aniž byste<br />

se museli zvednout z gauče. O knihách britské spisovatelky<br />

Karen Swan to platí obzvlášť. Málokdo umí popsat nádherná<br />

místa, přírodu i města jako ona. Její kniha Poslední léto<br />

právě vychází česky a přenese vás do Skotska za cenu, za níž<br />

letenky rozhodně neseženete!<br />

Popisy exotických<br />

lokalit jsou její<br />

specialita.<br />

Karen Swan už napsala příběhy z majestátního<br />

Himálaje, věčného Říma,<br />

romantické Paříže i divokého Norska.<br />

V rodné Británii si z ní proto už dělají<br />

dobromyslnou legraci a říkají, že autorka<br />

založila nový žánr „literární dovolené“.<br />

Láska na skalnatém<br />

pobřeží<br />

Poslední léto nás totiž zanese do<br />

Skotska roku 1930, kde je v některých<br />

odlehlých oblastech život pořád stejně<br />

drsný jako před staletími. Na souostroví<br />

St. Kilda v té době žije posledních pár<br />

starousedlíků, ostatní už přesídlili na<br />

pevninu.<br />

Karen Swan (* 1948)<br />

Karen Swan je úspěšná britská<br />

autorka románů pro ženy, které<br />

jsou překládány do mnoha světových<br />

jazyků. Původně pracovala<br />

jako redaktorka módních časopisů,<br />

ale posléze se stala spisovatelkou<br />

na plný úvazek. Je vdaná, má tři<br />

děti a žije s rodinou ve Východním<br />

Sussexu. Její pětidílná skotská série<br />

je inspirována dramatickým přesídlením<br />

původních obyvatel souostroví<br />

St. Kilda na skotskou pevninu v létě<br />

roku 1930.<br />

Pro Karen Swan je zkrátka správná lokalita<br />

to nejdůležitější. „Kdykoliv cestuji<br />

a navštívím nějaké zajímavé místo, snažím<br />

se nejen nasát atmosféru, ale taky<br />

si představuju, jaké je tady žít,“ vysvětlila<br />

autorka v jednom rozhovoru. „Nechci<br />

pocity turisty, chci vědět, jak to vnímají<br />

místní.“<br />

Při práci na románu Poslední léto, který<br />

právě vyšel česky, se tak snažila vcítit<br />

do obyvatel skalnatého souostroví St.<br />

Kilda ve Skotsku. Vyzkoušela si lézt po<br />

mořských útesech a sbírat vejce tamních<br />

ptáků. Poznávala divoké rostliny<br />

a studovala pověry a zvyky původních<br />

obyvatel, díky nimž kniha dostává jedinečnou<br />

atmosféru.<br />

Motto, 449 Kč, již vyšlo<br />

Mladá Effie Gilliesová odchází jen<br />

nerada – divokost skalnatých ostrovů<br />

má ráda. Vzhledem ke svým obsáhlým<br />

znalostem mořských ptáků si brzy najde<br />

práci u jednoho starého hraběte a opět<br />

se tak setkává s jeho mladým synem.<br />

Stará láska znovu zajiskří, ovšem Effie<br />

i mladý lord si čím dál tím víc uvědomují,<br />

jak rozdílné jsou jejich světy. A pak<br />

se najde mrtvé tělo a zdá se, že Effie<br />

s tím má něco společného…<br />

Bridgertonovi pro<br />

náročné<br />

V zahraničí se Poslední léto stalo<br />

nesmírnou senzací, o čemž svědčí i fakt,<br />

že se autorka chystá napsat čtyři další<br />

příběhy. I v nich na čtenáře bude číhat<br />

tajemství, láska a příroda tak nádherná,<br />

že dostanete chuť hned sbalit kufry<br />

a vyrazit na skalnaté pobřeží.<br />

Skotské prostředí evokuje oblíbenou<br />

sérii Cizinka, intriky v elegantních<br />

šlechtických kruzích připomínají<br />

Panství Downton a odvážná hlavní<br />

hrdinka, která se o sebe dokáže postarat,<br />

zase potěší fanoušky oblíbených<br />

Bridgertonů. Nečekejte ale další<br />

jednoduchou variaci na Popelku, tohle<br />

je chytrý příběh, který se odehrává na<br />

pozadí skutečných historických událostí.<br />

Nejlepší historický<br />

román loňska<br />

A ať už to je tím perfektně vylíčeným<br />

létem na skotských ostrovech, nebo tím,<br />

že Karen Swan původně dělala novinářku,<br />

takže má dar čtenáře zachytit<br />

hned od začátku, Poslední léto se nedá<br />

odložit.<br />

Kniha vyšla už v mnoha jazycích po<br />

celém světě a čtenáři i kritici ji označují<br />

za jeden z nejlepších, ne-li úplně nejlepší<br />

historický román, který loni vyšel.<br />

Jako důvod nejčastěji zmiňují množství<br />

historických detailů, které autorka do<br />

svého příběhu vetkala, ale také i popisy<br />

prostředí, které jsou autorčinou specialitou.<br />

Jediná nevýhoda? Postavy i ostrov St.<br />

Kilda vám přirostou k srdci natolik, že<br />

hned po dočtení budete nutně potřebovat<br />

další díl. Nezbývá doufat, že se ho<br />

česky dočkáme brzy!


20<br />

PROMOTION<br />

Romantika<br />

čtyřikrát jinak<br />

Milujete příběhy plné lásky a jiskřivých scén? Baví vás spolu s hlavními hrdiny překonávat<br />

životní nástrahy a toužíte odhalit, v čem tkví životní štěstí? V tom případě jsou následující řádky<br />

určeny přímo vám! Představíme si několik skvělých románů, které se brzy dostanou na pulty<br />

našich knihkupectví.<br />

text: Marie Svobodová<br />

Penelope Bloom:<br />

Jenom ne Rich<br />

Američanka Penelope Bloom debutovala<br />

knihou Jeho banán, kterou se<br />

nenávratně zapsala do povědomí všech<br />

čtenářek se slabostí pro žhavé romány<br />

plné humoru, sarkasmu a dvojsmyslů.<br />

Její nová série začíná románem Jenom<br />

ne Rich. A podle všeho se máme na<br />

co těšit!<br />

Kira kdysi uzavřela s kamarádkami<br />

pakt: už nikdy se nezapletou s bratry<br />

Kingovými. I kdyby prosili o odpuštění,<br />

i kdyby byli miliardáři a vypadali sebelíp,<br />

už NIKDY se na ně ani nepodívají. Kiře<br />

předsevzetí vydrželo dlouhých 7 let.<br />

Dokud se bratři, v čele s Richem, ze<br />

kterého se jí kdysi podlamovala kolena,<br />

nevrátili zpátky do města. Aby toho<br />

nebylo málo, Rich se hned po příjezdu<br />

Red, 349 Kč, vychází <strong>21</strong>. června<br />

ukazuje v její nové práci. Kira je odhodlaná<br />

držet se od něj co nejdál. Odolat<br />

jeho ostře řezané čelisti, podle které by<br />

se mohly tesat sochy, však bude docela<br />

výzva...<br />

Série Jenom ne... se v USA těší velké<br />

oblibě. Fanoušci prvního dílu vidí jako<br />

jeho největší přednost autorčin vytříbený<br />

smysl pro humor prostupující<br />

celou knihou a skvělé postavy. Série<br />

nemohla začít líp – příběh plný flirtování,<br />

humoru a lásky vás zaručeně naláká<br />

k přečtení dalších dílů. Ale pozor, dle<br />

recenzí prvních čtenářů je kniha silně<br />

návyková!<br />

Elísabet Benavent:<br />

Dokonalá pohádka<br />

Dokonalá pohádka se konečně dostává<br />

i na český trh! Než se však dostaneme<br />

k samotné knize, řekneme si pár slov<br />

k autorce. Rodačka z Valencie s magisterským<br />

titulem z komunikace a umění<br />

získala příznivce sérií Valeria, jíž se prodalo<br />

přes 120 000 výtisků a podle které<br />

byl natočen seriál. Dočká se stejného<br />

úspěchu také Dokonalá pohádka?<br />

Margot je dědičkou hotelového impéria,<br />

jež si u oltáře uvědomí, že muž po<br />

jejím boku rozhodně není ten, s kým by<br />

chtěla strávit zbytek života. Ze svatby<br />

uprchne do nočního klubu, kde se<br />

seznamuje s Davidem. Mužem, který<br />

(na rozdíl od ní) nemá vůbec nic. Nebo<br />

že by měl všechno, po čem Margot kdy<br />

toužila?<br />

Red, 499 Kč, vychází <strong>21</strong>. června<br />

Dokonalá pohádka čtenářům poskytuje,<br />

s lehkostí a humorem, novou<br />

perspektivu na spokojený život. Spolu<br />

s Margot a Davidem se budete zamýšlet<br />

nad pravidly, která nám podsouvá společnost,<br />

tlakem, jež na nás vyvíjí okolí<br />

i my sami a nad otázkou, co je to štěstí.<br />

Kniha je čtivá, vtáhne vás do děje a rozhodně<br />

v ní nenarazíte na nereálného<br />

hlavního hrdinu: kluka jako je David<br />

totiž potkáte na každém rohu. A právě<br />

kvůli autenticitě a naději na vlastní<br />

happy end má román obrovský<br />

potenciál k úspěchu.


Red, 449 Kč, vychází 14. června<br />

<strong>21</strong><br />

Bianca Iosivoni:<br />

Až ti budu nablízku<br />

Víte, co spojuje romány Strmý pád,<br />

Prudký vzlet nebo ikonické Půlnoční<br />

kroniky? Všechny pochází z dílny populární<br />

německé autorky Biancy Iosivoni.<br />

Až ti budu nablízku je druhým dílem<br />

série Ať se stane cokoliv. Vypráví příběh<br />

Teagan, která sní o studiu designu<br />

počítačových her a opuštění despotického<br />

otce, který jí plánuje každý<br />

krok. Aby si školu mohla dovolit, hraje<br />

po nocích on-line počítačové hry. Tak<br />

se seznamuje s Parkerem, gamerem<br />

a youtuberem, kterého neznámá dívka<br />

zaujme. Dělí je tisíce kilometrů, znají se<br />

jen z chatu a videoher. Přesto se mezi<br />

nimi vyvine silné pouto. Bohužel Teagan<br />

nemá s muži dobré zkušenosti a Parkerovi<br />

se teď nová láska vůbec nehodí.<br />

Srdci se však poručit nedá...<br />

Celá série Ať se stane cokoliv patří mezi<br />

nejlépe hodnocená díla autorky. Mohou<br />

za to zajímavé náměty? Kdo ví. Jedno<br />

je však jisté: v knize najdete pořádnou<br />

dávku humoru, plynulý a čtivý text a jak<br />

je pro Biancu Iosivoni typické, nechybí<br />

ani vážná témata. Dle jedné z recenzentek<br />

se dokonce jedná o nejlepší knihu<br />

žánru young adult!<br />

Sarah Hogle:<br />

S hlavou v oblacích<br />

Američanka Sarah Hogle má tři děti<br />

a ve volném čase sleduje bláznivé<br />

reality show a vymýšlí kanadské žertíky.<br />

Možná znáte její první román Pro sebe<br />

jako stvořeni, který se mezi českými<br />

čtenáři těší velké oblibě. A S hlavou<br />

v oblacích je, dle prvních ohlasů,<br />

ještě lepší! Malebné prostředí, skvěle<br />

vymyšlené dialogy a příběh, který vám<br />

způsobí motýlky v břiše. To jsou jen<br />

útržky některých z tisíců pozitivních<br />

komentářů, které u knihy zanechali čtenáři<br />

ze zámoří. Tak co, těšíte se na tuto<br />

slow-burn romantiku tak, jako my?<br />

Přemýšleli jste někdy, jaké by bylo všeho<br />

nechat a začít znovu na místě, kde vás<br />

nikdo nezná? Příležitost ke změně se<br />

naskytla hlavní hrdince knihy S hlavou<br />

v oblacích, Maybell. Ta po pratetě<br />

zdědila dům na venkově, do kterého se<br />

ihned rozhodne přestěhovat. Má to ale<br />

háček. Nejen, že dědictví je podmíněno<br />

nesmyslnými požadavky, také vyjde<br />

najevo, že dům je v rozkladu a Maybell<br />

není jeho jedinou majitelkou. A protivný<br />

spolumajitel Wesley má s domem úplně<br />

jiné plány než ona. Postupem času se<br />

ukazuje, že pod Wesleyho tvrdou (a také<br />

velmi přitažlivou) slupkou se skrývá<br />

někdo výjimečný. Někdo, do koho se<br />

Maybell možná začíná zamilovávat…<br />

Red, 399 Kč, vychází <strong>21</strong>. června


Vzpomínky na něj // Colleen Hooverová<br />

22<br />

RECENZE<br />

Po pěti letech ve vězení za tragickou<br />

nehodu se Kenna ocitá na svobodě.<br />

Vrací se do města, kde na ni ze všech<br />

zákoutí číhá minulost. Nic jiného, než<br />

doufat a vrátit se do dějiště jejího<br />

nejtemnějšího období jí ani nezbývá,<br />

pokud se chce poprvé setkat s malou<br />

dcerkou, která jí byla odebrána hned<br />

po porodu. Situace se nejeví vůbec příznivě,<br />

dosavadní rodiče Kenniny dcery<br />

se zuřivě brání jakémukoliv kontaktu.<br />

Odpuštění je v tomto případě nemožné,<br />

všechny příliš tíží, co se stalo. Jiskřička<br />

naděje přichází až spolu s přitažlivým<br />

barmanem Ledgerem. Právě on se stává<br />

Kenniným útočištěm a počáteční nenávist<br />

se přetavuje v blízkost. Je část její<br />

minulosti, přítomnosti a oba doufají, že<br />

i budoucnosti. Minulost se ale projevuje<br />

čím dál více viditelněji. Jestli se podaří<br />

matce navázat kontakt s vlastní dcerou<br />

a jestli získá odpuštění nejen od okolí,<br />

ale také sama od sebe, to zůstává tou<br />

nejpalčivější otázkou.<br />

Colleen Hooverová je autorkou knih,<br />

které se těší velké oblibě. Všeobecně<br />

známé je, že se často zabývá kontroverzními<br />

tématy. Ve Vzpomínkách na něj je<br />

nastíněný přístup společnosti k lidem se<br />

zápisem v trestním rejstříku, téma bránění<br />

matce kontaktu s dítětem, a hlavně<br />

vyrovnání se s tím co nás potkalo. Příběh<br />

vyprávěný ze strany Kenny a Ledgera<br />

je vynikající způsob, jak provázat dva<br />

zcela odlišné pohledy na věc, přičemž<br />

oběma rozumíte. Jako čtenář jsem<br />

měla dojem, že se musím klonit k té<br />

dobré straně, ale tady neexistuje strana<br />

špatná, a o to těžší je uvědomit si, že<br />

to nějak skončí. Čtivý a příjemný styl<br />

psaní provází celou knihou a doplňují ho<br />

oživující dopisy jemu, odkrývající střípky<br />

minulosti. Nebýt živě napsaných situací<br />

plných náročných emocí, byla by kniha<br />

společností na jeden večer. Rovnováhu<br />

udržuje romantická linka, která nezastiňuje<br />

hlavní děj, ale i přesto je dost<br />

výrazná a důležitá.<br />

Ikar, 399 Kč, již vyšlo<br />

Nejvýstižnější hodnocení je zcela prosté:<br />

budete trpět, ale náramně si to užijete.<br />

Kniha s přesahem nebo emocionální<br />

bomba – i tak se to dá říci a mě přesvědčilo,<br />

že má další četba bude opět od<br />

stejné autorky.<br />

Nela Vacková<br />

Pravda o cukru // Jessie Inchauspé<br />

Jota, 398 Kč, již vyšlo<br />

Máte často špatnou náladu, málo energie,<br />

vrásky, akné, nadváhu nebo i závažnější<br />

problémy jako je cukrovka druhého<br />

typu a kardiovaskulární problémy?<br />

Za spoustou, nejen těchto, zdravotních<br />

obtíží stojí cukr. Ať ho sníme v jakékoliv<br />

podobě, v těle nám pak koluje jako<br />

molekula glukózy. A když je její hladina<br />

příliš vysoká, nedělá nám to dobře. Jak<br />

je možné ji kontrolovat jen podle toho<br />

jak a co jíme? Autorka Jessie Inchauspé<br />

nám přináší deset snadných triků, jak<br />

mít svůj cukr pod kontrolou.<br />

Tato kniha mě na první pohled zaujala<br />

svou krásnou obálkou, na druhý svou<br />

anotací. Musím se však přiznat, že jsem<br />

se obávala, že to bude moc složité<br />

až lékařské. Přeci jenom je autorka<br />

biochemička a vědcům je někdy těžké<br />

porozumět. Ale bála jsem se zbytečně.<br />

Hned po pár stránkách jsem zjistila, že<br />

je to psáno lidsky, jednoduše, ale stále<br />

odborně. Text rozhodně pochopí každý,<br />

kdo se alespoň trošku zajímá o své<br />

zdraví.<br />

Není to knížka jen pro ty, kdo se snaží<br />

zhubnout, ale pro všechny, které trápí<br />

menší či větší zdravotní obtíže, a hlavně<br />

pro ty, kteří se chtějí cítit ve svém těle<br />

lépe.<br />

V knize najdeme tři části. V první nám<br />

autorka vysvětlí, co je to glukóza a jakou<br />

funkci má v našem těle. Ve druhé se<br />

dozvíme, jak glukóza a glukózová špička<br />

ovlivní naše zdraví a ve třetí najdeme<br />

deset kroků, jak glukózovou špičku<br />

ovlivnit.<br />

Právě těchto deset tipů nás dovede<br />

k pochopení, jak správně jíst a lépe se<br />

starat o své tělo. Vypište si je třeba na<br />

ledničku, ať je máte stále na očích.<br />

Jsou to všechno jednoduché návody,<br />

jak změnit své stravování. Zvládne je<br />

rozhodně každý a můžete si vybrat jen<br />

některé tipy, nebo je spolu různě kombinovat.<br />

Garantuji, že vás kniha nakopne<br />

a hned začnete dělat drobné změny,<br />

ať už v jídelníčku, nebo v pohledu na<br />

vaše jídlo.<br />

Nechybí tu ani konkrétní případy různých<br />

lidí, kterým tento návod pomohl<br />

v jejich zdravotních obtížích a také nám<br />

tu autorka připravila tipy na zdravé<br />

kombinace jídel.<br />

Zkuste se cítit zase lépe jen díky jídlu!<br />

Eva Francová


Útěk na venkov // Julie Caplinová<br />

Cosmopolis, 449 Kč, již vyšlo<br />

Ella se ve svých téměř třiceti letech na zahrnující pravidelné procházky s Tess.<br />

nějakou dobu přestěhuje z rušného Seznámí se také s Devonem, místním<br />

Londýna na venkov, kde hodlá hlídat veterinářem. První dojem naneštěstí<br />

dům své kmotřenky Magdy, která se není nejlepší ani na jedné straně, časem<br />

vypravila na oceánskou plavbu. Magda se ti dva ale spřátelí a najdou v tom<br />

však Elle spoustu věcí zatajila, jako například<br />

svou živelnou černou labradorku Vše záleží jedině na Elle. Rozhodne se<br />

druhém pochopení a jistou náklonnost.<br />

Tess, zároveň jí postupně posílá různé nadobro opustit Patrika? Přestane se<br />

balíčky se zvláštními vzkazy a zapojuje ji stydět za to, co ji naplňuje? Půjde si<br />

tak krůček po krůčku do vesnických aktivit,<br />

jako jsou kurzy tancování, aranžování vizemi někoho jiného?<br />

konečně za svými vlastními sny, a ne za<br />

květin apod.<br />

„Musíš udělat to, co je pro tebe správné,<br />

Od života na vesnici si Ella primárně i když to není snadné.“<br />

představovala klid na tvorbu dětských<br />

ilustrací s roztomilými myšáky, především<br />

se snaží přijít na to, co vlastně do má přímo v názvu slovo útěk, s její<br />

Přestože nový román Julie Caplinové<br />

budoucna chce, i proto jí pauza ve vtahu oblíbenou sérií Romantické útěky nemá<br />

s Patrikem, majitelem galerie, jen prospěje.<br />

Nakonec toho dostane mnohem zcela samostatným příběhem. A právě<br />

titul nic společného. Útěk na venkov je<br />

více, neobejde se to ale bez nějakých proto budou autorčini příznivci, kteří se<br />

těch peripetií.<br />

neubrání jistému srovnávání, mírně rozpačití<br />

z jeho obsahu, který je víceméně<br />

Sousedi jsou přátelští a milí, někdy až jiný pouze v tom, že zde nehraje prim<br />

moc. Ella si najde svou vlastní rutinu, kulinářství. Jinak se jedná o čistokrevnou<br />

romantiku, ta místy přesahuje i do<br />

náročnějších témat. Dále je zde pěkně<br />

vykreslený kontrast mezi městským<br />

a vesnickým životem.<br />

Suma sumárum čtenář dostává oddechovou<br />

knihu plnou psí lásky a ztřeštěnosti<br />

– Tess si zkrátka uzurpovala veškerou<br />

pozornost pro sebe –, skutečného<br />

přátelství bez přetvářky a romantického<br />

citu, který potřebuje chvilku, aby zapustil<br />

kořeny a mohl rozkvést.<br />

Dagmar Garciová<br />

23<br />

RECENZE<br />

Zvrácenost, s jakou sériový<br />

vrah zabíjí mladé dívky,<br />

nikdo nepamatuje.


24<br />

ROZHOVOR<br />

Jsem porodní<br />

bába knihy<br />

text: Jan David<br />

foto: Barbora Maršíček Votavová<br />

Objevuje nové české spisovatele, pomáhá jim dostat<br />

z jejich rukopisů to nejlepší. Stará se ale také o tituly<br />

zavedených autorů. „Stává se z nás tým, máme<br />

společný cíl,“ usmívá se Barbora Klimtová, redaktorka<br />

nakladatelství Paseka. Spolupracuje mimo jiné<br />

s psychoterapeutem Honzou Vojtkem nebo lékařem bez<br />

hranic Tomášem Šebkem, ale věnuje se i překladům.<br />

Ovlivníte výběr knihy, její budoucí<br />

tvář i obsah, ale zůstáváte tajemnou<br />

postavou v pozadí. Jste jakýsi kardinál<br />

Richelieu každé knihy, kterou v nakladatelství<br />

Paseka připravujete?<br />

Moje zaměstnání je trochu neviditelné,<br />

ale to je typická úloha redaktora. Je<br />

to sice podstatná práce, protože se<br />

starám, aby se z rukopisu stala kniha, ale<br />

zároveň se snažím zůstat co nejméně<br />

viditelná ve prospěch knihy a autora.<br />

Kardinál Richelieu nejsem, protože<br />

netahám vzadu za nitky. Říkám si<br />

porodní bába knihy.<br />

Vaše jméno je jedno ze dvou, která<br />

jsou uvedena na webu Paseky v kontaktech<br />

pro přijímání nových rukopisů…<br />

Ano, s kolegyní Lenkou Hennerovou<br />

se staráme hlavně o původní českou<br />

prózu. Je tedy logické, že nám dvěma<br />

chodí rukopisy od všech autorů se<br />

zájmem vydat něco v Pasece. Občas<br />

mám ale na starosti i překladovou<br />

beletrii, nejnověji například román<br />

U jezera od Davida Jamese Poissanta.<br />

Starám se také o non-fiction knížky,<br />

jako je třeba 111 míst v Brně, v Ostravě,<br />

v Praze, která musíte vidět. Moje práce<br />

je pestrá a mám velkou radost, že si<br />

v Pasece nedržíme jen zavedené autory<br />

a dáváme prostor debutantům – najít<br />

někoho nového, dát mu příležitost<br />

vstoupit do literárního světa.<br />

Před rozhovorem jsem doma nahlédnul<br />

do Prašiny od Vojtěcha Matochy<br />

a do Vzpomínek na úhoře od české<br />

autorky žijící v Japonsku, Anny Cima.<br />

Obě z Paseky. V druhé knize jsem vaše<br />

jméno vzadu v tiráži našel. Jaká na ní<br />

byla vaše práce?<br />

Spolupráce na každé knize je trochu<br />

jiná, zvláštní, a zrovna kniha Vzpomínky<br />

na úhoře byla v tomto ohledu ještě specifičtější.<br />

S českým autorem se běžně<br />

můžete sejít, což bylo v případě Anny<br />

a jejího života v Japonsku velmi omezené<br />

časoprostorem. Na debaty jsme<br />

měli pouze online meetingy, tak nevím,<br />

jestli je to zrovna typický příklad práce<br />

redaktora (smích).<br />

Rukopis tedy přijde většinou elektronicky,<br />

přečtete ho, zaujme vás, a co se<br />

děje dál?<br />

Nejprve musí v redakci zaznít, proč si<br />

myslím, že je dobré tuto knihu vydat,<br />

proč patří do edičního plánu. Pokud<br />

se pak jako nakladatelství pro rukopis<br />

rozhodneme, rozběhne se kolečko<br />

práce na textu. U každého se vždy<br />

snažím podpořit autorovu vizi. Společně<br />

hledáme cestu, na které se stávám<br />

průvodcem.<br />

Jak to vypadá?<br />

Snažíme se z rukopisu získat esenci,<br />

někam ho posunout. Nechci ale použít<br />

slovo „vylepšit“. Ten text už je dobrý,<br />

BARBORA KLIMTOVÁ (* 1985)<br />

Redaktorka nakladatelství<br />

Paseka, kde má od roku 2017<br />

na starosti přípravu zejména<br />

původních českých knih.<br />

Vystudovala český jazyk a literaturu<br />

na FF UK, nyní studuje<br />

historii. Pracovala v Ústavu pro<br />

jazyk český a v nakladatelství<br />

Plus. Mezi její redaktorské<br />

novinky patří tituly Karneval<br />

zvířat, U jezera, Ekstase, Co se<br />

stalo Veronice.<br />

proto jsme se pro něj jako nakladatelství<br />

rozhodli. Úkolem redaktora je – podle<br />

mě – najít, jak posunout kvality ještě dál,<br />

případně jak zvýraznit některá témata.<br />

Jsou autoři, kteří při odevzdávání rukopisu<br />

říkají – Nebyl jsem si jistý tímto hlasem,<br />

mohli bychom si na to dát pozor?<br />

Nebo se ptají, zda mi přijde v pořádku,<br />

že konkrétní postavu vedou určitým<br />

způsobem. Nedělá to každý, ale vždy se<br />

objevují vodítka, jak mám k redakční


práci přistupovat. To je asi to nejzajímavější.<br />

K textu si pak dělám poznámky,<br />

začneme si je vyměňovat s autorem.<br />

S Annou jsme si všechno vyměňovaly<br />

online, přes videa, přes maily. Jinak se<br />

samozřejmě s autory i setkávám.<br />

To může být zábavná část práce.<br />

Rozhodně, a je to důležité pro obě<br />

strany. Myslím, že se u toho tříbí náš<br />

vztah, ale i důvěra. Stává se z nás tým,<br />

máme společný cíl. Všechno vzniká<br />

v rámci interakce s autorem. Zároveň<br />

se rozbíhá systém práce na vizuálu,<br />

který netvořím, ale jsem za něj zodpovědná.<br />

K tomu pracuji na doprovodných<br />

textech, jako jsou anotace, medailony<br />

a podobně, které knize mohou pomoci,<br />

až vyjde. V tom je práce pokaždé stejná,<br />

ale zároveň pokaždé jiná.<br />

Na veletrhu Svět knihy Praha jste<br />

měla workshop, jak mají začínající<br />

spisovatelé zkontaktovat nakladatele,<br />

jak zaujmout… Už máte zaplněnou<br />

mailovou schránku novými rukopisy?<br />

To ne (smích). Workshop se ale povedl<br />

a mám radost, že mám příležitost<br />

ukázat, jak nakladatelství funguje. Pro<br />

mnohé začínající autory je to neznámá<br />

oblast, do které se ponoří posláním<br />

e-mailu. Když se vrátí odpověď na jejich<br />

rukopis, pak teprve mohou tento proces<br />

poznat. Jejich šanci na úspěch může<br />

zvýšit, když přijdou do začátku trochu<br />

připraveni, ačkoli všechno se naučit<br />

nedá. Mohu ale poskytnout nástroje,<br />

aby se zorientovali, než rukopis pošlou.<br />

koncipovaná jako text plus ilustrace.<br />

Postupem času se z ní ale stával velmi<br />

přirozeně komiks. Začínajícímu autorovi<br />

je třeba vysvětlit, že kniha se nevydá za<br />

pár měsíců. To bych lhala a neudělala<br />

svoji práci. Čas je velmi důležitá esence<br />

a spolu s péčí je to nejvíc, co mu nakladatel<br />

může dát.<br />

S jakými tématy nemám Paseku oslovovat?<br />

Kdybyste psal fantasy nebo young adult,<br />

tak asi nebudeme nejvhodnějším nakladatelem,<br />

protože tyto žánry neděláme.<br />

Máme svůj profil, který dodržujeme,<br />

takže nevydáváme ani současnou poezii.<br />

Na to jsou tu ale jiní, šikovní, specializovaní<br />

nakladatelé.<br />

Osobní pro vás byl vznik Motýlí knihy,<br />

kterou jste sama iniciovala. Proč?<br />

Redaktor české beletrie pracuje i tak, že<br />

si svoje náměty trochu hledá. Paseka je<br />

v tomto ohledu velmi otevřený prostor,<br />

máme možnost tady o nápadech mluvit,<br />

debatovat. Měla jsem pocit, že bych<br />

moc ráda složila hold kamarádce Olze<br />

Joklové, která měla nemoc motýlích<br />

křídel – za to, jaká byla osobnost. Začal<br />

se rodit nápad na knihu, zpočátku jsem<br />

si ani nebyla jistá, jestli to dopadne.<br />

Najednou jsem ale iniciovala vznik textu,<br />

oslovovala jsem autory, byla to práce<br />

trochu z druhého konce. Jako redaktor<br />

většinou dostanete do ruky rukopis, se<br />

kterým nějak pracujete. Máte hmotu,<br />

můžete ji přetvářet. Tady byl impuls<br />

opačný. Redaktor dával vzniknout<br />

hmotě. Motýlí kniha je skvělou ukázkou<br />

různorodosti práce na knihách. Držet ji<br />

potom v ruce byla velká radost.<br />

Kolik knížek ročně máte v hlavě?<br />

Počkat, musím to vzít čistě statisticky.<br />

Paseka vydává přibližně padesát knih<br />

ročně, do toho se musí vejít celé spektrum,<br />

kam patří i překladovky, non-fiction,<br />

komiks nebo dětská literatura.<br />

Čeští autoři z toho tvoří čtyři až pět knih<br />

za pololetí. To jsou knihy, kterým se<br />

reálně věnuji, a máme výhled, že brzy<br />

vyjdou. Do toho ale vstupují knížky na<br />

další roky, které jsou ve fázi posuzování<br />

nebo rozpracování. V jednu chvíli jich<br />

tedy je reálně mnohem víc. Hodně.<br />

Máte ještě čas a chuť číst si jen tak?<br />

Času je míň, ale chuť je pořád. Jinak<br />

bych svoji práci nemohla dělat. Musím<br />

být zvědavá, co se píše a vydává. Také se<br />

tím vzdělávám, abych nezakrněla. Teď<br />

si vybírám především historické knížky,<br />

protože paralelně s prací jsem začala<br />

studovat historii. Naposled jsem si<br />

četla ve Františku Krieglovi od Martina<br />

Gromana, to mě velmi bavilo.<br />

Vida, takže autoři historických témat<br />

mají psát vám?<br />

Jen ať píšou! Předám je ale kolegovi.<br />

Každý text musí dostat, co potřebuje,<br />

musí ho vidět ty správné oči.<br />

25<br />

Na co se začínající autoři ptají?<br />

Jestli se opravdu stává, že přijde do<br />

nakladatelství rukopis a my si ho vybereme.<br />

Děje se to. Je to třeba případ<br />

Jakuba Šponera, který mi poslal svoji<br />

velmi krátkou povídku asi před pěti lety.<br />

Zazářil autorským hlasem a stylem, ale<br />

věděla jsem, že knihu z toho neuděláme.<br />

Bylo toho málo. Začali jsme si<br />

psát, sešli jsme se, řekli si, co mě k textu<br />

napadá. Další tři roky jsme se bavili<br />

jenom o tom, jak by to mohlo fungovat.<br />

Mezitím rozepsal jinou věc, která teď<br />

vyšla jako Ekstase.<br />

To je dlouhá doba…<br />

Jsou knihy, o kterých se bavíme rok<br />

nebo dva. Delší dobu trvala třeba<br />

Naprostá šílenost – o mladé slečně<br />

překonávající úzkost skrze něco, co jí<br />

jde proti srsti. Ze začátku byla kniha


26<br />

RECENZE<br />

Alan Rickman: Deníky // Alan Rickman<br />

Když se v roce 1988, po letitých zkušenostech<br />

z „prken, která znamenají svět“, Rickmanova kolegyně, přítelkyně a fil-<br />

zápisky, přičemž předmluvu jim napsala<br />

objevil poprvé na plátnech kin ve filmu mová manželka z hitu Láska nebeská<br />

Smrtonosná past Alan Sidney Patrick Emma Thompson. Pojednává o letech<br />

Rickman coby německý terorista Hans mezi roky 1993 až 2016 a popisuje herce<br />

Gruber, bylo mu 42 let a bylo jasné, že přesně tak, jak si ho většina z nás pamatuje<br />

– prakticky bezskandálního gentle-<br />

tenhle charismatický londýnský rodák<br />

už jen tak nezapadne. Od té doby ztvárnil<br />

herec s nezaměnitelným hlasem který byl pro mnohé kolegy vzorem,<br />

mana s bravurním smyslem pro humor,<br />

desítky filmových a divadelních rolí. náročným učitelem a nezapomenutelným<br />

přítelem. Kniha končí hercovou<br />

Exceloval ve zpracování Rozumu a citu<br />

od Jane Austen, za zapamatování stojí smrtí v roce 2016, kdy ve svých 69 letech<br />

také „Boží hlas“ Metatron ze ztřeštěné podlehl rakovině slinivky břišní, s níž<br />

komedie Dogma nebo úlisný soudce v posledním roce života bojoval.<br />

Turpin z filmového muzikálu Sweeney<br />

Todd: Ďábelský holič z Fleet Street,<br />

Alan Rickman v knize vzpomíná nejen<br />

kde mu kontroval poněkud „vyšinutý na své filmové role nebo na to, jak<br />

kadeřník“ Johnny Depp. Patrně však je odmítal, aby se mohl věnovat své<br />

tou vůbec nejznámější fiktivní postavou,<br />

kterou ztvárnil, byl Severus Snape o jedinečné nahlédnutí do mysli muže,<br />

největší vášni, jíž bylo divadlo. Jedná se<br />

v příběhu o malém čaroději jménem který i po sedmi letech od svého skonu<br />

Harry Potter.<br />

patří mezi nejoblíbenější herce vůbec.<br />

Dozvídáme se, jak se připravoval na<br />

Kniha nenese název Alan Rickman: své role, jak náročná byla filmová režie,<br />

Deníky jen náhodou, skutečně se<br />

ale nahlížíme také do Rickmanova<br />

jedná o chronologicky řazené deníkové soukromí, mezi jeho přátele a rodinu.<br />

Universum, 549 Kč, již vyšlo<br />

Jako bonus uprostřed knihy čtenáři<br />

dostávají fotografie doplňující poutavé<br />

a mnohdy dojemné vyprávění. Ať už se<br />

při čtení budete usmívat, nebo plakat,<br />

zaručeně si knihu maximálně užijete.<br />

Pavel Polcar<br />

Jmenuji se Eva // Jana Mirovská<br />

Noxi, 449 Kč, již vyšlo<br />

Knih, v nichž je stěžejním námětem<br />

holocaust a život v koncentračních<br />

táborech, vychází v poslední době velké<br />

množství, což je dobře, protože nesmíme<br />

zapomínat. Ale ať už dáváte přednost<br />

fikci vystavěné na reálných základech, či<br />

autentické biografii, měli byste pečlivě<br />

vybírat. Ruku do ohně dám za aktuální<br />

novinku nakladatelství Noxi. Kniha<br />

Jmenuji se Eva je skutečným příběhem<br />

ženy, která přežila Osvětim a rozhodla<br />

se, že když jí byl darován život, využije ho<br />

naplno. Seznamte se s Evou Smolkovou-<br />

-Keulemansovou, jejíž vzpomínky v příběh<br />

přetavila Jana Mirovská.<br />

Evu, za svobodna Weilovou, poznáváme<br />

prostřednictvím empaticky napsaného<br />

počinu Jany Mirovské, která se s hlavní<br />

hrdinkou seznámila prostřednictvím své<br />

matky, známé spisovatelky Inny Rottové.<br />

Autorka je původní profesí houslistka<br />

a hudební pedagožka, přesto se Evina<br />

příběhu chopila s citem a čtenářům<br />

předkládá čtení, od něhož je těžké odtrhnout<br />

zrak i mysl, natolik je sugestivní<br />

a fascinující.<br />

Eva vyrůstala v milující, kulturně založené<br />

rodině. Chodila do divadla, četla<br />

knihy, prožívala bezstarostné dětství do<br />

doby, než propukla druhá světová válka.<br />

Dívka s rodiči skončila v koncentračním<br />

táboře a jako jediná přežila. Přese<br />

všechny útrapy šla dál a z života vytěžila<br />

maximum – vystudovala chemii, stala<br />

se průkopnicí plynové chromatografie,<br />

třikrát se vdala a ze všech těžkých chvil,<br />

jež jí osud postavil do cesty, vyšla s grácií<br />

a noblesou, houževnatá a odhodlaná žít.<br />

Jana Mirovská psala tuto knihu v době,<br />

kdy svět ochromil koronavirus, což se<br />

promítlo i v textu. Střídá dvě roviny – současnou,<br />

v té popisuje vznik knihy a celý<br />

tvůrčí proces, a historickou, která mapuje<br />

Evin fascinující život. Publikace obsahuje<br />

fotografie, vesměs černobílé. Tyto cenné<br />

dobové doplňky pomáhají dokreslit čtenářovy<br />

představy o Evě Smolkové-<br />

-Keulemansové. jako o vědkyni, partnerce<br />

i matce, která musela skloubit profesní<br />

a osobní život, což není jednoduché<br />

v žádné době.<br />

Empatický počin je psán čtivě, v některých<br />

momentech mile starosvětsky.<br />

Obsahuje přímou řeč, díky níž je sugestivní<br />

a nenudí. Způsob vyprávění zaujme<br />

i mladší čtenáře, jimž biografii Evy<br />

Smolkové-Keulemansové doporučuji<br />

jako doplněk k učivu o holocaustu.<br />

Knihu Jmenuji se Eva řadím mezi adepty<br />

na nejlepší knihy roku, ještě dlouho po<br />

přečtení zůstává díky lidskému přístupu<br />

autorky v paměti.<br />

Barbora Javorková


Když dva přátelé najdou obrovskou sumu peněz,<br />

vypadá to, že je čeká skvělá budoucnost.<br />

Netuší však, že ve skutečnosti prošli branami<br />

pekla – připravili totiž o kořist sadistického<br />

psychopata, který nikdy neodpouští. Vůbec<br />

první případ vyšetřovatelky Lucie Henebellové<br />

od hvězdného autora Francka Thillieze vám<br />

nedá spát. Stejně jako jeho série infarktových<br />

thrillerů, v nichž vystupuje i komisař Franck<br />

Sharko. Poznejte všechny temné stránky<br />

jednoho z nejprodávanějších francouzských<br />

spisovatelů současnosti!<br />

SKUTEČNÝ PŘÍBĚH<br />

ČESKOSLOVENSKÉHO<br />

HRDINY<br />

V dubnu 1944 se Rudolf Vrba zařadil mezi hrstku<br />

lidí, jimž se podařilo utéct z Osvětimi. Udělal to, aby<br />

odhalil pravdu o táboře smrti a varoval poslední Židy<br />

v Evropě před krutým osudem čekajícím na konci železniční<br />

trati. Rudolf Vrba propašoval ven vůbec první<br />

popis Osvětimi – a ten se dostal až k Franklinu Rooseveltovi,<br />

Winstonu Churchillovi nebo papeži. Strhující<br />

vyprávění od oceňovaného žurnalisty vás provede<br />

neuvěřitelným, a přece skutečným příběhem muže,<br />

který odhalil nejtemnější tajemství holocaustu.<br />

www.albatrosmedia.cz


Co se ti stalo? // Bruce D. Perry, Oprah Winfrey<br />

28<br />

RECENZE<br />

Portál, 499 Kč, již vyšlo<br />

Psychologické a terapeutické vody<br />

čím dál víc ovládá postmoderna. Ta<br />

svou pozornost obrací na budoucnost,<br />

výsledek, cíl, záměr. Je na čase přestat<br />

věnovat tolik pozornosti minulosti,<br />

vzpomínkám. Hlavu vzhůru, dívejme se<br />

vpřed! Ale...<br />

Na scénu vstupuje výrazná osobnost,<br />

kterou zná asi každý, dokonce i ten, kdo<br />

nemá televizi a nezajímá se o bulvár.<br />

Moderátorka, herečka, držitelka ceny<br />

Emmy. Oprah Winfrey. Diváky na celém<br />

světě si jednoznačně získala. Jak se<br />

zhostila role spoluautorky? Úspěch<br />

často ovlivní i okolí a lidé, se kterými<br />

spolupracujeme. Oprah vsadila na<br />

jistotu a šla do tandemu s americkým<br />

psychiatrem a neurologem Brucem<br />

D. Perrym. Ten se mimo jiné zabývá<br />

dětským duševním zdravím. Patří mezi<br />

přední odborníky v této oblasti a podílel<br />

se na uzdravování tisíce dětí.<br />

Věříte na zázraky? Celá kniha je totiž<br />

zázrakem už svým názvem: Co se ti<br />

stalo? Proč? Tak to nám na 304 stranách<br />

budou vysvětlovat Oprah a Bruce.<br />

A jak jinak než formou rozhovoru. Oprah<br />

je totiž královnou této formy získávání<br />

informací. Sama doplňuje výkladovou<br />

část doktora Perryho osobními zážitky,<br />

zkušenostmi, příběhy jiných osob.<br />

Slyšela a viděla neuvěřitelně pestrou<br />

a rozsáhlou mozaiku lidských osudů<br />

a životních křižovatek.<br />

Celá kniha se točí kolem traumat. Tušili<br />

jste, že o traumatu najdeme zmínku<br />

v Homérově spise už v roce 800 př. n. l.?<br />

Zranění, která nejdou jednoduše vydezinfikovat<br />

a zalepit náplastí s obrázkem.<br />

Pokud se nám podaří změnit perspektivu<br />

náhledu na sebe i ostatní, můžeme<br />

pochopit význam toho, co a jak děláme<br />

my i ti druzí. Skrze nápravu, odhalení<br />

a pochopení můžeme žít lépe a šťastně.<br />

Ačkoli čteme o násilí, zanedbání, týrání,<br />

z každé stránky doslova čiší neuvěřitelná<br />

energie, nadšení a snaha autorů přesvědčit<br />

čtenáře o tom, že každý „zakopaný<br />

kořen“ traumatu jde odstranit.<br />

K tomu může pomoci komunita, sdílení,<br />

blízkost a pečování o vztahy. V sounáležitosti<br />

a všímavosti lze nalézt obklad,<br />

pomoc a naději pro radostný den.<br />

Kniha se čte překvapivě lehce a svižně.<br />

Formát konverzačního rozhovoru dvou<br />

přátel dodává svěžest odborným vhledům<br />

Perryho o stresu, biologii a fyziologii<br />

mozku. Výsledkem je jakási demonstrace<br />

dalšího zázraku – tentokrát<br />

mozku. Ten je schopen se traumatickým<br />

zkušenostem přizpůsobit nebo se z nich<br />

v budoucnu uzdravit.<br />

Prožitky z dětství ovlivňují nejen biologii<br />

našeho mozku, ale i fungování po zbytek<br />

života. A my máme moc zabalit naše<br />

děti do lásky a empatie. Z této energie<br />

budou těžit na celé své životní cestě.<br />

Vztahy, rodina, přátelé. Na síti spřízněných<br />

duší lze vybudovat cestu ke spokojenějšímu<br />

životu. Díky této knize vznikne<br />

nová komunita. Nadšení čtenáři na<br />

celém světě zcela jistě posunou knihu<br />

na nejvyšší příčky bestsellerů. A tím<br />

vzniká naděje pro nás všechny. Budeme<br />

lepší verzí sebe samých?<br />

Teď by bylo na místě uvést, pro koho je<br />

kniha určena. Jaké publikum čtenářů by<br />

mohla zaujmout? Odpovím takto. Knihu<br />

ať nečte ten, koho se téma traumatu<br />

netýká. Přesto se i takový jedinec v této<br />

knize mnohému naučí.<br />

Upozornění: Kniha vnese nové kvality do<br />

vašeho života.<br />

Silvie Ulrichová<br />

PRAHA V MÉ KRVI<br />

Ve svých svěžích vzpomínkách se spisovatelka Jindra Tichá vrací k rodovým kořenům,<br />

líčí československou realitu padesátých a šedesátých let, kdy na Karlově univerzitě<br />

studovala a později přednášela historii a filozofii, popisuje svou cestu do anglického<br />

exilu na počátku husákovské normalizace i následující plavbu k protinožcům<br />

a úspěšnou univerzitní kariéru, kterou si vybudovala v novozélandském Dunedinu.<br />

Kniha Praha v mé krvi vychází jako 12. svazek Edice Echo.<br />

456 stran, 399 Kč<br />

eshop.echomedia.cz


text: Vavřinec Fiala<br />

Odeonku na<br />

dovolenku!<br />

Ačkoliv červnové vysoké teploty lákají především ke<br />

čtení nenáročných oddechovek, díky dlouhým večerům<br />

a pomalejšímu tempu může být léto naopak příležitostí<br />

sáhnout po něčem kvalitnějším. Po knize, jež ve vás<br />

zanechá dojem, který se nevyplaví s prvním ponořením<br />

do bazénu.<br />

Odeon, 359 Kč, vychází 16. června<br />

29<br />

PROMOTION<br />

Knihy z nakladatelství Odeon představují<br />

ideální kompromis – jsou výborně<br />

přeložené, čtivé, a navíc čtenářky a čtenáře<br />

vybízejí k zamyšlení. A na letošní<br />

léto Odeon připravil hned dvě literární<br />

lahůdky. Tak si je pojďme představit<br />

blíže!<br />

Celeste Ng: Naše<br />

ztracená srdce<br />

Jak málo i dnes stačí, aby se proti<br />

skupině obyvatel zvedla vlna nenávisti?<br />

Americká spisovatelka Celeste Ng si<br />

bere příklad nejen z období druhé<br />

světové války, kdy byli lidé japonského<br />

původu ve Spojených státech zavíráni<br />

do vězeňských táborů, ale i z nedávné<br />

pandemie covidu, kdy část veřejnosti<br />

hleděla na Asiaty jako na podezřelé<br />

šiřitele nákazy.<br />

Sama autorka má hongkongské kořeny,<br />

takže když po bestsellerech Ohníčky<br />

všude kolem a Vše, co jsme si nikdy<br />

neřekli hledala téma svého třetího<br />

románu, nemusela přemýšlet dlouho.<br />

Novinka Naše ztracená srdce se odehrává<br />

v dystopických Spojených státech<br />

zubožených vyčerpávající hospodářskou<br />

krizí. Kvůli světové dominanci Číny se<br />

v kdysi svobodných USA prosadily protičínské<br />

nálady, jež vedly k násilnému<br />

prosazování tradičních amerických<br />

hodnot. To v praxi znamená, že jsou<br />

z knihoven vyřazována díla autorů, kteří<br />

Odeon, 399 Kč, již vyšlo<br />

nejsou dostatečně „vlastenečtí“, a že jsou<br />

Američané čínského původu pod ostrým<br />

dozorem úřadů. Odpůrci těchto zákonů<br />

jsou tvrdě pronásledováni a jejich děti<br />

jsou posílány na převýchovu.<br />

Hlavním hrdinou knihy je dvanáctiletý<br />

chlapec, jehož matka – čínskoamerická<br />

spisovatelka – před třemi lety zmizela.<br />

Teď dostane záhadný vzkaz a rozhodne<br />

se ji najít. Na cestě využívá nejen tradiční<br />

čínské pohádky, které mu vyprávěla,<br />

když byl malý, ale i síť undergroundových<br />

knihovníků, kteří se před zraky úřadů<br />

skrývají…<br />

Při čtení si čtenáři možná vzpomenou<br />

na 451 stupňů Fahrenheita, ale v jádru<br />

je to příběh o mateřské lásce, která jako<br />

jediná může spasit svět ochromený strachem.<br />

Naše ztracená srdce se okamžitě<br />

umístily na žebříčku bestsellerů New<br />

York Times a dostalo se jim chvály i od<br />

tak rozdílných osobností jako jsou spisovatel<br />

Stephen King nebo herečka Reese<br />

Witherspoon.<br />

Julian Barnes:<br />

Elizabeth Finchová<br />

„Stála před námi bez poznámek, knih<br />

a sebemenší nervozity.“<br />

Tímto popisem začíná nejnovější román<br />

legendárního britského spisovatele<br />

Juliana Barnese. Řeč je samozřejmě<br />

o titulní hrdince Elizabeth Finchové,<br />

rázné, ale poněkud záhadné profesorce,<br />

se kterou hlavní hrdina, neúspěšný<br />

herec Neil, řadu let udržuje vztah oscilující<br />

mezi zamilovaností, přátelstvím<br />

a nebetyčnou úctou.<br />

Když Elizabeth Finchová zemře, zanechá<br />

mu nejen svou obsáhlou knihovnu, ale<br />

taky své osobní zápisky. A Neil, který má<br />

dojem, že v životě vlastně nic nedokázal,<br />

se rozhodne na základě toho, co ho<br />

naučila, a spisů z její pozůstalosti napsat<br />

esej o Julianu Apostatovi, posledním<br />

římském císaři, který věřil v římské bohy<br />

a ze všech sil bojoval proti nastupujícímu<br />

křesťanství.<br />

Pokud už jste někdy četli něco od<br />

Juliana Barnese (doporučujeme například<br />

Muže v červeném kabátě), zřejmě<br />

vás nepřekvapí, že část této knihy tvoří<br />

skutečná esej. A že sedmasedmdesátiletý<br />

velikán evropské literatury opět<br />

dokázal propojit historii se současností<br />

a odborný text s fikcí.<br />

Elizabeth Finchová je sice náročnější<br />

čtení než Naše ztracená srdce, ale čtenáři<br />

se odmění. Jisté je, že ať sáhnete po<br />

kterékoliv Odeonce, nebudete litovat!


30<br />

RECENZE<br />

Princ Harry:<br />

Náhradník<br />

Jednou z nejočekávanějších letošních knih je Náhradník<br />

(česky v překladu Jitky Jeníkové), autobiografie prince<br />

Harryho, druhorozeného syna současného britského<br />

krále, který se rozhodl pro život mimo královskou rodinu.<br />

Náhradník je Harryho zpověď, nebo spíš obhajoba. Popisuje<br />

v ní svou životní cestu, kterou vnímá dost odlišně od toho,<br />

jak ji vidí veřejnost i jeho nejbližší příbuzní, zejména otec,<br />

král Karel III. a bratr William, následník trůnu.<br />

Práh, 549 Kč, již vyšlo<br />

Je jisté, že Harry neprožil zrovna šťastné<br />

dětství. Od malička se vnímal jako<br />

náhradník, který „přišel na svět pro<br />

případ, že by se Willymu něco stalo, aby<br />

v případě nutnosti poskytl náhradní<br />

díly, třeba ledvinu“. Manželství jeho<br />

rodičů se nepovedlo, po rozvodu přišla<br />

tragická ztráta matky, princezny Diany,<br />

ze které se nikdy nevzpamatoval.<br />

Nedostalo se mu odborné pomoci a ani<br />

podpory ze strany rodiny. Následovalo<br />

mládí prožité v chlapeckých internátních<br />

školách a bouřlivé dospívání, kdy<br />

svými výstřelky plnil první stránky bulváru;<br />

alkoholem ani drogami se ostatně<br />

v knize příliš netají. Své přešlapy (nacistická<br />

uniforma na večírku, nahé fotky<br />

atd.) se sice snaží vysvětlovat černým<br />

humorem, nedostatkem akademických<br />

znalostí či jen prostým nedomýšlením<br />

důsledků svého chování, vychází z toho<br />

ale spíš jako rozmazlené dítě, které<br />

rychleji jedná než přemýšlí a které chce<br />

hlavně pobavit.<br />

Paradoxně Harrymu asi nejvíc vyhovovala<br />

vojenská kariéra – na jedné<br />

straně velká psychická i fyzická zátěž,<br />

řád, disciplína, na druhé straně pocit<br />

sounáležitosti s ostatními, hrdost na<br />

sebe i na svou vlast. Harry poprvé<br />

zažíval pocit, že je někde sám za sebe,<br />

že někam patří, že něco umí. Jako<br />

navigátor a pilot vrtulníku absolvoval<br />

dvě mise v Afghánistánu, v obou<br />

případech byl ale předčasně stažen po<br />

vyzrazení své přítomnosti, kdy se stal<br />

horkým cílem Tálibánu a rizikem pro své<br />

spolubojovníky.<br />

Po návratu domů se Harry propadl do<br />

svých nálad, a ač se snažil najít smysl<br />

v práci pro vojenské veterány, bylo to<br />

pro něj náročné. Poslední část knihy<br />

popisuje jeho seznámení s Američankou<br />

Meghan Markle, která mu do života přinesla<br />

něco nového – lásku, pochopení,<br />

přijetí. Jejich soužití s královskou rodinou<br />

se ale ukázalo jako velmi problematické<br />

a vedlo v konečném důsledku<br />

k vyvázání se z královských rolí a dramatickému<br />

odchodu z vlasti.<br />

Je pravda, že ač mnohý z nás podvědomě<br />

touží po životě globální celebrity<br />

(kdo by se nechtěl narodit jako princ<br />

či princezna?), ve skutečnosti to moc<br />

záviděníhodné není. Chtěli byste mít<br />

bodyguardy za zády na každém kroku?<br />

Přáli byste si žít v rodině, ve které se<br />

city a emoce neprojevují a kde vládnou<br />

pevná rigidní pravidla? Neděsilo by vás,<br />

že vaši rodinu dnem i nocí sledují paparazzi,<br />

kteří čekají na cokoliv, co by se<br />

dalo zveličit a zveřejnit? Možná si říkáte,<br />

že tohle k tomu všemu patří – chceš-li<br />

cestovat po světě a setkávat se s hvězdami,<br />

musíš to snášet. V případě britské<br />

královské rodiny se to ale očividně<br />

přehání a ne každý je tak silný, jako byla<br />

Alžběta II., aby to zvládl.<br />

Je zřejmé, že Harry si nese svá traumata,<br />

po své matce toho zdědil hodně,<br />

včetně přecitlivělosti a náročné povahy.<br />

Tahle poněkud bulvární kniha (některé<br />

detaily týkající se bratra a rodiny jsou<br />

už za hranou) ale ke stabilizaci jeho<br />

života těžko přispěje. Kniha se velmi<br />

dobře čte, zároveň má ale člověk pořád<br />

pocit, že naslouchá jen jedné straně,<br />

přičemž ten druhý pohled citelně<br />

chybí. Harry navíc dělá přesně to, co<br />

v knize tak odsuzuje – vydělává peníze<br />

vytahováním pikantností na veřejnost.<br />

Vzpomeňme na rozhovor s Oprah<br />

Winfrey, který vidělo 50 milionů diváků,<br />

nebo neméně úspěšnou sérii pro<br />

Netflix. I kniha láme rekordy – v den<br />

vydání se jí prodalo více než 1,4 milionu<br />

výtisků, čímž se stala nejrychleji<br />

prodávanou knihou literatury faktu<br />

všech dob.<br />

Britská královská rodina je dlouhodobým<br />

tahákem, její skandály se propírají<br />

po celém světě, takže je zajímavé<br />

přečíst si otevřenou zpověď jednoho<br />

z protagonistů. Jste-li fanouškem královské<br />

rodiny, pak máte knihu už určitě<br />

doma, pokud zatím váháte, věřte, že na<br />

léto to bude ideální čtení.<br />

Hana Kubíková


32<br />

AUDIOKNIHY<br />

S Owenem<br />

jsem se kolébal<br />

mezi nebem<br />

a zemí<br />

text: Petr Matoušek<br />

foto: Michaela Merglová<br />

Davida Novotného vnímáme už hezkou řádku let jako herecký<br />

ideál pro ztvárnění slastí i strastí otcovství. Pro jeho zrání<br />

znamenala mnohé Modlitba za Owena Meanyho, román<br />

Johna Irvinga, který miluje od mládí. A tak mu vydavatelství<br />

OneHotBook načtení slavné balady o přerodu chlapce v muže<br />

za pomoci zázračného přítele rádo svěřilo.<br />

Jak se vám četl dickensovsky rozmáchlý<br />

text, který má v tisku 600 stran mesiášů, má to slovo podezřelý pří-<br />

Protože se v historii vyrojilo už tolik<br />

hustopisu a v audiu přes 26 hodin? dech. Jaký druh spasitele ztělesňuje<br />

Je to darda. Pro vydavatele jsem sice Owen Meany?<br />

namlouval audioknihy To a Terror,<br />

Souhlasím s názorem, že nabízí paralelu<br />

ke Kristovi. Děj ale mockrát zdůraz-<br />

které měly delší stopáž, jenže tam jsme<br />

se o jednotlivé hlasy podělili. Ovšem<br />

ňuje, že Owen není samozvanec. Vyšší<br />

nejpozoruhodnější je – a na to jsem<br />

poslání mu bylo zjeveno někdy v deseti<br />

pořád skrytě pyšný –, že jsem si ten titul letech – tak jako Ježíšovi – a autor rozevlátě<br />

nahlíží, jak se mu s tím vědomím<br />

poprvé sám vybral. Autora mám docela<br />

načteného, řekl jsem si o tu roli a produkce<br />

mi vyšla vstříc. Bylo to milé gesto klukovi ční až nad hlavu, a stejně je<br />

žije. Zkoumá tíhu balvanu, který tomu<br />

a vykládám si ho tak, že se tím oceňuje jeho cesta životem nádherná. Když<br />

interpretova zkušenost, výdrž, stabilita. do ní zatáhne rodné maloměsto plné<br />

Cítil jsem, jak je mi ta kniha šitá na tělo, pokrytců, je legrace sledovat, jak v dané<br />

a věděl jsem, že se v ní nechám krásně situaci plavou.<br />

kolébat věcmi mezi nebem a zemí.<br />

Text si poradil typograficky, nicméně<br />

jak se jeho audioverze vyrovnala<br />

s faktem, že mrňous Owen je na svět<br />

nucen pištět a v písemném projevu<br />

křičet verzálkami?<br />

Od začátku bylo ve studiu jasné, že<br />

tohle se nemůže doříkávat. Literatura<br />

počítá s ohromnou představivostí – a tu<br />

nelze podkopnout. Navíc i náš mesiáš<br />

v průběhu let moudří, zamiluje se<br />

nebo nadává. Nebereme proto jeho<br />

projevy jako dogma a radši se houpáme<br />

v rytmu Irvingovy neokázalosti.<br />

Posluchače jenom jemně navádíme,<br />

OneHotBook, 26:41 / 597 Kč<br />

protože obrázek si nejradši udělá sám.<br />

Co do obliby u nás toto autorovo dílo<br />

o nezištném prorokovi předčí jak Svět<br />

podle Garpa, tak Pravidla moštárny.<br />

Proč zrovna v naší neznabožské kultuře?<br />

Platí to i pro mě. Nikdy jsem ho nevnímal<br />

jako podobenství o víře či zázraku<br />

– pokud se zázrakem nemyslí klukovské<br />

kamarádství až za hrob. Tahle kniha pro<br />

mě byla a vždycky bude o přátelství tak<br />

nerozlučném, že se vyrovná věrné lásce.<br />

Dojímala mě už tehdy a dojímá mě dál,<br />

stejně jako Remarque. I toho jsem kdysi<br />

hltal a nedávno jsem porovnával, nakolik<br />

se ten pocit po padesátce změní. Jasně,<br />

šli jsme každý jinudy a je to jiný – ale<br />

obojí je pořád dobrý. Nadčasový, zvlášť<br />

pro chlapy. Najdou tady odpovědi na<br />

řadu otázek o sobě, které se jim dlouho<br />

nedařilo rozlousknout, a přesto je to hledání<br />

vlídné. Příjemně hořkosladké.<br />

Z většiny Irvingových románů sálá<br />

vášeň pro řecko-římský zápas. S čím<br />

jste u něj zápasil vy?<br />

Nároky režiséra Michala Bureše jsou<br />

proslulé, i když tady se zápas odehrával<br />

spíš v mé domácí přípravě – musel<br />

jsem si vydupat prostor a nastřádat<br />

v sobě elán. Četba je pro mě z palety<br />

hereckých schopností asi to nejtěžší.<br />

Energie se při ní neobnovuje. Na jevišti<br />

můžu diváky rozbrečet nebo pobavit,<br />

což mě hned emočně dobije jako<br />

baterku, jenže s mikrofonem jsem tři<br />

hodiny sám. A když mi dojde maggi,<br />

vystrčí růžky vztek. Navíc jsem střihačovi<br />

sem tam zavařil pasážemi, které<br />

jsem namluvil přes knedlík v krku.<br />

S dojetím. Autenticitu v herectví stavím<br />

vysoko a bez ní to vlastně ani nedávám.<br />

Potřebuju se věcem dostat pod kůži<br />

a odžít si je.


33<br />

Taylor Jenkins Reid: Sedm manželů Evelyn Hugo<br />

Čtou: Valérie Zawadská, Tereza Dočkalová, Jakub Koudela<br />

Vychází v červnu 2023<br />

Začínající novinářku zaskočí nabídka stárnoucí hollywoodské hvězdy stranící<br />

se už léta veřejnosti: má sepsat její knižní biografii. Barvitý osud filmové divy<br />

vzbuzuje plno otázek, nicméně jedna mladou žurnalistku trápí víc než ostatní:<br />

Proč právě ona?<br />

AUDIOKNIHY<br />

Audioknižní tipy<br />

vydavatelství OneHotBook<br />

S. A. Cosby:<br />

Asfaltová pustina<br />

Čte: Jan Teplý<br />

Vychází v červnu 2023<br />

Bug se usadil s rodinou<br />

v malém městečku<br />

a snaží se poctivě<br />

protloukat životem.<br />

Jenže kšefty se nehrnou<br />

a splátky je potřeba<br />

posílat včas. Musí tak oprášit temnou minulost, s níž<br />

přísahal seknout… Čeká vás syrová noirová gangsterka<br />

s vůní krve a benzínu!<br />

Agatha Christie:<br />

Nástrahy<br />

zubařského křesla<br />

Čte: Lukáš Hlavica<br />

07:59 / 379 Kč<br />

Prvotřídní londýnský<br />

dentista Morley se zastřelil.<br />

Jaký měl důvod? Hercule<br />

Poirot, který u něj právě<br />

před chvílí absolvoval pravidelnou prohlídku, se<br />

záhadě podívá na zoubek. Zdánlivá sebevražda totiž<br />

asi nenabízí tak jednoznačné vysvětlení, jak by se<br />

napohled zdálo…<br />

Joachim B. Schmidt:<br />

Kalmann<br />

Čte: Jan Meduna<br />

10:01 / 369 Kč<br />

Roman Kulich:<br />

Devět křížů<br />

Čte: Kryštof Rímský<br />

Vychází v červnu 2023<br />

Kalmann Óðinsson ze skomírající islandské vesnice je rapl,<br />

co si hraje na šerifa. Když na zasněženém návrší objeví kaluž<br />

krve, je zaděláno na černou grotesku s detektivem, kterému<br />

to v makovici myslí prazvláštně. A přece budeme my i policie<br />

ještě čubrnět.<br />

U restaurace na 168. kilometru D1 se chmurně tyčí devatero<br />

křížů, jež připomínají masakr svatebčanů spáchaný zde<br />

roku 1540. Je to místo prokleté? Podtatranskou rodinku<br />

Fílekových, která si sem zajela na výlet, čeká takové<br />

odhalení, až se publiku zježí chlupy!


34<br />

UKÁZKA<br />

Do jakých hlubin vede<br />

ĎÁBLOVA<br />

CESTA?<br />

Pokud milujete Eriku Fosterovou od Roberta Bryndzy, pak budete zbožňovat i Kate<br />

Marshallovou, a pokud jste nikdy nečetli dechberoucí příběhy ani jedné z nich, ale<br />

máte rádi dobré, poctivé detektivky odehrávající se v klasickém britském prostředí,<br />

pak vás čeká neuvěřitelný čtenářský zážitek! Nejnovější přírůstek do řady bestsellerů<br />

nese název Ďáblova cesta a Kate Marshallová a Tristan Harper v něm řeší, co<br />

se před jedenácti lety stalo s malých chlapečkem na místě zvaném příznačně –<br />

ĎÁBLOVA CESTA.<br />

Cosmopolis, 459 Kč, již vyšlo<br />

Kate přešla blíž. Ve vzduchu cítila vlhkost a stěny rokle<br />

byly porostlé zeleným vlhkým mechem, který navzdory<br />

letnímu počasí ještě více umocňoval šero a ochlazoval<br />

vzduch.<br />

Tristan, stále rozkročený na mříži, vytáhl z kapsy účet<br />

a složil z něj malou papírovou vlaštovku. Rozmáchl se a vlaštovka<br />

se snesla dolů a přistála na stojaté vodě na okraji<br />

tůně. Tam se chvíli vznášela, než ji zachytil vířící proud.<br />

Sledovali, jak se otáčí proti směru hodinových ručiček stále<br />

rychleji, když ji voda táhla do středu. Nakonec se proměnila<br />

v rozmazanou šmouhu a zmizela v černé díře.<br />

Kate myslela na Charlieho. Kdyby se sám zatoulal až<br />

sem, mohl by přelézt mříž a spadnout do tůně? Sjel do<br />

jímky a už ho nikdy nikdo neviděl? V chladné tmavé rokli<br />

se zachvěla.<br />

„Prosím, slez dolů. Půjdeme.“ Když se Tristan dostal na<br />

pevnou půdu, začali stoupat zpátky po stezce. Cesta k řece<br />

se zdála zdlouhavější. Na místa, kde předtím vypadaly<br />

vějířovité lístky mechu a kapradí tak letně, nyní dopadal<br />

stín a Kate se několikrát zdálo, že letmo zahlédla pohyb,<br />

někoho nebo něčeho. Když došli na vrchol hladké skály,<br />

slunce už viselo nízko nad obzorem. Bylo za deset minut<br />

devět, takže už brzy zapadne.<br />

„Jakmile se setmí, musí to tady vypadat strašidelně,“<br />

Tristan nahlas vyslovil to, co si Kate myslela. Podívala se<br />

směrem, kde se řeka stáčela do rokle. Úzká pěšina na<br />

druhé straně řeky vedla dál k neproniknutelné hradbě<br />

houští a listí. Za ní se tyčily husté stromy.<br />

Vrátili se podél břehu řeky k autu, a než došli k Ďáblovým<br />

kamenům, slunce už zapadlo a Dartmoor se před<br />

nimi nořil do tmy. Měsíc připomínal bledý stříbřitý kotouč<br />

a na modročerné obloze se objevilo několik hvězd. Řeka<br />

teď zněla klidněji a přelévala se kolem nich jako černý<br />

inkoust. Kate se zachvěla. Ve dne vodu milovala, moře,<br />

jezera, řeky i potoky, ale otevřená voda ve tmě ji děsila.<br />

Ďáblovy kameny se ve slábnoucím světle zdály vyšší,<br />

jako obrovský mrakodrap bez oken, který sahal vysoko nad<br />

hvězdy. Kate si vybavila sci-fi filmy a na okamžik ji napadlo,<br />

jestli nejsou legendy pravdivé a jestli uvnitř nežijí podivná<br />

stvoření jako skřeti a elfové. To je problém nejhlubších<br />

vřesovišť – s vaší myslí si pohrávají různé pověsti. A v noci<br />

vás opouští racionalita.<br />

Po zatravněné ploše přešli k Tristanovu autu. Stejně<br />

jako kameny se teď za soumraku i starý dub zdál obrovský.<br />

„Jak tady někdo může chtít kempovat?“ zeptal se<br />

nechápavě Tristan. „Mě to tu zatraceně děsí.“<br />

„Jean s rodinou neměla peníze a bylo to zadarmo.“<br />

„Vážně věříš, že by se tady tříleté dítě v noci potulovalo<br />

samo? Já bych se bál vylézt ze stanu a jít se vyčůrat.“ Kate<br />

přikývla. Byla to dobrá připomínka.<br />

„Jean a Charlie spali ve stanu pod stromem. Joel<br />

a Becky si postavili svůj vedle auta na úpatí Ďáblových<br />

kamenů, což není až tak daleko.“<br />

Vytáhla telefon a našla Jeaniny fotky. Tristan přešel k ní,<br />

aby viděl na displej. Jeden snímek byl pořízený z podobného<br />

úhlu, v jakém stáli. Malý, zelený, kopulovitý stan pod<br />

dubem a blíž k fotoaparátu, vedle kamenné mohyly, stejný<br />

stan v modré barvě. A kousek dál zaparkované Joelovo<br />

auto.<br />

Kate odhadovala, že travnatá plocha mezi stromem<br />

a kameny je dvacet metrů široká. Byla už skoro tma a na<br />

obloze zářily hvězdy. Měsíc vrhal na úsek země mezi skálou<br />

a stromem bledou záři.<br />

„Charlie se mohl ke stanu svých rodičů dostat snadno,“<br />

usoudila Kate.<br />

Došli ke stromu. Trvalo to asi dvacet vteřin. Rozložité<br />

větve starého dubu, sukovité, zkroucené a holé, se jakoby<br />

pohybovaly, aby je obklopily.<br />

„Připadá mi to trochu strašidelné.“ Kate se podívala do<br />

koruny.<br />

„A to jsme spolu. Nemyslím si, že by se tříletému dítěti<br />

chtělo uprostřed noci přecházet přes tohle krátké prostranství,<br />

natož jít až dolů k řece.“ V tichu zaskřípaly a zavrzaly<br />

větve a v dálce zahoukala sova.


Masové kuličky<br />

se šlehačkou<br />

Nahlédněte pod pokličku práce ve velkém obchodním řetězci, kde se mezi zaměstnanci<br />

vytváří síť nejrůznějších vztahů. Do tohoto labyrintu plného emocí se dostane<br />

i Martina, hlavní hrdinka románu lehce okořeněného humorem. A kdo nakonec prohraje<br />

sázku a bude muset sníst oněch padesát masových kuliček se šlehačkou?<br />

Cosmopolis, 399 Kč, již vyšlo<br />

35<br />

UKÁZKA<br />

MARTINA – PRVNÍ DNY<br />

Martina se těšila. Takové to nervózní těšení, okořeněné<br />

nejistotou. Potřebovala už mezi lidi, doma jí bylo smutno.<br />

Také potřebovala naskočit do procesu, aby její život dostal<br />

řád a sociální jistotu. Chtě nechtě ji pronásledovaly palčivé<br />

otázky typu: Co když to nebude zvládat? Co když nezapadne<br />

do kolektivu? Co když ji zase rozbolí kyčel jako tenkrát,<br />

kdy marodila skoro několik měsíců? Ne, musí už začít,<br />

aby zjistila co a jak. Nejistota byla nepříjemná.<br />

Na vrátnici přistoupila k pultu ochranky. „Dobrý den, já<br />

jsem tu nová. Jdu…“<br />

„První den, co? Oni si pro vás přijdou. Zapište se do<br />

sešitu a dostanete návštěvnickou kartu,“ nenechal ji domluvit<br />

muž v uniformě externí bezpečnostní firmy MD2.<br />

Martina už tento proces znala z pohovorů, přesto začala<br />

vyplňovat kolonky sešitu trochu nervózně. Začala dobou<br />

příchodu a jménem.<br />

„Do tohodle ne, doboha!“ zabrzdil jí člen ochranky otráveně.<br />

Ba skoro nasupeně. Srostlé obočí se zlostně vydulo.<br />

Významné vrtění hlavou. „Se mi snad zdá, kurňa. Tohle<br />

je sešit na to, když chcete scanner, přece! Copak, kurňa,<br />

nevidíte tady tohle políčko? Název scanneru! Takže jde<br />

o scannery přece!“ Pošoupl před ní druhý sešit. „Tenhle je<br />

pro návštěvy, přece! Kurňa!“<br />

Martina se kousla do rtu. Tohle není vítací typ.<br />

Významně poklepal prsty na ten správný sešit. Všimla,<br />

si že je má obrostlé černými chlupy. Huňáč, no. A to jeho<br />

kurňa vyjadřování… ten Špačkovu etiketu asi nemá pod<br />

polštářem.<br />

„Karle, jak to může vědět? Je nová!“ ozvalo se z ve dlejší<br />

místnosti, kde seděl další člen ochranky u monitorů.<br />

Dotyčný se zjevil mezi futry. Rozložitá postava, nos jako červená<br />

bambule. Stačila by paruka, trochu nabílit tváře a hned<br />

by z něho byl prvotřídní cirkusový klaun. Hopsa hejsa. Tvářil<br />

se vlídně. Martina to přijala s povděkem. Uvolnila se.<br />

„Paní, z něho si nic nedělejte. Tady Karel štěká, ale<br />

nekouše,“ řekl s úsměvem, potom pohlédl na kolegu<br />

a ušklíbl se. „Jako z toho pořadu Chcete mě? Teda jeho by<br />

asi nikdo nechtěl. Dobrovolně. Možný ani za prachy ne.“<br />

„Jdi někam!“ Dotyčný se ale pořád tvářil jako klystýr.<br />

„Teď to budu muset začárat. Jak to vypadá? Blbě to vypadá,“<br />

hudral, když začáral políčka nervózními prudkými tahy sem<br />

tam, které protrhly stránku. „Do prdele.“


36<br />

TIP REDAKCE<br />

Julia Schwarzová,<br />

Florian Kessler<br />

PANTEON LITERÁRNÍCH DETEKTIVŮ SOUČASNOSTI – 18<br />

Forenzní vyšetřovatelka a kriminální komisař, aneb trocha té nefalšované patologie,<br />

potemnělého pitevního sálu, pachu formaldehydu a mrtvol skrývajících tajemství své<br />

násilné smrti. Navíc z prostředí pro knižní detektivku méně obvyklého – z německého<br />

Kolína nad Rýnem.<br />

nevybočují z obvyklého rámce – zjednotext:<br />

Jiří Popiolek<br />

foto: Irene Zandel<br />

Anglosaská detektivka má svou tradici<br />

sahající hluboko do devatenáctého<br />

století. Severská detektivka se v posledních<br />

letech prohnala knihovničkami<br />

jako tsunami a převálcovala prakticky<br />

celou konkurenci. A konzervativnější<br />

francouzská detektivka stále vzpomíná<br />

na svého Belgičanem vytvořeného<br />

Julese Maigreta. Jenže co detektivka<br />

německá? Volker Kutscher pořádá<br />

zajímavé výlety do dob nástupu Adolfa<br />

Hitlera. A kdybych měl jmenovat jednoho<br />

současného autora, nenapadá mě<br />

nikdo lepší než Catherine Shepherdová.<br />

Něco o Julii<br />

a Florianovi<br />

Soudní lékařka Julia Schwarzová je<br />

mladá, hezká tmavovláska, která si své<br />

povolání zvolila především kvůli temné<br />

skvrně hyzdící její minulost. Mladšího<br />

bratra Michaela jí kdysi zneužil a zabil<br />

neznámý vrah. Julia nechce, aby kdokoli<br />

další zažíval to, co musela od té doby<br />

zažívat ona – vždyť její rodiče, především<br />

matka, se ani po patnácti letech<br />

se synovou smrtí nesmířili a každý rok<br />

pořádají jeho narozeninové oslavy.<br />

A tak se mladá patoložka se zvědavostí<br />

sobě vlastní pouští mnohdy na vlastní<br />

pěst a tvrdohlavě po stopách vrahů –<br />

a i když má skvěle vyvinutý instinkt,<br />

který ji nezřídka pošle správným směrem,<br />

komplikuje tím život kriminálnímu<br />

komisaři Florianu Kesslerovi, člověku,<br />

jenž by vraždy měl řešit se svým týmem,<br />

a ne s neřízenou střelou jménem Julia.<br />

Nezadaný sportovec se slabostí pro<br />

blondýny Florian však má slabost tak<br />

trochu i pro Julii (jakkoli to hlavně<br />

zpočátku nemá s hlubšími city nic společného)<br />

a dobře si uvědomuje, že její<br />

nápady mu mohou být užitečné. Vzniká<br />

tak dvojice vyšetřovatelů, která se skvěle<br />

doplňuje a v níž to postupujícím časem<br />

čím dál víc jiskří – a to i přes překážky<br />

kupříkladu v podobě bývalého Juliina<br />

přítele.<br />

Na stopě sériovým<br />

vrahům<br />

Případy, které Julia a Florian řeší, nijak<br />

dušeně řečeno se zde ocitáme na stopě<br />

sériových vrahů se zálibou v bizarnostech.<br />

A tak zkoumáme mayské rituály<br />

doprovázené podivným tetováním, dívky<br />

uvězněné v ledových sochách nebo<br />

mrtvoly naaranžované jako školačky<br />

v šatech, s copy – a se šípem v srdci.<br />

Jenže na rozdíl od temnějších severských<br />

depresí je všechno pojato tradičněji,<br />

svižněji, víc k věci samotné, bez zbytečného<br />

utápění se v rozervaném nitru,<br />

bez závislosti na jakýchkoli psychotropních<br />

látkách nebo alkoholu, a tudíž bez<br />

fatálních následků na psychice a vlastně<br />

i na těle obou hlavních hrdinů (a to<br />

i přesto, že Julia svou potřebou bezhlavě<br />

se vrhat do jakéhokoli nebezpečí přímo<br />

vybízí k tomu, aby se jí něco nehezkého<br />

stalo).


37<br />

SÉRIE<br />

JULIA<br />

SCHWARZOVÁ<br />

A FLORIAN<br />

KESSLER<br />

Vražda na blatech<br />

(orig. 2016)<br />

Vražda bez soucitu<br />

(2017)<br />

Vražda v ledu<br />

(2018)<br />

Vražda<br />

s nápovědou (2019)<br />

Vražda na hřišti<br />

(2020)<br />

Jistě, vztah obou sympatických hrdinů<br />

doznává jakéhosi vývoje, dle předpokladů<br />

dojde i na odhalení Michaelova<br />

zvráceného vraha. Ale přesto je pořád<br />

v centru dění samotné detektivní<br />

pátrání – zde okořeněné častějšími<br />

návštěvami na pitevně, než je v knižním<br />

světě tohoto žánru běžné (neberu<br />

v potaz televizní seriály využívající toto<br />

prostředí mnohem důkladněji).<br />

Romány o Julii a Florianovi jsou tedy<br />

především tradiční detektivky bez<br />

potoků krve a přehnaného násilí, které<br />

svou civilností a častým důrazem na<br />

rutinní práci vyšetřovatelů dávají v tom<br />

nejlepším slova smyslu vzpomenout –<br />

abych zůstal v televizním prostředí – na<br />

nejkvalitnější epizody známého německého<br />

kriminálního seriálu Místo činu.<br />

Oddechové, ale<br />

kvalitní<br />

Catherine Shepherdová píše své<br />

příběhy jednoduchým, přímočarým<br />

jazykem a vypráví jak z pozice obou<br />

hlavních postav, tak z pohledu vraha,<br />

případně některé z jeho obětí. Tím<br />

pádem je čtenář do děje vtažen o to<br />

intenzivněji, protože ví, co se na vyšetřovatele<br />

chystá – a vnímá, jak málo času<br />

jim zbývá k tomu, aby zasáhli a nedošlo<br />

k další vraždě.<br />

Dynamice textu ne příliš dlouhých<br />

románů dopomáhají i krátké kapitoly,<br />

svižné dialogy – a nekomplikované,<br />

i když zcela logické zápletky, u nichž se<br />

zajímavě střídá způsob toho, jak a kdy<br />

dochází k odhalení identity vraha.<br />

A když se k tomu přidá i spousta pozoruhodných<br />

„vedlejších“ postav, které<br />

jsou Julii a Florianovi těmi nejlepšími<br />

nahrávači (v čele s Juliinovu finskou<br />

asistentkou Lenjou, jež se do děje<br />

zapojí v pozdějších dílech), nezbývá než<br />

dodat, že série „kolínských“ detektivek<br />

je příjemnou, ale zároveň kvalitní<br />

oddechovou četbou, která se směle<br />

může řadit po bok svých proslulejších<br />

kolegů.<br />

CATHERINE SHEPHERD<br />

(* 1972)<br />

Pseudonym německé spisovatelky,<br />

která se narodila v roce 1972. Po<br />

maturitě začala studovat ekonomii<br />

a poté několik let pracovala pro<br />

velkou německou banku. Vlastní<br />

texty začala psát už na základní<br />

škole a později se k této své vášni<br />

vrátila. První detektivku vydala<br />

v dubnu 2012, brzy následovaly<br />

další kriminální romány a všechny<br />

se umístily na nejvyšších pozicích<br />

žebříčků Amazonu.<br />

V listopadu 2015 začala publikovat<br />

sérii s hlavní postavou berlínské<br />

vyšetřovatelky Laury Kernové<br />

a o rok později vydala knihu Vražda<br />

na blatech, úvodní svazek série<br />

kriminálních příběhů s patoložkou<br />

Julií Schwarzovou. Patří k nejprodávanějším<br />

německým autorkám<br />

thrillerů a kriminálních románů. Má<br />

na kontě přes dva miliony prodaných<br />

knih.


Text: Hana Wielgusová<br />

38<br />

PROMOTION<br />

TOP thrillery<br />

plné otázek<br />

a děsivých odpovědí<br />

Čtení je jedním z nejlepších způsobů, jak si odpočinout, odreagovat se, a přitom<br />

v pohodlí svého domova prožít napínavý příběh někoho jiného. Také milujete, když<br />

vás děj zcela pohltí a strachy nemůžete téměř ani dýchat? Kterou knihu si ale vybrat?<br />

Pokud se rádi bojíte, ale detektivky jsou pro vás málo a horory zase příliš, pak je nejlepší<br />

volbou thriller. Hrůzy má v sobě tak akorát a už svým názvem zaručuje, že budete<br />

napnutí jako struna.<br />

Dovolte, abychom vám nyní představili<br />

dva thrillery, u kterých se nudit rozhodně<br />

nebudete. Vycházejí totiž pod<br />

značkou Vendeta, která je odměnou<br />

pro všechny fanoušky těch nejlepších<br />

příběhů v žánru thrilleru.<br />

Napínavý thriller a současný New York<br />

Times, USA Today a Publishers Weekly<br />

bestseller od americké autorky Heather<br />

Gudenkauf, Noční host, vás uprostřed<br />

běsnící sněhové bouře zavede<br />

na osamocenou farmu. Najdete zde<br />

spisovatelku true crime příběhů, Wylie<br />

Larkovou, která se sem odebrala, aby<br />

v klidu dopsala svou novou knihu. Že<br />

venku zuří vánice jí vůbec nevadí, právě<br />

naopak! Je to dokonalá atmosféra –<br />

praskající oheň v krbu vydává útulné<br />

teplo a všude kolem vládne blahodárné<br />

ticho. Wylie ovšem zatím netuší, že tu<br />

před desítkami let byli chladnokrevně<br />

zavražděni tři lidé a beze stopy odsud<br />

zmizela dívka. Sněhová bouře sílí a s ní<br />

i tajemství zakletá ve zdech domu. Wylie<br />

Larková je v něm uvězněna se svou<br />

vlastní minulostí – dokud se za dveřmi<br />

znenadání neobjeví malé dítě. A s ním<br />

otázky, na které je třeba najít odpovědi.<br />

Věřte, že napětí se bude dát krájet.<br />

Vendeta, 399 Kč, vychází <strong>21</strong>. června<br />

Známá britská autorka mysteriózních<br />

románů, Lucy Foley, nyní přichází<br />

s novým thrillerem Byt v Paříži. Jess<br />

ztratila práci a je v zoufalé situaci. Odjede<br />

za svým bratrem Benem do Paříže, aby<br />

v jeho přepychovém bytě dočasně našla<br />

útočiště. Když k němu však dorazí, zjistí,<br />

že po něm není ani stopa. V domě navíc<br />

bydlí podivní lidé. Jess cítí, že zde není<br />

vítána a o bratrovi jako kdyby nikdo<br />

nic nevěděl. Je to ale opravdu tak?<br />

Sousedé jsou tajemní, něco určitě<br />

vědí, a přesto mlčí. Co skrývají? Napětí<br />

sílí a Jess si klade otázku – žije Ben<br />

ještě vůbec? Autorčino umění popsat<br />

postavy, prostředí a atmosféru je<br />

pověstné a vy si budete připadat, jako<br />

kdybyste tam sami byli.<br />

Vendeta, 399 Kč, vychází 14. června


Když přišlo zlo<br />

// Ivar Leon Menger<br />

Hluboko v lesích opuštěného jezerního<br />

ostrova žije šestnáctiletá Juno v úplné izolaci<br />

od okolního světa. Společnost jí dělají jen<br />

rodiče a malý bratr Boy. Žijí v zaběhnutém<br />

rytmu – rybaření, vaření a hraní her. A přesto<br />

žijí v neustálém strachu. Neboť na druhé<br />

straně jezera číhá zlo. Ale díky jasným pravidlům<br />

jsou tu v bezpečí. Prozatím...<br />

Knižní<br />

tipy<br />

39<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

Metafora, 359 Kč, již vyšlo<br />

V červnu je třeba přichystat se řádně na<br />

dovolenou – tedy v první řadě nepodcenit<br />

skvělou knihu na pláž u moře nebo u rybníka či<br />

na zahradní houpačku – která to bude?<br />

ROMANTICKÁ DETEKTIVKA<br />

z dob, kdy to Němcová s Havlíčkem zabili<br />

Odvoz pro Sáru<br />

// S. C. Lalli<br />

Po rušném večeru v baru si dvě dívky objednaly<br />

odvoz, jen jedna se však dostala domů živá. Byla<br />

tím pravým cílem vraha? Nebo jen nasedla do<br />

špatného auta? A proč<br />

by někdo chtěl, aby<br />

jedna z nich zemřela?<br />

Thriller s napínavou<br />

detektivní zápletkou,<br />

v němž selhává<br />

policejní vyšetřování<br />

a pachatele musí najít<br />

studentka práv Sára.<br />

Dřív, než zabije i ji.<br />

Cosmopolis, 399 Kč,<br />

již vyšlo<br />

Byl jiný než ostatní děti<br />

// Michal Vaněček<br />

Vraťte se do časů, kdy byl Neruda ještě kluk, Světlá neměla<br />

zábrany, Němcová toužila po lásce a Havlíčkova drzost hýbala<br />

dobou. Hranice mezi skutečností a fikcí neexistují. Ožijí před vámi<br />

nejen čeští spisovatelé, ale i postavy z jejich románů. Hrdinové<br />

chodí temnými pražskými uličkami, kterých jste si možná nikdy<br />

nevšimli. Mluví ve větách, které už jste možná četli, ale přikládali<br />

jste jim zcela jiný význam. Čeká vás nejzáhadnější detektivní<br />

výzva české literární historie. Odhalíte, co je pravda a co ne?<br />

www.albatrosmedia.cz<br />

Mojmír Řehák je zkrátka jiný než ostatní. Jako dítě<br />

ho amazonský šaman tři měsíce proléval čarodějným<br />

dryákem. Obdařen mystickými schopnostmi<br />

dokáže vnímat svět v širších souvislostech. Jak<br />

tento talent využije ve<br />

službách CIA v divokých<br />

devadesátkách<br />

v Česku? A dokáže<br />

nakonec zodpovědět<br />

i jednu z nejstarších<br />

otázek lidstva – co je<br />

vlastně Bůh?<br />

Cosmopolis, 399 Kč,<br />

již vyšlo


text: Vavřinec Fiala<br />

40<br />

PROMOTION<br />

Pratchett by byl<br />

nadšený<br />

O spoustě knih se mluví v nadšených superlativech.<br />

Legendy a latéčka od Travise Baldreeho jsou ovšem<br />

přesně tak hřejivé, vtipné a milé, jak se všude píše.<br />

A díky tomu, že pohodové čtení čas od času ocení úplně<br />

každý, tenhle fenomén doporučujeme i těm, kdo fantasy<br />

obvykle nevyhledávají!<br />

Během hlubokého lockdownu na podzim<br />

20<strong>21</strong> si Travis Baldree sedl k počítači<br />

a v rámci výzvy se rozhodl napsat příběh,<br />

který by převrátil naruby všechna<br />

klišé žánru fantasy. Knihu se mu podařilo<br />

napsat poměrně rychle, ale příběh<br />

byl natolik svérázný, že se nenašel žádný<br />

nakladatel, který by rukopis vydal.<br />

Autor se proto rozhodl vydat příběh<br />

sám. Pak se stalo něco kouzelného (dalo<br />

by se skoro říct fantastického!). Přes<br />

sociální sítě se rozšířilo, jak výjimečná<br />

kniha to je. A protože v těch pandemických<br />

měsících lidé potřebovali něco<br />

hřejivého, milého a vyloženě oddechového,<br />

tak si autora všimlo skutečné<br />

nakladatelství.<br />

Kniha vyšla znovu a stala se prakticky<br />

přes noc globálním bestsellerem.<br />

Někteří ji přirovnali k oblíbenému<br />

Terrymu Pratchettovi a v něčem se<br />

to srovnání skutečně nabízí. Legendy<br />

a latéčka sice nejsou taková vtipná<br />

komedie, s Pratchettovými knihami<br />

nicméně mají společný optimistický<br />

nádech a svérázné postavy.<br />

Hlavní hrdinkou příběhu je orkyně Viv,<br />

kterou už boje a výpravy za poklady<br />

poněkud unavují, a tak se rozhodne otočit<br />

list a splnit si sen – otevřít kavárnu!<br />

To se záhy ukáže být možná ještě větší<br />

výzvou než lecjaká příšera, protože ačkoliv<br />

obyvatelé tohoto fantasy světa znají<br />

stovky lektvarů a elixírů, o kávě slyšel<br />

málokdo. Viv navíc potřebuje sehnat<br />

tým lidí, kteří by jí s jejím ambiciózním<br />

plánem pomohli – a vzhledem k tomu,<br />

že celý život řešila problémy mečem,<br />

se musí rychle naučit používat i jiné<br />

zbraně.<br />

Legendy a latéčka jsou knižní obdoba<br />

skořicového šneka, voňavého doušku<br />

kávy nebo příjemného večera pod<br />

dekou. Prostě čehokoliv, co přináší<br />

radost a potěšení. Příběh na první<br />

pohled jednoduchý, ale přitom tak<br />

roztomilý, že i těm, kdo fantasy nečtou,<br />

ukáže, jak rozmanitý (a zábavný) tenhle<br />

žánr může být.<br />

Když Viv a její přátelé starou stodolu předělávají<br />

v útulnou kavárnu, připomene<br />

vám to takové ty reality shows, kdy se<br />

z oprýskané špeluňky stává luxusní byt.<br />

Nechybí samozřejmě ani špetka romantického<br />

jiskření, ale mnohem důležitější<br />

jsou tady jiné vztahy – přátelské a sousedské.<br />

Legendy a latéčka totiž v jádru<br />

nesou poselství, že domov není jedno<br />

konkrétní místo, nýbrž lidé, za kterými<br />

se vždycky rádi vracíte. A že lidé (i orci)<br />

jsou pod slupkou většinou dobráci.<br />

Nikdo samozřejmě nedokáže říct, co by<br />

na knihu řekl zesnulý Terry Pratchett,<br />

tvůrce legendární Zeměplochy, v jehož<br />

příbězích se také fantasy prolíná<br />

s humorem. Nicméně když se v příběhu<br />

objeví mág, v jehož okolí čas funguje<br />

trochu jinak, než je obvyklé, nebo když<br />

se kavárnice pokouší zákazníkům nabízet<br />

kávu a pamlsky z našeho světa, neje-<br />

den čtenář si představí, jak se Pratchett<br />

na svém obláčku spokojeně uculuje.<br />

Mám podezření, že autor příběh začal<br />

psát jako lehkou parodii, ale ty skvělé<br />

postavy a lákavý svět, který vybudoval,<br />

ho brzy pohltily natolik, že se do psaní<br />

ponořil naplno a vložil do toho srdíčko.<br />

Při čtení je totiž vidět, že se mu ten svět<br />

nechtělo opouštět. A čtenáři to mají<br />

stejně!<br />

Na sociálních sítích se krátce po vydání<br />

začaly šířit idylické obrázky Viv a její<br />

kavárny, čtenáři se předhánějí ve vymýšlení,<br />

jaký obchůdek by si v tomto fantasy<br />

světě otevřeli oni. Legendy a latéčka se<br />

staly naprostou senzací a jedním z největších<br />

knižních fenoménů posledních<br />

let. Tak na nic nečekejte a nechte se<br />

okouzlit i vy! Jenom si dejte pozor...! Při<br />

čtení zaručeně dostanete neodolatelnou<br />

chuť na kávu a něco sladkého!<br />

Laser, 399 Kč, vychází 16. června


text: Falcon<br />

Kostlivec (The Boogeyman)<br />

Mistr hororu Stephen King v roce 1973<br />

publikoval v časopise Cavalier povídku<br />

Kostlivec a díky jeho pojetí strašidelné<br />

bytosti, ukrývající se ve skříni, se stala<br />

základem pro další vývoj hororového<br />

žánru. Podstatou příběhu Kostlivec je<br />

obecná legenda, která nahání strach<br />

dětem i dospělým a která se traduje<br />

už po staletí. 8. června do českých kin<br />

zamíří jeho filmové zpracování.<br />

Šestnáctiletá Sadie (Sophie Thatcher)<br />

se společně se svou desetiletou sestrou<br />

Sawyer (Vivien Lyra Blair) snaží vyrovnat<br />

s nedávnou tragickou smrtí své<br />

matky. Jejich otec Will Harper (Chris<br />

Messina), terapeut s úspěšnou domácí<br />

praxí, se pokouší pro své dcery udělat<br />

maximum, ale jeho snaha o navázání<br />

emocio nálního a psychologického<br />

vztahu se zcela míjí účinkem. Jeho<br />

neschopnost s nimi otevřeně hovořit<br />

o traumatizující ztrátě matky tak jen<br />

ještě více zhoršuje již tak velice napjaté<br />

rodinné vztahy.<br />

Když Willa neočekávaně navštíví<br />

záhadný nový pacient Lester Billings<br />

(David Dastmalchian), který se zoufale<br />

snaží s někým podělit o zármutek nad<br />

smrtí svých dětí, zanechá po sobě jeho<br />

návštěva temnou bytost, která se ukrývá<br />

ve tmavých koutech a baží po utrpení<br />

svých obětí. Sadie a Sawyer v důsledku<br />

přítomnosti této nadpřirozené bytosti<br />

zažívají řadu děsivých událostí. Skutečnost,<br />

že jim jejich otec není schopen<br />

popisované zážitky uvěřit, se tak stává<br />

hrozbou, která má potenciál celou<br />

rodinu definitivně zničit.<br />

Jako celovečerní film začal Kostlivec<br />

vznikat až díky mladé generaci filmových<br />

tvůrců. Všichni, od scenáristů<br />

a vedoucích tvůrčích oddělení až po<br />

producenty a režiséra, uvádějí, že<br />

Kingova povídka měla na jejich dospívání<br />

naprosto zásadní vliv.<br />

„Všichni známe Kingovy povídky, ale<br />

tahle, Kostlivec, ta nám utkvěla v paměti<br />

spousty let,“ prohlašuje scenárista<br />

Scott Beck, který spolu se svým přítelem<br />

z dětství a partnerem Bryanem<br />

Woodsem přišel s nápadem na scénář<br />

filmu a podílel se na jeho vzniku.<br />

Režisér Rob Savage si vzpomíná, jak<br />

v dětství četl Kingovy romány a nemohl<br />

pak v noci spát. „Jeho povídky se mi<br />

vždycky zaryly do paměti,“ přiznává.<br />

Hlavním cílem filmařů bylo vytvořit<br />

mnohavrstevný horor, jehož základem<br />

by byla skutečná, hrůzná událost, na kterou<br />

se nabaluje hrůza nadpřirozená.<br />

41<br />

FILM<br />

Z MYSLI<br />

NECHTE ROZSVÍCENO<br />

V KINECH OD 8. ČERVNA


42<br />

PROMOTION<br />

Propast<br />

mezi námi<br />

romance v americkém stylu<br />

od nadané české autorky<br />

text: Dagmar Topolová<br />

Chtěli byste mít vše, po<br />

čem vaše srdce touží?<br />

Nablýskaná auta, oblečení<br />

nejdražších značek, jezdit<br />

na luxusní dovolené<br />

a zažívat bujaré večírky<br />

v Los Angeles? Přesně<br />

takový život prožívá<br />

i Donna, hlavní postava<br />

knihy Propast mezi námi.<br />

Nastínili jsme vám zdánlivě pohádkový<br />

život jedné mladé dámy. Jenže jak už to<br />

tak bývá, nic není takové, jaké se na první<br />

pohled zdá. Donna není šťastná. Sžírá<br />

ji hluboký pocit osamění, nedocenění<br />

a smutku. Otec ji nutí věnovat se baletu,<br />

který jí už dávno nepřináší pocit radosti,<br />

ale pouze čiré utrpení. K tomu se má<br />

provdat za muže, jenž není ani schopný<br />

udělat si na ni čas. Donnin život už nezní<br />

tak dokonale, viďte? Aby dokázala vyletět<br />

ze zlaté klece a kráčet po své vlastní<br />

cestě, pilně se věnuje studiu. Tahle dívka<br />

má zkrátka vyšší ambice, než být poslušnou<br />

dceruškou a manželkou ignoranta.<br />

„Nenáviděla jsem to. Kdysi jsem balet<br />

milovala a dřela stejně jako ostatní, ale<br />

postupem času mi docházelo, že na<br />

to nemám. Nebyla jsem dost ohebná,<br />

dost ladná, dost cílevědomá. Nakonec<br />

mě balet začal ničit. Chtěla jsem toho<br />

nechat, ale rodiče si usmysleli, že když<br />

už jsem baletu dala šestnáct let svého<br />

života, byla by hloupost toho nechávat<br />

jen proto, že nejsem dost dobrá. V naší<br />

rodině se razilo heslo, že každý, kdo má<br />

peníze, je dost dobrý. Mnohdy dokonce<br />

lepší než ostatní.“<br />

Sebastian je Donnin naprostý protipól.<br />

Má tři, vesměs nevlastní sourozence<br />

a jako nejstarší syn se snaží své matce<br />

vypomáhat, jak jen to jde. Od rána<br />

do večera tvrdě pracuje a k tomu si<br />

odpykává trest za konflikty a rvačky.<br />

O finanční stabilitě si může nechat leda<br />

tak zdát. I přesto je relativně šťastný.<br />

Osud je ale mrška vypočítavá, a tak<br />

se stane, že tyhle dvě zdánlivě odlišné<br />

osobnosti svede dohromady. A tehdy<br />

se staneme svědky jejich milostného<br />

vzplanutí.<br />

Pokud očekáváte čistě romantický<br />

příběh, musíme vás vyvést z omylu.<br />

Láska a budování vztahu mezi dvěma<br />

naprosto odlišnými protagonisty sice<br />

hraje prim, ale Propast mezi námi naťukává<br />

i problematiku povrchnosti sociálních<br />

sítí, pokřivení morálních zásad,<br />

pokrytectví vyšší třídy a její odtrženost<br />

od reálných problémů obyčejných lidí.<br />

A nechybí ani porce akčních scén vyplývajících<br />

z povolání Donnina otce (být<br />

dcerou vlivného lobbisty a bohatého<br />

podnikatele zkrátka není žádná legrace).<br />

Autorka píše čtivě a díky střídání<br />

vyprávění z pohledu obou protagonistů<br />

je snazší Donně i Sebastianovi lépe<br />

porozumět a vcítit se do jejich problémů<br />

i pocitů nejistoty. Četné pasáže obsahující<br />

přímou řeč plnou hovorových výrazů<br />

způsobují, že stránky rychle a s lehkostí<br />

ubíhají. O kvalitě psaní Tess M. Puffrové,<br />

vypovídá i její série Zatracená láska,<br />

která sbírá na Databázi knih nadšené<br />

ohlasy.<br />

Red, 369 Kč, již vyšlo


Sedm dní smůly: Pondělí<br />

// Eva Amoresová a Matt<br />

Cosgrove<br />

Už jste někdy zažili smolný den? Justin ho má<br />

právě dnes. Posuďte sami: Jeho máma se vdala<br />

za upíra. Táta řídí obří záchod na kolečkách.<br />

Jeho kocoura nejspíš unesli mimozemšťané. No<br />

a Justin zrovna teď visí před celou třídou z okraje<br />

desetimetrové skokanské věže a na sobě má<br />

jen rychle mizející háčkované plavky. A to je<br />

teprve pondělí!<br />

43<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

Pikola, 299 Kč, vychází 12. června<br />

Knižní tipy<br />

Tím nejlepším dárkem za vysvědčení a celoroční píli<br />

je kniha! Pobaví, poučí a stane se skvělým parťákem<br />

pro vaše šikovné děti.<br />

Přijede dědeček!<br />

Obrázková etiketa pro<br />

nejmenší<br />

// Ladislav Špaček<br />

Máme rádi štěňata<br />

– nový domov pro<br />

pejsky // Catherine<br />

Jacobová, Rachael<br />

Saundersová<br />

Jája a její kamarádi touží mít vlastní<br />

pejsky. Pomáhají v útulku, a dokonce<br />

vytvoří klub, kde se učí, jak se o psy<br />

starat. Když se mají fence Lilly narodit<br />

štěňata, je čas vymyslet plán, jak<br />

dokázat, že budou zodpovědnými<br />

majiteli malých pejsků. Podaří se jim<br />

nakonec rodiče přesvědčit?<br />

Bambook, 279 Kč, již vyšlo<br />

Leporelo z oblíbené knižní série Dědečku,<br />

vyprávěj hravě vysvětluje, jak vycházet<br />

s ostatními dětmi na hřišti, jak se chovat na<br />

procházce, v obchodě, v rodině. Kniha pomocí<br />

obrázků ukazuje dobré i špatné chování, vede<br />

k návykům dětské etikety a pomůže dětem<br />

vytvořit rámec hodnot, které by je měly provázet<br />

po celý život.<br />

Pikola, 359 Kč, již vyšlo<br />

Gábi, schovej se!<br />

// Kathy Kacer<br />

Šance pro Stelu<br />

// McCall Hoyleová<br />

Příběh vyprávěný z psí perspektivy o mimořádné<br />

fence Stele, která musí nalézt odvahu k překonání<br />

vlastního strachu z nepěkných zkušeností<br />

z minulosti, aby mohla zachránit svou malou<br />

paničku trpící epilepsií.<br />

Prostřednictvím jednoduchého<br />

vyprávění autorka sleduje změny<br />

v každodenním životě jedné židovské<br />

rodiny a líčí postupné zhoršování<br />

jejich životních podmínek za druhé<br />

světové války, vše ale podává s nadějí<br />

a vírou v lepší časy. Knížka je pro děti<br />

od 9 let.<br />

Bambook, 299 Kč, již vyšlo<br />

Portál, 299 Kč, již vyšlo


44<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

Pořiďte si druhý mozek<br />

// Tiago Forte<br />

Do hlavy se vám toho víc nevejde?<br />

Řešení existuje: jednoduchý poznámkový<br />

systém, který vám bude spolehlivě sloužit jako<br />

druhý mozek. Z informací, které vás zahlcují<br />

a tíží, se rázem stanou kostky stavebnice, s nimiž<br />

bude radost si hrát.<br />

Přestaňte se trápit něčím, co za vás může udělat<br />

stroj, a začněte být kreativní!<br />

Jan Melvil Publishing, 399 Kč, již vyšlo<br />

ATLAS CHUTÍ ČECH,<br />

MORAVY A SLEZSKA<br />

Regionální kuchařka<br />

// Petra Tajovský<br />

Pospěchová<br />

Poznejte Českou republiku všemi<br />

smysly. Vydejte se na Valašsko,<br />

Slovácko, Hanou či Šumavu, do<br />

Slezska, Podkrkonoší, Horácka,<br />

Polabí, Prahy, Jižních Čech,<br />

Chodska a Sudet skrze 135 receptů<br />

i 40 tipů na výlety do přírody i za<br />

gastronomickými zážitky.<br />

Smart Press, 699 Kč, již vyšlo<br />

Knižní tipy<br />

Poslední červnové knižní tipy vás vezmou na cestu<br />

poznání a seberozvoje. Nechte se inspirovat místy,<br />

chutěmi nebo novými perspektivami.<br />

Kudy kráčel zločin<br />

// Karel Tichý, Hana Hlušičková<br />

Tyto skutečné kriminální případy hravě překonají<br />

fantazii autorů těch nejlepších detektivek.<br />

Nejznámnější případy české kriminální historie<br />

z pohledu policisty. Mrázek, Krejčíř, Jonák, Redl<br />

a mnozí další. Mediálně známé kauzy, o kterých<br />

jsme si mysleli, že je známe, v nové perspektivě –<br />

očima kriminalisty, který byl u toho.<br />

Rytmus roku –<br />

nástěnný průvodce<br />

jednotlivými měsíci<br />

v roce<br />

// Hanka Zemanová<br />

Měsíční přehledy sezónních<br />

a léčivých darů přírody<br />

Průvodce jednotlivými měsíci<br />

vám připomene, jaké lokální<br />

superpotraviny jsou právě na<br />

vrcholu své sezóny, jakou posilující<br />

kúru dopřát svému tělu a jak sladit<br />

jídelníček i životní styl s rytmy<br />

přírody.<br />

Smart Press, 399 Kč, již vyšlo<br />

Cenové války<br />

// Rupert Russell<br />

„Teorie chaosu nás učí, že spouštěcí události<br />

mohou být úplně nepatrné. Jako mávnutí<br />

motýlích křídel.“ Cenové války jsou reportážním<br />

cestopisem napříč zeměkoulí a chtějí zjistit, co<br />

způsobilo vlnu chaosu, který zachvátil svět po<br />

roce 2010.<br />

Audiolibrix, 399 Kč, již vyšlo<br />

Audiolibrix, 349 Kč, již vyšlo


S masem –<br />

– i bez masa<br />

U jednoho<br />

stolu<br />

Vařit při jednom pro toho, kdo si potrpí na maso, ale<br />

i kdo ho z nějakého důvodu nechce? S naší ojedinělou<br />

kuchařkou to nebude žádný problém!


text: Jan David<br />

foto: Fabiana Mertová<br />

46<br />

ROZHOVOR<br />

Čím víc Kempiči trpí,<br />

tím víc se čtenář baví<br />

Vtipná knížka vyrostla ze světa internetu<br />

Mrznou při výzvě nocovat ve spacáku v jeskyni i na sněhu.<br />

Odhalují záludné fungování sprch na žetony. Upozorňují,<br />

na co si dát pozor u grilované klobásy. „Diváky víc baví, když<br />

trpíme, než když jsme vyvalení někde na lehátku,“ potvrzuje<br />

se smíchem Vojtěch Říha, autor knihy Kempiči. Novinka<br />

vyšla z příběhů stejnojmenného seriálu internetové televize<br />

o poznávání českých kempů. Je to zábavné čtení nejen k vodě.<br />

Grada, 449 Kč, již vyšlo<br />

VOJTĚCH ŘÍHA (* 1990)<br />

Herec Klicperova divadla<br />

v Hradci Králové, kde se<br />

chystá na příští sezonu na roli<br />

Hamleta. Narodil se v roce<br />

1990 v Poděbradech, studoval<br />

činoherní herectví na JAMU<br />

v Brně, pět let hrál v ostravském<br />

divadle Petra Bezruče.<br />

Účinkoval v několika seriálech<br />

a stojí za vznikem populárního<br />

internetového pořadu<br />

Kempiči, který každé prázdniny<br />

vysílá televize Stream.<br />

cz. Nakladatelství Grada mu<br />

vydalo knihu Kempiči s podtitulem<br />

(Ne)postradatelný rádce<br />

pro milovníky kempinku.<br />

Proč je kniha nepostradatelným<br />

a zároveň i postradatelným rádcem<br />

pro milovníky kempinku, jak zní její<br />

podtitul?<br />

Aby čtenáři věděli, že v knížce nenajdou<br />

stoprocentně seriózní tipy a triky na to,<br />

jak v kempech fungovat. Popisujeme<br />

sice zkušenosti, na co všechno se dá<br />

v kempu narazit, ale hlavní je v knížce<br />

humor a nadhled.<br />

I když se z obálky smějete dva týpci,<br />

nenapadlo mě, že se u čtení budu<br />

smát také. Neznal jsem váš stejnojmenný<br />

internetový seriál Kempiči.<br />

Proč je v podtitulu slovo rádce a ne<br />

to, že je to nejbláznivější nebo nejvtipnější<br />

knížka z českých kempů?<br />

Počítáme, že knížku si budou kupovat<br />

zřejmě zejména lidé, kteří do kempu<br />

jezdí. Moje představa je, že si ji otevřou<br />

někde na lehátku u vody nebo v karavanu,<br />

a budou se bavit. A to použití<br />

slova „rádce“ – přece jenom po kempech<br />

jezdíme, povědomí o nich máme,<br />

takže nějaké rady se přece jenom dozví.<br />

Kniha je také o vzniku internetového<br />

seriálu s názvem Kempiči. Na obálce<br />

jste vyfocený s kamarádem Štefim,<br />

knihu jste napsal sám, uvnitř jste<br />

představení čtyři. Kdo jste?<br />

Celý projekt jsme začali ve dvou. Já<br />

a můj kolega Kuba Štefanec, alias<br />

Štefi, jsme jako otcové zakladatelé.<br />

Popisuju vše od samotného zrodu, kdy<br />

jsme se Štefim uvízli během covidu<br />

na jedné chalupě. Museli jsme tam<br />

zůstat, nechtěli jsme se nudit, tak jsme<br />

vymýšleli různé nápady. Vyšel z toho<br />

pořad, který jsme hned po nejbližších<br />

prázdninách začali točit. To je ta druhá<br />

linka knihy, jak v dnešní době v České<br />

republice vzniká nový internetový<br />

pořad. Dělali jsme to dva roky, než<br />

se Štefi přestěhoval do Thajska, kde<br />

dneska žije, a odkud nám fandí na<br />

dálku.<br />

V Thajsku ale asi nežije pod stanem,<br />

ne?<br />

To sice ne, ale zařídil si kočovný život.<br />

Pohybuje se po ostrůvcích, v cestování<br />

se našel.<br />

A další lidé z fotek?<br />

Průběžně jsme je přibírali do štábu.<br />

Třetí důležitou postavou je Martin<br />

Sedláček, který se stal kameramanem<br />

a začal nám dělat i postprodukci. Další<br />

jsou moderátoři. Postupem času jsme<br />

totiž došli do fáze, kdy každý díl natáčí<br />

jiná dvojice. Jsem tam ale vždy i já<br />

a třeba kamarádi z nových hereckých<br />

talentů tady v Česku.


Jste také herec Klicperova divadla<br />

v Hradci Králové. Tam se učíte role,<br />

tady tvoříte vtipné outdoorové příběhy.<br />

Jak vnímáte tyto odlišné světy?<br />

Je to dost rozdílné, ale v tom je to zajímavé.<br />

Jako herec mám zodpovědnost<br />

jenom sám za sebe, celým představením<br />

nás vede režisér. Tady je to náročnější, jde<br />

o celkový výsledek, navíc je herectví dost<br />

odlišné od moderování. Sice jsem moderoval<br />

nějaké plesy, ale stále se učím. Když<br />

se podívám na naše první díly, tak oproti<br />

těm posledním vidím rozdíl. Ze začátku<br />

jsme byli strašní a teď jsme míň strašní.<br />

Na chalupě v covidovém zajetí přišel<br />

nápad na seriál, jak to bylo s knížkou?<br />

Vznikla trochu náhodou, asi jako skoro<br />

všechno kolem tohoto projektu. Zmíněný<br />

Martin Sedláček kdysi pracoval v jednom<br />

nakladatelství a poslal jim moje texty,<br />

které jsem psal ještě při přípravě internetových<br />

Kempičů. Z nakladatelství Grada<br />

pak odepsali, že je to zajímá.<br />

Jak vám šla práce na knize?<br />

Psaní mě sice baví, ale je s tím hodně<br />

dřiny. Chvíli trvalo, než jsme si řekli, že<br />

do toho půjdeme. Říkal jsem si také, že<br />

přece jenom nejsem expert na kempy,<br />

že je u nás spousta lidí, kteří v nich tráví<br />

mnohem víc času a vědí o tom víc. Pak se<br />

ale vymyslel koncept druhé linky o vzniku<br />

internetovém pořadu, která může zajímat<br />

zase jinou skupinu lidí.<br />

V knize píšete, že je u nás asi 566<br />

kempů, kolik jste jich projeli, a který<br />

vyhrává z pohledu kempičů?<br />

Kolem čtyřiceti padesáti jich bude. Na<br />

léto chystáme další sérii, tam bude<br />

dalších plus šest kempů. A ohledně toho,<br />

který je nejlepší, to je strašně subjektivní.<br />

Něco jiného hledají důchodci, kteří jedou<br />

na ryby, a chtějí mít klid. Něco jiného<br />

hledá parta mladých. Mám proto v knize<br />

žebříček, kdy kempy hodnotím podle<br />

různých kategorií. Mladým lidem bych<br />

tak doporučil třeba Merkur Pasohlávky<br />

na jižní Moravě, kde je to divočejší.<br />

Osobně jsou mi ale bližší třeba kempy<br />

v Podkrkonoší, protože mě baví příroda,<br />

podhůří… Nemusím se koupat, tak tam<br />

nepotřebuju mít rybník.<br />

Jednou z navštívených lokalit je kemp<br />

na přehradě Rozkoš. Stavil jsem se<br />

tam obytňákem letos na jaře, takže<br />

mě dvojnásob pobavily vaše konkrétní<br />

postřehy. Vám se vyloženě musí hodit,<br />

když voda nestříká sprchou, ale dírou<br />

místo kachličky, ne?<br />

Samozřejmě jsou pro nás lepší kempy,<br />

které jsou trochu retro, kde něco nefunguje,<br />

než ty úplně luxusní. Na druhou<br />

stranu, vždycky musíme mít od kempu<br />

svolení u nich natáčet. A většina kempů,<br />

ve kterých tuší, že nejsou nejlepší z nejlepších,<br />

nás k sobě nepustí. Jezdíme<br />

tedy většinou po lepších kempech, kde<br />

takové problémy nejsou. Dá se ale říct,<br />

že úroveň kempů v České republice dost<br />

vyrostla, zvlášť když je provozují soukromníci.<br />

To jsou dneska hodně vymazlená<br />

střediska.<br />

Začali jste natáčet pod starodávným<br />

„áčkem“, pak jste získávali nový stan<br />

skrze vtipně popisované plnění výzev<br />

od jedné outdoorové firmy. V čem<br />

točíte aktuálně?<br />

Stanování je obecně na ústupu, novou<br />

sérii už také pojedeme v mini karavanech.<br />

Stanů je vidět čím dál míň, lidé<br />

raději bydlí v chatkách, apartmánech,<br />

bungalovech, populární jsou týpí,<br />

mobilhousy nebo vlastní karavany.<br />

Knihu jsem poprvé otevřel na náhodu<br />

na straně 179. Nouzové nocoviště<br />

Bučina, jste tam na sněhu. Věděli jste<br />

od začátku, že nepojedete jenom v létě<br />

a budete mít i mrazivé zážitky?<br />

Nevěděli. Někdy po první sérii, která<br />

měla docela úspěch, jsme si řekli, že se<br />

nám nechce čekat až do dalšího léta.<br />

Tak vznikl nápad na kempování v zimě.<br />

První místo právě nebylo ani kemp, ale<br />

to nouzové nocoviště na Šumavě. Točili<br />

jsme na přelomu února a března. Bylo to<br />

něco zase úplně jiného oproti kempu se<br />

zázemím, na sluníčku. Tady jsme zažívali<br />

zimu, utrpení, spaní na sněhu (smích).<br />

Byla to ale moc hezká zkušenost. Navíc<br />

diváky/čtenáře baví víc, když trpíme, než<br />

když jsme vyvalení někde na lehátku.<br />

Máte historku, na kterou byste raději<br />

zapomněl?<br />

Na Lipně jsme s sebou měli nový dron<br />

a točili jsme uprostřed přehrady na elektrické<br />

lodičce. Přišla ale obrovská průtrž<br />

mračen a s dronem za obrovské spousty<br />

tisíc nešlo na tomto plavidle přistát.<br />

Hodinu jsme tam popojížděli… To jsou<br />

případy, kdy mi zatrne. Kdybychom dron<br />

utopili, máme po legraci.<br />

Jak bude vypadat vaše opravdová<br />

dovolená? Buržoazní hotel, jak píšete<br />

v knize, nebo plátěný stan?<br />

Přiznám se, že už mám koupenou<br />

letenku do Thajska. Aby se kruh uzavřel,<br />

letím za Štefim, který si tam už půl roku<br />

pobíhá po ostrovech.<br />

Dostane od vás knížku jako dárek?<br />

Viděl ji už v elektronické podobě, protože<br />

má v knížce jednu kapitolu – z jeho<br />

pohledu to bylo jiné. Ale ano, povezu ji<br />

jako dárek.<br />

A nakolik je kniha fikce, i když v ní<br />

píšete, že 97 procent všeho je pravda?<br />

Všechny hlavní události a příběhy<br />

v kapitolách se stoprocentně zakládají<br />

na pravdě (smích). Nic si nevymýšlím<br />

od začátku do konce, ale je tam forma<br />

různého zveličování. Přece jen se říká,<br />

že žádné historce nesmí stát pravda<br />

v cestě.<br />

47<br />

V červnu jste přitom skákal do dvanáctistupňové<br />

vody...<br />

Díly se natáčejí začátkem června, aby<br />

pak vysílání vycházelo na prázdniny, ale<br />

to voda ještě nemívá úplně „koupatelnou“<br />

teplotu. Tyhle koupačky v ledových<br />

vodách se opakují každoročně. Jo, počasí<br />

je vždy velmi určující pro to, jak si kemp<br />

můžete užít.


připravila: Martina Vlčková<br />

foto: Kristina Reznik<br />

48<br />

PTÁME SE<br />

otázek<br />

pro Martinu Babišovou<br />

Narodila se v Ostravě, v Dublinu vystudovala prestižní<br />

hereckou akademii a momentálně žije v Praze. Za sebou<br />

má několik zajímavých filmových příležitostí (například<br />

v dramatu Minuta věčnosti nebo v hollywoodském seriálu<br />

Carnival Row) a literární debut s názvem Sundat se jak<br />

fénix, v němž bez milosti ukazuje vzlety a pády jedné<br />

mileniálské outsiderky. Jaká je sama čtenářka?<br />

1. Jakou knihu právě čtete?<br />

Momentálně čtu publikaci o psaní<br />

scénářů s názvem How to be funny,<br />

even if you are not. Píšu seriál, o který<br />

má zájem televize, takže se vzdělávám,<br />

jak to dělat líp. A pak mám rozečtený<br />

Deník alkoholičky, protože alkoholismus<br />

je teď takové moje téma – zpracovávám<br />

ho pro jednu divadelní hru.<br />

V každém případě dělám, co mám ráda<br />

– tedy hraju a píšu. A pokud zrovna<br />

nestojím před kamerou, snažím se psát<br />

o tématech, která jsou pro mě důležitá.<br />

Aktuálně to jsou i lidské hodnoty versus<br />

nastavení pozdní kapitalistické společnosti,<br />

rovnoprávnost žen a toxické<br />

vztahy.<br />

2. Je pro vás lepší papírové vydání,<br />

nebo čtečka?<br />

Vždycky to první, všechno ke čtení si<br />

raději vytisknu. Víc si to z papíru užiju.<br />

A navíc je to taková protiváha k mobilu<br />

a počítači, na kterých trávím spoustu<br />

času.<br />

3. S jakou literární postavou byste šla<br />

na víno?<br />

S Pippi Dlouhou punčochou. Šly<br />

bychom na víno (nebo klidně jen džus)<br />

a pak bychom podnikly spoustu dobrodružství<br />

a ničeho se nebály.<br />

4. U které knihy jste se smála nahlas?<br />

Not that kind of girl od Leny Dunham.<br />

Je to jedna z mých oblíbených umělkyň,<br />

která dokáže hezky vystihnout,<br />

jaké to je být mladá moderní žena.<br />

Jinak mě v poslední době velmi baví<br />

všechny knížky Sally Rooneyové.<br />

5. Oblíbený citát z knihy?<br />

Co je důležité, je očím neviditelné, protože<br />

správně vidíme jen srdcem.<br />

6. Jakou knihu byste si vzala na pustý<br />

ostrov?<br />

Skautskou příručku, abych tam přežila.<br />

Anebo Malého prince, kterého napsal<br />

francouzský spisovatel Antoine de<br />

Saint-Exupéry. V jednoduchosti je tam<br />

řečeno všechno podstatné pro spokojený<br />

život v nezávislosti na okolním<br />

dění. Tak bych si to připomínala.<br />

7. Kde knihy nejčastěji nakupujete?<br />

V mých oblíbených knihkupectvích<br />

v Praze, což je třeba Kosmas<br />

na Strossmayerově náměstí nebo<br />

Academia na Václaváku. Někdy na<br />

internetu.<br />

8. Co děláte s knihami, které už<br />

nechcete?<br />

Všechny si nechávám. Ráda bych jednou<br />

měla doma vlastní velkou sbírku<br />

knih. Moje babička to tak měla a mě<br />

vždycky moc bavilo, že jsem u ní skoro<br />

vždycky našla nějakou zajímavou knížku<br />

na přečtení.<br />

9. Proč je podle vás dobré číst knihy?<br />

Díky knihám zažívám nové zážitky, aniž<br />

bych musela opustit obývák. A taky se<br />

učím nové věci, které dělají můj život<br />

lepší.<br />

10. Jakého spisovatele byste si vybrala,<br />

aby napsal váš životní příběh?<br />

Sally Rooneyovou, protože má cit pro<br />

dnešní dobu. Nebo J. K. Rowlingovou,<br />

aby z mého života udělala pohádku<br />

plnou magie.


NOVINKY<br />

Z NAKLADATELSTVÍ PORTÁL<br />

Jak se vypořádat s duševním zraněním<br />

ROLF SELLIN<br />

Hojení vnitřních ran<br />

PŘEKLAD MICHAELA WEBEROVÁ<br />

Uštěpačné poznámky, chybějící slova poděkování nebo přehlížení mohou zasáhnout stejně silně jako<br />

odmítnutí či ostrá slova. Pokud bolest z tohoto zranění ignorujeme, zůstává podprahová. Teprve když ji<br />

přijmeme, můžeme uvolnit místo pro jiné, pozitivnější pocity. Autor ukazuje, jak najít odvahu podívat se<br />

a rozpoznat, co přesně v nás bylo zraněno; jak se postarat o svá zranění, vyrůst z nich, a dokonce je uzdravit;<br />

jak reagovat co nejrychleji nebo s odstupem a jak vyléčit i ty nejdávnější rány. Přitom nabízí řadu konkrétních<br />

návodů a metod práce s emoční bolestí.<br />

Jak posílit a upevnit přátelské vztahy<br />

FRIDA BERN ANDERSSON, DANIEL EK, PÄR FLODIN<br />

Ať žije přátelství!<br />

PŘEKLAD ELA DOLEŽALOVÁ<br />

V knize se dozvíme, jak zmapovat historii přátelských vztahů, vyhodnotit vlastní kvality i slabá místa,<br />

jak zjistit, co v přátelství zanedbáváme, kde jsme nejzranitelnější, jak vyhodnotit reakce ostatních, když<br />

se jim otevřeme. Dalšími oblastmi jsou kladení odvážných otázek, schopnost odpouštění či přání bez<br />

vyžadování, najdete zde také různé techniky a cvičení. Autoři se částečně dotkli i tématu vysoké citlivosti,<br />

pokud jde o odvahu otevřít se ostatním.<br />

Průvodce pro zvládání emocí<br />

SHERI VAN DIJK<br />

Jak zklidnit bouři emocí<br />

PŘEKLAD LINDA BARTOŠKOVÁ<br />

Máte-li obtíže se zvládáním emocí, může se zdát, že ztrácíte kontrolu nad celým svým životem. Pokud je pro<br />

vás někdy náročné emocím porozumět, projevovat a zpracovávat je, tato kniha bude průvodcem, který vám<br />

pomůže emoce zvládat v klidu. Poslouží k tomu dovednosti, které jsou součástí dialektické behaviorální<br />

terapie. V kombinaci s technikami z kognitivně behaviorální terapie a mindfulness tvoří sadu pro přežití<br />

emoční bouře.<br />

Knihu uvítají lidé, kteří se potýkají se zvládáním emocí, psychologové a psychoterapeuti.<br />

www.portal.cz


50<br />

KŘÍŽOVKA<br />

ZÍSKEJTE JEDNU<br />

ZE 3 KNIH MODRÁ KREV<br />

Správné znění tajenky<br />

zašlete mailem na<br />

magazin@rosier.cz.<br />

Do předmětu napište<br />

Křížovka a nezapomeňte<br />

připsat adresu, na kterou<br />

zašleme případnou výhru.<br />

Na Instagramu @magazinknihkupec zveřejníme<br />

30. června jména tří výherců, které budeme<br />

následně sami kontaktovat.<br />

Tajenka ukrývá motto červnového vydání našeho<br />

magazínu.


G. H. Hardy: Obrana matematikova<br />

Esej jednoho z největších matematiků 20. století se zamýšlí<br />

nad krásou matematiky a smyslem matematikovy práce.<br />

Přibližuje stylem přístupným i pro laiky, co je obsahem<br />

matematické analýzy a jaký význam má lidská tvořivost<br />

v tak teoretické disciplíně, jakou je čistá matematika.<br />

Hardyho myšlenky ovšem přesahují hranice jeho oboru<br />

a vedou k úvahám nad vědeckou činností obecně.<br />

Charles Laurence: Společenský agent Jiří Mucha<br />

Nové vydání vzpomínek novináře Charlese Laurence, který<br />

vypráví příběh své rodiny, hluboce zasažené pobytem v Československu<br />

v padesátých letech 20. století. Líčené události<br />

poskytují nečekaný pohled na Muchovu činnost za komunistického<br />

režimu i na mnohé další aktéry té doby a dávají<br />

nahlédnout do rozsahu a způsobu mechanismů, kterými<br />

Státní bezpečnost kontrolovala a „řídila“ kroky občanů.<br />

Nakladatelství založené v prosinci 1989<br />

Dáváme kvalitním knihám prostor<br />

Henry Kissinger: Umění politické strategie<br />

Světoznámý politolog, historik, poradce pěti amerických<br />

prezidentů a laureát Nobelovy ceny míru detailně analyzuje<br />

kariéru šesti legendárních státníků Konrada Adenauera,<br />

Charlese de Gaulla, Richarda Nixona, Anwara Sadata, Lee<br />

Kuan Yewa a Margaret Thatcherové. Kissinger všechny vybrané<br />

vůdce osobně poznal a označil je za skutečně výjimečné<br />

osobnosti. Vychází k autorovým stým narozeninám.<br />

Narine Abgarjanová: Čtyři ženy a jeden pohřeb<br />

V arménském městečku Berd zemřel místní pokrývač a kameník<br />

Simon, známý jako velký záletník. Přicházejí se s ním<br />

rozloučit také jeho bývalé milenky – každá se svým mnohdy<br />

tragickým životním příběhem, ale s dávnou šťastnou vzpomínkou.<br />

Simon procházel životem těchto ztrápených žen<br />

jako životodárná síla, která jim vrátila sebevědomí, radost<br />

a pocit, že svět může být přese všechno strádání krásný.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!