30.09.2023 Views

NZ pro vlcata FINAL

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

JMÉNO:

VSTUP DO SMEČKY:


2

Milý bratře,

jsem moc rád, žes přišel mezi nás. Vítám Tě na začátku Tvé cesty

džunglí po stopách Mauglího a jeho vlčí smečky.

Můžeš se těšit na nové kamarády, s nimiž Tě čeká spousta

zábavy! Zažiješ hry, dobrodružství, výlety do přírody a také se

naučíš nové zajímavé věci.

Tak seber odvahu a pojď se vydat po vlčích stopách. Každou

stopu, kterou splníš, si na poslední straně vybarvi barvou

liliového lístku.

Tuto brožurku opatruj a nos ji na každou schůzku i výpravu.

Potvrzuje, že patříš do vlčí smečky.

Přeji Ti „DOBRÝ LOV!“

Akéla


3

1. BÍLÝ LILIOVÝ LÍSTEK

SKAUTING A JEHO DUCHOVNÍ DIMENZE

Znám heslo i zákon vlčat, chápu jejich obsah a snažím se podle

nich řídit (1.1)

Heslo vlčat zní: „Naší snahou nejlepší bud‘ čin!“

Zákon vlčat: „Vlče se nikdy nepoddá samo sobě.

Vlče se vždy poddá starému vlku.“

Znám pozdrav vlčat a vím, co znamená. Vím, proč si podáváme

levou ruku a jak se oslovujeme (1.2)

• Vlče zdraví pravou rukou. Dva prsty vztyčené do tvaru „V“

představují dva body zákona vlčat, dva body vlčáckého slibu,

dva slechy vlka. Palec přes ohnutý prsteníček s malíčkem

znamená, že silnější chrání slabšího.

• Levou ruku se zaklesnutými malíčky si podáváme proto, že

symbolizují lásku a přátelství. Navíc levá ruka je blíže k srdci a stisk

je tak upřímnější. Aby bylo toto přátelství ještě pevnější, vždycky si

do sebe zaklesneme malíčky. Zároveň s podáním ruky Ti to umožňuje

zvednout pravici k pozdravu vlčete.

PAMATUJ! Všichni skauti a skautky vlčata a světlušky

si mezi sebou tykají a hlavně se navzájem oslovují

„bratře“ či „sestro“. To platí, i když potkáš neznámé

vlče.

Znám slib vlčete a rozumím jeho významu (1.3)

• Slib vlčat: „Slibuji na svou čest, že budu dobrým synem své vlasti

a poslušným vlčetem své smečky. Budu se snažit každý

den někomu prokázat dobrý skutek.“

(Věřící vlčata mohou doplnit: „K tomu mi pomáhej Bůh.“)

PAMATUJ! Význam slibu vlčete se liší od slibu, který dáš kamarádovi rodičům či

paní učitelce. Až se jednou staneš skautem, tak to bude závazek na celý tvůj

život podle hesla „Jednou skautem - navždy skautem!“


4

Znám kroj vlčat (1.4)

Kroj vlčat tvoří:

a) tmavě modré kraťasy či kalhoty (i džíny)

b) medová košile a žlutý šátek pod

límcem, stažený turbánkem

c) píšťalka na modré šňůrce

Nášivky na košili:

d) na levém rukávu – modrá domovenka

se žlutým písmem, znak oddílu (smečky),

znak družiny (šestky)

e) levá kapsa košile – na liště – služební

léta

f) nad kapsou– slibový odznak

g) na pravém rukávu – mezinárodní označení WFIS

h) pravá kapsa košile – na prostředním švu označení dosažené

ho stupně zdatnosti

ch) nad kapsou – státní příslušnost

Znám a chápu příkaz vlčat a snažím se podle něho řídit (1.5)

• Příkaz vlčat:

„Vlče mluví vždy pravdu.

Vlče chodí vždy s otevřenýma očima

a nastraženýma ušima.

Vlče dělá radost druhým!“

Večer před spaním se zamysli, co jsi

za uplynulý den udělal dobře a co se

TI naopak moc nepovedlo. Komu jsi

nepomohl, případně ublížil, koho zklamal.

Zamysli se, co se dalo udělat lépe a které

své chyby bys nechtěl opakovat.


5

Umím pokřik své šestky, smečky / oddílu, střediska (1.6)

2. ČERVENÝ LILIOVÝ LÍSTEK

RODINA A SPOLEČNOST

Znám státní vlajku ČR a uspořádání barev (2.1)


6

Vím, jak vzdát úctu, je-li hrána státní hymna (2.2)

Ocitneš-li se na akci, kdy se hraje nebo zpívá hymna, vzdávej jí úctu.

Obecně platí, že mlčíš, nepošťuchuješ se ani jinak nevyrušuješ.

Vím, jak šetřit elektrickou energii, plyn i vodu a jak třídit

odpadky z domácnosti (2.3)

Vybarvi správně kontejnery a tou samou barvou zakroužkuj odpadky.

Znám adresu svých rodičů a telefon na jednoho z nich, vím, kde

pracují (2.4)

Do zápisníku vlčete na první stranu si napiš kromě svého jména

a přezdívky také adresu rodičů a čísla jejich telefonů.


7

Vím, kdy a kde jsem se narodil (2.5)

Také tento údaj si zapiš do svého zápisníku, ale měl bys ho znát

i zpaměti

3. MODRÝ LILIOVÝ LÍSTEK

SÁM SOBĚ

Umím přivolat pomoc dospělých nebo lékaře. Znám čísla pro

tísňové volání a linku bezpečí (3.1)

• 112 Tísňové volání SOS – lze volat ve všech státech EU. Navíc zaměří

Tvou polohu přes GPS.

• 156 Městská policie – volej v případě ohrožení či vandalství ve Tvém

okolí

• 116 111 Linka bezpečí – tady najdeš pomoc, když Tě něco trápí

Volání na všechna uvedená čísla jsou zdarma. Čísla si zapiš jak do zápisníku

vlčete, tak i do KPZ (Krabička poslední záchrany – blíž se s ní

seznámíme později).

A jak si je snadno zapamatuješ?

• policejní linka 158 – končí osmičkou ve tvaru pout;

• pětka na konci čísla 155 zas vypadá jako invalidní vozík, což

napovídá, že číslo míří na záchranku;

• hasičské číslo 150 končí nulou, která vypadá jako stočená hadice či

rybníček.


8

Pokud se ztratím, vím kde bydlím a popíši několik způsobů jak

se dostanu domů (3.2)

Pokud se ztratíš a znáš své bydliště, dostaneš se domů tak, že požádáš

o pomoc místní obyvatele nebo policii.

Pohovořím s Mauglím nebo Akélou o nebezpečí na internetu

a sociálních sítích. Seznámím se se zásadami své bezpečnosti

na internetu (3.3)

• Nikdy neotevírej e-maily, soubory

nebo webové stránky od člověka,

kterého neznáš, nebo mu

nedůvěřuješ.

• Před stažením souboru se vždy

poraď s dospělou osobou.

• Nikdy neodpovídej novým lidem

online.

• Řekni dospělému, pokud Ti něco přijde nepříjemné, vulgární

nebo zmatečné.

• Řekni dospělému, pokud Tě někdo online požádá o osobní

setkání.

• Nikdy neříkej cizímu člověku, kam jdeš a v kolik tam budeš.

• Nepoužívej vulgární nebo hrubý jazyk online.

• Nesdílej online podrobnosti o svém životě.

• Nekupuj ani neobjednávej nic online bez dozoru

dospělé osoby.

• Nikdy nevstupuj do chatovací místnosti bez přítomnosti

dospělé osoby.

Přednesu říkanku (3.4)

Naučit se říkanku má několik předností. Pomáhá Ti rozvíjet jazykové

schopnosti, paměť a koncentraci. Říkanky Ti také pomohou při rozvoji

Tvého sebevědomí.


9

Založil jsem si a průběžně vedu zápisník vlčete a v něm mám

zapsané důležité kontakty (3.5)

Na zápisník vlčete se šikne jakýkoli blok v tvrdých

deskách, a to nejlépe ve velikosti A5 (či A6). Každé

vlče by si mělo vést svůj vlastní zápisník. A co by

v něm mělo být?

• Nejdřív si vyzdob první stranu (přece jenom ji po otevření hned

uvidíš) a vepiš své osobní údaje. Každý oddíl má své zvyky, jak si

přehledně vést zápisník; v tom Ti Akéla nebo Mauglí rád poradí.

4. ZELENÝ LILIOVÝ LÍSTEK

PŘÍRODA A PŘEŽITÍ

Poznám v přírodě 5 běžných rostlin, 5 stromů a 5 u nás volně

žijících zvířat (4.1)

Vyber ve svém okolí ty nejběžnější a většinu zkus poznat v terénu.

Vím, co dělat, když se ztratím v přírodě (4.2)

Platí čtyři zásady:

1. Nezapomínat mobil

V Česku je velmi žádoucí mít nainstalovanou aplikaci „Záchranka“, která

za nás provede nouzové volání nebo při slabém signálu pošle SMS s Tvou

GPS pozicí.

• Mobilní telefon ale není všespásný, nemusíš mít signál, může se rozbít,

namočit nebo vybít. Vždy je proto nezbytné vědět, co dělat, když

mobil u sebe nemáš.

2. Nepanikařit, nezmatkovat

• Sedni si, zkus se uklidnit, potlač paniku. Zůstat nad věcí a být psychicky

co nejvíc v pohodě je v této situaci nejdůležitější.


10

3. Chvíli na místě počkat

• Alespoň hodinu na místě počkej, protože Tě někdo určitě bude

hledat. Pokud chceš dělat hluk, použij píšťalku nebo klacek, kterým

můžeš mlátit do stromu. Volání a křik Tě zbytečně vysílí.

• Jestli se ze svého místa chceš vzdálit, je dobré na něm nechat nebo

vyrýt nějakou značku se vzkazem, např.: „Byl jsem tu a šel tímto

směrem.“

4. Hledat cestičku

• V první chvíli je důležité zjistit, kde se nacházíš. K tomu mohou

pomoci například turistické značky a rozcestníky, případně významné

body poblíž. Můžeš se vydat za zvukem, jako je hluk silnice, dřevorubci

v lese. Je lepší nechodit do kopce, ale spíš z kopce. Pokud najdeš

používanou lesní cestu, vydej se po ní – určitě Tě dovede blíž k lidem.

• Jestli je to jen trochu možné, zůstaň na jakékoliv cestě, tam Tě vždy

najdou snáz než v lese. Můžeš-li, vyjdi z lesa na mýtinu nebo louku,

kde Tě případně mohou vidět záchranáři z vrtulníku.

Umím jít podle turistických značek (4.3)

Co jsou to turistické značky? Mezi dvěma bílými pruhy je pruh v barvě

žluté, zelené, modré nebo červené.


11

Vzdálenost značek má být taková, že když stojíš u jedné značky, uvidíš

značku následující, a když se otočíš zpět (odkud jsi přišel), uvidíš značku

předešlou. Neplatí to v přehledném terénu (polní cesty), kde se značky

umísťují na rozcestí.

Uvážu dva uzly a vím k čemu je použít (4.4)

Znalost uzlů je velmi užitečná

při řešení mnoha situací. Tato

znalost je také užitečná v každodenním

životě, například při

zavazování dárku nebo při zajištění

nákladu.

Znalost uzlů je praktická dovednost,

která Ti může přinést

mnoho výhod a zvýšit Tvou

schopnost řešit různé situace

ale i bezpečnost.

Umím ošetřit puchýř a odřeninu (4.5)

Odřenina je odřená mělká kůže. Při drobné odřenině omyj ránu

proudem čisté vody a nech zaschnout. Pod dohledem to zvládneš sám

(při větší odřenině zavolej zdravotníka).

Puchýř vzniká většinou na patě nohy. Může Ti

ho způsobit buď špatná obuv (nové boty), nebo

nevhodná ponožka, která se shrnuje.

• Puchýř nikdy nepropichuj. Pokud sám

praskne, musíš místo omýt, vydezinfikovat

a prozatím ošetřit rychloobvazem.


12

Byl jsem poučen a umím bezpečně zacházet s nožem (4.6)

Zásady bezpečné práce s nožem:

• Nůž není hračka a špatné

zacházení s ním může vést

i ke smrtelnému zranění!

• Nůž je určen jen na

určitou práci. Špatné

zacházení s nožem vede k

úrazu či poškození nože!

• Aby byl nůž dobrým

pomocníkem, musí být

v dobrém technickém

stavu. Všechny součásti

nože by měly být dobře

připevněny či dotaženy!

• Čepel nože má být ostrá

– lepší je se říznout ostrým

nožem než tupým (rána se lépe hojí)! Správně nabrousit nůž vyžaduje

už určitý um. O to požádej rodiče či některého činovníka.

• Nože s pevnou čepelí nosíme u sebe vždy ve vhodném pouzdře,

nože zavírací zavřené!

• Před uložením nože do pouzdra či před zavřením otvíracího nože

vždy pečlivě očistíme čepel! Zabráníme tak ukládání nečistot

a zbytků v pouzdře či v těle zavíracího nože. Takto budeme mít

čepel nože po vytažení či otevření vždy čistou a hned připravenou

k použití.

• Zavírací nůž by měl mít pojistku proti samovolnému zavření!

• Pružiny zavíracích nožů v rukojeti

bývají většinou z rezavějící oceli, proto

musíme zabránit namočení rukojeti!

Stejně tak musíme pečlivě osušit po

práci čepel, pokud není z nerezu!

• Čepel nože nikdy neolizujeme!

• Nožem řežeme vždy směrem OD

SEBE a mimo jiné osoby!


13

5. ŽLUTÝ LILIOVÝ LÍSTEK

KULTURA A ESTETIKA

Vím, kdo byl Mauglí a znám jeho příběh (5.1)

Mauglí – chlapec který se ztratil v džungli a vychovala ho vlčí rodina. Je

trochu paličák, ale bystrý, mrštný a cílevědomý.

Rakša – máma vlčice, která vychovala Mauglího a svá

čtyři vlčata. Ochránkyně celé rodiny a bezpečného

domova.

Šedák – nejstarší vlče z Rakšiny rodiny, Mauglího nejlepší kamarád. Je

veselý, věrný a oddaný – pomáhal Mauglímu i po jeho odchodu

z džungle.

Akéla – vůdce smečky, nenahraditelná autorita s vysokým kreditem

u ostatních vlků. Smečka bez něj je jako tělo bez duše.

Balú – hnědý medvěd, který učí vlčata zákonům džungle. Pohodář

a dobrák, za Mauglího by strčil tlapu do ohně.

Baghíra – černý panter (pardál), který se narodil v zajetí, ale utekl do

džungle a je vždy připraven Mauglímu pomoci.

Číl – luňák, který má nad džunglí doslovný nadhled a přehled. Neváhá

pomoci komukoliv, kdo ho požádá a kdo se řídí zákonem džungle. Živí

se mršinami, čímž napomáhá rovnováze celé džungle.

Ká – skalní hroznýš, největší nepřítel vychytralých šedých opic Bandarů,

zato však moudrý a tajemný přítel Mauglího. Je obdařen skoro mystickými

schopnostmi a v džungli zná silné i slabé stránky téměř každého zvířete.

Háthí – moudrý slon, který ví mnoho o nejen

džungli, ale i lidech, žijících mimo ni. Strážce

vodního příměří.

Šér-chán – největší nepřítel Mauglího. Chromý

tygr, který vraždí jen pro zábavu

a nemá problém lovit i lidi.

Tabakí – šakal dojídač, upovídaný nohsled

Šér-chána.


14

Bandaři – šedé opice, které se považují za nejchytřejší obyvatele

džungle. Žijí v opuštěném lidském městě, vedou hloupé řeči a žádný

slušný obyvatel Džungle se s nimi nebaví.

Tip: Mrkni na film „Kniha džunglí“ z roku 1967 a vše okamžitě pochopíš.

Znám pravidla slušného chování a snažím se jimi řídit (5.2)

Tento bod Nováčkovské zkoušky splníš tehdy, která přijmeš za své se

pravidly slušného chování řídit.

a) Pozdravení: Kdy kde, jak a za jakých příležitostí

zdravíš a proč zdravíš? Při pozdravu – a zvláště je-li

spojen s podáním ruky – se dívej druhému do očí.

b) Poděkování: Poděkuj nejenom za hmotné dárky

a pomoc. Poděkovat lze za vlídná nebo pochvalná slova.

Děkuj za půjčení věci, ale i když je vracíš. Děkováním

projevuješ radost a vděk druhým.

c) Představ se: Mezi zásady slušného chování patří i dokázat se sám

představit. Pošle-li Tě kdokoliv z dospělých k někomu neznámému, je

správné, aby ses po pozdravu představil.

Namaluji obrázek z činnosti šestky nebo oddílu (5.3)

Třebaže si myslíš, že kreslit neumíš, přesto se o to pokus. Tvůj obrázek

by měl zachytit nejen konkrétní činnosti ale hlavně pocit sounáležitosti,

dobrodružství a radosti, který je s tím spojen.

Vyprávěl jsem své šestce pověst, pohádku, příběh (5.4)

Napiš jakou:


15

Chodím včas na schůzky a mám s sebou vše, co na ni potřebuji (5.5)

Jednou z hlavních zásad a zvyků, kterých se drž v osobním životě, je

docházet na jakoukoli schůzku či setkání včas. Považuj to za základní

projev respektu vůči druhé straně.


16

6. HNĚDÝ LILIOVÝ LÍSTEK

SPORT, HRA A PRÁCE

Udělám kotoul dopředu a zpět přejdu kládu 5 m dlouhou 15 cm

širokou (6.1)

Provádění kotoulu vyžaduje určitý stupeň koordinace, fyzické síly

a rovnováhy, kterou získáš pravidelnými nácvikem za pomoci Akély

či Mauglího.

Začni tím, že se předkloníš v pase, přeneseš svoji váhu dopředu

a položíš ruce na zem. Pak přetočíš své tělo přes hlavu až do bodu, kdy

se tvé nohy dotknou země. V tomto okamžiku znovu použij své ruce

k odrazu a postav se zpět do vzpřímené polohy.

Přejít po kládě, vyžaduje Tvou velkou

koncentraci a přesnost pohybu. Během

chůze musíš být neustále ostražitý abys

nesklouzl a nespadl. Současně se musíš

zaměřit na udržování stability a nenaklánět

se ani na jednu stranu.

Zúčastnil jsem se alespoň 10 schůzek a 3 výprav (6.2)

Docházka je důležitou podmínkou veškeré tvé činnosti jako nováčka.

Poskládal jsem rozstříhaný znak Skauta ABS (6.3)


17

Umím zatlouci a vytáhnout hřebík (6.4)

Vyzkoušej si hru na „Zatloukání hřebíků!“

Opatřím si vybavení na schůzky a výpravy (KPZ uzlovačku

zápisník aj.) (6.5)

Uzlovačka je provaz určený na trénování vázání uzlů. Délka bývá

1.5 - 2 m, průměr 5 – 7 mm.

Během zkušební doby si za pomoci Mauglího nebo vlčete, Tvého

průvodce, opatři a vybav svou KPZ (Krabičku poslední záchrany).

Doporučené věci, které by neměly v KPZ chybět:

• papír na psaní

• ořezaná obyčejná tužka (1/2 z celé tužky), nejlépe s měkkou tuhou

• jízdenka MHD 3 zóny (je-li k dispozici MHD či IDS)

• 50 Kč v drobných mincích

• zápalky a škrtátko zajištěné proti vlhku


18

• svíčka

• pár proužků rychloobvazu (náplast s poduškou) v papíru

• provázek 3 m dlouhý

• slabý drátek

• tři gumičky

• tři knoflíky různých velikostí

• tři hřebíky různých velikostí

• tři rýsováčky (připínáčky)

• tři zavírací špendlíky

• černá a bílá nit

• jehla zapíchnutá ve špulce nití

• křída (zabalená v alobalu)

• kůra z břízy na podpal

• odlamovací nůž zabalený v papíru.


19

Odlamovací nůž je pevnější a má ostří jen z jedné strany, takže na

tupou stranu jde zatlačit prstem

Věci dobrovolné:

• větrná růžice (malý kompas)

• zapalovač

• malá píšťalka

• malý otvírák na konzervy

Pár dobrých typů závěrem:

• Zvol vodotěsnou krabičku, potom nemusíš zajišťovat sirky a další

věci proti navlhnutí.

• Je dobré krabičku opásat několika gumičkami – nevysype se Ti

a gumičky se Ti uvnitř nebudou plést.

• Na vnitřní stranu víčka si napiš (nalep) svou adresu s telefonem domů,

ale také čísla pro tísňové volání.

Závěrem dokážeš popsat situace, kdy a jak uvedené věci použiješ?

Za každý svůj dobrý skutek si vybarvi jedno políčko.


ZKOUŠKU JSEM

SPLNIL DNE:

PRŮVODCE NOVÁČKA - Tento aktualizovaný pracovní sešit byl

schválen náčelnictvem SKAUT ABS pro vnitřní potřebu sdružení.

© 2023 - Publikace je neprodejná.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!